The Restoration of a Pure Language

Puhta keele taastamine – Nädalapäevad


The Restoration of a Pure Language
Toora portsjon KI TAVO – Devarim (5. Moosese) 26:1-29:8 (9) Haftara: Jesaja 60:1-22

“Sest siis ma taastan rahvastele puhta keele (eesti keelde tõlgitud- puhastan rahvaste huuled, aga algkeeles on see keel, mida räägitakse), et nad kõik võiksid hüüda JHVH nime, teenida teda õlg-õla kõrval!” Sefanja 3:9

Shabbat shalom armsad!

Ärkasin täna, oma igakuise ritriidi kolmandal päeval ja kuulsin Abba-t rääkimas puhta keele taastamise tähtsusest ja eriti piibellike nädalapäevade nimetuste osas.

Kahjuks kasutab kogu maailm nädalapäevade nimetamiseks paganlikke nimesid ja ebajumalate nimesid ning nad ei tea seda. See ei ole kerge teema käsitleda, sest tegeleb pühadusega ja Jeshua pruudi pühitsemisega, kes on kutsutud olema püha ja puhas, ilma plekita ja kortsuta! See ei ole “religioosne teema” ega käsitleta seda ka “religiooni vaimus”. Pigem on see prohvetlik üleskutse lõpuaja taastamiseks.

“Sellepärast parandage meelt ja pöörduge, et teie patud kustutataks, et hingamiseajad tuleksid JHVH palgest ja et ta läkitaks teie jaoks määratud Messia Jeshua, keda taevas peab pidama enesele selle ajani, mil oma kohale asetatakse kõik, mis Elohim on rääkinud kõigi oma pühade prohvetite suu kaudu maailma ajastust alates.” Apostlite teod 3:19-21

Jahve on taastamas kõiki asju selleks, et juudi Messia Jeshua võiks naasta. Üks neist asjust on puhta (räägitava) keele ja ka meie huulte puhtuse taastamine.

“Surm ja elu on keele võimuses, ja kes seda armastab, saab süüa selle vilja!” Õpetussõnad 18:21

Tema taastamise liikumisse sisenemine ei ole mugav tegevus, vaid pigem “tapab see liha” ning ei ole populaarne. Kui ma ei oleks kuulnud selget käsku taevast sellest praegu rääkida, siis oleksin “enda huvides” sellest parem vaikinud! Aga see on Kõigeväelise Elohimi (Jumal) ajastus ja mina kuuletun.

Püha Vaim tegi sama minuga Jeshua nime tähtsuse taastamise kohta! Ma ei tahtnud sellega tegeleda ja ma isegi ütlesin Jahve’le, et alles siis, kui tema ise lõpetab palvetele vastamise Jeesuse Kristuse nimel, hakkan ma jutlustama Jeshua nimest! Aga kes saab Kõigeväelisele vastu seista, kui ta on otsustanud midagi teha? Ma leidsin end lakkamatult jutlustamas Jeshua nimest ja seda meelevallaga, millele järgnesid tunnustähed ja imed. Sellest taastamise liikumisest sai alguse minu nüüdseks paljudesse keeltesse tõlgitud raamat “Jeshua on see nimi”

Jeshua on see nimi

Yeshua is the Name

Soovitan teil omandada minu raamat meie koduleheküljel https://kad-esh.org/et/pood/. (Eestikeelese raamatu saamiseks palun saatke e-kiri: estonia@unitednationsforisrael.org)

Mind on palju taga kiusatud selle algse, Taevase Isa poolt antud heebrea nime Jeshua tähtsuse esiletoomise pärast, kes ei olnud kreeka Kristus Jeesus (viimase nimel on mõrvatud miljoneid juute ja palju teisi rahvaid). Kuid ma olen jäänud selle tagakiusu keskel püsima, sest ilmselgelt tahab JHVH seda nime tagasi. Ta ütles, et “Minu pruut armastab minu nime”. See tähendab, et need, kes ei ole Jeshua pruut hakkavad vastu Messia juudi identiteedile ja nimele.

Nii on lihtsam juute vihata ja jääda kristlaseks. Sa ei saa nimetada teda Jeshuaks ja vihata Iisraeli ja juudi rahvast. Ainult selles nimes nõtkub iga põlv ja iga keel tunnistab, et Jeshua on Adonai, võitud kuningas! Kas sa mõistad, et suurem osa maailmast ei ole põlvitanud?

Paljud jutlustajad teavad, et see on tõde, kuid nad lähevad kompromissile mugavuse ja kartuse pärast inimeste ees. See on püüdepael paljudele, aga inimestele on antud vaba tahe otsustada. On veel asju, mis tuleb taastada ja nendeks on puhas keel ja nädalapäevade nimetused!

The Restoration of a Pure Language

Puhta keele taastamine on üks võtmetest Looja ühtseks ülistuseks kogu loodu poolt! Sõnad loovad reaalsust.

Heebrea Pühakiri nimetab nädalapäevi järgmiselt:

“Elohim nimetas valguse päevaks, ja pimeduse ööks. Siis sai õhtu ja hommik, esimene päev.” 1. Moosese 1:5

Jom rishon- päev üks või esimene päev
Jom sheni- päev kaks või teine päev
Jom shlishi- päev kolm või kolmas päev
Jom revii- päev neli, neljas päev
Jom hamishi- päev viis, viies päev
Jom shishi- päev kuus, kuues päev
Jom ha’shabbat- shabbati päev või seitsmes päev

See on päevade järjestus alates Beresheet loomisest (1. Moosese). Nende nimetuste taastamine on loomise tähtsusega teema. On ainult üks Looja ning kõik teised, kes on midagi muutnud, on ebajumalad! See on väga paljastav, et kõik nimed, mis on pandud nädalapäevadele tänapäeva maailmas (peale Iisraeli) on pärit ebajumalatelt! Nädalapäevade nimetuste taastamine on oluline, kui me tahame ülistada Loojat Elohimi, Iisraeli Jumalat üle kõigi teiste jumalate. Aga kuidas me saame seda teha, kui meie huulil on teiste jumalate nimed igal nädalapäeval ja isegi mitu korda päevas?

“Kohtumiseni pühapäeval (sunday-päikese päeval, inglise keeles)” kõlab kõige süütuma lausena, kuid tegelikult on see paganlik kummardamise vorm. Isegi kui me ei mõtle nii, jääb nende sõnade algne tähendus jõusse. Ehk see tähendab, et kohtume päikesejumala kummardamise päeval (Eesti keeles ei tule see nii selgelt esile, sest meil on sõna pühapäeva, aga inglise keeles on see sunday ehk päikese päev, mis oli pühitsetud Jupiter-Zeus jumalusele. Tõlkija kommentaar).

Kas me oleme kutsutud olema nagu kõik teised?

“Teie aga olete “valitud sugu, kuninglik preesterkond, püha rahvas, omandrahvas, et te kuulutaksite tema aulisi tegusid”, kes teid on kutsunud pimedusest oma imelise valguse juurde.”” 1. Peetruse 2:9

Veel üks arvatavasti süütuna tunduv lause on: “aga kõik teevad ju nii”. Aga kas me kuningate kuninga Jeshua järgijatena peaksime tegema asju nii, nagu kõik teevad, isegi kui see ülistab paganate ebajumalaid ja nende nimesid? Või peaksime olema teistsugused? Teine “süütu” vastuväide on järgmine: “Aga me oleme siis ülejäänud maailma jaoks veidrad ja me ei saa neid “evangeliseerida”. Esiteks, lubage öelda, et meid on kutsutud olema erilised, mis tähendab, et me oleme teistsugused ja ebatavalised ja mida kiiremini me harjume sellega, et oleme erinevad, seda parem ja seda rohkem vabadust on meil oma jumalateenimisel ja oma tunnistusi andes. Samuti suur misjonikäsk, mis anti Jeshua juudi jüngritele umbes 2000 aastat tagasi, ei olnud mitte “evangeliseerimine”, vaid kõigi rahvaste jüngriks tegemine.

“Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad,” Matteuse 28:19

Kõik rahvad tähendavad kõiki kultuure. Õpetades kõikidele rahvastele algupäraseid nädalapäevade nimetusi on põhiküsimus, mis aitab peatada ebajumalate nimede kasutamise ning õpetab jüngritele rahvaste seast austada Loojat. HalleluJah!

Me peaksime õpetama neile seda, mida nad ei tea, ja nad ei tea, kuidas ülistada ja teenida Kõigeväelist Loojat. Me peame õpetama rahvastele, et ta on püha/kadosh ja eralduda kõigist neist teistest jumalatest.

Empaatia ei ole samastumine

Me peame olema kaastundlikud inimkonna suhtes, kuid vältima nende sarnaseks saamist ja pattu tegemast. Me olime kord sellised, aga nüüd, kui oleme astunud teise kuningriiki, siis seal kehtivad teised reeglid. Isegi kui me peame saama “kõigile kõigeks” nagu apostel Shaul (Paulus) kirjutab, siis ei tähenda see paganlike traditsioonide, paganlike nimede, pagalike toitumiskommete jne ülevõtmist. See tähendab vaid seda, et me peame otsima viisi, kuidas rääkida kõigiga arusaadavalt niipalju kui me suudame. On võimalik enne vestlust algseid piibellike nimesid lühidalt selgitada. Igas kultuuris on midagi, mis viitab Loojale JHVH’le, ja nii oli ka Ateenas altar tundmatule jumalale. Apostel Paulus kasutas seda selleks, et sealsete inimesteni jõuda. Me leiame seda igas kultuuris ühel või teisel viisil.

“Aga Paulus seisis keset Areopaagi ning ütles: “Ateena mehed, ma näen, et te olete igapidi väga jumalakartlikud. Sest ma olen läbi minnes ja teie pühi paiku vaadeldes leidnud ka altari, mille peale oli kirjutatud: “Tundmatule Jumalale!” Keda te nüüd tundmata teenite, teda kuulutan mina teile. Jumal, kes on teinud maailma ja kõik, mis seal sees, tema, kes on taeva ja maa Looja Elohim.” Apostlite teod 17:22-24

Pange tähele, kuidas Paulus ühendas nende terminoloogia “tundmatu jumal” ja juhtis sealsed inimesed Looja juurde, tehes selget vahet paganlikul jumalateenistusel ja pühal jumalateenistusel. Nii saame me kasutada nädalapäevade nimetusi kõikjal, kus neid nimetatakse paganlike nimedega. Me võime juhtida inimesed JHVH Elohimi (Jumala) juurde, kes lõi taeva ja maa ja nimetas nädalapäevad nende järjekorra järgi, välja arvatud seitsmes päev, mis on ainus päev, millel on nimi – shabbat, sest see on jumalikult ja alatiseks määratud puhkepäev. On olemas erinevus.

JHVH märkis ära seitsenda päeva nimega shabbat, aga kõigile teistele päevadele ta ei andnud mingit nime, vaid ainult numbri. Sest shabbat on tema eraldatud päev igaveseks ja märk sellest, et Jahve on Iisraeli Jumal ja Looja. Kõik, kes armastavad Kõigeväelist Loojat, peavad teda ülistama ja teenima sel päeval, ega tohi asendada seda nädala esimese päevaga- pühapäevaga või päikese päevaga, mil kummardatakse päikesejumalat.

Järgnev on (suuremalt osalt) võetud ühest uurimustööst https://www.crowl.org/Lawrence/time/days.html. Ma nägin, et nende allikad on kooskõlas sellega, mis on kirjas paljudes ajalooraamatutes ja sõnaraamatutes; seetõttu otsustasin seda kasutada.

The Restoration of a Pure Language

Päevade nummerdamine

“Siis hoia, et sind ei võrgutataks käima nende järel, pärast seda, kui nad su eest on hävitatud, ja et sa ei otsi üles nende jumalaid ega ütle: “Kuidas need rahvad teenisid oma jumalaid? Mina tahan ka nõnda teha!” 5 Moosese 12:30

Kreeklased nimetasid nädalapäevi päikese, kuu ja viie tuntud planeedi järgi, mis omakorda nimetati jumalate Ares, Hermes, Zeus, Aphrodite ja Kronos järgi.

Kreeklased nimetasid nädalapäevi Theon hemerai, “jumalate päevad”. Roomlased asendasid kreeka jumalad oma vastavate jumalate nimedega nagu Mars, Merkur, Jove (Jupiter), Veenus ja Saturn. (Need kaks panteoni- kreeka ja rooma on väga sarnased.) Germaani rahvad kasutasid asendusena Rooma jumalatele oma jumaluste nimesid- Tiu (Twia), Woden, Thor, Freya (Fria), kuid ei asendanud Saturni.

Seitse nädala päeva ja päevade nimed ning tähendus

(eesti keeles on nädalapäevade nimed pigem üles ehitatud numbritele, välja arvatud reede, laupäev, pühapäev ja seega ei vasta üksühele ingliskeelsete nimedega)

Sunday (pühapäev) – päikese päev
Monday (esmaspäev) – kuu päev
Tuesday (teisipäev)– Tiu päev
Wednesday (kolmapäev) – Woden’i päev
Thursday (neljapäev) – Thor’i päev
Friday (reede) – Freya päev
Saturday (laupäev)– Saturni päev

Alljärgnevas tekstis olevate sõnade algtähendus tuleb esile eelkõige inglise, saksa või ladina keelest. Tõlkija kommentaar.

Sunday (pühapäev) – Päikese päev (sun inglise keeles päike)

Vanas inglise keeles sunnandæg
Vanas saksa keeles sunnon-dagaz
Ladina keeles dies solis
Iidses kreeka keeles hemera heliou, päikese päev

Monday (esmaspäev)—Kuu (moon) päev

Vanas inglise keeles mondæg
Ladina keeles dies lunae

Tuesday (teisipäev) – Tiu päev

Vanas inglise keeles tiwesdæg
Ladina keeles dies Martis ” Marsi päev”
Iidses kreeka keeles hemera Areos “Arese päev”
Tiu (Twia) on inglise/saksa sõja ja taevajumalus. Roomlaste sõjajumalus oli Mars.

Wednesday (kolmapäev)—Woden’i päev

Vana inglise keeles wodnesdæg
Ladina keeles dies Mercurii “Mercur’i päev”
Iidses kreeka keeles hemera Hermu “Hermese päev”
Woden on anglo-saksa/teutoonia ülemjumalus, metsiku jahi jumalus. Mercury on roomlaste aritegevuse, reismise, teaduse jumalus. Hermes on kreeklaste aritegevuse, kavaluse ja leidlikkuse jumalus. Ta toimib rändurite isandana ja surnute saatjana Hadesesse.

Thursday (neljapäev) – Thor’i päev

Vanas inglise keeles thursdæ
Ladina keeles dies Jovis “Jupiteri päev”
Iidses kreeka keeles hemera Dios “Zeusi päev”.

Thor on norralaste tormi ja äikese jumalus. Teda on kujutatud istumas kaarikul, mille ette on rakendatud kitsed. Jupiter on roomlaste ülem-jumalus ja Rooma impeeriumi kaitsja. Ta on tuntud samuti tormi ja äikese loojana. Zeus on kreeklaste jumalus, kes valitseb taevas.

Friday (reede) – Freya päev

Vanas inglise keeles frigedæg
Ladina keeles dies Veneris “Veenuse päev”
Iidses kreeka keeles hemera Aphrodites “Afrodite päev”
Freo tähendab olla vaba. Freya (Fria) on teutoonide armastuse ja ilu jumalanna. Teda on samastatud norrakate armastuse ja taevajumalannaga ja Odini naisega. Afrodite on samuti kreeka armastuse ja ilu jumalanna.

Saturday (laupäev) – Saturni päev

Vanas inglise keeles sæter(nes)dæg
Ladina keeles dies Saturni
Iidses kreeka keeles hemera Khronu “Kronuse päev”
Saturn on roomlaste põllumajanduse jumalus. Kronos on kreeka jumalus (Titan), kes valitses universumit, kuni tõugati troonilt tema poja Zeusi poolt.

Nädalapäevade vale järjestus

“Igale asjale on määratud aeg, ja aeg on igal tegevusel taeva all.” Koguja 3:1

Eelolevast näeme, et kuigi esmaspäev on loomingu järjestuses nädala teine päev, siiski on see selle maailma arvestuses nädala esimene päev. Üle terve maailma algab töönädal piibelliku kalendri teisel päeval ja see on toonud mitmeid probleeme nii vaimses kui füüsilises valdkonnas, nagu juhtub siis, kui mõni lüli inimese ihus läheb oma asendist välja. Aiii, kui valus! Samuti on kogu nädal, mis saab alguse valest kohast väljas oma struktuurist/luustikust! Siiski Iisraelis shabbat on shabbat ja nädala esimene päev on nädala esimene päev, HalleluJah!

Julgustame sind taastama Piibli puhta keele ja lõpetama päevade nimetamise teiste jumalate järgi, isegi kui see tundub ebamugav. Iga suur muutus algab väikese sammuga. Hakakem nimetama nädalapäevi nende numbrite järgi, nagu on kirjas 1. Moosese 1 ptk ja kogu Piiblis ja seitsmendat päeva nimetagem shabbatiks. Eraldagem shabbat kui puhkamise, Looja ligiolus ja sõnas olemise päev ja alustagem oma nädalat Jom rishon-il, esimesel nädala päeval!

Shabbat shalom ja õnnistatud nädalat!

Sinu Iisraeli sõbrad

Peapiiskop Dominiquae ja rabi Baruch Bierman

“Siioni pärast ma ei vaiki” Jesaja 62:1

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

Ohvriandide ja kümniste saatmiseks:

 • Anneta online: https://kad-esh.org/et/annetused/
 • Pangaandmete jaoks Ameerikas saada meile email: kad_esh_map@msn.com
 • Helista meile USA-s 1-972-301-7087
 • Western Unions & Money Grams addressed to: Paulette Covan, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Vaata viimast õpetust: Taavet ja Koljat, osa 1.

 • Shabbat Letter ads
  Exposing Antisemitism in America
  Kirjutage alla meie petitsioonile, et keelustada neonatsismi ideoloogia ja jagage seda kõigi oma kontaktidega Facebooki, Twitteri, Messengeri, WhatsAppi, e-posti ja tekstisõnumite kaudu. Iga allkiri loeb!

  Kirjuta alla siin →

  UNIFY Banner

  Liitu Ühinenud Rahvad Iisraeli eest liikumisega!

  Liitu meiega ja saad liikmena osa igakuistest veebikoosolekutest ning prohvetlikest õpetustest ja juhistest otseülekannete kaudu. Sind on kutsutud olema Estriks Iisraeli jaoks ja Iisraeli eest hoolimata kõigest.

  Liitu Ühinenud Rahvad Iisraeli eest liikumisega →

  Ühine 70 õigega rahvaste seas!

  Hakka Ühinenud Rahvad Iisraeli eest eriliseks partneriks, toetades armastuse anniga 100 USD kuus. Klikka allolevaile linkidele või saada meile e-kiri rohkemate võimaluste jaoks: info@unitednationsforisrael.org

  Liitu nüüd →

  Ühine meie Iisraeli reisidega!

  Tulevad reisid →

  Resurection Tour of Israel banner

  Ärkamise reis Iisraelis

  Jom Hashoa-st kuni Jom Haatsmaut-ini

  Hävingust surnuist ülestõusmiseni

  3.-15. mai 2024

  12 päeva elumuutvaid kogemusi, mis kulmineerub Iisraeli 76. aastapäeva tähistamisega 14. mail.

  Koos peapiiskop Dominiquae ja rabi Baruch Biermaniga

  “Sest kui juba nende hülgamine on maailma lepitus, mis on siis nende vastuvõtt muud kui surnuist ellusaamine?” Roomlastele 11:15

  Tulge meiega ja tähistage Iisraeli ärkamist, surnuist ellusaamist.

  Külastame Herzli mäge, Beth El’i, Shilo’t, Siioni mäge, haua aeda, Naatsaretti, Magdalat, Negevit, seilame Galilea järvel, naudime Soolamere tervendavat vett ja palju muud!

  Rohkem teavet →

  GRM Bible Institute banner

  Tule õppima GRM Iisraeli piiblikooli

  Sul ei ole vaja õppida enam üheski teises piiblikoolis. GRM piiblikool on nagu pesumasin, mis puhastab ja valmistab sind ette avastama 1. sajandi tõde ning juhib edasi Siionis alguse saanud evangeeliumi juurde, mille kaudu on paljud vabaks saanud.

  Registreeru ja alusta õpingutega (inglise keeles) →

  Eestikeelseks õppeks palun saada e-kiri aadressile: estonia@unitednationsforisrael.org

  Liitu meie Telegrammi kanaliga ja ole kursis peapiiskop Dominiquae Biermani uute õpetustega:

  https://t.me/dominiquaebierman

  Hakka meie Youtube kanali tellijaks!

  Vaata peapiiskop Dominiquae Biermani viimaseid saateid ja hakka Dominiquae Bierman TV YouTube kanali tellijaks!

  Meie Youtube kanal →

  Liitu meie Rumble kanaliga

  Rumble kanal →

  MAP Prison Ministry

  Toeta meie vanglateenistust!

  Oleme käivitanud USA-s vanglateenistuse, mida juhib rabi Baruch Bierman ja GRM piiblikooli grupi UCI vanglas Floridas. Sammhaaval juhatatakse kinnipeetavaid Siionis alguse saanud evangeeliumi juurde ja me oleme näinud nende elus palju imesid!

  Tunnistused meie õpilastelt ”trellide taga”:

  GRM Piiblikool on minu elu päästnud! Ma ei olnud füüsiliselt eriti tugev ja mu vaimne elu rippus juuksekarva otsas, sest see kõik oli üles ehitatud valeõpetustele ja pettustele. Nüüd on mul sügav, terve ja õitsev suhe Jeshuaga. Kogu mu elu on muutunud!
  – Deborah Ross

  See piiblikool on andnud mulle parema arusaamise sellest, mida tähendab, et Jeshua on minu elu Isand. Ma olen saanud tagasi oma usu Jeshuasse ja lootuse paremale elule, mitte ainult siin maa peal, vaid ka igavikus.
  – Thomas Mount

  Annetuse saatmisel kirjuta palun kommentaaridesse: “Vanglateenistus”

  Anneta veebilehel →

  Loe rohkem →