Stay Connected

Püsi ühenduses


Stay Connected
Toora portsjon CHUKAT – Bamidbar (4 Moosese) 19:1-22:1

Vastutasuks minu armastusele (eesti keeles- mu armastuse pärast) kaebavad nad minu peale, aga mina OLEN PALVE (ee palvetan)! Psalm 109:4

Shabbat shalom armsad!

Meie põlvkond on pidevalt ühendatud mobiiltelefoniga, arvutiga, Facebookiga, sotsiaalmeediaga, uudistega ja meelelahutustega, aga kas see on ka alati ühendatud Loojaga?

Inimhinges peab olema vajadus ühenduvuse järele, sest kuidas muidu selgitada tänapäeva olukorda? Restoranides on inimesed rohkem ühenduses oma mobiiltelefoniga kui lauakaaslasega. Virtuaalsed suhteid on palju sagedasemad kui tegelikud inimestevahelised suhted ja enamus inimestel on rohkem sõpru Facebookis kui reaalses elus.

See tekitab nii vaimset kui mentaalset ATH-d (inglispäraselt ADHD), mis on aktiivsus- ja tähelepanuhäire, üldtuntud kui hüperaktiivsus, See väljendub püsivuse puudumises ning süsteemitus, laialivalguvas ja liigses askeldamises, mis põhjustab meeltesegadust, viha ja stressi. Hüperaktiivsed inimesed lähevad ühelt tegevuselt teisele, midagi lõpetamata.

Meie meeled on nii täidetud, et kui Taevane Isa meid kutsub, siis on meie “liin” kinni või see lihtsalt ei vasta ja meie vaimne “kõnepost” on täis ega saa enam vastu võtta sõnumeid.

Stay Connected

Kui ma helistan oma kaastöölistele ja jüngrite tiimile, aga nad ei vasta, siis helistan ma edasi igaühele, kes saab nendega ühendust võtta, et juhtida nende tähelepanu mu kõnedele vastamiseks.

Kui ma näiteks kõnelen ja inimesed on hajevil, siis on see häiriv. Ma kujutan ette, et taeva ja maa Looja on samuti häiritud, kui tema lapsed ei vasta ta kõnedele.

Mida me saame teha, et kõrvaldada see sidekatkestus kogu ELU allika, meie armastatud Taevasest Isaga?

Tõesti, pobisevate huultega ja võõras keeles kõneleb ta sellele rahvale, tema, kes neile ütles: “See on hingamispaik, laske väsinud hingata, see on kosutuskoht!” Ometi nad ei tahtnud kuulata! Jesaja 28:11-‬12 ‬‬

Tema on andnud PUHKUSE meie meeltele ja mõistusele selleks, et võiksime teda kuulda igal ajal ja püsida ühenduses isegi keset seda üle- ergutatud maailma. See puhkus saabub koos pobisevate huulte ja võõra keelega. Sellest on prohveteeritud juba ammu enne Jeshua tulekut maapeale ja see on Püha Vaimuga kastmise vili. Juudi apostel Shaul (Paulus) ütles:

Ma tänan Elohimi, et mina räägin keeltega rohkem kui teie kõik! 1 Korintlastele 14:18

Kui me peame tegelema korraga mitmete asjadega, erinevate situatsioonidega ja mäletama kõike, siis on keeltes palvetamine raviks isegi Alzheimeri mälukaotuse sümptomitele. Kui me oleme JHVH Ruahhi kaudu ühendatud, siis suudame lahendada asju maa peal nii, nagu see on taevas. Tema Sõna ja juhised meenuvad meile.

Ainus viis jääda Elohimi armastusse, on palvetada lakkamatult Vaimus, mis tähendab palvetamist keeltes.

Kui nad teile ütlesid, et viimsel ajal tuleb pilkajaid, kes käivad oma õelate himude järgi.

Need on need, kes tekitavad lõhenemisi, maised, kellel ei ole Ruahh-i. Aga teie, armsad, rajage endid oma pühimale usule ja palvetage Ruahh ha-Kodesh-is (Pühas Vaimus või keeltes), ja hoidke endid Elohimi armastuses ja oodake meie isanda Jeshua Messia halastust igaveseks eluks. Juuda 1:18-‬21 ‬‬

Ainus viis olla alati rõõmus ja palvetada lakkamatult, et hoida end laitmatuna keset seda tigedat sugupõlve- on palvetada keeltes kogu päeva.

Olge ikka rõõmsad! Palvetage lakkamata! Olge tänulikud kõige eest; sest see on Elohimi tahtmine teie suhtes Messias Jeshuas. Ärge kustutage Vaimu! Ärge pange halvaks prohvetlikult kõnelemist! Katsuge kõike läbi; pidage kinni, mis hea on! Hoiduge kõiksuguse kurja eest! Aga shalomi (rahu) Elohim ise pühitsegu teid täielikult ja kogu teie vaim ja hing ja ihu säiligu laitmatuina Jeshua Messia tulekuks. Ustav on see, kes teid kutsub; küll ta teebki seda! 1 Tessalooniklastele 5: 16-‬24

Stay Connected

Tihti me ei tea, mida teha või kuidas palvetada ja püsida ühenduses Kõigeväelisega ning see tekitab stressi. Vastumürgiks sellele laske Ruahh haKodeshil, kallihinnalisel Pühal Vaimul palvetada meie kaudu Tema täiuslikke palveid samal ajal, kui palvetate keeltes.

Samuti tuleb ka Ruahh appi meie nõtrusele; sest me ei tea seda, mida paluda, nõnda nagu peaks, ent Ruahh ise palvetab meie eest sõnades väljendamatute ohkamistega. Aga südamete uurija teab, mis Ruahhil on mõttes, et ta kooskõlas Elohimiga tahtega kostab kedoshim (pühade) eest. Roomlastele 8:26-‬27 ‬‬

Lõpuks, armsad, jäljendagem kuningas Davidi eeskuju keset kannatusi.

Vastutasuks minu armastusele kaebavad nad minu peale, aga mina OLEN PALVE (ee palvetan)! Psalm 109:4

See on ümbersõnastatud heebrea Piiblist, kus on öeldud, et kuningas Davidist endast sai kõndiv, rääkiv ja elav palve.

Selleks, et jääda mõistlikuks selles tunnetega ülekoormatud põlvkonnas, peame me ise saama palveks, olles püsivas ühenduses JHVH, Abbaga Tema poja Jeshua kaudu. See on võimalik üksnes siis, kui me käime palves ja ainus viis palves käia on palvetada palju keeltes.

Saatan on võidelnud Püha Vaimuga kastmise ja keeltes rääkimise vastu, sest see hoiab meid ühenduses Taevase Isaga, Tema armastuse, tarkuse ja väega.

Püsi ühenduses Temaga ja sa oled terve mõistusega.

Ärge kustutage Vaimu tuld. 1 Tessalooniklastele 5:19

Sinu Iisraeli mentored ja sõbrad

Peapiiskop Dominiquae ja rabi Baruch Bierman

Archbishop and Rabbi

Kui sa ei ole kunagi saanud kastetud Püha Vaimuga ega saanud keeltes rääkimise andi, siis kirjuta meile aadressil: info@kad-esh.org ja me saadame sulle online konverensi kutse antud teemal

Ühine meie Iisraeli ringreisidega:

https://kad-esh.org/category/israel-tours/

Oled teretulnud meie shabbatikogunemistele St.Augustines, Floridas!

Rohkem teavet www.lionofjudahbiblecenter.org

Õnnista seda teenistust:

  • Anneta online: https://kad-esh.org/donations/
  • Pangaandmete jaoks USA’s saada meile email: kad_esh_map@msn.com
  • Helista meile USA-s 1-972-301-7087
  • Checks in USD, Canadian Dollars or British Pounds to be sent to Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
  • Western Unions & Money Grams addressed to: Adriana Bierman, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Vaata: UNIFY suursaatkonna sissepühitsemine – osa 1 (inglise keeles)

Liitu Ühinenud Rahvad Iisraeli Eest (UNIFY) delegaatide ja liikmetega ning teiste aukandjatega, kui nad osalevad ajaloolisel suursaatkonna sissepühitsemisel kaunitel Jeruusalemma mägedel. See tseremoonia, mida juhtis UNIFY president ja asutaja peapiiskop Dominiquae Bierman, leidis aset 2018. a septembris, mis samal ajal tähistas 70 aasta möödumist Iisraeli kui juutide kodumaa ametlikust väljakuulutamisest. Kohal olid mitmete rahvaste esindajad, et seista&õnnistada Iisraeli sellest strateegilisest asukohast.

Nädala raamat:

Eradicating the Cancer of Religion (Religiooni vähkkasvaja eemaldamine) by Archbishop Dr. Dominiquae Bierman

https://kad-esh.org/shop/eradicating-the-cancer-of-religion/
See raamat aitab sind ja neid, kes tahavad vabaneda laastavast tõvest nimega “religiooni vähk.” Sa võid ehk arvata, et see sobib paremini “kõrvalkorteri naabrile”, aga kogemus on mulle näidanud, et see on ka sinu jaoks, sest me kõik oleme ühel või teisel viisil religioossed olevused, kas siis kristlased, judaistid, moslemid, buddistid, hinduistid, new age-istid, ateistid või agnostikud. See raamat saab kindlasti olema üks avastuste teekond, mis viib sind vabadusse!

Ühinenud Rahvad Iisraeli Eest püüdluseks on globaalse koolitusprogrammi kaudu rahvaste muutmine lammasrahvaks, üks inimene korraga.

Saa selle peatamatu liikumise osaks:

www.unitednationsforisrael.org

Saa Jeruusalemma suursaatkonna sõbraks

Ühine 70 õigega rahvaste seast, toeta Jeruusalemma suursaatkonda!

Seda saad teha $100 igakuise toetusega Ühinenud Rahvad Iisraeli Eest suursaatkonna toimimiseks Jeruusalemma mägedele, Püha linna lääne väravatel. www.unitednationsforisrael.org ja klikka aknal “donations” (annetused) või saada meile email info@unitednationsforisrael.org

https://unitednationsforisrael.org/et/annetused/
https://unitednationsforisrael.org/et/saatkond/

Tule õppima GRM’i – messiaanlik, apostellik ja prohvetlikku piiblikooli!

www.grmbibleschool.com

Vaata meie viimaseid põnevaid õpetusi Facebookis ja jaga neid edasi!

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/