Groom Yourself For Kingdom Sake

Sea end korda kuningriigi jaoks!


Groom Yourself For Kingdom Sake
Toora portsjon KI TISA – Shemot (2 Moosese ) 30:11-34:35

Sest JHVH, su Elohim, kõnnib keset su leeri, et päästa sind ja anda sinu vaenlased su kätte; seepärast olgu su leer püha, et ta ei näeks su juures mitte midagi sündsusevastast ega pöörduks sinust ära. 5 Moosese 23:15 ‬‬

Shabbat shalom armsad!

Iseenda korda seadmine, oma südame, ümbruse, kodude, töökoha, leeri puhtana ja kaunina hoidmine on nii kuningriigi kui ka sõjapidamise asi. Asjad, mis ei ole korrastatud ega puhtad, võivad meile tuua kaotuse vaenlase ees. Sellepärast ei ole üllatav, et deemoneid on kutsutud “rüvedateks või ebapuhasteks” vaimudeks.

Ja rüvedad vaimud, kui nad teda nägid, heitsid maha tema ette, kisendasid ning ütlesid: “Sina oled Jumala Poeg!” Markuse 3:11

Inimeste tehtud religioonid on üritanud lahutada loomulikku ja vaimset sfääri, kuid tegelikult on need omavahel alati seotud. Elohimi VÄLJA ÖELDUD SÕNA tõi esile loomuliku sfääri.

Ja Elohim ütles: “Maast tärgaku haljas rohi, seemet kandvad taimed, viljapuud, mille viljas nende seeme on, nende liikide järgi maa peale!” Ja nõnda sündis: 1 Moosese 1:11

Adam – inimkond jäeti nende “maiste asjade” eest hoolitsema, et ta valitseks maa peal ja alistaks selle enesele. (1Moosese 1:28). Adam loodi maa, mitte taeva jaoks, ja Jeshuat on nimetatud ka viimaseks Adamaks. Ta tuli selleks, et teha kahte peamist asja: maksta lõplik hind inimese vastuhaku eest ja ÕPETADA, kuidas elada sellel maal Tema Kuningriigi väärilist elu. Ta on kuningate Kuningas ja lihaks saanud Toora ning Toora on JHVH antud juhised Iisraeli rahvale eluks maa peal.

Kui Ta need imelised juhised oma rahvale andis, siis ei saanud ükski teine rahvas Iisraeliga võistelda. Ükski vaenlane ei suutnud neile vastu seista, sest kuulekus Elohimi seadustele tegi nad VÄGEVAKS.

Õnnistatud oled, Iisrael! Kes on sinu sarnane? Rahvas, keda JHVH päästab, kilp, kes sind aitab, mõõk, kes sind ülendab! Sinu vaenlased lömitavad su ees, sina aga tallad nende kõrgendikel!”

5. Moosese 33:29

Juudi Messias Jeshua täitis kogu Toora vastavalt ohvritoomiste korrale.

Selles Tema tahtmises oleme meiegi pühitsetud Jeshua Messia ihu ohvriga ühel hoobil. Heebrealastele 10:10

Kuid see ei tähenda, et Ta tühistas või muutis kehtetuks ohvritoomiste vaimsed põhimõtted või praktilised maapealsed juhised, mis õpetavad kuidas elada jumalikku, puhast (mitte religioosset ega rigiidset), elu JHVH ees.

Ärge arvake, et ma olen tulnud tühistama Toorat või prohveteid; ma ei ole tulnud neid tühistama, vaid täitma. Sest tõesti ma ütlen teile, kuni kaob taevas ja maa, ei kao Toorast mitte ühtki tähekest või ühtki märgikest, enne kui kõik on sündinud.

Kes nüüd iganes tühistab ühe neist vähimaist käskudest ja nõnda õpetab inimesi, teda hüütakse vähimaks taevariigis; aga kes seda mööda teeb ja nõnda õpetab, teda hüütakse suureks taevariigis! Matteuse 5:17-20

Groom Yourself For Kingdom Sake

See tähendab, et Toora praktilised juhised eluks maa peal ei ole tühistatud. Need sisaldavad meie puhkust shabbatil (Jesaja 56), toitumisseadusi (puhtad ja ebapuhtad loomad 3. Moosese 11), juhiseid läbikäimiseks oma naabriga/ligimesega ja ka seda, kuidas kanda hoolt oma riietuse ja elukeskkonna eest.

Kui sa asud sõjaleeri oma vaenlaste vastu, siis hoidu kõigest, mis on ebapuhas. 5 Moosese 23:10

Need imelised juhised puhtuse pidamiseks on hoidnud juudi rahva tervena keset kõige kohutavamaid katke Euroopas. Toora on õpetanud juute pesema ennast peale abielusisest seksuaalsuhet, naisi pesema ennast pärast menstruatsiooni, puhastama ja pesema kui on mingeid ihulikke voolusi ja käima tualetis “väljaspool leeri”. See on hoidnud bakterid ja nakkused juutidest eemal mahajäänud Euroopas, kus kuni 19. saj ei teatud peaaegu midagi sellistest asjadest nagu hügieen ja nakkused. Terved populatsioonid hävisid hügieeni puudumise tõttu, mis omakorda tekitas nakkushaigusi. Ainus asi, mis juute hävitas, oli nende kristlastest naabrite vihkamine, kes süüdistasid neid “Kristuse mõrvamises” ja selles, et juudid tõid nakkushaigused endaga kaasa. Juudid ei söönud ebapuhtaid loomi nagu hobune, siga, jänes, nad ei söönud verd ega rasva ega hiiri, mis hoidis neid tervematena igast kristlasest naabrist, kes väidetavalt ainsana omasid tõde Jumala kohta ja seda ilma Toorata.

Enda korda seadmine, oma riiete ja elukeskkonna puhtana ja kaunina pidamine hoiab eemale nakkused, bakterid ja deemonid, sest ebapuhtaid või rüvedaid vaime tõmbab ligi kaos, korratus ja mustus. Isegi loodus ilmutab seda, nagu näiteks kärbsed kogunevad alati seal, kus on mustus. Mida rohkem mustust ja segadust, seda rohkem kärbseid, putukaid ja haigusi.

Mitte juhuslikult ei ole saatanat kutsutud “kärbeste isandaks” või Baalzebul või Baal-Zevuv. mis tuleb heebreakeelsest sõnast zevuv/zebub – kärbes. See on ebajumal Baali teatud väljendusvorm. (Matteuse 12:27, Luuka 11:14).

Nende jaoks, kes on Lepingus JHVH-ga (Jumala nimi) juudi Messia Jeshua ja elava Toora kaudu, on antud tõotus:

Ei sa siis karda öö hirmu ega noolt, mis päeval lendab, ei katku, mis rändab pilkases pimedas, ega tõbe, mis laastab lõunaajal! Langegu tuhat su kõrvalt ja kümme tuhat su paremalt poolt, sinu külge see ei puutu! Aga sa vaatled oma silmaga ja näed, kuidas kätte makstakse õelatele!
Sest sina, JHVH, oled mu varjupaik! Kõigekõrgema oled sina, mu hing, võtnud oma eluasemeks! Ei taba õnnetus sind ega lähene häda su telgile! Sest ta annab oma inglitele sinu pärast käsu sind hoida kõigil su teedel! Kätel nad kannavad sind, et sa oma jalga ei tõukaks vastu kivi! Sa astud üle lõvide ja rästikute, noored lõvid ja lohed sa lömastad!
Psalm 91:5-13

See on imeline Iisraeli rahvale antud tõotus, mille kontekstiks on sõnakuulelikkus Toorale.

Me teeme JHVH oma varjupaigaks, kui me järgime Tema juhiseid. Tema on meie tarkus, kui Tema Sõna on valgusallikaks meie jalgteel. Loomulikult on asju, mis ei ole meie kontrolli all ja Tema armust on siis meile piisav.

Aga on palju asju, mis on antud meie kontrolli alla ja me peame olema hoolsad neis asjus järgima Tema juhiseid ja mõistlikku meelt, et hoida ära nakkused, viirused ja katku.

Mustus nii isiklikult kui meie kodudes põhjustab haigusi ja see tõmbab ligi probleeme. Me peame hoidma oma südamed ja mõtted PUHTAD nagu ka oma ihud, riided ja elukeskkonna. Puhtana tuleb hoida ka siseorganid ja seedimine toitudes tervislikult ja vastavalt Looja poolt antud toitumisreeglitele (süües puhtaid loomi, muidugi juhul kui inimene ei ole taimetoitlane).

Groom Yourself For Kingdom Sake

Hooletus eludes toob kaasa vaesuse ja hoolsus toob rikkuse.

Laisk käsi toob vaesuse, aga virgad käed teevad rikkaks! Õpetussõnad 10:4

Meie südame, välimuse ja ümbruse hooletusse jätmine tõmbab ligi vaesust, depressiivsust ja lõputuid nõiaringe, mis ei kuulu Uue Lepingu uskliku ellu. JHVH silmad on kõikjal, Tema näeb, kas oled hooletusse jätnud oma välimuse ja oma kodu, kas su süda on täis kibedust, laiskust ja uskmatust. Kõik see kurvastab Teda. Ta on meie Isa ja hooletuse märgid Tema laste eludes ja südameis teevad Ta kurvaks. Samuti kurvastab see Püha Vaimu meie sees.

Mitmed usklikud ei käi võidus, sest nad on hooletud. Paljud on võidetud vaenlase poolt. Nad on hooletuse ringi kinni jäänud. On aeg lahkuda sellest nõiaringist, mis on võib-olla pärit meie kultuurilisest taustast, perekonna traditsioonidest või meie enda valikutest, kuna oleme jätnud korrastamata oma elud, südamed, riided, kodud ja töökohad. On aeg riietuda KUNINGLIKKUSEGA nii seest kui väljast !

Kuule, tütar, ja vaata ning pööra oma kõrv ja unusta oma rahvas ja oma isamaja! Siis kuningas himustab su ilu; sest ta on su isand; seepärast kummarda teda! Psalm 45:11-‬12

Kui hooletus ja mustus (vaimselt ja füüsiliselt) on osa meie kultuurist või perekonna harjumustest, siis UNUSTA need ära! Järgnev on üks väga oluline elu põhimõte:

Mitte vaesus ei too hooletust, vaid hooletus toob vaesuse. Vastumürk on usinus kõiges, mis meile on usaldatud ja usinus toob kaasa heaolu ning jõukuse.

Alanda oma süda, hülga “ohvri mentaliteet” ja saa muudetud vastavalt JHVH elustiilile nii seest kui väljast. Siis kuningas himustab su ilu!

Alanda oma süda, et vabaneda vabandustest, kibedusest, uhkusest, raevust ja ebausust ja muuda oma harjumused kuningriigi harjumusteks! “Tapa ohvrimentaliteet enne kui see tapab sinu”

Hoia oma südant enam kui kõike muud, mida tuleb hoida, sest sellest lähtub elu! Õpetussõnad 4:23

Me julgustame sind elama oma elu Tema palge ees kogu aeg nagu kuninglik preesterkond ja püha rahvas, milleks Ta meid on loonud!

Teie aga olete “valitud sugu, kuninglik preesterkond, püha rahvas, omandrahvas, et te kuulutaksite tema aulisi tegusid”, kes teid on kutsunud pimedusest oma imelise valguse juurde, 1. Peetruse 2:9

Siis oled sa võidukas vaenlase üle, sest Tema ei näe midagi ebapuhast sinu südames, sinu elus ja su elukeskkonnas.

Sinu Iisraeli sõbrad ja mentorid

Peapiiskop Dominiquae ja rabi Baruch Bierman

Archbishop Dominiquae Bierman and Rabbi Baruch Bierman

Alusta oma pesutsükliga ja tule välja nõiaringist

Meie GRM video piiblikool on vaimne pesumasin ja see aitab pöörata su elu ümber inimese tehtud religiooni hävitusest, hooletusest ja su enda halbadest valikutest. Alusta uue pesutsükliga täna Jeshua nimes. Õpi kas online või telli piiblikool endale koju.

http://www.grmbibleschool.com

Toetuseks:

  • Toeta online https://kad-esh.org/et/annetused/
  • Saada meile email: kad_esh_map@msn.com pangarekvisiitide jaoks
  • Helista meile USA-s 1-972-301-7087
  • checks in USD, Canadian Dollars or British Pounds to be sent to Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

VAATA hiiglaseid Iisraeli maal, osa 1

Tõele au andes on Iisraeli maa parim klassiruum kogu maailmas. Elohim ei mõelnud seda maad kunagi vaid turistide külastuspaigana, vaid üksnes õpilastele, kellest saavad Tema jüngrid. Ühine peapiiskop Dominiquae Biermani põneva piiblikooliga ratastel, vaadates oma silmaga moodsat võitlust Davidi ja Koljati vahel, mida sulle ilmutatakse sellel viimasel Sukkoti reisil. Avasta, mida on võimalik teha täna hiiglasega vastamisi seistes, selle hiiglasega, milleks on kõigepealt meie enda mõttemaailm või mõttelaad. David (Taavet) meie sees (Püha Vaim) on meie lootus iga hiiglase võitmiseks, kellega meil tuleb vastamisi seista.

IISRAELI RINGREISID 2019

Kutsume teid meiega ühinema Püha Maa tulevastel ringreisidel ja piibellikel tähtpäevadel Iisraelis!

Paasapüha UNIFY suursaatkonnas Jeruusalemma mägedel 17.-18. aprill 2019
Shavuot’i ringreis ja Püha tule konverents 7.-14. juuni 2019
Sukkot’i ringreis ja Piiblikool ratastel Iisraelis 10.-23. oktoober 2019
Ühinenud Rahvad Iisraeli Eest igaastane konverents Jeruusalemmas 16.-19. oktoober 2019

Lisateave
https://kad-esh.org/et/category/iisraeli-reisid/
või saada meile email: tours@dominiquaebierman.com

Nädala raamat:

Eradicating the Cancer of Religion (Religiooni vähkkasvaja eemaldamine) by Archbishop Dr. Dominiquae Bierman

See raamat aitab sind ja neid, kes tahavad vabaneda laastavast tõvest nimega “religiooni vähk.” Sa võid ehk arvata, et see sobib paremini “kõrvalkorteri naabrile”, aga kogemus on mulle näidanud, et see on ka sinu jaoks, sest me kõik oleme ühel või teisel viisil religioossed olevused, kas siis kristlased, judaistid, moslemid, buddistid, hinduistid, new age-istid, ateistid või agnostikud. See raamat saab kindlasti olema üks avastuste teekond, mis viib sind vabadusse!

Saa UNIFY liikmeks:

info@unitednationsforisrael.org
https://unitednationsforisrael.org/et/liikmed/

Saa Jeruusalemma suursaatkonna sõbraks

Ühine seitsmekümne õigega rahvaste seast, toeta Jeruusalemma suursaatkonda!

Seda saad teha $100 igakuise toetusega Ühinenud Rahvad Iisraeli Eest suursaatkonna toimimiseks Jeruusalemma mägedele, Püha linna lääne väravatel. www.unitednationsforisrael.org ja klikka aknal “donations” (annetused) või saada meile email info@unitednationsforisrael.org
https://unitednationsforisrael.org/et/annetused/
https://unitednationsforisrael.org/et/saatkond/

Tutvu meie viimaste põnevate õpetustega ja täiustustega Facebook-is ja jaga neid edasi!

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/