Recovering from Disney Christianity

Taastumine Disney kristlusest?


Recovering from Disney Christianity
Toora portsjon TOLDOT – Beresheet (1. Moosese) 25:19-28:9 Haftara: Malaki 1:1- 2:7

“JHVH, mu tugevus ja varjupaik, mu pelgupaik hädaajal! Sinu juurde tulevad rahvad maa äärist ja ütlevad: “Meie vanemail oli pärisosaks ainult vale, tühised ebajumalad, ja nende hulgas ei olnud ühtki, kellest oleks olnud kasu!” Jeremija 16:19

Shabbat shalom, armsad!

Ameerika on ärkamas “Disney” kristlusest. Põlvkondade filmid ja muusika, mis on täis suhkru ja fantaasiate magusust, on selle suure rahva magama pannud. Nagu tavaliselt, on see saatan, kes maskeerib end valguse ingliks, mis on täis sädemeid, tulesid ja kaunistatud jõulupuid.

Suurem osa Ameerika Ühendriikide ja teiste rahvaste kirikust on olnud nii öelda unemaa koomas.

Osa sellest on ärganud alates koroona pigistuste ajast, kuid sedagi vaid selleks, et käivitada uus religioosne-poliitiline süsteem, mis paneb oma lootused valitsuse ametnikele ja valimisvõidule, nagu sõltuks meie lunastus nendest, kes on valitsuse eesotsas. Pigem on see vastupidi. Need, kes on valitsuse eesotsas sõltuvad Messia ihu vaimsest seisundist ja eriti nende rahvaste seas, keda peetakse kristlikuks riigiks.

Kas kristlus on pankrotistunud? Või on see pankade korrumpeerumine, vabamüürlus ja mammona armastus? Kas see on see, et kristlus kummardab Loojat Jumalat, aga teeb seda Baali, Astarte ja Mooloki altaril?

Kas võib olla, et see religioosne süsteem ei ole mitte JHVH (Looja Jumala) idee, vaid pigem inimese idee (ja tegelikult saatana idee), et tuua esile võltsitud evangeelium, mis rajaneb pigem Rooma kui heebrea alustel?

Kas me peame “taastama tõelise kristluse” või peame taastama juudi Messia, kes ütles:

” Jeshua ütleb temale: “Mina olen tee ja tõde ja elu, ükski ei saa Isa juurde muidu kui minu kaudu!” Johannese 14:6

Aga kui me tahame taastada kristluse, siis millise kristluse – katoliikluse, luterluse, metodistid, baptistid, nelipühilased? Või äkki uue liberaalse kristluse, kus homoabielud on teretulnud? Milline neist on meie jaoks taastatav? Või segame need kõik kokku ja teeme sünkretistliku teoloogilise “smuuti”, kuhu kõik sobib?

Recovering from Disney Christianity

Me võime kummardada Maarja, Jeesuse ja Peetruse kuju jalge ees, õppida katekismust, lasta end ristida Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel, panna käsi haigete peale, müüa indulgentse ja koguneda jõulukuuse ümber, kinkida üksteisele lihavõttemune, šokolaadijäneseid ja Halloweeni kõrvitsaid; ja seda kõike samal ajal, kui me kuulutame oma võitu ja edu saatana üle.

“Siis Iisraeli kuningas kogus kokku prohvetid, ligi nelisada meest, ja küsis neilt: “Kas ma võin minna sõdima Gileadi Raamoti vastu või pean loobuma?” Ja nad vastasid: “Mine, ja Adonai annab selle kuninga kätte!” 1. Kuningate 22:6

Kas seal on veel tõelisi JHVH prohveteid või oleme suutnud kõigi nende suud kinni panna või nad tappa?

“Aga Joosafat küsis: “Kas ei ole siin veel mõnda JHVH prohvetit, et saaksime temalt küsida?”

Ja Iisraeli kuningas vastas Joosafatile: “On küll veel üks mees, kellelt saaks küsida JHVH nõu. Aga mina vihkan teda, sest ta ei kuuluta mulle head, küll aga halba. See on Miika, Jimla poeg!” Aga Joosafat ütles: “Kuningas ärgu rääkigu nõnda!” 1. Kuningate 22:7-8

Tõelise prohveti tunnuseks on see, et see, mida ta kuulutab, saab teoks. Kui me ei pöördu tagasi esimese sajandi juudi apostlite ja Jeshua jüngrite iidsetele teedele, jätkavad inimesed mürgitatud vaimse smuuti söömist – segu, mis tapab ühe inimese korraga, ühe perekonna korraga, ühe koguduse korraga, ühe rahva korraga.

Samal ajal kuulutavad paljud valeprohvetid täis valevaimu võitu vaenlase üle, ilma et oleks vaja patutunnetusele tulemist, meeleparandust või puhastust.

“Nõnda ütles JHVH: astuge teede peale ja vaadake ja küsige muistsete radade kohta, missugune on hea tee, ja käige sellel, siis leiate oma hingele hingamispaiga! Aga nemad ütlesid: “Me ei käi!” Ma seadsin teile vahimehi: “Kuulge sarvehäält!” Aga nemad vastasid: “Me ei kuule!”

Seepärast kuulge, rahvad, ja mõista, kogudus, mis nendega juhtub! Kuule, maa! Vaata, ma toon õnnetuse sellele rahvale, nende mõtete vilja; sest nad ei pannud tähele mu sõnu ja põlgasid mu Toorat!” Jeremija 6:16-19

Selleks, et aidata paljudel lõpetada lääne kristluse mürgitatud, religioosse smuuti joomine Disney laval, mis on täis säravaid, head enesetunnet tekitavaid jõulukuuski, oleme teie jaoks valmis pannud “iidse pulmapeo”, kus on rohkelt maitsvat kosher lambaliha, puuvilju ja köögivilju ning mürkidest puhastavat eluvett. Me nimetame seda: GRM- meie Iisraeli messiaanlik-apostellik-prohvetlik Piiblikool või Piibliõppe Instituut.

See on Messia pruudi loomine, kes on puhas ja püha, karastatud vaimse võitluse eesliinil ning ei tee kompromisse mugavuse nimel või hirmust inimeste ees.

GRM Home Page

Kutsume teid vaimsele detoksikatsioonile- vabanemisele mürkidest tõe Sõna ja tõe Vaimu läbi.

Järgnevalt on toodud mõned suurepärased tunnistused, mida saame meie õpilastelt ja kooli lõpetajatelt üle kogu maailma.

Recovering from Disney Christianity

Tunnistused

“Kahe ja kolme tunnistaja ütlusega tehakse iga asi kindlaks.” 2. Korintlastele 13:1

Lugupeetud GRM Piiblikool: Kõigepealt tahan teid tänada nende hämmastavate õpetuste eest. Mind kasvatati katoliiklaseks ja nüüd tunnen, et kuulen esimest korda elus tõde. Mulle väga meeldib selles Piiblikoolis õppida. See on minu 36. aasta vanglas ja lõpuks ometi õpin ma tõde, mida keegi ei saa minult kunagi ära võtta. Tänan teid väga.

– Carla

Ma teadsin sügaval südames, et viis, kuidas näidata oma armastust meie taevase Isa vastu, on olla kuulekad tema juhistele ja käskudele. Kuid ma leidsin alati õigustuse ja tegin hoopis seda, mis oli minu enda silmis õige ja sellepärast olen ma vanglas. Nüüd ei püüa ma Kõigeväelise Jumala mitsvot-e (käske) – Toorat, täita sellepärast, et ma “pean”, vaid sellepärast, et ma armastan JHVH-d (Jumala) ja tema Poega Jeshuat.

– Yoresh

Ma leidsin oma tõelise identiteedi Jeshuas. Temas on mul sisemine shalom (rahu) ja ma ei vaja maailma, et leida oma identiteet. Minu elu eesmärk sai selgeks, kui mõistsin, kes on kadosh Israel – Iisraeli püha.

– David Tuominen, Soome

Peapiiskop Dominiquae sõnumid ja õpetused on vabastanud mind leige kristluse usust, abielurikkumisest, hoorusest ja mässust, mis tuleneb Iisraeli-vastastest religioossetest süsteemidest, mis on mürgitatud asendusteoloogiaga.

– Eicha Lohmus, Eesti

Ma andsin oma elu Jeshuale kui juudi Messiale ja ta tervendas mind aastaid kestnud vaimuhaigusest! Hakkasin pidama JHVH Elohimi (Jumala) juhiseid ja käske ning sain täis Püha Vaimu. See puhastas mu meele sõltuvustest, negatiivsetest mõtetest ja soovist surra. GRM Piiblikool andis mu elule uue aluse.

– Hadassah Danielsbacka, USA/Soome

Recovering from Disney Christianity

Sain GRM Piiblikoolis suure vaimse läbimurde osaliseks, mis muutis mu elu ja teenimist. Siionis alguse saanud puhas, algupärane evangeelium tõi mind Tõotatud maale. Asendusteoloogia kole nahk ja struktuur lahkusid minust ja täna olen ma puhastatud tule astja. Minu võidmine ja vaimne meelevald on hüppeliselt tõusnud.

– Apostel Sana Enroos, Rootsi

Kui ma õppisin tundma Messia tõelist heebrea nime Jeshua, siis parandasin meelt, et olin teda kutsunud paganliku krekaniseeritud nimega. Mahakkasin sele nime kohta jagama oma kaasjuhtidega ühes suurimas koguduses siin Saudi Araabias. Nad ei suutnud seda vastu võtta ja mind kiusati tohutult taga ning nimetati petiseks. Nad tegid mulle selgeks, et kui ma ei loobu Jeshua nimest ega lõpeta selle nime all jutlustamist, siis ei taastata mind tagasi oma juhtpositsioonile. Ilma pikemalt mõtlemata lahkusin kogudusest. Ma ei saa minna kompromissile tõega ega oma armastusega Looja ja Päästjaga ühegi positsiooni, kuulsuse, raha või inimeste tahte pärast. Ma võtsin täielikult omaks Jeshua tõelise heebrea nime ja heebrea/juudi usu alused. Täna võin öelda, et ma olen VABA asendusteoloogia orjusest!

– Isabelita, Saudi-Araabia

GRM Piiblikoolis õppides ei mõistnud ma mitte ainult paremini heebrea Pühakirja tõe aluseid, vaid see õpetas mulle ka, kuidas kuuletuda Jumala sõnale ning kuidas hakkama saada selle protsessi käigus oma pere vastuseisuga, sest minu pere on väga religioosne meie kultuuri paganliku jumalateenistuse osas. GRM õpetas mulle, kuidas pidada Looja Jumala Toorat ja olla Püha Vaimu väes võidukas.

– Ruth Yap, Malaisia

Paljud kogu maailmas on praegu puhastumas mürgitatud religioossest segust, mida ma nimetan Disney-kristluseks, mis meid hävitab. Ma kutsun teid üles võtma ette teekonda tagasi Looja Jumala tõe juurde.

“Te tunnetatate tõe ja tõde teeb teid VABAKS.” Johannese 8:32

Sinu Iisraeli sõbrad ja mentorid,

Peapiiskop Dominiquae ja rabi Baruch Bierman

Siioni pärast ma ei vaiki” Jesaja 62:1

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

Oma ohvriandide saatmiseks:

 • Interneti kaudu: https://kad-esh.org/et/annetused/
 • Pangaülekande jaoks saada meile e-kiri kad_esh_map@msn.com
 • Helista meile USA-s 1-972-301-7087
 • Checks in USD, Canadian Dollars or British Pounds to be sent to Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
 • Western Unions & Money Grams addressed to Paulette Cowan, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092

Vaata: Piibli väelised naised – Jefta tütar

 • Shabbat Letter ads

  Hakka meie Youtube kanali tellijaks!

  Vaata peapiiskop Dominiquae Biermani viimaseid saateid ja hakka Ühinenud Rahvad Iisraeli eest Youtube kanali tellijaks!

  Meie Youtube kanal →

  Hanukkah Lights

  Hanukka tuled 2022

  Gazebo, Plaza De La Constitución, St Augustine, FL
  (See toimub USA’s, St. Augustine linnas)

  18.-25. detsember
  igal õhtul kell 5-7 pm EST

  AVATUD KÕIGILE

  „Siis rääkis Jeshua jälle neile ning ütles: “Mina olen maailma valgus.” Johannese 8:12

  Koos peapiiskop DOMINIQUAE ja rabi BARUCH BIERMAN’iga

  Tulge meie Hanukka tähistamisele, kui süütame suure hanukkia 9-harulise küünlajala St Augustine kesklinnas igal õhtul, esitades maailma valgust- JESHUA’t, Ameerika Ühendriikide esimeses linnas!

  Lisateabe jaoks kirjuta:
  shalom@ZionsGospel.com

  Pesah Sheni Tour

  Pesahh sheni 2023

  Teise võimaluse Jumal – Prohvetlik ringreis Iisraelis

  2.-12. mai 2023

  Iisraeli 75. aastapäeva ja rabi Baruch 77. sünnipäeva tähistamine

  Koos peapiiskop Dominiquae ja rabi Baruch Biermaniga

  Seda peetagu teise kuu neljateistkümnenda päeva õhtul; paasatalle söödagu ühes hapnemata leiva ja kibedate rohttaimedega.” 4. Moosese 9:11

  Tulge ja tähistage teist paasapüha koos meiega Iisraelis, et õnnistada Kõigeväelise JHVH maad ja rahvast oma kohaloleku ja palvetega. Saate nautuda koos meiega täielikku paasapüha sederit.

  ***Vaktsineerimise tõendit ega covid testimist ei nõuta.

  Lisateave →

  GRM Banner

  Õpi tundma usu juudi juuri

  Sul ei ole vaja õppida enam üheski teises piiblikoolis. GRM piiblikool on nagu pesumasin, mis puhastab ja valmistab sind ette avastama 1. sajandi tõde ning juhib edasi Siionis alguse saanud evangeeliumi juurde, mille kaudu on paljud vabaks saanud.

  Registreeru ja alusta õpingutega (inglise keeles) →

  Eestikeelseks õppeks palun saada e-kiri aadressile: estonia@unitednationsforisrael.org

  Võida antisemitism ja avasta juudi Messia

  Avasta oma Messia identiteet, taastades tema identiteet juudina, mitte roomlasena. Peapiiskop Dominiquae Biermani uus raamat „Identiteedivargus” ja GRI veebikursus võidab antisemitismi, näidates sinule Messia tõelist juudi identiteeti. Sa õpid käima 1. sajandi väes ja võidmises!

  Telli nüüd ja hakka õppima →

  Telli nüüd →

  * Juurdepääs kursusele kaasneb raamatuga siis, kui raamat on tellitud veebilehe kaudu https://www.against-antisemitism.com/et/

  Eestikeelset pehmeköitelist raamatut saab tellida ka Eestis. Selleks palun saada e-kiri aadressile: info@against-antisemitism.com

  GRM prison

  Toeta meie vanglateenistust!

  Oleme käivitanud USA-s vanglateenistuse, mida juhib rabi Baruch Bierman ja GRM piiblikooli grupi UCI vanglas Floridas. Sammhaaval juhatatakse kinnipeetavaid Siionis alguse saanud evangeeliumi juurde ja me oleme näinud nende elus palju imesid! Kui rabi Baruch külastab neid vanglas, naaseb ta alati teadetega tervenemistest ja elu muutustest. Jahve on avanud meile võimsa ukse!

  Kutsume teid toetama seda olulist teenistust palvete ja annetuste kaudu, et saaksime veelgi laiemalt viia sõnumit juudi Messiast Jeshuast vanglasüsteemis üle kogu Ameerika Ühendriikide

  Annetuse saatmisel kirjuta palun kommentaaridesse: “Vanglateenistus”

  Anneta veebilehel →

  Loe rohkem →

  UNIFY Banner

  Liitu Ühinenud Rahvad Iisraeli eest liikumisega!

  Liitu meiega ja saad liikmena osa igakuistest veebikoosolekutest ning prohvetlikest õpetustest ja juhistest otseülekannete kaudu. Sind on kutsutud olema Estriks Iisraeli jaoks ja Iisraeli eest hoolimata kõigest.

  Liitu Ühinenud Rahvad Iisraeli eest liikumisega →

  Ühine 70 õigega rahvaste seas!

  Hakka Ühinenud Rahvad Iisraeli eest eriliseks partneriks, toetades armastuse anniga 100 USD kuus. Klikka allolevaile linkidele või saada meile e-kiri rohkemate võimaluste jaoks: info@unitednationsforisrael.org

  Liitu nüüd →

  Liitu meie Telegrammi kanaliga ja ole kursis peapiiskop Dominiquae Biermani uute õpetustega:

  https://t.me/dominiquaebierman