The Wisdom That Obtains the Blessing

Tarkus, mis toob õnnistuse


The Wisdom That Obtains the Blessing
Toora portsjon VAYAK’HEL – Shemot (2. Moosese) 35:1-38:20

Tarkuse seeriad, osa 3

“Siis paistavad mõistlikud nagu taevalaotuse hiilgus, ja need, kes saadavad paljusid õiguse teele, otsekui tähed ikka ja igavesti.” Taaniel 12:3

Shabbat shalom armsad!

Taanieli raamatu algus kirjeldab tema elu ajaloolist tausta, kohutava hävingu aega, mil babüloonlased hävitasid Jeruusalemmas Beit Mikdash’i (Pühakoja, templi). Taaniel, juuda kuninglikust soost pärit, kuid orvuks jäänud noormees viidi Paabeli/Babüloni vangistusse. Ta oli mees, kes kartis Iisraeli Jumalat Jahve’d ja oli hea hariduse saanud Toora tundmises. Ta oli näinud palju jubedusi, verevalamist ning hävingut ja oleks võinud olla sellest kõigest tugevalt “traumeeritud”. Kuid ilmselt oli sellel noorel mehel tõelist usku, mis kandis ta läbi pimedate hetkede jätmata järele grammigi enesehaletsust. Kuigi ta oli kaotanud kõik, kaasarvatud vanemad, perekonna ja oma maa, ei olnud temas mingit viha Elohimi (Jumal) või babüloonlaste vastu. Läbi terve Taanieli raamatu me näeme, et tal oli alandlik vaim ning täielik usaldus ja lootus JHVH peale. Ta tahtis teha vaid seda, mis oli õige Kõigeväelise silmis, isegi kui see oleks maksnud talle elu.

“Taaniel otsustas oma südames ennast mitte rüvetada kuninga roaga ja tema joodava veiniga, ja ta taotles ülemteenrilt, et tal poleks vaja ennast rüvetada.” Taaniel 1:8

Olles nii palju läbi elanud oleks võinud Taaniel käituda nagu paljud inimesed tänapäeval käituvad, tõstes mässu Elohimi kutsumise ja juhiste ning käskude vastu. Selle asemel otsustas Taaniel oma südames ennast mitte rüvetada. Ta otsustas, et ei sea ohtu oma pühadust ja õigsust Jahve ees. Ükski tragöödia ega trauma ei saanud panna Taanieli Elohimi vastu mässama. Jahve kartus muutis ta targaks meheks. Tema usk JHVH’sse ning ta oivaline tunnistus kandis teda läbi raskuste nii headel kui halbadel aegadel. Me ei näe, et Taaniel oleks näpuga Kõigeväelise poole osutanud ja ütelnud nagu paljud tänapäeval hirmsate asjadega silmitsi seistes teevad: “Kõik on Sinu süü!” EI! Me näeme hoopis Taanieli oma taevast Isa ja universumi Loojat austamas. Tal oli täielik arusaam sellest, et meie ei “juhi Elohimi” vaid peame temale alluma, isegi kui meie olukorrad ei allu meie arusaamisele. Taanieli sõnakuulelikkus ja JHVH kartus ei sõltunud mitte ühestki olukorrast. See oli tõeline ja tingimusteta Kõigeväelisele Loojale kuuletumine.

The Wisdom That Obtains the Blessing

Mõistlikud ja katsumuse läbinud saavad juhendajateks

“Ja mõistlikud rahva hulgast õpetavad paljusid, kuigi neid mõnda aega jälitatakse mõõga ja tulega, vangipanekuga ja riisumisega.” Taaniel 11:33

Jahve Sõna on väga selge selle kohta, et ka õigeid ja tarku inimesi tabavad aeg ajalt katsumused ning ahastus. Kõndides ühel päeval läbi surmavarju oru juhatavad ja aitavad nad paljusid kindlaks jääda oma usule ka katsumuse aegadel. Vahel võivad ka targad ja tõeliselt jumalakartlikud inimesed komistada ning tundub, et nad kukuvad. Neid sellisena nähes tekib tahtmine ütelda: “Kas see on tõeline usklik?” Minnes läbi sellistest raske läbikatsumise aegade võib tekkida kiusatus kahelda. Võibolla Jahve ei ole tõeline? Äkki ma lihtsalt kujutasin ette, et ta on olemas? Võibolla ei ole Jumala tõotused midagi rohkemat kui muinasjutt? Ta ei olegi siis see imesid tegev, armastav ja väeline Elohim kellesse ma uskusin, sest vastasel juhul kuidas on võimalik, et olen sellises olukorras?

“Ja mõistlikest langevad mõned, et neid sulatada ja puhastada ja valgeks teha lõpuajaks, sest määratud aeg viibib veel.” Taaniel 11:35

Me näeme kuidas läbi terve Pühakirja tarku puhastatakse ebasoodsate olukordade kaudu. Tõelised usklikud saavad ilmsiks nende olukordade keskel. Need on need, kelle kätte võib usaldada väe, meelevalla, mõjuvõimu ja isegi rikkused. Kui me ei suuda ülistada, austada ja kuuletuda Jahve-le selles “surmavarju orus”, siis ei ole meis tõelist jumalakartust ja me viibime ikka veel iseenda ebajumateenimises. Iseenda ebajumalateenistus on üks selle maailma kohutavamaid haigusi. Inimeste elud keerlevad nende endi ümber ja nad haletsevad iseendid. Selle asemel, et teha teshuva’d – parandada meelt ja kiita JHVH’d ka pimeduse keskel, näitavad nad näpuga Kõigeväelise peale. See on just see murdepunkt ning näiteid selle kohta on täis kogu Pühakiri.

“Kuigi viigipuu ei õitse ja viinapuudel pole vilja, õlipuu saak äpardub ja põllud ei anna toidust, lambad ja kitsed kaovad tarast ja veiseid pole karjaaedades, ometi rõõmustan mina JHVH’s, hõiskan oma pääste Jumalas.” Habakuk 3:17-18

Prohvet Habakuk, kes prohveteeris Babüloni pagenduse ajal, teadis seda. Samuti ka Jesaja, Jeremija, Mooses ja muidugi Jeshua teadsid seda! Jeshua ei oleks kunagi saanud inimkonda patust lunastada, kui ta ei oleks hukkamise puul Isa ette alandunud. Ta rippus kuni viimse hingetõmbeni oma sõnakuulelikkuse ja usalduse küljes Isasse, kuniks ta hüüdis:

“Kella kolme paiku aga kisendas Jeshua valju häälega: „Elii, elii, lemaa sabahtani?” – see tähendab: „Mu Elohim (Jumal), mu Elohim, miks sa mu maha jätsid?” Matteuse 27:46

“Eli, Eli lama shabahtani?” mis aramea keeles tähandab “Mu Elohim (El on lühend Elohimist), mu Elohim, miks sa mu maha jätsid?” Messia suutis kanda kogu kannatuse teades, et ta peab kogema kogu needuse ulatust sel ajal kui ta ripub hukkamise (needuse) puul. Kui Elohimi Vaim lahkus temast, võttis Jeshua enda peale kogu karistuse ja sai needuseks meie eest. Kõrgeim karistus Elohimi vastu mässamise eest on pagendamine tema ligiolust. See on väljakannatamatu maa peal, kuid on veelgi hullem kui see kestab terve igaviku!

Kuningas Taavet oli valmis mistahes kannatusteks, et ta vaid ei kaotaks Elohimi Vaimu.

“Loo mulle, Jumal, puhas süda, ja uuenda mu sees kindel vaim! Ära heida mind ära oma palge eest ja ära võta minult ära oma Püha Vaimu! Anna mulle tagasi rõõmustus sinu päästest, ja heameelne Vaim toetagu mind!” Psalmid (Laul) 51:12-14

Kui me valime oma liha või enesehaletsuse rahuldamiseks mis iganes patu vormi, vihastamise ja mässamise, siis Jeshua ligiolu eemaldub meist. On väga tähtis olla Kõigeväelisega aus oma tunnete suhtes, kuid siiski otsustades teda usaldada ja austada hoolimata oma tunnetest ja emotsioonidest. Väga tihti meie tunded valetavad. Peame maha kiskuma kõik need tühjad ettekujutused, mis ei ole ühel lainel Jahve sõna ja loomusega

“Meie võitluse relvad ei ole ju lihalikud, vaid need on Jumalas vägevad kindluste mahalõhkumiseks. Me kummutame targutused ja purustame iga kõrkuse, mis tõstab end jumalatunnetuse vastu, ja me võtame vangi Messia sõnakuulmisse kõik mõtted.” 2. Korintlastele 10:4-5

Ma võin samastuda kuningas Taavetiga. Ma ei taha elada ilma Elohimi Vaimuta. Eelistan pigem surra kui, et elada kasvõi ühe minuti väljaspool tema ligiolu! Ainult Jeshua ligiolus saab rõõm täielikuks.

“Sina annad mulle teada elu teeraja; rõõmu on rohkesti su palge ees, meeldivaid asju on su paremas käes alatiseks.” Psalmid 16:11

The Wisdom That Obtains the Blessing

Meie vastus olukordadele määrab meie tuleviku

“Kes toob ohvriks tänu, see annab mulle au, ja kes paneb tähele teed, sellele ma annan näha Elohimi päästet!” Psalmid 50:23

Meie heaolu ei sõltu meie olukordadest, vaid meie vastusest neile olukordadele! Taaniel vastuseks oli usaldus ja lootus ning isegi oma elu ohtu seadev sõnakuulelikkus. Ta ei pidanud oma elu kalliks, sest JHVH Toora juhised olid talle kallimad kui enda heaolu.

Selleks, et siseneda Jahve ligiollu peame me teda tänama, ülistama ja täielikult usaldama ka kõige pimeduse keskel. Ülistusele peab järgnema kuulekus Elohimi (Jumal) teede ja käskude suhtes.

Hiljem me loeme Brit Hadasha’st (Uus Leping)

“Sest kes iganes tahab päästa oma elu, kaotab selle, aga kes iganes kaotab oma elu minu pärast, leiab selle.” Matteuse 16:25

Esiteks peame jätma maha oma elud, mis käib muidugi meie alalhoiu instinkti vastu. Enesetapp on enese alalhoid ja seda teevad tavaliselt inimesed, kes tahavad vältida valu ja raskusi. Oma eludest loobumine või enesele suremine on vastumürk. Kui me loobume oma eludest, siis on see Jahve’le alistumine ka keset valu. Me valime ka keset läbikukkumisi oma eludes kuuletuda ja austada Loojat. See on see, mida Taaniel tegi Babülonis. Võõras riigis orjaks olemine pidi olema väga raske. Võimalik, et Taaniel oli selle tunnistajaks, kuidas tema vanemad tapeti sama kuninga poolt, kelle teenistusse ta nüüd kutsuti. Ta oleks võinud olla vihane, kibestunud ja kättemaksuhimuline kuni mõrva või enesetapuni. Selle asemel valis ennast mitte rüvetada ja austada JHVH’d.

Jääda kindlaks oma usule oli ohtlik, aga ta teadis, et palju hullem on saada Elohimi vaenlaseks! Taanieli eluterve Jahve kartus hoidis teda terve mõistuse juures ja otsusekindlana! Me ei saa Kõigeväelist Loojat armastada ilma terve kartuseta tema suhtes. Me teame, et ta on armastav Isa, täis armu ja kaastunnet, aga ta on ka õiglane kohtunik ja kõikehävitav tuli. Kõik mis on kõigutatav ja muudetav, peab saama kõigutatud!

“Vaadake, et teie ei tõrgu kõnelejat kuulamast! Sest kui ei pääsenud maa peal pakku need, kes tõrkusid kuulamast sõnatoojat, siis palju vähem pääseme meie, kui me pöörame selja temale, kes on taevaist. Tollal pani tema hääl kõikuma maa, aga nüüd on ta tõotanud: „Veel kord panen ma värisema mitte üksnes maa, vaid ka taeva!” Sõnad „veel kord” näitavad kõigutatavate kui loodud asjade muutumist, et püsiksid kõigutamatud. Olgem siis tänulikud, et me saame kuningriigi, mis ei kõigu, ja teenigem seepärast Jumalat talle meelepäraselt allaheitlikkuse ja aukartusega, sest meie Jumal on neelav tuli!” Heebrealastele 12:25–28

Taanieli elu sai kõigutatud ja muudetud Jeruusalemma langemise ja sellele järgneva Babüloni vangipõlve läbi, aga tema usk ei löönud kõikuma. Selles mõttes oli ta nagu Joosua ja Kaalebi järglane. Viimased olid 40-ne aastase karistusaja jooksul kaotanud terve põlvkonna sõpru ja sugulasi ning seda 10 maakuulaja uskmatuse tõttu. Aga mitte kordagi ei näidanud nad sõrmega Kõigeväelise poole, süüdistades teda: ”See kõik on sinu süü!” Nad austasid JHVH otsuseid keda õnnistada või kelle üle kohut mõista.

Liigagi tihti me arvame, et teame paremini kui inimkonna Looja! Kus ta oli shoa (holokausti) ajal, küsime meie juutidena? Kui saatan tegi seda, kas Elohim ei saanud siis saatanat peatada? Kui ta on Elohim, siis miks ta ei ilmutanud ennast? Shoa, milles ebaõiglaselt sai hukka peaaegu kogu Iisraeli rahvas, on äärmuslik valu ja õuduse näide. Aga miks näidata näpuga Jahve peale selle pärast? Miks me mõtleme, et ta võlgneb meile midagi? Kuidas oleks selle asemel meeleparandusega? Kuidas oleks alandumisega, et jõuda arusaamisele, sest kui me oleme “lihas”, siis meie limiteeritud arusaamise tõttu võib hoopis meil midagi puudu olla. Kui me otsime tema tarkust, leiame alati, et see on kogu mõistmise ja arukuse vundament:

“JHVH kartus on tarkuse algus ja Kõigepühama äratundmine on arukus.” Õpetussõnad 9:10

The Wisdom That Obtains the Blessing

Isegi Iiob sai sellest oma kannatuste aja lõpuks aru, kuigi alguses süüdistas ta Elohimi ebaõigluses. Iiob pidas ennast täiesti õigeks ja Elohimi ebaõiglaseks. JHVH vastus oli kategooriline: “Kes sa Iiob arvad enda olevat?”

“Kes on esmalt andnud mulle, et peaksin tasuma? Kõik, mis on taeva all, on minu oma.” Iiob 41:3

Iiob oma kohutavalt raskes ja lootusetuna tunduvas olukorras – vaene, haige ja täiesti hüljatud, mõistis lõpuks, et keegi ei ole õige Elohimi ees. Ta mõistis, et ainult Jahve väärib meie tingimusteta allumist ning kuuletumist lihtsalt selle tõttu, et TEMA ON JHVH! Kui me ükskord seda tõde mõistame, võime tõeliselt meelt parandada ja olla õnnistatud!

„Mina tean, et sina suudad kõike ja et sinul ei ole ükski asi võimatu. Kes on see, kes mõistmatult püüab varjata sinu nõu? Seepärast ma olen jutustanud, millest ma pole aru saanud, asjadest, mis mulle on imelikud ja mida ma ei mõista. Kuule siis ometi ja ma räägin, mina küsin sinult ja sina seleta mulle! Ma olin ainult kõrvaga kuulnud kuuldusi sinust, aga nüüd on mu silm sind näinud. Seepärast ma võtan kõik tagasi ning kahetsen põrmus ja tuhas.” Iiob 42:2-6

Alles siis, kui Iiob lõpuks mõistis, kes ta ise on ja kes on Elohim, tulid tõeline alandlikkus ja teshuva (meeleparandus) tema ellu. See südame ja suhtumise muutus eneseõigustusest alandlikuks vabastas kahekordse õnnistuse tema ellu!

“JHVH õnnistas Iiobi viimast põlve enam kui ta esimest; ja tal oli neliteist tuhat lammast ja kitse, kuus tuhat kaamelit, tuhat paari härgi ja tuhat emaeeslit. Ja tal oli seitse poega ja kolm tütart. Ta pani ühele tütrele nimeks Jemiima, teisele Ketsia ja kolmandale Keren-Hapuuk. Ja kogu maal ei leidunud nii ilusaid naisi kui Iiobi tütred; ja nende isa andis neile pärisosa nende vendade keskel. Pärast seda elas Iiob veel sada nelikümmend aastat ja nägi oma lapsi ja oma laste lapsi neli põlve. Ja Iiob suri, olles vana ja elatanud.” Iiob 42:12-17

Me kardame ja armastame Kõigeväelist Loojat JHVH’d sellepärast, kes ta on ja usaldame tema sõna ning tõotusi hoolimata kõigest! Nagu Taaniel tegi ja saavutas JHVH soosingu ning sai tõstetud Babülonis kõrgeimale ametikohale!

“Aga Taaniel otsustas oma südames ennast mitte rüvetada kuninga roaga ja tema joodava veiniga, ja ta taotles ülemteenrilt, et tal poleks vaja ennast rüvetada. Ja Elohim laskis Taanielil leida heldust ja armu ülemteenri ees.” Taanieli 1:8-9

Hiljem anti Taaniel veelgi rohkem tarkust, arukust, mõistmist ja prohvetlikke nägemusi.

“Ja kuningas rääkis nendega, ja nende kõigi hulgast ei leidunud Taanieli, Hananja, Miisaeli ja Asarja sarnast, nõnda tulid nad kuninga teenistusse. Ja kõigis teaduse ja tarkuse asjus, milles kuningas neid küsitles, leidis ta nad olevat kümme korda üle kõigist ennustajaist ja nõidadest, kes olid kogu ta kuningriigis.” Taanieli 1:19-20

Kui meie elu on rajatud JHVH kartusele, lisab ta seda veelgi juurde ja see tarkus varustab meid meelevalla ja väega, mis võib olla suurem kui kuningatel ja presidentidel!

“Siis kuningas ülendas Taanieli ja andis temale palju kalleid kingitusi ning pani ta valitsejaks üle kogu Paabeli maakonna ja ülem-eestseisjaks kõigile Paabeli tarkadele.” Taanieli 2:48

“Tarkus annab targale rohkem kindlust kui kümme valitsejat linnas.” Koguja 7:19

Sinu Iisraeli sõbrad ja mentorid

Peapiiskop Dominiquae ja rabi Baruch Bierman

“Siioni pärast ma ei vaiki” Jesaja 62:1

Archbishop Dominiquae Bierman and Rabbi Baruch Bierman


Yuval

Peapiiskop Dominiquae ja rabi Baruch Biermani poja Yuvali (Justini) mälestuseks, kes lahkus igavikku 8. jaanuaril 2022.

Saadame armastuses oma palved meie kallitele vaimsetele vanematele, et neid trööstida ja lohutada!

„Trööstige, trööstige minu rahvast, ütleb teie Jumal! Rääkige Jeruusalemma meele järgi.“ Jesaja 40:1

Armastusega teie vaimsetelt lastelt ja jüngritelt paljudes riikides.

Grave

Yuval

Yuval Frank (lahkunud) Ardon Frank Z”L poeg
Baruchi ja Dominiquae Biermani poeg
Adi vend
Läks igavikku 35-aastaselt

Sündis Simhat Tora päeval
26/10/1986
Suri Kiievis 8. jaanuaril 2022. aastal
Maetud Tu Bishvati päeval
01.17.2022
Shmita aastal 5782

„Ja pojad tulevad tagasi vaenlase maalt!“ Jeremia 31:16

Olgu tema hing seotud elu kimpu

(ת.נ.צ.ב.ה.)

Sa elad meie südames igavesti.


Kümniste ja ohvriandide saatmiseks:

  • Anneta online: https://kad-esh.org/et/annetused/
  • Pangaandmete jaoks Ameerikas saada meile email: kad_esh_map@msn.com
  • Helista meile USA-s 1-972-301-7087
  • Checks in USD, Canadian Dollars or British Pounds to be sent to Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
  • Western Unions & Money Grams addressed to: Hadassah Danielsbacka, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Vaata viimast õpetust: UNIFY – Võitlus asendusteoloogiaga

Õpi tundma usu juudi juuri

Sul ei ole vajadust õppida enam üheski teises piiblikoolis. GRM piiblikool on nagu pesumasin, mis puhastab ja valmistab sind ette avastama 1. sajandi tõde ning juhib edasi Siionis alguse saanud evangeeliumi juurde, mille kaudu on paljud vabaks saanud.

Registreeru ja alusta õpingutega (inglise keeles) →

Eestikeelseks õppeks palun saada e-kiri aadressile: estonia@unitednationsforisrael.org

Liitu uue antisemitismi vastase asjaga

Avasta oma Messia identiteet, taastades tema identiteet juudina, mitte roomlasena. Peapiiskop Dominiquae Biermani uus raamat „Identiteedivargus” ja GRI veebikursus võidab antisemitismi, näidates sinule Messia tõelist juudi identiteeti. Sa õpid käima 1. sajandi väes ja võidmises!

Telli nüüd ja hakka õppima →

Lugejatelt:

Ma tahan öelda, et olen saanud palju olulisi teadmisi, mis on seotud kirikuajaloo, identiteedivarguse, kogu juudi rahva ajaloo ja antisemitismiga: see raamat on uskumatult rikas! Tõeline teabe- ja ilmutuse allikas. Kiitus Jumalale! ~ François Foisil, France

Seda, peapiiskop Biermani raamatut lugedes, avastab lugeja šokeerivaid tõdesid, mida ajaloolased ja teoloogid on põlvkondade kaupa varjanud. See raamat on nagu tsunami, mis paiskab esile ilmutusi meie minevikust, olevikust ja JHVH rahva tulevikust.

~ Peapiiskop Lawrence Langston, Th.D. Ph.D., USA

Imed ja tunnustähed olid algkoguduse seas tavalised, kuid see vägi varastati usklikelt. Kuidas? Muutes meie Isanda identiteeti. See identiteedivargus on selles läbimurderaamatus paljastatud ja selgelt välja toodud. Raamat avab silmad ja vastab paljudele küsimustele, taastades meie tõelise usu aluse, mis anti juudi Messia Jeshua jüngritele. ~ Reverend Debra Barnes, USA

Telli nüüd →

* Juurdepääs kursusele kaasneb raamatuga ainult siis, kui raamat on tellitud veebilehe kaudu
https://www.against-antisemitism.com/et/

Liitu meie uue Telegrammi kanaliga ja ole kursis peapiiskop Dominiquae Biermani uute videote ja õpetustega:

https://t.me/dominiquaebierman

Hakka meie Youtube kanali tellijaks!

Vaata peapiiskop Dominiquae Biermani viimaseid saateid ja hakka Ühinenud Rahvad Iisraeli eest Youtube kanali tellijaks!

Meie Youtube kanal →

GRM prison

Toeta meie vanglateenistust!

Oleme avanud USA-s vanglateenistuse, mida juhib rabi Baruch Bierman ja GRM piiblikooli grupi UCI vanglas Floridas. Sammhaaval juhatatakse kinnipeetavaid Siionis alguse saanud evangeeliumi juurde ja me oleme näinud nende elus palju imesid! Kui rabi Baruch külastab neid vanglas, naaseb ta alati teadetega tervenemistest ja elu muutustest. Jahve on avanud meile võimsa ukse!

Oleme valmis saanud GRM Piiblikooli platvormil, mis võimaldaks kõigil Ameerika vanglasüsteemi kinnipeetavatel tahvelarvuti kaudu õppida. Kutsume sind üles toetama seda olulist teenistust palvete ja annetustega, et laiendada jõupingutusi juudi Messia Jeshua tutvustamiseks kogu USA vanglasüsteemile!

Annetuse saatmisel kirjuta palun kommentaaridesse: “Vanglateenistus

Anneta veebilehel →

Loe rohkem →

Liitu Ühinenud Rahvad Iisraeli eest liikumisega!

Sind on kutsutud olema Estriks Iisraeli jaoks. Ole osa peatamatust jõust, et seista oma rahvaga Iisraeli eest!

Liitu Ühinenud Rahvad Iisraeli eest liikumisega →

Ühine 70 õigega rahvaste seas!

Hakka Ühinenud Rahvad Iisraeli eest eriliseks partneriks, toetades armastuse anniga 100 USD kuus. Klikka allolevaile linkidele või saada meile e-kiri rohkemate võimaluste jaoks: info@unitednationsforisrael.org

Liitu nüüd →