Stick With Your Life Assignment

Teosta oma eluülesanne


Stick With Your Life Assignment
Toora portsjon BEHAR – Vayikra (3. Moosese) 25:1-26:2

“Ma ütlen teile: küll Jumal peatselt muretseb neile õiguse! Siiski, kui Inimese Poeg tuleb, kas ta leiab usku maa pealt?” Luuka 18:8

Shabbat shalom armsad!

Just suurte läbikatsumiste ajal mõistame, millest “me oleme tehtud”. Selle all pean silmas, et oleme tehtud ja vormitud savist, mullast või tolmust. Nimelt nendel aegadel oleme sunnitud tegema valikuid, mis võivad mõjutada meie ja miljonite inimeste elusid. Kui Shaul (Paulus) pidi läbi minema suurtest katsumustest, mõistis ta, et ta on nõrk savist valmistatud astja. See oli see arusaam, mis tegi temast võimsa apostli, kelleks ta sai.

“Aga meil on see aare saviastjates, et üliväga suur vägi oleks Elohimi (Jumala) poolt ja mitte meist.” 2 Korintlastele 4:7

Alles siis, kui mõistame, kui nõrgad me oleme, saame olla tõeliselt tugevad – mitte enda, vaid Kõigeväelise Looja väes! Samas tekitab mõistmine oma nõrkusest ka tõsise kiusatuse põgeneda ja loobuda. Just sel ajal peame alanduma nii madalale kui võimalik, et tunnistada, et me ei saa tegelikult olla ustavad ja võita usujooksu ilma Jeshuata. Ta on kaastundlik ülempreester ja kui me abi vajame raskel ajal, ei hülga ta meid. Võib-olla ei ole see abi täpselt selline nagu ette kujutasime, kuid Jahve abi on alati hea ja õigeaegne.

“Ta suudab mõistvalt kohelda arutuid ja eksijaid, kuna ta isegi on nõrkusest piiratud.” Heebrealastele 5:2

Kas Jeshual oli ka nõrkusi? Kas sa suudad ette kujutada ette Meistrit, Messiat, Universumi Jumalat “nõrkusele allutatud”? Kuid temast sai inimastja, savinõu! Ta toob meie eest igavesti eestpalveid viimase Aadamana, sest ta teab, mida tähendab viimase piirini kannatada. Ta koges seda Gatshemanis (Ketsemanis).

“Ta läks pisut eemale, heitis silmili maha, palvetas ning ütles: “Minu Isa, kui on võimalik, siis mingu see karikas minust mööda! Ometi mitte nõnda, kuidas mina tahan, vaid kuidas sina tahad!” Matteuse 26:39

Stick With Your Life Assignment

See oli Jeshua eeskuju Taevasele Abbale (Isale) allumisest ajal, mil ahastust oli võimatu kirjeldada, kuid ta sai meie valguse majakaks. Me kõik peame aeg-ajalt läbi elama ahastust ja meil kõigil on valida, kas paluda “kannatuse karikal” mööduda, kuid seda tehes ärgem unustagem Jeshua palve viimast osa:

“Ometi mitte nõnda, kuidas mina tahan, vaid kuidas sina tahad!”

See on osa, mis tegi vahe selle vahel, kas Jeshua jääb tavaliseks inimeseks maa peal või täidab oma kutset kui Messia ja Lunastaja! Kui ta oleks sel ajal ära läinud ja alla andnud ahastusele, oleks kogu inimkonna ajalugu igaveseks teistsugune olnud. Aus on paluda “karikal mööduda”, sest keegi ei naudi raskusi ja ahastust, aga aususest ei piisa. Edu saavutamiseks peab meil olema usku. Sel juhul ei ole usk, millest ma räägin, see, mis mägesid liigutab ja suuri asju korda saadab.

Imed – see on usu and ja see on imeline! Kuid selline usk, millest ma räägin, on sügav usaldus JHVH vastu, tulgu mis tuleb. Võite seda nimetada ka “pimedaks usalduseks”. Sest sel ajal, kui otsustate Kõigeväelist usaldada ja anda end raskes olukorras tema täiusliku tahte alla, ei saa te “selgelt näha” enne, kui usaldate.

Just selline usk muudab inimesed ustavaks ja viib täide nende kutsumuse ja eluülesanded. Selline usk või “pime usaldus” kaasneb julguse ja isetusega. See on Messia loomus, millele võime toetuda, kui meil on ees väga suured ja rasked väljakutsed!

“Õnnistatud see inimene, kes ära kannatab katsumuse; sest kui ta on läbi katsutud, saab ta elukrooni, mille Jahve on tõotanud neile, kes teda armastavad.” Jaakobuse 1:12

Heebrea keeles on sõna usk, usaldus ja ustavus samast tüvest ja selle tüve juuretähed on a-m-e-n! Tõeline usk paneb meid käima täielikus usalduses ja a-m-e-n’is Jahve täiuslikule tahtele isegi siis, kui me seda ei mõista. Siis jääme püsima Jahve kursil ja ustavad lõpuni oma eluülesannetele ning võime pärida elukrooni – valitseda koos Kõigeväelise Looja Iisraeli Messiaga!

“Ära karda seda, mida sul tuleb kannatada! Vaata, saatan tahab visata mõned teie seast vangitorni, et teid kiusataks; ja teil on viletsust kümme päeva. Ole ustav surmani, siis ma annan sulle elukrooni!” Ilmutuse 2:10

Stick With Your Life Assignment

Mõjuvõimas palve

Abba, aita mind, et mul oleks julgust sind täielikult usaldada isegi siis, kui ma ei näe selgelt ja aita mul olla ennastsalgav, et sinule, Jahve, kuuletuda ja teoks teha oma eluülesanne, ka siis kui mul on suur kiusatus olla isekas ja põgeneda.

“Taas läks ta (Jeshua) teist korda ära, palvetas ning ütles: “Minu Isa, kui see ei või muidu mööda minna kui et ma selle joon, siis sündigu sinu tahtmine!” Matteuse 26:42

Kui Jeshua oleks Ketsemanis ära jooksnud, poleks sina ega mina saanud lunastuse osaliseks! Samamoodi võib mõjutada miljoneid inimesi igaüks, kes loobub oma eluülesandest usu ja usalduse puudumise, hirmu ja isekuse tõttu, eriti keset raskusi. See on nagu doominoefekt!

“Aga ta ütles mulle: “Sulle saab küllalt minu armust; sest vägi saab nõtruses täie võimuse!” Nii ma siis tahan meelsamini kiidelda oma nõtrustest, et Messia vägi asuks elama minusse.” 2. Korintlastele 12:9

Olgu teil kindel usaldus Jahve peale kõigist takistustest hoolimata ja teostage oma eluülesanne!

Sinu Iisraeli sõbrad ja mentorid,

Peapiiskop Dominiquae ja rabi Baruch Bierman

“Siioni pärast ma ei vaiki.” Jesaja 62:1

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

Ohvriandide ja kümniste saatmiseks:

  • Anneta online: https://kad-esh.org/et/annetused/
  • Pangaandmete jaoks Ameerikas saada meile email: kad_esh_map@msn.com
  • Helista meile USA-s 1-972-301-7087
  • Checks in USD, Canadian Dollars or British Pounds to be sent to Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
  • Western Unions & Money Grams addressed to: Paulette Covan, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Powerful women of the Bible

Toetage meie tulevast videoõpetuste seeriat Väelised naised Piiblis.

Peapiiskop ja meeskond lindistavad Iisraelis uut võitud video õpetuste seeriat. Peagi kohtute Saara, Raaheli, Mirjami, Estri ja paljude teiste Iisraeli kangelannadega!

Toeta meie saadete lindistamist →

Vali ühekordne annetus ja kirjuta kommentaaridesse: TV

Õpi tundma usu juudi juuri

Sul ei ole vajadust õppida enam üheski teises piiblikoolis. GRM piiblikool on nagu pesumasin, mis puhastab ja valmistab sind ette avastama 1. sajandi tõde ning juhib edasi Siionis alguse saanud evangeeliumi juurde, mille kaudu on paljud vabaks saanud.

Registreeru ja alusta õpingutega (inglise keeles) →

Eestikeelseks õppeks palun saada e-kiri aadressile: estonia@unitednationsforisrael.org

Õpi tundma usu juudi juuri

Sul ei ole vajadust õppida enam üheski teises piiblikoolis. GRM piiblikool on nagu pesumasin, mis puhastab ja valmistab sind ette avastama 1. sajandi tõde ning juhib edasi Siionis alguse saanud evangeeliumi juurde, mille kaudu on paljud vabaks saanud.

Registreeru ja alusta õpingutega (inglise keeles) →

Eestikeelseks õppeks palun saada e-kiri aadressile: estonia@unitednationsforisrael.org

Võida antisemitism ja avasta juudi Messia

Avasta oma Messia identiteet, taastades tema identiteet juudina, mitte roomlasena. Peapiiskop Dominiquae Biermani uus raamat „Identiteedivargus” ja GRI veebikursus võidab antisemitismi, näidates sinule Messia tõelist juudi identiteeti. Sa õpid käima 1. sajandi väes ja võidmises!

Telli nüüd ja hakka õppima →

Lugejatelt:

See raamat on uskumatult rikas! Tõeline teabe- ja ilmutuse allikas. ~ François Foisil, France

Seda, peapiiskop Biermani raamatut lugedes, avastab lugeja šokeerivaid tõdesid, mida ajaloolased ja teoloogid on põlvkondade kaupa varjanud. See raamat on nagu tsunami, mis paiskab esile ilmutusi JHVH rahva tulevikust.~ Peapiiskop Lawrence Langston, Th.D. Ph.D., USA

Telli nüüd →

* Juurdepääs kursusele kaasneb raamatuga siis, kui raamat on tellitud veebilehe kaudu

https://www.against-antisemitism.com/et/

Eestikeelset pehmeköitelist raamatut saab tellida ka Eestis. Selleks palun saada e-kiri aadressile: info@against-antisemitism.com

Liitu meie uue Telegrammi kanaliga ja ole kursis peapiiskop Dominiquae Biermani uute õpetustega:

https://t.me/dominiquaebierman

Hakka meie Youtube kanali tellijaks!

Vaata peapiiskop Dominiquae Biermani viimaseid saateid ja hakka Ühinenud Rahvad Iisraeli eest Youtube kanali tellijaks!

Meie Youtube kanal →

GRM prison

Toeta meie vanglateenistust!

Meil on Ameerika Ühendriikides vanglateenistus, mida juhib rabi Baruch Bierman. GRM piiblikooli õpilasi on praegu mitmes meeste ja naiste vanglas. Samm-sammult õpivad kinnipeetavad tundma Siionis alguse saanud evangeeliumi ja me oleme näinud nende elus palju imesid! Kui rabi Baruch neid vanglas külastab, naaseb ta alati heade tunnistustega elude muutumise kohta. Jahve on avanud meile võimsa ukse!

Kutsume teid toetama seda olulist teenistust palvete ja annetuste kaudu, et saaksime veelgi laiemalt viia sõnumit juudi Messiast Jeshuast vanglasüsteemis üle kogu Ameerika Ühendriikide

Annetuse saatmisel kirjuta palun kommentaaridesse: “Vanglateenistus

Anneta veebilehel →

Loe rohkem →

Liitu Ühinenud Rahvad Iisraeli eest liikumisega!

Liitu meiega ja saad liikmena osa igakuistest veebikoosolekutest ning prohvetlikest õpetustest ja juhistest otseülekannete kaudu. Sind on kutsutud olema Estriks Iisraeli jaoks ja Iisraeli eest hoolimata kõigest.

Liitu Ühinenud Rahvad Iisraeli eest liikumisega →

Ühine 70 õigega rahvaste seas!

Hakka Ühinenud Rahvad Iisraeli eest eriliseks partneriks, toetades armastuse anniga 100 USD kuus. Klikka allolevaile linkidele või saada meile e-kiri rohkemate võimaluste jaoks: info@unitednationsforisrael.org

Liitu nüüd →