A faith like Daniel

Usk nagu Taanielil


A faith like Daniel
Toora portsjon SHEMOT – Shemot (2. Moosese) 1:1-6:1

Aga kui Taaniel sai teada, et kiri oli kirjutatud, siis ta läks oma kotta, mille ülakambri aknad olid avatud Jeruusalemma poole. Ja kolm korda päevas heitis ta põlvili, palvetas ja kiitis oma Jumalat, nagu ta seda ennegi oli teinud. Taaniel 6:11

Shabbat shalom, armsad!

Kuna pimedus katab maad ja ÜRO, Uue maailmakorra ning Maailma terviseorganisatsiooni kohutavad plaanid näivad õitsevat, peame kasvatama oma usku ja lootust Jahve-sse Loojasse. Heebrea pühakiri/ Piibel juhendab meid MEENUTAMA JHVH iidseid tegusid.

Ma avan oma suu õpetussõnadega, ma ilmutan mõistatusi muistsest ajast! Mida me oleme kuulnud ja mida me teame ja mida meie vanemad on meile jutustanud, seda me ei taha mitte salata nende laste eest; me jutustame tulevasele põlvele Jehoova kiituseväärt tegudest, tema vägevusest ja tema imedest, mis ta on teinud! Psalmid 78:2-4

Täna õpime järgima Taanieli ja kolme juudi noormehe – Hananja, Miikael ja Asarja (Sadraki, Meesaki ja Abednego) eeskuju

Nad elasid pimedatel aegadel paganlikus Babüloonia (Paabel) impeeriumis. Oma oskuste, intelligentsuse ja õilsuse tõttu valiti nad kuningat teenima.

Noori mehi, kellel ei oleks ühtki kehalist viga ja kes oleksid ilusa välimusega, kes oleksid taibukad kõigis teadusis, targad ja arusaajad, ja kes oleksid kõlvulised teenima kuningakojas; ja neile pidi ta õpetama kaldea kirja ning keelt. Taaniel 1:4

Babüloonia armee oli Jeruusalemma hävitanud ja nende perekonnad mõrvanud. Ometi ei loobunud nad oma usust ja sõnakuulelikkusest Jahve käskudele, isegi mitte surmanuhtluse ähvardusel.

Aga Taaniel võttis südames ette ennast mitte roojastada kuninga roaga ja tema joodava veiniga, ja ta taotles kammerteenrite ülemalt, et tal ei oleks vaja ennast roojastada.

Taaniel 1:8

JHVH toitumisseaduste pidamine hoidis need mehed tervemana kui kõik teised.

Ja kümne päeva pärast näis nende välimus ilusam ja ihu lihavam kui ühelgi neist noortest meestest, kes sõid kuninglikku rooga. At the end of ten days their appearance looked better and their bodies healthier than all the youths who ate the king’s food. Taaniel 1:15

Nad keeldusid roojastamast ennast ebapuhaste loomadega, mida paganad tarbisid toiduks, sest pidasid kinni Kõigeväelise seatud toitumisseadustest ja kõigist teistest Toora seadustest. Pealegi ei lasknud nad kunagi lahti Jahve tõotusest taastada Jerushalaim (Jeruusalemm) ja naasta Iisraeli.

Aga kui Taaniel sai teada, et kiri oli kirjutatud, siis ta läks oma kotta, mille ülakambri aknad olid avatud Jeruusalemma poole. Ja kolm korda päevas heitis ta põlvili, palvetas ja kiitis oma Jumalat, nagu ta seda ennegi oli teinud. Taaniel 6:11

Isegi kui Iisrael oli langenud Babüloonia võimu alla, ei unustanud Taaniel kunagi oma rahvast, kes on JHVH rahvas, tema maad ja tema püha linna. Ta palvetas lakkamat Iisraeli taastamise eest.

Kui ma sind unustan, Jeruusalemm, siis ununegu mu parem käsi! Jäägu mu keel kinni mu suulae külge, kui ma sinule ei mõtleks, kui ma ei paneks Jeruusalemma oma ülemaks rõõmuks! Psalmid 137:5-6

A faith like Daniel

Kuningas ülendas Taanieli tema elu üle oleva võidmise ja ustava iseloomu tõttu.

Siis oli see Taaniel silmapaistvam kui teised ametikandjad ja asehaldurid, sellepärast et temas oli eriline vaim; ja kuningas kavatses tema tõsta üle kogu kuningriigi. Taaniel 6:4

Isegi paganlikud kuningad tunnevad tipptaseme, kõrge kvaliteedi ja JHVH väe, nii et Taaniel ja kolm juudi noormeest ülendati keset paganluse pimedust.

Sest vaata, pimedus katab maad ja pilkane pimedus rahvaid, aga sinu kohal koidab JHVH ja sinu kohal nähakse tema auhiilgust! Ja rahvad tulevad su valguse juurde ning kuningad paistuse juurde, mis sinust kumab! Jesaja 60:2-3

Palju inimesed Babüloonia impeeriumis olid kadedad ja püüdsid neid juute tappa. Neid süüdistati kuninga ees, sest vaatamata keelule jätkasid nad Iisraeli Jumala ülistamist ja Jeruusalemma poole palvetamist. Nad keeldusid kummardamast teiste jumalate ees ja kuigi nad olid ustavalt teeninud Babüloonia kuningat, keeldusid nad teda kummardamast.

Sul ei tohi olla teisi jumalaid minu kõrval. 5. Moosese 5:7

Nende otsusekindluse tõttu visati nad tulisesse ahju ja näljaste lõvide koopasse, kuid nad ei armastanud oma elu rohkem kui armastasid JHVH-t. Kõigeväeline ilmuski nende keskele tulelõõmas ja sulges lõvide suu, et metsloomad ei saaks Taanielit maha murda.

Koiduajal, kui valgeks oli läinud, kuningas tõusis ja läks kiiresti lõvide augu juurde.

Minu Jumal läkitas oma ingli ja sulges lõvide suud, ja need ei teinud mulle kurja, sellepärast et mind leiti olevat tema ees süütu; ja nõnda ei ole ma ka sinu ees, kuningas, kurja teinud!” Taaniel 6:20, 23

Neil lõpuaegadel peame järgima Taanieli ja juudi noormeeste eeskuju, hoidma ennast rüvetamata ja mitte rikkuma JHVH Toora käske, et meeldida selle ajastu valitsejatele. Peame hoidma oma ihud puhtana roojastest loomadest ja kahjulikest vaktsiinidest, mis põhinevad aborteeritud loodetel, rottidel, ahvidel, nanoosakestel ja võõral geneetilisel koodil. Sinu ihu on JHVH (Jumala) tempel ja selle rüvetamine toob kaasa kohtumõistmise.

A faith like Daniel

Eks te tea, et te olete Jumala tempel ja et Jumala Vaim elab teie sees? Kui keegi rikub Jumala templi, siis Jumal rikub tema; sest Jumala tempel on püha ja seesama olete teie. 1 Korintlastele 3:16-17

Hoia oma ihu roojastest loomadest (3. Moosese 11) ja vaktsiinidest, mis viivad inimesi metsalise märgini, ja siis JHVH kaitseb sind kõigi viiruste eest.

Ja ta ütles: “Kui sa tõesti kuulad JHVH, oma Jumala häält ja teed, mis õige on tema silmis, paned tähele tema käske ja täidad kõiki tema korraldusi, siis ma ei pane su peale ainustki neist tõbedest, mis ma panin egiptlaste peale, sest mina olen JHVH, su ravija!” 2. Moosese 15:26

Hoia oma aknad avatud Jeruusalemma suunas, ehkki sa saa seal hetkel viibida kehtestatud karmide piirangute tõttu. Tee nagu Taaniel ja palveta lakkamatult Iisraeli taastamise eest. Sa saad kindlasti õnnistatud. Kõigeväeline pole Iisraelist loobunud, isegi kui praegune peaminister ei ole oma ülesannete kõrgusel ega seisa juudi rahva huvide eest, vaid ajab pigem vastupidist -Hiinat ja Uut maailmakorda soosivat poliitikat.

Paluge rahu Jeruusalemmale! Käigu hästi nende käsi, kes sind armastavad! Rahu olgu su müüride vahel, hea käekäik su kuninglikes kodades! Psalmid 122: 6-7

Liitu meiega 40 palve- ja paastupäeva jooksul 14. jaanuarist kuni 25. veebruarini 2021

Iisraeli vabastamiseks Uue maailmakorra käest, Iisraeli päästeks, õiglase valitsuse esiletulekuks ja selleks, et saaksime osta UNIFY saatkonna.

Palume sul paastuda nagu seda tegi Taaniel, mis tähendab taimset toitu ja peamiselt seemneid, kaunvilju, köögi- ja puuvilju ning vett. Vahepeal vali täielik veepaast või kuiv paast (ilma söögi ja joogita)

Siioni pärast ma ei vaiki ega jää rahule Jeruusalemma pärast, enne kui tema õigus hakkab paistma ja tema pääste põleb otsekui tõrvik! Jesaja 62:1

Sinu Iisraeli sõbrad ja mentorid

Peapiiskop Dominiquae ja rabi Baruch Bierman

Siioni pärast ma ei vaiki. Jesaja 62:1

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

40 päeva palvet ja paastu Iisraeli eest

14. jaanuar – 25. veebruar 2021

Algus ja lõpp kell 18.00

Nendel Iisraeli eest palvetamise ja paastu päevadel me:

 1. Hüüame halastust Iisraelile, et ta pääseks Hiina ülemvõimu ja uue maailmakorra eest (Sakarja 2: 14–17)
 2. Hüüame meeleparanduse ja ärkamise puhkemise pärast kõikjal (Jesaja 62:1-8, Sakarja 12:10)
 3. Hüüame pääste järele juudi Messias Jeshuas (Roomlastele 11: 24–27)
 4. Hüüame messiaanlike usklike pärast Iisraelis, et nad parandaksid meelt humanismist, kompromissidest, uhkusest, religioonist ja JHVH väe asendamisest loogika ning hea ja kurja tundmise puuga.
 5. Hüüame, et tuleks esile uus, JHVH väega volitatud MAP (messiaanlik-apostellik-prohvetlik) usklike põlvkond!
 6. Hüüame õiglase, Kõigeväelist Jumalat kartva valitsuse järele, mille valimised toimuvad 23. märtsil.
 7. Hüüame kõigi vajalike rahaliste vahendite järele, et osta Ühinenud Rahvad Iisraeli eest saatkond, kui alaline ja väsimatu tunnistaja juudi Messia tagasitulekust JHVH maale, kellesse paljud juudid hakkavad uskuma. Usume, et vähemalt 6 000 000 seeklit on hüvitis iga natside shoa (holokausti) ajal kristlikus Euroopas mõrvatud juudi hinge eest.

Kuidas palvetada ja paastuda?

See on kollektiivne paast. Võid valida erinevate paastu vormide vahel nagu täielik kuivpaast ilma vedelikuta, ainult veepaast või Taanieli stiilis paast. Saad valida, mitu päeva selle 40 päeva joksul paastud. Soovitame kõigil valida vähemalt üks või kaks päeva nädalas. Kasuta selles shabbatikirjas olevaid kirjakohti, et koostada endale sõnal rajatud palveleht. Lisa ka teisi kirjakohti, mis puudutavad Iisraelile antud tõotusi. Palveta sõna põhjal ja vaimus ning kuuluta JHVH kirja pandud Toora sõna prohvetliku arusaamisega nii tihti kui võimalik. Puhu oma šoofarit nii tihti kui Ruahh (Vaim) selleks juhib. Ole palve ajal vaimselt relvastatud ja veendu, et su käed ja süda oleksid JHVH ees puhtad (Psalmid 51). Palveta alandlikult, kuid siiski MEELEVALLAGA.

Loe kirja Efeslastele ja eriti Efeslastele 6 ja Roomlastele 8 peatükke. Jää meiega ühendusse kodulehe ja Facebooki kaudu, kuhu me saadama mitmeid palve ja paastuaja uuendusi.

Facebook updates:

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/

Vaata: “Ei” ütlemise vägi! (ing keeles)

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/videos/3336737329769460

Telli peapiiskop dr Dominiquae Biermani UHIUUS raamat “Identiteedivargus”: 1. sajandi Messia tagasitulek!

Tellimiseks klikka allolevat nuppu! (Eestikeelne raamat on peatselt saadaval)

Selle taastamise sõnumi levitamiseks nii juutidele kui ka kristlastele vajame SINU abi! Palun jagage linki www.against-antisemitism.com/et/ nii paljudele inimestele kui saate.

 1. Hangi see endale
 2. Kingi see edasi
 3. Õpi seda

Hangi see endale.

Anneta vähemalt 27 USD, et saada pehmekaaneline raamat „Identiteedivargus“, millega koos tuleb kursuse „Globaalne ümberõppe initsiatiiv (GRI) antisemitismi vastu“ tasuta TÄISPAKETT. E-raamatu saamiseks ja juurdepääsu avamiseks kursusele võid annetada ka 17 USD.

Saa 1. sajandi Messia naasmise kanaliks. Jaga seda raamatut edasi!

www.against-antisemitism.com/et/

Raamatu tellimine: (Eestikeelne raamat on peatselt saadaval)

www.against-antisemitism.com/et/raamat/

Kümniste ja annetuste saatmiseks:

 • Anneta online: https://kad-esh.org/et/annetused/
 • Pangaandmete jaoks Ameerikas saada meile email: kad_esh_map@msn.com
 • Helista meile USA-s 1-972-301-7087
 • Checks in USD, Canadian Dollars or British Pounds to be sent to Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
 • Western Unions & Money Grams addressed to: Hadassah Danielsbacka, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

UUENDUS IISRAELI Sukkoti ringreisi kohta

SHMITA AASTA 2021 / 5782

“Aga seitsmendal aastal olgu maal täielik puhkeaeg, puhkus JHVH auks: sa ei tohi külvata oma põldu ega noppida oma viinamäge!” 3. Moosese 25:4

Vastavalt Piiblile toimub Iisraeli/juutide kalendri liikumine alates loomisest, seitsme aastastes tsüklites. Tsükli seitsmendat aastat nimetatakse shabbati aastaks ehk “shmita” aastaks. Shabbatiaasta on puhkamise, andeks andmise ja järelemõtlemise aeg. Iisraelis peavad sel aastal kõik põllud ja maad jääma harimata. Isiklikud võlad antakse andeks, orjad lastakse vabaks ja usutõotused ning pühendumine JHVH-le uuendatakse.

Kogu tuur: Jom Kippur, Sukkot ja Simhha Toora
14. – 30. september
(16 ööd)
(Sisaldab Tel Avivi, Golani kõrgustikku, Galilead, Jeruusalemma ja Negevit)

Osaline tuur: Sukkot ja Simhha Toora
20. – 30. September
(10 ööd)
(Sisaldab Jeruusalemma ja Negevit)

Minituur ja konverents
20. – 23. september (3 ööd)
(ainult Jeruusalemm)

Huvi korral palume oma koha reserveerimiseks eelregistreerida * e-posti teel: tours@dominiquaebierman.com

* Maksta pole praegu vaja – sisesta lihtsalt oma nimi ja hoiame sind kursis, kui hinnad on lõplikud.

Antisemitism on hullem kui koroonaviirus

Ma õnnistan neid, kes sind õnnistavad, nean neid, kes sind neavad. 1 Moosese 12:3

Vaata meie antisemitismi vastast GRI (Globaalne ümberõppe initsiatiiv) ja aita meil see läbi viia oma heldekäelise andmisega. Vaata www.against-antisemitism.com/et/

Liitu Ühinenud Rahvad Iisraeli Eest liikumisega!

https://unitednationsforisrael.org/et/liikmelisus/

ÜHINE TÄNA 70. RAHVASTE ÕIGEGA!

Toeta Jeruusalemma suursaatkonna toimimist Jeruusalemma mägedel igakuise maksega $100. Klikka alloleva lingile või saada meile email rohkemate võimaluste jaoks: info@unitednationsforisrael.org
https://unitednationsforisrael.org/et/annetused
https://unitednationsforisrael.org/et/saatkond/

Vaadake Facebookist, mida on meil uut!

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/