Resurrecting the Feast of First Fruits

Uudsevilja püha ülestõusmine


Resurrecting the Feast of First Fruits
Toora portsjon SHEMINI SHEL PESACH – Devarim (Deuteronoomia) 14:22-16:17

Paasapüha 2022/5782

“Aga nüüd on Messias surnuist üles äratatud ja on saanud esmaseks nende seast, kes on läinud hingama.” 1. Korintlastele 15:20

Shabbat shalom ja rõõmsat hapnemata leibade püha!

Paasapüha või hapnemata leibade püha esimese suure shabati lõpus on vastavalt 3. Moosese 23. peatükile uudsevilja või esmaviljade püha.

“Räägi Iisraeli lastega ja ütle neile: kui te tulete maale, mille mina teile annan, ja lõikate selle vilja, siis viige oma lõikusest uudsevihk preestrile. Tema kõigutagu seda vihku JHVH ees, et te saaksite meelepäraseks; preester kõigutagu seda shabbatile järgneval päeval. 3. Moosese 23:10-11

See on Jeshua ülestõusmise tegelik aeg pärast kolme päeva ja kolme ööd hauas veetmist vastavalt “Joona tunnustähe” prohveteeringule. Jeshua löödi hukkamispuule kolmapäeval ja tõusis surnuist laupäeva päikeseloojangul.

“Aga tema kostis ja ütles neile: “See kuri ja abielurikkuja tõug otsib tunnustähte, aga talle ei anta muud tunnustähte kui prohvet Joona tunnustäht. Sest otsekui Joona oli kala kõhus kolm päeva ja kolm ööd, nõnda peab Inimese Poeg olema maapõues kolm päeva ja kolm ööd.” Matteuse 12:39-40

See püha toimub shabbati õhtul (laupäeva õhtu) seitse päeva kestva hag ha’matsot (hapnemata leibade püha) ajal.

Miriam Migdalast (Maarja Magdaleena) tuli haua juurde nädala esimesel päeval, kui oli veel öö, aga Jeshua oli juba surnuist tõusnud! Nädala esimene päev algab laupäeva päikeseloojangul, nagu kõik piibellikud päevad algavad eelmise päeva õhtul.

Resurrecting the Feast of First Fruits

“Aga nädala esimesel päeval tuli Miriam Magdalast vara, kui alles pime oli, hauale ja näeb, et kivi on haua eest ära võetud. Johannese 20:1

Jeshua Messia on surnuist ülestõusnute uudsevili ja Joona tunnustäht oli ainus märk, mis anti Iisraelile tema ülestõusmise kohta. Pole ime, et vaenlane on püüdnud seda kustutada, muuta aegu ja nimetada seda viljakusjumalanna Ishtari kummardamise traditsiooni järgi “lihavõtteks” või “munadepühaks”.

Kui tõusis küsimus sakraalsest Ishtari (easter, ingl) pühast, siis mõeldi, et universaalselt oleks sobiv, kui kõik peaksid seda ühel päeval; sest mis oleks veel ilusam ja ihaldusväärsem, kui näha püha, mis toob meile surematuse lootust, tähistatuna üheskoos ja samal viisil? Kuulutati eriliselt väärituks, järgida selle suurima püha pidamisel juutide kombeid (arvestust), juutide kes on määrinud oma käed kõige hirmsama kuriteoga ja kelle mõistus on pimestatud. Hüljates nende kombed võime oma järglastele edasi anda Lihavõtte pühade tähistamise seaduspärase viisi, vastavalt meie välja arvestatud ajale, mil Päästja kannatas (vastavalt sellele nädala päevale).

(Väljavõtted Nikaia kirkukogu otsustest)

Ainus, kes muudab aegu ja JHVH seadusi, on antikristus, nagu on kirjeldatud Taanieli raamatus:

“Ja ta kõneleb sõnu Kõigekõrgema vastu ning piinab Kõigekõrgema pühi! Ja ta püüab muuta aegu ja seadust, ja need antakse tema kätte ajaks, aegadeks ja pooleks ajaks!” Taaniel 7:25

Kuna Constantinus muutis aegu ja seadusi ning lahutas kogu kristliku kiriku usu algsetest heebrea piibellikest juurtest, on ta teatud tüüpi antikristus või valemessias. Kogu lahutus juhtus lihavõttepühade ja paasapühade vahelise vastuolu tõttu. Kuid Jeshua ei tõusnud üles lihavõttepühade pühapäeva hommikul, nagu paljud on uskunud, vaid pigem paasapüha iganädalase shabbati lõpus, nädala esimese päeva eelõhtul, mis on uudseviljade püha. Miriam Migdalast (Maarja Magdaleena) tuli haua juurde nädala esimesel päeval, kui oli veel öö, ja teda polnud seal! Jeshua tõusis surnuist üles shabbati (laupäev) õhtu päikeseloojangul, olles kolm päeva ja kolm ööd hauas, täites nii Joona prohveteeringu. Kutsume teid kõiki tühistama Nikaia kirikukogu otsused koos paganlike kommetega ja ajaloolise juudivaenulikkusega ning taastama Jeshua ülestõusmist tähistavat uudseviljade püha!

Resurrecting the Feast of First Fruits

Olete teretulnud austama juudi Messiat Jeshuat ja Iisraeli oma uudseviljadega

Kutsume teid saatma oma uudseviljaohvreid Iisraeli preestritele, nagu Piiblis on ette nähtud. Toora ütleb meile, et see on igavene seadus ja et me ei tohi süüa enne, kui toome preestri kätte ohvri. Me teame, et Jeshua on ülempreester Melkisedeki korra järele ja see on võimalus austada Iisraeli ja Jeshuat kui juudi Messiat.

“Aga enne seda päeva, mil te viite ohvrianni oma Jumalale, te ei tohi süüa uudseleiba ega kuivatatud ja toorest vilja. See olgu teie sugupõlvedele igaveseks seaduseks kõigis teie asupaigus!” 3. Moosese 23:14

Selle esmalt preestrile toomise eesmärk oli see, et preester õnnistaks kogu Iisraeli rahva tööd ja vilja. Kui tood oma esmaviljad (või saadad need), õnnistame me kõiki, kes on otsustanud järgida seda käsku. Läkitame Siionist välja õnnistuse juudi ülempreestri Jeshua nimel ja usume, et saame näha suuri läbimurdeid! Ma usun, et ülestõusmise elu siseneb andjate ellu ja rahaasjadesse. See on eriti võimas praegu, mil kogu maailm rahaliselt kõigub ja rappub. Me ei pea olema maailma süsteemis, vaid pigem JHVH kuningriigi süsteemis ja Toora näitab meile, kuidas.

“Räägi Iisraeli lastega ja ütle neile: kui te tulete maale, mille mina teile annan, ja lõikate selle vilja, siis viige oma lõikusest uudsevihk preestrile. Tema kõigutagu seda vihku JHVH ees, et te saaksite meelepäraseks; preester kõigutagu seda shabbatile järgneval päeval. 3. Moosese 23:10-11

Tõotus uudseviljade toomise kohta on nii rahaline õnnistus kui ka vaimne ärkamine.

“Austa JHVH-d oma varandusega ja uudseviljaga kõigest oma saagist,siis su aidad täituvad küllusega ja viina-aamid ajavad üle!”Õpetussõnad 3:9-10

Kaini patt seisnes selles, et ta keeldus uudsevilja toomast. Aabel tõi esmavilja kariloomadest ja tema ohver võeti vastu. Kain tõi “ohvri”, kuid mitte ettenähtud ohvri.

“Ja mõne aja pärast juhtus, et Kain tõi JHVH-le roaohvri maaviljast, ja ka Aabel tõi oma pudulojuste esimesest soost ning nende rasvast, ja JHVH vaatas Aabeli ja tema roaohvri peale.” 1. Moosese 4:3-4

Resurrecting the Feast of First Fruits

Kuidas teada, kui palju ja mis on uudsevili mittepõllumajanduslikus ühiskonnas? Ma usun, et Püha Vaim ilmutab seda kui sa küsid. Aabel tõi ohvrianni pudulojuste esmimesest soost ja nende rasvasemad ehk parimad osad. Teisisõnu, see oli kindlasti eriline ohver, mis polnud “kasin ja lahja”, vaid “rasvane” või rikkalik ja helde.

“Aga pange tähele: kes kasinasti külvab, see lõikab ka kasinasti, ja kes rohkesti külvab, see lõikab ka rohkesti. Igaüks andku nõnda, kuidas süda kutsub, mitte kurva meelega ega sunniviisil, sest Jumal armastab rõõmsat andjat.”2. Korintlastele 9:6-7

Armsad, see on prohvetlik ohvriand Iisraeli, juudi rahva ja Messia juudilikkuse austamiseks, mis tühistab ja hüvitab selle, mida Nikaia kirikukogu Iisraeli ja juudi rahva kahjuks tegi.

Nüüdsest saate igal aastal selle püha püha ajal muuta traditsiooniks Jeshua ja tema rahva juudilikkuse austamise, kui tähistate Messia ülestõusmist õigel ajal. See toob elu ülestõusmise ja ärkamise!

“Sest kui juba nende (juutide) hülgamine on maailma lepitus, mis on siis nende vastuvõtt muud kui surnuist ellusaamine?” Roomlastele 11:15

Pidage meeles, et saatanal on selle taastamise ees surmahirm, sest see kiirendab Jeshua tagasitulekut!

“Sellepärast parandage meelt ja pöörduge, et teie patud kustutataks, et hingamiseajad tuleksid JHVH palgest ja et ta läkitaks teie jaoks määratud Messia Jeshua, keda taevas peab pidama enesele selle ajani, mil oma kohale asetatakse kõik, mis Jumal on rääkinud kõigi oma pühade prohvetite suu kaudu maailma ajastust alates.” Apostlite teod 3:19-21

Shabbat shalom ja rõõmsat hapnemata leibade püha!

Sinu Iisraeli sõbrad ja mentorid,

Peapiiskop Dominiquae ja rabi Baruch Bierman

“Siioni pärast ma ei vaiki.” Jesaja 62:1

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

Kutsume sind saatma oma uudseviljaohvrid Iisraeli ärkamiseks.

“Räägi Iisraeli lastega ja ütle neile: kui te tulete maale, mille mina teile annan, ja lõikate selle vilja, siis viige oma lõikusest uudsevihk preestrile. Tema kõigutagu seda vihku JHVH ees, et te saaksite meelepäraseks; preester kõigutagu seda shabbatile järgneval päeval. 3. Moosese 23:10-11

„Paremik kõigest, igasugu uudseviljadest, ja kõik tõstelõivud, teie igasugu tõstelõivudest, kuuluvad preestritele; ja parima osa oma taignast peate andma preestrile, et su koja peal võiks hingata õnnistus!“ Hesekieli 44: 30

 • Anneta online: https://kad-esh.org/et/annetused/
 • Pangaandmete jaoks Ameerikas saada meile email: kad_esh_map@msn.com
 • Helista meile USA-s 1-972-301-7087
 • Checks in USD, Canadian Dollars or British Pounds to be sent to Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
 • Western Unions & Money Grams addressed to: Paulette Covan, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Vaata viimast õpetust: Abielus maaga

 • Shabbat Letter ads
  Exposing Antisemitism in America
  Kirjutage alla meie petitsioonile, et keelustada neonatsismi ideoloogia ja jagage seda kõigi oma kontaktidega Facebooki, Twitteri, Messengeri, WhatsAppi, e-posti ja tekstisõnumite kaudu. Iga allkiri loeb!

  Kirjuta alla siin →

  Kutsuge juudi apostleid teenima teie linna ja riiki,

  selleks saatke meile e-kiri aadressil info@kad-esh.org.

  UNIFY Banner

  Liitu Ühinenud Rahvad Iisraeli eest liikumisega!

  Liitu meiega ja saad liikmena osa igakuistest veebikoosolekutest ning prohvetlikest õpetustest ja juhistest otseülekannete kaudu. Sind on kutsutud olema Estriks Iisraeli jaoks ja Iisraeli eest hoolimata kõigest.

  Liitu Ühinenud Rahvad Iisraeli eest liikumisega →

  Ühine 70 õigega rahvaste seas!

  Hakka Ühinenud Rahvad Iisraeli eest eriliseks partneriks, toetades armastuse anniga 100 USD kuus. Klikka allolevaile linkidele või saada meile e-kiri rohkemate võimaluste jaoks: info@unitednationsforisrael.org

  Liitu nüüd →

  Ühine meie Iisraeli reisidega!

  Tulevad reisid →

  Resurection Tour of Israel banner

  Ärkamise reis Iisraelis

  Jom Hashoa-st kuni Jom Haatsmaut-ini

  Hävingust surnuist ülestõusmiseni

  3.-15. mai 2024

  12 päeva elumuutvaid kogemusi, mis kulmineerub Iisraeli 76. aastapäeva tähistamisega 14. mail.

  Koos peapiiskop Dominiquae ja rabi Baruch Biermaniga

  “Sest kui juba nende hülgamine on maailma lepitus, mis on siis nende vastuvõtt muud kui surnuist ellusaamine?” Roomlastele 11:15

  Tulge meiega ja tähistage Iisraeli ärkamist, surnuist ellusaamist.

  Külastame Herzli mäge, Beth El’i, Shilo’t, Siioni mäge, haua aeda, Naatsaretti, Magdalat, Negevit, seilame Galilea järvel, naudime Soolamere tervendavat vett ja palju muud!

  Rohkem teavet →

  GRM Bible Institute banner

  Tule õppima GRM Iisraeli piiblikooli

  Sul ei ole vaja õppida enam üheski teises piiblikoolis. GRM piiblikool on nagu pesumasin, mis puhastab ja valmistab sind ette avastama 1. sajandi tõde ning juhib edasi Siionis alguse saanud evangeeliumi juurde, mille kaudu on paljud vabaks saanud.

  Registreeru ja alusta õpingutega (inglise keeles) →

  Eestikeelseks õppeks palun saada e-kiri aadressile: estonia@unitednationsforisrael.org

  Liitu meie Telegrammi kanaliga ja ole kursis peapiiskop Dominiquae Biermani uute õpetustega:

  https://t.me/dominiquaebierman

  Hakka meie Youtube kanali tellijaks!

  Vaata peapiiskop Dominiquae Biermani viimaseid saateid ja hakka Dominiquae Bierman TV Youtube kanali tellijaks!

  Meie Youtube kanal →

  Liitu meie Rumble kanaliga

  Rumble kanal →

  MAP Prison Ministry

  Toeta meie vanglateenistust!

  Oleme käivitanud USA-s vanglateenistuse, mida juhib rabi Baruch Bierman ja GRM piiblikooli grupi UCI vanglas Floridas. Sammhaaval juhatatakse kinnipeetavaid Siionis alguse saanud evangeeliumi juurde ja me oleme näinud nende elus palju imesid!

  Tunnistused meie õpilastelt ”trellide taga”:

  GRM Piiblikool on minu elu päästnud! Ma ei olnud füüsiliselt eriti tugev ja mu vaimne elu rippus juuksekarva otsas, sest see kõik oli üles ehitatud valeõpetustele ja pettustele. Nüüd on mul sügav, terve ja õitsev suhe Jeshuaga. Kogu mu elu on muutunud!
  – Deborah Ross

  See piiblikool on andnud mulle parema arusaamise sellest, mida tähendab, et Jeshua on minu elu Isand. Ma olen saanud tagasi oma usu Jeshuasse ja lootuse paremale elule, mitte ainult siin maa peal, vaid ka igavikus.
  – Thomas Mount

  Annetuse saatmisel kirjuta palun kommentaaridesse: “Vanglateenistus”

  Anneta veebilehel →

  Loe rohkem →