Help

Väikesed reetmised


Help
Toora portsjon NOAH– Beresheet (1. Moosese) 6:9-11:32

Võtke meile kinni rebased, väikesed rebased, kes rikuvad viinamägesid, sest meie viinamäed õitsevad! Ülemlaul 2:15

Shabbat shalom, armsad!

Väikesed rebased on väga nutikad loomad ja nad näevad armsad välja, aga need võivad põhjustada suurt kahju. Tavaliselt hävitavad nad viinamarjaistanduse, kui see õitseb. Just siis, kui asjad õnnestuvad, kui toimub prohvetlik täitumine, kui asjad hakkavad sinu elus vilja kandma, ilmuvad need himurad rebased hävitama. Need esindavad erinevaid suhtumisi ja hoiakuid ning kui neid ei võeta kontrolli alla, siis võivad nad hävitada sinu käimise JHVH’ga ja sinu viinamarjaistanduse. Nendeks hoiakuteks võivad olla ülbus, uhkus, pettumus, hirm, uskmatus, laiskus, kibestumine jms, mis viivad inimese märkamatult pattu tegema. Need võivad põhjustada ka sinu sõna, tõotuste ja lubaduste murdmist või neisse kergekäeliselt suhtumist. Pisikesed rebased tulevad esile ka siis, kui kohustusi on rikutud mugavuse pärast ja siis, kui kipud olema ebatäpne ega hooli oma kokkulepetest, kohustustest ja vastutusest. See muudab sind ebausaldatavaks.

Fox

Reetur on see

  1. Kes petab teise usaldust või ei pea kinni kohustustest ja antud lubadustest.
  2. Keegi, kes reedab või murrab truudust.

Heebrea keeles on sõna BOGED ja tüvisõna BEGED, mis tähendab rõivastust. Võiksime öelda, et reetur on see, kes vahetab oma riided ja saab “teiseks inimeseks” – silmakirjatsejaks, kes end moondab kellekski teiseks. Siiski praktiseerivad paljud inimesed “väikesi reetmisi”, ilma selle üle mõtlemata. Kui me pole oma sõnale truud, põhjustab see palju valu. Ühel hetkel ei saa JHVH sind enam usaldada, sinu meeskonnaliikmed ei saa sind usaldada ja sinu abikaasa ega lapsed ei saa sind usaldada, sest sa murrad oma sõna vähehaaval. Näiteks, kui oled lubanud oma lapsele, et viid ta kindlal ajal väljasõidule, ise aga ei tule õigel ajal kohale, tunneb laps end reedetuna ja hüljatuna. Ebatäpsus ja kohustustesse kergelt suhtumine tekitab palju valu ja survestab kõiki suhteid.

Otsekui haige hammas või lonkav jalg on usaldus kelmi (petise, reeturi) vastu hädaajal! Õpetussõnad 25:19

Jeshua otsib ustavaid ja pühendunud inimesi, kes sarnaselt Rutiga käivad JHVH lepingus, viivad koos temaga ellu Kõigeväelise Iisraeli Jumala missiooni, visiooni ja seisavad kindlalt Iisraeli rahva kõrval. Need, kes peavad oma sõna ja “vannuvad enesele kahjuks, kuid ei riku vannet”(Psalmid 15), on tema sõbrad ja pärivad õnnistuse, mille Rutt sai, kui ta keeldus Naomi’t hülgamast. Moabist pärit vaesest ja neetud lesk Rutist sai Juuda Beit Lehhem’i (Petlemma) silmapaistvam naine. Ehkki kõik moabiidid olid saanud needuse osaliseks kümne põlvkonna eest, sest nad ei aidanud kõrbes Iisraeli (5Ms 23:3), poogiti Rutt Naomi juudi perekonda ja temast sai kuningas Taaveti vanaema ning Jeshua Messia vana-, vana-, vanavanaema. Ta pühendas ennast Noomile ja Noomi Jumalale (JHVH) ilma tingimusi esitamata ja “põletas kõik sillad” minevikuga. See pälvis Boasi nimelise jõuka maaomaniku Noomi sugulase tähelepanu, kes märkas tema pühendunud ja USALDUSVÄÄRSET iseloomu ning abielludes naisega, lunastas ta vaesusest ja moabiitide rahvuslikust needusest.

Ta (Noomi) läks ära paigast, kus ta oli olnud, ja temaga ühes ta kaks miniat. Aga olles teel tagasi Juudamaale, ütles Noomi oma mõlemale miniale: “Minge, pöörduge kumbki oma ema koju! JHVH tehku teile head, nagu te olete teinud surnuile ja minule! Andku teile JHVH, et leiaksite varjupaiga kumbki oma mehe kojas!” Ja ta suudles neid. Aga nad tõstsid häält ja nutsid ning ütlesid temale: “Ei, me läheme ühes sinuga su rahva juurde!” Aga Noomi ütles: “Minge tagasi, mu tütred! Miks peaksite tulema ühes minuga? On mul siis veel poegi üsas, et need võiksid saada teile meesteks? Minge tagasi, mu tütred, minge, sest mina olen liiga vana, et minna mehele! Kui ma ütleksin: mul on veel lootust, kui ma veel täna öösel saaksin mehele ja sünnitaksin poegigi, kas tahaksite siis oodata, kuni nad suureks saavad? Kas tahate seni meheleminekust hoiduda? Ei, mu tütred, mina kannatan tõesti rohkem kui teie, et JHVH käsi mind on tabanud!” Siis nad tõstsid häält ja nutsid veel enam; Orpa suudles seejärel oma ämma, kuna Rutt jäi tema seltsi. Aga tema ütles: “Vaata, su kälis pöördus tagasi oma rahva ja jumalate juurde. Pöördu ka sina oma käliksele järele! Kuid Rutt vastas: “Ära käi mulle peale, et ma sind maha jätaksin ja pöörduksin tagasi su juurest, sest kuhu sina lähed, sinna lähen ka mina, ja kuhu sina jääd, sinna jään minagi! Sinu rahvas on minu rahvas ja sinu Jumal on minu Jumal! Kus sina sured, seal tahan ka mina surra ja sinna maetagu mindki. JHVH tehku minuga ükskõik mida, ainult surm lahutagu mind ja sind!” Kui ta nägi, et tal oli kindel nõu temaga ühes tulla, siis ta sellest enam ei rääkinud. Rutt 1:7-18

Orpa tähendab „äraandjat“, Rutt aga „pühendunud sõpra“. Mõlemad olid oma nime väärilised. Mõlemad olid lubanud jääda ämma Noomi juurde ja saata ämma tema maale, kuid ainult üks pidas lubadust. Rutt, kes seisis oma sõnade taga, tegi igavikulise tähtsusega ajalugu, samas kui tõotuse murdnud Orpa kadus ajaloo areenilt, hääbudes oma neetud rahva ja ebajumalaid kummardava perekonna seas. Pange tähele, et Orpa suudles ja oli väga emotsionaalne, samas Rutt lihtsalt jäi kohale, ilma nähtavate „armastuse“ märkideta, peale pühendumise ja ustavuse, mis panid teda oma sõna pidama.

Ruth

Meid kutsutakse elama ja tegutsema nagu Rutt – Jeshua Messia vana-, vana-, vanaema, ja pidama oma sõna ning tõotusi, olema täpne, maksma kümnist ja tooma ohvreid, kuuletuma JHVH’le igas olukorras ja iga ilmaga ja püsima puhtuses ning pühaduses. Me ei saa kunagi olema vaimsemad kui meie valmidus ja pühendumus lubadusi täita. Seda ütles Jeshua:

Aga mina ütlen teile: ärge üldse vanduge, ei taeva juures, sest see on Jumala aujärg;

ega maa juures, sest see on tema jalgealune järg; ega Jeruusalemma juures, sest see on suure Kuninga linn. Ära vannu ka oma pea juures, sest sina ei või ühtki juuksekarva teha valgeks ega mustaks; vaid teie kõne olgu: jah, jah, või: ei, ei; aga mis üle selle on, see on kurjast.

Matteuse 5:34-37

Ära ole kärme suuga ja su süda ärgu tõtaku sõna lausuma Jumala ees; sest Jumal on taevas ja sina oled maa peal, seepärast olgu su sõnu pisut! Sest suurest tööst tuleb uni ja paljudest sõnadest kostab albi hääl! Kui sa annad Jumalale tõotuse, siis ära viivita seda täitmast, sest albid ei ole temale meelepärast. Täida, mida tõotad! Parem on, et sa ei tõota, kui et sa tõotad ega täida! Ära lase, et sinu suu saadab su ihu pattu tegema, ja ära ütle Jumala käskjala ees, et see on eksitus! Miks peaks Jumal su hääle pärast vihastuma ja su kätetööd hävitama?

Sest kus on palju unenägusid ja palju sõnu, seal on ka palju tühisust. Aga sina karda Jumalat!

Koguja 5:1-6

Kes ustav on kõige vähemas, see on ustav ka suures; ja kes ülekohtune on kõige vähemas, see on ülekohtune ka suures. Kui te nüüd ülekohtuses mammonas ei ole ustavad olnud, kes võib teie kätte tõelist usaldada? Ja kui te võõra omaga ei ole ustavad olnud, kes võib teile kätte anda meie oma? Luuka 16:10-12

Pööra tähelepanu väikestele rebastele, “väikestele murtud lubadustele”, need võivad hävitada sinu elu ja käimise koos Jeshuaga, sinu pere, teenistuse, töösuhted ja kõik sõprussuhted.

Pisut hhamets’i (haputaignat) teeb kogu taigna hapuks! Galaatlastele 5:9

Brothers

Ole kiire meelt parandama, kui oled oma sõna murdnud, ära too vabandusi, vaid too hüvitus sellele, kellele oled teinud haiget oma sõnapidamatuse tõttu. Võta oma sõna tõsiselt ja ära kiirusta lubaduste andmisega, mida sa ei kavatse täita. Me peame olema lepingu ja tõotuste pidajad, sest meie Meister on oma sõna pidaja mees ja ta ise on sõna, mille muutis lihaks taevane Isa. Meid on kutsutud jäljendama meie Messiat, kes usaldas oma Isa täielikult, vaatamata sellele, et ta higi muutus vereks Ketsemani aias. Ta ei taganenud kunagi oma kohustusest ega reetnud kunagi usaldust, mille JHVH andis oma Pojale. Vaadaku Jeshua alla kolmandast taevast ja leidku, et sina ja mina oleme endiselt ustavad temale, toomaks JHVH kuningriiki maale peale, nagu see on taevas.

Sest JHVH silmad uitavad kogu maal, et võimsasti aidata neid, kes siira südamega hoiavad tema poole. 2 Ajaraamat 16:9a

Sinu Iisraeli sõbrad ja mentorid

Peapiiskop Dominiquae ja rabi Baruch Bierman

Siioni pärast ma ei vaiki. Jesaja 62:1

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

Kümniste ja annetuste saatmiseks:

  • Anneta online: https://kad-esh.org/et/annetused/
  • Pangaandmete jaoks Ameerikas saada meile email: kad_esh_map@msn.com
  • Helista meile USA-s 1-972-301-7087
  • Checks in USD, Canadian Dollars or British Pounds to be sent to Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
  • Western Unions & Money Grams addressed to: Adriana Bierman, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Peapiiskop dr Dominiquae Biermani UHIUUS raamatIdentiteedivargus: 1. sajandi Messia tagasitulek“ on nüüd saadaval ettetellimisel.

Selle ettetellimiseks klikka allolevat nuppu!

Selle taastamise sõnumi levitamiseks nii juutidele kui ka kristlastele vajame SINU abi! Palun jagage linki www.zionsgospel.com (meie sihtleht) nii paljudele inimestele kui saate.

  1. Hangi see endale
  2. Kingi see edasi
  3. Õpi seda

Hangi see endale.

Anneta vähemalt 27 USD, et saada pehmekaaneline raamat „Identiteedivargus“, millega koos tuleb kursuse „Globaalne ümberõppe initsiatiiv (GRI) antisemitismi vastu“ tasuta TÄISPAKETT. E-raamatu saamiseks ja juurdepääsu avamiseks kursusele võid annetada ka 17 USD.

Kingi see edasi.

Kingi edasi pehme köide või e-raamat, külastades veebisaiti www.against-antisemitism.com ja klikates menüüelemendil „Raamat”. Keri alla, kus on kiri „Jõudke teisteni”. Vali kinkekaardi summa sõltuvalt sellest, kas kingid e-raamatu või pehme köite. Seejärel sisesta saaja e-posti aadress (-id). Pärast väljaregistreerimist saadetakse e-posti aadressile (-dele) kupongikood. Nad saavad kasutada kupongikoodi, et vormistada tellimus kingituse tasuta kättesaamiseks ning juurdepääsuks kursusele.

Õpi seda.

Pehmekaanelise kõite või e-raamatu ostmisega saad automaatselt juurdepääsu meie GRI kursusele, mis avatakse 26. septembril, enne Jom Kippuri. See kursus sisaldab raamatu 12. väravale ülesehitatud õppematerjali ning 44. videot koos testidega.

Saa 1. sajandi Messia naasmise kanaliks. Jaga seda raamatut edasi!

www.zionsgospel.com

Raamatu tellimine:

https://www.against-antisemitism.com/the-book/

The Identity Theft book

Vaata: Jeshua on elav Toora

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/videos/346109860000411/

Hanukka hiilgus – Iisraeli ringreis

10. – 21. detsember 2020

Koos peapiiskop Dominiquae & rabi Baruch Biermaniga

“Sel aastal, mil kuningas Ussija suri, ma nägin Adonaid istuvat suurel ja kõrgel aujärjel, ja tema kuuepalistused täitsid templi.” Jesha’jahu (Js) 6:1

Valmistu kohtuma Iisraeli kuningaga, reisides läbi tema maa palvete ja prohvetliku ülistuse saatel.

Jeruusalemmast Galileani, edasi Surnumere, Eilati ja Negevi kõrbe suunas.

Puudutage Iisraeli ja laske Iisraelil ennast puudutada!

Registreerige niipea kui võimalik ja broneerige oma koht.

Rohkem teavet: tours@dominiquaebierman.com

Antisemitism on hullem kui koroonaviirus

Ma õnnistan neid, kes sind õnnistavad, nean neid, kes sind neavad. 1 Moosese 12:3

Vaata meie antisemitismi vastast GRI (Globaalne ümberõppe initsiatiiv) ja aita meil see läbi viia oma heldekäelise andmisega. Vaata https://www.grinitiative.com/

Liitu Ühinenud Rahvad Iisraeli eest liikumisega!

https://unitednationsforisrael.org/et/liikmed/

ÜHINE TÄNA 70. RAHVASTE ÕIGEGA!

Toeta Jeruusalemma suursaatkonna toimimist Jeruusalemma mägedel igakuise maksega $100. Klikka alloleva lingile või saada meile email rohkemate võimaluste jaoks: info@unitednationsforisrael.org
https://unitednationsforisrael.org/et/annetused/
https://unitednationsforisrael.org/et/saatkond/

Tule õppima GRM’i – messiaanlik, apostellik ja prohvetlik piiblikool otse Iisraelist!

www.grmbibleschool.com

Vaadake Facebookist, mida on meil uut!

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/