The Key fot Mental Health part 2

Vaimse tervise võti #2


The Key fot Mental Health part 2
Toora portsjon MISHPATIM – Shemot (2 Moosese) 21:1-24:18

“Tuletage meelde mu sulase Moosese Toorat, seadlusi ja kohtuseadusi, mis ma temale andsin Hoorebil kogu Iisraeli jaoks!” Malaki 3:22

Shabbat shalom armsad!

Suur osa sellest shabbatikirjast on otseses seoses kirjakohtadega, mis muudavad sinu elu! VÕTMETEEMAKS, mis määrab meie vaimse või mentaalse tervise on see, mida me mäletame ja mida me unustame. Jumala Sõnal on selle kohta palju ütelda!

Järgnev on jätk eelmise nädala kirjale.

Ta läkitas neile oma sõna ja parandas nad ning päästis nad nende hukatusest! Psalm 107:20

Pea meeles Jeshuat ja Uut Lepingut

Sest ma ütlen teile, et ma ei söö enam sellest, kuni kõik on täide läinud Jumala riigis!”
Ja ta võttis karika, tänas ning ütles: “Võtke see ja jagage eneste vahel. Sest ma ütlen teile, et mina ei joo enam viinapuu viljast, enne kui tuleb Jumala riik!” Ja ta võttis leiva, tänas ja murdis ja andis neile ning ütles: “See on minu ihu, mis teie eest antakse; seda tehke minu mälestuseks!”
Luuka 22: 16-19

Sest mina olen JHVH käest saanud selle, mis ma teilegi olen andnud, et meister Jeshua sel ööl, mil ta ära anti, võttis leiva ja tänas ja murdis ning ütles: “See on minu ihu, mis teie eest antakse. Seda tehke minu mälestuseks!” Samuti ta võttis ka karika pärast söömaaega ning ütles: “See karikas on uus leping minu veres. Seda tehke nii sageli kui te iganes seda joote, minu mälestuseks!”1 Korintlastele 11: 23-25

JHVH pikaajaline mälu- Tema mäletab oma lepingut igavesti

Ta peab igavesti meeles oma lepingut, sõna, mille ta on andnud tuhandele põlvele, lepingut, mille ta on sõlminud Aabrahamiga, ja oma vannet Iisakile! Ta seadis selle Jaakobile määruseks, Iisraelile igaveseks lepinguks! Ta ütles: “Sinule ma annan Kaananimaa, see on teie pärisosa!”.

Psalm 105:8-11

Kas naine unustab oma lapsukese ega halasta oma ihuvilja peale? Ja kuigi nad unustaksid, siis mina ei unusta sind mitte!” Jesaja 49:15

JHVH lühiajaline mälu

“Mina, mina olen see, kes kustutab su üleastumised iseenese pärast ega tuleta meelde su patte! Jesaja 43:25

Vaata, päevad tulevad, ütleb JHVH, mil ma teen Iisraeli sooga ja Juuda sooga uue lepingu:
mitte selle lepingu sarnase, mille ma tegin nende vanematega sel päeval, mil ma võtsin nad kättpidi, et viia nad välja Egiptusemaalt, millise mu lepingu nad murdsid, kuigi ma olin nad võtnud enese omaks, ütleb JHVH, vaid leping, mille ma teen Iisraeli sooga pärast neid päevi, ütleb JHVH, on niisugune: ma panen nende sisse oma Toora ja kirjutan selle neile südamesse; siis ma olen neile Elohimiks ja nemad on mulle rahvaks! Siis üks ei õpeta enam teist ega vend venda, öeldes: “Tunne JHVH-t!”, sest nad kõik tunnevad mind, niihästi pisukesed kui suured, ütleb JHVH; sest ma annan andeks nende süü ega tuleta enam meelde nende pattu!
Jeremija 31:31-34

The Key fot Mental Health part 2

JHVH mäletab oma lepinguid

Elohim mõtles Noale ja kõigile metselajaile ja kõigile lojustele, kes temaga laevas olid; ja Jumal laskis tuult puhuda üle maa ja vesi alanes. 1 Moosese 8:1

Kui Elohim oli segi paisanud ümbruskonna linnad, mõtles Jumal Aabrahamile ja saatis Loti ära selle hävituse keskelt, millega ta segi paiskas need linnad, kus Lott oli elanud. 1Moosese 19:29

Elohim mõtles Raahelile, ja Jumal kuulis teda ning avas tema üsa. 1Moosese 30:22

Elohim kuulis nende ägamist, ja Elohim mõtles oma lepingule Aabrahami, Iisaki ja Jaakobiga.

2 Moosese 2:24

Mina olen ka kuulnud Iisraeli laste ägamist, et egiptlased neid orjastavad, ja ma olen mõelnud oma lepingule.” 2 Moosese 6:5

Siis ma mõtlen oma lepingule Jaakobi, Iisaki ja Aabrahamiga, ja ma mõtlen ka maale!” 3 Moosese 26:42

“Aga ma mõtlen nende heaks lepingule nende esivanematega, keda ma rahvaste silme all tõin ära Egiptusemaalt, et olla neile Jumalaks. Mina olen JHVH!” 3 Moosese 26:45

Ja kui te omal maal lähete sõtta vaenlase vastu, kes tungib teile kallale, siis puhuge soofaritega märku, et te meenuksite JHVH-le, teie Elohimile ja et teid päästetaks teie vaenlaste käest.”

4 Moosese 10:9

The Key fot Mental Health part 2

Palved mäletamiseks:

Simson palvetas, et Jah mõtleks ta peale

Siis Simson hüüdis JHVH poole ja ütles: “JHVH Elohim! Mõtle ometi minu peale ja tee mind tugevaks ainult veel selleks korraks, oh Elohiml, et saaksin vilistidele ühe korraga kätte maksta oma mõlemate silmade eest!” Kohtumõistjate 16:28

Hanna palvetas, et Jah mõtleks tema peale

Ja ta andis tõotuse ning ütles: “Vägede JHVH, kui sa tõesti vaatad oma ümmardaja viletsusele ja mõtled minule ega unusta oma ümmardajat, vaid annad oma ümmardajale meessoost järglase, siis ma annan tema JHVH-le kogu ta eluajaks ja habemenuga ei puuduta ta pead!” 1 Saamueli 1:11

[Hanna sünnitas Saamueli] Nad tõusid hommikul vara ning kummardasid JHVH ees; siis nad läksid tagasi ja jõudsid koju Raamasse; Elkana ühtis oma naise Hannaga ja JHVH pidas teda meeles.

1 Saamueli 1:19

Hiskija palub, et Jah meenutaks teda

Siis pööras tema oma näo seina poole ja palus JHVH-t, öeldes: “Oh JHVH, meenuta ometi, kuidas ma sinu ees olen elanud ustavuses ja siira südamega ja olen teinud, mis sinu silmis hea on!” Ja Hiskija nuttis kibedasti. Aga Jesaja ei olnud veel väljunud keskmisest õuest, kui temale tuli JHVH sõna, kes ütles:”Mine tagasi ja ütle Hiskijale, mu rahva vürstile: nõnda ütleb JHVH, su isa Taaveti Elohim ma olen kuulnud su palvet, ma olen näinud su silmavett! Vaata, ma teen sind terveks ja kolmandal päeval võid sa minna JHVH kotta! 2 Kuningate 20:2-5

Kui palvetada, et JHVH mäletaks on sama, mis paluda armu. Ta ei pea meeles tagasilangenuid, välja arvatud juhul kui nad alandavad oma südamed ja anuvad halastust ning paluvad JHVH-t neid meelde tuletada.

Kui ma ütlen õigele, et ta tõesti jääb elama, tema aga loodab oma õiguse peale ja teeb ülekohut, siis ei peeta meeles ühtki ta õiget tegu, vaid ta sureb oma ülekohtu pärast, mida ta tegi!” Hesekiel 33:13

JHVH peab meeles neid, kes Teda kardavad

Siis rääkisid isekeskis need, kes kartsid JHVH-t; ja JHVH pani tähele ning kuulis ja tema palge ees kirjutati mälestusraamat nende heaks, kes kardavad JHVH-t ja austavad tema nime!

Malakia 3:16

Pidage meeles oma juhatajaid, kes teile on rääkinud Jumala sõna, pannes tähele nende eluotsa järgige nende usku! Heebrealastele 13:7

Sinu sõbrad ja mentorid

Peapiiskop Dominiquae ja rabi Baruch Bierman

Siioni pärast ma ei vaiki” Jesaja 62:1

Archbishop Dominiquae Bierman and Rabbi Baruch Bierman

Toetuseks:

  • Toeta online https://kad-esh.org/et/annetused/
  • Saada meile email: kad_esh_map@msn.com pangarekvisiitide jaoks
  • Helista meile USA-s 1-972-301-7087
  • checks in USD, Canadian Dollars or British Pounds to be sent to Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Vaata salvestust tervenemisest ja pühast eluviisist, teine osa

Ärka Soome konverentsi salvestus jätkub ja rabi Baruch Bierman räägib sellest, et JHVH tahe on meid tervendada, kui me vaid otsime Teda, palume ja elame vastavalt Tema seadustele. Koge seda, kuidas elud on muudetud ja tervendatud Ruahh Ha’kodesh-i (Püha Vaimu) poolt. Õpi kui oluline on tuletada Temale palves meelde meie häid tegusid Iisraeli & selle rahva eest (vastavalt tõotusele 1Ms 12:3)

IISRAELI RINGREISID 2019

Kutsume teid meiega ühinema Püha Maa tulevastel ringreisidel ja piibellikel tähtpäevadel Iisraelis!

Paasapüha UNIFY suursaatkonnas Jeruusalemma mägedel 17.-18. aprill 2019
Shavuot’i ringreis ja Püha tule konverents 7.-14. juuni 2019
Sukkot’i ringreis ja Piiblikool ratastel Iisraelis 10.-23. oktoober 2019
Ühinenud Rahvad Iisraeli Eest igaastane konverents Jeruusalemmas 16.-19. oktoober 2019

Lisateave
https://kad-esh.org/et/category/iisraeli-reisid/
või saada meile email: tours@dominiquaebierman.com

The Key fot Mental Health part 2

Nädala raamat:

From Sickology to a Healthy Logic

Haigeloogiast terve loogika juurde. Eesti keelde ei ole tõlgitud), autor peapiiskop Dr. Dominiquae Bierman

See raamat on sündinud pärast 18. aastat kestnud psühhiaatriliste haiglate külastamist, kus viibisid minu armsad lapsed. Ma olen näinud, palvetanud ja külastanud lugematul hulgal psüühiliselt haigeid inimesi. Olen rääkinud paljude psühhiaatritega ja psühholoogidega. Ma olen pidanud võitlema minu armsate mentaalse heaolu pärast nagu minu enda ema, vend, mu lapsed ja mõned minu vaimsed lapsed ja jüngrid.

– peapiiskop Dr. Dominiquae Bierman

Saa Jeruusalemma suursaatkonna sõbraks

Ühine seitsmekümne õigega rahvaste seast, toeta Jeruusalemma suursaatkonda!

Seda saad teha $100 igakuise toetusega Ühinenud Rahvad Iisraeli Eest suursaatkonna toimimiseks Jeruusalemma mägedele, Püha linna lääne väravatel. www.unitednationsforisrael.org ja klikka aknal “donations” (annetused) või saada meile email info@unitednationsforisrael.org
https://unitednationsforisrael.org/et/annetused/
https://unitednationsforisrael.org/et/saatkond/

Tutvu meie viimaste põnevate õpetustega ja täiustustega Facebook-is ja jaga neid edasi!

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/

GRM Piiblikool –taevane allalaadimine

3 õppimise võimalust

Kutsume teid õppima valides ühe alljärgnevatest võimalustest:

  1. Online individuaalõpe. Vali endale sobiv aeg ja liigu edasi omas tempos. klikka https://www.grmbibleschool.com või võta meiega ühendust: info@Kad-Esh.org (eestikeelset võimalust ei ole. Tõlkija kommentaar)
  2. Osta endale piiblikooli materjalid, vaata ja õpi kodus iseseisvalt ja siis alusta GRM grupiga. See võimalus toimib hästi gruppide alustajatele või kogudustele või ka tervele perele ühisteks õpinguteks. Võta ühendust: info@Kad-Esh.org või klikka https://www.grmbibleschool.com (hetkel ei ole see leht veel täiesti eesti keelde tõlgitud. Tõlkija kommentaar)
  3. Online õpingud “konverentsi kõne” kaudu. See annab võimaluse paikapandud aegadel, kord nädalas olla ühises grupis teiste tudengitega interneti vahendusel. Eestikeelseks õppeks internet vahendusel palun võtke ühendust meili teel: ehalohmus1@gmail.com. Kellel on soovi õppida, andke teada meili aadressil: ehalohmus1@gmail.com.

https://www.grmbibleschool.com