Answered Prayer

Vastatud palve


Answered Prayer
Toora portsjon VA’ETCHANAN – Devarim (5 Moosese) 3:23-7:11

Mitte teie ei ole mind valinud, vaid mina olen teid valinud ja olen teid seadnud, et te läheksite ja kannaksite vilja ja et teie vili jääks ja Isa teile annaks, mida te iganes palute minu nimel. Johannese 15:16

Shabbat shalom armsad,

Me kõik tahame, et meie palved saaksid vastatud ja me pettume, kui see ei juhtu.

Selles kirjas ma annan seitse juhist, kuidas palvetada, et saada tulemust. Neil päevil täis raskusi, tõbesid ja kohtumõistmist, ei ole sellest midagi tähtsamat. Tema sõna räägib iseenda eest.

1. ALANDLIKKUS

Vaata, kui ma sulen taeva, nõnda et vihma ei saja, ja vaata, kui ma käsin rohutirtse maa paljaks süüa, või kui ma läkitan oma rahva kallale katku, ja kui siis minu rahvas, kellele on pandud mu nimi, alandab ennast ja nad palvetavad ja otsivad minu palet ning pöörduvad oma kurjadelt teedelt, siis ma kuulen taevast ja annan andeks nende patu ning säästan nende maa! Nüüd on mu silmad lahti ja mu kõrvad panevad tähele palvetamist selles paigas! 2 Ajaraamat 7:13-15

Pange end alandlikkuse, palve, otsimise ja teshuva seisundisse (meeleparandus, naasmine tema teedele, tema käskude taastamine).

2. TEMA NIMI

“Et ta minusse on kiindunud, siis ma päästan tema; ma ülendan tema, sest ta tunneb minu nime! Ta hüüab mind appi ja ma vastan temale; mina olen ta juures, kui ta on kitsikuses, ma vabastan tema ning teen ta auliseks! Pika eaga ma täidan tema ja annan temale näha oma õndsust!” Psalmid 91:14-16

Kasuta tema tõelist nime Jeshua, mis tähendab pääste.

Answered Prayer

3. TEMA SÕNA & TOORA

Kuuletu Elohimi (Jumal) juhistele ja palveta tema sõna kohaselt USUS!

Kui te jääte minusse ja minu sõnad (kaasarvatud Toora) jäävad teisse, siis paluge, mis te iganes tahate, ja see sünnib teile! Johannese 15:7

4. SINU TÄIELIK PÜHENDUMINE

Siis on Kõigevägevam sulle kullaks ja puhtaimaks hõbedaks, sest siis sa võid rõõmu tunda Kõigevägevamast ja tõsta oma palet Jumala poole! Kui sa teda palud, siis ta kuuleb sind, ja sina saad tasuda oma tõotused! Kui sa midagi ette võtad, siis läheb see sul korda ja sinu teede peale paistab valgus! Sest tema alandab kõrgilt kõneleja, aga ta aitab neid, kes silmad maha löövad!. Iiob 22:25-29

Otsusta ja kuuluta JHVH sõna kindlalt ja veendunult, kui tema on sinu varandus ja KÕIK. Lase oma raha ja omand vabaks ja saa rõõmsameelseks andjaks ning sul on kindlust ja väge tema sõna kuulutamiseks.

Answered Prayer

5. SHABBAT

Ja võõrad, kes on liitunud JHVH-ga, teenivad teda ja armastavad JHVH nime, et saada tema sulaseiks, kõik, kes peavad shabbatit ega riku seda ja kes peavad kinni mu lepingust -needki ma viin oma pühale mäele ja ma rõõmustan neid oma palvekojas, ja nende põletus- ja tapaohvrid on mu altari peal meelepärased; sest mu koda nimetatakse palvekojaks kõigile rahvastele. Jesaja 56:6-7

Kui pead shabbatit, siis sinu palved ja rahalised ohvrid sinu pastorile, õpetajale, tema kuningriigi edendamise ja eriti Iisraeli jaoks, on vastuvõetavad JHVH altaril. Need on vastuvõetavad nagu ka Korneeliuse ohvriannid juutidele ja palved nende eest. (Apostlite teod 10)

Answered Prayer

6. SOOSING

Teie olete mu sõbrad, kui te teete, mida mina teid käsin. Ma ei ütle teid enam orjad olevat; sest ori ei tea, mida ta isand teeb. Vaid ma olen teid nimetanud sõpradeks, sest ma olen teile teada andnud kõik, mis ma oma Isalt olen kuulnud. Johannese 15:14-15

Kui oleme sõbrad Jeshuaga kuulekuse kaudu, siis meie palved ei ole hajali ega sihitud, vaid me teame kuidas palvetada vastavalt Tema tahtele ja saada soodsaid tulemusi.

7. MEELEVALD

Tõesti ma ütlen teile, et mis te iganes maa peal seote, on ka taevas seotud, ja mis te iganes maa peal lahti päästate, on ka taevas lahti päästetud. Taas ütlen ma tõesti teile, et kui kaks teie seast ühel nõul on maa peal mingi asja pärast, mida nad iganes paluvad, siis see saab neile minu Isalt, kes on taevas. Sest kus kaks või kolm koos on minu nimel, seal olen mina nende keskel. Matteuse 18:18-20

Kui oleme vaimselt positsioneeritud, järgides eelnevat kuut juhist, on meil meelevald keelata ja siduda saatana tööd ning vabastada JHVH kuningriigi vägi ja võidmine.

Sinu Iisraeli sõbrad ja mentorid

Peapiiskop Dominiquae ja rabi Baruch Bierman

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

Vaata: Palvevägi

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/videos/609490569989676/

E-raamat (hetkel vaid inglise keeles) IDENTITEEDI VARGUS on nüüd saadaval meie kodulehel ja me vajame sinu abi, et saada valmis ka raamatu juurde kuuluv kursus!

Kui annetad vähemalt 25 dollarit, saad selle e-raamatu, millele lisandub terve GRI (globaalne ümberõppe initsiatiiv) – antisemitismi vastu suunatud kursus! Kursus algab selle aasta septembris Jom Kippuri ajal.

Aeg on KÜPS läbimurdeks.

https://www.against-antisemitism.com/

Book Mockup

Kümniste ja annetuste saatmiseks:

  • Anneta online: https://kad-esh.org/et/annetused/
  • Pangaandmete jaoks Ameerikas saada meile email: kad_esh_map@msn.com
  • Helista meile USA-s 1-972-301-7087
  • Checks in USD, Canadian Dollars or British Pounds to be sent to Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
  • Western Unions & Money Grams addressed to: Adriana Bierman, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

UUENDATUD: Iisraeli sukkoti ringreis

Palve-karantiini mission

Kogume kokku rühma inimesi, juhuks kui Iisrael avab piirid mõnele teie riikidest, kes soovivad tulla 2020. aasta septembris või oktoobris sügispühade palvemissioonile.

Me ei tea viimase hetkeni, kas see on valitsuse piirangute tõttu võimalik. Siiski, kui see on võimalik, koostame juba praegu huviliste nimekirja, et täita registreerimisvorm ilma sissemaksu teostamata.

Niipea, kui Iisraeli valitsus on andnud nõusoleku sellele palve-karantiini missioonile, peate maksma kogu summa.

Käesoleval hetkel me ei tea veel, kui palju see saab maksma, kuid arvatavasti madalam algsest ringreisi maksumusest.

Soovitame registreerida, et saaksime teiega ühendust võtta, kui olukord on selginenud.

Ükski, kes on sõjateenistuses, ei seo end argielu askeldustega, kui ta tahab jääda meelepäraseks sellele, kes ta on sõduriks kutsunud. 2 Timoteusele 2:4

Rohkem teavet: tours@dominiquaebierman.com

Nädala raamat: Aabrahami võti

Õnnistus… või needus?
https://kad-esh.org/shop/the-key-of-abraham-2/

Antisemitism on hullem kui koroonaviirus

Ma õnnistan neid, kes sind õnnistavad, nean neid, kes sind neavad. 1 Moosese 12:3

Vaata meie antisemitismi vastast GRI (Globaalne ümberõppe initsiatiiv) ja aita meil see läbi viia oma heldekäelise andmisega. Vaata https://www.against-antisemitism.com/

Liitu Ühinenud Rahvad Iisraeli eest liikumisega!

https://unitednationsforisrael.org/et/liikmed/

ÜHINE TÄNA 70. RAHVASTE ÕIGEGA!

Toeta Jeruusalemma suursaatkonna toimimist Jeruusalemma mägedel igakuise maksega $100. Klikka alloleva lingile või saada meile email rohkemate võimaluste jaoks: info@unitednationsforisrael.org
https://unitednationsforisrael.org/et/annetused/
https://unitednationsforisrael.org/et/saatkond/

Tule õppima GRM’i – messiaanlik, apostellik ja prohvetlik piiblikool otse Iisraelist!

www.grmbibleschool.com

Vaadake Facebookist, mida on meil uut!

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/