The Anger Connection, Part 2

Vihaühendus, 2. osa


The Anger Connection, Part 2
Toora portsjon VAERA – Shemot (2 Moosese) 6:2-9:35

ATG – Sõltlased pöörduvad Jumala juurde #10

Shabbat shalom armsad!

On aeg minu raamatul „ATG – Sõltlased Pöörduvad Jumala juurde“ põhineva erisarja kümnenda osa jaoks. Arusaamad, mida Elohim andis mulle sõltlaste ravimiseks, võivad säästa teid paljudest pettumustest ja muuta paljude sõltlaste elud, kes pöörduvad Jumala juurde.

Näljutage deemonlikke hingekombitsaid – laske andestusel voolata!

Jumala juurde pöörduvad sõltlased peavad lahti laskma igasuguse pahameele, vihkamise ja ükskõiksuse, mis on passiiv-agressiivne viha vorm, mida sageli peetakse kellegi ignoreerimiseks jne. Nad peavad õppima kiiresti andestama ja andma palju armu neile, kes on nende vastu pattu teinud. Nii nagu nad naudivad Jumala armu, peavad nad rohkem armu andma, sest nad on ise Jumala ja paljude inimeste vastu pattu teinud. Ainult pidev andestamine paneb deemonlikud hingekombitsad närbuma. See andestus hävitab viha, mis on DHK (deemonlikud hingekombitsad) jõu ja kasvu peamine allikas. Jumala juurde pöördunud sõltlane peab õppima:

1) Tunnistama oma viha. (Passiiv-agressiivne sõltlane ütleb: “Ma pole vihane ega vihasta kunagi.”)

2) Hülgama see usus. Üks hea vahend selleks on lasta sõltlasel teha nimekiri kõigist inimestest, kelle peale ta on vihane või kes teda on haavanud. Seejärel peab ta seda valjusti lugema, kuulutama igaühe jaoks andestust ja siis nimekirja põletama.

3) Parandama meelt viha haudumise pärast, isegi kui see tundus õige olevat. (Loe Matteuse 18: 23-35, milles antakse piinajate kätte need, kes ei andesta. Need on kurjad piinajad vaimud, mis ahistavad inimesi, kes pole teistele andestanud, kuigi Jumal on neile andestanud oma poja Jeshua valatud vere kaudu)

4) Püsima Jumala ligiolus, et saada Jumala tervendavat väge ülistuse, palve, Sõna, võitud õpetuste ja võitud teenistuste kaudu.

5) Õpeta sõltlasele Jeshua vere väge ja Tema olemust selle kaudu, kui Ta hukkamispuul hüüdis: “Isa, anna neile andeks, sest nad ei tea, mida nad teevad.” Kui Ta sai seda öelda oma hukkajate kohta, siis on ka sõltlasele Püha Vaimu poolt antud arm andestada kõigile, kes teda kuritarvitasid. Andeksandmisest keeldumine on ilmselge mäss evangeeliumi südame vastu, milleks on andestus. Õpetage sõltlasele viha mitte endasse koguma: „Ärgu päike loojugu teie vihastumise üle!.” Andke andeks juba samal päeval.

The Anger Connection, Part 2

Siis astus Keefa tema juurde ja ütles: “Adonai, mitu korda ma pean, kui mu vend mu vastu eksib, temale andeks andma? Ons küllalt seitsmest korrast?” Jeshua ütles temale: “Ma ei ütle sulle mitte seitse korda, vaid seitsekümmend korda seitse korda! Matteuse 18:21-22

Andestamine ei ole tunne, vaid usutegu ja tahte otsus. Pärast selle ususammu astumist on sõltlasel võimalus hakata vastu võtma Jumalalt sügavate haavade parandamist. Kuid nad peavad otsustama kõigepealt andeks anda.

Aktiivsus- ja tähelepanuhäire (ATH) ja viha

ATH all kannatavad inimesed on samuti sõltlased, sest nad on sõltuvuses negatiivse (dramaatilise) tähelepanu saamisest impulsiivse ja hüperaktiivse käitumise kaudu. Nad tekitavad tähelepanu saamiseks korralagedust ja palju kaost. Tavaliselt õnnestub neil saada tähelepanu draamade ja tülide tekitamise kaudu. Enamik lapsevanemaid reageerib ATH sümptomiga lapse käitumisele vihaselt. ATH-lasel, nagu kõigil sõltlastel, on DHK (deemonlikud hingekombitsad) täis viha ja pahameelt. Kuid nende ravimiks on teie negatiivne tähelepanu. Viimase all peetakse silmas vanemate või pereliikmete vihaseid reaktsioone, pettumusi ja alandamisi. Seega peate ravi alustamiseks peatama kõik negatiivsed reaktsioonid, mis võivad tema sõltuvust toita. See on lihtsam, kui te ei ole ATH sündroomiga inimese abikaasa ega lapsevanem. Kuid Jumala abiga ja sihipärase otsusekindlusega võta eesmärgiks oma ATH-lane tema ravimist võõrutada.

Ülistus ja eestpalved on peamised tööriistad, mis aitavad teil atmosfääri muuta. Igal juhul vältige pettumuse väljendamist nii kehakeeles kui kõnes. Kui märkate, et teie reaktsioon muutub negatiivseks, siis hakake palvetama ja tasakesi ülistama ja seda eriti keeltes. Alustage üteldes tasakesi:“Tänan sind Jumal, et oled andnud mulle eesõiguse selle aktiivsus-ja tähelepanuhäirega inimese eest hoolitsemiseks ja ma tänan sind kogu tema häiriva käitumise eest…” Mõnigi võimas asi võib juhtuda siis, kui tänate Jumalat selle eest, mida te vihkate või arvate olevat needuseks teie elus.

Vaadake Paulusele ja Siilasele, kes olid Jeshua nime kuulutamise pärast läbi pekstud ja raskete kettidega vangikongi aheldatud. Nad hakkasid selles olukorras ülistama ja kiitma ning äkki purunesid nende ahelad. Nad olid tänulikud, et neid peeti vääriliseks kannatada Jeshua nime pärast (Apostlite teod 16: 25,26). Kui Jumal on usaldanud teie hoolde aktiivsus-ja tähelepanuhäirega pereliikme või tuttava, siis tänage Jeshuat eesõiguse eest Tema nime pärast kannatada. Te saate näha, kuidas teie ja tema ahelad purunevad, kuna olete pidevalt tänulikud. Siin tulevad esile samad samad reaktsioonid ja toimivad samad viha käsitlemise meetodid, mis on ette nähtud kõigile sõltlastele. Paljud täiskasvanud on ATH sündroomiga.

The Anger Connection, Part 2

Kui hooldate aktiivsus-ja tähelepanuhäirega inimest, siis lugedes seda manuaali, rakendage samu põhimõtteid nagu kõigi teiste sõltlaste puhul.

1) Hoiduge vihale reageerimast, sest see loob vihast toituvaid deemonlikke hingesidemeid.
2) Seadke ranged ja kindlad piirid; laske oma “jah” olla “jah” ja teie “ei” olla “ei”.
3) Ärge lükake neid tagasi, kuid piirake neid.
4) Õpetage teda andeks andma, et näljutada DHK (deemonlikud hingekombitsad).
5) Võimaldage ATH sündroomiga inimesel kuulda palju ülistusmuusikat.
6) Kaltsium/magneesium 2000/1000 ja C-vitamiin, 1000×3 päevas, aitavad tõesti.
7) Hoidke temast eemale suhkur, kofeiin, šokolaad, kakao, tee jne.
8) Suunake ta lisaenergia oma projektidele, mis vajavad füüsilist ja jõulist abi.

Ja mis siis kui tundub, et olete läbi kukkunud? Ärge heitke meelt, Jumal on teie vastu armuline. Parandage meelt, võtke vastu Jumala tervendamine ja jätkake. Pidage meeles, et Jumala majanduses töötab Tema alati nii teie elus kui ka teie hoole all oleva sõltlase elus. Kasutage iga näilist ebaõnnestumist kui võimalust Jumalale lähemale saada. Võtke endale piisavalt tihti puhkepäevi.

Järgneb…

Sinu Iisraeli sõbrad ja mentorid

Peapiiskop Dominiquae ja rabi Baruch Bierman

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

Saatke oma ohvriannid:

  • Anneta online: https://kad-esh.org/et/annetused/
  • Pangaandmete jaoks Ameerikas saada meile email: kad_esh_map@msn.com
  • Helista meile USA-s 1-972-301-7087
  • Checks in USD, Canadian Dollars or British Pounds to be sent to Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
  • Western Unions & Money Grams addressed to: Hadassah Danielsbacka, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

OBRAZ 5

Nädala raamat: ATG – Sõltlased pöörduvad Jumala juurde

Piibellik viis sõltlaste ja sõltuvustega tegelemiseks
https://kad-esh.org/et/pood/atg-soltlaste-poordumine-jumala-poole/

Vaata: Abielu JHVH ees, osa 3

Liituge selle peapiiskop Dominiquae Biermani väljakutsuva sõnumiga PNG-s, kus ta kasutab Piiblit, et rõhutada, kuidas Messia Jeshua aktsepteerimine muudab meid Temaga üheks – just nagu mees ja naine saavad üheks abielulepingu kaudu. Abielu on terve ühiskonna alustala. Me peame põgenema ebamoraalsuse eest, et vältida lepingu murdmist – nii saame käia võidus ja väes, kogedes Tema õnnistust ja võidmist oma elule, teenimisele ja rahvale.

Saage UNIFY liikmeks:

www.unitednationsforisrael.org/et/

ÜHINE TÄNA 70. RAHVASTE ÕIGEGA!

Toeta Jeruusalemma suursaatkonna toimimist Jeruusalemma mägedel igakuise maksega $100. Klikka alloleva lingi menüüs aknale “annetused” (donations), valides summaks $100 või saada meile email info@unitednationsforisrael.org

https://unitednationsforisrael.org/et/annetused/
https://unitednationsforisrael.org/et/saatkond/

Tule õppima GRM’i – messiaanlik, apostellik ja prohvetlik piiblikool otse Iisraelist!

www.grmbibleschool.com

Vaadake Facebookist, mida on meil uut!

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/