Anointing or Religion

Võidmine või religioon


Anointing or Religion
Toora portsjon VAYERA – B‘resheet (1 Moosese) 37:1-40:2

Hanukka eriväljaanne

Ärge kustutage Vaimu tuld. 1 Tessalooniklastele 5:19

Shabbat shalom armsad!

Kui me siseneme sellesse pühade päevade ja mitte nii pühade päevade aega, siis tuleb meil otsustada, kas käime läbi selle aastaaja võidmises või religioonis? See konkreetne küsimus on kõikehõlmav, puudutades kõiki meie elu valdkondi.

Hiljuti rääkisin ühe väga lähedase meeskonnaliikme ja abilisega ning ütlesin talle: “Mida iganes sa teed, ole võitud.” Mind ei huvita mitte see, kui palju tööd te teete, vaid see, kas teete seda võidmises.“

Ja sel päeval sünnib, et tema koorem võetakse su õlgadelt ja tema ike kistakse su kaela pealt rammususe/võideõli tõttu (shemen-õli, võideõli). Jesaja 10:27

Kaua aega tagasi, kui mina ja minu abikaasa saime Jumala kutse rajada MAP Revolutsiooni liikumine, võtsime vastu otsuse kogu eluks, et läheme kaasa iga usulise tegevuse või traditsiooniga, mis on võitud. Mis ei ole võitud, sellest hoiame eemale. Igas ususüsteemis on palju kombeid ja traditsioone, millest osa on võitud ja osa mitte.

Anointing or Religion

Nii judaismis kui ka kristluses on mitmeid traditsioone, aga küsimus on selles, kas nad on kõik võitud? Kuidas teha vahet, millised on võitud ja millised mitte? Kui vaatan traditsioone, siis hindan neid sisu ja vaimu järgi.

Sisu: Sisu määratakse kindlaks vastavalt sellele, kas konkreetne traditsioon on rajatud piibellikele põhimõtetele või paganlikele, ebajumalateenimise riitustele.
Vaim: Milline vaim avaldub selliste traditsioonide pidamisel? Kas Püha Vaim või religioossed, deemonlikud vaimud?

Niisiis, kui võtame näiteks jõulud ja kui need on läbinud “sisu ja vaimu testi”, siis mida me leiame?

Sisu: Jõule ei ole kuskil Piiblis mainitud pühana. Juudi Messia Jeshua sünd on Piiblis kirja pandud tõsiasi, aga ta ei sündinud talvel ega talvise paganliku pööripäeva saturnaalia pidustuste ajal. 24. ja 25. detsember tähistavad päikesekummardamist, mida esindavad igihaljaste puude ja puuvõõrikute ümber kogunemise, tantsimise ning nende ülistamise riitused. Heebrea pühakiri keelab paljudes kirjakohtades selliste paganlike riituste järgimist

Vaim: „jõulude vaimu“ või „jõulumeeleolu“ on peetud „andmise vaimuks“, seega inimesed teevad üksteisele kingitusi ja aitavad vaeseid. Ehkki see on kiiduväärt ja suurepärane, peame minema sügavamale “jõulumeeleolu” mõistmiseks, mis on seotud päikese ülistamise, priiskamise, liigsöömise ja purjusoleku paganlike riitustega. Tänapäeval on kuulsast “andmisvaimust” saanud kommertslik trikk, mis paneb inimesi kulutama nii palju raha kui võimalik ja veetma talvekuud suurtes võlgades.

Kui ma peaksin selle kokku võtma, siis on jõulud paganlike traditsioonidega paganlik pidu, sealhulgas puude kaunistamine mitmete paganlike kujukestega nagu jõuluvanad jne kuni selleni välja, et neist saavad ülistusobjektid. Jõuluvana või inglise keeles Santa Claus on originaalis põhjamaine jumalus Thor, kes hirmutas „halbu lapsi“ oma kuulsa hüüdega „ho, ho, ho.“ Messiasse usklikud peaksid sellistest paganlikest pidustustest loobuma ja minema tagasi piibelliku püha jumalateenistuse juurde.

Nõnda ütleb JHVH: ärge õppige paganate viisi ja ärge kartke taeva märke, sest paganad kardavad neid! Kuid rahvaste kombed on tühisus! Sest puu on raiutud metsast, puusepa kätetöö, kirvega tehtud! Seda ilustatakse hõbeda ja kullaga, kinnitatakse naelte ja haamritega, et see ei kõiguks! Jeremija 10:2-4Kui tahate Messia sündi tähistada, siis tehke seda sukkoti (lehtmajadepüha) ajal, mis oli tõenäoliselt tema tegelik sündimise aeg.Ja kõik järelejääjad kõigist paganaist, kes on tulnud Jeruusalemma kallale, peavad aasta-aastalt minema sinna üles, kummardama kuningat, vägede JHVH-d ja pidama sukkoti püha! Sakarja 14:16

Mis puutub “andmisvaimu”, siis julgustan teid seda Püha Vaimu juhtimisel aastaringselt harjutama, sest andmine on rohkem õnnistatud kui vastu võtmine. Kuid kui te just tingimata tahate, siis nautige hoopis hanukka valguse, imede ja pühendumuse püha, mis põhineb ajaloolisel püha Elohimi usu võidul paganluse üle. Jeshua ise tähistas seda, siis miks mitte meie? Lõppude lõpuks on ta maailma valgus!

Anointing or Religion

Siis tuli hanukka püha Jeruusalemmas. Oli talv. Ja Jeshua kõndis pühakojas Saalomoni võlvitud hoones. Johannese 10:22-23

Hanukka sümboliteks on õli ja valgus, meenutuseks pühitsetud õli imest, mis kestis ühe asemel kaheksa päeva. Õli oli püha õli, menora oli süüdatud ja jäi põlema ning ebajumalajumalateenistus koos paganlike riitustega eemaldati beit mikdash‘st- Elohimi templist.

Võta võideõli ja võia elamut ja kõike, mis selles on; pühitse seda ja kõiki selle riistu, et see saaks pühaks. 2 Moosese 40:9Me oleme Kõigekõrgema Looja tempel ja hanukka esindab Püha Vaimu võidmise kaudu meie elude taaspühitsemist. Rõõmsat hanukkat kõigile, kes puhastavad Püha Vaimu templi, oma elu, südamed ja peretraditsioonid kõigest jumalatust ja rüvedast.

Olgem võitud sel hooajal, mil Ta loob meis puhta südame ja uuendab õige Vaimu.

Loo mulle, Elohim, puhas süda, ja uuenda mu sees kindel vaim! Psalm 51:12Valigem religiooni, religioossete traditsioonide, paganlike riituste, ebapuhtuse ja silmakirjalikkuse asemel võidmine. Saagu valgus!

Rõõmsat hanukkat kõigile!

Sinu Iisraeli sõbrad ja mentorid
Peapiiskop Dominiquae ja rabi Baruch Bierman

Archbishop Dominiquae Bierman and Rabbi Baruch Bierman

Saatke oma Hanukkah-kingitus:

  • Anneta online: https://kad-esh.org/et/annetused/
  • Pangaandmete jaoks Ameerikas saada meile email: kad_esh_map@msn.com
  • Helista meile USA-s 1-972-301-7087
  • Checks in USD, Canadian Dollars or British Pounds to be sent to Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
  • Western Unions & Money Grams addressed to Hadassah Danielsbacka, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Ühinenud Rahvad Iisraeli eest eemärgiks on globaalse haridusprogrammi kaudu muuta rahvaid lammasrahvaiks, üks inimene korraga.
Ühine selle peatumatu liikumisega: https://unitednationsforisrael.org/et/

VAATA Vaata: Purimi püha andestus ja tervenemine

Võimsad tunnistused UNIFY Iisraeli konverentsilt PNG-s. Vaadake peapiiskop Dominiquae Biermani sõnumit, milles ta seostab teistele andestamise meie endi tervenemisega ja õige suhte rajamisega Taevase Isaga. Paljud võivad saada vabaks, kui kogu kibedus on lahti lastud! (inglise keeles)

Nädala raamatud:

Peapiiskop Dominiquae Biermani põhjapanev triloogia
Juurte Tervendav Vägi (eesti keelde ei ole tõlgitud)
Lammasrahvad
Õlipuu külge poogitud (eesti keelde ei ole tõlgitud)

https://kad-esh.org/et/tootekategooria/raamatud/

Tule õppima GRM’i messiaanlik, apostellik ja prohvetlik piiblikool otse Iisraelist!

www.grmbibleschool.com

Palveta igapäevaselt seda võimsat amaleki-vastast kirjakohtadele rajatud palvet Iisraeli eest:

https://kad-esh.org/et/palved-iisraeli-eest/

Vaadake Facebookist, mida on meil uut!

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/