Winning attitudes

Võidupositsioon


Winning attitudes
Toora portsjon METZORA – Vayikra (3. Moosese) 14:1-15:33

Tarkuseseeriad 7. osa

“Sest temas elab kogu jumalik täius ihulikult, ja teie olete saanud osa tema täiusest, kes on iga valitsuse ja meelevalla pea.” Koloslastele 2:9-10

Shabat shalom armsad!

JHVH andis mu südamesse rääkida vaimse sõjapidamise kohta. Me peame õppima kasutama vaimset autoriteeti, sest ilma selleta me saa hakkama!

“Seepärast rõõmustage, taevad, ning teie, kes neis viibite! Häda maale ja merele, sest saatan on tulnud alla teie juurde; ta on suures raevus, teades, et tal on aega üürikeseks.” Ilmutuse 12:12

Olen täheldanud, et paljude inimeste vaimne taju on tuimaks muutunud ja nad ei mõista, et enamus “olukorrad” on oma olemuselt tegelikult vaenlase rünnakud.

“Varas ei tule muu pärast kui varastama ja tapma ja hukkama. Mina olen tulnud, et neil oleks elu, ja oleks seda ülirohkesti.” Johannese10:10

Lihalikud relvad ei aita meid vaimses lahingus. Me peame vaimus sõdima ning võidu saavutamiseks saama juhised ja tarkuse JHVH Ruahhi (Vaimu) käest.

“Meie võitluse relvad ei ole ju lihalikud, vaid need on Jumalas vägevad kindluste mahalõhkumiseks. Me kummutame targutused 5 ja purustame iga kõrkuse, mis tõstab end jumalatunnetuse vastu, ja me võtame vangi Messia sõnakuulmisse kõik mõtted.” 2. Korintlastele 10:4

Winning attitudes

Meie käitumine võitjana

 1. Lapselik usk. (Vaata Heebrealastele 11:6, Psalm 8:2, Matteuse 18:1-3)
 2. Vaimne agressiivsus! (Matteuse 11:12)
 3. Püsivus ja kannatlikkus (Heebrealastele 6:12)
 4. Andeksandmine. (Matteuse 6:14-15)

Võta ründaja positsioon – palveta Vaimus

“Teie aga, armsad, olles rajanud endid oma kõige pühamale usule ja palvetades Pühas Vaimus, hoidke endid Jumala armastuses.” Juuda 1:20-21

Lõpeta taganemine! Seisa kindlalt ja liigu edasi! Ma nõuan “püha kättemaksu” iga kord kui saatan julgeb mind tülitada. “Kui sina saatan puudutad mind või mida iganes, mis mulle kuulub, siis nõuan ma püha kättemaksu – rohkem rahalisi vahendeid, rohkem teenistuse laienemist, rohkem päästetud hingi, rohkem julgust jne…” Sellepärast, et Jahve sõnas on tõotus, et tema laseb kõik tulla kasuks neile, kes teda armastavad!

“Ent me teame, et neile, kes Jumalat armastavad, laseb Jumal kõik tulla heaks – neile, kes on tema kavatsuse kohaselt kutsutud.” Roomlastele 8:28

Ajal, mil mulle anti ilmutus sellest kirjakohast, jooksin ma oma tütrega haigla ja arstide vahet. Arstid olid ütelnud, et mu tütar ei taastu kunagi ja tal ei saa kunagi olema kognitiivseid (tunnetuslikke) omadusi. Teiste sõnadega ta jääb lihtsalt vegeteerima. Ma ütlesin arstile: “Tehke seda, mida teie oskate aga mina teen seda, mida mina oskan ja MINU JUMAL toob ta sellest välja!” Aasta hiljem ütles see arst naeratades: ”Sinu Jumal tegi seda!” ja siis ta vabastas Adi “täieliku lunastuse” alla. Täna on mu tütar juba lõpetanud magistriõppe ja töötab eripedagoogika valdkonnas. HalleluJah!

Elohimi Ruahh (Vaim) ütles mulle: “Saatan peab nüüd selles olukorras sinu heaks töötama, sest tema laseb kõigel tulla sulle kasuks. See tähendab kõik loodud asjad ja saatan kui loodud olend peab samuti töötama sinu heaks!!! Kuid selles kirjakohas on tingimus. See kirjakoht saab reaalsuseks neile, kes palvetavad Vaimus või keeltes.

“Samuti tuleb ka Vaim appi meie nõtrusele: me ju ei tea,kuidas palvetada, nõnda nagu peab, kuid Vaim ise palub meie eest sõnatute ägamistega. Aga südameteuurija teab, mida Vaim taotleb, sest Jumala tahtmise järgi palub ta pühade eest.” Roomlastele 8:26-27

Kui Vaim meie läbi palvetab, siis palvetab ta täiuslikke, mitte meie haledaid ja uskmatuid palveid. Sa pead laskma JHVH Vaimul enda kaudu palvetada. Kui sa ei tea kuidas paluda palveta keeltes. Kuid sa saad igal juhul kogeda kuidas kõik asjad sinu heaks töötavad.

Kui sa palvetad Vaimus, siis teed sa seda Elohimi ja inglites keeltes (1. Korintlastele 13:1) ning mobiliseerid ingleid, kes toovad imed esile.

Sellepärast apostel Paulus palvetas keeltes rohkem kui keegi teine ning ta liikus Jahve väes! Ta ei saanud endale madalalt lähtuvat lahingut lubada, vaid inglite abiga pidas ainult ülevalt peetavat võitlust.

Enamus inimesi palvetavad liiga vähe Vaimus ja keeltes ja nad peavad lahinguid madalalt positsioonilt.

Winning attitudes

Kasuta kaheteralist mõõka!

Enamus inimesi arvab, et kaheteraline mõõk on nende käes, aga see ei ole nii. See on nende suus!

“Tal oli paremas käes seitse taevatähte ning tema suust välkus vahe kaheterane mõõk ning tema palged olid otsekui päike, kui see paistab oma väes.” Ilmutuse 1:16

Kõiki meie räägitud sõnu kasutatakse kas inglite või deemonite poolt, olenevalt meie sõnadest ja tõekspidamistest ning isegi meie hääletoonist. Kui sa korrutad ümberringi juhtuvaid hirmsaid asju ning “ohvrimeelsuses” otsid inimeste kaastunnet, siis võib saatan sinuga “lõbusalt aega veeta”. Saanale meeldivad enesehaletsust täis inimesed, kes “kaastunnet” vajavad. Ta läkitab veelgi rohkem deemoneid nende inimeste ahelais hoidmiseks. Aga kui sa kasutad oma suud ja olukordade peale vaatamise asemel kuulutada Jahve Toora ja tõotuse sõna, siis tulevad Jahve inglid, kes on ka sinu teenijad, ja võitlevad koos sinuga!

“Surm ja elu on keele võimuses, ja kes seda armastab, saab süüa selle vilja.” Õpetussõnad 18:21

“Väetite ja imikute suust sa valmistasid kiitva väe oma vastaste pärast,et sundida vait jääma vaenlast ja kättemaksjat.” Laulud 8:3

Heebrea keeles ütleb see laul, et JHVH on oma väe pannud imikute suhu (mida nad laulavad ja kuulutavad oma suuga!), et panna vaenlane vaikima ning peatada kõik ta kurjad teod. Pimeduse tegude peatamiseks ei pea sa olema Piibli teoloog või täiuslik jumalasulane. Oma vaid lapsemeelset usku ja kuuluta Kõigeväelise Looja sõna!

Sõna kaheteraline mõõk on kreeka keeles dustomas. See tähendab “kahe suu sõna”. Kõigepealt JHVH ütles oma sõna ja kui sa seda kordad, saab sellest kahe suu sõna või kaheteraline mõõk.

“Võtke ka päästekiiver ja vaimumõõk, see on Jumala sõna! Ja palve ja anumisega palvetage igal ajal Vaimus ning selleks valvake kogu püsivusega ja eestpalvetega kõigi pühade eest.” Efeslastele 6:17-18

Jeshua käis selles ja kordas ainult seda, mida Isa oli ütelnud. Ta ei rääkinud oma sõnu! Kui räägime seda, mida Jahve meie ja me olukordade kohta ütleb, siis on see kaheteraline mõõk ja see on meie ainus ründerelv. Kui sa oma olukordade asemel ei kuuluta Jahve Toora sõna, siis sa taganed ja asud pidevalt kaitsepositsioonil.

Winning attitudes

Mida me teeme?

“Sellepärast ma kutsun teid üles: võtke mind eeskujuks!” 1. Korintlastele 4:16

Kui meid tabavad tagasilöögid, siis me just nimme edendame JHVH kuningriiki, jookseme kiiremini, laiendame territooriumi. Kui meile osutatkse vastupanu, siis me naerame, kuulutame Jahve sõna, kaasame enda kõrvale inglid ja jätkame edasiliikumist. See on põhjus miks saatan ei ole meid suutnud peatada! Ja usu mind – ta on selleks kasutanud kõige räpasemaid võtteid. Aga meie peame sõda kõrgelt ülalt, mitte alt. Me teame oma positsiooni ning hoiakut, mis on vajalik võidu saavutamiseks.

Nüüd tead seda ka sina. Harjuta ja rakenda seda vastavalt siin kirjapandule ning vii oma lahingupositsioon kõrgemale.

Hallelujah! Leia keegi, samas vaimus ja täis usku, kellega saad üksmeeleselt palvetada ja Sõna kuulutada.

“Tõesti, taas ma ütlen teile, kui iganes maa peal kaks teie seast on ühel meelel mingi asja suhtes, mida nad iganes paluvad, siis nad saavad selle minu Isa käest, kes on taevas.” Matteuse 18:19

Me oleme ühel meelel sinu usuga. Nüüd nõustu palves oma mehe või naisega, venna või õega Jeshuas ning anna minna ja sa näed kuidas saatan su olukordades tolmu närib. Hallelujah!

“Tõesti, ma ütlen teile, mis te iganes kinni seote maa peal, on seotud ka taevas, ja mis te iganes lahti päästate maa peal, on lahti päästetud ka taevas.” Matteuse 18:18

Kinni siduma algkeelest tähendab ära keelama, ehk mida sa iganes ära keelad on keelatud! On viimane aeg ära keelata saatana tegutsemine sinu läheduses. Mine edasi, vabastades iga oma sammu ja hingetõmbega Elohimi kuningriiki. Kasuta oma kuningriigi meelevalda!

Sinu Iisraeli mentorid ja sõbrad

Peapiiskop Dominiquae ja rabi Baruch Bierman

“Siioni pärast ma ei vaiki.” Jesaja 62:1

Archbishop Dominiquae Bierman and Rabbi Baruch Bierman

Kümniste ja ohvriandide saatmiseks:

 • Anneta online: https://kad-esh.org/et/annetused/
 • Pangaandmete jaoks Ameerikas saada meile email: kad_esh_map@msn.com
 • Helista meile USA-s 1-972-301-7087
 • Checks in USD, Canadian Dollars or British Pounds to be sent to Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
 • Western Unions & Money Grams addressed to: Paulette Covan, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Vaata viimast õpetust: Iisrael ja vilistid

 • Shabbat Letter ads
  Exposing Antisemitism in America
  Kirjutage alla meie petitsioonile, et keelustada neonatsismi ideoloogia ja jagage seda kõigi oma kontaktidega Facebooki, Twitteri, Messengeri, WhatsAppi, e-posti ja tekstisõnumite kaudu. Iga allkiri loeb!

  Kirjuta alla siin →

  Pesah Sheni Tour

  Pesahh sheni 2023

  Teise võimaluse Jumal – Prohvetlik ringreis Iisraelis

  2.-12. mai 2023

  Iisraeli 75. aastapäeva ja rabi Baruch 77. sünnipäeva tähistamine

  Koos peapiiskop Dominiquae ja rabi Baruch Biermaniga

  Seda peetagu teise kuu neljateistkümnenda päeva õhtul; paasatalle söödagu ühes hapnemata leiva ja kibedate rohttaimedega.” 4. Moosese 9:11

  Tulge ja tähistage teist paasapüha koos meiega Iisraelis, et õnnistada Kõigeväelise JHVH maad ja rahvast oma kohaloleku ja palvetega. Saate nautuda koos meiega täielikku paasapüha sederit.

  ***Vaktsineerimise tõendit ega covid testimist ei nõuta.

  Lisateave →

  GRM Banner

  Õpi tundma usu juudi juuri

  Sul ei ole vaja õppida enam üheski teises piiblikoolis. GRM piiblikool on nagu pesumasin, mis puhastab ja valmistab sind ette avastama 1. sajandi tõde ning juhib edasi Siionis alguse saanud evangeeliumi juurde, mille kaudu on paljud vabaks saanud.

  Registreeru ja alusta õpingutega (inglise keeles) →

  Eestikeelseks õppeks palun saada e-kiri aadressile: estonia@unitednationsforisrael.org

  Võida antisemitism ja avasta juudi Messia

  Avasta oma Messia identiteet, taastades tema identiteet juudina, mitte roomlasena. Peapiiskop Dominiquae Biermani uus raamat „Identiteedivargus” ja GRI veebikursus võidab antisemitismi, näidates sinule Messia tõelist juudi identiteeti. Sa õpid käima 1. sajandi väes ja võidmises!

  Telli nüüd ja hakka õppima →

  Telli nüüd →

  * Juurdepääs kursusele kaasneb raamatuga siis, kui raamat on tellitud veebilehe kaudu https://www.against-antisemitism.com/et/

  Eestikeelset pehmeköitelist raamatut saab tellida ka Eestis. Selleks palun saada e-kiri aadressile: info@against-antisemitism.com

  GRM prison

  Toeta meie vanglateenistust!

  Oleme käivitanud USA-s vanglateenistuse, mida juhib rabi Baruch Bierman ja GRM piiblikooli grupi UCI vanglas Floridas. Sammhaaval juhatatakse kinnipeetavaid Siionis alguse saanud evangeeliumi juurde ja me oleme näinud nende elus palju imesid! Kui rabi Baruch külastab neid vanglas, naaseb ta alati teadetega tervenemistest ja elu muutustest. Jahve on avanud meile võimsa ukse!

  Kutsume teid toetama seda olulist teenistust palvete ja annetuste kaudu, et saaksime veelgi laiemalt viia sõnumit juudi Messiast Jeshuast vanglasüsteemis üle kogu Ameerika Ühendriikide

  Annetuse saatmisel kirjuta palun kommentaaridesse: “Vanglateenistus”

  Anneta veebilehel →

  Loe rohkem →

  UNIFY Banner

  Liitu Ühinenud Rahvad Iisraeli eest liikumisega!

  Liitu meiega ja saad liikmena osa igakuistest veebikoosolekutest ning prohvetlikest õpetustest ja juhistest otseülekannete kaudu. Sind on kutsutud olema Estriks Iisraeli jaoks ja Iisraeli eest hoolimata kõigest.

  Liitu Ühinenud Rahvad Iisraeli eest liikumisega →

  Ühine 70 õigega rahvaste seas!

  Hakka Ühinenud Rahvad Iisraeli eest eriliseks partneriks, toetades armastuse anniga 100 USD kuus. Klikka allolevaile linkidele või saada meile e-kiri rohkemate võimaluste jaoks: info@unitednationsforisrael.org

  Liitu nüüd →

  Liitu meie Telegrammi kanaliga ja ole kursis peapiiskop Dominiquae Biermani uute õpetustega:

  https://t.me/dominiquaebierman

  Hakka meie Youtube kanali tellijaks!

  Vaata peapiiskop Dominiquae Biermani viimaseid saateid ja hakka Ühinenud Rahvad Iisraeli eest Youtube kanali tellijaks!

  Meie Youtube kanal →