Magen Dawid

Võitlus pühendumise eest


Magen Dawid
Toora portsjon VAJESHEV– B’resheet (1. Moosese) 37:1 – 40:23 Haftara: Sakarja 2:14-4:7

Hanukka 5784/2023

Sest minu arvates ei vääri nüüdse ajastu kannatused mainimist tulevase kirkuse kõrval, mida meile ilmutatakse. Sest loodu ootab pikisilmi Jumala laste ilmsikssaamist.” Roomlastele 8:18-19

Shabbat shalom, armsad!

Kuna me siseneme templi pühitsemise pühasse, mida tuntakse selle heebreakeelse sõna hanukka nime all, meenutab see meile makkabite lahinguid ja nende hilisemat võitu kreeklaste rõhumise ja nende ebajumalateenistuse üle 164. aastal e.m.a. Tol ajal kui Iisraeli üle valitsesid Kreeka kuningad, sunniti juudi rahvast loobuma oma Jumala teenimisest, Tooras seatud pühade pidamisest ja Toora lugemisest. See oli äärmiselt raske aeg, mis hõlmas palju tagakiusu ja lahinguid, mille järel, nagu me teame, oli vajalik Jeruusalemma templi puhastamine ja seejärel uuesti sissepühitsemine.

Iisrael on täna taas sattunud ägedatesse lahingutesse, mis sunnivad juudi rahvast muutma oma elustiili, põhjustades murranguid peaaegu igas eluvaldkonnas. Kas tänapäev on sarnane Makkabite ajaga? Ja kuidas me saame sel ajal tõhusalt Kõigeväelise Jumala valitud rahva kõrval seista?

Israeli armed vehicles in Gaza

Me teame, et ajalugu kordub, eriti kui tegemist on piiblilugude kajastamisega. Need on kirjutatud selleks, et olla meile eeskujuks, millest õppida ja millest saada tarkust oma tänapäeva elu jaoks. Ja me teame, et kõigil lahingutel, milles osaleb Jahve Elohimi (Jumal) rahvas, on üks ühine joon: Keda ülistatakse ja teenitakse? Kas selleks on Aabrahami, Iisaki ja Jaakobi tõeline ja elav Jumal Jahve või mõni teine jumal? Seega on lahingupaik määratletud, sest islam (mis tahes kujul erinevate juhtide all) soovib, et Allahi kummardatakse kogu Iisraelis ja tegelikult kogu maailmas. Nad on veendunud, et igaüks, kes keeldub Allahi kummardamast, tuleb hävitada.

Seega on meie võitlus sarnane Makkabite lahingutele, sest me näeme oma elu ja jumalateenistuse vabadust ohustatuna. Iga totalitaarne režiim on läbi ajaloo alati sekkunud inimhingede sügavustesse. Mida tähendab siis templi pühitsemise püha meile täna, kuna praegu ei ole Jeruusalemmas füüsilist templit, mis oleks jumalateenistuse keskmeks? Või kas on?

“Eks te tea, et te olete Jumala tempel ja teie sees elab Jumala Vaim?Kui keegi rikub Jumala templi, siis Jumal rikub ka tema, sest Jumala tempel on püha, ja see olete teie.”1 Korintlastele 3:16-17

Me oleme tempel, milles Looja Jumal soovib elada. Trauma võib seda templit rüvetada, püstitades ebajumala, mida tuntakse hirmuna ja mis nõuab meilt igakordset kummardamist, kui me tunneme ohtu (reaalset või kujuteldavat). Sõda on tuntud selle poolest, et toob selle hirmu meie elus esiplaanile, tõrjudes meid eemale rõõmsast jumalateenistusest ja viljakast elust, mis peaks tooma kõiges au Jahve Elohimile. Ta tahab, et meie tempel puhastuks kõigest hirmust Elohimi täiusliku armastuse mõistmise kaudu.

“Selles on Jumala armastus saanud meie juures täiuslikuks, et meil oleks julgust kohtupäeval; sest nii nagu on tema, oleme meiegi selles maailmas. Armastuses ei ole kartust, vaid täiuslik armastus ajab kartuse välja, sest kartuses on karistus, aga kartja ei ole saanud täiuslikuks armastuses.”1. Johannese 4:17-18

Praying people

Kuidas saame siis sellisel ajal Iisraeli kõrval ja eest seista, kui selle rahva hing on hirmu tõttu niivõrd proovile pandud? Näidates juudi rahvale Kõigeväelise Looja täiuslikku armastust, tuues humanitaar- ja muud ainelist abi ja lohutades neid, kes Siionis leinavad. Olles valmis teenima, kuidas iganes Jehua Messia Ruahh (Vaim) juhib, isegi kui selleks on kutse minna rindejoonele, nagu meie vaimsete juhtide, peapiiskop Dominiquae ja rabi Baruch, Jan ja Robert-i puhul. Ja palvetades lakkamatult ja tulihingeliselt vangide vabastamise eest, eriti nende pantvangide eest, kes on julmalt röövitud ja väärkoheldud.

Me võime seista Jeshua juudi vendade ja õdede kõrval ka igas riigis, sest enamik neist on segaduses ja otsivad valgust ja lootust kasvava pimeduse keskel. Me võime oma rahva keskel korraldada avalikke Iisraeli-meelseid kogunemisi lehvitades lippe, levitada sotsiaalmeedias ja isiklike meilide kaudu tõde Jahve valitud rahva Iisraeli kohta ja selle koht, mis juhtub nende rahvastega, kes Kõigeväelise Jumala silmatera vastu lähevad. Pidage meeles, et lõppkokkuvõttes on tegemist sõjaga, mille eesmärk on ehitada inimkonna südamesse altareid, et määrata kindlaks, keda ülistatakse.

Crowd of people

Nii et meie lahinguväljad on sel ajal mitmekesised ja iga jõupingutus, mida me teeme, on kriitilise tähtsusega, kui seda juhib Ruahh. Petitsioonid Kongressi liikmetele USAs toovad kaasa positiivse valitsuse poliitika ja rahalise abi andmise Iisraelile. Kirjade saatmise kampaaniad, millest mõned on algatatud isegi laste poolt Ameerikas, on saanud ülemaailmset tähelepanu ja toonud suurt julgustust IKJ-le lahinguväljadel. (vt https://www.israeltoday.co.il/read/connect-with-israeli-soldiers-send-us-your-letters-and-well-deliver-them/, kui soovite osaleda).

Ürituste korraldamine, millest suurim oli hiljuti Washingtonis, mis tõi kohale üle 200 000 juudi ja mittejuudi osavõtja, julgustab ka neid, kes on Pühal maal teadmisega, et nad ei ole üksi.

Küsimus, keda kummardatakse ja kelle nime ülistatakse Iisraelis ning Ameerikas (kus elab kõige rohkem juute väljaspool Iisraeli), on endiselt selle sõja keskmes. See on ajastute lahing, mis on kirja pandud 2. Moosese 17:16, kus öeldakse, et “JHVH’l on sõda Amaleki vastu põlvest põlve! Kuni ma pühin Amaleki mälestuse taeva alt sootuks!” (2. Moosese 17:14,16).

Sukkat Yehoshua

Ma usun, et kõigi meie jõupingutuste ja ka meie “ülistustelgi”, mida tuntakse Sukkat Jehoshua nime all iidses Gilgalis, Iisraelis, rajamise kaudu katab UNIFY seda lahingut hästi kõikidel rinnetel. Paljud valeõpetuste religioosete süsteemide vangid vabastatakse lõpuks Siionis alguse saanud tõelise evangeeliumi abil, puhastades põhjalikult inim-templid ja pühitsedes need meie Taevasele Isale. Kõik teised, kes keelduvad põlvitamast, saavad Jeshua jalgealuseks, nagu need iidsed Kreeka valitsejad, kes nüüd tänu ustavate makkabite vaprale jäägile enam ei eksisteeri.

Me kõik oleme osa tänasest ustavast jäägist. Püsige vankumatult, et jätkata Iisraeli sõjategevuse toetamist: Olge vaprad, olge tugevad!

Rõõmsat hanukkat kõigile, sest me pühendame end iga uue päevaga täielikult Kõigeväelisele Loojale Iisraeli Jumalale!

Peapiiskop Dr. Dominiquae ja rabi Baruch nimel,

Rev. Debra Barnes

“Siioni pärast ma ei vaiki.” Jesaja 62:1

Archbishop Dominiquae Bierman and Rabbi Baruch Bierman with tour participants

IDF Soldiers

HÄIREKELL! AITA MEIL AIDATA IISRAELI!

Toeta Iisraeli sõjalisi pingutusi

Aidake meil jätkata saateid Iisraelist, abistades toidutalongidega ja esmatarbekaupadega, aidates IKJ sõdureid ning juutide külasid Juudamaal ja Samaarias hädavajaliku enesekaitsevarustusega.

Anneta interneti kaudu →

Liitu meie Telegrammi kanaliga

Telegram →

Palved ja kirjakohad palvetamiseks Iisraeli eest

Palved Iisraeli eest →

Liitu Ühinenud Rahvad Iisraeli eest liikumisega!

Liitu UNIFY’ga →

Vaata: Sõjareportaazt Sukkat Jehoshua’st

Hankige minu uus raamat The Voice of These Ashes! (Nende tuhaväljade hääl)

Heastamine või kohtumõistmine

Mille järele hüüavad need tuhaväljad?

Mille järele hüüdis tapetud Aabeli veri? Mille pärast hüüavad Kõigeväelise Jumala poole shoa (natside holokausti), Venemaa pogrommide, Hispaania inkvisitsiooni, kristlike ristisõdade, islami terrori ja paljude teiste tagakiusude ajal hävitatud juutide veri ja tuhk? Ja miks peaks see sinule, lugeja, korda minema? Seda saad teada selle raamatu lehekülgedelt.

Telli nüüd (inglise keeles) →

The Voice of These Ashes

Saatke oma kümnised ja hanukka ohvriannid

 • Shabbat Letter ads
  Liitu meie Telegrammi kanaliga

  Telegram →

  Vaata meie viimaseid saateid Iisraelist

  Rumble

  Palved ja kirjakohad palvetamiseks Iisraeli eest

  Palved Iisraeli eest →

  Liitu Ühinenud Rahvad Iisraeli eest liikumisega!

  Liitu UNIFY’ga →

  The Voice of These Ashes

  Hankige minu uus raamat The Voice of These Ashes! (Nende tuhaväljade hääl)

  Heastamine või kohtumõistmine

  Mille järele hüüavad need tuhaväljad?

  Mille järele hüüdis tapetud Aabeli veri? Mille pärast hüüavad Kõigeväelise Jumala poole shoa (natside holokausti), Venemaa pogrommide, Hispaania inkvisitsiooni, kristlike ristisõdade, islami terrori ja paljude teiste tagakiusude ajal hävitatud juutide veri ja tuhk? Ja miks peaks see sinule, lugeja, korda minema? Seda saad teada selle raamatu lehekülgedelt.

  Telli nüüd (inglise keeles) →

  Ühine meie eeloleva Iisraeli reisiga koos dr Dominiquae ja rabi Biermaniga

  Resurection Tour of Israel banner

  Ärkamise reis Iisraelis

  Jom Hashoa-st kuni Jom Haatsmaut-ini

  Hävingust surnuist ülestõusmiseni

  3.-15. mai 2024

  12 päeva elumuutvaid kogemusi, mis kulmineerub Iisraeli 76. aastapäeva tähistamisega 14. mail.

  Rohkem teavet →

  The Roar of the Lion

  Lõvi möirgamine – Sukkoti reis 5785/2024

  14.-27. Oktoober 2024

  “JHVH möirgab Siionist ja toob Jeruusalemmast kuuldavale oma hääle; taevas ja maa värisevad, aga JHVH on varjupaigaks oma rahvale ja kindlaks linnaks Iisraeli lastele!” Joel 4:16

  Me kutsume kõiki Juuda lõvi sõpru tulema Siioni (Iisraeli), et seista koos tema vendade ja õdedega – Iisraeli rahvaga. Kui me kõnnime Iisraeli maal, siis on see erakordne eestpalve aeg VÕTMEkohtades, mis mõjutab ajalugu!

  Rohkem teavet →

  Exposing Antisemitism in America
  Kirjutage alla meie petitsioonile, et keelustada neonatsismi ideoloogia ja jagage seda kõigi oma kontaktidega Facebooki, Twitteri, Messengeri, WhatsAppi, e-posti ja tekstisõnumite kaudu. Iga allkiri loeb!

  Kirjuta alla siin →

  Kutsuge juudi apostleid teenima teie linna ja riiki,

  selleks saatke meile e-kiri aadressil info@kad-esh.org.

  UNIFY Banner

  Liitu Ühinenud Rahvad Iisraeli eest liikumisega!

  Liitu meiega ja saad liikmena osa igakuistest veebikoosolekutest ning prohvetlikest õpetustest ja juhistest otseülekannete kaudu. Sind on kutsutud olema Estriks Iisraeli jaoks ja Iisraeli eest hoolimata kõigest.

  Liitu Ühinenud Rahvad Iisraeli eest liikumisega →

  Ühine 70 õigega rahvaste seas!

  Hakka Ühinenud Rahvad Iisraeli eest eriliseks partneriks, toetades armastuse anniga 100 USD kuus. Klikka allolevaile linkidele või saada meile e-kiri rohkemate võimaluste jaoks: info@unitednationsforisrael.org

  Liitu nüüd →

  Ühine meie Iisraeli reisidega!

  Tulevad reisid →

  GRM Bible Institute banner

  Tule õppima GRM Iisraeli piiblikooli

  Sul ei ole vaja õppida enam üheski teises piiblikoolis. GRM piiblikool on nagu pesumasin, mis puhastab ja valmistab sind ette avastama 1. sajandi tõde ning juhib edasi Siionis alguse saanud evangeeliumi juurde, mille kaudu on paljud vabaks saanud.

  Registreeru ja alusta õpingutega (inglise keeles) →

  Eestikeelseks õppeks palun saada e-kiri aadressile: estonia@unitednationsforisrael.org

  Liitu meie Telegrammi kanaliga ja ole kursis peapiiskop Dominiquae Biermani uute õpetustega:

  https://t.me/dominiquaebierman

  Hakka meie Youtube kanali tellijaks!

  Vaata peapiiskop Dominiquae Biermani viimaseid saateid ja hakka Dominiquae Bierman TV Youtube kanali tellijaks!

  Meie Youtube kanal →

  Liitu meie Rumble kanaliga

  Rumble kanal →

  MAP Prison Ministry

  Toeta meie vanglateenistust!

  Oleme käivitanud USA-s vanglateenistuse, mida juhib rabi Baruch Bierman ja GRM piiblikooli grupi UCI vanglas Floridas. Sammhaaval juhatatakse kinnipeetavaid Siionis alguse saanud evangeeliumi juurde ja me oleme näinud nende elus palju imesid!

  Tunnistused meie õpilastelt ”trellide taga”:

  GRM Piiblikool on minu elu päästnud! Ma ei olnud füüsiliselt eriti tugev ja mu vaimne elu rippus juuksekarva otsas, sest see kõik oli üles ehitatud valeõpetustele ja pettustele. Nüüd on mul sügav, terve ja õitsev suhe Jeshuaga. Kogu mu elu on muutunud!
  – Deborah Ross

  See piiblikool on andnud mulle parema arusaamise sellest, mida tähendab, et Jeshua on minu elu Isand. Ma olen saanud tagasi oma usu Jeshuasse ja lootuse paremale elule, mitte ainult siin maa peal, vaid ka igavikus.
  – Thomas Mount

  Annetuse saatmisel kirjuta palun kommentaaridesse: “Vanglateenistus”

  Anneta veebilehel →

  Loe rohkem →