Take Off the Mask of the Messiah

Võta Messialt mask maha


PAASAPÜHA ERIVÄLJAANNE

Take Off the Mask of the Messiah
PESAHH – Toora: 2 Moosese 12:21-51 | Prohvetid: Joosua 3:5-7, 5:2-6:1, 6:27 | Uus Leping: Johannese19:31-20:1

Messia ei ole juut, kellest sai kristlane. Samuti ei ole ta juut, kes teeskleb, et on kristlane, nagu katoliku inkvisitsiooni sünnitatud marranodeks kutsutud pöördunud juudid.

Jeshua nimi ei ole Jeesus Kristus. Jeesus Kristus ei ole tõlge Jeshua nimele. See on paganlike juurtega kreeka transliteratsioon.

Ta ei sündinud 25. detsembril jõulude ajal, mis on paganliku saturnaalia tähistamise kuupäev. Samuti ei tõusnud Ta surnuist lihavõttepühadel (mis on Astarte nimelise viljakusjumalanna kummardamise päev)—Ta tõusis surnuist pärast pesahhi (paaspüha), uudseviljapüha alguses.

Varakirik ei olnud “kirik”. See oli juudi usklike ja teiste juudi Messiat järgivate kogukond. Neil ei olnud pühapäevaseid “kiriku/koguduse teenistusi”. Nad läksid shabbatil sünagoogi ja kuulasid Toorat (just nii nagu Jeshua tegi). Siis nad lõpetasid koos shabbati seitsmenda päeva (laupäeva) päikeseloojangul, pühendudes nädala esimesele päevale (mis algas laupäeva õhtul).

Oluline on märkida, et Jeshua, Shaul (Paulus), Keefa (Peetrus), Johanan ja kõik ülejäänud apostlid olid juudid ja ei pöördunud kunagi kristlusesse. Nad järgnesid kogu südamest Messiale ja jäljendasid teda kõiges.

Nad näitasid Jeshua võimet tervendada, välja ajada deemoneid ja üles äratada surnuid. Nad näitasid kuulekust Pühale Vaimule ja Toorale, mida nad tundsid. Nad ei söönud sealiha, koorikloomi ega ühtegi ebapuhast looma, ega ei üritanud kunagi neid söögiks õnnistada.(vaata 3 Moosese ptk 11)

Nad aktsepteerisid Jeshua oma paasatallena, ülima ohvrina patu eest. Nad tähistasid Paasapüha, Shavuot’i, Jom Kippurit ja Sukkot’i nagu ülejäänud Iisrael, kuid seda veelgi suurema rõõmuga, mis tulenes Messia prohvetlike tõotuste täitumise arusaamisest.

Seda õpetati ja demonstreeriti juutide ja paganate ees. See on nende pärand meile kõigile, kes on jumalikult määratud taastama meie põlvkonda. Selleks peame eemaldama kristliku maski Jeshua eest ja nägema teda sellisena, nagu ta tegelikult on: Jeshua on juut. Tegelikult on ta juutide kuningas!

Universumi Jumal valis paljastada ennast maailmale juudina, aga maailm otsustas Ta juudina tagasi lükata, muutes Ta paganast kristlaseks. See on kristluse mask, mis on Temale ette pandud juba sajandeid ja see lämmatab Teda ning kustutab Püha Vaimu tule! Samuti viivitab see suurimat ärkamist, mida maailm on eales näinud, “kolmanda päeva ärkamist” sellel kolmandal aastatuhandel.

Take Off the Mask of the Messiah

Nüüd ta paljastab ennast kui juut miljonitele katoliiklastele – neile, kes tõrjusid Teda igas juudis, keda piinati, sunniviisiliselt pöörati teise usku, põletati elusalt katoliku “püha inkvisitsiooni” tuleriitadel.

Ta paljastab end kui elav Toora (elav sõna juudi kujul) miljonitele protestantlikele Martin Lutheri antisemiitlike õpetuste järgijatele. Oma pahameeles nende “pöördumatute” juutide vastu tema päevil kirjutas Luther raamatu “Juutidest ja nende valedest”, mis kandis vilja ja mille juhiseid hiljem kasutatud Hitler oma “lõpplahenduse” jaoks vabanemaks “juutide talumatust koormast”.

Ta paljastab end kui “juut, kes suri sinu eest” miljonitele moslemitele, kes hüüavad jihad Iisraeli hävitamiseks. Ta paljastab ennast ka ilma maskita juudina noortele ja meeleheitel olevale põlvkonnale, kes on väsinud religioossetest valedest ja nõuab LAHJENDAMATA TÕDE!

Lõpuks, kuid mitte vähem tähtsana, paljastab Ta end kui juut oma Iisraeli rahvale! Ja igas Püha Maa nurgas, kus iganes Tema rahvas on, üha enam hääli nutab, palvetab ja laulab üheskoos,

“Baruhh haba beshem JHVH”

Õnnistatud on see, kes tuleb JHVH nimes.

Juutide kuningas ihkab omade juurde naasta. Ta on ära võtnud kristliku maski.

Take Off the Mask of the Messiah

Kas sa näed teda?

Milline on sinu reaktsioon, kui sa Jeshuat näed? Kas sa jooksed tema juurde kui pruut oma juudi peigmehe juurde? Või suurt häbi ja vastikust tundes nõuad, et tuttav kristluse mask võetaks uuesti kasutusele ja Teda kutsutaks Jeesus Kristus – valides samuti jätkata jõulude, lihavõttete ja pühapäeva tähistamisega, sest sa ei talu Tema selgeid ümberlõikamise märke?

Kas Jeshua juudi päritolu on sulle solvav? Kas sa eelistad teda kristliku maskiga? Sel juhul tuleb küsida: kas juudi Messia on sinu päästja või sinu kujutlusvõime vili?

Näete, juutide vihkamine (antisemitism) on väga sügaval paljude kristlaste südames. See on täielikult silmitsi ja valgusele avatud, kui me eemaldame Messia kristliku maski ja ta paljastatakse juudina kogu oma hiilguses.

Pea meeles, ühe juudi poolt saab maailm päästetud ja sama ÜHE juudi poolt mõistetakse maailma üle kohut.

Siis üks vanemaist ütles mulle: „Ära nuta! Ennäe, lõvi Juuda suguharust, Taaveti juur, tema on võitnud, tema võib avada raamatu ja selle seitse pitserit! Ilmutuse 5:5

Sellepärast parandage meelt ja pöörduge, et teie patud kustutataks, et hingamiseajad tuleksid Elohimi palgest ja et ta läkitaks teie jaoks määratud Messia Jeshua,keda taevas peab pidama enesele selle ajani, mil oma kohale asetatakse kõik, mis Elohim on rääkinud kõigi oma pühade prohvetite suu kaudu maailma ajastust alates. Apostlite teod 3:19-‬21 ‬

Vaiki JHVH ees, kõik liha, sest tema tõuseb oma pühast asupaigast! Sakarja 2:17

Rõõmsat paasapüha kõigile meie õpilastele, jüngritele, sõpradele ja partneritele ja kogu Iisraelile.

Peapiiskop Dominiquae ja rabi Baruch Bierman

https://kad-esh.org/et/
https://unitednationsforisrael.org/et/

Take Off the Mask of the Messiah

Kutsume teid saatma oma uudseviljaohvreid ja pühade ohvreid, mis saavad õnnistatud meie saatkonnas Jeruusalemma mägedel:

VAATA õpetust “esimesed turistid”, osa kolm

(ainult inglise keeles)

Archbishop Dominiquae Bierman concludes this insightful teaching from The Uniting Nations for Israel Tour. See how victory on every mission we undertake is contingent upon the source of our information coming from His Holy Word and not from adverse circumstances. Even as we tour The Land today we must gain understanding of Israel through the filter of what Elohim says about the people and their destiny being fulfilled in these end times in which we live.

IISRAELI RINGREISID 2019

Kutsume teid meiega ühinema Püha Maa tulevastel ringreisidel ja piibellikel tähtpäevadel Iisraelis!

Shavuot’i ringreis ja Püha tule konverents 7.-14. juuni 2019
Sukkot’i ringreis ja Piiblikool ratastel Iisraelis 10.-23. oktoober 2019
Ühinenud Rahvad Iisraeli Eest igaastane konverents Jeruusalemmas 13.-17. oktoober 2019

Lisateave:
https://kad-esh.org/et/category/iisraeli-reisid/
Or email us to tours@dominiquaebierman.com

Selle nädala raamat:

Lammasrahvad, autor Dr. Dominiquae Bierman (tõlgitud Eesti keelde. Soovi korral võtke ühendust ehalohmus1@gmail.com või tel 5110868)

https://kad-esh.org/et/pood/lammas-rahvad/

Jeshua eraldab rahvaid määratledes, kes on sikud ja kes lambad vastavalt nende suhtumisele Iisraeli ehk millised on need lammasrahvad, kes pärivad igaviku koos Temaga ja kes on sikurahvad, kes lähevad igavesse hävingusse.

Saa Ühinenud Rahvad Iisraeli Eest liikmeks:

info@unitednationsforisrael.org
https://unitednationsforisrael.org/et/liikmed/

Saa Jeruusalemma suursaatkonna sõbraks

Ühine seitsmekümne õigega rahvaste seast, toeta Jeruusalemma suursaatkonda!

Seda saad teha $100 igakuise toetusega Ühinenud Rahvad Iisraeli Eest suursaatkonna toimimiseks Jeruusalemma mägedele, Püha linna lääne väravatel. www.unitednationsforisrael.org ja klikka aknal “donations” (annetused) või saada meile email info@unitednationsforisrael.org

https://unitednationsforisrael.org/et/annetused/
https://unitednationsforisrael.org/et/saatkond/

GRM Piiblikool

3 õppimise võimalust

Kutsume teid õppima valides ühe alljärgnevatest võimalustest:

  1. Online individuaalõpe. Vali endale sobiv aeg ja liigu edasi omas tempos. www.Kad-Esh.org klikka aknal Piiblikool või võta meiega ühendust: info@Kad-Esh.org (eestikeelset võimalust ei ole. Tõlkija kommentaar)
  2. Osta endale piiblikooli materjalid, vaata ja õpi kodus iseseisvalt ja siis alusta GRM grupiga. See võimalus toimib hästi gruppide alustajatele või kogudustele või ka tervele perele ühisteks õpinguteks. Võta ühendust: info@Kad-Esh.org või mine kodulehele www.Kad-Esh.org ja siis klikka aknal Piiblikool (hetkel ei ole see leht veel täiesti eesti keelde tõlgitud. Tõlkija kommentaar)
  3. Online õpingud “konverentsi kõne” kaudu. See annab võimaluse paikapandud aegadel, kord nädalas olla ühises grupis teiste tudengitega interneti vahendusel. Eestikeelseks õppeks internet vahendusel palun võtke ühendust meili teel: ehalohmus1@gmail.com. Kes juba praegu teab, et on huvi õppida siis andke teada emailile: ehalohmus1@gmail.com.

https://www.grmbibleschool.com

Vaata meie viimaseid põnevaid õpetusi Facebook-is ja jaga neid edasi!

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/