Discerning the Times

Aikojen erottaminen


Discerning the Times
Tooraosuus VAYIKRA – Vayikra (3. Moos.) 1:1-5:26

“Kaiken hän on tehnyt kauniisti aikanaan, myös ikuisuuden hän on pannut heidän sydämeensä. Ihminen ei kuitenkaan käsitä tekoja, jotka Jumala on tehnyt, ei niiden alkua eikä loppua. Saarnaaja 3:11

Shabbat shalom, rakkaat ystävät!

Adar-kuukauden ja Puurim-juhlan koittaessa opimme suhtautumaan sanaan aika. Mordekai, kuningatar Esterin serkku ja adoptioisä, haastoi kuningatar Esteriä puuttumaan tilanteeseen estääkseen Persian kuninkaan pahan neuvonantajan, ilkeän amalekilaisen Haamanin suunnitteleman kansanmurhan juutalaisia vastaan. Kun kuningatar Ester pelkäsi henkensä puolesta peläten yrittää kansansa pelastamista, Mordekai haastoi hänet mainiten erityisellä tavalla sanan aika:

Jos sinä vaikenet tällaisena aikana, apu ja pelastus tulevat juutalaisille muualta, mutta sinua ja isäsi perhettä kohtaa tuho. Kuka tietää, ehkä olet päässyt kuninkaalliseen arvoon juuri tällaista aikaa varten.” Ester 4:14

Tässä käytetty heprean sana ET tarkoittaa aikaa, joka liittyy elämän muuttuviin olosuhteisiin. Jotkut näistä tilanteista ovat onnellisia tapahtumia, ja toiset ovat epäsuotuisia tilanteita. Aika, jota Mordokai tarkoitti, oli paha aika. Hepreassa on monia sanoja sanalle aika.

Tutkitaan sanaa ET muissa Raamatun jakeissa.

Kaikella on määräaika. Jokaisella asialla on aikansa taivaan alla. Aika on syntyä ja aika kuolla, aika on istuttaa ja aika repiä istutus, aika on surmata ja aika parantaa, aika on purkaa ja aika rakentaa, aika on itkeä ja aika nauraa, aika on valittaa ja aika hypellä. Aika on etsiä ja aika kadottaa, aika on säilyttää ja aika viskata pois,aika on repäistä rikki ja aika ommella yhteen, aika on olla vaiti ja aika puhua, aika on rakastaa ja aika vihata, aika on sodalla ja aika rauhalla. Kaiken hän on tehnyt kauniisti aikanaan, myös ikuisuuden hän on pannut heidän sydämeensä. Ihminen ei kuitenkaan käsitä tekoja, jotka Jumala on tehnyt, ei niiden alkua eikä loppua. Saarnaaja 3:1-4, 6-8, 11

Tässä käytetyt aikaan viittavaan sanat ovat Zman ja Et.

Zman tarkoittaa kutsumista tuomioistuimen eteen ja selvityksen antamista. Se merkitsee myös rangaistusta, jos et ilmesty paikalle. Se on kutsu, joka sisältää käskyn tai vaatimuksen, joka on täytettävä tiettyyn määräaikaan mennessä.

Et viittaa aikoihin ja kausiin elämässä, jotka voivat olla onnellisia tai epäsuotuisia, ja tarpeeseen suhtautua niihin oikealla tavalla.

Kuningas David sanoi,

“Mutta sinuun, Adonai, minä turvaan. Minä sanon: ”Sinä olet minun Jumalani.”Minun päiväni ovat sinun kädessäsi, pelasta minut vihollisteni kädestä ja vainoojiltani.” Psalmi 31:15-16

Tässä tapauksessa aika on Et tai monikossa Itotai. Toisin sanoen, “kaikki elämän olosuhteisiin liittyvät ajat, olivatpa ne sitten onnellisia tai vaikeita, ovat Sinun käsissäsi, siksi käännyn Sinun puoleesi, Adonai, luottaen ja rukoillen.”

Discerning the Times

Daniel puhuu JHVH:n suvereniteetista aikakausien ja hallitusten vaihtuessa.

näillä sanoilla: ”Olkoon Jumalan nimi siunattu ikuisuudesta ikuisuuteen, sillä hänen on viisaus ja voima. Hän muuttaa ajat ja hetket, hän syöksee kuninkaat vallasta ja nostaa kuninkaat valtaan. Hän antaa viisaille viisauden ja ymmärtäväisille ymmärryksen. Hän paljastaa syvät ja salatut asiat. Hän tietää, mitä on pimeydessä, ja valkeus asuu hänen luonaan. Daniel 2:20–22

Aikaan viittaavat sanat tässä ovat Et ja Zman. Ne liittyvät tapahtumiin ja elämän olosuhteisiin, jotka vaikuttavat meihin ja maailmaan hallitusten vaihtuessa. Zman tarkoittaa, että me kaikki joudumme kohtaamaan nämä ajanjaksot, emmekä voi kieltää tapahtumia tai muutoksia.

Zman viittaa myös mahdollisuuksiin. Vaikea tilanne tarjoaa mahdollisuuksia. Kompastuskiviltä näyttävistä olosuhteista voi tulla ponnahduskiviä riippuen siitä, miten suhtaudumme niihin: onko reaktiomme ja vastauksemme usko, luottamus, Jahin etsiminen, parannuksen teko ja kuuliaisuus vai epäusko, katkeruus ja viime kädessä kapina.

Room. 8:28 sanotaan, että kaikki asiat (mukaan lukien epäsuotuisat ajat ja olosuhteet) voivat kääntyä meidän parhaaksemme, jos rakastamme ensin Jahvea, polvistumme Hänen edessään, etsimme Häntä ja olemme kuuliaisia astuen eteenpäin uskossa.

“Me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka rakastavat Jumalaa, niiden, jotka hän on suunnitelmansa mukaan kutsunut.” Room. 8:28

“Katsokaa siis tarkoin, kuinka vaellatte: ei niinkuin tyhmät vaan niinkuin viisaat. Käyttäkää aikanne oikein, sillä nämä päivät ovat pahoja. Sen tähden älkää olko järjettö miä, vaan ymmärtäkää, mikä on Adonain tahto. Älkää juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstas meno, vaan täyttykää Ruachilla (Pyhä Henki), puhuen toisillenne psalmein, kiitosvirsin ja hengellisin lauluin. Laulakaa ja soittakaa sydämestänne Adonaille kiittäen aina kaikesta Jumalaa ja Isää Herramme Jeshua Messiaan nimessä” Ef. 5:15-20

Kairos: Soviva aika, kausi, tilaisuus, mahdollisuus, aika, tilaisuus, asetettu aika tai määräaika.

Kaikki ajat tarjoavat mahdollisuuksia: joissain tapauksissa mahdollisuuksia ihmeeseen ja toisissa mahdollisuuksia kasvuun.

Miten reagoimme olosuhteisiin, jotka eivät ole meidän hallinnassamme?

35-vuotiaan poikani kuolema ei ollut minun hallinnassani. Mobilisoin taivaan ja maan pelastaakseni hänet vaarasta ja varhaisesta kuolemasta. En kuitenkaan voinut muuttaa sitä. Usein elämänolosuhteiden sattuessa joudumme siihen ansaan, että “olisinko voinut tehdä jotain paremmin, jotta olisin voinut estää tämän tai tuon tapahtumien käänteen” ja vaivumme itsesääliin.

Meidän on erotettava, mitä epäsuotuisia aikoja voimme muuttaa ja mitä emme. Voimme kuitenkin aina valita, miten suhtautua tuskalliseen ja vaikeaan aikaan. Voimme valita uskon ja luottamuksen Jahin ehtymättömään rakkauteen ja uskollisuuteen, vaikka rukoustemme tulos ei olisikaan se, mitä odotimme. Ainoa järkevä ja terve vaihtoehto on kääntyä Hänen puoleensa ja luottaa täysin siihen, että Hän kantaa meidät vastoinkäymisten läpi. Meidän täytyy paeta itsesäälin ja itseluottamuksen sudenkuoppaa.

Käytin Et, Zman ja Kairos -aikani, vastoinkäymisten ja Jahin antaman mahdollisuuksien ajan olemalla todistajana uskostani Jeshuaan monien israelilaisten edessä. Haavoittuvuuteni avasi minulle mahdollisuuden palvella heitä.

Discerning the Times

Kuningatar Esterin serkku Mordekai tiesi, että ajat (et, zman) olivat pahoja, joten hän käytti Kairos-hetkensä, joka oli annettu hänelle ennen kansanmurhapäätöstä, surren ja tehden Teshuvaa, parannusta, ja haastamalla oman serkkunsa Hadassan, kuningatar Esterin, puuttumaan tilanteeseen.

Mordokai ei kieltänyt tilannetta tai piilottanut päätään hiekkaan, vaan kääntyi heti isiensä Jumalan puoleen huutaen Hänen apuaan. Hän tiesi, että “elämä ei voinut jatkua normaalisti”, toisin sanoen “show ei voinut jatkua”. Juutalaiset tarvitsivat Taivaallisen väliintulon.

Kun Mordokai sai tietää kaiken, mitä oli tapahtunut, hän repäisi vaatteensa, pukeutui säkkiin, sirotteli päälleen tuhkaa ja lähti kulkemaan pitkin kaupunkia huutaen kovalla äänellä ja valittaen katkerasti. Ester 4:1

Ottaessamme huomioon aikamme tapahtumat, meidän on lisättävä tähän vielä yksi asia:

JHVH:n luomisesta lähtien asettamat tapaamis- ja määräajat. Ne antavat kehyksen elämälle Hänen kanssaan. Kun jätämme huomiotta tämän kehyksen, syntyy hämmennystä ja kaaosta, ja joudumme muuttuvien aikojen uhreiksi, eikä meillä ole ankkuria. Emme voi sivuuttaa Hänen jumalallisesti asettamia määräaikojaan, sillä JHVH toimii niiden puitteissa. Niitä kutsutaan nimellä Otot, mikä tarkoittaa merkkejä tai todistusta, mutta se tarkoittaa myös kirjaimia. On kirjoitettu, on kirjoitettu, on kirjoitettu…

“Jumala sanoi: ”Tulkoon taivaan avaruuteen valonlähteitä erottamaan päivän yöstä. Olkoot ne merkkeinä osoittamassa määräaikoja, päiviä ja vuosia.” 1. Moos. 1:14

Otot, Moadim

Adonai puhui Moosekselle:”Sano israelilaisille: Nämä ovat Adonain juhla-ajat, minun juhlaaikani, jolloin teidän on kutsuttava kokoon pyhä kokous. Kuutena päivänä tehtäköön työtä, mutta seitsemäntenä päivänä on sapatti, levon päivä, pyhän kokouksen päivä. Älkää tehkö silloin mitään työtä. Se on Adonain sapatti kaikkialla missä asuttekin.” 3. Moos. 23:1-3

Moadim: Jumalallisesti määrätyt päivämäärät, jolloin JHVH kohtaa kansaansa.

Kun jätämme huomiotta Hänen merkkinsä, ajanjaksonsa ja ajoituksensa, meillä on huonot mahdollisuudet selviytyä muuttuvista ajoista ja olosuhteista maan päällä.

Jaan teille tosielämän esimerkin tästä Ukrainan sotaan liittyen. Chayim, joka valmisti poikani ruumiin hautaamista varten muutama viikko ennen sodan syttymistä, on nuori ortodoksijuutalainen ja neljän pienen lapsen isä. He kaikki asuivat juutalaisessa Anatevkan kylässä lähellä Kiovaa.

Ensimmäisenä sapattina Venäjän hyökkäyksen jälkeen, kun kaikki juoksivat henkensä edestä pakoon suuressa paniikissa, hän päätti levätä sapattina ja odottaa Adonaita luottavaisin mielin. Hän otti lapsensa lähelleen, ja he kaikki nukkuivat yhdessä olohuoneessa. Hän ei aikonut paeta paniikissa ennen kuin Hän ensin tunnustaisi Israelin Jumalan suvereeniteetin jokaisessa muuttuvassa aikakaudessa ja tilanteessa. Hän kunnioitti Jahven asettamaa jumalallista lepoaikaa ja palvoi Häntä pelon ja vastoinkäymisten edessä. Tämän päätöksen johdosta, kun monet juoksivat umpimähkään rajalle paetakseen Ukrainasta, hän ja hänen perheensä lepäsivät rukouksessa ja luottamuksessa.

Discerning the Times

Sapatin jälkeen hänen mielensä oli kirkas tekemään strategisia päätöksiä, jotka johdattivat hänet pelastamaan turvaan 14 aikuista ja 17 lasta, kaikki juutalaisia. Hän vei heidät Kiovan sota-alueelta Moldovaan, ja sieltä useimmat saivat asiakirjat juutalaistoimiston kautta muuttaakseen turvallisesti Israeliin, ja osa lähti Saksaan. Chayim on saapunut nyt turvallisesti Israeliin vaimonsa ja neljän lapsensa kanssa, samoin kuin muut hänen pelastamansa. Jahin asettaminen etusijalle luottamalla Häneen ja noudattamalla Hänen sapattikäskyään levätä ja etsiä Häntä antoi Chayimille strategisen ymmärryksen mitä tehdä henkensä, perheensä ja muiden hengen pelastamiseksi.

Kuningatar Ester teki jotain samankaltaista: hän ei juossut heti puhumaan kuninkaalle tai vaarantanut henkenään piittaamattomasti. Hän mobilisoi koko kansansa paastoamaan puolestaan kolme päivää, ja myös kuningatar itse ja hänen palvelusneitonsa paastosivat. Ester kääntyi isiensä Jumalan puoleen ennen kuin ryhtyi toimintaan.

Jokaisessa elämän muuttuvassa ajassa ja olosuhteessa meidän on tehtävä tarkoituksellinen valinta kääntyä ensin Jahven puoleen, polvistua Hänen eteensä, Hänen Henkensä, Sanansa ja käskynjensä ja jumalallisesti määräämiensä päivämäärien edessä. Tämä sisältää Sapatin, juhlat (Moadim tai jumalallisesti määrätyt ajat) tai Shmita (sapatti)-vuodet, kuten 3. Moos. 25:ssä, jolloin maan täytyy levätä seitsemäntenä vuonna, koska se on vuosi, joka kuuluu JHVH:lle.

“Mutta seitsemäntenä vuotena maalla olkoon levon aika, Adonain sapatti. Älä kylvä silloin peltoasi äläkä leikkaa viinitarhaasi. Älä korjaa leikatun viljasi jälkikasvua äläkä poimi viinirypäleitä, jotka ovat kasvaneet leikkaamattomissa viiniköynnöksissäsi. Silloin maalla on levon vuosi” 3. Moos.25:4-5

Shmita-vuosina tapahtuu jumalallinen maan ennalleenasettaminen, ja monia muita asioita, jotka eivät ole meidän hallinnassamme. Ainoa tapa kulkea sen läpi on etsiä Häntä ensin. Nyt on Shmita-vuosi, joka jatkuu lokakuussa olevaan Pasuunansoiton juhlaan asti, ja paljon on jo tapahtunut. Kutsun Shmita-vuotta vuodeksi, jolloin täytyy päästää irti.

Discerning the Times

Sain tiedon, että 35-vuotias poikani oli kuollut lomallaan Kiovassa, heti sapatin jälkeen. Vaikka olin erittäin huolissani hänen olinpaikastaan ja terveydentilastaan, ja olin mobilisoinut kaikki mahdolliset inhimilliset ja jumalalliset voimavarat, enkä kyennyt tekemään enempää löytääkseni hänet tai pelastaakseni hänet, luovutin hänet Isän käsiin ja lepäsin sapattina (melko uupuneena). Jos en olisi levännyt, en olisi voinut ottaa vastaan traagisia uutisia, mutta koska olin polvistunut universumin Kuninkaan edessä, Hän tuki minua ja on tukenut minua tähän päivään asti. Ymmärsin, että tämä oli Shmita-vuoden tapahtuma, joka tapahtui minun kontrollini ulkopuolella.

Jos en olisi ymmärtänyt Jahin ajoituksia ja Moadimia, en olisi voinut hyväksyä hänen kuolemaansa. Mutta koska pystyin polvistumaan Hänen ja Hänen ajoitustensa edessä, minusta tuli toivon ja lohdutuksen todistaja Jeshuassa monille pelastumattomille israelilaisille, jotka tulivat hautajaisiin ja vierailivat luonani sitä seuraavalla Shiva-viikolla (istuin ja surin seitsemän päivää). Monet poikani nuorista israelilaisista ystävistä olivat avoimia evankeliumille ja Jeshuan voimalle. Surin heidän edessään, mutta Hänessä, Hänen Pyhän Henkensä armossa ja lohdutuksessa.

Jos pystyt Esterin tavoin estämään tragedian, tai jos et pystynyt estämään sitä (vaikka kuinka yritit), kuten minun kohdallani kävi, tärkeintä on, että asetamme Hänet aina etusijalle ja polvistumme Hänen edessään, joka tekee kaiken kauniiksi aikanaan. Me profetoimme osittain ja näemme osittain, mutta voimme luottaa Häneen.

Vaikka ajat ovatkin pahoja ja ahdistavia, kun me luotamme Jahiin, etsimme ensin Häntä ja seuraamme Häntä uskossa ja kuuliaisuudessa, näemme Hänen lupaustensa täyttyvän.

Pahojen aikojen pitäisi tuoda meidät lähemmäksi Jahia, niin kaikki asiat elämässämme voivat tulla kauniiksi, kun käymme vastoinkäymisten läpi käsi kädessä Hänen kanssaan ja liittoyhteydessä toinen toistemme kanssa.

“Kaiken hän on tehnyt kauniisti aikanaan, myös ikuisuuden hän on pannut heidän sydämeensä. Ihminen ei kuitenkaan käsitä tekoja, jotka Jumala on tehnyt, ei niiden alkua eikä loppua.” Saarnaaja 3:11

Tehkäämme parhaamme ja antakaamme JHVH-Jumalamme hoitaa loput.

Polvistumme Sinun edessäsi, Maailmankaikkeuden Kuningas.

Israelilaiset entorinne ja ystävänne,

Arkkipiispa Dominiquae ja Rabbi Baruch Bierman

“Siionin tähden en voi vaieta.” Jes. 62:1

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

Tue palvelustyötämme kymmenyksilläsi ja uhreillasi:

Katso viimeisin opetus: UNIFY – Sinun Poikasi tulevat kaukaa

Opi uskon juutalaisista juurista.

Sinun ei tarvitse enää koskaan käydä toista raamattukoulua. GRM-Raamattukoulu on kuin pesukone, joka johtaa sinut 1. vuosisadan totuuteen, Siionissa tehtyyn alkuperäiseen evankeliumiin! Totuus tekee vapaaksi!

Ilmoittaudu ja aloita opiskelu →

Identiteettivarkaus

Tule mukaan uuteen liikkeeseen antisemitismiä vastaan.

Löydä identiteettisi Messiaassa palauttamalla Hänen identiteettinsä juutalaisena. Arkkipiispa Dominiquae Biermanin uusi kirja Identiteettivarkaus & GRI-verkkokurssi tekevät lopun antisemitismistä esittelemällä sinulle Messiaan juutalaisen identiteetin. Opit, miten vaeltaa ensimmäisen vuosisadan voitelussa ja voimassa!

Tilaa ja aloita opiskelu →

Lukijoilta:

Tiedän nyt paljon tosiseikkoja, jotka liittyvät kirkon historiaan, identiteetin anastamiseen, koko juutalaisen kansan historiaan ja antisemitismiin: tämä kirja on uskomattoman rikas! Todellinen tiedon ja ilmestyksen lähde; ylistys Jumalalle!
~ François Foisil, France

Kun luet tätä Arkkipiispa Biermanin uskomatonta kirjaa, huomaat järkyttäviä totuuksia, joita historioitsijat ja teologit ovat piilotelleet sukupolvien ajan. Tämä kirja on ilmestyksen tsunami menneisyydestämme, nykyisyydestämme ja Jahven kansan tulevaisuudesta.
~ Arkkipiispa, kenraali, tri. Lawrence Langston, Th.D. Ph.D., USA

Merkit ja ihmeet olivat yleisiä alkuseurakunnan keskuudessa, mutta tämä voima varastettiin uskovilta. Miten? Muuttamalla Herramme henkilöllisyyttä. Tämä identiteettivarkaus paljastetaan ja tuodaan esiin selkeästi tässä läpimurtokirjassa, joka avaa silmät ja vastaa moniin kysymyksiin. Saamme takaisin uskomme todellisen perustan, joka annettiin Jeshuan, juutalaisen Messiaan, opetuslapsille.
~ Pastori Debra Barnes, USA

Tilaa →

** Huom. Kurssi sisältyy kirjaan vain silloin, kun kirja tilataan sivulta
https://www.against-antisemitism.com/fi/

Liity Telegram-kanavallemme nähdäksesi Arkkipiispa Dominiquae Biermanin viimeisimmät päivitykset:

https://t.me/dominiquaebierman

Tilaa YouTube-kanavamme!

Katso Arkkipiispa Dominiquae Biermanin viimeisimmät lähetykset ja tilaa Yhdistyneet Kansakunnat Israelin puolesta YouTube-kanava!

YouTube kanava →

GRM prison

Tue vankilatyötämme!

Olemme avanneet Yhdysvalloissa palvelutyön vankiloissa Rabbi Baruch Biermanin johdolla. Meillä on tällä hetkellä GRM-raamattukouluryhmä Floridan UCI-vankilassa. Askel askeleelta heidät johdetaan Siionissa tehtyyn evankeliumiin, ja olemme nähneet heidän elämässään tapahtuvan monia ihmeitä! Kun Rabbi Baruch vierailee heidän luonaan vankilassa, hän palaa aina mukanaan raportteja parantumisista ja elämän muuttumisesta. Jah on avannut meille mahtavan oven.

Olemme julkaisseet GRM-raamattukoulun alustalla, joka tuo sen nyt kaikkien vankien saataville, niin että he voivat opiskella tableteillaan. Kutsumme sinut tukemaan tätä tärkeää palvelutyötä rukouksilla ja lahjoituksilla, jotta saisimme esitellä Jeshuan, juutalaisen Messiaan kaikille vangeille Yhdysvalloissa!

Kun lähetät lahjoituksesi kirjoita kommenttikenttään: “Prison Ministry”

Lahjoita →

Lue lisää →

Tule mukaan Yhdistyneet Kansakunnat Israelin Puolesta -liikkeeseen!

Sinut on kutsuttu olemaan Ester Israelille. Tule mukaan pysäyttämättömään liikehdintään – seiso Israelin rinnalla oman kansasi puolesta.

Liity Yhdistyneet kansakunnat Israelin Puolesta -liikkeeseen →

Liity Kansakuntien 70 vanhurskaan joukkoon!

Tule Yhdistyneet Kansakunnat Israelin Puolesta -liikkeen erityiskumppaniksi sitoutumalla tukemaan meitä 100 dollarin (tai enemmän) kuukausittaisella rakkaudenlahjalla.

Voit lahjoittaa verkossa painamalla alla oleva linkkiä, tai pyydä tietoa muista lahjoitustavoista osoitteesta info@unitednationsforisrael.org

Liity →