The Key fot Mental Health part 2

Avain mielenterveyteen #2


The Key fot Mental Health part 2
Toora-osuus MISHPATIM – Shemot (2. Moos.) 21:1-24:18

Muistakaa minun palvelijani Mooseksen laki, jonka minä Hoorebilla hänelle säädin koko Israelia varten käskyiksi ja oikeuksiksi. Malakia 4:4

Shabbat shalom, rakkaat!

Tämä sapattikirje sisältää sanankohtia, jotka muuttavat elämäsi! AVAINASIA, joka määrittää mielenterveytemme on se, mitä muistamme ja mitä unohdamme. Sana puhuu siitä paljon.

Hän lähetti sanansa ja paransi heidät ja pelasti heidät haudasta. Psalmi 107:20

Muista Jeshuaa ja Uutta Liittoa

Sillä minä sanon teille: tästedes minä en juo viinipuun antia, ennenkuin Jumalan valtakunta tulee.”
Ja hän otti leivän, kiitti, mursi ja antoi heille ja sanoi: “Tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne annetaan. Tehkää se minun muistokseni.”
Luuk. 22: 18-20

Sillä minä olen saanut Herralta sen, minkä myös olen teille tiedoksi antanut, että Herra Jeshua sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, kiitti, mursi ja sanoi: “Tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne annetaan; tehkää tämä minun muistokseni.” Samoin hän otti myös maljan aterian jälkeen ja sanoi: “Tämä malja on uusi liitto minun veressäni; niin usein kuin te juotte, tehkää se minun muistokseni. 1Kor. 11: 23-25

JHVH:n pitkäkestoinen muisti – Hän muistaa Liittonsa ikuisesti

Hän muistaa liittonsa iankaikkisesti, säätämänsä sanan hamaan tuhansiin polviin, liittonsa, jonka hän teki Aabrahamin kanssa, ja Iisakille vannomansa valan. Hän vahvisti sen käskyksi Jaakobille, Israelille iankaikkiseksi liitoksi. Hän sanoi: “Sinulle minä annan Kanaanin maan, se olkoon teidän perintöosanne.” Psalmi 105: 8-11

Unhottaako vaimo rintalapsensa, niin ettei hän armahda kohtunsa poikaa? Ja vaikka he unhottaisivatkin, minä en sinua unhota. Jes. 49:15

JHVH:n lyhytkestoisin muisti

Minä, minä pyyhin pois sinun rikkomuksesi itseni tähden, enkä sinun syntejäsi muista. Jes. 43: 25

Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton; en sellaista liittoa kuin se, jonka minä tein heidän isäinsä kanssa silloin, kun minä tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta, ja jonka liittoni he ovat rikkoneet, vaikka minä olin ottanut heidät omikseni, sanoo Herra.
Vaan tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa niiden päivien tultua, sanoo Herra: Minä panen lakini heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä; ja niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani. Silloin ei enää toinen opeta toistansa eikä veli veljeänsä sanoen: ‘Tuntekaa Herra.’ Sillä he kaikki tuntevat minut, pienimmästä suurimpaan, sanoo Herra; sillä minä annan anteeksi heidän rikoksensa enkä enää muista heidän syntejänsä.
Jer. 31:31-34

The Key fot Mental Health part 2

JHVH muistaa Liittonsa

Silloin Jumala muisti Nooaa ja kaikkia metsäeläimiä ja kaikkia karjaeläimiä, jotka olivat hänen kanssansa arkissa. Ja Jumala nosti tuulen puhaltamaan yli maan, niin että vesi laskeutui. 1. Moos. 8:1

Kun Jumala tuhosi sen lakeuden kaupungit, muisti Jumala Aabrahamia ja johdatti Lootin pois hävityksen keskeltä, hävittäessään ne kaupungit, joissa Loot oli asunut. 1. Moos. 9:29

Mutta Jumala muisti Raakeliakin, ja Jumala kuuli häntä ja avasi hänen kohtunsa. 1. Moos. 30:22

Ja Jumala kuuli heidän vaikeroimisensa, ja Jumala muisti liittonsa Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin kanssa. 2. Moos. 2:24

Ja nyt minä olen kuullut israelilaisten vaikeroimisen, kun egyptiläiset pitävät heitä orjantyössä, ja olen muistanut liittoni. 2. Moos. 6:5

Ja silloin minä muistan liittoni Jaakobin kanssa ja muistan liittoni Iisakin kanssa ja liittoni Aabrahamin kanssa, ja minä muistan myös maan. 3. Moos. 26:42

Ja minä muistan heidän hyväksensä liiton heidän isiensä kanssa, jotka minä vein pois Egyptin maasta kansojen silmien edessä, ollakseni heidän Jumalansa. Minä olen Herra.” 3. Moos. 26:45

Ja kun te maassanne lähdette taisteluun vihollista vastaan, joka teitä ahdistaa, niin soittakaa torvilla hälytys; silloin te muistutte Herran, teidän Jumalanne, mieleen ja pelastutte vihollisistanne. 4. Moos. 10:9

The Key fot Mental Health part 2

Rukouksia muistettavaksi:

Simson pyytää Jahvea muistamaan

Silloin Simson huusi Herraa ja sanoi: “Herra, Herra, muista minua ja vahvista minua ainoastaan tämä kerta, oi Jumala, niin että saisin filistealaisille yhdellä kertaa kostetuksi molemmat silmäni!

Tuom. 16:28

Hanna rukoilee Jahvea muistamaan

Hän teki lupauksen sanoen: “Herra Sebaot, jos sinä katsot palvelijattaresi kurjuutta, muistat minua etkä unhota palvelijatartasi, vaan annat palvelijattarellesi miehisen perillisen, niin minä annan hänet Herralle koko hänen elinajaksensa, eikä partaveitsi ole koskettava hänen päätänsä.” 1. Samuel 1:11

(Samuel syntyy Hannalle)

Varhain seuraavana aamuna he nousivat ja kumartaen rukoilivat Herran edessä; sitten he palasivat ja tulivat kotiinsa Raamaan. Ja Elkana yhtyi vaimoonsa Hannaan, ja Herra muisti tätä.

1. Samuel 1:19

Hiskia rukoilee Jahvea muistamaan

Niin hän käänsi kasvonsa seinään päin ja rukoili Herraa sanoen:”Oi Herra, muista, kuinka minä olen vaeltanut sinun edessäsi uskollisesti ja ehyellä sydämellä ja tehnyt sitä, mikä on hyvää sinun silmissäsi!” Ja Hiskia itki katkerasti. Mutta Jesaja ei ollut vielä lähtenyt keskimmäiseltä esipihalta, kun hänelle tuli tämä Herran sana: “Palaja takaisin ja sano Hiskialle, minun kansani ruhtinaalle: ‘Näin sanoo Herra, sinun isäsi Daavidin Jumala: Minä olen kuullut sinun rukouksesi, olen nähnyt sinun kyyneleesi. Katso, minä parannan sinut: jo kolmantena päivänä sinä menet Herran temppeliin. 2. Kun 20:2-5

Kun rukoilemme Jahvea muistamaan, se tarkoittaa armon pyytämistä. Hän ei muista luopioita, elleivät he nöyrry sydämessään ja ano armoa pyytämällä Jahvea muistamaan heitä.

Jos minä sanon vanhurskaalle, että hän totisesti saa elää, mutta hän sitten luottaa vanhurskauteensa ja tekee vääryyttä, niin hänen vanhurskauttansa ei ensinkään muisteta, vaan hän kuolee vääryydessään, jota on tehnyt. Hes. 33:13

JHVH muistaa Häntä pelkäävät

Silloin myös Herraa pelkääväiset puhuvat toinen toisensa kanssa, ja Herra tarkkaa ja kuulee; ja muistokirja kirjoitetaan hänen edessänsä niiden hyväksi, jotka Herraa pelkäävät ja hänen nimensä kunniassa pitävät. Malakia 3:16

Muistakaa johtajianne, jotka ovat puhuneet teille Jumalan sanaa; katsokaa, kuinka heidän vaelluksensa on päättynyt, ja seuratkaa heidän uskoansa. Hepr. 13:7

Israelilaiset ystävänne ja mentorinne

Arkkipiispa Dominiquae ja Rabbi Baruch Bierman

Siionin tähden en voi vaieta” Jes. 62:1

Archbishop Dominiquae Bierman and Rabbi Baruch Bierman

Lahjoitukset:

KATSO Parantuminen ja pyhä elämäntapa osa 2 (englanti-suomi)

Herää Suomi -konferenssi jatkuu Rabbi Baruch Biermanin julistaessa, miten Jahven tahto on aina parantaa, kun etsimme Häntä ja harjoitamme pyhää elämäntapaa. Koe, kuinka Hänen Pyhä Henkensä, Ruach HaKodesh, koskettaa ja muuttaa elämäsi. Opi, kuinka tärkeää on muistuttaa JHVH:ta rukouksessa tekemistämme hyvistä töistä Israelille ja juutalaiselle kansalle (1. Moos. 12:3 lupauksen mukaan). Iloiitse tämän kauniin Suomen maan ihmisten kanssa, kun Herra koskettaa heitä vapauttaen, parantaen ja antaen uuden ilon.

ISRAEL-MATKAT 2019

Kutsumme sinua liittymään seuraamme tuleville matkoillemme ja juhlillemme!

Pääsiäinen Yhdistyneet Kansakunnat Israelin puolesta – suurlähetystössä Jerusalemin kukkuloilla – 17. -18. huhtikuuta 2019
Shavuot-helluntai matka ja Pyhä Tuli konferenssi – 7.-14. 6. 2019
Israelin Sukkot – Lehtimajajuhlan kiertomatka – Raamattukoulu Pyörillä 10.-23.10. 2019
Yhdistyneet Kansakunnat Israelin puolesta – Vuosittainen pyhä kokous Jerusalemissa – 16-19 lokakuuta 2019

Lisätietoja:
https://kad-esh.org/fi/category/israel-matkat/
tai lähetä sähköpostia: tours@dominiquaebierman.com

The Key fot Mental Health part 2

Viikon kirja:

Psykologiasta Terveeseen Logiikkaan (englanninkielisenä, tulossa suomeksi!)

Olen kulkenut mielisairaaloiden käytäviä 18 vuoden ajan huolehtiessani rakkaistani, ja tämä kirja on noiden kokemusteni tuote. Olen vieraillut lukemattomien mielenterveyspotilaiden luona ja rukoillut heidän puolestaan. Olen keskustellut monien psykiatrien ja psykologien kanssa. Minun on täytynyt taistella rakkaitteni mielenterveyden puolesta, mukaan lukien äitini, veljeni, lapseni sekä monet hengelliset lapseni ja opetuslapseni.
Kuitenkaan henkilökohtaiset kokemukseni eivät riittäisi tämän kirjan kirjoittamiseen. Jumalan Sana on Korkein Auktoriteetti oppaana ihmismielestä, sillä Elohim, Taivaan ja Maan Luoja, loi mielemme! Tietenkään Hän ei jättänyt meitä ilman käyttö-opasta!
Niinpä, yli kaiken psykologian tai minkä tahansa “logian” on Jumalan Sana. Sieltä löydät vastaukset ihmiskunnan kaikkeen tuskaan ja sairauteen. Mahtava uutinen on, että tämä Ikuinen Kirja sisältää myös LÄÄKKEEN, ja siksi tarkoitukseni on, että tämän kirjan kautta sinä löydät tuon erehtymättömän ja ikuisen lääkkeen kaikille kärsiville mielille.
Arkkipiispa Dominiquae Biermanin suomenkieliset kirjat tilattavissa osoitteesta tulenastiat@gmail.com

Liity Yhdistyneet Kansakunnat Israelin Puolesta –liikkeen jäseneksi: info@unitednationsforisrael.org
https://unitednationsforisrael.org/fi/jasenyys/

Tule Jerusalemin suurlähetystömme ystäväksi Liity Kansakuntien 70 Vanhurskaan joukkoon tukemalla UNIFY Suurlähetystöämme Jerusalemin kukkuloilla kuukausittain 100 dollarilla. Klikkaa alla olevaa linkkiä ja valitse kuukausilahjoitus 100 dollarille kuussa. Lisätietoa: info@unitednationsforisrael.org

https://unitednationsforisrael.org/fi/lahjoitukset/

https://unitednationsforisrael.org/fi/suurlahetysto/

Katso viimeisimmät mielenkiintoiset opetukset ja päivitykset Facebookista ja jaa ne eteenpäin!

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/

Opiskele GRM – Israelilainen Raamattukoulu

Opiskelutavat:

1. Itsenäinen verkko-opiskelu. Voit rakentaa itse opiskelu-aikataulusi ja edetä omaan tahtiisi. http://www.grmbibleschool.com / grm@dominiquaebierman.com

2. Osta GRM-Raamattukoulu, opiskele kotonasi tai perusta GRM-ryhmä. Tämä on oikea vaihtoehto niille, jotka haluavat istuttaa GRM-ryhmän tai opiskella yhdessä seurakunnan tai perheensä kanssa. http://www.grmbibleschool.com / grm@dominiquaebierman.com

3. Opintoryhmä verkossa. Tarjoaa viikoittaisen opiskeluohjelman ja mahdollistaa kommunikoinnin toisten verkko-opiskelijoiden kanssa. Seuraava GRM verkko-ryhmä (englanniksi) alkaa Sapattina 20.10 klo 14-16.00 Floridan EST aikaa jatkuen joka Sapatti. Lisätietoa ja ilmoittautumiset: grm@dominiquaebierman.com tai soita USA:ssa +1-972-301-7087 https://www.grmbibleschool.com

Lisätietoa suomeksi: grm-fin@dominiquaebierman.com