Careful obedience

Careful Obedience


Careful obedience
Toora-osuus BECHUKOTAI – Vayikra (3. Moos.) 26:3-27:34. Haftarah (Profeetat): Jer. 32:6-27

Tahi kun pilvi viipyi pysyen asumuksen päällä pari päivää tai kuukauden tai vielä pitemmän ajan, niin olivat israelilaiset leiriytyneinä eivätkä lähteneet liikkeelle; mutta kun se kohosi, lähtivät he liikkeelle. Herran käskyn mukaan he leiriytyivät ja Herran käskyn mukaan he lähtivät liikkeelle. He noudattivat, mitä Herra Mooseksen kautta oli käskenyt heidän noudattaa. 4. Moos. 9:22–23

Niin he viittasivat toisessa venheessä oleville tovereilleen, että nämä tulisivat auttamaan heitä; ja he tulivat. Ja he täyttivät molemmat venheet, niin että ne olivat uppoamaisillaan. Luuk. 5:7

Shabbat shalom, rakkaat!

Kun rukoilin tämän sapattikirjeen sanomaa varten, Pyhä Henki puhui minulle nämä sanat: Varovainen kuuliaisuus.

Olen miettinyt viime aikoina joitakin tapahtumia, jotka ovat jättäneet minut melko hämmentyneeksi ja miettimään, mitä hengellisessä maailmassa todella tapahtuu. Jotkut suuret Jumalan palvelijat kuolevat nuorena tai ovat sairaana tai suuressa perhekriisissä. Jos tämä olisi vain yksi tapahtuma, sanoisin, että se on sattumaa, mutta se on jo saavuttanut sellaisen mittakaavan, joka on kiinnittänyt huomioni ja laittanut minut hälytysvalmiuteen.

Mistä johtuu, että suuret Jumalan palvelijat kuolevat niin nuorina tai joutuvat tänä vuonna hirvittävän hyökkäyksen kohteeksi? Peläten ja vapisten minun on sanottava, että tämä Shmita-vuosi on kuin ei mikään muu vuosi. Olen jo monta vuotta profetoinut, että meidän on lopetettava kaikki omat agendamme. Hepreankielinen sana Shabbat tarkoittaa “mennä lakkoon” ja lopettaa kaikki normaalit toimemme ja olla yhteydessä Jahin sekä toistenne kanssa, jotta voimme levätä. Useimmat ihmiset kristillisessä maailmassa eivät koskaan lepää. He uskovat, että laki on vanhentunut ja että sapatin pyhittäminen on orjuutta, puhumattakaan sapattivuoden tai shmita-vuoden pitämisestä. Meillä kaikilla on henkilökohtaisia agendoja täytettävänä, ja on mitä epämukavinta päästää niistä irti. Olemme tällä hetkellä herätyksen ja tuomion välisessä ajassa. Varovaista kuuliaisuutta tarvitaan tällaisina siirtymävaiheina. On aika etsiä JHVH:ta, kunnes Hänet löydetään. On aika kuunnella Hänen strategiaansa elämääsi ja palvelutyötäsi varten. On aika levätä ja palvoa, virkistyä ja uudistua. On aika tarkistaa ja tarkistaa sydämemme ja asenteemme. Ovatko ne hänelle mieluisia? Olenko menettänyt ensirakkauteni? Olenko kuuma, kylmä vai haalea?

Tutki minua, Jumala, ja tunne minun sydämeni, koettele minua ja tunne minun ajatukseni. Ja katso: jos minun tieni on vaivaan vievä, niin johdata minut iankaikkiselle tielle. Psalmi 139:23-24

Careful obedience

Olemme hengessä suuressa tienristeyksessä, ja meidän on tiedettävä, miten käyttäytyä, kun saavumme risteykseen. Jos olemme liian nopeita ja hieman ylpeitä, saatamme olla huomaamatta käännöstä. Huolellinen kuuliaisuus edellyttää, että hidastamme vauhtia risteyksissä ja harkitsemme tarkkaan, mihin suuntaan käännymme. Tämä koskee tapaa, jolla hoidat palvelutyötäsi, perhettäsi, raha-asioitasi, avioliittoasi, ihmissuhteitasi ja omistautumistasi Korkeimmalle. On aika olla varovainen, tehdä valintoja, jotka kulkevat mukanamme seuraavalla vuosiviikolla (7 vuotta) tai seuraavan 40 vuoden ajan. Joillakin valinnoilla on hyvin pitkäkestoisia seurauksia. Pieni määrä itsekeskeisyyttä ja kapinallisuutta voi aiheuttaa ketjureaktion, jota on mahdotonta pysäyttää, kun se on kerran lähtenyt liikkeelle. Nämä ovat toisaalta pelottavia aikoja ja toisaalta mahtavia aikoja. Olemme tuomion ja herätyksen välissä.

Monta vuotta sitten Herra puhui minulle seuraavan lauseen, joka on ollut uskollinen kumppanini koko elämäni ajan: “Hyvä on täydellisen vihollinen”.

Monet meistä tekevät hyviä asioita, mutta ovatko ne täydellisiä Jahin silmissä? Kun Pyhä Henki käski meitä muuttamaan Jerusalemista Eilatiin, se oli täysin epäloogista. Meidän iässämme olimme aikeissa muuttaa vielä kerran, ja vain vuosi sen jälkeen, kun Rabbi oli saanut sydänkohtauksen ja olimme menneet läpi koettelemuksia, joita meille oli tapahtunut ennen sapattivuotta. Olin aivan uupunut ja lähtö Eilatiin (Israelin ehdottomasti eteläisin kaupunki, jota monet kutsuvat maailmanlopuksi) oli hyvin monimutkainen asia. Tarvitsimme kaksi muuttomiestä ja paljon rahaa, jota meillä ei ollut tätä muuttoa varten. Se tarkoitti myös sitä, että olin yhä kauempana lapsistani, eivätkä he pitäneet siitä lainkaan. Se ei ollut mitenkään kätevää. Eilat on hieno paikka lyhyelle lomalle, mutta asua siellä kaukana kansainväliseltä lentokentältä? Minusta tuntui kuin minut olisi karkotettu kuin Johannes Patmoksen saarelle! Yhdessä Eilatiin lähtemisen ohjeen kanssa tuli ohje yksinkertaisesti levätä. Minun piti levätä, käydä kylpylässä, rentoutua, ottaa rennosti jne….. Vaikka se kuulostaa hienolta, minulle se merkitsi eräänlaista kuolemaa. Olin matkustanut taukoamatta monta vuotta, ja suurin osa tuloistamme tuli lahjoituksista ollessani palvelusmatkoilla ulkomailla. Matkustamisen lopettaminen yhdeksi kokonaiseksi vuodeksi sekä muutto Eilatiin ja kaikki sen mukanaan tuomat kulut merkitsivät todellista taloudellista haastetta, johon emme olleet valmiita. Huolellinen kuuliaisuus vaati kuitenkin vastausta, ja meidän vastauksemme oli lähteä ja levätä.

Niin noudattakaa siis tarkoin niitä, niinkuin JHVH, teidän Jumalanne, on teitä käskenyt; älkää poiketko oikealle älkääkä vasemmalle, vaan vaeltakaa aina sitä tietä, jota JHVH, teidän Jumalanne, käski teidän vaeltaa, että eläisitte, menestyisitte ja elinpäivänne olisivat pitkät siinä maassa, jonka otatte omaksenne. 5. Moos. 5:32–33

Rakkaani, olipa JHVH:n sinulle antama ohje lähteä tai jäädä, toimia tai levätä, sinun on parasta totella sitä huolellisesti. Olen kuullut Hengessä sanan: Merkityksetön. Ihmisistä, jotka eivät noudata huolellisesti sitä, mitä Henki sanoo, tulee merkityksettömiä ja käyttökelvottomia tässä Jumalan lopunajan liikkeessä. Ollaksemme merkityksellisiä ja ollaksemme oikeassa paikassa tänä hyvin herkkänä aikana, meidän on oltava varovaisia kuullaksemme ja tehdäksemme sen, mitä Hän sanoo. Huolellisen kuuliaisuuden hyve on palautettava. Juuri se sai Aabrahamin, uskomme isän, ja tietenkin Jeshuan, Messiaamme, täyttämään kutsumuksensa ja saamaan lupaukset haltuunsa.

sentähden että Aabraham kuuli minua ja noudatti, mitä minä noudatettavaksi annoin, minun käskyjäni, säädöksiäni ja opetuksiani. 1. Moos. 26:5

Careful obedience

Huolellinen kuuliaisuus saa tekee meistä kokonaisia ja terveitä. Siihen kuuluu kuuliaisuus ravitsemuksen ja ruokavaliolakien suhteen sekä sydämemme asenteessa. Katkeruus, anteeksiantamattomuus, loukkaantumiset, mustasukkaisuus, kapinointi ja muut kaunaa vaalivat asenteet voivat lyhentää elämäämme tai saada tehdä meidät sairaiksi. JHVH:n lupaus on terveyttä ja parantavaa kuuliaisuutta.

Hän sanoi: “Jos sinä kuulet Herraa, Jumalaasi, ja teet, mikä on oikein hänen silmissänsä, tarkkaat hänen käskyjänsä ja noudatat kaikkea hänen lakiansa, niin minä en pane sinun kärsittäväksesi yhtäkään niistä vaivoista, jotka olen pannut egyptiläisten kärsittäviksi, sillä minä olen Herra, sinun parantajasi.” 2. Moos. 15:26

Suurimmaksi osaksi huolellinen kuuliaisuus loukkaa logiikkaamme ja mukavuusaluettamme. Se kasvattaa meitä hengessä. Se syventää suhdettamme Isään ja kypsyttää meitä. Kuuliaisuus Jahille puhdistaa sielun.

Puhdistakaa sielunne totuuden kuuliaisuudessa vilpittömään veljenrakkauteen ja rakastakaa toisianne hartaasti puhtaasta sydämestä, 1. Piet. 1:22

Perheissä on noudatettava huolellista kuuliaisuutta lasten ja vanhempien välillä, jotta heidän kanssaan menee hyvin. Nykyään suhteissa on paljon välinpitämättömyyttä, ja Elohim sanoi: Lapset, totelkaa vanhempianne.

Lapset, olkaa vanhemmillenne kuuliaiset Herrassa, sillä se on oikein. Ef. 6:1

Vaimona tiedän, että olen aviomieheni rabbi Baruchin kanssa elämän lahjan kanssaperijä. Huolimatta siitä, että minulla on palvelutyön johtajan asema, olen hyvin varovainen, kun mieheni ei ole kanssani samaa mieltä. En etene ennen kuin hän siunaa minut. Pyydän aina hänen siunaustaan kaikkeen! Ymmärrän, että minun on oltava varovainen kunnioittaakseni hänen asemaansa, vaikka olen palvelutyön johdossa. Saatamme olla eri mieltä joistakin asioista, mutta ennen kuin teen mitään, haluan hänen siunauksensa. Saman pitäisi tapahtua pastorien ja heidän seurakuntansa jäsentensä välisissä suhteissa. Huolellista kuuliaisuutta on noudatettava aina, ja jos ei päästä yhteisymmärrykseen, tarvitaan nöyrä pyyntö vapautuksesta. Useimmat ihmiset eivät ota pastorinsa sanoja liian vakavasti. Huolellinen kuuliaisuus vaatii kuuntelevaa korvaa ja suuren kunnioituksen asennetta.

Careful obedience

Olkaa kuuliaiset johtajillenne ja tottelevaiset, sillä he valvovat teidän sielujanne niin kuin ne, joiden on tehtävä tili, että he voisivat tehdä sitä ilolla eikä huokaillen; sillä se ei ole teille hyödyllistä. Hepr. 13:17

JHVH:n pelko on se, joka johtaa meidät siihen kuuliaisuuden paikkaan, joka on välttämätön, jotta pysymme tavoitteessa. JHVH:n pelko saa minut antamaan anteeksi anteeksiantamattoman, menemään tai lepäämään ja olemaan varovainen sydämeni asenteiden kanssa. Meidän on oltava hyvin varovaisia, ettemme anna lihamme ottaa reaktioitamme haltuun näinä päivinä, ja pyrittävä pitämään sydämemme hyvin nöyränä ja taipuisana kaikkina aikoina. Elämme tuomion ja herätyksen välissä, ja meidän on oltava herkkiä Hengen äänelle ja tuulelle.

Sillä aika on tuomion alkaa Jumalan huoneesta; mutta jos se alkaa ensiksi meistä, niin mikä on niiden loppu, jotka eivät ole Jumalan evankeliumille kuuliaiset? 1. Piet. 4:17

Juuri tämä huolellinen kuuliaisuus saa meidät olemaan voitokkaita kaikkia vihollisiamme vastaan, ja se asettaa meidät oikeaan paikkaan ja oikeaan aikaan perimään Jumalan lupaukset elämässämme.

vaan noudattakaa Herran, teidän Jumalanne, käskyjä ja niitä todistuksia ja säädöksiä, jotka hän on sinulle antanut. Ja tee, mikä on oikeata ja hyvää Herran silmissä, että menestyisit ja pääsisit siihen hyvään maahan, jonka Herra valalla vannoen on luvannut sinun isillesi, ja ottaisit sen omaksesi ja karkoittaisit tieltäsi kaikki vihollisesi, niinkuin Herra on puhunut. 5. Moos. 6:17–19

Kun hän sanoo mene, mene. Kun hän sanoo pysähdy, pysähdy ja muista, että on yksi asia, jota hän ei koskaan tee. Hän vaatii meitä seuraamaan Häntä tässä asiassa:

Siionin tähden minä en voi vaieta, ja Jerusalemin tähden en lepoa saa, ennenkuin sen vanhurskaus nousee kuin aamunkoi ja sen autuus kuin palava tulisoihtu.

Sinun muureillesi, Jerusalem, minä asetan vartijat; älkööt he milloinkaan vaietko, ei päivällä eikä yöllä. Te, jotka ylistätte Herraa, älkää itsellenne lepoa suoko. Älkää antako hänelle lepoa, ennenkuin hän on asettanut ennallensa Jerusalemin, tehnyt sen ylistykseksi maassa. Jes. 62:1, 6–7

Rukoilemme, että jokainen teistä noudattaa huolellisesti hänen käskyjään, jotka koskevat Israelin ennalleen asettamista. Varovainen tottelevaisuus vapauttaa ihmeellisen Jahin kuningaskunnan elämäänne niin kuin ei koskaan ennen!

Jos kuulet Herran, sinun Jumalasi, ääntä ja pidät tarkoin kaikki hänen käskynsä, jotka minä tänä päivänä sinulle annan, niin Herra, sinun Jumalasi, asettaa sinut korkeammaksi kaikkia kansoja maan päällä. Ja kaikki nämä siunaukset tulevat sinun osaksesi ja saavuttavat sinut, jos kuulet Herran, sinun Jumalasi, ääntä. 5. Moos. 28:1–2

Israelilaiset mentorisi ja ystäväsi,

Arkkipiispa Dominiquae ja Rabbi Baruch Bierman

“Siionin tähden en voi vaieta.” Jesaja 62:1

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

Tue palvelutyötämme kymmenyksilläsi ja uhreillasi

Katso: Israelin aikajana, osa 2

 • Shabbat Letter ads
  Exposing Antisemitism in America
  Allekirjoita vetoomus uusnatsismin kieltämiseksi USA:ssa ja jaa se kaikille kontakteillesi Facebookissa, Twitterissä, Messengerissä, WhatAppissa, sähköpostilla ja tekstiviestillä. Jokainen allekirjoitus on tärkeä!

  Allekirjoita nyt →

  Pesah Sheni Tour

  Pesach Sheni 2023

  Profeetallinen Israelin kiertue
  Uusien mahdollisuuksien Jumala

  Juhlimme Israelin 75- vuotispäivää ja vietämme Rabbi Baruchin 77-vuotis syntymäpäivää

  2.-12. Toukokuuta 2023

  Arkkipiispa Dominiquaen & Rabbi Baruch Biermanin kanssa

  “viettäkööt sitä toisen kuukauden neljäntenätoista päivänä, iltahämärässä. Happamattoman leivän ja katkerain yrttien kanssa he syökööt pääsiäislampaan.” 4. Moos. 9:11

  Tule juhlimaan toista pääsiäistä kiertäen kanssamme Israelin maata ja vaikuta Pyhään maahan rukouksillasi ja läsnäolollasi. Tulemme nauttimaan yhdessä täyden pääsiäisen seder-aterian.

  ***koronapasseja ja -testejä ei vaadita.

  Lehitraot, nähdään Israelissa!

  Lisätietoja →

  GRM Banner

  Opi uskon juutalaisista juurista.

  Sinun ei tarvitse enää koskaan käydä toista raamattukoulua. GRM-Raamattukoulu on kuin pesukone, joka johtaa sinut 1. vuosisadan totuuteen, Siionissa tehtyyn alkuperäiseen evankeliumiin! Totuus tekee vapaaksi!

  Ilmoittaudu ja aloita opiskelu →

  Identiteettivarkaus

  Voita antisemitismi & löydä juutalainen Messias

  Löydä identiteettisi Messiaassa palauttamalla Hänen identiteettinsä juutalaisena. Arkkipiispa Dominiquae Biermanin kirja Identiteettivarkaus & GRI-verkkokurssi tekevät lopun antisemitismistä esittelemällä sinulle Messiaan juutalaisen identiteetin. Opit, miten vaeltaa ensimmäisen vuosisadan voitelussa ja voimassa!

  Tilaa ja aloita opiskelu →

  ** Huom. Kurssi sisältyy kirjaan vain silloin, kun kirja tilataan sivulta
  https://www.against-antisemitism.com/fi/

  GRM prison

  Tue vankilatyötämme

  Olemme avanneet Yhdysvalloissa palvelutyön vankiloissa Rabbi Baruch Biermanin johdolla. Olemme julkaisseet GRM-raamattukoulun alustalla, joka tuo sen kaikkien vankien saataville, niin että he voivat opiskella tableteillaan. Askel askeleelta vangit johdetaan Siionissa tehtyyn evankeliumiin, ja olemme nähneet heidän elämässään tapahtuvan monia ihmeitä! Kun Rabbi Baruch vierailee heidän luonaan vankilassa, hän palaa aina mukanaan raportteja parantumisista ja elämän muuttumisesta. Jah on avannut meille mahtavan oven.

  Kutsumme sinut tukemaan tätä tärkeää palvelutyötä rukouksilla ja lahjoituksilla, jotta saisimme esitellä Jeshuan, juutalaisen Messiaan kaikille vangeille Yhdysvalloissa!

  Kun lähetät lahjoituksesi kirjoita kommenttikenttään: “Prison Ministry”

  Lahjoita →

  Lue lisää →

  UNIFY Banner

  Liity Yhdistyneet Kansakunnat Israelin Puolesta -liikkeeseen & tule mukaan kuukausittaiseen jäsenten verkkokonferenssiin.

  Saat tuoreita uutisia, ohjausta ja profeetallista opetusta ja tulet osaksi Ester-seurakuntaa, joka seisoo Israelin rinnalla!

  Liity Yhdistyneet kansakunnat Israelin Puolesta -liikkeeseen →

  Liity Kansakuntien 70 vanhurskaan joukkoon

  Tule Yhdistyneet Kansakunnat Israelin Puolesta -liikkeen erityiskumppaniksi sitoutumalla tukemaan meitä 100 dollarin (tai enemmän) kuukausittaisella rakkaudenlahjalla.

  Voit lahjoittaa verkossa painamalla alla oleva linkkiä, tai pyydä tietoa muista lahjoitustavoista osoitteesta info@unitednationsforisrael.org

  Liity →

  Liity Telegram-kanavallemme nähdäksesi Arkkipiispa Dominiquae Biermanin viimeisimmät päivitykset:

  https://t.me/dominiquaebierman

  Tilaa YouTube-kanavamme

  Katso Arkkipiispa Dominiquae Biermanin viimeisimmät lähetykset ja tilaa Yhdistyneet Kansakunnat Israelin puolesta YouTube-kanava!

  YouTube kanava →