A faith like Daniel

Danielin kaltainen usko


A faith like Daniel
Toora-osuus SHEMOT – Shemot (2. Moos.) 1:1-6:1

Heti kun Daniel oli saanut tietää, että säädös oli kirjoitettu, hän meni taloonsa, jonka kattohuoneen ikkunat olivat avoinna Jerusalemiin päin. Kolmena hetkenä päivässä hän laskeutui polvilleen, rukoili ja kiitti Jumalaansa aivan niin kuin hän oli ennenkin tehnyt. Daniel 6:11 RK

Shabbat shalom, rakkaat ystävät!

Kun pimeys peittää maata ja YK: n, NWO: n ja WHO: n pahat suunnitelmat näyttävät menestyvän, meidän täytyy tehostaa uskoamme ja toivoamme. Sana neuvoo muistamaan Jahven aikaisemmat teot.

“Minä avaan suuni vertauksiin, tuon ilmi muinaisaikojen arvoituksia. Mitä olemme kuulleet ja saaneet tietää ja mitä isämme ovat meille kertoneet, sitä me emme heidän lapsiltaan salaa. Me kerromme aina viimeiseen sukupolveen asti Adonain ylistettävistä teoista, hänen voimastaan ja ihmeistään, joita hän on tehnyt.” Psalmi 78:2-4

Tänään opimme seuraamaan Danielin ja kolmen juutalaisen nuoren, Hananjan, Miisaelin ja Asarjan (Sadrak, Meesak ja Abed-Nego) esimerkkiä. He elivät pimeänä aikana pimeässä pakanallisessa imperiumissa nimeltä Babylon. Taitojensa, älykkyytensä ja jalosukuisuutensa vuoksi heidät valittiin palvelemaan kuningasta.

“nuorukaisia, joissa ei ollut mitään vammaa. Heidän tuli olla näöltään kauniita ja kykeneviä käsittämään kaikenlaista viisautta, älykkäitä ja nopeita oppimaan, niin että he kykenisivät palvelemaan kuninkaan hovissa. Aspenaan oli opetettava heille kaldealaisten kirjoitusta ja kieltä.” Dan. 1:4

Babylonian armeija oli tuhonnut Jerusalemin, ryöstänyt heidät ja murhannut heidän perheensä. Silti he eivät luopuneet uskostaan tai kuuliaisuudesta Jah:n käskyille edes kuolemanrangaistuksen uhan alla.

Mutta Daniel päätti lujasti olla saastuttamatta itseään kuninkaan pöydän ruualla ja viinillä, jota kuningas joi, ja hän anoi hoviherrojen päälliköltä, ettei hänen tarvitsisi saastuttaa itseään. Dan. 1:8

Jah:n ruokavalion noudattaminen piti nämä juutalaiset miehet terveempinä kuin kukaan muu kuninkaan hovissa.

Kymmenen päivän kuluttua heidän havaittiin olevan kauniimpia ja terveemmän näköisiä kuin yksikään niistä nuorukaisista, jotka olivat syöneet kuninkaan pöydän ruokaa. Dan. 1:15

He kieltäytyivät saastuttamasta itseään epäpuhtaalla ruoalla; he pitivät aterialait ja myös kaikki muut käskyt. He eivät koskaan lakanneet uskomasta Jahven lupauksiin Jerusalemin jälleenrakentamisesta ja Israelin palauttamisesta takaisin pakkosiirtolaisuudesta.

Heti kun Daniel oli saanut tietää, että säädös oli kirjoitettu, hän meni taloonsa, jonka kattohuoneen ikkunat olivat avoinna Jerusalemiin päin. Kolmena hetkenä päivässä hän laskeutui polvilleen, rukoili ja kiitti Jumalaansa aivan niin kuin hän oli ennenkin tehnyt. Dan. 6:11

Silloinkin, kun Israel oli joutunut Babylonin käsiin, Daniel ei koskaan unohtanut kansaansa, maataan ja Pyhää kaupunkiaan. Hän rukoili Israelin ennalleen asettamisen puolesta.

Jos unohdan sinut, Jerusalem, unohda sinä minun oikea käteni. Tarttukoon kieleni kitalakeeni, ellen sinua muista, ellen pidä Jerusalemia ylimpänä ilonani.” Psalmi 137:5-6

A faith like Daniel

Kuningas korotti Danielin hänen elämänsä yllä olevan voitelun ja hänen uskollisen luonteensa vuoksi.

Mutta Daniel oli etevämpi muita valvojia ja satraappeja, sillä hänessä oli erinomainen henki, ja kuningas aikoi asettaa hänet koko valtakunnan johtoon. Dan. 6:4 RK

Jopa pakanakuninkaat voivat tunnistaa erinomaisuuden ja Jahven voiman, joten Daniel ja kolme juutalaista nuorta korotettiin kaiken pimeyden keskellä.

Sillä katso, pimeys peittää maan ja synkeys kansat, mutta sinun ylitsesi koittaa Adonain kirkkaus, sinun ylläsi näkyy hänen kunniansa. Kansat vaeltavat sinun valoasi kohti, kuninkaat kohti aamunkoittosi kirkkautta. Jes. 60:2-3 RK

Toiset imperiumissa olivat kateellisia heille ja yrittivät saada heidät tapetuksi. He syyttivät heitä kuninkaan edessä, kun he kieltäytyivät lakkaamasta palvomasta ainoastaan Israelin Jumalaa ja rukoilemasta kohti Jerusalemia. He kieltäytyivät kumartamasta tai rukoilemasta muita jumalia, ja vaikka he olivat uskollisia palvelemaan Babylonin kuningasta, he kieltäytyivät palvomasta häntä.

Älköön sinulla olko muita jumalia minun rinnallani. 5. Moos. 5:7

Heidän vanhurskaan asenteensa vuoksi heidät heitettiin tuliseen pätsiin ja nälkäisten leijonien luolaan, mutta he rakastivat Jahveta enemmän kuin omaa elämäänsä. Ja niin Hän ilmestyi heille keskellä tulta ja sulki leijonien suut, niin etteivät ne voineet syödä Danielia.

Aamunkoitteessa, heti kun oli tullut valoisaa, kuningas nousi ja lähti kiireesti leijonien luolalle.

“Minun Jumalani on lähettänyt enkelinsä ja sulkenut leijonien kidat, niin etteivät ne ole minua vahingoittaneet, sillä minut on havaittu viattomaksi hänen edessään enkä ole rikkonut sinuakaan vastaan, kuningas.” Dan. 6:20, 23

Rakkaani, näinä lopun aikoina meidän on noudatettava Danielin ja näiden juutalaisten nuorten esimerkkiä olemalla saastuttamatta itseämme ja rikkomatta Jahven käskyjä miellyttääkseemme tämän ajan hallitsijoita. Pidä kehosi puhtaana epäpuhtaiden eläinten lihasta ja hirvittävistä rokotteista, jotka on kehitetty käyttäen hyväksi abortoituja sikiöitä, rottia ja apinoita, ja jotka pohjautuvat RNA: han, nanopartikkeleihin ja vieraaseen geneettiseen koodiin. Kehosi on Jahven (Jumalan) temppeli, ja saastuttaessamme ruumiimme joudumme tuomio alle.

A faith like Daniel

Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan Henki asuu teissä? Jos joku turmelee Jumalan temppelin, Jumala turmelee hänet, sillä Jumalan temppeli on pyhä, ja sellaisia te olette… 1 Kor. 3:16-17

Kun et salli kehosi saastuttamista epäpuhtaiden eläinten lihalla (3. Mooseksen kirja 11) ja rokotteilla, jotka ehdollistavat ihmisiä pedon merkkiin, JHVH suojaa sinua kaikilta viruksilta.

“Hän sanoi: ”Jos sinä kuuntelet Adonain, sinun Jumalasi, ääntä ja teet sen, mikä on oikein hänen silmissään, otat varteen hänen käskynsä ja noudatat kaikkia hänen lakejaan, minä en pane vaivaksesi yhtäkään niistä sairauksista, joilla olen vaivannut egyptiläisiä, sillä minä olen Adonai, sinun parantajasi.” 2. Moos. 15:26

Pidä ikkunasi auki kohti Jerusalemia, vaikka et ehkä voikaan olla siellä fyysisesti hirviömäisten covid-19 lakien takia. Tee kuten Daniel ja jatka rukoilemista Israelin ennalleen asettamisen puolesta. Hän siunaa sinua varmasti, kun teet niin. Hän ei ole luopunut Israelista, vaikka pääministeri Benjamin Netanyahu olisi myynyt kansansa ja maansa Kiinalle ja Uudelle Maailmanjärjestykselle.

“Rukoilkaa rauhaa Jerusalemille! Ne, jotka sinua rakastavat, saavat levon ja rauhan. Olkoon hyvinvointi muuriesi sisällä, rauha linnoissasi!” Psalmi 122:6-7

Liity mukaan meidän 40 päivän rukouspaastoomme 14.1. – 25.2. 2021. Paastoamme ja rukoilemme Israelin vapauttamiseksi Uudesta Maailmanjärjestyksestä, Israelin pelastumisen ja vanhurskaan hallituksen syntymisen puolesta, sekä voidaksemme ostaa Yhdistyneet Kansakunnat Israelin Puolesta -liikkeelle suurlähetystön Jerusalemista.

Pyydämme teitä kaikkia paastoamaan kuten Daniel kasvisruokavaliolla, mukaan lukien siemenet, pavut, hedelmät, vihannekset ja tietenkin vesi, ja ajoittain pelkästään vesipaastolla tai kuivapaastolla.

“Siionin tähden en voi vaieta, Jerusalemin tähden en saa rauhaa, ennen kuin sen vanhurskaus nousee kuin kirkas valo ja sen pelastus kuin leimuava soihtu.” Jes. 62:1

Israelilaiset mentorinne ja ystävänne

Arkkipiispa Dominiquae ja Rabbi Baruch Bierman

Siionin tähden en voi vaieta. Jes. 62:1

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

40 Päivän rukouspaasto Israelin puolesta

14.1.2021 Klo. 18:00 – 25.2.2021 Klo. 18:00

Rukoilemme ja paastoamme Israelin puolesta seuraavissa asioissa:

 1. Huudamme armoa Israelin pelastumiselle Kiinan ja Uuden Maailmanjärjestyksen vallasta (Sak. 2:10-13)
 2. Huudamme Jahven puoleen, että parannus ja herätys murtautuisi kaikkialle (Jes. 62:1-8, Sak. 12:10)
 3. Rukoilemme, että Jeshua paljastaa itsensä yliluonnollisesti Israelille (Room. 11:24-27).
 4. Rukoilemme, että Messiaan ruumis Israelissa tekisi parannuksen humanismista, uskonnosta, kompromisseista, epäuskosta, ylpeydestä ja kaikista korvausteologian jäänteistä – jopa siitä, että korvataan Jahven voima logiikalla ja hyvän ja pahan tiedon puulla.
 5. Huudamme Jahven puoleen, että uusi MAP-uskovien (messiaaniset, apostoliset, profeetalliset) sukupolvi nousee Israelissa!
 6. Rukoilemme, että Israeliin valitaan vanhurskas, Jahvea pelkäävä hallitus, joka vapauttaa Israelin Kiinasta ja Uudesta Maailmanjärjestyksestä. Vaalit ovat 23. maaliskuuta.
 7. Rukoilemme, että saamme kokoon kaikki varat Yhdistyneet Kansakunnat Israelin Puolesta -liikkeen suurlähetystön ostamiseksi Jerusalemista, jotta Hänen maassaan voi olla vankka todistaja Messiaan paluusta, jonka kautta monet laittavat luottamuksensa Häneen. Uskomme saavamme kerätyksi vähintään 6 miljoonaa sekeliä, jolloin 1 sekelin hyvityskorvaus vastaa yhtä Natsi-Shoan kautta kristillisessä Euroopassa murhattua juutalaista (yhteensä ainakin 6 miljoonaa).

Kuinka paastota ja rukoilla?

Tämä on yhteispaasto. Voit valita kuivapaaston, vesipaaston, nestepaaston tai Daniel-paaston. Voit valita, kuinka monta päivää 40 päivästä paastoat. Suosittelemme, että jokainen valitsee vähintään yhden tai kaksi päivää viikossa. Käytä tässä kirjeessä olevia raamatunkohtia tehdäksesi itsellesi rukouksia Sanan pohjalta. Lisää rukouksiisi muita Israelia koskevia Sanan lupauksia. Rukoile Hengessä ja sitten ymmärryksellä profeetallisesti, ja julista Hänen kirjoitettua Sanaansa usein. Puhalla sofaria Ruachin johdatuksessa. Pue yllesi Hengen sota-asu rukoillessasi, ja varmista, että kätesi ja sydämesi ovat puhtaat JHVH: n edessä (Psalmi 51). Rukoile nöyrästi mutta AUKTORITEETILLÄ.

Lue Efesolaiskirjettä, erityisesti kuudetta lukua, ja Roomalaiskirjeen kahdeksatta lukua. Pysy meihin yhteydessä julkisen Facebook-sivumme kautta, jota kautta lähetämme monia paasto- ja rukouspäivityksiä sekä LIVE-lähetyksiä.

Facebook:

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/

Katso: “EI” -sanan Voima!

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/videos/3336737329769460

Tilaa arkkipiispa, tri Dominiquae Biermanin uusi kirja, Identiteettivarkaus: Ensimmäisen vuosisadan Messiaan paluu! Saatavilla suomeksi!

Tilaa klikkaamalla alla olevaa linkkiä!

Tarvitsemme SINUN apuasi levittääksemme tätä ennalleen asettamisen sanomaa niin juutalaisille kuin kristityille! Jaa tätä linkkiä eteenpäin kaikille ystävillesi ja tuttavillesi: https://www.against-antisemitism.com/fi/

 1. Osta kirja.
 2. Anna kirja lahjaksi.
 3. Opiskele GRI-kurssi.

Osta kirja.

Lahjoita $27 tai enemmän ostaaksesi Identiteettivarkaus -kirjan, jonka mukana saat myös Maailmanlaajuisen uudelleenkoulutushanke antisemitismiä vastaan (GRI) -verkkokurssin*, ilmaiseksi. Vaihtoehtoisesti voit tilata myös E-kirjan lahjoittamalla $17, johon sisältyy myös GRI-kurssi.

Anna kirja lahjaksi.

Lahjoita kirja www.against-antisemitism.com/fi/kirja/ -verkkosivun kautta. Valitse sivun alaosasta löytyvä vaihtoehto ”TAVOITA MUITA”. Jatka valitsemalla haluatko E-kirjan vai painetun kirjan, ja valitse lahjakortin summa. Kirjoita sitten seuraavaan kohtaan lahjan saajan sähköpostiosoite. Kun maksat tilauksen, lahjan saajan sähköpostiin lähetetään lahjakorttiviesti, jossa on linkki, jonka avulla hän saa lunastettua kirjan itselleen ilman maksua, ja voi kirjautua GRI-verkkokurssille.

Tilaa kirja:

www.against-antisemitism.com/fi/kirja/

Opiskele GRI-kurssi.

Kun tilaat kirjan, saat automaattisesti pääsyn GRI-kurssille*. Kurssi sisältää 12 kirjaan liittyvää oppimisporttia, 44 videota ja kysymysosiot.

*Huom. Kurssi sisältyy kirjaan vain silloin, kun kirja tilataan www.against-antisemitism.com/fi/ kautta

Ole mukana ennalleen asettamassa ensimmäisen vuosisadan Messiasta. Jaa tätä kirjaa eteenpäin!

Tilaa kirja

https://www.against-antisemitism.com/fi/kirja/

Tue palvelutyötämme:

 • Lahjoita verkossa: kad-esh.org/fi/lahjoitukset
 • Tiedot pankkisiirtoa varten: info@kad-esh.org / USA Puh.: 1-972-301-7087
 • Western Union & Money Grams lähetetään: Hadassah Danielsbacka, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

UUDISTUMINEN – Sukkot Israzelin matka

SHMITA-VUOSI 2021 / 5782

mutta seitsemäntenä vuotena olkoon maalla levon aika, sapatti Herran kunniaksi; silloin älä kylvä peltoasi äläkä leikkaa viinitarhaasi. 3. Moos. 25

Raamatun mukaisesti juutalainen kalenteri etenee seitsemän vuoden jaksoissa luomisesta lahtien. Seitsemäs vuosi on Sapattivuosi eli Shmita-vuosi. Se on levon, anteeksiannon ja sisäisen tutkiskelun aikaa. Israelissa pellot tulee jättää silloin vihannolle, velat anteeksiannetaan ja orjat vapautetaan, sekä uskon sitoumukset uudistetaan.

Täysi matka: Jom Kippur, Sukkot & Simcha Toora
14-30.9. 2021 (16 yötä)
(Tel Aviv, Golanin kukkulat, Galilea, Jerusalem ja Negev)

Lyhyempi matka: Sukkot & Simcha Toora
20-30.9.2021 (10 yötä)
(Jerusalem ja Negev)

Mini-matka & konferenssi
20-23.9.2021 (3 yötä)
(vain Jerusalem)

Jos olet kiinnostunut lähtemään matkalle, ilmoittaudu ennakkoon* sähköpostitse osoitteeseen tours@dominiquaebierman.com varataksesi paikkasi matkalla.

*Ennakkomaksua ei vaadita – ilmoita nimesi ja yhteystietosi, ja lähetämme sinulle lisätietoa, kun matkan yksityiskohdat ja hinnat varmistuvat.

Opiskele GRM – messiaaninen, apostolinen ja profeetallinen raamattukoulu Israelista!

Opiskelutavat

GRM verkkokurssi, itsenäinen opiskelu: ilmoittautumismaksu 320 dollaria, sekä 80 dollarin kuukausimaksu. (ensimmäinen vuosi 1200 dollaria)

 • Opiskelijat, jotka ovat suorittaneet GRI antisemitismiä vastaan -verkkokurssin (https://www.against-antisemitism.com/fi/)
 • saavat 80 dollarin alennuksen GRM verkkoraamattukoulun hinnasta.
 • Jos opiskelija suorittaa GRM-verkkokurssin 6 kuukaudessa, hänen ei tarvitse maksaa seuraavaa 6 kuukauden kurssimaksua.

Opiskelu verkkoryhmässä: 320 dollaria sekä 80 dollarin kuukausimaksu. (ensimmäinen vuosi 1200 dollaria)

 • Sisältää pääsyn GRM-verkkoalustalle mahdollistaen myös itsenäiset opinnot ja oppituntien kertauksen.

Ryhmä-opiskelu paikallisessa ryhmässä: 120 dollaria – 6 kuukauden opinto-oikeus

 • Kuuden kuukauden päätyttyä opiskelijoiden tulee maksaa uusi 120 dollarin maksu seuraavasta 6 kuukauden opintoajasta (jos he eivät ole vielä valmistuneet).

Aloita opintosi:

www.grmbibleschool.com/fi/

Lisätietoa: grm@dominiquaebierman.com

Antisemitismi on pahempi kuin koronavirus

Ja minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat, 1. Moos. 12:3

Tutustu maailmanlaajuiseen uudelleenkoulutushankkeeseemme (GRI) antisemitismiä vastaan seurakunnassa ja auta meitä viemään se läpi anteliaisuutesi avulla: https://www.against-antisemitism.com/fi/

Liity Yhdistyneet Kansakunnat Israelin Puolesta – liikkeen jäseneksi:

https://unitednationsforisrael.org/fi/jasenyys/

Liity Kansakuntien 70 Vanhurskaan joukkoon

Tue UNIFY -Suurlähetystömme toimintaa Jerusalemin kukkuloilla kuukausittain 100 dollarilla. Klikkaa alla olevaa linkkiä ja valitse kuukausilahjoitus 100 dollarille kuussa.

Lisätietoa: info@unitednationsforisrael.org
https://unitednationsforisrael.org/fi/lahjoitukset/
https://unitednationsforisrael.org/fi/suurlahetysto/

Katso uusimmat päivityksemme Facebookista!

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/