Non-Negotiables #1

Ei neuvoteltavissa #1 – Minun nimeni


Non-Negotiables #1
Toora-osuus BEHA’ALOTCHA – Bamidbar (4. Moos.) 8:1-12:15

Vaiti Herran (Adonain) edessä, kaikki liha! Sillä hän on noussut pyhästä asuinsijastansa.”

Sakarja 2:13

Shabbat shalom, rakkaat!

Kun valmistauduin maailmanlaajuiseen UNIFY-verkkokonferenssiimme ja pyysin JHVH:lta sanaa, Henki (Ruach) sanoi minulle: “Ei-neuvoteltavissa”. Tämä oli reema-sana, profeetallinen sana Kolmannen päivän heräämisen uutta aikaa varten, joka johtaa Kolmannen päivän herätykseen. Hän käski minun vapauttaa sen Shavuot-helluntaina, toukokuun 31. päivänä 2020/5780.

Kaikkivaltias työskentelee vaiheittain. Hän lähettää ilmestyksensä valon karkottamaan petokset, myytit ja pimeyden. Mutta jos ihmiset eivät kuuntele, Hän alkaa varoittaa ja lopulta Hän sanoo: “Nyt riittää! Ei enää kompromisseja!” Profeetat ovat miehiä ja naisia, jotka sallivat JHVH:n puhua kauttansa. Pidän itseäni “kaiuttimena”, joka yksinkertaisesti lähettää Hänen äänensä tai musiikkinsa. Aivan kuten äänentoistojärjestelmässä kaiutin ei voi tuottaa ääntä ilman lähdettä, samoin todellisella profeetallisella palvelutyöllä ei ole ääntä tai sanaa itsessään, vaan Jahin (Jumalan) profeetan sanojen täytyy olla lähtöisin Hänestä. Ja aivan kuten radion tai television kaiuttimet eivät voi valita musiikkia, puhetta tai ääntä, joka niiden kautta lähetetään, profeetan ei pitäisi sensuroida Pyhää Henkeä.

Jokainen Jumalan sana on taattu; hän on niiden kilpi, jotka häneen turvaavat. Älä lisää hänen sanoihinsa mitään, ettei hän vaatisi sinua tilille ja ettet valhettelijaksi joutuisi. Sananl.30:5-6

Todellisten profeettojen ja profeetallisten astioiden täytyy kuolla itselleen ja omille mielipiteilleen välittääkseen Hänen Sanaansa – ei omaansa. Olen tehnyt sitä palvelutyöni kautta viimeiset 30 vuotta. Olen yrittänyt puhua, laulaa, rukoilla ja lähettää eteenpäin sitä, mitä kuulen Hänen sanovan. Joskus ihmiset eivät pidä siitä, mitä sanon, ja joskus he pitävät. Mutta se ei merkitse minulle mitään, pitävätkö ihmiset siitä vai eivät. Minä huolehdin vain Hänen miellyttämisestään ja yritän toistaa niin tarkasti kuin mahdollista sen, minkä kuulen Häneltä, tukien sitä Raamatun sanalla ja historian ymmärryksellä. Joskus vain alan kirjoittaa tai puhua, ja Hänen sanansa virtaa minusta. Hän antoi minulle ensin reema-sanan “ei neuvoteltavissa”, ja sitten Hän antoi minulle alla olevan viiden kohdan luettelon.

  1. MINUN NIMENI
  2. MINUN JUHLA-AIKANI (hepr. MOADIM)
  3. MINUN TOORANI
  4. MINUN ISRAELINI
  5. MINUN MAANI

Yllä olevat viisi kohtaa ovat asioita, joista Hän ei neuvottele, ja joiden suhteen Hän ei tee minkäänlaisia kompromisseja. Hän on päättänyt ennalleen asettaa nämä asiat, eikä Hän hyväksy niiden suhteen mitään ”poliittisesti korrekteja poikkeamia”. Aika on loppunut, ja Hän odottaa kansansa noudattavan Hänen ehdotonta tahtoaan. Tällä ei ole mitään tekemistä meidän tunteittemme tai mukavuuden kanssa; kyse on JHVH:n tahdosta palauttaa kaikki ennalleen. Hän on sitoutunut Sanaansa.

Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois,
että virvoituksen ajat tulisivat Herran kasvoista ja hän lähettäisi hänet, joka on teille edeltämäärätty, Messias Jeshuan. Taivaan piti (engl. pitää) omistaman hänet niihin aikoihin asti, jolloin kaikki jälleen kohdallensa asetetaan, mistä Jumala on ikiajoista saakka puhunut pyhäin profeettainsa suun kautta.
Apt. 3:19-21

Non-Negotiables #1

Minun nimeni

hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti. Sentähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman, niin että kaikkien polvien pitää Jeshuan nimeen notkistuman, sekä niitten, jotka taivaissa ovat, että niitten, jotka maan päällä ovat, ja niitten, jotka maan alla ovat, ja jokaisen kielen pitää tunnustaman Isän Jumalan kunniaksi, että Jeshua Messias on Herra. Fil. 2:8-11

Jeshua haluaa palata, mutta Hän ei voi palata ennen kuin kaikki on ennalleen asetettu. Ensiksi, Hänen paluunsa valmistamiseksi Hänen juutalainen identiteettinsä täytyy ennalleen asettaa, sillä se on väärennetty ja varastettu 300-luvulta lähtien. Kenen tahansa henkilön identiteetin ensimmäinen ja tärkein piirre on nimi. Messiaan nimi paljastaa Hänen juutalaisen identiteettinsä, ja se on ainoa nimi, jonka Isä antoi Pojalleen. Tämän pitäisi olla riittävä peruste kaikille yksinkertaisesti suostua siihen, että Isä ei ole sallinut nimen muutosta. Kuitenkin ihmiset muuttivat Messiaan nimen piilottaakseen Hänen identiteettinsä ja sen mukana he muuttivat juutalaisen Messiaan identiteetin roomalaiseksi Kristukseksi. Kutsun tätä historian suurimmaksi identiteettivarkaudeksi.

Ja hän on synnyttävä pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeshua, sillä hän on vapahtava kansansa heidän synneistänsä.” Matt. 1:21

Tämä on aiheuttanut lukemattomien ihmisten murhan, koska roomalaisen Kristuksen nimeä on käytetty murhaamaan miljoonia, ja sitä käytetään säännöllisesti kirosanana Hollywood- ja muissa elokuvissa. Hän on aikaisemmin vastannut rukouksiin Jeesuksen Kristuksen nimessä suurten joukkojen tietämättömyyden tähden. Mutta nyt kun Hänen alkuperäinen liiton nimensä, JESHUA, on kaikkien saatavilla, ihmisten täytyy valita hyväksyäkö Hänen nimensä ja sen mukana Hänen juutalainen identiteettinsä vai hylätäkö hänen nimensä. Hän sanoi minulle jokin aika sitten, kun keskustelin tästä aiheesta Hänen kanssaan: “Minun morsiameni rakastaa minun nimeäni.” Tämä kirkasti asian minulle, ja se myös osoittaa minulle, milloin olen Messiaan todellisen morsiamen läsnäolossa ja milloin en. Juutalainen pakanoiden apostoli Paavali (hepr. Shaul) varoitti meitä, ettei jokainen, joka sanoo olevansa veljemme, silti ole. (2 Kor. 11:13)

Totta! Hän on armahtanut miljoonia, jotka ovat huutaneet Jeesusta Kristusta tietämättömyydestään johtuen. Mutta kun Hän kirkastaa asian, Hän odottaa meidän ottavan totuuden vastaan ja lopettamaan myönnytysten teon ihmispelosta tai saadaksemme valtavirran hyväksynnän. Jokaisen polven tulee notkistua, ei Jeesuksen Kristuksen nimeen, vaan Jeshuan nimeen, joka tarkoittaa pelastusta, parantumista, vapautusta ja lunastusta.

Monet ovat polvistuneet Jeesuksen Kristuksen nimeen menneisyydessä pakkokäännytysten kautta (erityisesti juutalaiset) ja tuhoamisten kautta (erityisesti juutalaiset). Mutta nyt ihmisten – kristityt ja muslimit mukaan lukien – on aika notkistaa polvensa katumuksessa juutalaisen Messiaan eteen; ja Hänen nimensä on JESHUA, ja Hän oli, on ja tulee ikuisesti olemaan juutalainen.

Ja yksi vanhimmista sanoi minulle: “Älä itke; katso, jalopeura Juudan sukukunnasta, Daavidin juurivesa, on voittanut, niin että hän voi avata kirjan ja sen seitsemän sinettiä.” Ilmestysk. 5:5

Non-Negotiables #1

Jos tämä loukkaa jotakuta, ehdotan, että kysyt Isältä, onko sydämessäsi piilotettua antisemitismiä ja ylpeyttä. Ajattele, kuinka paljon Isää on loukattu, kun ihmiset muuttivat Jeshuan nimen, jonka Hän antoi Pojalleen, ja kuinka paljon Isää on loukattu, kun miljoonia Hänen juutalaisesta kansastaan nöyryytettiin ja murhattiin Jeesuksen Kristuksen nimessä. Jeshua itse rukoili, että YHTEYS juutalaisen ja pakanan välillä, ja meidän suojamme oli Isän Hänelle antamassa nimessä – ei nimessä, jonka ihmiset myöhemmin antoivat Hänelle, ja joka on aiheuttanut eripuraisuutta.

Ja minä en enää ole maailmassa, mutta he ovat maailmassa, ja minä tulen sinun tykösi. Pyhä Isä, varjele heidät nimessäsi, (engl. nimesi voimassa) jonka sinä olet minulle antanut, että he olisivat yhtä niinkuin mekin. Joh. 17:11

Jeshuan nimi YHDISTÄÄ Messiaan todellisen morsiamen – juutalaisen ja pakanan, yhden uuden ihmisen – ja suojaa ja varjelee meidät!

Herran nimi on vahva torni; hurskas juoksee sinne ja saa turvan. Sananl. 18:10

Suurin osa vainoa Apostolien tekojen kirjassa johtui Jeshuan nimestä. Juutalaiset apostolit puolustivat Hänen nimeään kaikkina aikoina, eivätkä he koskaan kutsuneet Häntä Jeesukseksi Kristukseksi; he kutsuivat Häntä Jeshuaksi. Se ei ole “uskonnollinen henki”, joka vaatii Isän Pojalleen antaman nimen palauttamista, vaan Pyhä Henki. Kuitenkin kyseessä on uskonnollinen henki silloin, kun jotkut pakanoista yrittävät olla “juutalaisempia kuin juutalaiset” ja alkavat väittelemään, onko nimi Jahushua vai Jehushua jne. Tämä aiheuttaa paljon sekaannusta ja tarpeetonta erimielisyyttä, eikä se ole lähtöisin Jahista (Jumalasta), vaan lihasta ja toisesta hengestä. Kaikki juutalaiset uskovat ja tutkijat ovat yksimielisiä siitä, että Hänen nimensä on Jeshua; se on Messiaan liittonimi. En ole koskaan tavannut yhtäkään juutalaista Messiaaseen uskovaa, joka olisi epäillyt sitä.

Niin he noudattivat hänen neuvoansa. Ja he kutsuivat apostolit sisään ja pieksättivät heitä ja kielsivät heitä puhumasta Jeshuan nimeen ja päästivät heidät menemään. Niin he lähtivät pois neuvostosta iloissaan siitä, että olivat katsotut arvollisiksi kärsimään häväistystä Jeshuan nimen tähden. Eivätkä he lakanneet, vaan opettivat joka päivä pyhäkössä ja kodeissa ja julistivat evankeliumia Messias Jeshuasta. Apt. 5:40-42

Juutalaiset apostolit olivat valmiita kärsimään ruumiinvammoja, mutta he eivät suostuneet kompromissiin puhuessaan ja saarnatessaan Jeshuan nimessä. Hänen nimensä sisältää Hänen identiteettinsä, luonteensa ja auktoriteettinsa pelastaa, parantaa ja vapauttaa.

Rukous Hänen nimensä palauttamiseksi

Taivaallinen Isä, kiitos armostasi minua kohtaan, joka olen ollut tietämätön nimestä, jonka sinä annoit juutalaiselle Messiaallemme. Nyt tiedän totuuden ja valitsen polvistua Jeshuan, juutalaisen Messiaan eteen, ja tästä lähtien kieleni tunnustaa Jeshuan pyhää nimeä ilman kompromisseja tai “poliittista korrektiutta”. Kiitos, että suojaat minua nimessäsi, Jeshua. Aamen.

Kuka on noussut taivaaseen ja astunut sieltä alas? Kuka on koonnut kouriinsa tuulen? Kuka on sitonut vedet vaipan sisään? Kuka on kohdalleen asettanut maan ääret kaikki? Mikä on hänen nimensä ja mikä hänen poikansa nimi, jos sen tiedät? (engl. Varmasti tiedät!)

Sananl. 30:4

Israelilaiset mentorinne ja ystävänne

Kolmannen päivän heräämisen puolesta!

Arkkipiispa tri Dominiquae ja Rabbi Baruch Bierman

Siionin tähden en voi vaieta. Jes. 62:1

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

THE IDENTITY THEFT (Identiteettivarkaus) e-kirja on vihdoin valmis, ja me tarvitsemme apuasi saadaksemme siihen liittyvän kurssimme valmiiksi!

Kun lahjoitat 25 dollaria tai enemmän, saat The Identity Theft e-kirjan sekä KOKO GRI- (Maailmanlaajuinen uudelleenkoulutushanke) antisemitismiä vastaan -kurssin! Tulet saamaan kurssin pääsykoodin, ja voit alkaa opintosi tämän vuoden syyskuussa Jom Kippurin jälkeen, kun kurssi on valmis.

Aika on KYPSÄ menestykseen.

Against-antisemitism.org

Book Mockup

Lähetä kymmenyksesi ja uhrisi:

Katso: Jerusalem–marssi osa 1

Katso arkkipiispa Dominiquae Biermanin johtaman ja perustaman Yhdistyneet Kansakunnat Israelin puolesta -liikkeen tiimin iloista marssia pyhän kaupungin kaduilla vuosittaisen Jerusalem-marssin aikana Sukkotina. Tämä hengellinen armeija edustaa 12 kansakuntaa, joilla on sama päämäärä, monien sofarien soidessa julistaen Hänen pelastus-, lunastus-, katumus- ja vapautussanomaansa ja juutalaisen Messias Jeshuan paluuta. Voit tuntea tuhansien israelilaisten innon, kun he ovat kokoontuneet juhlimaan Sukkot-Lehtimajanjuhlaa ja toivottamaan tervetulleeksi tämän kansainvälisen UNIFY-tiimin ilolla ja kiitollisuudella.

Viikon kirja: Jeshua on oikea nimi

Messiaan alkuperäisen heprealaisen nimen tärkeä ennalleen asettaminen
https://kad-esh.org/fi/kauppa/jeshua-on-oikea-nimi/

Liity Sukkot-matkallemme 2020 PUHALTAMAAN sofaria tänä vuonna Jerusalemissa

Nouse ja ole kirkas! – Puhalla sofariin Siionissa

Yhdistyneet kansakunnat (UNIFY) Israelin kanssa | Sukkot-matka 2020

Nouse, ole kirkas, sillä sinun valkeutesi tulee, ja Herran kunnia koittaa sinun ylitsesi. Jes.60:1
Kutsumme 120 sofaria puhaltamaan kaikkialla Israelissa ja Jerusalem-marssilla.
Kaikki osallistujat saavat ohjausta sofarin puhaltamisessa matkan aikana.

Oppaina Arkkipiispa Dominiquae ja Rabbi Baruch Bierman
Hinta:
$2,915 – kahden hengen huoneessa (Vain maapaketti: 13 hotelliyötä, puolihoito, lennot eivät sisälly hintaan)
Registeröintimaksu: $500 paikan varmistamiseksi
Jäljellä oleva maksu $2.415 tulee maksaa elokuun 1. mennessä 2020

ILMOITTAUDU NYT JA VARAA PAIKKASI:
+1 (972) 301-7087 (USA) | tours@dominiquaebierman.com
https://unitednationsforisrael.org/events/arise-and-shine-blow-the-shofar-in-zion/

Antisemitismi on pahempi kuin koronavirus

Ja minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat, 1. Moos. 12:3

Tutustu maailmanlaajuiseen uudelleenkoulutushankkeeseemme (GRI) antisemitismiä vastaan seurakunnassa ja auta meitä viemään se läpi anteliaisuutesi avulla: Against-antisemitism.org

Liity Yhdistyneet Kansakunnat Israelin Puolesta – liikkeen jäseneksi:

https://unitednationsforisrael.org/fi/jasenyys/

Liity Kansakuntien 70 Vanhurskaan joukkoon

Tue UNIFY -Suurlähetystömme toimintaa Jerusalemin kukkuloilla kuukausittain 100 dollarilla. Klikkaa alla olevaa linkkiä ja valitse kuukausilahjoitus 100 dollarille kuussa.
Lisätietoa:
info@unitednationsforisrael.org
https://unitednationsforisrael.org/fi/lahjoitukset/
https://unitednationsforisrael.org/fi/suurlahetysto/

Opiskele GRM – Messiaaninen, apostolinen ja profeetallinen raamattukoulu Israelista!

https://www.grmbibleschool.com

Katso uusimmat päivityksemme Facebookista!

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/