Non negotiables

Ei-neuvoteltavissa #2 – Minun juhla-aikani


Non negotiables#2
Toora-osuus SHELACH – Bamidbar (4. Moos.) 13:1-15:41

Vaiti Herran (Adonain)edessä, kaikki liha! Sillä hän on noussut pyhästä asuinsijastansa.” Sakarja 2:13

Shabbat shalom, rakkaat!

Tämä on jatkoa viime viikon opetukselleni; johdanto on silti sama.

Kun valmistauduin maailmanlaajuiseen UNIFY-verkkokonferenssiimme ja pyysin JHVH:lta sanaa, Henki (Ruach) sanoi minulle: “Ei-neuvoteltavissa”. Tämä oli reema-sana, profeetallinen sana Kolmannen päivän heräämisen uutta aikaa varten, joka johtaa Kolmannen päivän herätykseen. Hän käski minun vapauttaa sen Shavuot-helluntaina, toukokuun 31. päivänä 2020/5780.

Kaikkivaltias työskentelee vaiheittain. Hän lähettää ilmestyksensä valon karkottamaan petokset, myytit ja pimeyden. Mutta jos ihmiset eivät kuuntele, Hän alkaa varoittaa ja lopulta Hän sanoo: “Nyt riittää! Ei enää kompromisseja!” Profeetat ovat miehiä ja naisia, jotka sallivat JHVH:n puhua kauttansa. Pidän itseäni “kaiuttimena”, joka yksinkertaisesti lähettää Hänen äänensä tai musiikkinsa. Aivan kuten äänentoistojärjestelmässä kaiutin ei voi tuottaa ääntä ilman lähdettä, samoin todellisella profeetallisella palvelutyöllä ei ole ääntä tai sanaa itsessään, vaan Jahin (Jumalan) profeetan sanojen täytyy tulla Häneltä. Ja aivan kuten radio tai televisio ei voi valita musiikkia, puhetta tai ääntä, joka niiden kautta lähetetään, profeetan ei pitäisi sensuroida Pyhää Henkeä.

Jokainen Jumalan sana on taattu; hän on niiden kilpi, jotka häneen turvaavat. Älä lisää hänen sanoihinsa mitään, ettei hän vaatisi sinua tilille ja ettet valhettelijaksi joutuisi. Sananl.30:5-6

Todellisten profeettojen ja profeetallisten astioiden täytyy kuolla itselleen ja omille mielipiteilleen välittääkseen Hänen Sanaansa – ei omaansa. Olen tehnyt sitä palvelutyöni kautta viimeiset 30 vuotta. Olen yrittänyt puhua, laulaa, rukoilla ja lähettää eteenpäin sitä, mitä kuulen Hänen sanovan. Joskus ihmiset eivät pidä siitä, mitä sanon, ja joskus he pitävät. Sillä ei kuitenkaan ole minulle merkitystä, pitävätkö ihmiset siitä vai eivät. Minä huolehdin vain Hänen miellyttämisestään ja yritän toistaa niin tarkasti kuin mahdollista sen, minkä kuulen Häneltä, tukien sitä Raamatun sanalla ja historian ymmärryksellä. Joskus vain alan kirjoittaa tai puhua, ja Hänen sanansa virtaa kauttani. Nyt Hän antoi minulle ensin reema-sanan “ei neuvoteltavissa”, ja sitten Hän antoi minulle alla olevan viiden kohdan luettelon.

  1. MINUN NIMENI
  2. MINUN JUHLA-AIKANI (hepr. MOADIM)
  3. MINUN TOORANI
  4. MINUN ISRAELINI
  5. MINUN MAANI

Yllä olevat viisi kohtaa ovat asioita, joista Hän ei neuvottele, ja joiden suhteen Hän ei tee minkäänlaisia kompromisseja. Hän on päättänyt ennalleen asettaa nämä asiat, eikä Hän hyväksy niiden suhteen mitään ”poliittisesti korrekteja” kompromisseja. Aika on loppunut, ja Hän odottaa kansansa noudattavan Hänen ehdotonta tahtoaan. Tällä ei ole mitään tekemistä meidän tunteittemme tai mukavuutemme kanssa; kyse on JHVH:n tahdosta palauttaa kaikki ennalleen. Hän on sitoutunut Sanaansa.

Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois, että virvoituksen ajat tulisivat Herran kasvoista ja hän lähettäisi hänet, joka on teille edeltämäärätty, Messias Jeshuan. Taivaan piti (engl. pitää) omistaman hänet niihin aikoihin asti, jolloin kaikki jälleen kohdallensa asetetaan, mistä Jumala on ikiajoista saakka puhunut pyhäin profeettainsa suun kautta. Apt. 3:19-21

Non negotiables#2

Minun juhla-aikani

Ne, jotka murehtivat kaukana juhlakokouksista (engl. koska he eivät voi pitää juhliansa), ne minä kokoan; ovathan he sinusta, vaikka heidän taakkanaan on nyt häväistys. Sefanja 3:18 RK

Kun Israelin kansaa rangaistiin maanpaolla, he eivät usein pystyneet pitämään Jahin (Jumalan) määräämiä juhla-aikoja, Moadimeja. Tämä oli kirous ja koski niihin, jotka rakastivat ja pelkäsivät JHVH:ta murehtimiseen asti. Moadim tarkoittaa “määräaikoja, jolloin Jah todistaa itsestänsä”. Kun Jeshua vaelsi maan päällä, Hän juhli Isän Moadimeja niin kuin ne ovat Tooraan kirjoitetut. Hän juhli jopa Hanukkaa, Temppelin uudelleen vihkimisjuhlaa, josta on kirjoitettu apokryfikirjoissa (Joh. 10). Hän ei ainoastaan pitänyt kaikkia määrättyjä juhla-aikoja, vaan kaikki Hänen elämänsä merkkitapahtumat liittyivät Moadim-juhliin. Hän syntyi mitä todennäköisimmin Sukkot-Lehtimajanjuhlan aikana, Hänet ristiinnaulittiin Golgatan puuhun pääsiäisenä, Hän nousi kuolleista ensihedelmien juhlana happamattomanleivän (Matsa) juhlaviikon aikana ja mitä todennäköisimmin Hän palaa määrättynä juhla-aikana – pasunansoitonjuhlana tai suurena sovituspäivänä. JHVH kutsuu niitä MINUN JUHLA-AJOIKSENI (MOADIM), eikä kenelläkään ole oikeutta muuttaa niitä.

Moadimit asetettiin jo luomakunnan alussa.

Ja Jumala sanoi: “Tulkoot valot taivaanvahvuuteen erottamaan päivää yöstä, ja olkoot ne merkkeinä osoittamassa aikoja, päiviä ja vuosia 1. Moos. 1:14

Merkit hepreaksi on OTOT kuten JHVH:n merkki tai pedon merkki.

Ajat on hepreaksi Moadim.

Nämä asetettiin luomakunnan alusta ennen kuin israelilaisista tuli kansakunta, ja Toora annettiin Siinain vuorella. Seuraavassa jakeessa Hän erottaa myös seitsemännen päivän pyhäksi (Kadosh), eikä kenelläkään ole oikeutta muuttaa sitä; samalla tavalla kuin Jumala ei ole antanut kenellekään oikeutta muuttaa miestä naiseksi tai naista mieheksi.

Ja Jumala siunasi seitsemännen päivän ja pyhitti sen, koska hän sinä päivänä lepäsi kaikesta luomistyöstänsä, jonka hän oli tehnyt. 1. Moos. 2:3

Tästä huolimatta ihmiskunta kapinassaan Luojaa vastaan muuttaa Hänen luomakuntansa merkit sekä miehissä ja naisissa että Hänen Moadim-juhlissaan (Hänen ajoissaan, ajoituksissaan ja määräämissään juhla-ajoissa). Hän ei ole koskaan pyhittänyt sunnuntaita pyhäpäiväksi. Itä-Rooman keisari Konstantinus teki sen muuttaakseen Messiaan identiteetin ja varastaakseen siten myös Messiaan morsiamen identiteetin, sekä vainotakseen avoimesti juutalaisia. Suurin osa juutalaisten vainoista, nöyryytyksistä ja murhista kristityssä Euroopassa tapahtui sunnuntain, joulun tai (pakanallisen) pääsiäisen aikaan. Koska keisari Konstantinus oli auringonpalvoja kuolemaansa asti, hän kunnioitti aurinkojumalaa auringon päivänä ja korvasi pyhän sapatin sunnuntailla. Voimme toki palvoa Jahia (Jumalaa) viikon jokaisena päivänä, mutta kun sapatti muutetaan sunnuntaiksi, kyseessä on kapina. Se ei ole raamatullista ja Jeshuan opetuslapset (juutalaiset ja pakanat) 300-luvulle saakka kunnioittivat sapattia, ei sunnuntaita. Niiden, jotka ajattelevat sapatin olevan vain juutalaisille, kannattaa ottaa huomioon alla olevat sanankohdat.

Ja muukalaiset, jotka ovat liittyneet Herraan, palvellakseen häntä ja rakastaakseen Herran nimeä, ollakseen hänen palvelijoitansa, kaikki, jotka pitävät sapatin eivätkä sitä riko ja pysyvät minun liitossani, ne minä tuon pyhälle vuorelleni ja ilahutan heitä rukoushuoneessani, ja heidän polttouhrinsa ja teurasuhrinsa ovat otolliset minun alttarillani, sillä minun huoneeni on kutsuttava kaikkien kansojen rukoushuoneeksi. Jes. 56:6, 7

Sapatti ei siis ole vain juutalaisille, vaikka se annettiin Israelille liiton merkiksi. JHVH antoi Tooransa ja Moadiminsa Israelille jaettaviksi edelleen kansakunnille; mutta ei niin, että kansakunnat korvaisivat Israelin tai juutalaisen kansan, vaan että ne liittyisivät Israeliin ja pyhään, raamatulliseen palvontaan määrättyinä juhla-aikoina.

Jumalan vihan vuodattamisen jälkeen ja Messias Jeshuan tuhatvuotisen valtakunnan aikaan jokainen juhlii ja palvoo Häntä sapattina – ei sunnuntaina.

Joka kuukausi uudenkuun päivänä ja joka viikko sapattina tulee kaikki liha kumartaen rukoilemaan minua, sanoo Herra. Ja he käyvät ulos katselemaan niiden miesten ruumiita, jotka ovat luopuneet minusta; sillä heidän matonsa ei kuole, eikä heidän tulensa sammu, ja he ovat kauhistukseksi kaikelle lihalle. Jes. 66:23, 24

JHVH kutsuu raamatullisia juhlia minun juhla-ajoikseni, ja ne alkavat viikoittaisella sapatilla.

Ja Herra puhui Moosekselle sanoen: “Puhu israelilaisille ja sano heille: Herran juhla-ajat, joiksi teidän on kuulutettava pyhät kokoukset, minun juhla-aikani, ovat nämä. Kuusi päivää tehtäköön työtä, mutta seitsemäntenä päivänä on sapatti, levon päivä, pyhä kokous; silloin älkää yhtäkään askaretta toimittako, se on Herran sapatti, missä asuttekin. Nämä ovat Herran juhla-ajat, pyhät kokoukset, jotka teidän on kuulutettava määräajallansa: 3. Moos. 23:1-4

Non negotiables#2

Sitten Hän selittää kaikki Moadimit, Hänen juhla-aikansa: pääsiäinen (Pessach), helluntai (Shavuot), pasunansoiton juhla, suuri sovituspäivä (Jom Kippur) ja Sukkot-lehtimajanjuhla.

JHVH on ajoitusten Jumala, ja kaikki tapahtuu Hänen ajoitustensa mukaan. Naisella on kuukautiset joka kuukausi ja raskaus kestää yhdeksän kuukautta; JHVH loi kaiken jumalallisen suunnitelmansa ja ajoitustensa mukaan. Jeshuan täytyi syntyä, tulla ristiinnaulituksi ja nousta kuolleista Jahin (Jumalan) profeetallisen ajoituksen mukaan. Hän tulee myös palaamaan Isän määräämänä juhla-aikana, Moedina (MOED yks. sanasta MOADIM). Ajoitusten, juhlien ja perinteiden muuttaminen on kuin muuttaisi allekirjoituksen shekissä. Kun vaihdat alkuperäisen allekirjoituksen, sitä kutsutaan väärennökseksi, ja shekki on katteeton.

Jahve asetti jo luomakunnan alussa aikojen ja ajoitusten merkit, jotka olivat Hänen allekirjoituksensa – Hänen merkkinsä. Olemme niin lähellä pedon merkin käyttöönottoa; siru on jo tekeillä, ja se saatetaan kiinnittää tuleviin rokotteisiin mukaan lukien Covid19 -rokote. Meidän tulee huolehtia siitä, että elämämme ovat merkityt Hänen juhla-ajoillaan, Hänen allekirjoituksellaan – Hänen liiton merkeillään. Näitä juhlia ei ole lainattu roomalaisesta kalenterista babylonialais-roomalaisine perinteineen, vaan ne ovat JHVH:n Israelin kansalle antamat raamatulliset juhlat, jotka todistavat Hänestä. Ne ovat profeetallisia kohtaamisaikoja, jolloin JHVH haluaa kohdata meidät erityisellä tavalla. Hän tekee kaiken jumalallisten ajoitustensa mukaan, ja ne ovat ikuisesti voimassa. Jopa Jeshuan tuhatvuotisen valtakunnan hallinta-aikana Jerusalemissa ihmiset tulevat palvomaan Jahvea uudenkuun päivänä ja sapattina. Ja kansakuntia vaaditaan lailla tulemaan Sukkot-Lehtimajanjuhlille; ne kansat, jotka eivät tule, joutuvat kirouksen alle.

Mutta kaikki niiden pakanakansain tähteet, jotka ovat hyökänneet Jerusalemia vastaan, käyvät vuosi vuodelta sinne ylös kumartaen rukoilemaan kuningasta, Herraa Sebaotia, ja viettämään lehtimajanjuhlaa. Ja mitkä maan sukukunnista eivät käy ylös Jerusalemiin kumartaen rukoilemaan kuningasta, Herraa Sebaotia, niille ei tule sadetta. Sakarja 14:16-17

On tärkeää huomata, ettei Jeshua viettänyt yhtäkään kristillistä juhlaa, joita tämän päivän seurakunta viettää. Koska ne kaikki ovat roomalaista ja pakanallista alkuperää, olisi ollut ennenkuulumatonta Hänen tehdä niin.

Jeshua ei syntynyt jouluna (joka oli alun perin talvipäivän seisauksen noituuden saturnaalia-juhla), eikä Hän noussut kuolleista pakanallisten pääsiäistraditioiden ja laskutavan mukaan, jotka ovat peräisin hedelmällisyyden jumalatar Istarin juhlasta (sieltä tulevat kananmunien maalaus ja pääsiäispuput). Hän ei myöskään muuttanut viikoittaista seitsemättä päivää, sapattia, sunnuntaiksi.

Kaikki tämä tapahtui Nikean kirkolliskokouksen jälkeen 325 AD Konstantinuksen ja Rooman pakanapiispojen johdolla, jotka erosivat alkuperäisestä Siionissa tehdystä evankeliumista ja juutalaisesta Messiaasta omaksuen sen sijaan roomalaisen Kristuksen nimineen ja juhlineen. Näin tehtiin poliittisen vallan saamiseksi, ja niin syntyi länsimaisen kristinuskon järjestelmä, joka on pysynyt voimassa tähän päivään asti.

Mutta tämän vuoden Shavuot-helluntaina 2020 Korkeimman Henki sanoi minulle, että Hänen juhla-aikojensa ennalleen asettaminen ja pakanallisista juhlista parannuksen tekeminen on asia, josta Hän ei neuvottele eikä tee niiden suhteen minkäänlaisia kompromisseja! Ne ovat osa historian suurinta identiteettivarkautta, Messiaan vaihtamista juutalaisesta Messiaasta roomalaiseksi Kristukseksi. Kaikilla kristillisillä juhlilla on pakanalliset juuret ja niitä vietetään auringonpalvonnan, Zeuksen ja Jupiterin palvonnan ajankohtina, eivätkä ne liity mitenkään pyhän palvonnan aikoihin.

On aika palata pyhään, raamatulliseen palvontaan ja jättää taakse koko kreikkalais-roomalais-babylonialainen kulttuuri. Pian palaava Messias ei ole roomalainen Kristus, vaan Juutalainen Messias. Hän ei hyväksy yhtäkään näistä korvaavista juhlista, vaikka on kauan sietänyt ja ollut kärsivällinen pastoreita ja johtajia kohtaan maailmanlaajuisesti, aina tähän päivään saakka.

Tästä lähtien Hän kutsuu jokaista katumaan kaikkia pakanuudesta otettuja juhlia ja palaamaan Hänen määräämiensä juhla-aikojen (Moadim) viettoon. Tämä on osa kaiken ennalleen asettamista, jota ilman taivas ei päästä Messiasta takaisin, eikä Hän voi palata. Tämä ei ole neuvoteltavissa! Monet kristityt johtajat tietävät tämän olevan totta, mutta silti he ovat valinneet pysyä mukavuusalueellaan ja poliittisesti korrekteina, ettei kukaan loukkaantuisi. Mutta meidän on oltava paljon huolestuneempia siitä, ettemme loukkaa maailmankaikkeuden Luojaa!

Tämän sapattikirjeen tarkoitus oli jakaa se profeetallinen Sana, jonka Hän antoi minulle Ei-neuvoteltavien asioiden kohdasta numero 2: Hänen juhla-ajoistaan. Oppiaksesi asiasta lisää, kehotan sinua lukemaan kirjani Öljypuuhun oksastettuna ja opiskelemaan GRM-videoraamattukoulumme (verkossa). Hän puhdistaa morsiantaan kaikista vääristymistä ja pakanallisesta vaikutuksesta Jumalan palvonnassa. Hän palaa pian puhdasta ja pyhää morsianta varten, joka loistaa juutalaisen kansan edessä ja näyttää heille juutalaisen Messiaan kirkkauden, ei roomalaista Kristusta. Tue meidän GRI -antisemitismiä vastaan kurssiamme (https://www.grinitiative.com/), ja saat itsellesi uuden e-kirjani The Identity Theft (Identiteettivarkaus), joka paljastaa ne monet tavat, joilla saatana on pettänyt morsianta muuttamalla Messiaan identiteetin. Juhlien muuttaminen oli osa sen suunnitelmaa valmistaa kansat pedon merkkiä varten. Seuraavassa sapattikirjeessä “Ei-neuvoteltavissa #3” kerron tästä lisää.

Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois, että virvoituksen ajat tulisivat Herran kasvoista ja hän lähettäisi hänet, joka on teille edeltämäärätty, Messias Jeshuan. Taivaan piti (engl. pitää) omistaman hänet niihin aikoihin asti, jolloin kaikki jälleen kohdallensa asetetaan, mistä Jumala on ikiajoista saakka puhunut pyhäin profeettainsa suun kautta. Apt. 3:19-21

Rohkaisen sinua palauttamaan Hänen juhla-aikansa!

Israelilaiset mentorinne ja ystävänne

Arkkipiispa tri Dominiquae ja Rabbi Baruch Bierman

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

THE IDENTITY THEFT (Identiteettivarkaus) e-kirja on vihdoin valmis, ja me tarvitsemme apuasi saadaksemme siihen liittyvän kurssimme valmiiksi!

Kun lahjoitat $25 tai enemmän, saat The Identity Theft e-kirjan sekä KOKO GRI- (Maailmanlaajuinen uudelleenkoulutushanke) antisemitismiä vastaan -kurssin! Tulet saamaan kurssin pääsykoodin, ja voit alkaa opintosi tämän vuoden syyskuussa Jom Kippurin jälkeen, kun kurssi on valmis.

Aika on KYPSÄ menestykseen.

https://www.grinitiative.com/

Book Mockup

Lähetä kymmenyksesi ja uhrisi:

Viikon kirja: Öljypuuhun oksastettuna

Paluu suuruuteen
https://kad-esh.org/fi/kauppa/öljypuuhun-oksastettuna/

Katso: UNIFY – Taistelu korvausteologiaa vastaan

Vieraile Papua-Uuden-Guinean tiimin kanssa Yhdistyneet Kansakunnat Israelin Puolesta -liikkeen Jerusalemin suurlähetystössä osana Sukkot-matkaa 2019. Arkkipiispa Dominiquae Bierman kertoo meille tästä Hengen pioneerityöstä Jerusalemin kukkuloilla. Opit myös siitä, miten jokainen kansa haluaa olla vapaa omassa maassaan, mutta kansojen todellisen vapauden esteenä on edelleen korvausteologia.

Liity Sukkot-matkallemme 2020 PUHALTAMAAN sofaria tänä vuonna Jerusalemissa
Nouse ja ole kirkas! – Puhalla sofariin Siionissa
Yhdistyneet kansakunnat (UNIFY) Israelin kanssa | Sukkot-matka 2020
Nouse, ole kirkas, sillä sinun valkeutesi tulee, ja Herran kunnia koittaa sinun ylitsesi. Jes.60:1
Kutsumme 120 sofaria puhaltamaan kaikkialla Israelissa ja Jerusalem-marssilla.
Kaikki osallistujat saavat ohjausta sofarin puhaltamisessa matkan aikana.

Oppaina Arkkipiispa Dominiquae ja Rabbi Baruch Bierman
Hinta:
$2,915 – kahden hengen huoneessa (Vain maapaketti: 13 hotelliyötä, puolihoito, lennot eivät sisälly hintaan)
Rekisteröintimaksu: $500 paikan varmistamiseksi
Jäljellä oleva maksu $2.415 tulee maksaa elokuun 1. mennessä 2020

ILMOITTAUDU NYT JA VARAA PAIKKASI:
+1 (972) 301-7087 (USA) | tours@dominiquaebierman.com

Antisemitismi on pahempi kuin koronavirus

Ja minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat, 1. Moos. 12:3

Tutustu maailmanlaajuiseen uudelleenkoulutushankkeeseemme (GRI) antisemitismiä vastaan seurakunnassa ja auta meitä viemään se läpi anteliaisuutesi avulla: https://www.grinitiative.com/

Liity Yhdistyneet Kansakunnat Israelin Puolesta – liikkeen jäseneksi:

https://unitednationsforisrael.org/fi/jasenyys/

Liity Kansakuntien 70 Vanhurskaan joukkoon

Tue UNIFY -Suurlähetystömme toimintaa Jerusalemin kukkuloilla kuukausittain 100 dollarilla. Klikkaa alla olevaa linkkiä ja valitse kuukausilahjoitus 100 dollarille kuussa.
Lisätietoa:
info@unitednationsforisrael.org
https://unitednationsforisrael.org/fi/lahjoitukset/
https://unitednationsforisrael.org/fi/suurlahetysto/

Opiskele GRM – Messiaaninen, apostolinen ja profeetallinen raamattukoulu Israelista!

https://www.grmbibleschool.com

Katso uusimmat päivityksemme Facebookista!

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/