Non Negotiables #3

Ei-neuvoteltavissa #3 – Minun Toorani ja uudestisyntyminen


Non Negotiables #3
Toora-osuus KORACH – Bamidbar (4. Moos.) 16:1-18:32

Vaiti Herran (Adonain) edessä, kaikki liha! Sillä hän on noussut pyhästä asuinsijastansa.” Sakarja 2:13

Shabbat shalom, rakkaat!

Tämä on jatkoa viime viikon opetukselleni; johdanto on silti sama.

Kun valmistauduin maailmanlaajuiseen UNIFY-verkkokonferenssiimme ja pyysin JHVH:lta sanaa, Henki (Ruach) sanoi minulle: “Ei-neuvoteltavissa”. Tämä oli reema-sana, profeetallinen sana Kolmannen päivän heräämisen uutta aikaa varten, joka johtaa Kolmannen päivän herätykseen. Hän käski minun vapauttaa sen Shavuot-helluntaina, toukokuun 31. päivänä 2020/5780.

Kaikkivaltias työskentelee vaiheittain. Hän lähettää ilmestyksensä valon karkottamaan petokset, myytit ja pimeyden. Mutta jos ihmiset eivät kuuntele, Hän alkaa varoittaa ja lopulta Hän sanoo: “Nyt riittää! Ei enää kompromisseja!” Profeetat ovat miehiä ja naisia, jotka sallivat JHVH:n puhua kauttansa. Pidän itseäni “kaiuttimena”, joka yksinkertaisesti lähettää Hänen äänensä tai musiikkinsa. Aivan kuten äänentoistojärjestelmässä kaiutin ei voi tuottaa ääntä ilman lähdettä, samoin todellisella profeetallisella palvelutyöllä ei ole ääntä tai sanaa itsessään, vaan Jahin (Jumalan) profeetan sanojen täytyy tulla Häneltä. Ja aivan kuten radio tai televisio ei voi valita musiikkia, puhetta tai ääntä, joka niiden kautta lähetetään, profeetan ei pitäisi sensuroida Pyhää Henkeä.

Jokainen Jumalan sana on taattu; hän on niiden kilpi, jotka häneen turvaavat. Älä lisää hänen sanoihinsa mitään, ettei hän vaatisi sinua tilille ja ettet valhettelijaksi joutuisi. Sananl.30:5-6

Todellisten profeettojen ja profeetallisten astioiden täytyy kuolla itselleen ja omille mielipiteilleen välittääkseen Hänen Sanaansa – ei omaansa. Olen tehnyt sitä palvelutyöni kautta viimeiset 30 vuotta. Olen yrittänyt puhua, laulaa, rukoilla ja lähettää eteenpäin sitä, mitä kuulen Hänen sanovan. Joskus ihmiset eivät pidä siitä, mitä sanon, ja joskus he pitävät. Sillä ei kuitenkaan ole minulle merkitystä, pitävätkö ihmiset siitä vai eivät. Minä huolehdin vain Hänen miellyttämisestään ja yritän toistaa niin tarkasti kuin mahdollista sen, minkä kuulen Häneltä, tukien sitä Raamatun sanalla ja historian ymmärryksellä. Joskus vain alan kirjoittaa tai puhua, ja Hänen sanansa virtaa kauttani. Nyt Hän antoi minulle ensin reema-sanan “ei neuvoteltavissa”, ja sitten Hän antoi minulle alla olevan viiden kohdan luettelon.

  1. MINUN NIMENI
  2. MINUN JUHLA-AIKANI (hepr. MOADIM)
  3. MINUN TOORANI
  4. MINUN ISRAELINI
  5. MINUN MAANI

Yllä olevat viisi kohtaa ovat asioita, joista Hän ei neuvottele, ja joiden suhteen Hän ei tee minkäänlaisia kompromisseja. Hän on päättänyt ennalleen asettaa nämä asiat, eikä Hän hyväksy niiden suhteen mitään ”poliittisesti korrekteja” kompromisseja. Aika on loppunut, ja Hän odottaa kansansa noudattavan Hänen ehdotonta tahtoaan. Tällä ei ole mitään tekemistä meidän tunteittemme tai mukavuutemme kanssa; kyse on JHVH:n tahdosta palauttaa kaikki ennalleen. Hän on sitoutunut Sanaansa.

Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois, että virvoituksen ajat tulisivat Herran kasvoista ja hän lähettäisi hänet, joka on teille edeltämäärätty, Messias Jeshuan. Taivaan piti (engl. pitää) omistaman hänet niihin aikoihin asti, jolloin kaikki jälleen kohdallensa asetetaan, mistä Jumala on ikiajoista saakka puhunut pyhäin profeettainsa suun kautta. Apt. 3:19-21

Non Negotiables #3

Minun Toorani

Toora on ohjeet, jotka JHVH antoi Israelin kansalle, jotta he voisivat viettää pyhää, jumalista, moraalista ja vanhurskasta elämää. Ne ovat käytännön ja palvonnan sääntöjä. Israelin kansa ei voinut pitää näitä Jumalan lakeja, koska heidän sydämensä eivät olleet vielä uudestisyntyneet. Koko ihmiskunnan sydämistä Aadamista lähtien oli tullut synnin paaduttamia kivisydämiä. Oli kuitenkin harvinaisia poikkeuksia kuten Nooa, Abram, Iisak, Jaakob ja Daavid, jotka todella rakastivat Jumalaa, mutta hekään eivät voineet palvella ja palvoa Häntä hengessä ja totuudessa, sillä vaikka he janosivat Häntä, heidän sydämensä eivät olleet uudestisyntyneet.

Mutta tulee aika ja on jo, jolloin totiset rukoilijat rukoilevat Isää hengessä ja totuudessa; sillä senkaltaisia rukoilijoita myös Isä tahtoo. Jumala on Henki; ja jotka häntä rukoilevat, niiden tulee rukoilla hengessä ja totuudessa. Joh. 4:23, 24

Kun Aadam – miespuolinen ja naispuolinen – lankesi käärmeen syliin, hän menetti Jumalan mielen mukaisen sydämen; heidän sydämistään tuli langenneita. Ihmiskunnasta tuli yhtä kiero kuin käärme, jota he uskoivat. Ei ollut mitään keinoa palata takaisin läheiseen suhteeseen Luojan kanssa, ellei Hän itse olisi antanut kuninkaallista sydäntänsä uhrialttarille.

Sen suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään, kuin että hän antaa henkensä ystäväinsä edestä. Joh. 15:13

JHVH:n äärimmäinen uhraus oli antaa oma sydämensä voidakseen ostaa ihmiskunnan takaisin itselleen. Hänen sydämensä oli Hänen ainutsyntyinen Poikansa, juutalainen Messias Jeshuamme, joka oli jo olemassa jumalallisessa muodossaan ennen lapseksi ja mieheksi tulemistaan; Hänestä tuli ”toinen Aadam”, joka antoi elämänsä pääsiäislampaana ja sovitusuhrina. Vasta silloin kun Isän Jumalan sydän lävistettiin läpikotaisin Hänen rakkaan Poikansa maksaessa äärimmäisen hinnan ristinpuulla, Hänen vertavuotava sydämensä, Jeshuan Veri, hankki meille mittaamattoman arvokkaan lahjan – uuden sydämen.

Ja minä annan teille uuden sydämen, ja uuden hengen minä annan teidän sisimpäänne. Minä poistan teidän ruumiistanne kivisydämen ja annan teille lihasydämen. Hes. 36:26

Tämä lupaus annettiin Israelin kansalle jaettavaksi koko ihmiskunnalle juutalaisen Messias Jeshuan kautta. Uusi liitto on tehty vain Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa, ei yhdenkään pakanakansan kanssa. Ensimmäisen vuosisadan juutalaiset apostolit ja opetuslapset (Israel) jakoivat hyvät uutiset pakanoille.

Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton; en sellaista liittoa kuin se, jonka minä tein heidän isäinsä kanssa silloin, kun minä tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta, ja jonka liittoni he ovat rikkoneet, vaikka minä olin ottanut heidät omikseni, sanoo Herra. Vaan tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa niiden päivien tultua, sanoo Herra: Minä panen lakini heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä; ja niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani. Silloin ei enää toinen opeta toistansa eikä veli veljeänsä sanoen: ‘Tuntekaa Herra.’ Sillä he kaikki tuntevat minut, pienimmästä suurimpaan, sanoo Herra; sillä minä annan anteeksi heidän rikoksensa enkä enää muista heidän syntejänsä. Jer. 31:30-33

Vasta kun otamme vastaan tämän niin mahtavan lahjan ja avaudumme lahjan antajalle, voimme tulla merkityiksi Uuden liiton merkillä, Tooralla, sen tullessa kirjoitetuksi sydämiimme ja mieliimme. Kun uudestisynnymme verestä Jeshuan nimessä, koko olemuksemme täyttyy Jahin (Jumalan) sanalla ja luonteella, ja silloin meistä tulee uusi luomus ja vanha on kadonnut.

Siis, jos joku on Messiaassa, niin hän on uusi luomus; se, mikä on vanhaa, on kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut. 2 Kor. 5:17

2000-luvulla lukemattomat ihmiset eivät ole kokeneet todellista uutta syntymää. Useimmat ovat ottaneet vastaan totuuden ja uskonnon sekoituksen, joka ei auta heitä vaeltamaan voitossa, ja siten he yhä kamppailevat synnin kanssa yrittäessään tehdä sitä, mikä on oikein. On kuin monilla olisi yhä osa vanhaa sydäntä ja vanhaa ihmistä ja osa uutta sydäntä ja uutta luomusta, jonka Jeshuan veri, Hänen Isänsä vertavuotava sydän, osti meille. Lukemattomat teologiset ja muut kirjat ovat yrittäneet selittää sitä, miksi oletetusti uudestisyntyneet ihmiset kamppailevat edelleen moraalittomuuden ja jumalattomuuden kanssa – syy siihen ei kuitenkaan ole kovin monimutkainen. Aivan kuten vauva syntyy miehen siemenen hedelmöittäessä naisen munasolun, samoin tapahtuu uudestisyntymässä. Meidän täytyy syntyä oikeasta siemenestä, joka on evankeliumin Sana. Mutta jos siemen on viallinen DNA-muutoksineen, vauvalla on syntymävikoja. Jos siemen on hyvä ja terve ja DNA on koskematon, silloin vauva syntyy vahingoittumattomana.

Non Negotiables #3

Muunneltu siemen

Mutta vaikka me, tai vaikka enkeli taivaasta julistaisi teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä me olemme teille julistaneet, hän olkoon kirottu. Gal. 1:8

Evankeliumin Sana, jota on julistettu 300-luvulta lähtien, jolloin usko revittiin sen alkuperäisiltä juutalaisilta juuriltaan ja perustuksiltaan, on ollut toisenlaista, väärennettyä sanaa ja evankeliumia. Siionissa tehdyn evankeliumin sijaan ihmiset ovat saaneet Rooman siemenen. Juutalaisen Messiaan sijasta he ovat saaneet roomalaisen Kristuksen pakanallisine juhlineen, ja siksi kamppailu synnin ja moraalittomuuden kanssa jatkuu. Kun siemen palautetaan Siionissa tehtyyn evankeliumiin ja juutalaiseen Messiaaseen, ihmiset sanovat, että heistä tuntuu kuin he olisivat “uudestaan uudestisyntyneet”. Usein, kun tuhannet ihmiset totuutta julistettuani sanoutuvat irti korvausteologiasta, Rooman evankeliumista ja roomalaisesta Kristuksesta, ja ottavat vastaan juutalaisen Messias Jeshuan, heidän kasvonsa kirkastuvat Kaikkivaltiaan kirkkaudesta ja he huudahtavat: minusta tuntuu kuin olisin uudestaan uudestisyntynyt!

Tänään ymmärrän, että eheytyäkseen Kristuksen koko ruumiin tarvitsee uudestisyntyä uudestaan Messiaan ruumiina Siionissa tehdyn todellisen kuningaskunnan evankeliumin oikeasta siemenestä ja juutalaisesta Messiaasta, ei roomalaisesta Kristuksesta.

niin älä ylpeile oksien rinnalla; mutta jos ylpeilet, niin et sinä kuitenkaan kannata juurta, vaan juuri kannattaa sinua. Room. 11:18

Silloin Uuden liiton merkki – uudestisyntyneisiin sydämiin kirjoitettu Toora – tulee kirkkaasti ilmi, ja eivätkä ihmiset vaella pyhyydessä ja vanhurskaudessa omin ponnistuksin, vaan todellisesta uudesta luonnostaan käsin, jossa Pyhä Henki nyt asuu. Pyhä Henki on Jumalan sormi, joka sekä karkottaa saatanan, että kirjoittaa Tooran sydämiin.

Ja kun hän oli lakannut puhumasta Mooseksen kanssa Siinain vuorella, antoi hän hänelle kaksi laintaulua, kivitaulua, joitten kirjoitus oli Jumalan sormella kirjoitettu. 2. Moos. 31:18

Mutta jos minä Jumalan sormella ajan ulos riivaajia, niin onhan Jumalan valtakunta tullut teidän tykönne. Luuk. 11:20

Lähestyessämme pelättyä pedon merkin aikaa ainoa suojamme on syntyä uudesti alkuperäisen evankeliumin puhtaasta ja väärentämättömästä siemenestä. Pelastus on vain yhdessä nimessä, Jeshuan nimessä, jonka Isä Pojalleen antoi. Silloin Hänen sanallaan (Toora) ja luonteellaan (Henki) merkityt uudestisyntyneet ihmiset palvovat Häntä hengessä ja totuudessa (Henki ja Toora), eivätkä koskaan tee kompromissia Luojansa läheisyyden ja ikuisuutensa suhteen ruokapalasta, joka voidaan ostaa pedon merkillä. Tooran merkki sydämissämme puhuu kovempaa: Älä pidä muita jumalia minun rinnallani.

Kuule, Israel! Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi. Ja rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta voimastasi. Nämä sanat, jotka minä tänä päivänä sinulle annan, painukoot sydämeesi. Ja teroita niitä lastesi mieleen ja puhu niistä kotona istuessasi ja tietä käydessäsi, maata pannessasi ja ylös noustessasi. Ja sido ne merkiksi käteesi, ja ne olkoot muistolauseena sinun otsallasi. Ja kirjoita ne talosi pihtipieliin ja portteihisi. 5. Moos. 6:4-9

Huomaa, että Toora merkitään käteen (tekomme) ja otsaan silmiemme väliin (ajatukset). Ne, joilla ei ole tuota merkkiä, merkitään pedon merkillä, joka korvaa Tooran, Jahin lakien ja käskyjen pyhät merkit (merkki hepr. OT tai TAV) muilla merkeillä samoissa paikoissa: kädessä ja otsassa.

Ja minä näin valtaistuimia, ja he istuivat niille, ja heille annettiin tuomiovalta; ja minä näin niiden sielut, jotka olivat teloitetut Jeshuan todistuksen ja Jumalan sanan tähden, ja niiden, jotka eivät olleet kumartaneet petoa eikä sen kuvaa eivätkä ottaneet sen merkkiä otsaansa eikä käteensä; ja he virkosivat eloon ja hallitsivat Messiaan kanssa tuhannen vuotta. Ilmestysk. 20:4

JHVH ei neuvottele Toorastansa eikä tee sen suhteen minkäänlaisia kompromisseja, sillä se on todellinen Uuden liiton merkki sellaisena kuin se annettiin Israelin kansalle jaettavaksi pakanoille. Kun Pyhä Henki kirjoittaa Tooran sydämiimme, on luonnollista vaeltaa yliluonnollisesti pyhyydessä ja vanhurskaudessa, ja silloin olemme voitokkaita pedon merkkiä vastaan.

JHVH kutsuu kaikkia katumaan ja ottamaan vastaan uuden sydämen, jonka Hän on ostanut meille Poikansa, juutalaisen Messias Jeshuan veren kautta, niin että Hän voi kirjoittaa Tooransa, lakinsa, käskynsä ja tiensä sydämiimme. Monet ovat suuressa vaarassa laittomuuden ts. Toorattomuuden vuoksi.

Ei jokainen, joka sanoo minulle: ‘Herra, Herra’, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon. Monet sanovat minulle sinä päivänä: ‘Herra, Herra, emmekö me sinun nimessäsi profetoineet, sinun nimessäsi ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimessäsi tehneet paljon voimatekoja?’ Silloin minä vastaan heille: ‘Minä en ole koskaan tuntenut teitä. Menkää pois minun luotani, te laittomuuden tekijät.’” Matt. 7:21-23 RK

“En ole koskaan tuntenut teitä” tulee heprealaisesta sanonnasta, joka tarkoittaa: Minulla ei koskaan ollut läheistä suhdetta kanssasi, jolloin olisin voinut täyttää sinut Toorani, Sanani, puhtaalla siemenellä. Sinusta tuli minulle vieras, koska sinulla ei ole Uuden liittoni merkkiä, Tooraa kirjoitettuna uuteen sydämeesi, niin että voisit vaeltaa kanssani pyhyydessä.

Non Negotiables #3

Elämän pelastava rukous

Abba-Isä, tulen eteesi täysin epäonnistuneena. Olen syntynyt sekasiemenestä, muunnellusta siemenestä, joka ei ole sallinut minun saada uutta sydäntä, johon voisit kirjoittaa Toorasi sormellasi. Kadun tuhkassa ja pyydän sinua armahtamaan minua, kun hylkään kaiken sekasiemenen: kaiken muun evankeliumin paitsi sen, joka annettiin ensimmäisen vuosisadan juutalaisille opetuslapsille; kaikki muut pelastajat paitsi Jeshuan, juutalaisen Messiaan. Hylkään roomalaisen sekoituksen ja otan vastaan Siionissa tehdyn evankeliumin. Hylkään roomalaisen Kristuksen ja palaan Jeshuan, juutalaisen Messiaan, luo. Kiitos, että puhdistat minut kaikesta synnistä ja laittomuudesta ja kirjoitat Toorasi sydämeeni ja mieleeni. Merkitse käteni ja otsani Uuden liiton merkillä, Toora-ohjeillasi pyhyyteen ja vanhurskauteen ja täytä minut Pyhällä Hengellä ja tulella, jotta voin palvella ja palvoa sinua Hengessä ja Totuudessa, ikuisesti. Jeshuan nimessä. Aamen.

Palauttaen Uuden liiton merkin, Tooran, joka ei ole neuvoteltavissa.

Israelilaiset mentorinne ja ystävänne

Arkkipiispa Dominiquae ja Rabbi Baruch Bierman

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

Katso: Ei-neuvoteltavissa #3 – Minun TOORANI

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/videos/2983919464977272/

THE IDENTITY THEFT (Identiteettivarkaus) e-kirja on vihdoin valmis, ja me tarvitsemme apuasi saadaksemme siihen liittyvän kurssimme valmiiksi!

Kun lahjoitat $25 tai enemmän, saat The Identity Theft e-kirjan sekä KOKO GRI- (Maailmanlaajuinen uudelleenkoulutushanke) antisemitismiä vastaan -kurssin! Tulet saamaan kurssin pääsykoodin, ja voit alkaa opintosi tämän vuoden syyskuussa Jom Kippurin jälkeen, kun kurssi on valmis.

Aika on KYPSÄ menestykseen.

https://www.grinitiative.com/

Book Mockup

Lähetä kymmenyksesi ja uhrisi:

Viikon kirja: Öljypuuhun oksastettuna

Paluu suuruuteen
https://kad-esh.org/fi/kauppa/öljypuuhun- oksastettuna/

Liity Sukkot-matkallemme 2020 PUHALTAMAAN sofaria tänä vuonna Jerusalemissa

Nouse ja ole kirkas! – Puhalla sofariin Siionissa

Yhdistyneet kansakunnat (UNIFY) Israelin kanssa | Sukkot-matka 2020

Nouse, ole kirkas, sillä sinun valkeutesi tulee, ja Herran kunnia koittaa sinun ylitsesi. Jes.60:1
Kutsumme 120 sofaria puhaltamaan kaikkialla Israelissa ja Jerusalem-marssilla.
Kaikki osallistujat saavat opetusta sofarin puhaltamisessa matkan aikana.

Oppaina Arkkipiispa Dominiquae ja Rabbi Baruch Bierman
Hinta:
$2,915 – kahden hengen huoneessa (Vain maapaketti: 13 hotelliyötä, puolihoito, lennot eivät sisälly hintaan)
Registeröintimaksu: $500 paikan varmistamiseksi
Jäljellä oleva maksu $2.415 tulee maksaa elokuun 1. mennessä 2020

ILMOITTAUDU NYT JA VARAA PAIKKASI:
+1 (972) 301-7087 (USA) | tours@dominiquaebierman.com

Antisemitismi on pahempi kuin koronavirus

Ja minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat, 1. Moos. 12:3

Tutustu maailmanlaajuiseen uudelleenkoulutushankkeeseemme (GRI) antisemitismiä vastaan seurakunnassa ja auta meitä viemään se läpi anteliaisuutesi avulla: https://www.grinitiative.com/

Liity Yhdistyneet Kansakunnat Israelin Puolesta – liikkeen jäseneksi: https://unitednationsforisrael.org/fi/jasenyys/

Liity Kansakuntien 70 Vanhurskaan joukkoon

Tue UNIFY -Suurlähetystömme toimintaa Jerusalemin kukkuloilla kuukausittain 100 dollarilla. Klikkaa alla olevaa linkkiä ja valitse kuukausilahjoitus 100 dollarille kuussa.
Lisätietoa:
info@unitednationsforisrael.org
https://unitednationsforisrael.org/fi/lahjoitukset/
https://unitednationsforisrael.org/fi/suurlahetysto/

Opiskele GRM – Messiaaninen, apostolinen ja profeetallinen raamattukoulu Israelista!

www.grmbibleschool.com/fi/

Katso uusimmat päivityksemme Facebookista!

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/