No turning back

Ei paluuta!


No turning back
Toora-osuus HA’AZINU– Devarim (5. Moos) 32:1–32:52

Profeetallinen sana Shmita-vuodelle 5782

Ja viedessään heitä ulos sanoi mies: “Pakene henkesi tähden, älä katso taaksesi äläkä pysähdy mihinkään lakeudella. Pakene vuorille, ettet hukkuisi.” 1. Moos. 19:17

Shabbat shalom, rakkaat!

Kun Elohim lähetti enkelinsä (hepr.
Malachim) pelastamaan Lootin ja hänen perheensä, sen piti olla hyvä päivä heille ja hyvin huono päivä Sodoman ja Gomorran jumalattomille, moraalittomille ja epäoikeudenmukaisille asukkaille. Loot pelastettiin, koska Jahin liitto Aabrahamin kanssa oli voimassa. Kaikkivaltias ei unohtanut Aabrahamin perhettä. Hän lähetti erityisen enkelilähettilään saattamaan perheen pois ennen kuin Hän vuodatti ansaitun tuomion! Valitettavasti vävyt vähättelivät Lootia ja pysyivät epäuskossaan.

Silloin Loot meni puhuttelemaan vävyjänsä, joiden oli aikomus ottaa hänen tyttärensä, ja sanoi: “Nouskaa, lähtekää pois tästä paikasta, sillä Herra hävittää tämän kaupungin.” Mutta hänen vävynsä luulivat hänen laskevan leikkiä. 1. Moos. 19:14

Heillä oli kaikki mahdollisuudet pelastua noista helvetillisista kaupungeista, mutta he kieltäytyivät kutsusta. Nämä typerykset kuolivat tukehtumalla taivaasta sataneeseen tuleen ja tulikiveen. Niin ei olisi tarvinnut käydä, mutta heillä oli Jumalan antama vapaa tahto sanoa kyllä tai ei, ja he valitsivat sanoa ei! Kuinka moni perheissämme ja seurakunnissamme on Lootin vävyjen kaltaisia? Meidän on valittava totella, vaikka ystävät ja perhe eivät sitä tekisikään! Mutta Loot viivytteli ja oli menettämässä mahdollisuuden pelastua.

Aamun sarastaessa enkelit kiirehtivät Lootia sanoen: “Nouse, ota vaimosi ja molemmat tyttäresi, jotka ovat luonasi, ettet hukkuisi kaupungin syntivelan tähden.” Ja kun hän vielä vitkasteli, tarttuivat miehet hänen käteensä sekä hänen vaimonsa ja molempien tyttäriensä käteen, sillä Herra tahtoi säästää hänet, ja veivät hänet ulos ja jättivät hänet ulkopuolelle kaupunkia. 1. Moos. 19:15-16

Enkelit, jotka olivat sitoutuneet viemään Lootin ja hänen perheensä pois ajoissa, tempasivat mukaansa Lootin ja tämän vaimon ja tyttäret – se oli ARMOA!

Ja viedessään heitä ulos sanoi mies: “Pakene henkesi tähden, älä katso taaksesi äläkä pysähdy mihinkään lakeudella. Pakene vuorille, ettet hukkuisi.” 1. Moos. 19:17

No turning back

Enkelit kehottivat heitä olemaan jäämättä tasangolle, “tutulle” mukavuusalueelle, vaan menemään korkeammalle, kukkuloille. Loot ei noudattanut ohjetta pelkonsa vuoksi ja hän pyysi saada jäädä Sooariin, tasankokaupunkiin.
Sooar tarkoittaa pientä, ja se on johdettu heprean sanasta, joka tarkoittaa surua ja murhetta. Sooar oli kompromissi. Aina kun teemme kompromissin Hänen sanansa suhteen tavoitellen sitä, mikä on mukavaa tai tarpeeksi pientä, jotta voimme hallita sitä, murehdutamme Pyhää Henkeä ja se tuo surua. Kun ihmiset tekevät kompromissin juhlien uhteen, joilla on pakanalliset juuret, kuten
Easter (kristillinen pääsiäinen pakanallisin traditioin), joulu ja halloween, he valitsevat pysyä matalalla, pienellä tutulla mukavuusaluelella korkeuksien sijaan – parannuksen teon ja raamatullisten moadimien, juhlien sijaan, joita Jeshua itse juhli. Aika on myöhäinen, ja Hän kutsuu morsiantaan hengellisesti Roomasta Jerusalemiin. Mutta korkeanpaikankammo saa ihmiset pyytäämään Jumalalta, että he saisivat pysyä matalissa paikoissa, ja Hän saattaa myöntyä siihen, mutta siitä on haitalliset seuraukset aivan kuten Bileamin tapauksessa (4. Moos. 22:22). Se, joka ymmärtää, kuulkoon mitä Henki sanoo seurakunnille!

Mutta Loot sanoi heille: “Oi herrani, ei niin! Katso, palvelijasi on saanut armon sinun silmiesi edessä, ja suuri on sinun laupeutesi, jota olet minulle osoittanut pelastaaksesi henkeni, mutta minä en voi päästä pakoon vuorille; pelkään, että onnettomuus saavuttaa minut ja minä kuolen.
Katso, tuolla on kaupunki lähellä, vähän matkan päässä, paetakseni sinne; salli minun pelastua sinne – onhan se vähän matkan päässä – jäädäkseni eloon.”
1. Moos. 19:18-20

Tämän piti olla suuri päivä heille kaikille, pääsiäisen kaltainen päivä suurine ihmeineen, mutta valitettavasti Lootin vaimo päätti olla tottelematta jumalallisten sanansaattajien ohjeita ja katsoi taaksepäin, ikään kuin kaivaten noita helvetillisiä kaupunkeja täynnä himoa ja irstailua, jotka hän oli menettämässä, tai ehkä se oli vain “uteliaisuutta”. Oli miten oli, hän suhtautui Jahin sanansaattajiin kevyesti ja hänestä tuli suolapilari.

No turning back

Ja Herra antoi sataa Sodoman ja Gomorran päälle tulikiveä ja tulta, Herran tyköä taivaasta, ja hävitti nämä kaupungit ynnä koko lakeuden sekä kaikki niiden kaupunkien asukkaat ja maan kasvullisuuden. Ja Lootin vaimo, joka tuli hänen jäljessään, katsoi taaksensa, ja niin hän muuttui suolapatsaaksi. Genesis 19:24-26 CJB

Olen näyttänyt “Lootin vaimon” (suuri suolapilari) Kuolleenmeren alueella tuhansille ihmisille, joita minulla on ollut etuoikeus opastaa Israelissa viimeisten 30 vuoden aikana palvelutyöni kautta. Se on tuskallinen muisto menetetystä tilaisuudesta vapautua. Katsominen ja kääntyminen takaisin, kun JHVH käskee mennä “eteenpäin”, voi olla äärimmäisen vaarallista! Takaisin kääntyminen alkaa katsomalla “nostalgisesti” ja “kaipaavasti” menneisyyteen. Tällainen asenne voi lamauttaa kenet tahansa ja estää kaiken edistyksen. Siinä mielessä kaikki ihmiset, jotka elävät menneisyydessä, ovat muuttuneet “suolapatsaiksi”, eikä heillä ole elämää! Kun ihmiset katsovat taaksepäin, he putoavat masennuksen kuoppaan!

No turning back

Näin sanoo JHVH Sebaot, sotajoukkojen Herra:

Minun sofarin puhallukseni tämän Shmita-vuoden alussa julistaa eteenpäin
menemistä.
Siirrän joukkoni, Morsiameni pois korvausteologiasta, pakanallisista juhlista, synnistä, epäjumalanpalveluksesta, epäuskosta ja moraalittomuudesta. Varokaa “taaksepäin katsomista” tai viivyttelyä lähdön kanssa, sanoo JHVH. Monet kansani joukossa eri kansakunnissa katsovat taaksepäin menneisiin herätyksiin ja haluavat toistaa menneet Hengen vuodatukset, mutta Minä en ole siellä, sanoo JHVH. Roomasta lainattujen pakanallisten juhlien nostalginen muisteleminen, taaksepäin katsominen ja niiden viettämisen jatkaminen on nyt vaarallisempaa kuin koskaan. Tulkaa korkeammalle! Älkää tyytykö tavalliseen! Vaimoni, Karitsan morsiamen on tultava pois Babylonista ja seurattava Minua, Juudan leijonaa, katsomatta tai kääntymättä takaisin.

Tänä vuonna tulee olemaan monia ilmeisiä järkkymisiä, ja vain ne, jotka ovat
juurtuneita ja kiinnittyneitä Sanaani, Tooraani, ja ovat täynnä Ruahiani, Henkeäni, ilman kompromisseja, ovat tarpeeksi vakaita ollakseen järkkymättömiä ja auttaakseen muita niiden monien, monien, järistysten aikana, jotka tapahtuvat tänä vuonna ja seuraavina seitsemänä vuotena Shmitan jälkeen. Mutta teidät, jotka pelkäätte nimeäni Jeshua, Minä suojelen ja varjelen nimessäni, ja minä nousen ylös ja minun vaatteideni helmasta ja tsitsit-tupsuista virtaa paraneminen (Mal. 4:2). Te tulette olemaan täynnä iloa järistysten keskellä, sillä te olette pelänneet nimeäni ettekä ole kieltäneet nimeäni! Monet tulevat koskettamaan teidän talittinne (rukousliina) helmaa ja he paranevat, sanoo JHVH. Teen teistä merkittäviä kolmannessa taivaassa, ja rukouksenne saavat liikkeelle enkelijoukon, joka on valmisteltu tällaista aikaa varten! Samalla kun te liikutte eteenpäin pakanoiden täyteyden pelastamiseksi, minä liikun voimallisesti kansani Israelin keskuudessa valmistaen sitä paluutani varten.

Kiirehdi, Morsiameni tottelemaan Minua, sillä sadonkorjuu on äärimmäisen runsas ja työmiehiä on hyvin vähän! Menkää eteenpäin, eteenpäin, eteenpäin, eteenpäin, eteenpäin! Älkää katsoko taaksenne, älkää antako sotien, sotahuhujen ja uutisten vyöryn häiritä itseänne. Kuunnelkaa Minua, kansani,
Shma, kuunnelkaa ja totelkaa, sillä Minulla on teille paljon tehtävää. Kolmannen taivaan ovi on avattu edessänne. Pysykää läsnäolossani, vaeltakaa rukouksessa ja ylistyksessä; julistakaa sanaani, olkoon se valmiina huulillanne. Nyt ei ole aika kulkea eteenpäin sattumanvaraisesti, vaan tarkoituksella ja päämäärätietoisesti. Valvokaa sydämiänne, pysykää uskossa – lapsen kaltaista uskoa ei voi korvata mikään, sanoo Ikiaikojen Jumala. Pysykää puhtaana ja lapsenomaisena uskossanne, laittakaa kätenne Minun käteeni, ja pääsette Minun kirkkauteeni. EI PALUUTA!

Näin sanoo JHVH Sebaot: Niinä päivinä tarttuu kymmenen miestä kaikista pakanakansain kielistä, tarttuu Juudan miestä liepeeseen sanoen: ‘Me tahdomme käydä teidän kanssanne, sillä me olemme kuulleet, että Jumala on teidän kanssanne.'” Sak. 8:23

Israelilaiset mentorisi ja ysätäväsi,

Arkkipiispa, tri Dominiquae & Rabbi Baruch Bierman

“Siionin tähden en voi vaieta.” Jesaja 62:1

Archbishop Dominiquae Bierman and Rabbi Baruch Bierman

Lähetä Shmita-vuoden ensihedelmän uhrisi ja juhlauhrisi:

Katso viimeisin opetus: Irti päästämisen vuosi

Opi uskon juutalaisista juurista.

Sinun ei tarvitse enää koskaan käydä toista raamattukoulua. GRM-Raamattukoulu on kuin pesukone, joka johtaa sinut 1. vuosisadan totuuteen, Siionissa tehtyyn alkuperäiseen evankeliumiin! Totuus tekee vapaaksi!

Ilmoittaudu ja aloita opiskelu →

Identiteettivarkaus

Tule mukaan uuteen liikkeeseen antisemitismiä vastaan.

Löydä identiteettisi Messiaassa palauttamalla Hänen identiteettinsä juutalaisena. Arkkipiispa Dominiquae Biermanin uusi kirja Identiteettivarkaus & GRI-verkkokurssi tekevät lopun antisemitismistä esittelemällä sinulle Messiaan juutalaisen identiteetin. Opit, miten vaeltaa ensimmäisen vuosisadan voitelussa ja voimassa!

Tilaa ja aloita opiskelu →

Lukijoilta:

Tiedän nyt paljon tosiseikkoja, jotka liittyvät kirkon historiaan, identiteetin anastamiseen, koko juutalaisen kansan historiaan ja antisemitismiin: tämä kirja on uskomattoman rikas! Todellinen tiedon ja ilmestyksen lähde; ylistys Jumalalle!

~ François Foisil, France

Kun luet tätä Arkkipiispa Biermanin uskomatonta kirjaa, huomaat järkyttäviä totuuksia, joita historioitsijat ja teologit ovat piilotelleet sukupolvien ajan. Tämä kirja on ilmestyksen tsunami menneisyydestämme, nykyisyydestämme ja Jahven kansan tulevaisuudesta.

~ Arkkipiispa, kenraali, tri. Lawrence Langston, Th.D. Ph.D., USA

Merkit ja ihmeet olivat yleisiä alkuseurakunnan keskuudessa, mutta tämä voima varastettiin uskovilta. Miten? Muuttamalla Herramme henkilöllisyyttä. Tämä identiteettivarkaus paljastetaan ja tuodaan esiin selkeästi tässä läpimurtokirjassa, joka avaa silmät ja vastaa moniin kysymyksiin. Saamme takaisin uskomme todellisen perustan, joka annettiin Jeshuan, juutalaisen Messiaan, opetuslapsille.

~ Pastori Debra Barnes, USA

Tilaa →https://www.against-antisemitism.com/fi/kirja/

** Huom. Kurssi sisältyy kirjaan vain silloin, kun kirja tilataan sivulta
https://www.against-antisemitism.com/fi/

Liity Telegram-kanavallemme nähdäksesi Arkkipiispa Dominiquae Biermanin viimeisimmät päivitykset:

https://t.me/dominiquaebierman

Tilaa YouTube-kanavamme!

Katso Arkkipiispa Dominiquae Biermanin viimeisimmät lähetykset ja tilaa Yhdistyneet Kansakunnat Israelin puolesta YouTube-kanava!

YouTube kanava →

GRM prison

Tue vankilatyötämme!

Olemme avanneet Yhdysvalloissa palvelutyön vankiloissa Rabbi Baruch Biermanin johdolla. Meillä on tällä hetkellä GRM-raamattukouluryhmä Floridan UCI-vankilassa. Askel askeleelta heidät johdetaan Siionissa tehtyyn evankeliumiin, ja olemme nähneet heidän elämässään tapahtuvan monia ihmeitä! Kun Rabbi Baruch vierailee heidän luonaan vankilassa, hän palaa aina mukanaan raportteja parantumisista ja elämän muuttumisesta. Jah on avannut meille mahtavan oven.

Tällä hetkellä kehitämme GRM-raamattukoulua alustalla, joka tuo sen kaikkien Amerikan vankilajärjestelmän vankien saataville, niin että he voivat opiskella tableteillaan. Kutsumme sinut tukemaan tätä tärkeää palvelutyötä rukouksilla ja lahjoituksilla, jotta saisimme esitellä Jeshuan, juutalaisen Messiaan kaikille vangeille Yhdysvalloissa!

Kun lähetät lahjoituksesi kirjoita kommenttikenttään: “Prison Ministry”

Lahjoita →

Lue lisää →

Tule mukaan Yhdistyneet Kansakunnat Israelin Puolesta -liikkeeseen!

Sinut on kutsuttu olemaan Ester Israelille. Tule mukaan pysäyttämättömään liikehdintään – seiso Israelin rinnalla oman kansasi puolesta.

Liity Yhdistyneet kansakunnat Israelin Puolesta -liikkeeseen →

Liity Kansakuntien 70 vanhurskaan joukkoon!

Tule Yhdistyneet Kansakunnat Israelin Puolesta -liikkeen erityiskumppaniksi sitoutumalla tukemaan meitä 100 dollarin (tai enemmän) kuukausittaisella rakkaudenlahjalla.

Voit lahjoittaa verkossa painamalla alla oleva linkkiä, tai pyydä tietoa muista lahjoitustavoista osoitteesta info@unitednationsforisrael.org

Liity →