Idolatry or Loyalty

Epäjumalanpalvonta vai lojaalius


Idolatry or Loyalty
Tooraosuus MIKETZ – Bereshet (1. Moos.) 41:1- 44:17

Hanukkakirje 2021/5782

Mutta Ruut vastasi: “Älä vaadi minua jättämään sinua ja kääntymään takaisin, pois sinun tyköäsi. Sillä mihin sinä menet, sinne minäkin menen, ja mihin sinä jäät, sinne minäkin jään; sinun kansasi on minun kansani, sinun Jumalasi on minun Jumalani. Missä sinä kuolet, siellä minäkin tahdon kuolla ja sinne tulla haudatuksi. Herra rangaiskoon minua nyt ja vasta, jos muu kuin kuolema erottaa meidät.” Ruut 1:16-17

Shabbat shalom, rakkaat ystävät!

Länsimaisissa yhteiskunnissa, jotka ovat täynnä humanismia ja epäuskoa, jotkut kristityt/messiaaniset uskovat näyttävät olevan hämmentyneitä näistä kahdesta asiasta. Monet heistä kutsuvat todellista uskollisuutta, omistautumista ja määrätietoista sitoutumista johonkin asiaan tai Jumalan asettamiin johtajiinsa epäjumalanpalvelukseksi. He eivät pysty erottamaan toista toisesta, koska heidän humanistinen mielensä on ehdollistettu kapinoimaan kaikkia inhimillisiä auktoriteetteja vastaan “vapauden” nimissä.

Mutta Mirjam ja Aaron parjasivat Moosesta etiopialaisen naisen tähden, jonka hän oli ottanut vaimokseen; sillä hän oli ottanut vaimokseen etiopialaisen naisen. 4. Moos. 12:1

Tästä syystä useimmilla pastoreilla ja johtajilla on suuria vaikeuksia nuhdella laumaansa, oikaista kapinallisia ja ojentaa syntisiä. Sen sijaan he pyrkivat vain miellyttämään kuulijoittensa korvia ja “suojelemaan” heidän tunteitaan. Meidän länsimaisessa yhteiskunnassamme on hyvin harvoja, jotka pysyvät uskollisina johtajille, jotka eivät pyri vain miellyttämään, vaan rakastavat laumaansa tarpeeksi oikaistakseen, ojentaakseen, nuhdellakseen ja neuvoakseen sitä. Suurimmasta osasta pastoreita, piispoja ja johtajia tulee pikemminkin “motivoivia tai inspiroivia opettajia” kuin todellisia isiä ja äitejä uskossa, jotka tarvittaessa käyttävät myös auktoriteetin sauvaa lastensa kurittamiseen.

Sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himojensa mukaan korvasyyhyynsä haalivat itselleen opettajia… 2. Tim. 4:3

Kyllä, meitä johtajia kutsutaan inspiroimaan levittämällä eteenpäin näkyä ja jopa motivoimaan, mutta ei humanistisella tavalla “pumppaamalla” ihmisiä tai paisuttamalla heidän egoaan saaden heidät tuntemaan itsensä hyviksi. Pikemminkin meidät on kutsuttu motivoimaan ihmisiä opastamalla heitä pelkäämään Jahia (Jumalaa) yli kaiken – pelkäämään Häntä niin paljon, että he vihaavat syntiä.

Herran pelko on pahan vihaamista. Kopeutta ja ylpeyttä, pahaa tietä ja kavalaa suuta minä vihaan. San. 8:13

Idolatry or Loyalty

JHVH:n pelko saa ihmiset pitämään sanansa ja sitoumuksensa ja pysymään uskollisina Hänelle ja niille johtajille, seurakunnille ja tiimeille, joihin heidät on määrätty, silloinkin kun tilanne on vaikea. Mutta liian usein loukkaukset ja katkeruus ja aktiivinen synti saavat ihmiset tuomitsemaan ja pettämään hengelliset johtajansa. Syyttävät sormet jumalallisesti nimettyä johtajistoa vastaan ovat merkki kapinasta.

Ja he sanoivat: “Ainoastaan Mooseksen kauttako Herra puhuu? Eikö hän puhu myös meidän kauttamme?” Ja Herra kuuli sen. 4. Moos. 12:2

Jatkuva kritiikki johtajistoa kohtaan on merkki hengellisestä ylpeydestä ja itsekeskeisyydestä. Tätä verrataan spitaaliin.

Ja Herran viha syttyi heitä kohtaan, ja hän meni pois. Kun pilvi oli poistunut majan päältä, niin katso, Mirjam oli lumivalkea pitalista; ja Aaron kääntyi Mirjamiin päin, ja katso, tämä oli pitalinen. 4. Moos. 12:9-10

Alamaisuus auktoriteetille on nykyään hyvin epäsuosittua länsimaissa – niin epäsuosittua, että Paavalia, juutalaista pakanoiden apostolia, pidettäisiin “loukkaavana” kannattajiaan kohtaan, jos hän olisi elänyt 2000-luvun Amerikassa. Katsokaa, miten hän tuomitsi laumansa toistuvat törkeät siveettömyyssynnit.

Sillä minä, joka tosin ruumiillisesti olen poissa, mutta hengessä kuitenkin läsnä, olen jo, niinkuin läsnäollen, puolestani päättänyt, että se, joka tuommoisen teon on tehnyt, on – sittenkuin olemme, te ja minun henkeni ynnä meidän Herramme Jeshuan voima, tulleet yhteen – Herran Jeshuan nimessä hyljättävä saatanan haltuun lihan turmioksi, että hänen henkensä pelastuisi Herran päivänä. Ei ole hyvä, että kerskaatte. Ettekö tiedä, että vähäinen hapatus hapattaa koko taikinan? 1. Kor. 5:3-6

Jeshuaa itseään pidettäisiin epäystävällisenä ja liian karkeana saarnatavoissaan. Katsokaa, miten Hän käski suhtautua syntiin; se kuulostaa armottomalta:

Mutta minä sanon teille: jokainen, joka katsoo naista himoiten häntä, on jo sydämessään tehnyt huorin hänen kanssansa. Jos sinun oikea silmäsi viettelee sinua, repäise se pois ja heitä luotasi; sillä parempi on sinulle, että yksi jäsenistäsi joutuu hukkaan, kuin että koko ruumiisi heitetään helvettiin. Matt. 5:28-30

Jeshuan veljeä ja Jerusalemin seurakunnan pääpiispaa olisi pidetty äärimmäisen epäystävällisenä ja kovana, jos hän olisi elänyt meidän päivinämme. Lue hänen “karkeat” sanansa:

Lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä. Puhdistakaa kätenne, te syntiset, ja tehkää sydämenne puhtaiksi, te kaksimieliset. Tuntekaa kurjuutenne ja murehtikaa ja itkekää; naurunne muuttukoon murheeksi ja ilonne suruksi. Nöyrtykää Herran edessä, niin hän teidät korottaa. Jaak. 4:8-10

Testaa itsesi! Lähtisitkö seurakunnasta, jossa johtajat ojentaisivat laumaansa tällä tavoin? Ja jos olisit itse synnissä, loukkaantuisitko tällaisesta “karkeasta kohtelusta”, joka ei ota huomioon “herkkää luonnettasi”? Minun täytyy kertoa sinulle tämä: jos olet enemmän huolissasi “herkistä tunteistasi” kuin siitä, että sydämesi särkyy sen tähden, että loukkasit Jahia syntisillä tavoillasi, olet epäjumalanpalvelija! Palvot silloin omaa itseä, joka on tämän sukupolven jumala.

Minun käteni on kaikki nämä tehnyt, ja niin ovat kaikki nämä syntyneet, sanoo Herra. Mutta minä katson sen puoleen, joka on nöyrä, jolla on särjetty henki ja arka tunto minun sanani edessä. Jes. 66:2

Idolatry or Loyalty

Meidän päivinämme uskollisuutta ja sitoutumista ihmisiin, heidän kanssaan liitossa vaeltamista, joko elämään tai kuolemaan asti, pidetään epäjumalanpalveluksena. Daavidin ja Joonatanin välistä liittoystävyyttä olisi pidetty “epäjumalanpalvelussuhteena”.

Ruutin kuolematon omistautuminen ja kuuliaisuus juutalaista anoppiaan Noomia kohtaan olisi länsimaisessa kulttuurissa ennenkuulumatonta.

Daavid kutsui Saulia “isäkseen” silloinkin, kun Saul yritti tappaa hänet mustasukkaisuuden vuoksi, ja Samuel pysyi uskollisena Eelille silloinkin, kun hän oli saanut Jahilta suoran profetian tätä vastaan. Hän pysyi nöyränä eikä nostanut itseään hengellistä auktoriteettiaan vastaan. Samuelin omistautuminen ja uskollisuus Eeliä kohtaan oli syy siihen, miksi hänestä tuli niin voimakas profeetta. Hän tiesi, miten tärkeää on olla alamainen epätäydellisille auktoriteeteille ja harjoittaa littouskollisuutta.

Ja Samuel kasvoi, ja Herra oli hänen kanssansa eikä antanut yhdenkään sanoistansa varista maahan. 1. Sam. 3:19

Valitettavasti nämä humanismin haitalliset piirteet on välitetty internetin kautta koko maailmalle. Kuitenkin sellaisissa yhteiskunnissa, joita ihmiset pitävät “alkukantaisempina”, sellaisia termejä kuin omistautuminen ja lojaalisuus arvostetaan edelleen paljon enemmän kuin länsimaissa, ja pastorit ja johtajat voivat moittia ja oikaista laumojaan vapaammin. Jah kuitenkin kutsuu meitä kunnioittamaan ja tottelemaan niitä pastoreita ja johtajia, jotka Hän on meille osoittanut.

lkaa kuuliaiset johtajillenne ja tottelevaiset, sillä he valvovat teidän sielujanne niinkuin ne, joiden on tehtävä tili, että he voisivat tehdä sitä ilolla eikä huokaillen; sillä se ei ole teille hyödyllistä. Hepr. 13:17

Kun vaellamme Herran pelossa, olemme hyvin varovaisia siinä, miten kohtelemme elämässämme olevia auktoriteetteja. Lojaalius aviomiestäsi, pastoriasi, johtajaasi, veljiäsi ja sisariasi kohtaan uskossa EI ole epäjumalanpalvelusta, se on liiton tie. Meillä on veriliitto Jeshuan kautta toistemme kanssa. Se johtaa meidät antamaan henkemme Hänen ja Hänen valtakuntansa puolesta ja toistemme puolesta.

Sen suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään, kuin että hän antaa henkensä ystäväinsä edestä. Joh. 15:13

Idolatry or Loyalty

Se saa meidät pitämään sanamme, vaikka se vahingoittaisi meitä.

Daavidin virsi. Herra, kuka saa vierailla sinun majassasi, kuka asua sinun pyhällä vuorellasi? Se, joka vaeltaa nuhteettomasti, joka tekee vanhurskauden ja puhuu sydämessänsä totuutta; joka ei panettele kielellänsä, joka ei tee toiselle pahaa eikä saata lähimmäistään häväistyksen alaiseksi; joka halveksuu hylkiötä, mutta kunnioittaa niitä, jotka pelkäävät Herraa; joka ei valaansa riko, vaikka on vannonut vahingokseen; Psalmi 15:1-4

Liian monet rikkovat liiton, jättävät seurakuntia ja aiheuttavat hengelliselle perheelleen pettämisen tuskaa loukkaantumisten vuoksi. Loukkaukset ovat saatanan syötti, joka pitää seurakunnan heikkona ja avoimena vihollisen hyökkäyksille. Jokaisessa seurakunnassa on epätäydellisiä johtajia ja epätäydellisiä ihmisiä – sen pakeneminen tarkoittaa tämän oppitunnin toistamista yhä uudelleen ja uudelleen. Tässä on minun neuvoni teille:

Vaali johtajiesi moitteita, ota vastaan heidän korjauksensa ja ojennuksensa, nöyrry sydämestäsi, kun näet syntiä elamässäsi, pysy uskollisena pastoreillesi ja johtajillesi ja heidän näylleen ja lakkaa kutsumasta niitä, jotka ovat uskollisia ja lojaaleja, “epäjumalanpalvelijoiksi”. On korkea aika oppia pitämään liiton ja kuningaskunnan sitoumukset, jopa omaksi vahingoksemme.

Joka halveksuu hylkiötä, mutta kunnioittaa niitä, jotka pelkäävät Herraa; joka ei valaansa riko, vaikka on vannonut vahingokseen; Psalmi 15:4

Pakeneminen haastavista suhteista kompromissien, loukkausten tai itsesuojelun vuoksi on jättänyt moniin seurakuntiin kyynelten vanan ja puutteen todellisista työntekijöistä, jotka kantavat ristinsä ja panevat kätensä auraan katsomatta taakseen. Osa ristin kantamista on pysyä liitossa, johon Jeshua on istuttanut sinut, vastoin kaikkia olosuhteita.

Mutta Jeshua sanoi hänelle: “Ei kukaan, joka laskee kätensä auraan ja katsoo taaksensa, ole sovelias Jumalan valtakuntaan.” Luuk. 9:62

Siksi Hän sanoi, kuinka usein minun on annettava veljelleni anteeksi? Anteeksiantaminen on valtava osa sitä, ettei liittoa rikota missään suhteessa, myös avioliitossa ja seurakunnassa.

mutta jos te ette anna ihmisille anteeksi, niin ei myöskään teidän Isänne anna anteeksi teidän rikkomuksianne. Matt. 6:15

Loukkaukset syntyvät aina ylpeydestä! Itse nimitetyt profeetat syyttävät johtajia niin sanotun “erottelulukyvyn” vuoksi. Ja kun heidän arvostelukykynsä hylätään, he rikkovat liiton hengellisestä ylpeydestä ja loukkauksista johtuen. He luulevat tietävänsä paremmin kuin Jahin asettama johtaja. Tässä on minun ohjeeni teille:

Jos uskot, että Jah antoi sinulle sanan johtajaasi varten, kerro se kahden kesken tuolle johtajalle pitkän rukouksen ja paaston jälkeen. Älä kierrä puhumassa tuomitsevia mielipiteitäsi muille, horjuttaen seurakuntaa. Jos johtaja kuuli sinua, jätä hänet Jahin käsiin, kuten Samuel teki Eelin kanssa. Mutta pysy uskollisena ja pidä lupauksesi ja sitoumuksesi aiheuttamatta eripuraa ylpeyden ja loukkaantumisten vuoksi.

Sillä tietomme on vajavaista, ja profetoimisemme on vajavaista. 1. Kor. 13:9

Ole nöyrä ja jätä virhemarginaali siihen, mitä pidät johtajistoa koskevana näkemyksenäsi. Me näemme ja profetoimme vain osittain. Meillä kaikilla on sokeita pisteitä. Älä tuomitse mitään ennen aikojaan. Vältä hengellistä ylpeyttä kuin ruttoa, äläkä osoittele syyttävällä sormella johtajiasi.

Ja he kokoontuivat Moosesta ja Aaronia vastaan ja sanoivat heille: “Jo riittää! Koko seurakunta, he kaikki, ovat pyhät, ja Herra on heidän keskellänsä. Miksi te siis korotatte itsenne Herran seurakunnan yli?” 4. Moos. 16:3

Idolatry or Loyalty

Pysy uskollisena, niin ettet ala palvoa itseäsi ruokkien hengellistä ylpeyttä. Vaatii nöyryyttä, todellista rakkautta ja kunnioitusta pysyä uskollisena epätäydellisille johtajille, jotka johtavat täydellistä asiaa. Se on raamatullinen tie. On hyvin vaarallista nousta Jumalan asettamia johtajia vastaan.

ja maa avasi kitansa ja nielaisi heidät, heidän asuntonsa, kaiken Koorahin väen ja kaikki heidän tavaransa. Ja he suistuivat kaikkinensa elävältä tuonelaan, ja maa peitti heidät; ja niin heidät hävitettiin seurakunnan keskeltä. 4. Moos. 16:32-33

Tee työtä liittosuhteiden eteen sen sijaan, että pakenet niitä, koska olosi on epämukava. Pysy liitossa niiden vähemmän kuin täydellisten ihmisten kanssa, jotka tekevät parhaansa seuratakseen Jeshuaa. Jos he ärsyttävät sinua ja jos heidän luonteensa on erilainen kuin sinun, opettele rakastamaan ehdoitta ja kypsy vaelluksessasi Messiaan kanssa. Meidät on kutsuttu olemaan lojaaleja, ei itsekeskeisiä ja itsekkäitä epäjumalanpalvelijoita, jotka pakenevat kaikkea epämukavuutta ihmissuhteissa. Avain kaikkiin terveisiin suhteisiin, terveisiin avioliittoihin ja terveisiin seurakuntiin on uskollinen LOJAALIUS. Olkaamme ihmisiä, jotka pitävät sanansa silloinkin, kun se satuttaa meitä, pysyen muuttumattomina. Tulkaamme luotettaviksi ja uskollisiksi. Silloin helvetin portit eivät voi voittaa!

Monet huutavat hyvyyttänsä kukin, mutta kuka löytää luotettavan miehen? San. 20:6

Onnellista ja siunattua hanukkaa kaikille uskollisille opetuslapsillemme ja kumppaneillemme.

Israelilaiset mentorinne ja ystävänne,

Arkkipiispa Dominiquae ja Rabbi Baruch Bierman

Archbishop Dominiquae Bierman and Rabbi Baruch Bierman

Katso “Totuus Hanukasta”:

Lähetä Hanukka-uhrisi:

Katso viimeisin opetus: Ruut & Noomi

Opi uskon juutalaisista juurista.

Sinun ei tarvitse enää koskaan käydä toista raamattukoulua. GRM-Raamattukoulu on kuin pesukone, joka johtaa sinut 1. vuosisadan totuuteen, Siionissa tehtyyn alkuperäiseen evankeliumiin! Totuus tekee vapaaksi!

Ilmoittaudu ja aloita opiskelu →

Identiteettivarkaus

Tule mukaan uuteen liikkeeseen antisemitismiä vastaan.

Löydä identiteettisi Messiaassa palauttamalla Hänen identiteettinsä juutalaisena. Arkkipiispa Dominiquae Biermanin uusi kirja Identiteettivarkaus & GRI-verkkokurssi tekevät lopun antisemitismistä esittelemällä sinulle Messiaan juutalaisen identiteetin. Opit, miten vaeltaa ensimmäisen vuosisadan voitelussa ja voimassa!

Tilaa ja aloita opiskelu →

Lukijoilta:

Tiedän nyt paljon tosiseikkoja, jotka liittyvät kirkon historiaan, identiteetin anastamiseen, koko juutalaisen kansan historiaan ja antisemitismiin: tämä kirja on uskomattoman rikas! Todellinen tiedon ja ilmestyksen lähde; ylistys Jumalalle!
~ François Foisil, France

Kun luet tätä Arkkipiispa Biermanin uskomatonta kirjaa, huomaat järkyttäviä totuuksia, joita historioitsijat ja teologit ovat piilotelleet sukupolvien ajan. Tämä kirja on ilmestyksen tsunami menneisyydestämme, nykyisyydestämme ja Jahven kansan tulevaisuudesta.
~ Arkkipiispa, kenraali, tri. Lawrence Langston, Th.D. Ph.D., USA

Merkit ja ihmeet olivat yleisiä alkuseurakunnan keskuudessa, mutta tämä voima varastettiin uskovilta. Miten? Muuttamalla Herramme henkilöllisyyttä. Tämä identiteettivarkaus paljastetaan ja tuodaan esiin selkeästi tässä läpimurtokirjassa, joka avaa silmät ja vastaa moniin kysymyksiin. Saamme takaisin uskomme todellisen perustan, joka annettiin Jeshuan, juutalaisen Messiaan, opetuslapsille.
~ Pastori Debra Barnes, USA

Tilaa →

** Huom. Kurssi sisältyy kirjaan vain silloin, kun kirja tilataan sivulta
https://www.against-antisemitism.com/fi/

Liity Telegram-kanavallemme nähdäksesi Arkkipiispa Dominiquae Biermanin viimeisimmät päivitykset:

https://t.me/dominiquaebierman

Tilaa YouTube-kanavamme!

Katso Arkkipiispa Dominiquae Biermanin viimeisimmät lähetykset ja tilaa Yhdistyneet Kansakunnat Israelin puolesta YouTube-kanava!

YouTube kanava →

GRM prison

Tue vankilatyötämme!

Olemme avanneet Yhdysvalloissa palvelutyön vankiloissa Rabbi Baruch Biermanin johdolla. Meillä on tällä hetkellä GRM-raamattukouluryhmä Floridan UCI-vankilassa. Askel askeleelta heidät johdetaan Siionissa tehtyyn evankeliumiin, ja olemme nähneet heidän elämässään tapahtuvan monia ihmeitä! Kun Rabbi Baruch vierailee heidän luonaan vankilassa, hän palaa aina mukanaan raportteja parantumisista ja elämän muuttumisesta. Jah on avannut meille mahtavan oven.

Olemme julkaisseet GRM-raamattukoulun alustalla, joka tuo sen nyt kaikkien vankien saataville, niin että he voivat opiskella tableteillaan. Kutsumme sinut tukemaan tätä tärkeää palvelutyötä rukouksilla ja lahjoituksilla, jotta saisimme esitellä Jeshuan, juutalaisen Messiaan kaikille vangeille Yhdysvalloissa!

Kun lähetät lahjoituksesi kirjoita kommenttikenttään: “Prison Ministry”

Lahjoita →

Lue lisää →

Tule mukaan Yhdistyneet Kansakunnat Israelin Puolesta -liikkeeseen!

Sinut on kutsuttu olemaan Ester Israelille. Tule mukaan pysäyttämättömään liikehdintään – seiso Israelin rinnalla oman kansasi puolesta.

Liity Yhdistyneet kansakunnat Israelin Puolesta -liikkeeseen →

Liity Kansakuntien 70 vanhurskaan joukkoon!

Tule Yhdistyneet Kansakunnat Israelin Puolesta -liikkeen erityiskumppaniksi sitoutumalla tukemaan meitä 100 dollarin (tai enemmän) kuukausittaisella rakkaudenlahjalla.

Voit lahjoittaa verkossa painamalla alla oleva linkkiä, tai pyydä tietoa muista lahjoitustavoista osoitteesta info@unitednationsforisrael.org

Liity →