Removing the Leaven of Unbelief

Epäuskon hapatteen poistaminen


Removing the Leaven of Unbelief
Tooraosuus: Happamaton leipä – Shemot (2. Moos.) 12:15-20, 33-34; Vayikra (3. Moos.) 23:6-8; Devarim (5. Moos.) 16:3-4, 8. 16-17

Valmistautuminen pääsiäiseen

Seitsemään päivään ei hapanta taikinaa saa näkyä koko sinun maassasi, eikä ensimmäisen päivän iltana teurastamasi uhrin lihaa saa jäädä yön yli seuraavaan aamuun. 5. Mooses 16:4

Sapatin rauhaa, rakkaat ystävät!

Keskustelin kerran pääsiäisvalmisteluista ortodoksisisareni kanssa. Ortodoksijuutalaiset suhtautuvat näihin valmisteluihin hyvin vakavasti. Siivoaminen ja kaiken ”happaman” jokaisen murunkin poistaminen on kova urakka! Hapate eli hiiva nostattaa taikinan, ja se on ”elävä organismi” toisin kuin ”kohotusaineet”, kuten esimerkiksi leivinjauhe, jotka ovat kemiallisesti tuotettuja ja siis ”kuolleita”. Hapate jatkaa moninkertaistumista rajattomasti. Uudessa Liitossa hapatetta verrataan syntiin ja sitä pidetään myös neutraalina tekijänä, joka saa aikaan Jahin kuningaskunnan kasvamista ja laajentumista. Eli kyse on siitä, mitä hapate saa aikaan – se on itsessään neutraalia, aivan kuten raha, ja jos sitä käytetään Jahin kuningaskunnan asioiden edistämiseen, se on hyvä asia.

Kielteinen vaikutus

Kaikki he ovat avionrikkojia, he ovat kuin leipurin sytyttämä uuni. Hän jättää tulen kohentamatta taikinan alustamisesta sen happanemiseen asti. Hoos. 7:4

Jeshua sanoi heille: ” Varokaa fariseusten ja saddukeusten hapatetta.” Matt. 16:6

Myönteinen vaikutus

Hän kertoi heille vielä vertauksen: ” Taivasten valtakunta on kuin hapate, jonka nainen otti ja sekoitti kolmeen vakalliseen jauhoja, ja koko taikina happani. Matt. 13:33

Viivytellyn kuuliaisuuden synti

He leipoivat happamattomia leipiä Egyptistä tuomastaan taikinasta. Se ei näet ollut kerinnyt hapantua, kun heidät karkotettiin Egyptistä. He eivät voineet viivytellä, ja he eivät olleet ehtineet tehdä itselleen evästä. 2. Moos. 12:39

Pääsiäiskertomuksessa ”hapate” edustaa ”vitkastelun syntiä”, käskyn täyttämisen viivyttelyä. Israelin lapsilla ei ollut aikaa odottaa, että taikina nousisi tai happanisi niin että he voisivat leipoa leipänsä matkan varalle. Heidän oli toteltava viipymättä ja paettava Egyptistä nopeasti.

Siten Matsan eli happamattoman leivän syöminen Pesachina (pääsiäisenä) on meille muistutuksena heidän välittömästä tottelevaisuudestaan. Vitkastelu käskyn täyttämisessä olisi saanut aikaan taikinan nousemisen ja Israelin kansa olisi orjana Egyptissä vielä tänäkin päivänä! Vitkastelun juuri on epäusko. Kun emme usko Hänen ilmoitettuun Sanaansa ja lupauksiinsa, alamme vitkastella. Vitkastelu koitui Lootin vaimon kuolemaksi, koska hän jäi katsomaan taaksepäin.

Joka kerta kun aikailemme käskyn täyttämisessä, katsomme taaksepäin: muistelemme meille tuttua ja turvallista ja epäröimme astua siihen uuteen, joka meitä odottaa edessäpäin. Se tuo orjuuden ja kuoleman! JHVH odottaa, että tottelemme viipymättä, että uskomme on happamatonta.

Monet ihmiset alkavat vitkastella, etenkin jos kyse on lopun aikojen parannukseen, Teshuvaan, kutsun viestistä, joka kehottaa meitä tekemään parannuksen kaikista synneistä, myös korvausteologiasta ja pakanallisista uskonnollista järjestelmistä. Ihmiset kaipaavat joulukuusiaan, joulumuistojaan, pääsiäisjuhliaan, possupaistejaan, oman kirkkonsa tai seurakuntansa hyväksyntää ja toisia kristittyjä, ja seuraavassa hetkessä heidän ”taikinansa” on hapantunut, eivätkä he pääse eteenpäin. He kuolevat hengellisesti ja joskus ruumiillisesti, koska he eivät totelleet heti MAP-vallankumouksen viestiä parannuksen teosta. Tämä viesti on Profeetallinen sana koko Jeshuan seurakuntaruumiille; sen vastaanottamisessa on kyse elämästä ja kuolemasta. JHVH puhdistaa ja ottaa takaisin oman morsiamensa pois korvausteologiasta ja kaikista Babylonian järjestelmistä, joita hallitsevat lihan himo, silmän pyynti ja elämän korskeus.

Removing the Leaven of Unbelief

Ei tuomiota kenelle?

Sillä elämän Hengen laki Messias Jeshuassa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. Room. 8:2

Monet ihmiset sanovat minulle, että ”älä laita minua tuomion alle”. Rakkaat ystävät, ei ole tuomiota niille, jotka vaeltavat Hengessä, eli joita johdattaa Pyhä Henki, Elohimin sormi, joka kirjoitti Tooran. Mutta tuomio on tuleva niille, jotka vaeltavat oman lihallisen mielensä ja ymmärryksensä mukaan. Jos vaellamme Hengessä, teemme parannusta kaikesta, mikä on valhetta, ja korvausteologia on valhe.

Lihan mieli on kuolema, mutta Hengen mieli on elämä ja rauha. Lihan mieli on näet vihollisuutta Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu eikä voikaan alistua Jumalan lain alle. Room. 8:6,7

Pyhä Henki on meidän auttajamme. Hän auttaa meitä tottelemaan JHVH:a heti, viipymättä. Kun olemme lihan vallassa, rikomme Hänen käskynsä. Totteleminen eli kuuliaisuus ei pelasta meitä. Kuuliaisuus syntyy uskon vaikutuksesta. Vilpitöntä uskoa seuraa aina välitön kuuliaisuus. Siksi hapatteen (synnin) korkein ilmentymä on itse asiassa epäusko. Jos emme usko JHVH:een, Hänen Sanaansa, voimaansa, luonteeseensa ja lupauksiinsa, uskomme johonkin muuhun. Me emme elä tyhjiössä. Jos emme luota Häneen, keneen tai mihin sitten luotamme?

Emme puhu tässä ”lain alla vaeltamisesta,” vaan Pyhässä Hengessä ja uskossa vaeltamisesta, jolloin pyrimme tottelemaan Jahia välittömästi, olkoonpa kyse Hänen sapattinsa pyhänä pitämisestä, Hänen aterialaeistaan, kymmenysten ja uhrien antamisesta, Israelin puolesta rukoilemisesta, parantamis- ja vapauttamistyöstä tai itsensä puhtaana pitämisestä ennen avioliittoa. Jeshua piti kaiken tämän Täydellisen Juutalaisen tavoin (ei niin kuin uskonnollinen juutalainen!), ja Hän kutsuu niin juutalaista kuin pakanaa seuraamaan Hänen esimerkkiään.

Joka sanoo pysyvänsä hänessä, on velvollinen vaeltamaan niin kuin hän vaelsi. 1. Joh.2:6

Hän luotti täydellisesti Isään ja teki Hänen Sanansa mukaan ja puhui Hänen Sanaansa kaikissa tilanteissa – jopa silloin, kun saatana houkutteli Häntä syntiin erämaassa.

The Healing Power of the Roots

Juurien parantava voima

Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois ja että virvoituksen ajat tulisivat Herran kasvoista ja hän lähettäisi teille ennalta määrätyn Voidellun, Jeesuksen. Taivaan oli määrä ottaa hänet luokseen niihin aikoihin asti, jolloin kaikki asetetaan kohdalleen. Tästä Jumala on puhunut ikiajoista asti pyhien profeettojensa suulla. Apt. 3:19–21

Ennen kuin kirjoitin nyt jo klassikoksi tulleen kirjani Juurien parantava voima, olin pitänyt kaikkien aikojen ensimmäisen ”Takaisin juurille” –seminaarini Sveitsissä. Siellä vuodatettiin niin paljon kirkkautta ja tapahtui niin monia ihmeitä, että matkalla kotiin Israeliin kysyin JHVH:lta: ”Miksi on niin tärkeää saarnata seurakunnalle juutalaisista juurista?” Herran vastaus oli selkeä: ” Siinä on kyse elämästä ja kuolemasta. Seurakunta on kuin kaunis ruusu, joka on leikattu puutarhastaan ja laitettu vaasiin, jossa on vettä kahdeksi päiväksi. Mutta jos ruusua ei kolmantena päivänä istuteta uudestaan, se kuolee varmasti.” Kolmas päivä on kolmas vuosituhat, koska Adonaille yksi päivä on kuin tuhat vuotta.

Tämä yksi älköön kuitenkaan olko teiltä salassa, rakkaani: Herralle yksi päivä on kuin tuhat vuotta ja tuhat vuotta kuin yksi päivä. 2. Pietari 3:8

Tämän sanan saamisen jälkeen olen kirjoittanut monia kirjoja, ja Jahin armosta olen luonut kokonaisen GRM-videoraamattukoulun, jota levitetään nyt kaikkiin kansoihin monilla kielillä. Aika on pitkälle kulunut ja JHVH kutsuu koko seurakuntaa lähtemään heti korvausteologian Egyptistä/Babyloniasta. Materiaalimme voivat auttaa ihmisiä tekemään sen valon nopeudella. Monet kuitenkin viivyttelevät ja odottavat ”parempaa hetkeä”. Nyt on parempi hetki, toista ei tule. San tämän profeetallisen sanan vuonna 1994, ja Jah on nyt nopeuttamassa tapahtumia. Meillä ei tosiaankaan ole aikaa hukattavana!

Sinä nouset ja armahdat Siionia. On aika tehdä sille laupeus, sillä määrähetki on tullut. Psalmi 102:14

Työntekijöitä tarvitaan

Te ette ole saaneet orjuuden henkeä elääksenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden Hengen, jossa me huudamme: ”Abba, Isä!” Room. 8:15

Epäuskon hapatteen pois siivoaminen on välttämätöntä valmistautuessamme pääsiäiseen. Se vaikuttaa vaellukseemme Jahin kanssa. Jeshua sanoi 2000 vuotta sitten, että satoa on paljon, mutta työmiehiä on vähän. Miksi työmiehiä on vähän? Epäuskon tähden, sillä siinä on pelkoa. Yleisimpiä pelkoja ovat tuntemattoman pelko, ihmispelko, kärsimyksen pelko ja virheitten tekemisen pelko. Mutta pelko ja epäusko ovat todella huonoja kuljettajia; niiden kyydissä saa varmasti surmansa. Pelossa vaeltaminen on rakkaudessa vaeltamisen vastakohta.

Hän sanoi heille: ”Eloa on paljon mutta työmiehiä on vähän. Rukoilkaa siis elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä sadonkorjuuseen. Luukas 10:2

JHVH kutsuu monia luovuttamaan elämänsä Kuningaskunnan tarkoituksiin. Vastataksemme kutsuun meidän on päästävä irti pelon ja epäuskon hapatteesta.

Sillä se joka tahtoo pelastaa elämänsä, kadottaa sen, mutta se joka kadottaa elämänsä minun tähteni, löytää sen. Matt. 16:25

Removing the Leaven of Unbelief

Hapate tulee esiin ajatuksessamme ja puheessamme

Totisesti minä sanon teille: jos joku sanoisi tälle vuorelle: ´Nouse ja heittäydy mereen´, eikä epäilisi sydämessään vaan uskoisi sen tapahtuvan, mitä hän sanoo, niin se hänelle tapahtuisi. Mark. 11:23

Luonnollisella mielellä on vihollisuus Elohimia kohtaan. Meillä on oltava Messiaan mieli ja meidän on nähtävä JHVH:n lupaukset ”tapahtuneina”. Ala kutsua asioita, jotka eivät ole, niin kuin ne olisivat ja lakkaa pitämästä elämän olosuhteita perimmäisenä todellisuutena. Kuningas Daavid, vaikka ei ollut uudestisyntynyt, ymmärsi tämän periaatteen. Hän tunnusti vaikeudet, mutta siirtyi niistä aina toivon ja uskon ulottuvuuteen. Hän luotti liittoonsa JHVH:n kanssa enemmän kuin pelkäsi omia virheitään, heikkouksiaan tai olosuhteita. Hän käski sielunsa, mielensä ja tunteittensa ylistää JHVH:ta!

Ylistä Herraa, minun sieluni, ja kaikki mitä minussa on, hänen pyhää nimeään. Ylistä Herraa minun sieluni, äläkä unohda, mitä hyvää hän on tehnyt. Psalmi 103:1, 2

Totisesti, ilman uskoa emme voi miellyttää Kaikkivaltiasta! Vaikka tekisit parhaasi totellaksesi omassa voimassasi, mutta et luota Hänen voimaansa ja lupauksiinsa, sinussa on ”hapatetta” eli vihollisuutta Elohimia kohtaan.

Mutta ilman uskoa on mahdotonta olla kelvollinen, sillä sen, joka tulee Jumalan luo, täytyy uskoa, että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät. Hepr. 11:6

On tärkeää julistaa jatkuvasti omilla huulillaan Hänen Sanaansa ja lupauksiaan. Vasta kun teet niin, pystyt aktivoimaan niihin elämän. Sinulla on kaikki mitä sinä sanot.

Kuolema ja elämä ovat kielen vallassa. Joka sitä rakastaa, joutuu syömään sen hedelmää. San. 18:21

Hän pystyy tekemään paljon enemmän kuin me osaamme ajatella tai pyytää, mutta meidän täytyy ajatella ja meidän täytyy pyytää. Jos tahdomme nähdä ihmeellisiä läpimurtoja, meidän tulee mietiskellä Hänen Toora-Sanaansa ja lupauksiaan.

Hänelle, joka voi tehdä monin verroin enemmän kuin kaikki, mitä me anomme tai ymmärrämme, sen voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa. Efes.3:20

Olosuhteet vai lupaukset?

Yli kaiken varottavan varjele sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee. Poista itsestäsi suun kavaluus ja karkota luotasi valhe. Katsokoot silmäsi suoraan, olkoon katseesi luotu eteenpäin. San. 4:23–25

Aina kun puhumme oman tulkintamme olosuhteista Jahin lupauksen Liiton sanan sijaan, suussamme on kavaluus ja valhe.

Minua ei lakkaa hämmästyttämästä se, miten monet uskolliset Jahin palvelijat puhuvat jatkuvasti epäuskoa ja epäilyä. Herra armahda meitä ja anna meille anteeksi! Monet unohtavat lupauksen sanat ja puhuvat vain näkemiensä olosuhteitten mukaan ajatellen olevansa ”rehellisiä”. He ovat kyllä ihan ”rehellisesti väärässä”, sillä puhuessamme olosuhteista perimmäisenä totuutena kutsumme JHVH:a valhettelijaksi, aivan niin kuin käärme teki Eedenin puutarhassa. Psykologia perustuu siihen, että ”sanotaan jollekin toiselle se, mitä meillä on sydämessämme”. Käärme sanoi sen, mikä oli sen sydämessä, ja johdatti naisen syntiin. Tämä on se alkuperäinen synti. Siinä me menimme harhaan.

Käärme vastasi naiselle: ”Ette te suinkaan kuole, vaan Jumala tietää, että sinä päivänä, jona te syötte siitä, teidän silmänne aukeavat ja teistä tulee Jumalan kaltaisia, niin että tiedätte hyvän ja pahan. 1. Moos. 3:4, 5

Miten tulkitset sinua vastaan olevat olosuhteet? Katsotko niitä Jahin Sanan kautta vai oman ymmärryksesi mukaan? Nainen uskoi käärmeen tulkinnan Elohimin käskystä ja lankesi syntiin. Aina kun uskomme humanistiset, demoniset tulkinnat elämämme olosuhteista, lankeamme epäuskon syntiin: epäilemme Elohimin rakkautta ja uskollisuutta!

Te olette isästä Paholaisesta ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. Hän on ollut murhaaja alusta asti, eikä hän pysy totuudessa, koska hänessä ei ole totuutta. Kun hän valehtelee, hän puhuu omiaan, sillä hän on valehtelija ja valheen isä. Joh. 8:44

Koko tämä humanistinen järjestelmä ”psykologisine tulkintoineen” perustuu epäuskoon ja valheisiin.

Kuningas Daavid tunnusti vaikeutensa JHVH:lle ja siirtyi sitten korottamaan ja ylistämään Häntä. Ei Daavid kieltänyt, että häntä ahdistettiin joka puolelta, mutta hän valitsi kiinnittää katseensa Elohimin liittolupauksiin ja kykyihin eikä niihin olosuhteisiin, jotka olivat häntä vastaan.

Herra, kuinka paljon minulla onkaan ahdistajia! Monet nousevat minua vastaan. Monet sanovat minusta: ”Ei ole hänellä pelastusta Jumalassa.” Sela. Mutta sinä, Herra, olet minun suojakilpeni. Sinä olet kunniani, sinä nostat minun pääni pystyyn. Psalmi 3:2–4

Removing the Leaven of Unbelief

Mitä sinä puhut?

Jos minä olisin puhunut olosuhteita lupausten sijasta, tyttäreni olisi ”vihannes” (aivokuollut), palvelutyöni olisi rauennut tyhjiin, eikä minulla olisi ollut varoja matkustaa, painaa kirjoja tai luoda raamattukoulua. Olisin vammautunut eliniäkseni monien kaatumisen jälkeen. Mieheni olisi jäänyt pyörätuolin vangiksi välilevyjä murskanneen hirvittävän onnettomuuden seurauksena, tai hän voisi olla kuollut kärsittyään kaksi sydänkohtausta. Olisin menettänyt kutsuni naisjohtajana, koska se on liian kovaa ja monet uskonnolliset piirit eivät hyväksy sitä. Tästä minulla on vielä paljon sanottavaa, mutta riittäköön tällä kertaa tämä:

Koska minä luotin Jumalan Sanaan ja lupauksiin, julistin niitä ja tottelin niitä minulle vastakkaisissa olosuhteissa, olen yhä palvelutyössä ja menestyn. Tyttäreni valmistui kasvatustieteiden maisteriksi ja hänen ystävänsä kutsuvat häntä ”kasvatuspastoriksi”, koska hän on Elohimin armosta niin älykäs ja innoittunut kaikessa mitä hän tekee. Poikani pelastui elämänsä viime hetkillä. Mieheni on terve ja vahvasydäminen, ja minä menen eteenpäin ja julistan Siionin evankeliumia kansoille. Sula hyvyys ja laupeus seuraavat minua, minne ikinä menenkin!

Mutta minä julistin kaiken tuon jo paljon ennen kuin mitään oli nähtävissä. Kun kaikki meni pieleen, minä sanoin: kaikki on hyvin, sieluni! Sanoin sen uskossa ja sitten siitä tuli todellisuutta, koska minä ja sinä voimme saada mitä hyvänsä me sanomme.

Kun jotakin päätät, se onnistuu sinulle, ja sinun teillesi loistaa valo. Job 22:28

Me kaikki kohtaamme vaikeita ”olosuhteita,” ja toisilla on enemmän vastoinkäymisiä kuin toisilla. Ero on siinä, onko meillä ”epäuskon hapatetta” vai uskon kallisarvoinen lahja. Mitä sinä ajattelet ja puhut?

Mooses sanoi kansalle: ”Muistakaa tämä päivä, jona lähditte Egyptistä, orjuuden pesästä, sillä Herra vei teidät väkevällä kädellä sieltä pois. Silloin ei saa syödä (ajatella tai puhua, DB) mitään hapanta. 2. Moos. 13:3

Olkoon sinun pääsiäisesi kosher, täysin puhdas epäuskon hapatteesta, niin että voit mennä teenpäin ja ottaa omaksesi Luvatun maan!

Siunattua pääsiäistä!

Israelilaiset mentorisi ja ystäväsi,

Arkkipiispa Dominiquae ja Rabbi Baruch Bierman

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

Kutsumme sinua lähettämään pääsiäisen ensihedelmien uhrit ja juhlauhrit

Katso viimeisin opetus: Samsonin sokeus

 • Shabbat Letter ads

  Sukkot Tour 2022

  Sukkot-matka Israeliin

  Shmita vuoden loppu 5783/2022
  Tehkäämme tie!

  6–18.10.2022

  Arkkipiispa Dominiquaen ja rabbi Baruch Biermanin kanssa

  Hän sanoo: Tehkää, tehkää tie, tasoittakaa tie, poistakaa kompastuskivet minun kansani tieltä. Jesaja 57:14

  Tule mukaan päättämään Shmita-vuotta ja avaamaan uusi seitsenvuotisjakso. Tämä on mitä ratkaisevin aika Israelin ja kansojen historiassa kiirehtiessämme Messiaan paluuta Jerusalemiin.

  Ota sofarisi mukaan, tulemme puhaltamaan yhdessä 120 sofariin kaikkialla pyhässä maassa!

  ***rokotuspasseja ei vaadita

  Älä menetä tätä elämää muuttavaa kokemusta pyhässä maassa!

  Lehitraot, nähdään Israelissa!

  Lisätietoa:

  tours@dominiquaebierman.com

  Ilmoittaudu verkossa →

  Opi uskon juutalaisista juurista.

  GRM-uutisia!

  Sinun ei tarvitse enää koskaan käydä toista raamattukoulua. GRM-Raamattukoulu on kuin pesukone, joka johtaa sinut 1. vuosisadan totuuteen, Siionissa tehtyyn alkuperäiseen evankeliumiin! Totuus tekee vapaaksi!

  Ilmoittaudu ja aloita opiskelu →

  Identiteettivarkaus

  Voita antisemitismi & löydä juutalainen Messias

  Löydä identiteettisi Messiaassa palauttamalla Hänen identiteettinsä juutalaisena. Arkkipiispa Dominiquae Biermanin kirja Identiteettivarkaus & GRI-verkkokurssi tekevät lopun antisemitismistä esittelemällä sinulle Messiaan juutalaisen identiteetin. Opit, miten vaeltaa ensimmäisen vuosisadan voitelussa ja voimassa!

  Tilaa ja aloita opiskelu →

  Lukijoilta:

  Tämä kirja on uskomattoman rikas; todellinen tiedon ja ilmestyksen lähde!
  ~ François Foisil, Ranska

  Saat selville järkyttäviä totuuksia, joita historioitsijat ja teologit ovat piilotelleet sukupolvien ajan. Tämä kirja on ilmestyksen tsunami menneisyydestämme, nykyisyydestämme ja Jahven kansan tulevaisuudesta.
  ~ Arkkipiispa, kenraali, tri. Lawrence Langston, Th.D. Ph.D., USA

  Tilaa →

  ** Huom. Kurssi sisältyy kirjaan vain silloin, kun kirja tilataan sivulta
  https://www.against-antisemitism.com/fi/

  Liity Telegram-kanavallemme nähdäksesi Arkkipiispa Dominiquae Biermanin viimeisimmät päivitykset:

  https://t.me/dominiquaebierman

  Tilaa YouTube-kanavamme

  Katso Arkkipiispa Dominiquae Biermanin viimeisimmät lähetykset ja tilaa Yhdistyneet Kansakunnat Israelin puolesta YouTube-kanava!

  YouTube kanava →

  GRM prison

  Tue vankilatyötämme

  Olemme avanneet Yhdysvalloissa palvelutyön vankiloissa Rabbi Baruch Biermanin johdolla. Olemme julkaisseet GRM-raamattukoulun alustalla, joka tuo sen kaikkien vankien saataville, niin että he voivat opiskella tableteillaan. Askel askeleelta vangit johdetaan Siionissa tehtyyn evankeliumiin, ja olemme nähneet heidän elämässään tapahtuvan monia ihmeitä! Kun Rabbi Baruch vierailee heidän luonaan vankilassa, hän palaa aina mukanaan raportteja parantumisista ja elämän muuttumisesta. Jah on avannut meille mahtavan oven.

  Kutsumme sinut tukemaan tätä tärkeää palvelutyötä rukouksilla ja lahjoituksilla, jotta saisimme esitellä Jeshuan, juutalaisen Messiaan kaikille vangeille Yhdysvalloissa!

  Kun lähetät lahjoituksesi kirjoita kommenttikenttään: “Prison Ministry”

  Lahjoita →

  Lue lisää →

  Liity Yhdistyneet Kansakunnat Israelin Puolesta -liikkeeseen & tule mukaan kuukausittaiseen jäsenten verkkokonferenssiin.

  Saat tuoreita uutisia, ohjausta ja profeetallista opetusta ja tulet osaksi Ester-seurakuntaa, joka seisoo Israelin rinnalla!

  Liity Yhdistyneet kansakunnat Israelin Puolesta -liikkeeseen →

  Liity Kansakuntien 70 vanhurskaan joukkoon

  Tule Yhdistyneet Kansakunnat Israelin Puolesta -liikkeen erityiskumppaniksi sitoutumalla tukemaan meitä 100 dollarin (tai enemmän) kuukausittaisella rakkaudenlahjalla.

  Voit lahjoittaa verkossa painamalla alla oleva linkkiä, tai pyydä tietoa muista lahjoitustavoista osoitteesta info@unitednationsforisrael.org

  Liity →