The defeat of the Haman of anti-Semitism by an Esther Church

Esterin kaltaisen seurakunnan voitto Haamanin antisemitismistä


The defeat of the Haman of anti-Semitism by an Esther Church
Toora-osuus KI TISA – Shemot (2. Moos.) 30:11-34:35

Profeetallinen Purim -sanoma

Shabbat Shalom ja siunattua Puurimia, ystävä!

Ja hän sanoi: “Minä nostan käteni Herran istuinta kohden: Herra sotii amalekilaisia vastaan sukupolvesta sukupolveen.” 2. Moos.17:16

Seisoin vuosia sitten erään kirkon massiivisten seinien ulkopuolella lähellä Auschwitz-Birkenaun kuolemanleirejä Puolassa. Kysyin silloin Kaikkivaltiaalta:
Miten Shoa (natsiholokausti) olisi voitu estää?
Hän vastasi minulle: Tuohon aikaan ei ollut Esterin kaltaista seurakuntaa.
Jos Ester-seurakunta olisi ollut olemassa, kuutta miljoonaa kansastani ei olisi tuhottu.

Vastauksessaan minulle Israelin Jumala antoi vastuun kansansa suojelusta ja hyvinvoinnin turvaamisesta seurakunnalle – Esterin kaltaiselle seurakunnalle.

Historiallisesti seurakunta ei ole yleensä ollut juutalaisen kansan suojelija vaan pikemminkin vainooja. Sellaisten tapahtumien valossa kuten juutalaislasten kidnappaukset heidän kasvattamisekseen kristillisyyteen, kristittyjen ristiretket, Espanjan ja muiden maiden inkvisitiot, antijuutalaisen (pakanallinen) pääsiäisen (Easter) ja joulunajan murhavimmat Euroopassa ja Venäjällä, sekä natsien massamurhat tehtiin kaikki kristinuskon ja Jeesuksen Kristuksen nimessä. Näytti hyvin epätodennäköiseltä, että seurakunta koskaan voisi olla juutalaisen kansan suojelija.

Aloin tehdä työtä Ester-seurakunnan muodostumiseksi estääkseni uuden antisemitistisen amalekilaisen Haamanin vihapurkauksen, joka johtaisi taas juutalaisten murhaan.

Ilokseni nykyään on jo joitakin kristillisiä järjestöjä, joissa näkyy Esterin kaltaisen seurakunnan merkkejä.

Mutta mikä on Esterin kaltainen seurakunta, ja mikä erotti Esterin muista, että hänestä tuli kokonaisen Raamatun kirjan sankaritar?

The defeat of the Haman of anti-Semitism by an Esther Church

Jos minun pitäisi sanoa lyhyesti yksi tärkeä tekijä, joka teki kuningatar Esteristä kansansa kiistattoman pelastajan, se oli identiteetti.

Kun hänen serkkunsa ja kasvatti-isänsä Mordokai kutsui häntä tehtävään, hän sanoi: Ei, en halua vaarantaa elämääni juutalaisen kansan puolesta. Ester oli unohtanut identiteettinsä juutalaisena. Hänellä oli hyvät olot kuninkaan haaremissa, ja hän oli halukas näkemään kansaansa murhattavan mieluummin kuin menettämään oman mukavuutensa.

Mordokai antoi Hatakille, kuninkaan hoviherralle, kirjallisen jäljennöksen laista, joka oli annettu Suusanissa juutalaisten tuhoamiseksi, jotta tämä veisi sen Esterin nähtäväksi ja kuultavaksi. Mordokai neuvoi Esteriä menemään kuninkaan luo anomaan tältä armoa ja rukoilemaan häntä kansansa puolesta. Hatak meni ja ilmoitti Esterille, mitä Mordokai oli sanonut. Ester lähetti vastauksensa Hatakin kautta Mordokaille:

Mutta Ester puhui Hatakille ja käski hänen sanoa Mordokaille: “Kaikki kuninkaan palvelijat ja kuninkaan maakuntien kansa tietävät, että kuka ikinä, mies tai nainen, kutsumatta menee kuninkaan luo sisempään esipihaan, on laki sama jokaiselle: hänet surmataan; ainoastaan se, jota kohti kuningas ojentaa kultavaltikkansa, jää eloon. Mutta minua ei ole kolmeenkymmeneen päivään kutsuttu tulemaan kuninkaan tykö.” Ester 4:10-12

Seurakunta on myös unohtanut identiteettinsä jo kauan sitten. Se on pitänyt itseään roomalaistettuna kristittynä, jolla on roomalaiset juhlat ja perinteet, ja sillä on näin mukava olla. Antisemitismi on noussut korkeimpiin mittasuhteisiin sitten toisen maailmansodan, mutta seurakunta tyytyy tilanteeseensa. Se ei ole juutalainen, vai onko sittenkin?

Kun pakanat ottivat vastaan Uuden liiton Juutalaisen Messiaan Veressä, seurakunta oksastettiin Juutalaiseen Öljypuuhun, ja siitä näin ollen tuli yksi Israelin kanssa.

Mutta jos muutamat oksista ovat taitetut pois ja sinä, joka olet metsäöljypuu, olet oksastettu oikeiden oksien joukkoon ja olet päässyt niiden kanssa osalliseksi öljypuun mehevästä juuresta, niin älä ylpeile oksien rinnalla; mutta jos ylpeilet, niin et sinä kuitenkaan kannata juurta, vaan juuri kannattaa sinua. Room. 11:17-18

Ei seurakunta korvaa eikä anasta Israelin paikkaa vaan liittyy Israeliin kuten Ruut Noomiin.

The defeat of the Haman of anti-Semitism by an Esther Church

Mutta Ruut vastasi: “Älä vaadi minua jättämään sinua ja kääntymään takaisin, pois sinun tyköäsi. Sillä mihin sinä menet, sinne minäkin menen, ja mihin sinä jäät, sinne minäkin jään; sinun kansasi on minun kansani, sinun Jumalasi on minun Jumalani. Missä sinä kuolet, siellä minäkin tahdon kuolla ja sinne tulla haudatuksi. Herra rangaiskoon minua nyt ja vasta, jos muu kuin kuolema erottaa meidät.” Ruut 1:16-17

Mutta tämän päivän seurakuntaa ei ole suurimmaksi osaksi oksastettu Öljypuuhun vaan roomalaiseen pakanalliseen joulukuuseen. Se on kadottanut todellisen identiteettinsä. Juutalaisen Messiaan identiteetti on korvattu roomalaistetulla Kristuksella ja seurakunnan identiteetti on varastettu – siksi ei ollut Esterin kaltaista seurakuntaa estämässä Shoan tapahtumista toisen maailmasodan aikana.

Löytyykö sellaista tänään? Se riippuu meistä, ja siitä palautammeko Juutalaisen Messiaan todellisen identiteetin ja sen mukana hänen morsiamensa identiteetin.

Toipuminen tästä ikivanhasta identiteettivarkaudesta on tämän hetken tehtävä – ellei niin tapahdu, suuri tuomio tulee seurakunnalle ja kansoille. Merkit ovat jo näkyvissä!

Mordokain vastaus penseälle ja mukavuudenhaluiselle veljentyttärelleen oli:

Jos sinä tänä aikana olet vaiti, tulee apu ja pelastus juutalaisille muualta, mutta sinä ja sinun isäsi perhe tuhoudutte. Kuka tietää, etkö sinä juuri tällaista aikaa varten ole päässyt kuninkaalliseen arvoon?” Ester 4:14

The defeat of the Haman of anti-Semitism by an Esther Church

Mordokai erotti Esterin ja hänen isänsä perheen muista juutalaisista, jotka JHVH vapauttaisi muulla tavoin. Esteriä ja hänen isänsä perhettä ei vapautettaisi, vaikka kaikki muut juutalaiset vapautettaisiin.

Kuitenkin Ester oli orpo Babylonian karkotuksesta lähtien. Mordokai oli ainoa isä, joka hänellä oli. Tuomitsiko Mordokai itsensä? Vai oliko Esterin isän perhe jokin toinen perhe?

Suusanin linnassa oli juutalainen mies, nimeltä Mordokai, Jaairin poika, joka oli Siimein poika, joka Kiisin poika, benjaminilainen. Hänet oli viety Jerusalemista pakkosiirtolaisuuteen niiden pakkosiirtolaisten joukossa, jotka vietiin samalla kuin Jekonja, Juudan kuningas, jonka Nebukadnessar, Baabelin kuningas, vei pakkosiirtolaisuuteen. Hän oli setänsä tyttären Hadassan, se on Esterin, kasvatusisä, sillä tämä oli isätön ja äiditön. Tyttö oli vartaloltaan kaunis ja näöltään ihana, ja hänen isänsä ja äitinsä kuoltua oli Mordokai ottanut hänet tyttäreksensä. Ester 2: 5-7

Esterillä ei ollut isää, äitiä eikä isän perhettä. Hän oli nyt naimissa Persian kuninkaan kanssa, josta oli tullut hänen aviomiehensä, ja välillisesti kuninkaan perheestä oli tullut Esterin isän perhe. Jos kuninkaan isä oli elossa, silloin Esterillä saattoi olla appi.

Voisiko olla, että Mordokai ilmoitti Esterille, että jos hän ei auttaisi omaa kansaansa, Israelin Jumala tuomitsisi hänet ja hänen miehensä perheen, Persian kuninkaallisen perheen, johon hän kuului? Persian kuningasta pidettiin kansansa isänä. Siinä mielessä kuningas oli Esterin isä yhtä hyvin kuin aviomies. Mordokain varoitus hänelle mukaillen oli:

Jos sinä et taistele liiton kansan, juutalaisen kansan, puolesta, joka synnytti ja kasvatti sinut, meidät vapautetaan joka tapauksessa, sillä Jumalalla on liitto meidän kanssamme. Mutta sinä, joka olet tullut yhdeksi Persian kuninkaan ja hänen kansansa kanssa, tuhoudut – etkä ainoastaan sinä, vaan kuninkaasi ja isäsi ja koko Persian kansa.

Ester ilmeisesti ymmärsi tilanteen, koska hän katui ja aloitti paaston ennen kuin hän meni rukoilemaan kuningasta kansansa puolesta. Ensimmäistä kertaa Ester tunnisti omakseen unohtamansa identiteetin juutalaisena.

The defeat of the Haman of anti-Semitism by an Esther Church

Niin kuningatar Ester vastasi ja sanoi: “Jos olen saanut armon sinun silmiesi edessä, kuningas, ja jos kuningas hyväksi näkee, niin annettakoon minulle oma henkeni, kun sitä pyydän, ja kansani, kun sitä haluan. Sillä meidät on myyty, minut ja kansani, hävitettäviksi, tapettaviksi ja tuhottaviksi. Jos meidät olisi myyty vain orjiksi ja orjattariksi, olisin siitä vaiti, sillä sen vaivan takia ei kannattaisi kuningasta vaivata.” Ester 7:3-4

Hänen väliintulonsa oli vaarallista, mutta hän ei tullut väliin vain juutalaisen kansan puolesta – ei! Hän pelasti Persian tuhoutumiselta, koska hän oli nyt persialainen. Tämä on kaikkialla Kirjoituksissa toistettu periaate. Jokainen henkilö ja kansa, joka nousee Israelia vastaan, joutuu Israelin Jumalan vihan kohteeksi.

Sillä näin sanoo Herra Sebaot: Kunniaksensa hän on lähettänyt minut pakanakansojen luokse, jotka ovat teitä saalistaneet. Sillä joka teihin koskee, se koskee hänen silmäteräänsä. Sillä katso, minä heilutan kättäni heitä vastaan, ja he joutuvat orjiensa saaliiksi. Ja te tulette tietämään, että Herra Sebaot on lähettänyt minut. Sakarja 2: 8-9

Loppu on historiaa (His-Story), kun paha Haaman hirtetään hänen juutalaiselle Mordokaille valmistaansa hirsipuuhun, niin myös hänen kymmenen poikaansa.

Niin ripustettiin Haaman hirsipuuhun, jonka hän oli pystyttänyt Mordokain varalle. Sitten kuninkaan viha asettui. Ester 7:10

Kun kaikki vaaralliset käärmeet oli tapettu, juutalaiset pystyivät nyt puolustamaan itseään ja voittamaan vihollisensa. Kuningatar Ester ylennettiin huomattavaan asemaan, ja Mordokaista tuli kuninkaan neuvonantaja amalekilaisen Haamanin sijaan.

Mutta Mordokai lähti kuninkaan luota puettuna kuninkaalliseen punasiniseen purppuraan ja pellavapukuun, ja hänellä oli suuri kultakruunu ja viitta, tehty valkoisesta pellavakankaasta ja purppuranpunaisesta kankaasta. Ja Suusanin kaupunki riemuitsi ja oli iloissaan. Juutalaisille oli tullut onni, ilo, riemu ja kunnia, ja jokaisessa maakunnassa ja kaupungissa, joka paikassa, mihin kuninkaan käsky ja hänen lakinsa tuli, oli juutalaisilla ilo ja riemu, pidot ja juhlat. Ja paljon oli maan kansoista niitä, jotka kääntyivät juutalaisiksi, sillä kauhu juutalaisia kohtaan oli vallannut heidät. Ester 8:15-17

Kirjan loppuun mennessä kuningatar Esterin identiteetti on täysin palautettu ja hänen juutalaisen isänsä perhe nyt muistetaan. Hänet tunnistettiin nyt Abihailin tyttäreksi. Abihail tarkoittaa ‘mahtavaa isää’. Hän oli nyt Korkeimman täydellinen tytär. Hänen orpoutensa ja väärä identiteettinsä oli mennyttä.

Ja sitten Ester, Abihailin tytär, ja juutalainen Mordokai kirjoittivat kaiken valtansa nojalla kirjoituksia saattaakseen säädöksenä voimaan tämän toisen puurim-käskykirjeen. Ester 9:29

Loppu hyvin, kaikki hyvin.

Onko loppu hyvin, kaikki hyvin myös seurakunnassa ja kansoissa, joita seurakunta edustaa? Vain jos Esterin kaltainen seurakunta nousee ja puuttuu hallitustensa ja viranomaistensa toimiin pysäyttämään kauhistuttavan antisemitismin nousun.

Jotta Ester-seurakunta voisi nousta, sen täytyy palata identiteettinsä oksastettuna Juutalaiseen Öljypuuhun ja Juutalaisen Messiaan palvojana. Vain seurakunnan juutalainen Messias voi tehdä lopun antisemitismistä, niin että kansat välttyvät tuomiolta Siionin asian tähden. Roomalainen Kristus ei auta!

The defeat of the Haman of anti-Semitism by an Esther Church

Jotta Esterin kaltainen seurakunta voi nousta, meidän täytyy saada takaisin Juutalaisen Messias Jeshuan varastettu identiteetti. Juutalaisen Mordokain lailla Jeshua kolkuttaa ovellamme.

Te kumarratte sitä, mitä ette tunne, me kumarramme sitä, minkä me tunnemme. Sillä pelastus (Jeshua) on juutalaisista. Joh. 4:22

Esterin kaltaisen seurakunnan on noustava heti!

Sillä Herra on vihastunut kaikkiin kansoihin ja kiivastunut kaikkiin heidän joukkoihinsa; hän on vihkinyt heidät tuhon omiksi, jättänyt heidät teurastettaviksi. Heidän surmattunsa viskataan pois, ja niitten raadoista nousee löyhkä, ja vuoret valuvat heidän vertansa. Sillä Herralla on koston päivä, maksun vuosi Siionin asian puolesta. Jesaja 34: 2-3, 8

Juudan Leijonan puolesta,

Israelilaiset mentorinne ja ystävänne

Arkkipiispa Dominiquae ja Rabbi Baruch Bierman

“Muutamme kansakunnat lammaskansoiksi yksi ihminen kerrallaan.”

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

Liity jäseneksi Yhdistyneet Kansakunnat Israelin Puolesta -liikkeeseen

https://unitednationsforisrael.org/fi/jasenyys/

Lähetä lahjasi:

Viikon kirja: Lammaskansat

On aika vallata kansakunnat
https://kad-esh.org/fi/kauppa/lammaskansat/

Katso: Liittonimi

Arkkipiispa Dominiquae Biermanin silmiä avaava opetus jatkuu Raamattukoulu Pyörillä Israelin matkalta. Opi, kuinka Jeesus-nimen käyttö kätkee hänen todellisen juutalaisen identiteettinsä. Se on johtanut seurakunnan maanpakoon babylonialaistyyppiseen uskonnolliseen järjestelmään nimeltä kristinusko. Todellinen palvonta vaatii omistautumista yksin JHVH:lle. Meidän tulee hävittää juurineen kaikki korvausteologia elämästämme ja olla liittosuhteessa Jeshuan, Juutalaisen Messiaamme kanssa.

Liity Kansakuntien 70 Vanhurskaan joukkoon

Tue UNIFY -Suurlähetystömme toimintaa Jerusalemin kukkuloilla kuukausittain 100 dollarilla. Klikkaa alla olevaa linkkiä ja valitse kuukausilahjoitus 100 dollarille kuussa.
Lisätietoa: info@unitednationsforisrael.org
https://unitednationsforisrael.org/fi/lahjoitukset/

https://unitednationsforisrael.org/fi/suurlahetysto/

Opiskele GRM – Messiaaninen, apostolinen ja profeetallinen raamattukoulu Israelista!

www.grmbibleschool.com/fi/

Katso uusimmat Facebook-päivityksemme!

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/