Resurrecting the Feast of First Fruits

Herättäkäämme henkiin ensihedelmien/ensilyhteen juhla!


Resurrecting the Feast of First Fruits
Toorajakso SHEMINI SHEL PESACH – Devarim (5. Moos.) 14:22-16:17

Mutta nytpä Messias on herätetty kuolleista, esikoisena kuolemaan nukkuneista. 1. Kor 15:20

Shabbat shalom ja riemullista Pesachia, rakkaat ystävät!

Pääsiäisjuhlan ensimmäisen sapatin lopussa on Ensihedelmien eli ensilyhteen juhla, josta kerrotaan 3. Moos. 23:ssa.

Sano israelilaisille: Kun tulette maahan, jonka minä annan teille, ja leikkaatte sen viljaa, viekää papille ensilyhde sadostanne. Pappi heiluttakoon lyhdettä heilutusuhrina JHVH:n edessä, että saisitte osaksenne Herran suosion, hänen tulee heiluttaa sitä sapatin jälkeisenä päivänä.” 3. Moos. 23:10, 11

Tämä on se todellinen Jeshuan kuolleista ylösnousemisen hetki, kun hän oli viettänyt haudassa kolme päivää ja kolme yötä ”Joonan merkkiä” koskevan profetiansa mukaisesti. Hänet ristiinnaulittiin keskiviikkona, ja hän nousi kuolleista lauantai-iltana auringon laskettua.

Hän vastasi heille: ´Tämä paha ja avion rikkova sukupolvi vaatii merkkiä, mutta sille ei anneta muuta merkkiä kuin profeetta Joonan merkki. Niin kuin Joona oli meripedon vatsassa kolme päivää ja kolme yötä, niin myös Ihmisen Poika on oleva maan povessa kolme päivää ja kolme yötä.´ Matteus 12:39, 40.

Tätä juhlaa vietetään sapatin iltana (lauantaina) osana seitsenpäiväistä Pääsiäisen Happamattoman leivän juhlaa.

Magdalan Maria tuli haudalle viikon ensimmäisenä päivänä, ja Herra oli silloin jo noussut ylös kuolleista. Viikon ensimmäinen päivä alkaa lauantaina auringon laskiessa.

Resurrecting the Feast of First Fruits

Varhain viikon ensimmäisenä päivänä, kun oli vielä pimeä, Magdalan Maria tuli haudalle ja näki, että kivi oli otettu pois hautakammion suulta. Johannes 20:1

Jeshua on kuolleista ylösnousseiden Ensihedelmä. Ei ihme, että vihollinen on yrittänyt kaapata itselleen Pääsiäisjuhlan nimittämällä sen ”Easteriksi” (englanniksi) Ishtar-jumalattaren mukaan.

”Kun nousi kysymys pyhän Easter-juhlan vietosta, katsoimme, että olisi soveliasta, että kaikki viettäisivät juhlaa yhtenä päivänä; mikä olisikaan toivottavampaa kuin että tätä juhlaa, jonka kautta saamme kuolemattomuuden toivon, vietettäisiin yhtenä miehenä kaikki samalla tavalla? Julistettiin, että tänä juhlista pyhimpänä ei sovi noudattaa noiden juutalaisten tapoja, jotka ovat tahranneet kätensä rikoksista kauheimpaan, ja joiden mielet olivat sokaistuneet. Kun hylkäämme heidän tapansa, voimme siirtää jälkeläisillemme lainmukaisen tavan viettää Easteriä; niin kuin olemme noudattaneet Pelastajan kärsimyksestä lähtien (viikon päivän mukaisesti).” (Otteita Nikean kirkolliskokouksen julistuksesta.)

Ainoa, mikä muuttaa ajat ja lain, on Antimessias, niin kuin Danielin kirjassa sanotaan:

Hän puhuu sanoja Korkeinta vastaan ja tuhoaa Korkeimman pyhiä. Hän tahtoo muuttaa ajat ja lain, ja ne annetaan hänen valtaansa ajaksi ja kahdeksi ajaksi ja puoleksi ajaksi. Daniel 7:25

Koska Konstantinus muutti ajat ja lait ja irrotti koko seurakunnan sen alkuperäiseltä heprealaiselta, raamatulliselta perustukselta, hän on Antimessiaan kuva. Koko tämä ”avioero” tapahtui ”Easterista” ja pääsiäisestä käydyn kiistan johdosta. Mutta Jeshua ei noussut kuolleista ”pääsiäissunnuntaina” niin kuin monet ovat uskoneet, vaan sapatin päättyessä Pääsiäisviikolla, ensimmäisen päivän iltana, joka on ensihedelmien (ensilyhteen) juhla. Magdalan Maria tuli haudalle viikon ensimmäisenä päivänä, kun oli vielä pimeää, eikä Jeshua ollut siellä! Hän nousi kuolleista lauantai-iltana auringon laskettua ja näin täyttyivät kolme päivää ja kolme yötä haudassa. Hän täytti Joonan merkin. Kehotamme teitä kaikkia hylkäämään Nikean kirkolliskokouksen pakanallisine juhlineen ja historiallisine juutalaisvihoineen ja asettamaan ennalleen Ensihedelmien juhlan ja näin juhlimaan Jeshuan ylösnousemusta!

Resurrecting the Feast of First Fruits

Kutsu kunnioittaa Jeshuaa ja Israelia ensihedelmillä – profeetallinen kunnianosoitus

Pyydämme teitä tuomaan tai lähettämään ensihedelmien uhrinne ja näin vahvistamaan seurakunnan ja Israelin yhteyttä, ja hylkäämään Nikean kirkolliskokouksen päätökset kirouksineen. Toora käskee meitä pitämään tätä ikuisena säädöksenä, ja antamaan uhrimme ylimmäiselle papille. Tiedämme, että Jeshua on Ylimmäinen Pappi: kunnioittakaamme Israelia, ja Jeshuaa juutalaisena Messiaana.

Älkää syökö uuden sadon leipää, paahdettuja jyviä tai tuleentumatonta viljaa ennen sitä päivää, jona tuotte Jumalallenne uhrilahjan. Tämä on teille ikuinen säädös polvesta polveen, missä asuttekin. 3. Moos. 23:14

Uhrilahja tuotiin papille ensiksi sen tähden, että pappi siunaisi kätten työn ja Israelin sadon. Kun tuotte (tai lähetätte) ensilyhteenne, siunaamme kaikkia teitä, jotka tahdotte noudattaa tätä käskyä lähettäen ensihedelmien ylösnousemuslahjan. Vapautamme siunauksen Siionista Jeshuan, juutalaisen ylipapin nimessä, ja tulette näkemään valtavia läpimurtoja! Olen aivan innoissani tästä! Itse asiassa uskon, että ylösnousemuselämä astuu antajien elämään ja raha-asioihin. Tällä on erityinen voima nyt kun maailman talous järkkyy. Meidän ei tarvitse olla riippuvaisia maailman järjestelmistä, vaan Kuningaskunnan järjestelmistä, ja Toora näyttää meille, miten voimme sen tehdä.

Ainoa ohje, mitä Ensihedelmän juhlasta annetaan, on tuoda välittömästi papille ensihedelmäuhri. Tämän vuoden ollessa Shmita-vuosi, ohje tarkoittaa että siitä, mitä maa itsessään tuottaa, tuodaan papeille uhri.

Sano israelilaisille: Kun te tulette maahan, jonka minä annan teille ja te leikkaatte sen viljaa, viekää papille ensilyhde sadostanne. Pappi heiluttakoon lyhdettä heilutusuhrina JHVH:n edessä että saisitte osaksenne Herran suosion. Hänen tulee heiluttaa sitä sapatin jälkeisenä päivänä. 3. Moos. 23:10, 11.

Sadon ensimmäisen osan antaminen tuo sekä taloudellisen siunauksen että herätyksen!

Kunnioita Herraa antamalla varoistasi ja paras osa kaikesta sadostasi, niin sinun jyväaittasi täyttyvät runsaudella ja viini pursuaa kuurnistasi. Sananl.3:9,10.

Kainin synti oli siinä, että hän ei antanut Ensihedelmiä! Abel antoi ensihedelmät ja hänen uhrinsa hyväksyttiin. Kain antoi ”uhrilahjan”, mutta ei määräyksen mukaista uhrilahjaa.

Jonkin ajan kuluttua Kain toi maan hedelmistä uhrilahjan Herralle. Myös Abel toi uhrin. Hänen lahjansa oli lauman esikoisista ja niiden rasvoista. Herra katsoi hyväksyen Abelin ja hänen uhrilahjansa puoleen. 1. Moos. 4:3, 4

Resurrecting the Feast of First Fruits

Mistä tietää, miten paljon on annettava ja mitkä ovat oikeat ensihedelmät? Rukoile asiaa, niin Pyhä Henki kyllä ilmoittaa sinulle. Katso Abelin antamaa uhria lauman esikoisista ja niiden rasvasta. Kyseessä oli ehdottomasti arvokas ja runsas uhri!

Huomatkaa tämä: joka niukasti kylvää, se niukasti myös niittää, ja joka runsaasti kylvää, se myös runsaasti niittää. Kukin antakoon niin kuin on sydämessään päättänyt, ei surkeillen eikä pakosta, sillä iloista antajaa Jumala rakastaa. 2. Kor. 9:6, 7

Rakkaat ystävät! Tämä on oleva Profeetallinen uhrilahja Messiaan ylösnousemuksen kunnioittamiseksi, ja samalla palautetaan juutalaisille se, mitä heiltä on vääryydellä viety; se on hyvityksen maksamista siitä, mitä heille on tehty: murhattu, hyljätty ja vainottu. Tänä vuonna tämän pyhän juhlan aikana voitte ottaa tavaksi kunnioittaa Jeshuan juutalaisuutta ja Hänen kansaansa, kun juhlitte Hänen ylösnousemustaan oikeaan aikaan. Se tuo tullessaan kuolleista ylösnousemisen ja herätyksen!

Sillä jos heidän (juutalaisten) hylkäämisensä on koitunut sovinnoksi maailmalle, mitä muuta heidän armoihin ottamisensa merkitseekään kuin elämää kuolleista. Room. 11:15

Muistakaa, että saatana on pelännyt ja pelkää tätä ennalleen asettamista, koska se jouduttaa Jeshuan paluuta!

Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois ja että virvoituksen ajat tulisivat Herran kasvoista ja hän lähettäisi teille ennalta määrätyn Voidellun, Jeshuan; taivaan oli määrä ottaa hänet luokseen niihin aikoihin asti, jolloin kaikki asetetaan kohdalleen. Tästä Jumala on puhunut ikiajoista asti pyhien profeettojensa suulla. Apt. 3:19–21

Shabbat shalom ja iloista Pesachia!

Israelilaiset mentorinne ja ystävänne,

Arkkipiispa Dominiquae & Rabbi Baruch Bierman

”Siionin tähden en voi vaieta.” Jesaja 62:1

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

Kutsumme sinua lähettämään ensihedelmien uhrisi Israelin ylösnousemukseksi

Ensihedelmien juhla pääsiäisen aikaan on Messiaan ylösnousemuksen ajankohta, ja uskomme, että ensihedelmien uhrit tuovat taloudellisen ylösnousemusvoiman elämääsi!

Ja Herra puhui Moosekselle sanoen:”Puhu israelilaisille ja sano heille: Kun te tulette siihen maahan, jonka minä teille annan, ja leikkaatte sen viljaa, niin viekää papille viljastanne uutislyhde. Ja hän toimittakoon sen lyhteen heilutuksen Herran edessä, että hänen mielisuosionsa tulisi teidän osaksenne; sapatin jälkeisenä päivänä pappi toimittakoon sen heilutuksen. 3. Moos. 23:9-11

Paras kaikesta uutisesta, kaikenlaatuisesta, ja kaikki annit, mitä laatua hyvänsä antinne ovatkin, tulevat papeille; ja parhaat jyvärouheistanne on teidän annettava papille, että sinä tuottaisit siunauksen huoneellesi. Hes. 44:30

Lahjoitustavat:

Katso viimeisin opetus: Naimisissa maan kanssa (Married to the Land)

 • Shabbat Letter ads

  Tilaa YouTube-kanavamme

  Katso Arkkipiispa Dominiquae Biermanin viimeisimmät lähetykset ja tilaa Yhdistyneet Kansakunnat Israelin puolesta YouTube-kanava!

  YouTube kanava →

  Hanukkah Lights banner

  Hanukkavalot 2022

  Ilmainen Rukous- ja ylistystapahtuma

  Gazebo, Plaza De La Constitución, St Augustine, FL

  18-25.12.2022
  joka ilta klo 17-19 paikallista aikaa

  VAPAA PÄÄSY

  “Niin Jeshua taas puhui heille sanoen: “Minä olen maailman valkeus; joka minua seuraa, se ei pimeydessä vaella, vaan hänellä on oleva elämän valkeus”. Joh. 8:12

  Tule mukaan Hanukka-juhlaamme, jossa me sytytämme joka ilta uuden kynttilän suureen Hanukkiaan St. Augustinessa, USA:n ensimmäisessä kaupungissa!

  Tuo mukanasi oma kannettava tuoli.

  Osoite:

  Gazebo, Plaza De La Constitución
  1 Cathedral PI, St Augustine, FL 32084

  Lisätietoa:
  shalom@ZionsGospel.com

  Pesah Sheni Tour

  Pesach Sheni 2023

  Profeetallinen Israelin kiertue
  Uusien mahdollisuuksien Jumala

  Juhlimme Israelin 75- vuotispäivää ja vietämme Rabbi Baruchin 77-vuotis syntymäpäivää

  2.-12. Toukokuuta 2023

  Arkkipiispa Dominiquaen & Rabbi Baruch Biermanin kanssa

  “viettäkööt sitä toisen kuukauden neljäntenätoista päivänä, iltahämärässä. Happamattoman leivän ja katkerain yrttien kanssa he syökööt pääsiäislampaan.” 4. Moos. 9:11

  Tule juhlimaan toista pääsiäistä kiertäen kanssamme Israelin maata ja vaikuta Pyhään maahan rukouksillasi ja läsnäolollasi. Tulemme nauttimaan yhdessä täyden pääsiäisen seder-aterian.

  ***koronapasseja ja -testejä ei vaadita.

  Lehitraot, nähdään Israelissa!

  Lisätietoja →

  GRM Banner

  Opi uskon juutalaisista juurista.

  Sinun ei tarvitse enää koskaan käydä toista raamattukoulua. GRM-Raamattukoulu on kuin pesukone, joka johtaa sinut 1. vuosisadan totuuteen, Siionissa tehtyyn alkuperäiseen evankeliumiin! Totuus tekee vapaaksi!

  Ilmoittaudu ja aloita opiskelu →

  Identiteettivarkaus

  Voita antisemitismi & löydä juutalainen Messias

  Löydä identiteettisi Messiaassa palauttamalla Hänen identiteettinsä juutalaisena. Arkkipiispa Dominiquae Biermanin kirja Identiteettivarkaus & GRI-verkkokurssi tekevät lopun antisemitismistä esittelemällä sinulle Messiaan juutalaisen identiteetin. Opit, miten vaeltaa ensimmäisen vuosisadan voitelussa ja voimassa!

  Tilaa ja aloita opiskelu →

  ** Huom. Kurssi sisältyy kirjaan vain silloin, kun kirja tilataan sivulta
  https://www.against-antisemitism.com/fi/

  GRM prison

  Tue vankilatyötämme

  Olemme avanneet Yhdysvalloissa palvelutyön vankiloissa Rabbi Baruch Biermanin johdolla. Olemme julkaisseet GRM-raamattukoulun alustalla, joka tuo sen kaikkien vankien saataville, niin että he voivat opiskella tableteillaan. Askel askeleelta vangit johdetaan Siionissa tehtyyn evankeliumiin, ja olemme nähneet heidän elämässään tapahtuvan monia ihmeitä! Kun Rabbi Baruch vierailee heidän luonaan vankilassa, hän palaa aina mukanaan raportteja parantumisista ja elämän muuttumisesta. Jah on avannut meille mahtavan oven.

  Kutsumme sinut tukemaan tätä tärkeää palvelutyötä rukouksilla ja lahjoituksilla, jotta saisimme esitellä Jeshuan, juutalaisen Messiaan kaikille vangeille Yhdysvalloissa!

  Kun lähetät lahjoituksesi kirjoita kommenttikenttään: “Prison Ministry”

  Lahjoita →

  Lue lisää →

  UNIFY Banner

  Liity Yhdistyneet Kansakunnat Israelin Puolesta -liikkeeseen & tule mukaan kuukausittaiseen jäsenten verkkokonferenssiin.

  Saat tuoreita uutisia, ohjausta ja profeetallista opetusta ja tulet osaksi Ester-seurakuntaa, joka seisoo Israelin rinnalla!

  Liity Yhdistyneet kansakunnat Israelin Puolesta -liikkeeseen →

  Liity Kansakuntien 70 vanhurskaan joukkoon

  Tule Yhdistyneet Kansakunnat Israelin Puolesta -liikkeen erityiskumppaniksi sitoutumalla tukemaan meitä 100 dollarin (tai enemmän) kuukausittaisella rakkaudenlahjalla.

  Voit lahjoittaa verkossa painamalla alla oleva linkkiä, tai pyydä tietoa muista lahjoitustavoista osoitteesta info@unitednationsforisrael.org

  Liity →

  Liity Telegram-kanavallemme nähdäksesi Arkkipiispa Dominiquae Biermanin viimeisimmät päivitykset:

  https://t.me/dominiquaebierman