Restitution of justice

Hyvittäminen on oikeudenmukaista


Restitution of justice
Tooraosuus SHMINI – Vayikra (2. Moos.) 9:1-11:47

Viisaus, osa 5

Jokaisessa rikosasiassa, koskee se härkää, aasia, lammasta, vaatetta tai mitä tahansa kadoksissa olevaa, josta joku sanoo: ”Tämä se on”, on kummankin kanta tuotava Jumalan eteen. Sen, jonka Jumala tuomitsee syylliseksi, on korvattava lähimmäiselleen kaksinkertaisesti. (engl. tekstissä: kummankin kanta tuotava tuomarien eteen; ja sen, jonka tuomarit tuomitsevat syylliseksi). 2. Mooses 22:8

Shabbat shalom, rakkaat ystävät!

Kun ihmiset tilaavat meiltä jotain ja jostain syystä tilattu tuote vahingoittuu postissa, tai lähetyksessä on tapahtunut joku virhe, meidän palvelutyömme periaatteena on lähettää tälle henkilölle uusi vahingoittumaton tuote ja sen lisäksi ylimääräinen lahja hyvitykseksi aiheutuneesta harmista. Hyvitettäessä korvataan aina myös aiheutunut harmi. Siksi Toorassa puhutaan paljon lähimmäisillemme aiheuttamamme vahingon korvauksesta

Hyvitys (engl. restitution), lyhentämättömän verkkosanakirjan mukaan:

Korvaus, joka suoritetaan antamalla aiheutettua menetystä, vahinkoa tai vammaa vastaava vastine tai korvaus; vahingonkorvaus. Aikaisemmin viedyn, luovutetun tai menetetyn omaisuuden tai oikeuksien palauttaminen. Aikaisemman tai alkuperäisen tilan tai aseman ennalleen asettaminen. Fysiikassa paluu alkuperäiseen fyysiseen olotilaan, etenkin elastisen epämuodostuman jälkeen.

Synonyymejä: korvaus, palkkio, palautus, hyvittäminen, korvaaminen, takaisinmaksu.

Hyvittäminen on oikeudenmukaista

Ja haudattiin yhdessä Saulin ja hänen poikansa Joonatanin luiden kanssa Benjaminin maahan Seelaan Saulin isän Kiisin hautaan. Kaikki tehtiin kuninkaan käskyn mukaisesti, ja sen jälkeen Jumala leppyi maalle. (engl. Jumala vastasi rukoukseen maan puolesta.) 2. Samuel 21:14:

Kuningas Daavidin hallintokaudella Israelin maassa oli kauhea kuivuus, jonka aiheuttama nälänhätä uhkasi tappaa kansan. Kun Kuningas Daavid kysyi asiaa JHVH:lta, Hän vastasi sanoen:

”Tämä on Saulin tähden ja verivelan alaisen suvun tähden, koska hän surmasi gibeonilaisia.” 2 Samuel 21:1b

Kun kuningas Daavid ymmärsi, että hän kärsi edeltäjiensä syntien tähden, hän pyrki heti oikaisemaan vääryyden antamalla hyvityksen.

Daavid kysyi gibeonilaisilta: ”Mitä minun on tehtävä teidän hyväksenne? Millä voin sovittaa tämän rikoksen, niin että te siunaisitte Herran perintöosaa?” 2. Samuel 21:3

Gibeonilaiset vaativat pyhää kostoa Saulin suvulle. Vaikka he olisivat voineet vaatia rahallisen korvauksen ja myöskin kostaa koko Israelille, he tahtoivat sen, mihin heillä oli oikeudenmukaisuuden nimissä oikeus.

He vastasivat kuninkaalle: ”Se mies tuhosi meitä ja aikoi hävittää meidät kaikkialta Israelin alueelta. Annettakoon meille sen miehen jälkeläisistä seitsemän miestä lävistääksemme heidät paaluihin Herran edessä, Saulin, Herran valitun, Gibeassa.” Kuningas sanoi: ”Minä annan.” 2 Samuel 21:5,6

Kun nuo Saulin suvun seitsemän miestä oli surmattu, Elohim kuuli sadetta anovat rukoukset ja vastasi niihin. Kuivuus päättyi ja Israel säästyi.

Ja haudattiin yhdessä Saulin ja hänen poikansa Joonatanin luiden kanssa Benjaminin maahan Seelaan, Saulin isän Kiisin hautaan. Kaikki tehtiin kuninkaan käskyn mukaisesti, ja sen jälkeen Jumala leppyi maalle. 2. Samuel 21:14

Jos kuningas Daavid ei olisi suostunut suorittamaan gibeonilaisten vaatimaa hyvitystä, JHVH ei olisi avannut taivasta Israelille, vaikka Israel on Hänen liittokansansa. JHVH on oikeudenmukainen Jumala eikä katso henkilöön. Vaikka gibeonilaiset olivat orjia ja Israel oli Isäntä ja Liiton kansa, Israel sai kärsiä kuivuudesta siksi, kunnes saattaisi oikeuden voimaan.

Restitution of justice

Meidät on kutsuttu tekemään sitä, mikä on oikein

Tästä käy ilmi, ketkä ovat Jumalan lapsia ja ketkä Paholaisen lapsia: se. joka ei noudata vanhurskautta, ei ole Jumalasta, ei myöskään se, joka ei rakasta veljeään. 1. Joh 3:10

Messiaaseen uskovat kristityt ajattelevat usein, että koska he voivat julistaa pelastuvansa Jeshuan veren kautta, he voivat sen turvin tehdä mitä haluavat. Heidän mielestään heillä on enemmän etuoikeuksia ja siksi heidän ei tarvitse käyttäytyä oikein. Minulla on teille uutisia: Jos emme tee sitä mikä on oikein, olemme kirouksen alla emmekä siunauksen alla, vaikka vetoaisimme jokaikiseen Raamatun lupaukseen. Jos me rikomme lupauksemme ja valamme, joudumme kärsimään. Ja jos me vahingoitamme jotakuta, joudumme tuomittaviksi. Lisäksi Elohim katsoo meitä Jeshuan seurakuntaruumiin jäseniä niin kuin Hän katsoi Israelia koko kansana. Koko Messiaan seurakuntaruumis on kansa, itse asiassa pyhä kansa.

Te sen sijaan olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo ja omaisuuskansa julistaaksenne hänen jaloja tekojaan, joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valoonsa. 1. Piet 2:9

Jos edellisten sukupolvien uskovat / kristityt tekivät syntiä ihmisryhmiä, kuten juutalaisia vastaan (pogromit, Espanjan inkvisitio, ristiretket, Holokausti ja monet muut vainot), tuomio tästä synnistä tulee koskemaan kollektiivisesti koko seurakuntaa ja jokaista kristinuskon suuntausta. Messiaan seurakuntaruumiille on koittava kuivuuden aika aivan niin kuin kuningas Daavidin päivinä tapahtui. Tuona kuivuuden aikana ei tule olemaan sadetta (ei herätystä), vaan nähdään nälkää (Jumalan Sanan nälkä), ja ihmisten sielu huutaa tyhjyyttään. Nyt on jo tuo aika! Olen nähnyt kuivuutta ja tyhjyyttä kaikkialla. Saarnaajat tekevät pakolliset kuviot, saarnaavat samanlaisia saarnoja, mutta he ovat kuin tyhjyyttään kolisevia tynnyreitä. He käyttäytyvät ikään kuin olisi voitelua ja herätystä, mutta taivaallista sadetta ei ole saatu pisaraakaan. Monet ihmiset lähtevät epätoivoisina seurakunnasta ja etsivät vihreämpiä laitumia siirtyäkseen vain erämaasta erämaahan, soratieltä soratielle.

Lopun ajan seurakunnalla on vain yksi toivo: hyvittäminen. Jokaisen seurakunnan ja uskonsuuntauksen on tehtävä katumuksen ja hyvityksen tekoja hyvittääkseen esi-isien synnit, joita he tekivät juutalaisia ja Israelin kansaa vastaan ja muita ihmisiä kohtaan, joita on vahingoitettu kristinuskon nimissä. (Lataa itsellesi kirjani MAP Vallankumous ilmaiseksi verkkokaupastamme www.zionsgospel.com saadaksesi tästä enemmän tietoa).

Restitution of justice

Ruut suoritti hyvityksen ja mursi kirouksen

Yksikään ammonilainen tai mooabilainen ei voi päästä Herran seurakuntaan. Heidän jälkeläisensä ei voi päästä Herran seurakuntaan edes kymmenennessä polvessa. 5 Mooses 23:4

Näemme Sanasta, että ne ihmisryhmät, jotka kieltäytyvät auttamasta Israelia tai vahingoittavat sitä tieten tahtoen, joutuvat kirouksen alle. Mooabilaiset ja ammonilaiset eivät suostuneet auttamaan Israelin lapsia erämaassa.

Koska he eivät tulleet teitä vastaan leipää ja vettä mukanaan, kun Egyptistä lähdettyänne olitte matkalla, ja koska Baalak palkkasi Bileamin, Beorin pojan Aram-Naharaimin Petorista, kiroamaan sinua. 5. Mooses 23:5

Ruut oli mooabilaisnainen ja aivan niin kuin muutkaan mooabilaiset, hänkään ei voinut pelastua, eivät myöskään hänen lapsensa, aina kymmenenteen polveen astii. Tuohon aikaan ainoa tapa pelastua oli sanoutua irti pakanuudesta ja liittyä Israelin kansaan ympärileikkauksen ja Jumalan käskyjen pitämisen kautta. Kuvitelkaa, että taivas pysyi kiinni mooabilaisten edessä; heillä ei ollut minkäänlaista toivoa pelastuksesta! Mutta yksi pieni nainen muutti tilanteen suorittamalla hyvityksen. Hän antoi elämänsä alttarille Noomin, leskeksi jääneen juutalaisen anoppinsa tähden. Hän kadotti elämänsä lähteäkseen Noomin kanssa Israelin maahan ja palvellakseen Noomia elämässä tai kuolemassa.

Mutta Ruut vastasi: ”Älä vaadi minua jättämään sinua ja lähtemään pois luotasi, sillä minne sinä menet, sinne minäkin menen, ja missä sinä yövyt, siellä yövyn minäkin. Sinun kansasi on minun kansani ja sinun Jumalasi on minun Jumalani. Missä sinä kuolet, siellä minäkin tahdon kuolla ja tulla haudatuksi sinne. Herra rangaiskoon minua nyt ja vasta, jos muu kuin kuolema erottaa meidät.” Ruut 1:16, 17

Ruut hyvitti näin mooabilaisten Israelia vastaan tekemät synnit palvelemalla yhtä juutalaista naista! Tilanne on sama, jos yksi saksalainen nainen suorittaisi hyvityksen oman kuusi miljoonaa juutalaista tuhonneen kansansa puolesta antamalla elämänsä yhden juutalaisen puolesta palvelemalla tuota juutalaista ja siunaamalla koko elämänsä yhtä juutalaista. Samoin kuka tahansa kristitty voi palvella yhtä juutalaista kristikunnan juutalaisia vastaan tekemien syntien vuoksi.

Mitä yhden ihmisen suorittama hyvitys voi saada aikaan? Se voi niin paljon, että Ruutin ja hänen jälkeläistensä kohdalla kirous murtui täydellisesti. Lisäksi Ruut meni naimisiin Booaksen kanssa, joka oli Noomin juutalainen sukulainen. Ruut synnytti Obed-nimisen pojan, joka oli Iisain isä, joka puolestaan oli kuningas Daavidin isä. Jeshua syntyi Daavidin suvusta, joten Ruutista, pakanasta ja kirotusta mooabilaisesta, tuli kuningas Daavidin isoäiti ja Messiaan kuninkaallisen suvun jäsen yhden hyvityksenteon tähden. Näin suuri on hyvittämisen voima. (Matteus 1).

Silloin Ruut heittäytyi kunnioitusta osoittaen kasvoilleen ja sanoi hänelle: ”Miksi olet minulle suosiollinen ja osoitat minulle huomiota, vaikka minä olen muukalainen?” Booas vastasi hänelle: ”Minulle on kerrottu kaikki mitä olet tehnyt anoppisi hyväksi miehesi kuoltua ja kuinka jätit isäsi, äitisi ja synnyinmaasi ja lähdit kansan luo, jota et ennen tuntenut. Herra hyvittäköön sinulle tekosi, ja tulkoon sinulle täysi palkka Herralta, Israelin Jumalalta, jonka siipien alta olet tullut etsimään turvaa.” Ruut 2:10–12

Restitution of justice

Kornelius suoritti hyvitystä ja avasi pelastuksen portit

Kesareassa oli mies nimeltään Kornelius, sadanpäällikkö niin sanotussa italialaisessa joukko-osastossa. Hän oli hurskas ja jumalaapelkäävä kuten koko hänen perhekuntansakin. Hän antoi paljon almuja kansalle ja rukoili alati Jumalaa. Ap.teot 10:1, 2

Kornelius oli italialainen armeijan kapteeni, joka komensi sataa roomalaista sotilasta. Hän teki jotain, joka oli täysin vastoin Rooman hallitustapaa: Hän siunasi juutalaista kansaa antamalla rahaa. Juutalaiset olivat Rooman hallinnon alaisia. He maksoivat veroa roomalaisille eikä suinkaan päinvastoin, ja tässä meillä on nyt vaikutusvaltainen roomalainen, joka antaa Zedaka (almuja tai vanhurskaan uhrin) juutalaisille. Kaikki roomalaiset sotilaat varmasti nauroivat Korneliukselle. Se, mitä hän teki, ei ollut mitenkään suosittua. Roomalaiset olivat ottaneet paljon saalista juutalaisilta ja kiskoivat valtavia määriä veroja köyhdyttäen näin Jumalan kansaa. Tämän vuoksi heitä uhkasi Jahven tuomio, sillä JHVH oli luvannut Aabrahamille, että kansakuntien siunaus tai kirous riippuu siitä, miten he kohtelevat hänen jälkeläisiään, juutalaisia.

”Minä siunaan ne, jotka siunaavat sinua, ja kiroan sen, joka kiroaa sinua, ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki maailman sukukunnat.” 1. Mooses 12:3

Ja niin kuin nyt tiedämme, Rooman valtakunta kukistui eikä sitä sellaisena enää ole olemassa. Mutta juutalaiset ovat yhä olemassa ja ovat nyt palanneet omaan maahansa 2000 vuoden maanpakolaisuuden jälkeen.

Mutta yhden roomalaisen sotilaan nimi muistetaan. Hän avasi tien, jotta monet roomalaiset voivat pelastua iankaikkiselta kadotukselta. Ja hän teki sen suorittamalla rahallista korvausta juutalaisille, joilta roomalaiset kiskoivat rahaa. Tämä sai Kaikkivaltiaan toimimaan tämän roomalaisen hyväksi.

Päivän yhdeksännen tunnin vaiheilla hän näki näyssä selvästi Jumalan enkelin, joka tuli hänen luokseen ja sanoi hänelle: ”Kornelius.” Kornelius tuijotti enkeliä ja kysyi pelästyneenä: ”Mitä nyt, Herra?” Enkeli sanoi hänelle: ”Sinun rukouksesi ja almusi ovat nousseet Jumalan eteen, ja hän muistaa ne. (engl. teksti voidaan kääntää myös: ovat nousseet muistomerkkinä Jumalan eteen). Ap.teot 10:3,4

Kun Kornelius maksoi näin hyvitystä JHVH:n juutalaiselle kansalle, se rakensi hänelle muistomerkin ja avasi pelastuksen portit kaikille pakanoille. JHVH:n enkeli käski Korneliusta kutsumaan luokseen apostoli Pietarin, joka sitten tuli ja saarnasi Ilosanomaa Korneliuksen talonväelle ja ystäville.

Kun Pietari vielä tätä puhui, tuli Pyhä Henki kaikkien päälle, jotka olivat sanaa kuulemassa. Kaikki ne uskovat, jotka olivat ympärileikattuja ja olivat tulleet Pietarin mukana, hämmästyivät sitä, että Pyhän Hengen lahja vuodatettiin myös pakanoiden päälle. Ap.teot 10:44

Tuosta hetkestä lähtien pakanat pääsivät Jumalan Valtakuntaan ja osallisiksi pelastuksesta. Tällainen on yhden hyvityksteon voima!

Näinä lopun aikoina JHVH kutsuu seurakuntaansa, uloskutsuttujaan, suorittamaan hyvitystä Israelille Ruuteina ja Korneliuksina. Ruutin ja Korneliuksen kaltaiset ihmiset käynnistävät Lopun ajan Herätyksen, kun he suorittavat hyvityksen tekoja juutalaisille. He murtavat monet Korvausteologiasta johtuvat kiroukset. Korvausteologia päästi valloilleen juutalaisia ja kaikkea juutalaista vihaavat henget, ja tämä johti viime sukupolvien aikana kauheisiin pogromeihin ja holokaustiin. Kun kaikki kristityt ja Messiaaseen uskovat pakanat soveltavat hyvittämisperiaatetta Israelia kohtaan käytännössä eli antavat varoja, palvelevat ja saattavat oikeuden voimaan niin kuin kuningas Daavid, Ruut ja Kornelius tekivät, he tulevat kokemaan JHVH:n suuren suosion ja heistä tulee herätyksen ja siunauksen astioita tuleville sukupolville.

Israelilaiset mentorisi ja ystäväsi,

Arkkipiispa Dominiquae ja Rabbi Baruch Bierman

Siionin tähden en voi vaieta.” Jesaja 62:1

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

Tue palvelutyötämme kymmenyksilläsi ja uhreillasi

Katso viimeisin opetus: UNIFY – Nations as Your Inheritance

Opi uskon juutalaisista juurista.

Sinun ei tarvitse enää koskaan käydä toista raamattukoulua. GRM-Raamattukoulu on kuin pesukone, joka johtaa sinut 1. vuosisadan totuuteen, Siionissa tehtyyn alkuperäiseen evankeliumiin! Totuus tekee vapaaksi!

Ilmoittaudu ja aloita opiskelu →

Identiteettivarkaus

Tule mukaan uuteen liikkeeseen antisemitismiä vastaan.

Löydä identiteettisi Messiaassa palauttamalla Hänen identiteettinsä juutalaisena. Arkkipiispa Dominiquae Biermanin uusi kirja Identiteettivarkaus & GRI-verkkokurssi tekevät lopun antisemitismistä esittelemällä sinulle Messiaan juutalaisen identiteetin. Opit, miten vaeltaa ensimmäisen vuosisadan voitelussa ja voimassa!

Tilaa ja aloita opiskelu →

Lukijoilta:

Tiedän nyt paljon tosiseikkoja, jotka liittyvät kirkon historiaan, identiteetin anastamiseen, koko juutalaisen kansan historiaan ja antisemitismiin: tämä kirja on uskomattoman rikas! Todellinen tiedon ja ilmestyksen lähde; ylistys Jumalalle!
~ François Foisil, France

Kun luet tätä Arkkipiispa Biermanin uskomatonta kirjaa, huomaat järkyttäviä totuuksia, joita historioitsijat ja teologit ovat piilotelleet sukupolvien ajan. Tämä kirja on ilmestyksen tsunami menneisyydestämme, nykyisyydestämme ja Jahven kansan tulevaisuudesta.
~ Arkkipiispa, kenraali, tri. Lawrence Langston, Th.D. Ph.D., USA

Merkit ja ihmeet olivat yleisiä alkuseurakunnan keskuudessa, mutta tämä voima varastettiin uskovilta. Miten? Muuttamalla Herramme henkilöllisyyttä. Tämä identiteettivarkaus paljastetaan ja tuodaan esiin selkeästi tässä läpimurtokirjassa, joka avaa silmät ja vastaa moniin kysymyksiin. Saamme takaisin uskomme todellisen perustan, joka annettiin Jeshuan, juutalaisen Messiaan, opetuslapsille.
~ Pastori Debra Barnes, USA

Tilaa →

** Huom. Kurssi sisältyy kirjaan vain silloin, kun kirja tilataan sivulta
https://www.against-antisemitism.com/fi/

Liity Telegram-kanavallemme nähdäksesi Arkkipiispa Dominiquae Biermanin viimeisimmät päivitykset:

https://t.me/dominiquaebierman

Tilaa YouTube-kanavamme!

Katso Arkkipiispa Dominiquae Biermanin viimeisimmät lähetykset ja tilaa Yhdistyneet Kansakunnat Israelin puolesta YouTube-kanava!

YouTube kanava →

GRM prison

Tue vankilatyötämme!

Olemme avanneet Yhdysvalloissa palvelutyön vankiloissa Rabbi Baruch Biermanin johdolla. Meillä on tällä hetkellä GRM-raamattukouluryhmä Floridan UCI-vankilassa. Askel askeleelta heidät johdetaan Siionissa tehtyyn evankeliumiin, ja olemme nähneet heidän elämässään tapahtuvan monia ihmeitä! Kun Rabbi Baruch vierailee heidän luonaan vankilassa, hän palaa aina mukanaan raportteja parantumisista ja elämän muuttumisesta. Jah on avannut meille mahtavan oven.

Olemme julkaisseet GRM-raamattukoulun alustalla, joka tuo sen nyt kaikkien vankien saataville, niin että he voivat opiskella tableteillaan. Kutsumme sinut tukemaan tätä tärkeää palvelutyötä rukouksilla ja lahjoituksilla, jotta saisimme esitellä Jeshuan, juutalaisen Messiaan kaikille vangeille Yhdysvalloissa!

Kun lähetät lahjoituksesi kirjoita kommenttikenttään: “Prison Ministry”

Lahjoita →

Lue lisää →

Tule mukaan Yhdistyneet Kansakunnat Israelin Puolesta -liikkeeseen!

Sinut on kutsuttu olemaan Ester Israelille. Tule mukaan pysäyttämättömään liikehdintään – seiso Israelin rinnalla oman kansasi puolesta.

Liity Yhdistyneet kansakunnat Israelin Puolesta -liikkeeseen →

Liity Kansakuntien 70 vanhurskaan joukkoon!

Tule Yhdistyneet Kansakunnat Israelin Puolesta -liikkeen erityiskumppaniksi sitoutumalla tukemaan meitä 100 dollarin (tai enemmän) kuukausittaisella rakkaudenlahjalla.

Voit lahjoittaa verkossa painamalla alla oleva linkkiä, tai pyydä tietoa muista lahjoitustavoista osoitteesta info@unitednationsforisrael.org

Liity →