The wisdom of restitution

Hyvittämisen viisaus


The wisdom of restitution
Tooraouus PEKUDEI – Shemot (2. Moos.) 38:21-40:38

Viisaus, osa 4

Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois. ja että virvoituksen ajat tulisivat Herran kasvoista ja hän lähettäisi teille ennalta määrätyn Voidellun, Jeshuan. Taivaan oli määrä ottaa hänet luokseen niihin aikoihin asti, jolloin kaikki asetetaan kohdalleen. Tästä Jumala on puhunut ikiajoista asti pyhien profeettojensa suulla. Ap.teot 3:19-21

Shabbat shalom, rakkaat ystävät!

Yksi tärkeimmistä aiheista Raamatussa koskee palauttamista, korvausta ja hyvitystä. Useimmat ihmiset ovat tästä aivan tietämättömiä, eivätkä siksi voi ymmärtää täysin Kaikkivaltiaan tapaa toimia.

Hyvitys (engl. restitution), lyhentämättömän verkkosanakirjan mukaan:

Korvaus, joka suoritetaan antamalla aiheutettua menetystä, vahinkoa tai vammaa vastaava vastine tai korvaus; vahingonkorvaus. Aikaisemmin viedyn, luovutetun tai menetetyn omaisuuden tai oikeuksien palauttaminen. Aikaisemman tai alkuperäisen tilan tai aseman ennalleen asettaminen. Fysiikassa paluu alkuperäiseen fyysiseen olotilaan, etenkin elastisen epämuodostuman jälkeen.

Synonyymejä: korvaus, palkkio, palautus, hyvittäminen, korvaaminen, takaisinmaksu.

Kun ihmiset tilaavat meiltä jotain ja jostain syystä tilattu tuote vahingoittuu postissa, tai lähetyksessä on tapahtunut joku virhe, meidän palvelutyömme periaatteena on lähettää tälle henkilölle uusi vahingoittumaton tuote ja sen lisäksi ylimääräinen lahja hyvitykseksi aiheutuneesta harmista. Hyvitettäessä korvataan aina myös aiheutunut harmi. Siksi Toorassa puhutaan paljon lähimmäisillemme aiheuttamamme vahingon korvauksesta.

Jokaisessa rikosasiassa, koskee se härkää, aasia, lammasta, vaatetta tai mitä tahansa kadoksissa olevaa, josta joku sanoo: ´Tämä se on´, on kummankin kanta tuotava Jumalan eteen. Sen jonka Jumala tuomitsee syylliseksi, on korvattava lähimmäiselleen kaksinkertaisesti. 2. Mooses 22:8

The wisdom of restitution

Korvauksen suorittaminen Israelille voi kääntää pois kansakuntien tuomion!

JHVH on sanonut Sanassaan, että ne, jotka etsivät Häntä, tulevat ymmärtämään kaikki asiat. Parannuksenteko ja korvauksen maksaminen tuovat Messiaan takaisin maan päälle, Jerusalemiin!

Taivaan oli määrä ottaa hänet luokseen niihin aikoihin asti, jolloin kaikki asetetaan kohdalleen. Tästä Jumala on puhunut ikiajoista asti pyhien profeettojensa kautta. Ap.teot 3:21

Ennen kuin tämä voi tapahtua, kansakuntia kutsutaan katumaan ja hyvittämään Israelille ja juutalaiselle kansalle kaikki heitä vastaan tehdyt synnit. Vain tämä voi kääntää pois tuomion.

Enkeli, joka puhui kanssani, sanoi minulle: ”Julista ja sano: Näin sanoo Herra Sebaot: Minä kiivailen Jerusalemin ja Siionin puolista suurella kiivaudella. Minä tunnen suurta vihaa huolettomia kansoja kohtaan, jotka pahensivat kansani onnettomuutta, kun minä sille vähän vihastuin. Sen tähden, näin sanoo Herra: Minä käännyn Jerusalemin puoleen ja armahdan sitä. Minun temppelini rakennetaan sinne, sanoo Herra Sebaot, ja mittanuora jännitetään Jerusalemin yli. Sakarja 1:14–16

Oman kunniansa vuoksi Herra Sebaot on lähettänyt minut kansojen luo, jotka ovat teitä saalistaneet, sillä joka teihin koskee, se koskee hänen silmäteräänsä. Katso, minä kohotan käteni noita kansoja vastaan, ja he joutuvat orjiensa saaliiksi. Ja te tulette tietämään, että Herra Sebaot on minut lähettänyt. Huuda riemusta ja iloitse, tytär Siion! Sillä minä tulen ja asun sinun keskelläsi, sanoo Herra. Sinä päivänä monet kansat liittyvät Herraan ja niistäkin tulee minun kansaani. Minä asun sinun keskelläsi, ja sinä tulet tietämään, että Herra Sebaot on lähettänyt minut luoksesi. Herra ottaa Juudan perintöosakseen pyhässä maassa ja valitsee jälleen Jerusalemin. Vaiti Herran edessä, kaikki liha! Hän on lähtenyt liikkeelle pyhästä asuinsijastaan. Sakarja 2:12–17

Jopa Abimelek, Gerarin pakanakuningas, ymmärsi, ettei riittänyt vain palauttaa Aabrahamille tämän vaimoa Saaraa, vaan hänen oli annettava myös hyvityslahjoja, koska hän oli loukannut Aabrahamin kunniaa ottamalla tämän vaimon luokseen. Raamatussa hyvittäminen voidaan tehdä maksamalla velka aineellisesti tai periaatteella elämä elämästä. Kun Abimelek palautti Saaran ja pyysi anteeksi sitä, että oli vienyt hänet Aabrahamilta, anteeksipyyntö ei ollut vain sanallinen, vaan se vaati hyvityksen teon. Siksi Abimelek antoi Aabrahamille takaisin tämän vaimon ja sen lisäksi paljon omaisuutta.

Silloin Abimelek otti lampaita ja vuohia, nautakarjaa sekä palvelijoita ja palvelijattaria ja antoi ne Aabrahamille. Hän myös antoi Aabrahamille takaisin tämän vaimon Saaran. Mooses 20:14

Kansakunnat ja varsinkin niiden seurakunta, kirkko, on ryöstänyt juutalaiskansaa monien sukupolvien ajan ja aina tähän päivään asti suunnitellessaan Raamatun vastaisesti Jerusalemin jakamista ja suurien Pyhän maan alueiden luovuttamista Israelin vihollisille. Vain katumus ja korvauksen suorittaminen menneiden sukupolvien ja meidän sukupolvemme puolesta voi kääntää pois tuomion käden, jonka Kaikkivaltias on kohottanut kansoja vastaan Siionin asian tähden.

Sillä Herralla on koston päivä, maksun vuosi Siionin asian tähden. Jesaja 34:8

The wisdom of restitution

Jeshuan uhri on suurin hyvitys

Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Messias Jeshuassa, meidän Herassamme. Room. 6:23

JHVH menetti koko ihmiskunnan Adamin (miehen ja naisen) synnin tähden Eedenin puutarhassa. Jeshuan kuuliaisuus, kun Hän maksoi hinnan synnistä, palauttaa koko ihmiskunnan Luojansa yhteyteen. Jokainen ihminen on Luojan oikeudenmukainen palkkio. Ilman Jeshuan verta, joka suorittaa hyvityksen synnistä joka tuo kuoleman, ihmiskunnan osaksi tulisi vain tuomio ja Jahven viha. Veri on ainoa oikeudenmukainen hyvitys – jota kutsutaan sovitukseksi – siitä että olemme rikkoneet Jahven Käskyt. Se veri joka vuodatettiin Jom HaKippurimina, suurena sovituspäivänä, oli virheettömän eläimen verta, mutta 2000 vuotta sitten JHVH:n oma veri toi kertakaikkisen sovituksen Hänen Poikansa Jeshuan kautta.

Veressä on näet lihan sielu (engl. elämä), ja minä olen antanut teille veren tuottamaan alttarilla sovituksen teidän sieluillenne. Veri tuottaa sovituksen, koska siinä on sielu (engl. elämä). 3 Mooses 17:11

Jokainen ihminen on velkaa elämänsä elämän Luojalle. Olemme velkaa Hänelle jokaisesta minuutista, päivästä ja vuodesta, jolloin olemme itse johtaneet elämäämme. Olemme velkaa Hänelle esivanhempiemme epäjumalanpalveluksen ja rikkomusten tähden, koska synnit vaikuttavat aina kolmanteen, neljänteen ja jopa kymmenenteen polveen asti. Lääkärit tietävät tämän ja kutsuvat sitä geneettiseksi perimäksi. Raamattu kutsuu sitä sukukiroukseksi. Miten voimme hyvittää kaikki synnit, joita olemme tehneet Luojaa ja toisia ihmisiä vastaan? Miten monta hyvää tekoa, hepreaksi Mitzvot, meidän on tehtävä, ja miten paljon rahaa tarvittaisi kaikkien virheittemme, rikkomustemme ja rikostemme korvaamiseen? Jeshua maksoi kaiken!

Teidät, jotka olitte kuolleita rikkomukissanne ja lihanne ympärileikkaamattomuudessa, Jumala teki eläviksi yhdessä Messiaan kanssa. Hän antoi meille anteeksi kaikki rikkomukset ja pyyhki pois sen kirjoituksen säädöksineen, joka oli meitä vastaan ja oli vastustajamme. Sen hän otti pois tieltä ja naulitsi ristiin. Hän riisui aseista hallitukset ja vallat ja saattoi ne julkisen häpeän alaisiksi, kun hän sai niistä Messiaassa riemuvoiton. Kol. 2:13–15

The wisdom of restitution

Hyvitysvastaus

Minut on Messiaan kanssa ristiinnaulittu. Enää en elä minä, vaan Messias elää minussa. Minkä nyt elän lihassa, sen elän uskossa Jumalan Poikaan, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä alttiiksi minun puolestani. Gal.2:19b,20

Apostoli Paavali eli elämänsä maksaen korvausta siitä, että oli ennen taivaallista kohtaamistaan Jeshuan kanssa vainonnut juutalaisia uskovia. Hän sai anteeksi, mutta hän ymmärsi täydellisesti hyvittämisen periaatteen – hän teki lopun elämäänsä päinvastaisia tekoja entisen vainoamisen sijaan. Hänen hyvityksensä oli saarnata ilosanomaa kaikille luoduille, ensin juutalaiselle, ja rakentaa uskovien yhteisö, uskovien, jotka hän oli aikaisemmin yrittänyt tuhota.

Mutta Herra sanoi hänelle: ”Mene, sillä hän on minun valittu aseeni viemään minun nimeäni pakanakansojen ja kuninkaiden ja Israelin lasten eteen. Minä osoitan hänelle, kuinka paljon hän joutuu kärsimään minun nimeni tähden.” Ap.teot 9:15,16

Saulus-Paavali ei voinut tarjota maksua saadakseen anteeksi syntinsä ja saadakseen pelastuksen, mutta hän eli koko elämänsä maksaen tätä rakkaudenvelkaa Messiaalle.

Meillä kaikilla on maksettavana rakkaudenvelka, ja meidät kaikki, jotka olemme saaneet anteeksi, vaikka emme sitä ansaitse, on kutsuttu elämään koko elämämme maksaen tätä rakkaudenvelkaa siten että palvelemme JHVH:ta Jeshua Messiaan kautta. Kuuliaisuutemme Hänelle on hyvityksen teko ja oikea reaktio saatuamme niin suuren pelastuksen!

Älkää olko kenellekään mitään velkaa, paitsi että rakastatte toisianne. Joka rakastaa toista, on täyttänyt lain. Room. 13:8

Rakkaus pakottaa meitä kadottamaan elämämme Hänen tähtensä ja antamaan elämämme alttiiksi toisten tähden.

Oletko koskaan ajatellut, että elämäsi uskovana on hyvityksen teko JHVH:lle ja ihmiskunnalle? Jos et ole, olet ehkä kiittämätön ja itsekäs, etkä käsitä, että meitä ei ole pelastettu itseämme varten. Jeshua maksoi historian suurimman korvauksen, jotta Isä saisi hyvityksensä. Sinä ja minä olemme Hänen hyvityksensä: emme me kuulu itsellemme! Jos luulemme kuuluvamme itsellemme, elämme harhassa.

Vai ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli, hänen, joka asuu teissä ja jonka olette saaneet Jumalalta? Te ette ole itsenne omat, teidät on kalliilla hinnalla ostettu. Kirkastakaa siis Jumala ruumiissanne. (engl. Kirkastakaa siis Jumala ruumiissanne ja sielussanne, jotka ovat Jumalan). 1. Kor. 6:19,20

Joka on orjana saanut Herran kutsun, on Herran vapauttama. Samoin se, joka on saanut kutsun vapaana, on Messiaan orja. Teidät on kalliisti ostettu. Älkää olko ihmisten orjia. 1. Kor. 7:22, 23

Todellinen vapaus koetaan silloin, kun eletään hyvityselämää, tai Paavalin sanoin eletään Messiaan orjina.

Onko jotain, jota et ole luovuttanut Jahvelle? Sinun elämäsi, syömistottumuksesi, perheesi, rahasi – kaikki kuuluu Hänelle, joka osti sinut Poikansa Verellä!

Hyvityselämä on todellisen Herran palvojan ja Jeshuan palvelijan elämää. Herralla on vapaa pääsy kaikkeen mitä meillä on ja mitä me olemme. Elohimin ja menneisyydessä vaikuttaneiden eurooppalaisten orjaisäntien ero on siinä, että meidän isäntämme osti meidät orjikseen vapauttaakseen meidät synnistä, itsekkyydestä, kuolemasta, helvetistä, haudasta ja tulevasta vihasta. Meidän ”orjaisäntämme”, jolle olemme velkaa rakkauden hyvityksen, on Itse Rakkaus.

Meillä on velka maksettavana! Siitä saamamme palkkio on siunaus ja suosio tuhansiin sukupolviin asti, eli yltäkylläinen, ikuinen elämä.

Tiedä siis, että herra, sinun Jumalasi, hän on Jumala, uskollinen Jumala, joka pitää liittonsa ja uskollisuutensa voimassa tuhansiin polviin asti niille, jotka rakastavat häntä ja pitävät hänen käskynsä. 5. Mooses 7:9

Meidän kuuliaisuutemme hyvittämisessä vapauttaa lukemattomat ja ikuiset siunaukset.

Israelilaiset mentorisi ja ystäväsi,

Arkkipiispa Dominiquae ja Rabbi Baruch Bierman

Siionin tähden en voi vaieta.” Jesaja 62:1

Archbishop Dominiquae Bierman and Rabbi Baruch Bierman

Tue palvelutyötämme kymmenyksilläsi ja uhreillasi

Katso viimeisin opetus: UNIFY – Nouse ja ole kirkas!

Opi uskon juutalaisista juurista.

Sinun ei tarvitse enää koskaan käydä toista raamattukoulua. GRM-Raamattukoulu on kuin pesukone, joka johtaa sinut 1. vuosisadan totuuteen, Siionissa tehtyyn alkuperäiseen evankeliumiin! Totuus tekee vapaaksi!

Ilmoittaudu ja aloita opiskelu →

Identiteettivarkaus

Tule mukaan uuteen liikkeeseen antisemitismiä vastaan.

Löydä identiteettisi Messiaassa palauttamalla Hänen identiteettinsä juutalaisena. Arkkipiispa Dominiquae Biermanin uusi kirja Identiteettivarkaus & GRI-verkkokurssi tekevät lopun antisemitismistä esittelemällä sinulle Messiaan juutalaisen identiteetin. Opit, miten vaeltaa ensimmäisen vuosisadan voitelussa ja voimassa!

Tilaa ja aloita opiskelu →

Lukijoilta:

Tiedän nyt paljon tosiseikkoja, jotka liittyvät kirkon historiaan, identiteetin anastamiseen, koko juutalaisen kansan historiaan ja antisemitismiin: tämä kirja on uskomattoman rikas! Todellinen tiedon ja ilmestyksen lähde; ylistys Jumalalle!
~ François Foisil, France

Kun luet tätä Arkkipiispa Biermanin uskomatonta kirjaa, huomaat järkyttäviä totuuksia, joita historioitsijat ja teologit ovat piilotelleet sukupolvien ajan. Tämä kirja on ilmestyksen tsunami menneisyydestämme, nykyisyydestämme ja Jahven kansan tulevaisuudesta.
~ Arkkipiispa, kenraali, tri. Lawrence Langston, Th.D. Ph.D., USA

Merkit ja ihmeet olivat yleisiä alkuseurakunnan keskuudessa, mutta tämä voima varastettiin uskovilta. Miten? Muuttamalla Herramme henkilöllisyyttä. Tämä identiteettivarkaus paljastetaan ja tuodaan esiin selkeästi tässä läpimurtokirjassa, joka avaa silmät ja vastaa moniin kysymyksiin. Saamme takaisin uskomme todellisen perustan, joka annettiin Jeshuan, juutalaisen Messiaan, opetuslapsille.
~ Pastori Debra Barnes, USA

Tilaa →

** Huom. Kurssi sisältyy kirjaan vain silloin, kun kirja tilataan sivulta
https://www.against-antisemitism.com/fi/

Liity Telegram-kanavallemme nähdäksesi Arkkipiispa Dominiquae Biermanin viimeisimmät päivitykset:

https://t.me/dominiquaebierman

Tilaa YouTube-kanavamme!

Katso Arkkipiispa Dominiquae Biermanin viimeisimmät lähetykset ja tilaa Yhdistyneet Kansakunnat Israelin puolesta YouTube-kanava!

YouTube kanava →

GRM prison

Tue vankilatyötämme!

Olemme avanneet Yhdysvalloissa palvelutyön vankiloissa Rabbi Baruch Biermanin johdolla. Meillä on tällä hetkellä GRM-raamattukouluryhmä Floridan UCI-vankilassa. Askel askeleelta heidät johdetaan Siionissa tehtyyn evankeliumiin, ja olemme nähneet heidän elämässään tapahtuvan monia ihmeitä! Kun Rabbi Baruch vierailee heidän luonaan vankilassa, hän palaa aina mukanaan raportteja parantumisista ja elämän muuttumisesta. Jah on avannut meille mahtavan oven.

Olemme julkaisseet GRM-raamattukoulun alustalla, joka tuo sen nyt kaikkien vankien saataville, niin että he voivat opiskella tableteillaan. Kutsumme sinut tukemaan tätä tärkeää palvelutyötä rukouksilla ja lahjoituksilla, jotta saisimme esitellä Jeshuan, juutalaisen Messiaan kaikille vangeille Yhdysvalloissa!

Kun lähetät lahjoituksesi kirjoita kommenttikenttään: “Prison Ministry”

Lahjoita →

Lue lisää →

Tule mukaan Yhdistyneet Kansakunnat Israelin Puolesta -liikkeeseen!

Sinut on kutsuttu olemaan Ester Israelille. Tule mukaan pysäyttämättömään liikehdintään – seiso Israelin rinnalla oman kansasi puolesta.

Liity Yhdistyneet kansakunnat Israelin Puolesta -liikkeeseen →

Liity Kansakuntien 70 vanhurskaan joukkoon!

Tule Yhdistyneet Kansakunnat Israelin Puolesta -liikkeen erityiskumppaniksi sitoutumalla tukemaan meitä 100 dollarin (tai enemmän) kuukausittaisella rakkaudenlahjalla.

Voit lahjoittaa verkossa painamalla alla oleva linkkiä, tai pyydä tietoa muista lahjoitustavoista osoitteesta info@unitednationsforisrael.org

Liity →