Human Vessels

Ihmisastiat


Human Vessels
Toora-osuus VAYERA – Beresheet (1. Moos.) 18:1-22:24. Haftarah: 2 Kuning. 4:1–37

”Tämä aarre on meillä saviastioissa, jotta tuo suunnattoman suuri voima olisi Jumalan eikä näyttäisi tulevan meistä.” 2. Kor. 4:7

Shabbat Shalom, rakkaat ystävät!

Emme koskaan kasva ohi armon tarpeestamme elämässämme! Olen huomannut, että useimmat ihmiset tarvitsevat kipeästi anteeksi saamista tai heidän on tarpeen antaa anteeksi toisille, JHVH:lle (Jumalalle) tai itselleen.

Mielenkiintoista kyllä, useimmat ihmiset epäonnistuvat anteeksiannon ja sen vastaanottamisen alueella. Jopa keskuudessamme olevien kaikkein hurskaimpien ja pyhimpienkin täytyy kiinnittää huomiota anteeksiantamiseen.

”Kuka ymmärtää erehdykset? Puhdista minut salaisista synneistä.” Ps. 19:13

Sana sanoo, että meidät tuomitaan samalla kuin itse tuomitsemme muita. Jeshua neuvoo meitä olemaan nöyriä kaikkina elämämme päivinä tietäen, että me kaikki teemme virheitä monella tavalla. Mieluiten laajennan armoa ja anteeksiantoa jopa pahimpia vihamiehiäni kohtaan, jotta sitten, kun itse tarvitsen armoa omiin virheisiini, minulta ei ole ”luotto loppunut”.

”Älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi. Millä tuomiolla te tuomitsette, sillä teidät tuomitaan, ja millä mitalla te mittaatte, sillä teidät mitataan.” Matt. 7:1-2

Vaikka Elohimin rakkaus on ehdotonta, Hän vaatii silti kuuliaisuutta sanalleen ja periaatteilleen.

On hämmästyttävää, että Hänen ehtonsa on meidän anteeksiantomme toisia kohtaan, joka sitten vapauttaa meidät omista tuomioistamme. Jos annamme anteeksi muille, mekin saamme anteeksi, ja jos emme anna anteeksi, emme saa saa anteeksi.

”Sillä jos te annatte ihmisille anteeksi heidän rikkomuksensa, niin myös teidän taivaallinen Isänne antaa teille anteeksi. Mutta jos te ette anna ihmisille anteeksi, ei myöskään teidän Isänne anna anteeksi teidän rikkomuksianne.” Matt. 6:14-15

Piina, joka kohtaa anteeksiantamatonta sielua on yleensä sekä henkistä että ruumiillista. Anteeksiantamattomuus tekee meidän mielemme ja kehomme sairaiksi. Kaikista Jahin käskyistä anteeksiantamisen käsky, joka on rakkauskäsky, on ylivoimaiseesti tärkein.

”Älkää tuomitko, niin ei teitäkään tuomita. Älkää tuomitko ketään syylliseksi, niin ei teitäkään tuomita syyllisiksi. Antakaa anteeksi, niin teillekin annetaan anteeksi. Antakaa, niin teille annetaan. Täysi mitta, sullottu, ravisteltu ja kukkurainen, annetaan teidän syliinne. Millä mitalla te mittaatte, sillä mitataan teille takaisin.” Luuk. 6:37-38

Mikäli me olemme laupiaita ja anteeksiantavia, saamme kokea armoa, mutta jos olemme tuomitsevia, saamme osaksemme tuomion.

”Uskollista kohtaan sinä olet uskollinen, nuhteetonta sankaria kohtaan nuhteeton.”2. Sam. 22:26

Human Vessels

Anteeksianto ei hyväksy syntiä

JHVH ei suvainnut syntiä vaan se naulittiin teloituspaalulle (ristille) Hänen Poikansa kautta. Samoin kun annamme anteeksi, me itseasiassa imitoimme Häntä.

”Messias itse kantoi meidän syntimme ruumiissaan ristinpuulle, että me synneille kuolleina eläisimme vanhurskaudelle. Hänen haavojensa kautta teidät on parannettu.” 1. Piet. 2:24

Jeshua sanoi: Antakaa heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä tekevät! Hän itse ei tuominnut roomalaisia teloittajiaan.

Jeshua sanoi: “Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä tekevät.” Sotilaat jakoivat keskenään hänen vaatteensa heittäen niistä arpaa.” Luuk. 23:34

Jahin Sana sanoo: Minun on kosto, minä olen maksava, mutta tämän lisäksi se sanoo: maksa paha hyvällä ja kirous siunauksella!

”Älkää itse kostako, rakkaani vaan antakaa sijaa Jumalan vihalle, sillä on kirjoitettu: ”Minun on kosto, minä maksan takaisin, sanoo Herra.” Room. 12:19

Jollakin tavalla anteeksiannolla on valta synnin purkamiseen. Useimmat kovasydämiset ihmiset sulavat, kun ovat saaneet anteeksi. Joka tapauksessa tuomio kuuluu JHVH:lle ja me voimme huutaa oikeudenmukaisuutta minkä tahansa vanhurskaan ja pyhän syyn vuoksi. Kuitenkin näin tehdessämme meidän on varmistuttava siitä, ettei meillä ole lihallista, aistillista, itsekeskeistä, ylpeää tai omahyväistä asennetta eikä myöskään katkeruuden juurta.

Pitäkää huoli siitä, ettei kukaan jää osattomaksi Jumalan armosta eikä mikään katkeruuden juuri pääse kasvamaan ja tekemään häiriötä ja monet sen vuoksi saastu.” Hepr. 12:15

Mikäli meille on mielestämme tehty vääryyttä ja tarvitaan oikeudenmukaisuutta, meidän tulee huutaa Jahin puoleen puhtaasta sydämestä yhdessä, yhteydessä Pyhään Henkeen. Meidän täytyy tietää, onko se Pyhä Henki, joka johtaa meitä huutamaan oikeutta, vai onko se meidän oma kiukkumme, vihamme ja katkeruutemme?

”Vihastukaa mutta älkää tehkö syntiä. Älköön aurinko laskeko vihanne yli.” Ef. 4:26

Anteeksianto itsellemme

Omahyväisyyden ja ylpeyden korkein muoto on se, kun ajattelemme, että olemme hyviä omien ansioittemme vuoksi. Kun vaalimme tällaista kuolettavaa ylpeyttä, meidän on hyvin vaikea antaa itsellemme anteeksi tehdessämme virheitä. Tämä tekee meistä ja kaikista muista ympärillämme onnettomia. Voin kuvitella Jahven pitelevän kuninkaallista nenäänsä sanoen: ”Yök, tuo haisee!”

”Mutta vielä suurempi on armo, jonka Hän antaa. Siksi Raamattu sanoo:”Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille Hän antaa armon.” Jaak. 4:6

Palvellessamme parantumisen alueella, kehotamme aina antamaan anteeksi, sillä se on avain parantumiseen. Ihmiset sanovat monesti, että ovat antaneet anteeksi muille, mutta eivät itselleen. Tehdessään niin, monet paranevat ihmeellisesti sekä mielen että ruumiin alueella.

Ylpeyden korkein muoto on anteeksiantamattomuus ja erityisesti anteeksiantamattomuus itseä kohtaan. Jeshua sanoo, että meidän tulee antaa anteeksi veljellemme, joka tekee parannusta 70 kertaa 7. Hän sanoo myös, että rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi, joten eikö meidän tulisi antaa myös itsellemme anteeksi 70 kertaa 7?

”Silloin Pietari tuli Jeshuan luo ja kysyi:”Herra, kuinka monta kertaa minun on annettava anteeksi veljelleni, joka rikkoo minua vastaan? Ihanko seitsemän kertaa?” Jeshua vastasi hänelle:”Minä sanon sinulle: ei seitsemän kertaa vaan seitsemänkymmentä kertaa seitsemän.” Matt. 18:21, 22

Jos Hän kehottaa meitä antamaan anteeksi veljillemme, luuletko, ettei Hän antaisi meille anteeksi niin monta kertaa, kun tarvitsemme, etsiessämme Häntä ja vaeltaessamme vanhurskaudessa Hänen kanssaan?

Human Vessels

Tahallisesti aiheutettua syntiä seuraa tuomio

Tietenkin, jos teemme tietoisesti syntiä ja tarkoituksella uhmaamme häntä, voimme odottaa tuomiota.

”Jos me tahallamme jatkamme synnin tekemistä päästyämme tuntemaan totuuden, ei ole enää uhria meidän syntiemme tähden, vaan kauhea tuomion odotus ja tulen kiivaus, joka syö vastustajat. Joka hylkää Mooseksen lain, sen on armotta kuoltava kahden tai kolmen todistajan sanan nojalla. Kuinka paljon ankaramman rangaistuksen ansaitseekaan mielestänne se, joka tallaa jalkoihinsa Jumalan Pojan, pitää epäpyhänä liiton veren, jossa hänet on pyhitetty, ja pilkkaa armon henkeä! Mehän tunnemme Hänet, joka on sanonut:” Minun on kosto, Minä’ olen maksava ja vielä: ”Herra on tuomitseva kansansa.” Kauhistuttavaa on langeta elävän Jumalan käsiin.” Hepr. 10:26-31

Anteeksiantamattomuus ja katkeruus johtavat moniin muihin synteihin

Useimpia moraalittomuuden ja väkivallan syntejä edeltää tuomion katkeran juuren kätkeminen.

”Pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa. Pitäkää huoli siitä, ettei kukaan jää osattomaksi Jumalan armosta eikä mikään katkeruuden juuri pääse kasvamaan ja tekemään häiriötä ja monet sen vuoksi saastu ja ettei kukaan ole haureellinen tai epäpyhä niin kuin Eesau, joka yhdestä ateriasta myi esikoisuutensa. Tehän tiedätte, että kun hän myöhemmin tahtoi periä siunauksen, hänet hylättiin, eikä hän saanut mahdollisuutta muutokseen, vaikka hän sitä kyynelin pyysi.” Hepr. 12:14-17

Katkeruuden juuri johtaa moraalittomuuteen ja moraalittomuus tuomioon. Jos pidämme sydämemme puhtaana kaikesta katkeruudesta, me pysymme puhtaina.

Human Vessels

Inhimilliset virheet

Pyrkiessämme vaeltamaan Hänen kanssaan, me joskus eksymme tai erehdymme jollakin tavalla, mutta kun käännymme Hänen puoleensa, Hän antaa meille anteeksi ja puhdistaa meidät.

”Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, me eksytämme itsemme eikä totuus ole meissä. Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Jos sanomme,, ettemme ole tehneet syntiä, teemme hänestä valehtelijan eikä hänen sanansa ole meissä.” 1. Joh. 8-10

Uskoessamme Hänen armonsa olevan riittävä ja Hänen voimansa täydellinen meidän heikkoudessamme, olkaamme nopeita antamaan anteeksi muille ja myös itsellemme! Anteeksianto muita kohtaan tulee uskosta ja luottamuksesta Jahven armoon ja hyvyyteen meitä kohtaan.

”Hänen täyteydestään me kaikki olemme saaneet osamme ja armoa armon lisäksi.” Joh. 1:16

Jos me olemme hyviä armon ja anteeksiannon vastaanottajia, olemme myös hyviä antajia!

”Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa.” Matt. 10:8

Luottaminen Hänen armoonsa ei tarkoita ”lupaa syntiin”, vaan se on itseasiassa ”lippu mielen terveyteen”.

Minussa ei asu mitään hyvää paitsi Hänen Henkensä, ja kun antaudun Hänen sanalleen ja Hengelleen minussa, vaellan kuten Hän. Vastaavasti silloin, kun en antaudu, vaan koetan olla hyvä omilla kyvyilläni, epäonnistun. (Room. 7:18)

Voimme ylistää Jahvea siitä, että Jeshuan ja elintärkeän Pyhän Hengen yhteyden kautta kykenemme kaikkeen ja voimme vaeltaa oikeudenmukaisuudessa.

”Minä kurja ihminen! Kuka vapauttaa minut tästä kuoleman ruumiista? Kiitos Jeshuan Messiaan, meidän Herramme, kautta! Niin minä siis tällaisena palvelen mielellä Jumalan lakia mutta lihalla synnin lakia.” Room. 7:24, 25

Vakava tosiasia on, että ilman häntä emme voi mitään. Vain Hänen kauttaan voimme tehdä kaiken!

”Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Niin kuin oksa ei itsestään voi kantaa hedelmää, ellei se pysy viinipuussa, niin ette tekään, ellette pysy minussa. Minä olen viinipuu, te olette oksat. Se, joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, kantaa paljon hedelmää, sillä ilman minua te ette voi tehdä mitään.” Joh.15:4, 5

Siksi me tarvitsemme ANTEEKSIANTOA!

Ollessamme ihmisastioita tulemme koko elämämme maan päällä opettelemaan Hänelle antautumista ja elämistä niin kuin Hän eli. Mikäli erehdyt opintielläsi, pyydä anteeksi, vastaanota anteeksianto, anna anteeksi muille ja itsellesi (jopa Elohimille!) ja nouse ylös ja jatka kilpajuoksuasi aina maaliviivalle asti!

Meillä on valtava aarre, mutta se on vielä inhimillisissä saviastioissa! Pysy nöyränä ja elä armossa ja anteeksiannossa!

Israelilaiset mentorisi ja ystäväsi,

Arkkipiispa Dominiquae ja Rabbi Baruch Bierman

Siionin tähden en voi vaieta” Jes. 62:1

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

Lähetä kymmenyksesi & uhrisi

 • Verkossa: https://kad-esh.org/fi/lahjoitukset/
 • Lähetä sähköpostia pankkitilitietojen saamiseksi: kad_esh_map@msn.com
 • Soita meille USA:han 1-972-301-7087
 • Shekit USA:n dollareina, Kanadan dollareina tai Iso-Britannian puntina osoitteeseen Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
 • Western Union & Money Gram lähetetään osoitteeseen Paulette Cowan, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Watch: Powerful Women of the Bible – Miriam of Magdala

 • Shabbat Letter ads

  Opi lisää Öljypuuhun oksastettuna & Identiteettivarkaus -kirjoista!

  Öljypuuhun oksastettuna

  Paluu suuruuteen

  Identiteettivarkaus

  Paluu ensimmäisen vuosisadan Messiaan luo

  Grafted In and The Identity Theft books

  Tilaa nyt →

  Exposing Antisemitism in America
  Allekirjoita vetoomus uusnatsismin kieltämiseksi USA:ssa ja jaa se kaikille kontakteillesi Facebookissa, Twitterissä, Messengerissä, WhatAppissa, sähköpostilla ja tekstiviestillä. Jokainen allekirjoitus on tärkeä!

  Allekirjoita nyt →

  UNIFY Banner

  Liity Yhdistyneet Kansakunnat Israelin Puolesta -liikkeeseen & tule mukaan kuukausittaiseen jäsenten verkkokonferenssiin.

  Saat tuoreita uutisia, ohjausta ja profeetallista opetusta ja tulet osaksi Ester-seurakuntaa, joka seisoo Israelin rinnalla!

  Liity Yhdistyneet kansakunnat Israelin Puolesta -liikkeeseen →

  Liity Kansakuntien 70 vanhurskaan joukkoon

  Tule Yhdistyneet Kansakunnat Israelin Puolesta -liikkeen erityiskumppaniksi sitoutumalla tukemaan meitä 100 dollarin (tai enemmän) kuukausittaisella rakkaudenlahjalla.

  Voit lahjoittaa verkossa painamalla alla oleva linkkiä, tai pyydä tietoa muista lahjoitustavoista osoitteesta info@unitednationsforisrael.org

  Liity →

  Sukkot Tour 2023

  Puhalla shofaariin Siionissa!

  Sukkot – Lehtimajanjuhla 5784

  Sukkot-matka & Pyhä kokoontuminen

  27. syyskuuta – 9. lokakuuta 2023 (13 päivää)

  Arkkipiispa Dominiquae & Rabbi Baruch Biermanin kanssa

  ”Puhaltakaa pasunaan Siionissa, toitottakaa torvia minun pyhällä vuorellani.” Joel 2:1

  Tule juhlimaan Sukkotia, puhaltamaan sofariin kanssamme Israelissa ja vaikuttamaan läsnäolollasi ja rukouksillasi Hänen pyhään maahansa.

  Vierailemme Jerusalemissa, Samariassa, Kuolleenmeren parantavien vesien äärellä ja marssimme Jerusalemin läpi monista kansoista tulevien iloitsevien uskovien kanssa. Tulemme purjehtimaan Galilean merellä ja niin paljon muuta, mukaan lukien mahdollisuus mennä kasteelle Jordan-joessa. Älä jätä tätä matkaa väliin!

  Lisätietoja & ilmoittautuminen →

  GRM Banner

  Opiskele Israelilaisessa GRM-Raamattuinstituutissa!

  Sinun ei tarvitse enää koskaan käydä toista raamattukoulua. GRM-Raamattukoulu on kuin pesukone, joka johtaa sinut 1. vuosisadan totuuteen, Siionissa tehtyyn alkuperäiseen evankeliumiin! Totuus tekee vapaaksi!

  Ilmoittaudu ja aloita opiskelu →

  * Täydellistä tai osittaista apurahaa voidaan hakea erittäin suuressa avun tarpeessa. Toimita hakemuksesi osoitteeseen info@grmbibleschool.com ja perusteluiden kera.

  Liity Telegram-kanavallemme nähdäksesi Arkkipiispa Dominiquae Biermanin viimeisimmät päivitykset:

  https://t.me/dominiquaebierman

  Tilaa YouTube-kanavamme

  Katso Arkkipiispa Dominiquae Biermanin viimeisimmät lähetykset ja tilaa Yhdistyneet Kansakunnat Israelin puolesta YouTube-kanava!

  YouTube kanava →

  GRM prison

  Tue vankilatyötämme

  Meillä on vankilatyö Yhdysvalloissa Rabbi Baruch Biermanin johdolla. Sadat vangit opiskelevat GRM-raamattukoulua telkien takana!

  Vankiopiskelijoidemme todistukset:

  ”GRM-raamattukoulu on pelastanut elämäni! En voinut fyysisesti hyvin, ja hengellinen elämäni roikkui langan varassa, koska kaikki oli rakennettu väärien oppien ja valheiden varaan. Nyt minulla on syvä, terve ja kukoistava suhde Jeshuan kanssa. Koko elämäni on muuttunut!”
  – Deborah Ross

  ”Tämä kurssi on antanut minulle paremman ymmärryksen siitä, mitä todella tarkoittaa, että Jeshua on elämäni Herra ja Mestari. Olen saanut takaisin uskoni Jeshuaan ja toivoni paremmasta elämästä, ei vain täällä maan päällä vaan myös iankaikkisuudessa.”
  – Thomas Mount

  Kutsumme sinut tukemaan tätä elämäämuuttavaa palvelutyötä rukouksilla ja lahjoituksilla! Kun lähetät lahjoituksesi kirjoita kommenttikenttään: “Prison Ministry”

  Lahjoita verkossa →

  Lue lisää →