Who Are The Untouchables

Keitä ovat “koskettamattomat”?


Who Are The Untouchables
Toora-osuus KI TAVO – Devarim (5. Moos.) 26:1-29:8

Elul-kuu, armon kuukausi

Ja hänen opetuslapsensa kysyivät häneltä sanoen: “Rabbi, kuka teki syntiä, tämäkö vai hänen vanhempansa, että hänen piti sokeana syntymän?” Joh. 9:2

Shabbat shalom!

On paljon uskovia, jotka eivät sovi “tavallisiin seurakuntiin”. Koska he ovat kohdanneet tragedioita ja vaikeuksia elämässään, he eivät tunne oloaan turvalliseksi uskonnollisessa ympäristössä, joka mitä todennäköisimmin tuomitsee heidät tai sivuuttaa heidän taistelunsa “vähäpätöisinä”. Elämässään tuskallisia aikoja läpikäyvien ihmisten täytyy saada rakkautta ja tukea muulta seurakunnalta – ei tuomiota. Kun ihminen on raskaan murheen murtama, hänellä ei ole voimaa “teeskennellä kaiken olevan ok”. Messiaan seurakuntien pitäisi olla turvasatamia, joissa ihmiset saavat lohdutusta ja voivat tarvittaessa joutua kohtaamaan tosiasiat. Mutta emme voi haastaa heitä siihen ennen kuin lohdutamme heitä. Suuren tuskansa ja surunsa vuoksi heidän tulee ensin voida luottaa meihin, ennen kuin he joutuvat kohtaamaan tosiasiat.

HERRAN, HERRAN Henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan ilosanomaa nöyrille, lähettänyt minut sitomaan särjettyjä sydämiä, julistamaan vangituille vapautusta ja kahlituille kirvoitusta, Jes. 61:1

Veteraanipalvelijana ja Korkeimman tyttärenä olen yrittänyt luoda ilmapiirin, jossa ei ole tuomitsemista, mutta jossa vallitsee kuitenkin rakkaus Totuuteen niin, että meistä voi tulla todellinen toimiva hengellinen perhe. Tähän olen pyrkinyt olemalla läpinäkyvä ja sallimalla opetuslasteni nähdä taisteluni. Silloin he tietävät, kuinka mennä omien taisteluidensa läpi. Apostoli Paavali kutsui hengellisiä poikiaan ja tyttäriään jäljittelemään häntä niinkuin hän jäljittelee Messiasta, eikä hän salannut taistelujaan seuraajiltaan.

Sillä minusta näyttää, että Jumala on asettanut meidät apostolit vihoviimeisiksi, ikäänkuin kuolemaan tuomituiksi; meistä on tullut kaiken maailman katseltava, sekä enkelien että ihmisten, me olemme houkkia Messiaan tähden, mutta te älykkäitä Messiaassa, me olemme heikkoja, mutta te väkeviä; te kunnioitettuja, mutta me halveksittuja. Vielä tänäkin hetkenä me kärsimme sekä nälkää että janoa, olemme alasti, meitä piestään, ja me kuljemme kodittomina, me näemme vaivaa tehden työtä omin käsin. Meitä herjataan, mutta me siunaamme; meitä vainotaan, mutta me kestämme; meitä parjataan, mutta me puhumme leppeästi; meistä on tullut kuin mikäkin maailman tunkio, kaikkien hylkimiä, aina tähän päivään asti. En kirjoita tätä häväistäkseni teitä, vaan niinkuin rakkaita lapsiani neuvoen. Sillä vaikka teillä olisi kymmenentuhatta kasvattajaa Messiaassa, niin ei teillä kuitenkaan ole monta isää; sillä minä teidät synnytin evankeliumin kautta Messias Jeshuassa. Kehoitan siis teitä: olkaa minun seuraajiani. (engl. be imitators of me; jäljitelkää, matkikaa minua) 1 Kor. 4:10-16

Who Are The Untouchables

Uskonto perustuu tekopyhyyteen ja teeskentelyyn, kun taas Siionissa tehty evankeliumi (ensimmäisen vuosisadan juutalaisilta apostoleilta saamamme usko) perustuu vilpittömään uskoon. Vilpitön usko tarkoittaa, että olemme läpinäkyviä taisteluissamme, ja kuitenkin valitsemme uskoa ja luottaa Jahveen niistä huolimatta. Silloin tällöin käydessäni läpi vaikeaa aikaa – perhetragediaa tai muita vaikeuksia, joita useimmat meistä joutuvat kokemaan ­– minusta näyttää, että ihmisiä vaivaa se, etten ole täydellinen, eikä kaikki ole täydellistä elämässäni. Ihmiset, jotka vaivautuvat tästä, ovat yhä uskonnon syövän sairastuttamia.

Sillä laupeutta minä haluan enkä uhria, ja Jumalan tuntemista enemmän kuin polttouhreja.

Hoosea 6:6

Hyvin usein vaikeina ja haastavina aikoina on helpompaa puhua ei-uskoville kuin uskoville. Ei-uskovat eivät ole olevinaan “pyhempiä kuin sinä” tai osoita omavanhurskautta, ja sen vuoksi he saattavat olla rehellisempiä ja pystyvät eläytymään enemmän kärsiviin. Tämä täytyy korjata Messiaan ruumiissa! Jeshuahan tuli ihmiseksi ja samaistui ihmiskuntaan aina teloituspuulle asti (Risti). Hän ei koskaan puhunut ihmisille alentavalla tavalla. Hän löysi tiensä kipua kärsivien sydämeen ilman tuomiota ja tinkimättä Totuudesta tai vaelluksestaan. Hän antoi anteeksi aviorikoksesta tavatulle naiselle, vaikka tämä olisi pitänyt kivittää kuoliaaksi, mutta hän varoitti naista enää syntiä tekemästä.

Ja kun Jeshua ojensi itsensä eikä nähnyt ketään muuta kuin naisen, sanoi hän hänelle: “Nainen, missä ne ovat, sinun syyttäjäsi? Eikö kukaan ole sinua tuominnut?” Hän vastasi: “Herra, ei kukaan.” Niin Jeshua sanoi hänelle: “En minäkään sinua tuomitse; mene, äläkä tästedes enää syntiä tee.” Joh. 8:10, 11

Meidän täytyy seurata Mestaria, joka näytti meille tien: palvella ihmiskuntaa ja muodostaa hengellinen perhe, jossa vain synnitön voi heittää ensimmäisen kiven. Tämä ei tarkoita synnin suvaitsemista tai sen tuomitsematta jättämistä. Se tarkoittaa vain, että meidän tulee oppia iloitsemaan iloitsevien kanssa ja itkemään itkevien kanssa, eikä olemaan niin etäisiä ja tuomitsevia, että kipua kärsivät haluavat juosta pois luotamme.

Who Are The Untouchables

Sillä ei meillä ole sellainen ylimmäinen pappi, joka ei voi sääliä meidän heikkouksiamme, vaan joka on ollut kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä.

Hepr. 4:15

Kun puhumme “satutetuista”, se sisältää sinut ja minut; meihin KAIKKIIN sattuu toisinaan. Käymme kaikki läpi erilaisia kärsimyksen laaksoja. Miksi ajattelisimme olevamme niiden yläpuolella?

Koska siis Messias on kärsinyt lihassa, niin ottakaa tekin aseeksenne sama mieli – sillä joka lihassa kärsii, se lakkaa synnistä – ettette enää eläisi tätä lihassa vielä elettävää aikaa ihmisten himojen mukaan, vaan Jumalan tahdon mukaan. 1 Piet. 4:1,2

Elämme langenneessa maailmassa, emmekä ole autiolla saarella. Se, mitä tapahtuu toisille, voi vaikuttaa meihin, ja se, mitä tapahtuu meille, voi vaikuttaa toisiin. Sen sijaan että loisimme “oletetun uskon teeskennellyn ilmapiirin”, luomme rakkauden ja hyväksymisen ilmapiirin, jossa voimme tuntea myötätuntoa kärsiviä kohtaan. Sitten voimme auttaa heitä löytämään tien eheytymiseen. Kun minä käyn oman kyynellaaksoni kautta, en kaipaa “Jobin lohduttajia” – niitä, joita ei ole kutsuttu “saarnaajiksi” ja joilla ei ole aavistustakaan siitä, mitä käyn läpi. En tarvitse omavanhurskaita ihmisiä, jotka yrittävät saada selville “missä teit syntiä, että ansaitset niin suuren kirouksen elämääsi”.

Kun uskonveljiäsi tai -sisariasi kohtaa henkilökohtainen tragedia, nöyryytä sydämesi, sillä sinä et ole heidän kengissään. Tarjoa heille olkapäätä, ole kuulevana korvana, rukoile ja lohduta heitä, ja anna Jobin Jumalan tehdä työnsä, ettei hän nuhtelisi sinua toisten tuomitsemisesta heidän vaikeissa olosuhteissaan.

Mutta sen jälkeen kuin HERRA oli puhunut Jobille nämä sanat, sanoi HERRA teemanilaiselle Elifaalle: “Minun vihani on syttynyt sinua ja sinun kahta ystävääsi kohtaan, koska ette ole puhuneet minusta oikein niinkuin minun palvelijani Job. Job 42:7

Who Are The Untouchables

Kun joku on hukkumaisillaan suruunsa ja kyyneliinsä, älä “saarnaa hänelle”. Lainaa hänelle köysi ja anna sitten jotain lämmintä, hyvää juotavaa ja kiedo hänet rakkauden peittoon – usein sanattomasti. Ja jos sanot jotakin, sen olisi parasta olla: “Kerro minulle lisää”, niin hän voi purkaa sydäntään. Joskus meidän tarvitsee vain “olla siinä” kärsivää varten.

Juutalaisena kansana tiedämme kuinka surra ja olla surevien rinnalla. Olemme kokeneet niin paljon tragedioita, että meistä on tullut taitavia käsittelemään niitä. Se on aina tuskallista, mutta kun saa olla rakkauden, lohdutuksen ja käytännöllistä apua antavien ihmisten ympäröimänä, se on helpompaa kuin kärsimysten läpikäynti tilannettasi alentavasti analysoivien ihmisten seurassa. Tarvitsemme kaikki ihmisiä, jotka keittävät kupin kahvia, valmistavat aterian tai auttavat pesemään pyykit silloin, kun olemme aivan murtuneita, tai vain kuuntelevat ja antavat viisauden sanoja, jotka tuovat shalom-rauhan.

Iloitkaa iloitsevien kanssa, itkekää itkevien kanssa. Olkaa keskenänne yksimieliset. Älkää korkeita mielitelkö, vaan tyytykää alhaisiin oloihin. Älkää olko itsemielestänne viisaita.

Room. 12:15,16

Kuten aiemmin kirjoitin, Rabbi ja minä olemme yrittäneet olla läpinäkyviä tiimimme ja opetuslastemme edessä puutteinemme ja vaikeuksien ja tragedioidenkin aikana. Heille se on suuri testi, sillä juuri tällaisina aikoina ihmisten todelliset värit paljastuvat ja se, ovatko he opetuslapsiamme vai eivät. Silloin tiedämme, ovatko he laittaneet meidät jalustalle vai ovatko he todellisia hengellisiä poikia ja tyttäriä. Kun puhun vaikeuksistamme ja tragedioistamme, en välttämättä tarkoita syntiä. Tarkoitan tilanteita, kun elämä murjoo sinua tai meitä odottamattomasti: rakkaan kuolema, pojan luopumus, puolisosi aviorikos, perheenjäsenen itsemurha, läheistesi tuhoisat riippuvuudet ja niistä aiheutuvat väärinkäytökset, avioero, perheesi psyykkisesti sairaat, vankilassa oleva rakkaasi, kuolemaan johtava sairaus yms. Joskus kauheat olosuhteet, joita emme voi hallita “yllättävät” ja jopa järkyttävät meidät kaikki. Nämä eivät ole ehkä tapahtuneet minkään tietoisen synnin, penseyden tai virheen vuoksi. Ne vain yksinkertaisesti tapahtuivat, koska elämme langenneessa maailmassa, ja ne toimivat arvokkaana uskomme, luottamuksemme ja luotettavuutemme testinä. Lopputulos voi olla Jahven kunniaksi.

Ja ohi kulkiessaan hän näki miehen, joka syntymästään saakka oli ollut sokea. Ja hänen opetuslapsensa kysyivät häneltä sanoen: “Rabbi, kuka teki syntiä, tämäkö vai hänen vanhempansa, että hänen piti sokeana syntymän?” Jeshua vastasi: “Ei tämä tehnyt syntiä eivätkä hänen vanhempansa, vaan Jumalan tekojen piti tuleman hänessä julki. Joh. 9:1-3

Raamatun kertomus Ruutista antaa meille hyvän käsityksen tästä. Hänen anoppiansa Noomia kohtasi tuhoisa tragedia. Tämä menetti aviomiehensä ja kaksi poikaansa ja oli tuskan katkeroittama – niin suuren tuskan, että se ei todennäköisesti olisi koskaan kaikonnut. Kaikki perheen miehet olivat kuolleet, mutta ei hänen syystään. Hänen miniänsä Ruut, myös leski, ei ollut äiti eikä tuntenut surevan äidin syvää tuskaa. Ja kuitenkin hän yksinkertaisesti seurasi ja tuki anoppiaan tämän tervehtymiseen asti. Ruut ei koskaan tuominnut tai juossut pois Noomin luota, vaan pikemminkin pysyi uskollisesti hänen seurassaan, tuoden lohdutuksen ja lunastuksen Noomin elämään. Kuvittelepa, jos hän olisi “saarnannut” Noomille tämän surussa, ja jos hän olisi yrittänyt löytää syytä anopistaan kysyen, “Miksi tämä tapahtui sinulle?” tai “Missä on palvomasi Jumala?” Ruut ei tehnyt mitään tällaista. Hän antoi esimerkin todellisesta rakkaudesta kaikille sukupolville!

Who Are The Untouchables

Mutta Ruut vastasi: “Älä vaadi minua jättämään sinua ja kääntymään takaisin, pois sinun tyköäsi. Sillä mihin sinä menet, sinne minäkin menen, ja mihin sinä jäät, sinne minäkin jään; sinun kansasi on minun kansani, sinun Jumalasi on minun Jumalani. Missä sinä kuolet, siellä minäkin tahdon kuolla ja sinne tulla haudatuksi. Herra rangaiskoon minua nyt ja vasta, jos muu kuin kuolema erottaa meidät.” Ruut 1:16,17

Ruutin rakkaus ja uskollisuus synnytti Jeshuan, Daavidin Pojan, Juutalaisen Messiaan jumalallisen suvun, sillä Ruut oli kuningas Daavidin isoisoäiti. Oppikaamme kaikki seuraamaan hänen esimerkkiään ja Jeshuan itsensä esimerkkiä. Hän vietti palvelutyönsä koko kolme ja puoli vuotta niiden ”koskettamattomien” kanssa, jotka olivat Totuuden nälkäisiä. Jeshua tunsi empatiaa Mariaa (Miriam) kohtaan niin paljon, kun hänen veljensä Lasarus oli ennenaikaisesti kuollut, että HÄN ITKI. Hän ei arvostellut Lasaruksen kuolemaa vaan pikemminkin herätti hänet kuolleista!

ja hän sanoi: “Mihin te panitte hänet?” He sanoivat hänelle: “Herra, tule ja katso.” Ja Jeshua itki. Niin juutalaiset sanoivat: “Katso, kuinka rakas hän oli hänelle!” Joh. 11:34-36

Ehkä olet pettynyt ja yksinäinen, kun et saanut tukea seurakunnasta kulkiessasi oman kyynellaaksosi kautta. Ehkä sinusta tuntui samalta kuin “koskettamattomista”. Älä kuitenkaan jää tuomitsevaksi “uhriksi”. Rohkaisen sinua tänään antamaan anteeksi niille, jotka pettivät sinut, ja olemaan tukena ja rohkaisuna jollekin toiselle. Voit alkaa luomaan sitä läpinäkyvyyden, ehdottoman rakkauden, hyväksynnän, lämmön, tuen, uskon ja luottamuksen ilmapiiriä, jota jäit itse vaille. Voit luoda todellisen hengellisen perheen, jos tunnet todella Juutalaisen Messias Jeshuan, Siionissa tehdyn Evankeliumin ja uskonnon syöpä on kokonaan hävitetty elämästäsi.

Israelilaiset rakastavat mentorinne ja ystävänne

Arkkipiispa Dominiquae ja Rabbi Baruch Bierman

Siionin tähden en voi vaieta. Jesaja 62:1

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

Tue tärkeää ennalleenasettamisen työtämme:

Opiskele GRM – Messiaaninen, apostolinen ja profeetallinen raamattukoulu Israelista!

www.grmbibleschool.com

Katso: Yksimielisinä yhdessä

Arkkipiispa Dominiquae Biermanin voideltu opetus Johanneksen evankeliumin luvusta 17, jossa Jeshua rukoilee opetuslastensa puolesta, “että he yhtä olisivat.” Sinua haastetaan yhdessä Papua Uuden Guinean uskovien kanssa olemaan halukas ja nöyrä kirkkauden astia, joka saa aikaan yhteyttä JHVH:n kunniaksi, maksoi mitä maksoi.

Viikon kirja:

Uskonnon syövän hävittäminen
Tämä kirja auttaa sinut ja rakkaasi vapauteen tuhoisasta sairaudesta, jota kutsutaan “Uskonnon syöväksi.”
https://kad-esh.org/fi/kauppa/uskonnollisuuden-syövän-hävittäminen/

Liity Yhdistyneet Kansakunnat Israelin Puolesta -liikkeen jäseneksi tänään:

https://unitednationsforisrael.org/fi/jasenyys/

Tule Jerusalemin suurlähetystömme ystäväksi

Liity Kansakuntien 70 Vanhurskaan joukkoon tukemalla UNIFY Suurlähetystöämme Jerusalemin kukkuloilla kuukausittain 100 dollarilla. Klikkaa alla olevaa linkkiä ja valitse kuukausilahjoitus 100 dollarille kuussa.
Lisätietoa: info@unitednationsforisrael.org
https://unitednationsforisrael.org/fi/lahjoitukset/
https://unitednationsforisrael.org/fi/suurlahetysto/

Katso uusimmat Facebook-päivityksemme!

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/