Israeli flag

Keneen sinä luotat?


Israeli flag
Toora-osuus VAYAK’HEL/PEKUDEI – Shemot (2. Moos.) 35:1–40:38

Raamatullinen uusi vuosi, Abib 5781/Maaliskuu 2021

Matkalaulu. Jotka Adonaihin turvaavat, ovat kuin Siionin vuori. Se ei horju vaan pysyy ikuisesti. Vuoret ympäröivät Jerusalemia, ja Adonai ympäröi kansaansa, nyt ja ikuisesti. Jumalattoman valtikka ei pysy vanhurskaitten arpaosan yllä, etteivät vanhurskaat ojentaisi käsiään vääryyteen. Psal. 125:1–3 RK

Shabbat shalom, rakkaat ystävät ja siunattua uutta vuotta!

Mitä? Uusi vuosi maaliskuussa? Kyllä! Tämä on oikea raamatullinen uusi vuosi, joka asetettiin Egyptistä lähtemisen aikaan, jolloin pyhä juhlakalenteri annettiin Israelin kansalle. Kun Abib-kuukausi (tarkoittaa kevättä) tai babylonialaisessa kalenterissa Nisan-kuukausi alkaa, silloin alkaa myös uusi vuosi.

Sen jälkeen Adonai sanoi Moosekselle ja Aaronille Egyptin maassa:”Olkoon tämä kuukausi teille kuukausista ensimmäinen. Se on oleva teille vuoden ensimmäinen kuukausi. 2. Moos. 12:1–2 RK

Kevätsiivous alkaa nyt!

Tämän Abib-kuukauden 14. päivänä on Pesach, pääsiäinen, jolloin meitä käsketään syömään happamatonta leipää tai matsaa. Kevätpuhdistus kaikesta hapatuksesta alkaa nyt Abib-kuun 1. päivänä (tänä vuonna 14. maaliskuuta). Jätämme leivän ostamisen tai leivonnan ja valmistaudumme syömään Matsaa (happamaton leipä). Se ei ole vain fyysisen hapatteen puhdistamista, vaan myös emotionaalisen ja hengellisen hapatteen pois puhdistamista. Hapatetta verrataan syntiin, petokseen ja vääriin opetuksiin, erityisesti uskonnolliseen opetukseen, joka ei ole Kuningaskunnan opetusta, eikä siten pysty vapauttamaan sinua synnistä, demoneista ja sairauksista.

Opetuslapset saapuivat toiselle rannalle mutta olivat unohtaneet ottaa leipää mukaansa. Jeshua sanoi heille: ”Varokaa ja karttakaa fariseusten ja saddukeusten hapatusta (hebr. hametz). Kuinka te ette käsitä, etten minä puhunut teille leivästä? Karttakaa fariseusten ja saddukeusten hapatusta!” Silloin he ymmärsivät, ettei hän käskenyt karttamaan leivän hapatusta vaan fariseusten ja saddukeusten oppia. Matt. 16:5, 6, 11, 12 RK

Olemme ajassa, jolloin monet äänet ja viestit kilpailevat huomiostasi. Rukoilen, että puhdistat mielesi ja ajatuksesi kaikesta hengellisestä ja emotionaalisesta hapatuksesta, jotta voit kuulla vain yhden äänen­­ – Jeshuan äänen!

Minun lampaani kuulevat minun ääneni. Minä tunnen ne, ja ne seuraavat minua. Joh. 10:27 RK

Archbishop sowing

Uusi kylvö ja kolminkertainen sato!

Tämä on myös uuden kylvön aikaa uutta satoa varten. On aika kylvää peltomme parhaimmilla siemenillä, koska pakkaskuukaudet ovat ohi. Samalla tavalla on myös aika antaa ja kylvää taloudellisesti hyvään hengelliseen maaperään, koska runsas kylvö tuottaa runsaan sadon. Erityisesti tänä vuonna haluamme saada suuren sadon, koska Shmita-vuosi on tulossa. Jom Teruach (Pasuunansoitonjuhla), jota kutsutaan myös nimellä Rosh Hashana (uusi vuosi), alkaa tänä vuonna illalla 6. syyskuuta, ja Jah lupasi siunata kansaansa kolminkertaisella sadolla ennen Shmita-vuotta!

”Sano israelilaisille: Kun te tulette siihen maahan, jonka minä annan teille, maan on saatava viettää sapatinlepo Adonain kunniaksi. Te ehkä sanotte: ’Mitä me syömme seitsemäntenä vuotena, kun emme kylvä emmekä korjaa satoamme?’ Minä lähetän kuudentena vuotena teille siunaukseni, niin että maa tuottaa kolmen vuoden sadon. 25:2, 20,21 RK

Shmita-vuosi on seitsemäs vuosi seitsemän vuoden syklissä, ja se on sapattivuosi, joka on maan lepovuosi. Rosh Hashana (pasuunansoitonjuhla) syksyllä on uusi vuosi kaikille Tooraan liittyville siviiliasioille, mukaan lukien kiinteistöt ja talous. Kevään raamatullinen uusi vuosi (Abib-kuussa) on maatalouden mukainen uusi vuosi pyhän juhlakalenterin mukaan. Se on uudistumisen aikaa Hänen PALVOJILLEEN! Voimme odottaa rakastuvamme Messiaaseen uudella tavalla, kun palvomme Häntä rukouksessa, annamme, ylistämme ja juhlimme Häntä tämän päivän vaikeista olosuhteista huolimatta.

Sinä kruunaat vuoden hyvyydelläsi, ja sinun polkusi tiukkuvat runsautta, Psal. 65:12 RK

Raamatullinen uusi vuosi keväällä määräytyy ohran viljelyn mukaan; vuosi alkaa, kun ohra alkaa itää, ja sitten pääsiäisenä ohrasadon ensimmäiset hedelmät tuodaan papille.

Paras osa kaikesta ensi sadosta ja kaikki annit, kaikenlaatuiset, mitä tahansa antinne ovatkin, kuuluvat papeille (kohanim). Teidän tulee antaa satojenne ensimmäiset leipomukset papille, että siunaukseni lepäisi kotienne yllä. Hes. 44:30 RK

Grapes

Hän on pitää meistä huolta!

Olemme ajassa, jolloin suurin osa maailman asukkaista pelkää tulevaisuutta, taantumaa, osakemarkkinoiden kaatumista ja yleensä talouden romahtamista vuoden kovien covid-sulkutilojen ja muiden vaikeuksien jälkeen. Monet ihmiset ovat kiirehtineet ottamaan testaamattoman rokotteen talouden avaamiseksi uudelleen. Mutta sen sijaan, että juoksisit ottamaan rokotetta – jonka aineosia et täysin tiedä – kehoosi, joka on Pyhän Hengen temppeli, ehdotan, että luotat Jah:an (Jumalaan). Hän on paimenemme, eikä meiltä mitään puutu. Hän sanoi, että taloutemme ei riipu tämän maailmanjärjestelmästä, vaan pikemminkin uskollisuudestamme Hänelle, yhdistettynä taloudelliseen kylvöön ja korjuuseen.

Huomatkaa tämä: joka niukasti kylvää, se myös niukasti niittää, ja joka runsaasti kylvää, se myös runsaasti niittää. Kukin antakoon niin kuin on sydämessään päättänyt, ei surkeillen eikä pakosta, sillä iloista antajaa Jumala rakastaa. Jumala on voimallinen antamaan teille runsain määrin kaikkea armoa, niin että teillä on aina riittävästi kaikkea voidaksenne tehdä runsaasti kaikkea hyvää. 2. Kor. 9:6–8 RK

Iisak kylvi nälänhädän aikana ollessaan muukalaisena ja pakolaisena filistealaisten maassa. Kaikki oli häntä vastaan, mutta hän kylvi joka tapauksessa luottaen, että Elohim siunaa häntä, ja hän sai satakertaisen sadon!

Iisak kylvi siinä maassa ja sai sinä vuonna satakertaisen sadon, sillä Adonai siunasi häntä. Hän vaurastui vaurastumistaan, ja lopulta hän oli hyvin rikas. 1. Moos. 26:12,13 RK

Ne, jotka oppivat luottamaan Israelin Jumalaan, Abba-Isäämme, voivat ratsastaa epäsuotuisien olosuhteiden aallonharjalla ja kokea ihmeitä enemmän kuin koskaan ennen!

Etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin teille annetaan lisäksi myös kaikki tämä. Matt. 6:33 RK

Hyvää ja siunattua raamatullista uutta vuotta kaikille niille, jotka valitsevat luottaa JHVH:hen tämän maailmanjärjestelmän, rokotteiden ja valtavirran jatkuvien valheiden yli! Muista aina, että Hän paimentaa omiaan uskollisesti, suurella rakkaudella.

Daavidin psalmi. Jah on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Vihreille niityille hän vie minut lepäämään, tyynten vetten äärelle hän minut johdattaa. Hän virvoittaa minun sieluni. Hän johdattaa minua vanhurskauden teillä nimensä tähden. Vaikka minä vaeltaisin kuoleman varjon laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Sinun väkevä kätesi ja paimensauvasi lohduttavat minua. Sinä katat minulle pöydän minun vihollisteni nähden. Sinä voitelet minun pääni öljyllä, minun maljani on ylitsevuotava. Sula hyvyys ja armo seuraavat minua kaikkina elämäni päivinä, ja minä saan asua Jah:n huoneessa päivieni loppuun asti. Psal. 23 RK

Israelilaiset mentorinne ja ystävänne

Arkkipiispa Dominiquae ja Rabbi Baruch Bierman

Siionin tähden en voi vaieta! Jes. 62:1

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

Tue palvelutyötämme:

Katso viime viikon opetus:

Aikojen erottaminen
https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/videos/270628077958549/

GRM prison

Tue Vankilatyötämme!

Olemme avanneet Yhdysvalloissa palvelutyön vankiloissa Rabbi Baruch Biermanin johdolla. Meillä on tällä hetkellä GRM-raamattukouluryhmä Floridan UCI-vankilassa. Askel askeleelta heidät johdetaan Siionissa tehtyyn evankeliumiin, ja olemme nähneet heidän elämässään tapahtuvan monia ihmeitä! Kun Rabbi Baruch vierailee heidän luonaan vankilassa, hän palaa aina mukanaan raportteja parantumisista ja elämän muuttumisesta. Jah on avannut meille mahtavan oven!

Tällä hetkellä kehitämme GRM-raamattukoulua alustalla, joka tuo sen kaikkien Amerikan vankilajärjestelmän vankien saataville, niin että he voivat opiskella tableteillaan. Kutsumme sinut tukemaan tätä tärkeää palvelutyötä rukouksilla ja lahjoituksilla, jotta saisimme esitellä Jeshuan, juutalaisen Messiaan kaikille vangeille Yhdysvalloissa!

Kun lähetät lahjoituksesi, kirjoita kommenttiosioon: “Prison Ministry”

Lahjoita →

Identiteettivarkaus

Liity uuteen antisemitismin vastaiseen liikkeeseen.

Löydä identiteettisi Messiaassa palauttamalla Hänen identiteettinsä juutalaisena vapahtajana roomalaisen sijaan. Arkkipiispa Dominiquae Biermanin uusi kirja Identiteettivarkaus & GRI-verkkokurssi voittavat antisemitismin vallan esitellen sinulle Messiaan juutalaisen identiteetin. Opit vaeltamaan ensimmäisen vuosisadan voimassa ja voitelussa!

Tilaa ja aloita opiskelu →

Lukijoilta:

Haluan sanoa, että tiedän nyt paljon tosiseikkoja, jotka liittyvät kirkon historiaan, identiteettivarkauden anastamiseen, koko juutalaisen kansan historiaan ja antisemitismiin: tämä kirja on uskomattoman rikas! Todellinen tiedon ja ilmestyksen lähde: Ylistys Jumalalle! ~ François Foisil, Ranska

Kun luet tätä arkkipiispa Biermanin uskomatonta kirjaa, saat selville järkyttäviä totuuksia, jotka historioitsijat ja teologit ovat ohittaneet ja piilotelleet niitä sukupolvien ajan. Tämä kirja on ilmestyksen tsunami menneisyydestämme, nykyisyydestämme ja Jah:n kansan tulevaisuudesta. ~ Arkkipiispan, kenraali tri. Lawrence Langston, Th.D. Ph.D., USA

Ihmeet ja merkit olivat yleisiä alkuseurakunnassa, mutta tämä voima katosi. Miksi niin kävi? Se tapahtui, koska Herramme identiteetti muutettiin. Tämä identiteettivarkaus paljastetaan täysin tässä läpimurtokirjassa. Se avaa silmät ja vastaa moniin kysymyksiin ennalleen asettaen uskomme todellisen perustuksen, joka annettiin Jeshuan, Juutalaisen Messiaan opetuslapsille. Jos haluat elää voittoisaa elämää Hänen kanssaan, lue tämä kirja!

~ Pastori Debra Barnes, USA

Tilaa →

Huom. Kurssi sisältyy kirjaan vain silloin, kun kirja tilataan www.against-antisemitism.com/fi/ kautta

Opiskele uskon Juutalaisista juurista.

Sinun ei tarvitse koskaan enää käydä toista raamattukoulua. GRM-raamattukoulu on pesukone, joka johtaa sinut ensimmäisen vuosisadan totuuteen, takaisin Siionissa tehtyyn alkuperäiseen evankeliumiin, joka on tehnyt monet vapaiksi.

Ilmoittaudu ja aloita opiskelu →

Tule mukaan vuoden 2021 Sukkot-matkalle Israeliin!

Varaa paikkasi vuoden 2021 matkalla, jonka teema on Sapatti-vuosi. Seitsemäs vuosi tunnetaan sapattivuotena eli “Shmita-vuotena”. Sapattivuosi on lepoa, anteeksiantoa ja uudistumista varten.

Lisätietoa →

Muuta kansat Lammaskansoiksi.

Sinut on kutsuttu olemaan Ester Israelille. Ole osa tätä pysäyttämätöntä liikettä ja seiso Israelin rinnalla oman kansasi keskellä!

Liity Yhdistyneet Kansakunnat Israelin Puolesta -likkeeseen →

Liity Kansakuntien 70 vanhurskaan joukkoon!

Tue Yhdistyneet Kansakunnat Israelin puolesta -liikkeen Jerusalemin kukkuloilla sijaitsevan suurlähetystön toimintaa 100 dollarilla kuukaudessa. Paina alla olevaa linkkiä tai lähetä meille sähköpostia saadaksesi lisätietoa: info@unitednationsforisrael.org

Liity mukaan →

https://unitednationsforisrael.org/fi/suurlahetysto/

Katso uusimmat Facebook-postauksemme!

Pysy ajan tasalla palvelutyömme päivityksistä Facebook-sivumme kautta ja seuraa sivuamme!

Seuraa meitä →