Let's have the power back

Kuinka saada voima takaisin


Let's have the power back
Toora-osuus NASSO – Bamidbar (4. Moos.) 4:21-7:89

Ja silloin he näkevät Ihmisen Pojan tulevan pilvissä suurella voimalla ja kirkkaudella. Mark 13:26

Shabbat shalom, rakkaat!

Tämä juuri mennyt Shavuot-helluntai merkitsi siirtymistä ajasta toiseen aikaan.

”Mukava kristinuskonto” on erotettu Juutalaisen Messiaan mahtavasta voimasta. Se on täynnä humanismia, new age:iä ja itsekeskeisyyttä – hyvän ja pahan tiedon puun hedelmää. Se on uskonto, joka lähimenneisyyteen asti on pahimmillaan murhannut ja vihannut juutalaisia, ja parhaimmillaankin ollut voimaton syntiä ja saatanaa vastaan.

Nyt on JHVH:n märäämä aika palata Siionissa tehdyn evankeliumin voimaan – vain silloin meillä on voima vaeltaa pyhästi ja tuoda taivas maan päälle.

Jeshua, Juutalainen Messias Kuningas, jota kutsutaan myös Juudan Leijonaksi, sanoi uskonnollisille johtajille, jotka vastustivat häntä syyttäen häntä harhaoppiseksi ja saatanan voimalla toimivaksi:

Mutta jos minä Jumalan sormella ajan ulos riivaajia, niin onhan Jumalan valtakunta tullut teidän tykönne. Luuk. 11:20

Mooses ei uskaltanut vapauttaa kansaamme Egyptistä ilman Hänen Henkensä voimaa, Jumalan sormea.

Ja tietäjät tekivät samoin taioillansa saadakseen sääskiä syntymään, mutta he eivät voineet. Ja sääsket ahdistivat ihmisiä ja karjaa. Niin tietäjät sanoivat faraolle: “Tämä on Jumalan sormi.” Mutta faraon sydän paatui, eikä hän kuullut heitä, niinkuin Herra oli sanonutkin. 2. Moos. 8:18-19

Jumalan sormi on voimallisempi kuin mikään taikuus, noituus tai satanismi. Sama sormi kirjoitti Tooran Siinain vuorella.

Ja kun hän oli lakannut puhumasta Mooseksen kanssa Siinain vuorella, antoi hän hänelle kaksi laintaulua, kivitaulua, joitten kirjoitus oli Jumalan sormella kirjoitettu. 2. Moos. 31:18

Sama sormi kirjoitti Persian kuningaskunnan tuomion seinälle, kun he maistelivat viiniä Jerusalemin ryöstetyn temppelin pyhistä kulta-astioista. He joivat viiniä ja ylistivät rahajumaliansa, työpaikkojansa, työuriansa, karjaansa ja kultaansa.

Kun viini oli makeimmillaan, käski Belsassar tuoda ne kulta- ja hopea-astiat, jotka hänen isänsä Nebukadnessar oli ottanut Jerusalemin temppelistä, että kuningas ja hänen ylimyksensä, hänen puolisonsa ja sivuvaimonsa joisivat niistä. Silloin tuotiin ne kulta-astiat, jotka oli otettu temppelistä, Jumalan huoneesta, Jerusalemista, ja niistä joivat kuningas ja hänen ylimyksensä, hänen puolisonsa ja sivuvaimonsa. He joivat viiniä ja ylistivät kultaisia ja hopeisia, vaskisia, rautaisia, puisia ja kivisiä jumalia. Sillä hetkellä ilmestyivät ihmiskäden sormet ja kirjoittivat kuninkaan palatsin kalkitulle seinälle, vastapäätä lampunjalkaa, ja kuningas näki käden, joka kirjoitti. Silloin kuninkaan kasvot kalpenivat, ja hänen ajatuksensa peljästyttivät hänet; hänen lanteittensa nivelet herposivat, ja hänen polvensa tutisivat. Dan. 5:2-6

Let's have the power back

Sama Jumalan sormi vapauttaa ihmiset demoneista, tekee ihmeitä, antaa meille voiman totella Hänen käskyjään tai tuomitsee ihmiset epäjumalanpalvonnasta; sama sormi, sama voima.

Kymmenen päivää ennen Shavuot-helluntaita Jeshua nousi taivaaseen ylösnousemuksensa jälkeen ja jätti opetuslapsilleen seuraavat ohjeet:

ja joille hän myös kärsimisensä jälkeen moninaisten epäämättömien todistusten kautta osoitti elävänsä, ilmestyen heille neljänkymmenen päivän aikana ja puhuen Jumalan valtakunnasta. Ja kun hän oli yhdessä heidän kanssansa, käski hän heitä ja sanoi: “Älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa Isältä sen lupauksen täyttymistä, jonka te olette minulta kuulleet. Sillä Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhällä Hengellä, ei kauan näitten päivien jälkeen.” Apt. 1:3-5

Vaikka ylösnoussut Herra, Adonai oli opettanut heille kuningaskunnan voimasta ja siinä toimimisesta, heidän ei pitäisi tehdä mitään ennen kuin he saisivat voiman ylhäältä. Lukemattomat kristityt ja messiaaniset ovat yrittäneet hyvää tarkoittaen evankelioida maailmaa omassa voimassaan ilman Jumalan voimaa. He ovat hyödyntäneet kaikenlaista tietoa ilman voimaa. Jumalan sormi, joka ajaa ulos paholaisia ja parantaa sairaita, kirjoittaa Tooran sydämiin ja voimauttaa meidät vaeltamaan pyhästi, on tuskin nähtävissä. Se on vaihdettu viihdyttäviksi saarnoiksi, ammattitaidoksi ja tiedoksi.

Seurakuntamme ovat täynnä uskonnollisia, syntisiä ihmisiä, joilla ei ole voimaa karkottaa demoneja, parantaa sairaita, käskeä luonnonvoimia tai vaeltaa pyhästi JHVH:n pelossa.

Paavali sanoi Timoteukselle, että uskonnollisen joukon voimattomuus ja syntisyys johtui siitä, että he rakastivat itseänsä, elämäänsä ja rahaansa enemmän kuin Jumalaa kirkossa käynnistä huolimatta.

JHVH sanoi Danielille, että lopun aikoina ymmärrys lisääntyy.

Pyhät kirjoitukset puhuvat tästä ajasta, jolloin ihmiset pystyvät googlettamaan mitä tietoa tahansa, mutta kuitenkin ovat voimattomia.

Mutta sinä, Daniel, lukitse nämä sanat ja sinetöi tämä kirja lopun aikaan asti. Monet sitä tutkivat, ja ymmärrys lisääntyy. Dan. 12:4

Apostoli Paavali jatkaa tätä keskustelua noin 600 vuotta Danielin aikaa myöhemmin – sen jälkeen, kun Messias oli tullut:

Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja. Sillä ihmiset ovat silloin itserakkaita, rahanahneita, kerskailijoita, ylpeitä, herjaajia, vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä, epähurskaita, rakkaudettomia, epäsopuisia, panettelijoita, hillittömiä, raakoja, hyvän vihamiehiä, pettureita, väkivaltaisia, pöyhkeitä, hekumaa enemmän kuin Jumalaa rakastavia; heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Senkaltaisia karta. 2. Tim. 3:1-5

Let's have the power back

Covid19 koronaviruksen aikana tämä voimattomuus on ilmeistä. Mahtava itsekeskeinen ihminen ei pysty voittamaan hyvin pientä virusta, jota voidaan tuskin nähdä digitaalisessa mikroskoopissa. Kukaan ei ole todella nähnyt virusta paljaalla silmällä, ja kuitenkin miljardit tämän planeetan ihmisistä pelkäävät sitä, ja kokonaiset kansakunnat ovat lamassa sen vuoksi. He eivät ole uskoneet Hänen voimaansa, joka loi viruksen ja joka voi sekunnissa tuhota ihmiskunnan, mutta kuitenkin valitsi sen sijaan pelastaa ja lunastaa sen.

Kaiken on Herra (Adonai)tehnyt määrätarkoitukseen, niinpä jumalattomankin onnettomuuden päivän varalle. Jokainen ylpeämielinen on Herralle kauhistus: totisesti, ei sellainen jää rankaisematta. Sananl. 16:4-5

Kuitenkin häntä pelkäävillä Pyhällä Hengellä täytetyillä on Jumalan voima suojaamassa heitä kaikilta kulkutaudeilta ja ravistuksilta, kun Hän tuomitsee häntä vastustavat ylpeät, ja uskonnolliset tekopyhät, jotka kieltämällä Hänen voimansa jatkavat synnissään ja pahuudessaan.

Katso, minä olen luonut sepän, joka lietsoo hiilivalkeaa ja valmistaa aseen käyttäjän käteen. Minä olen myös luonut tuhoojan hävitystyötä varten. Jokainen ase, joka valmistetaan sinun varallesi, on oleva tehoton, ja jokaisen kielen, joka nousee käymään kanssasi oikeutta, sinä osoitat vääräksi. Tämä on Herran palvelijoiden perintöosa, vanhurskaus, jonka he ovat minulta saaneet, sanoo Herra. Jes. 54:16-17 RK

Varo niitä, jotka kertovat sinulle, että Jumalan lait ovat kumotut, ja että armo tarkoittaa, että voit jatkaa synneissäsi ja että Hän ymmärtää. Tämä on jumalisuuden muoto, joka kieltää Hänen Henkensä voiman pitää meidät pyhinä ja täynnä kirkkautta. Hänen Henkensä antaa meille uuden elämän, kirjoittaa Tooran sydämiimme ja voimauttaa meidät vaeltamaan pyhinä, parantamaan sairaat ja ajamaan ulos riivaajat!

Ja monta väärää profeettaa nousee, ja he eksyttävät monta. Ja sentähden, että laittomuus (elämä ilman Tooraa) pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus. Mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu. Ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattaman kaikessa maailmassa, todistukseksi kaikille kansoille; ja sitten tulee loppu. Matt. 24:11-14

Ennen kuin Jeshua jätti meidät, Hän kertoi juutalaisille opetuslapsilleen, kuinka Hän halusi heidän levittävän Kuningaskunnan hyviä uutisia, Siionissa tehtyä alkuperäistä evankeliumia. Rakkaat, silloin ei ollut kristinuskoa eikä kyse ole kristinuskosta nytkään! Ei ole kysymys uskonnosta vaan Hänen Toorastaan ja Hengestään ihmisten sisimmässä, jotka ilmentävät Hänen kirkkauttaan.

Vihdoin hän ilmestyi myöskin niille yhdelletoista heidän ollessaan aterialla; ja hän nuhteli heidän epäuskoaan ja heidän sydämensä kovuutta, kun he eivät olleet uskoneet niitä, jotka olivat nähneet hänet ylösnousseeksi. Ja hän sanoi heille: “Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat: minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä, nostavat käsin käärmeitä, ja jos he juovat jotakin kuolettavaa, ei se heitä vahingoita; he panevat kätensä sairasten päälle, ja ne tulevat terveiksi.” Kun nyt Herra Jeshua oli puhunut heille, otettiin hänet ylös taivaaseen, ja hän istui Jumalan oikealle puolelle. Mutta he lähtivät ja saarnasivat kaikkialla, ja Herra vaikutti heidän kanssansa ja vahvisti sanan sitä seuraavien merkkien kautta. Mark.16:14-20

Kaikkien luottavaisten uskovien oletetaan puhuvan hyviä uutisia näiden merkkien seuratessa. Mutta liian monet vaeltavat synnin ajamina, saatanalle myönnytyksiä tehneinä itsensä ja rahan rakastamisen vuoksi, ja kuitenkin pitävät itseään kristittyinä tai messiaanisina; se on eräänlainen uskonnon muoto ilman Tooraa, joka kieltää Pyhän Hengen voiman. Hänen yliluonnollinen voimansa on vaihdettu ihmisen keinoihin, ohjelmiin ja agendoihin. Paavali sanoi Timoteukselle: “Sellaisia karta, heistä saa tartunnan!” He tartuttavat enemmän kuin Covid19; heidän epäuskonsa, tekopyhyytensä, syntisyytensä, itsekeskeisyytensä, voimattomuutensa ja moraalittomuutensa uskonnolliseen viittaan puettuna on tarttuvaa. Sellaisia karta! Jätä turvaväli!

Let's have the power back

2000 vuotta sitten, samaan vuodenaikaan kuin noin 2000 sitä ennen, kun Jahin (Jumalan) sormi oli kirjoittanut käskyt kivitauluihin, sama sormi tuli alas muuttamaan juutalaisen opetuslasten joukon tulisoihduiksi, tulen astioiksi (hepr. Kad-Esh) täynnä Hänen elävää Sanaansa.

Ja kun helluntaipäivä oli tullut, olivat he kaikki yhdessä koolla. Ja tuli yhtäkkiä humaus taivaasta, niinkuin olisi käynyt väkevä tuulispää, ja täytti koko huoneen, jossa he istuivat. Ja he näkivät ikäänkuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat heidän itsekunkin päälle. Ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kielillä, sen mukaan mitä Henki heille puhuttavaksi antoi. Apt. 2:1-4

Rukouksemme on:

”Abba, Isä, tee se uudelleen, kun me kieltäydymme jumalisuuden ulkokuoresta, kaikesta synnistä, itsekeskeisyydestä, rahan himosta, tekopyhyydestä ja moraalittomuudesta ja pyydämme sinua muuttamaan meidät eläviksi soihduiksi, tulen astioiksi, jotka kääntävät tämän maailman oikein päin, Jeshuan nimessä.

Herätä meidät toimimaan JHVH:n sormen voimassa, jottei sinun sormesi kirjoittaisi vain tuomioita kaikkien seurakuntien, kirkkokuntien, hallitusten ja kansakuntien seinille. Aamen.”

Mutta jos haluamme ehdottomasti jättää huomiotta Hänen voimansa pelastaa, parantaa ja vapauttaa, saamme varmasti kokea Hänen tuhovoimansa. Tämä on herätyshuuto palataksemme sen Yhden luo, jolla on KAIKKI VALTA ja VOIMA.

Ja monet maan tomussa makaavista heräjävät, toiset iankaikkiseen elämään, toiset häpeään ja iankaikkiseen kauhistukseen. Ja taidolliset loistavat, niinkuin taivaanvahvuus loistaa, ja ne, jotka monta vanhurskauteen saattavat, niinkuin tähdet, aina ja iankaikkisesti. Dan.12:2-3

Siunattua uutta aikakautta kaikille tulen astioille ja loistaville tähdille!

Israelilaiset mentorinne ja ystävänne

Arkkipiispa Dominiquae ja Rabbi Baruch Bierman
Siionin tähden en voi vaieta ja Jerusalemin tähden en lepoa saa. Jes. 62:1

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

Lähetä kymmenyksesi ja uhrisi:

Katso: Hebron – Osto & saantokirja

Tule Hebroniin, Israeliin, ja liity mukaan arkkipiispa Dominiquae Biermanin Raamattukoulu Pyörillä -matkalle hänen opettaessaan siitä, miten tärkeä tänään on tuo Aabrahamin 1. Moos. 23 laillisesti ostama maa-alue. Saat kuulla, kuinka tällä erityisellä alueella (mukaan lukien Patriarkkojen hautaluola, Makpela) on ollut vankkaa juutalaisasutusta vuosisatojen ajan aina tähän päivään asti. Nauti opetuksesta yhdessä tämän ainutlaatuisen pioneeriryhmän kanssa, joka avaa tietä moniin muihin Israelin pyhiin paikkoihin käyden siellä, minne useimmat turistit eivät päädy.

Liity Sukkot-matkallemme 2020 PUHALTAMAAN sofaria tänä vuonna Jerusalemissa

Nouse ja ole kirkas! – Puhalla sofariin Siionissa

Yhdistyneet kansakunnat (UNIFY) Israelin kanssa | Sukkot-matka 2020
Nouse, ole kirkas, sillä sinun valkeutesi tulee, ja Herran kunnia koittaa sinun ylitsesi. Jes.60:1

Kutsumme 120 sofaria puhaltamaan kaikkialla Israelissa ja Jerusalem-marssilla.
Kaikki osallistujat saavat ohjausta sofarin puhaltamisessa matkan aikana.

Oppaina Arkkipiispa Dominiquae ja Rabbi Baruch Bierman
Hinta:
$2,915 – kahden hengen huoneessa (Vain maapaketti: 13 hotelliyötä, puolihoito, lennot eivät sisälly hintaan)
Rekisteröintimaksu: $500 paikan varmistamiseksi
Jäljellä oleva maksu $2.415 tulee maksaa elokuun 1. mennessä 2020

ILMOITTAUDU NYT JA VARAA PAIKKASI:
+1 (972) 301-7087 (USA) | tours@dominiquaebierman.com
https://unitednationsforisrael.org/fi/events/nouse-ja-ole-kirkas-puhalla-sofariin-siionissa/

Antisemitismi on pahempi kuin koronavirus

Ja minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat, 1. Moos. 12:3

Tutustu maailmanlaajuiseen uudelleenkoulutushankkeeseemme (GRI) antisemitismiä vastaan seurakunnassa ja auta meitä viemään se läpi anteliaisuutesi avulla: Against-antisemitism.org

Liity Yhdistyneet Kansakunnat Israelin Puolesta – liikkeen jäseneksi:

https://unitednationsforisrael.org/fi/jasenyys/

Viikon kirja: Aabrahamin avain

Siunaus… vai kirous?
https://kad-esh.org/fi/kauppa/aabrahamin-avain/

Liity Kansakuntien 70 Vanhurskaan joukkoon

Tue UNIFY -Suurlähetystömme toimintaa Jerusalemin kukkuloilla kuukausittain 100 dollarilla. Klikkaa alla olevaa linkkiä ja valitse kuukausilahjoitus 100 dollarille kuussa.
Lisätietoa:
info@unitednationsforisrael.org
https://unitednationsforisrael.org/fi/lahjoitukset/
https://unitednationsforisrael.org/fi/suurlahetysto/

Opiskele GRM – Messiaaninen, apostolinen ja profeetallinen raamattukoulu Israelista!

https://www.grmbibleschool.com/fi/

Katso viimeisimmät Facebook päivityksemme!

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/