Restoring Honor to Israel

Kunnian palauttaminen Israelille


Restoring Honor to Israel
Toora-osuus ACHAREI MOT/KEDOSHIM – Vayikra (3. Moos.) 16:1-20:27

Pastori Cesar Silva

Olkoon todistukseni JHVH:n hyvyydestä ja uskollisuudesta Pyhälle Sanalleen siunaus teille kaikille!

Kaikki alkaa siitä, kun yhtäkkiä ymmärsin, että Israelin kunnian palauttaminen oli yhtä kiireellistä kuin myös välttämätöntä kaupunkini, kansakuntani, elämäni ja perheeni parantumiseksi. Käsitin, ettei enää ollut aikaa jäädä konkurssiin hengellisesti, fyysisesti, taloudellisesti ja emotionaalisesti, koska kaikki se johtaa samaan: tyhjyyteen ja tuhoon.

Koko tämä kunnian palauttamisen prosessi alkaa niistä mahtavista opetuksista, joita olemme saaneet apostoli Dominiquae Biermanin palvelutyöstä. Ilmestys voimallisesta Abrahamin avaimesta (1. Moos 12:3), joka avaa ovet, kylvi sydämeeni siemenen, joka nyt kantaa hedelmää elämässäni ja ympärilläni.

Eräänä päivänä Elohimin Henki, Ruach, antoi minulle unen. Unessa olin jättänyt ajoneuvoni Rio Bravon, asuinkaupunkini pääsisäänkäynnille, ja katua pitkin tuli verivirta (huumekaupan aiheuttamien kuolemien takia). Näin virran melkein saavuttavan meidät. Menin nopeasti autoni luo, koska tiesin, että siellä oli uhrilahja, jonka seurakunta oli antanut lähetettäväksi Israeliin. Tiesin, että tämä lahja toisi hyvitystä – ainoa, mikä saisi verivirran vähenemään ja häviämään kokonaan. Niinpä yritin avata autoni oven ja nopeasti tarkistaa, että rahat olivat siellä. Pyhä Henki (Ruach HaKodesh) puhui myös minulle, että tämä todella pysäyttäisi verivirran. Kiitos Herralle – rahat olivat siellä!

Monet tietävät, että Pohjois-Meksikossa on jatkuva sota huumekartellien ja asevoimien välillä. Täällä on alituisena vaarana joutua keskelle ampuma-aseselkkausta. Sen vuoksi Pyhä Henki puhui minulle tämän unen kautta, että kunnia täytyy palauttaa Israelille lahjoituksin ja rukouksin, ja meidän tulee nöyrtyä maailman kansakuntien Israelia kohtaan harjoittamasta halveksunnasta. Tämä strategia vapauttaa kuolemasta ja verivirrasta. Se on tärkeää, koska voimallinen Abrahamin avain otetaan silloin käyttöön, rukouksiin vastataan, ja armo vuodatetaan vihan sijasta.

Juuri tämän unen aikoihin aloimme rukoilla ja puhua Israelin puolesta ja siunata Israelia käytännössä. Sen jälkeen aloimme myös nähdä vastauksia rukouksiimme kaupunkimme suojeluksen puolesta, ja rauhan ilmapiiri alkoi tuntua. Kartellien rikollinen toiminta väheni huomattavasti.

Restoring Honor to Israel

Kunnian palauttaminen – Tooran käsky!

  1. Moos. 6:1-7 sanoo:

Ja Herra puhui Moosekselle sanoen: “Jos joku tekee rikkomuksen ja on uskoton Herraa kohtaan kieltämällä saaneensa lähimmäiseltään, mitä tämä on hänen haltuunsa antanut tai hänen hoitoonsa uskonut, tahi mitä hän itse on väkisin ottanut tai vääryydellä anastanut lähimmäiseltään, tahi jos hän on löytänyt kadotetun esineen ja kieltää sen, tahi vannoo väärin missä asiassa tahansa, jossa ihminen helposti rikkoo, niin hän, jos hän näin on rikkonut ja tullut vikapääksi, antakoon takaisin, mitä hän väkisin on ottanut tai vääryydellä anastanut, tahi mitä hänen haltuunsa oli uskottu, tahi kadotetun esineen, jonka hän oli löytänyt, kaiken, jonka tähden hän oli väärin vannonut; ja korvatkoon sen täyteen määräänsä ja pankoon siihen vielä lisäksi viidennen osan sen arvosta. Sille, jonka oma se on, hän antakoon sen sinä päivänä, jona hän vikauhrinsa toimittaa. Mutta hyvityksenä Herralle hän tuokoon papille vikauhriksi sinun arviosi mukaisen, virheettömän oinaan pikkukarjasta.
Kun pappi näin on toimittanut hänelle sovituksen Herran edessä, annetaan hänelle anteeksi kaikki, mitä hän on tehnyt sellaista, josta hän on tullut vikapääksi.”

Aivan kuten haluamme sovitusta ja hyvitystä, kun joku loukkaa tai herjaa meitä, tai varastaa meiltä, samoin maailman kansakuntien tulee ymmärtää, kuinka olemme velkaa Israelin siunatulle kansalle. 1. Moos. 12:3 lupaus on edelleen voimassa: “Minä siunaan niitä niitä, jotka sinua siunaavat ja kiroan niitä, jotka sinua kiroavat.”

Restoring Honor to Israel

Arkkipiispa Dominiquae Biermanin johtama Maailmanlaajuinen uudelleenkoulutushanke antisemitismiä vastaan (GRI) ei ole vain välttämätön vaan kiireellinen! Sillä kuolemansairaita on miljoonia maata loputtomiin runtelevien vitsausten keskellä, ellei Herra löydä jotakuta, joka täysin ymmärtää, mitä Israelin kunnian palauttaminen merkitsee. Kunnian palauttaminen on enemmän kuin anteeksipyytäminen! Todellakin, anteeksipyytäminen on ensimmäinen asia, mitä meidän tulee tehdä, jos tiedämme tehneemme väärin. Mutta kunnian palauttamiseksi jollekulle meidän täytyy tehdä enemmän kuin vain pyytää anteeksi.

Historiasta saamme selville, että jos miehen kunniaa epäiltiin, tehtiin tapauksesta riita-asia sanoen: “Haastan kaksintaisteluun ritarin, joka on kyseenalaistanut kunniani.” Silloin kuka tahansa, joka tuli puolustamaan epäillyn kunniaa, jopa oman elämänsä hinnalla sanoi, että tämän kunnia oli kaiken epäilyksen ulkopuolella.

Me maailman kansakunnat olemme suuresti loukanneet Israelia puhumalla herjaavia ja valheellisia sanoja Israelia vastaan tahraten sen kunnian. Nyt on aika katua ja pyytää anteeksiantoa ja palauttaa Israelin kunnia.

Kun Raamatussa 3. Moos. 6:5 annettiin uhri kunnianloukkaukseen syyllistymisestä, henkilö tunnusti vahingon ja pyysi anteeksi Herralta sovitusuhrillaan. Ja sitten oli aika hyvittää, ja näin siitä sanotaan:

… kaiken, jonka tähden hän oli väärin vannonut; ja korvatkoon sen täyteen määräänsä ja pankoon siihen vielä lisäksi viidennen osan sen arvosta. Sille, jonka oma se on, hän antakoon sen sinä päivänä, jona hän vikauhrinsa toimittaa

  1. Moos. 6:6 jatkaa, että uhri tulee antaa papille:

Mutta hyvityksenä Herralle hän tuokoon papille vikauhriksi sinun arviosi mukaisen,…

Restoring Honor to Israel

Vahingon katumisen, hyvityksen antamisen ja viidesosan (vastaa 20%) lisäämisen ohella oli välttämätöntä antaa hyvitys papille, mikä tarkoittaa, että meidän täytyy antaa se hänelle, joka voi rukoilla Kaikkivaltiaalta armoa puolestamme.

Toisinaan nousemme sitä ainoaa henkilöä vastaan, joka kuulee. Ja tiedätkö, keillä on ovet auki pyytää Herralta armoa meille? Kyllä, vastaus on tämän päivän juutalainen kansa. He ovat hänen valittunsa, kansakuntien valo – he ovat pappejamme, jotka avaavat tien Herran, Adonain, anteeksiannolle ja hänen läsnäolonsa virvoitukselle. (Apt.3:19)

Heprean kielen sanat Shuv ja Shalem selventävät “hyvityksen” käsitettä.

Sana hyvittää (3. Moos. 6:4) on heprean sana Shuv, josta saamme sanan Teshuvah, joka tarkoittaa kääntyä, palata tai katua tullakseen ennalleenasetetuksi.

Sana ennalleenasettaa (3. Moos. 6:5) on Shalam, joka tarkoittaa maksaa maksuja, tullen sanasta Leshalem, joka tarkoittaa suorittaa maksu. Joten rauhan tekemiseksi, sinun on maksettava korvaus.

Jeshua mainitsi tästä Matteus 5:21-26

Te olette kuulleet sanotuksi vanhoille: ‘ÄLÄ TAPA’, ja: ‘Joka tappaa, se on ansainnut oikeuden tuomion.’ Mutta minä sanon teille: jokainen, joka vihastuu veljeensä, on ansainnut oikeuden tuomion; ja joka sanoo veljelleen: ‘Sinä tyhjänpäiväinen’, on ansainnut suuren neuvoston tuomion; ja joka sanoo: ‘Sinä hullu’, on ansainnut helvetin tulen. Sentähden, jos tuot lahjaasi alttarille ja siellä muistat, että veljelläsi on jotakin sinua vastaan, niin jätä lahjasi siihen alttarin eteen, ja käy ensin sopimassa veljesi kanssa, ja tule sitten uhraamaan lahjasi. Suostu pian sopimaan riitapuolesi kanssa, niin kauan kuin vielä olet hänen kanssaan tiellä, ettei riitapuolesi vetäisi sinua tuomarin eteen ja tuomari antaisi sinua oikeudenpalvelijalle, ja ettei sinua pantaisi vankeuteen. Totisesti minä sanon sinulle: sieltä et pääse, ennenkuin maksat viimeisenkin rovon.

Kaikki nämä kirjoitukset puhuvat hyvityksen voimasta, mutta mennään vähän syvemmälle tapaan, jolla juutalaisvastaisuus toimii. Antisemitismin vuoksi on ollut kuolemaa ja vihaa juutalaista kansaa kohtaan. Suuri osa tästä on “kristinuskon naamion alla”, joka väittää antavansa uhreja Jah:lle (Jumalalle) ja kokoontuvansa joka sunnuntai uhraamaan Jah:lle. Mutta minun kysymykseni on tämä: katsooko Israelin Ikuinen JHVH suosiollisesti noihin uhreihin, joita toisella kädellä tarjotaan hänelle, ja toisessa kädessä on vihan veitsi ja jopa kuoleman toivotus Israelin kansaa vastaan? Vastaus on selvä: hän ei ota vastaan noita uhreja! Joten Jeshuan neuvo on mennä ja tehdä sovinto veljesi Juudan kanssa ensin – toisin sanoen, palauttaa sen kunnia ja tehdä rauha.

Restoring Honor to Israel

Kyse on kunnian palauttamisesta Israelille!

Jokaisessa kuningaskunnassa tiedetään, että kuninkaan poika on kruununprinssi – hänestä tulee eräänä päivänä kuningas. Näin on edelleen kaikissa tuntemissamme kuningaskunnissa. Ja on hyvin mielenkiintoista, että JHVH on kuningas, ja että hän kutsui yhtä Abrahamin jälkeläisistä “esikoispojaksensa” (2. Moos. 4:22). Häntä, joka tunnettiin “minun prinssinäni”, kutsuttiin alun perin Jaakobiksi, mutta Herra päätti, että hänen nimensä olisi Israel, jonka merkitys on Elohimin prinssi. Mikä ero – mikä suuri ero! Mutta miten se eroaakaan siitä, miten maailman kansat puhuvat Israelista! Ne sanovat sen olevan vain yksi kansa muiden kansojen joukossa. Kuitenkin Elävän Elohimin silmissä Israel ei ole mikä tahansa kansa, vaan “hänen prinssinsä”.

Monet puhuvat Jah:n (Jumalan) valtakunnasta: Miten hänen kuningaskuntansa ilmestyy, kuinka he etsivät Jumalan kuningaskuntaa ja kuinka heidän työnsä on laajentaa JHVH:n kuningaskuntaa. Mutta he kompastuvat tähän periaatteeseen. Siksi he vain juoksevat kuin hamsterit juoksupyörässä – lausutaan vain lisää sanoja ilman tuloksia. Jumalan kuningaskunta ei ole nähtävillä, koska he kompastuvat kompastuskiveen. Mutta sille, joka uskoo Elohimin sanaan ja rakastaa ja ottaa vastaan tämän prinssin, Israelin, se on “kuin korkean kallion varjo nääntyvässä maassa” (Jesaja 32:2). Siitä taas, joka ottaa Israelin kevyesti ja jolle Israelista tulee kompastuskivi, sanotaan: “jonka päälle se kaatuu, sen se murskaa.” (Matt. 21:44).

Johtopäätös:

Maailman kansat ovat velassa Israelin kansalle, sillä he antoivat meille Tooran, liitot, lupaukset, Elävän Elohimin ilmoituksen ja Jeshua Messiaan.

Tänään meidän täytyy kääntyä täydesti hänen puoleensa rakastaen hänen Tooraansa, Jeshuaa ja palauttaa kunnia Israelille, hänen prinssilleen. Olen hänen hyvyytensä todistaja, sillä varmasti Herra tarkoittaa sitä, mitä hän sanoo:

Minä siunaan ne, jotka sinua siunaavat ja kiroan sen, joka kiroaa sinua… 1. Moos. 12:3

Pastori César Silva, Rio Bravo, Tamaulipas, Meksiko

Yhdistyneet Kansakunnat Israelin Puolesta kansallinen edustaja

UnitedNationsForIsrael.org

Pastor César Silva

Lähetä kymmenyksesi ja uhrisi:

Antisemitismi on pahempi kuin koronavirus

Ja minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat, ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä.” 1. Moos. 12:3

Tutustu maailmanlaajuiseen uudelleenkoulutushankkeeseemme (GRI) antisemitismiä vastaan seurakunnassa ja auta meitä viemään se läpi anteliaisuutesi avulla: Against-antisemitism.org

Liity Yhdistyneet Kansakunnat Israelin Puolesta – liikkeen jäseneksi:

https://unitednationsforisrael.org/fi/jasenyys/

Katso: Kansakuntien toinen knesset

Saat kuulla lisää Yhdistyneet Kansakunnat Israelin -puolesta liikkeestä, kun UNIFY:n kahdeksi vuodeksi valitut kansalliset edustajat asetettiin tehtäväänsä Jerusalemissa Sukkotin, Lehtimajanjuhlan, aikana vuonna 2019. Arkkipiispa Dominiquae Bierman selittää, kuinka näiden edustajien ponnistukset jatkuvat, varmistaen sen, että UNIFY täyttää profeetallisesti Sakarja 2:11-12 jakeet, kun me kaikki kansakunnista liitymme yhteen ja näemme Israelin täyden ennalleenasettamisen.

Viikon kirja: Pyhä antaminen ennalleen asetettuna

https://kad-esh.org/fi/kauppa/pyhä-antaminenennalleenasetettuna/

Todellisen tuhatkertaisen siunauksen vapauttaminen

Liity Kansakuntien 70 Vanhurskaan joukkoon

Tue UNIFY -Suurlähetystömme toimintaa Jerusalemin kukkuloilla kuukausittain 100 dollarilla. Klikkaa alla olevaa linkkiä ja valitse kuukausilahjoitus 100 dollarille kuussa.
Lisätietoa:
info@unitednationsforisrael.org
https://unitednationsforisrael.org/fi/lahjoitukset/
https://unitednationsforisrael.org/fi/suurlahetysto/

Opiskele GRM – Messiaaninen, apostolinen ja profeetallinen raamattukoulu Israelista!

www.grmbibleschool.com

Katso viimeisimmät Facebook päivityksemme!

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/