A Divine Call to Rally to The Banner of Truth

Kutsu taivaasta: Nosta lippu totuuden puolesta!


A Divine Call to Rally to The Banner of Truth
Toora-osuus BAMIDBAR – Chukat-Balak (4. Moos.) 1:1-4:20

Ja Herra puhui Moosekselle ja Aaronille sanoen: Israelilaiset leiriytykööt kukin lippunsa luo, perhekuntiensa sotamerkkien kohdalle; he leiriytykööt taammas ilmestysmajan ympärille. 4. Moos. 2:1

Shabbat shalom, rakkaat!

Muinaisessa Israelissa jokaisella heimolla oli oma tunnuksensa tai lippunsa. Kun jossain nostettiin lippu, joukot tiesivät kokoontua lippujensa luo. Sen tekemättä jättämistä olisi pidetty kapinallisuutena ja luvattomana poissa-olona armeija-palveluksesta. Pahinta olisi ollut marssia väärän heimon lipun alla – se olisi johtanut vakavaan kaaokseen ja tappioon taistelussa, sillä jokaisella heimolla ja lipulla oli oma paikkansa ja tehtävänsä.

A Divine Call to Rally to The Banner of Truth

Kun Israelin kansa ennalleen asetettiin maahansa yli 2000 vuoden maanpakolaisuuden jälkeen, kansakunnan merkiksi tarvittiin kolme asiaa:

  1. Nimi
  2. Lippu
  3. Päämäärä

Ei ollut itsestäänselvää, että nimi olisi Israel; nimestä neuvoteltiin kauan. Jotkut halusivat kutsua kansaa esimerkiksi Juudaksi. Myös lipusta käytiin keskustelua pohtien, minkälainen lippu voisi edustaa kansaa, joka oli ollut maanpakolaisena muiden kansojen seassa 2000 vuotta. Päätettiin, että lipussa yhdistyisivät Tallit (juutalainen rukousliina) sinisine ja valkoisine raitoineen ja Magen David (Daavidin kilpi tai “Daavidin tähti”). Minne tahansa nuori IDF (Israelin armeija) menisi ja valloittaisi lisää aluetta puolustautuessaan arabinaapureitaan vastaan, he nostaisivat uuden alueensa merkiksi oman lippunsa.

Eilatin kaupunki perustettiin nostamalla entisen brittiläisen sotilastukikohdan (nimeltä Um Rash Rash) ylle nk. “mustelippu”. Siellä ei ollut silloin vielä kaupunkia, vaan se oli pelkkää autiomaata. Oli tärkeää nostaa Israelin lippu heti ylös, ja koska heillä ei ollut vielä valmista lippua, he piirsivät sinisellä musteella lipun lakanaan, ja siksi sitä kutsutaan “mustelipuksi”. Liput siis merkitsevät alueita ja ovat armeijan tunnuksia.

A Divine Call to Rally to The Banner of Truth

Israelin valtion perustamisen päämäärä oli perustaa kansallinen koti juutalaisille, jossa jokainen juutalainen voisi olla vapaasti juutalainen, ilman vainon pelkoa, mitä he olivat joutuneet kokemaan kansakunnissa lähes 2000 vuoden ajan.

Kaikkivaltias kuvaa maahan-paluumme tarkoitusta vielä selvemmin ja ehkä vähemmän “romanttisesti”:

Sentähden sano Israelin heimolle: Näin sanoo Herra, Herra: En tee minä teidän tähtenne, Israelin heimo, sitä minkä teen, vaan oman pyhän nimeni tähden, jonka te olette häväisseet pakanakansain seassa, minne tulittekin. Minä pyhitän suuren nimeni, joka on häväisty pakanakansain seassa, jonka te olette häväisseet heidän keskellänsä. Ja pakanakansat tulevat tietämään, että minä olen Herra, sanoo Herra, Herra, kun minä osoitan teissä pyhyyteni heidän silmäinsä edessä. Minä otan teidät pois pakanakansoista ja kokoan teidät kaikista maista ja tuon teidät omaan maahanne.. Hes. 36:22-24

Meidät palautettiin takaisin hänen maahansa hänen nimensä pyhittämiseksi, jotta kansakunnat tietäisivät, että Hän on JHVH.

Emme voi erottaa toisistaan Israelin ennalleen asettamista ja kansakuntien pelastumista. Israelin Jumala on myös Kansojen Kuningas. Jos Israel ennalleen asetetaan, kansat pelastuvat. Jos Israel ei olisi palannut takaisin maahansa, kansoilla ei olisi mitään toivoa. Kansat, jotka vastustavat Israelin ennalleen asettamista vievät itsenä ikuisen tuomion alle.

Sillä näin sanoo Herra Sebaot: Kunniaksensa hän on lähettänyt minut pakanakansojen luokse, jotka ovat teitä saalistaneet. Sillä joka teihin koskee, se koskee hänen silmäteräänsä. Sak. 2:8

Sillä Herra on vihastunut kaikkiin kansoihin ja kiivastunut kaikkiin heidän joukkoihinsa; hän on vihkinyt heidät tuhon omiksi, jättänyt heidät teurastettaviksi.

Sillä Herralla on koston päivä, maksun vuosi Siionin asian puolesta. Jes. 34:2, 8

United Nations for Israel

Kutsumme kaikkia Messiaaseen uskovia kaikista kansoista marssimaan oikean Nimen, Lipun ja Päämäärän puolesta lopunaikojen taistelussa ihmisten sieluista.

Nimi on Yhdistyneet Kansakunnat Israelin Puolesta

Lipussa on sytytetty menora ja maapallo, jonka ympärillä on kaksi oliivipuun oksaa Israelin lippua vasten.

Tarkoitus on kääntää kansat Lammaskansoiksi yksi ihminen kerrallaan maailmanlaajuisen uudelleen-koulutuksen kautta: opetamme kansoja harjoittamaan raamatullista politiikkaa niin sisä- kuin ulkopolitiikassa, erityisesti suhteessaan Israeliin.

Kuten jo mainitsin, vain silloin kun kansat täysin tukevat Israelin ennalleen asettamista omaan maanhansa ja Jerusalemia Israelin pääkaupunkina, ne voivat kokea pelastuksen ja lunastuksen. Kansojen hyvinvointi on riippuvainen Israelin hyvinvoinnista. Tämä liittyy sekä kansan papistoon että hallitukseen. Meidän täytyy oppia rukoilemaan ja käymään hengellistä sodankäyntiä asioiden tapahtumiseksi. Meidän tulee oppia Israelista ja tuntea Siionissa tehty evankeliumi “Roomasta tulleen” evankeliumin sijaan ja viedä sitä eteenpäin hengellisiin yhteisöihimme ja hallituksiimme. Ellei näin tapahdu, kaikki kansat joutuvat tuomion alle “Siionin asian tähden”.

Embassy front

Yhdistyneet Kansakunnat Israelin Puolesta -liikkeen suurlähetystö Jerusalemin kukkuloilla seisoo muurinaukossa jäsenkansojensa puolesta. Kun nostamme sinun kansallisen lippusi ylös Israelin, Jerusalemin ja UNIFY (United Nations for Israel) -lippujen alla, asetamme voimaan tosiasian hengellisessä todellisuudessa ja marssimme eteenpäin hengellisenä lopunaikojen armeijana. Tämä näky ei syntynyt meistä, vaan JHVH:n itsensä sydämeltä, kun profeetta Sakarja profetoi seuraavat sanat:

Sinä päivänä liittyy paljon pakanakansoja Herraan, ja he tulevat hänen kansaksensa, ja minä asun sinun keskelläsi, ja sinä tulet tietämään, että Herra Sebaot on lähettänyt minut sinun tykösi. Ja Herra ottaa Juudan perintöosaksensa pyhässä maassa ja valitsee vielä Jerusalemin. Sakarja 2:11, 12

Ne kansat, jotka liittyvät JHVH:een Israelin, juutalaisen kansan ja Jerusalemin ennalleen asettamisen päivinä kantavat nimeä

Yhdistyneet Kansakunnat Israelin Puolesta

Sillä on lippu, jonka Arkkipiispa Dominiquae Bierman sai profeetallisen ilmestyksen kautta.

Sillä on päämäärä ja sillä on suurlähetystö Jerusalemin portilla. Se on täyttämässä profeetta Sakarjan profetiaa kansoista: kun kansat liittyvät JHVH :een juutalaisen kansan ja Jerusalemin ennalleen asettamisen päivinä, silloin Israelin kansa tulee tietämään, että JHVH lähetti heille Messiaan.

JHVH :een liittyvien kansojen (niiden, jotka uskovat Israelin Jumalaan Messias Jeshuan kautta) ehdoton rakkaus saa aikaan Israelin lunastuksen. Ja Israelin ennalleen asettaminen omaan maahansa saa aikaan kansojen pelastuksen. Tämä on Aabrahamin Avaimen periaatteen täysi toteutuminen:

Ja minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat, ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä.” 1. Moos. 12:3

Kun liityt Yhdistyneet Kansakunnat Israelin Puolesta -liikkeeseen ja tulet Jerusalemin suurlähetystön ystäväksi, olet mukana profeetallisessa, taivaasta saadussa maailmanlaajuisessa ennalleen asettamisen liikkeessä.

A Divine Call to Rally to The Banner of Truth

Nouse korkealle vuorelle, Siion, sinä ilosanoman tuoja; korota voimakkaasti äänesi, Jerusalem, sinä ilosanoman tuoja. Korota, älä pelkää, sano Juudan kaupungeille: ”Katso, teidän Jumalanne!” Jes. 40:9

Liityt silloin joukkoon, joka nostaa ylös Totuuden Lipun Israelin kansan ja kaikkien kansojen nähtäväksi.

Niille, jotka sinua pelkäävät, olet antanut lipun nostettavaksi ylös totuuden puolesta – sela Psalmi 60:4 RK

Tunnista se lippu, jonka alla sinun tulee marssia ja taistella, ja liity tähän profeetalliseen armeijaan. Tämä on Kaikkivaltiaalle niin tärkeä asia, ettei hän anna minkään pysäyttää tätä liikettä, jonka hän itse on aloittanut. Itseasiassa hän käskee kaikkia vastustavia ääniä vaikenemaan! JHVH Sebaot, Sotajoukkojen Jumala valvoo tätä liikettä, eikä kukaan voi pysäyttää häntä!

Vaiti Herran edessä, kaikki liha! Sillä hän on noussut pyhästä asuinsijastansa.” Sak. 2:13

Mentorisi ja ystäväsi Israelissa,

Arkkipiispa Dominiquae ja Rabbi Baruch Bierman

Siionin tähden en voi vaieta. Jesaja 62:1

A Divine Call to Rally to The Banner of Truth

Siunaa tätä palvelutyötä:

KATSO Kad-Esh MAP -todistuksia, osa 1

Todistukset ovat voimallisia kertoessaan muille siitä, miten Jumala on koskettanut ja muuttanut elämää. Inspiroidu Sukkot Israelin matkalaisten elämäntarinoista! Totuus tekee meidät vapaiksi kun vaellamme pyhyydessä, vapaana korvausteologiasta. Tule mukaan tuleville matkoillemme: https://kad-esh.org/fi/category/israel-matkat/

ISRAELIN MATKAT 2019

Kutsumme sinua liittymään seuraamme tuleville matkoillemme ja juhlillemme!
Shavuot-helluntai matka ja Pyhä Tuli konferenssi –7.-14. 6. 2019
Israelin Sukkot – Lehtimajajuhlan kiertomatka – Raamattukoulu Pyörillä 10.-23.10. 2019
Yhdistyneet Kansakunnat Israelin puolesta – Vuosittainen pyhä kokous Jerusalemissa – 13.-17. lokakuuta 2019

Lisätietoja:
https://kad-esh.org/fi/category/israel-matkat/
tai lähetä sähköpostia: tours@dominiquaebierman.com

Viikon kirja:

Öljypuuhun oksastettuna Arkkipiispa tri. Dominiquae Biermanilta

https://kad-esh.org/fi/kauppa/oljypuuhun-oksastettuna/

On kaikkien aikojen suurimman ennalleen asettamisen aika: juutalainen kansa takaisin Messiaansa luo ja kristityt takaisin siihen alkuperäiseen evankeliumiin, jota juutalaiset apostolit julistivat. Maailma on odottanut tätä mahtavaa ennalleen asettamista melkein 2000 vuotta; enkelit vartioivat ja demonit vapisevat. Tämä on loistava käytännön opas – pidä sitä raamattusi vierellä! Se opettaa sinulle, miten juhlia Pyhiä juhlia ja miten opiskella Tooraa ja Käskyjä ja soveltaa niitä nauttiaksesi yltäkylläisestä elämästä ilman legalismia. Jokaisella uskovalla tulisi olla tämä kirja, joka on todellinen silmien avaaja!
Tilaa suomenkielisenä osoitteesta: tulenastiat@gmail.com

Liity Yhdistyneet Kansakunnat Israelin Puolesta – liikkeen jäseneksi:
info@unitednationsforisrael.org
https://unitednationsforisrael.org/fi/jasenyys/

Tule Jerusalemin suurlähetystömme ystäväksi

Liity Kansakuntien 70 Vanhurskaan joukkoon tukemalla UNIFY Suurlähetystöämme Jerusalemin kukkuloilla kuukausittain 100 dollarilla. Klikkaa alla olevaa linkkiä ja valitse kuukausilahjoitus 100 dollarille kuussa.
Lisätietoa: info@unitednationsforisrael.org
https://unitednationsforisrael.org/fi/lahjoitukset/
https://unitednationsforisrael.org/fi/suurlahetysto/

Opiskele GRM – Israelilainen Raamattukoulu

Opiskelutavat:

  1. Itsenäinen verkko-opiskelu. Voit rakentaa itse opiskelu-aikataulusi ja edetä omaan tahtiisi.http://www.grmbibleschool.com / grm@dominiquaebierman.com
  2. Osta GRM-Raamattukoulu, opiskele kotonasi tai perusta GRM-ryhmä. Tämä on oikea vaihtoehto niille, jotka haluavat istuttaa GRM-ryhmän tai opiskella yhdessä seurakunnan tai perheensä kanssa. https://www.grmbibleschool.com/fi/ / grm@dominiquaebierman.com
  3. Opintoryhmä verkossa. Tarjoaa viikoittaisen opiskeluohjelman ja mahdollistaa kommunikoinnin toisten verkko-opiskelijoiden kanssa. Lisätietoa ja ilmoittautumiset: grm@dominiquaebierman.com tai soita USA:ssa +1-972-301-7087

Katso viimeisimmät mielenkiintoiset opetukset ja päivitykset Facebookista ja jaa niitä eteenpäin!

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/