Lion

Leijona, joka voitti lohikäärmeen


Lion
Toora-osuus LECH LECHA– Beresheet (1. Moos.) 12:1-17:27

Silloin yksi vanhimmista sanoi minulle: ”Älä itke! Leijona Juudan heimosta, Daavidin juurivesa, on voittanut. Hän voi avata kirjan ja sen seitsemän sinettiä.” Ilm. 5:5 RK

Shabbat shalom, rakkaat ystävät!

Elämme suuren epävarmuuden aikaa; maailmaa, sellaisena kuin sen tunnemme, ravistellaan ja se on muuttumassa – vitsaukset, työttömyys, taloudelliset haasteet sekä antisemitismi ovat nousussa jopa vielä suuremmassa määrin kuin ennen toista maailmansotaa. Nyt on suuren Hengellisen Armeijan aika nousta – Juudan Leijonan armeijan! Profeetta Joel antoi meille välähdyksen tämän hengellisen armeijan luonteesta, vaikka hänen profetiansa koskevatkin luonnollista armeijaa, joka toteuttaa JHVH:n komentoja.

Herra antaa äänensä jylistä sotajoukkonsa edellä. Hyvin suuri on hänen sotaväkensä, väkevä hänen käskynsä täyttäjä. Suuri on Herran päivä ja hyvin pelottava. Kuka voi sen kestää? Joel 2:11

Elämme nyt aikaa, jolloin JHVH:n Lopunajan Armeijan on oltava voimallinen ja vietävä eteenpäin Hänen Sanaansa, Hänen Tooraansa, evankeliumiansa Siion-Israelista kansoille jälleen kerran.

Monet kansat lähtevät liikkeelle sanoen: ”Tulkaa, nouskaamme Herran vuorelle, Jaakobin Jumalan huoneeseen, että hän opettaisi meille teitään ja että me vaeltaisimme hänen polkujaan. Sillä Siionista lähtee opetus, Jerusalemista Herran sana.” Jes. 2:3

Tämä on tehtävä jalkaväen sotilaiden kautta, jotka vievät sanaa fyysisesti eteenpäin ja levittävät sitä sosiaalisen median kautta, sekä Hengellisillä Ilmavoimilla, jotka rukoilevat profeetallisia, strategisia esirukouksia, ja Hengellisen Laivaston kommandojoukoilla, jotka avaavat aluetta vihollislinjojen takana tehden lopun kaikesta, mikä vastustaa Juudan Leijonan IDENTITEETTIÄ. Hänen henkilöllisyytensä on ollut liian kauan varastettuna ja Hänet on personoitu roomalaiseksi Kristukseksi, joka kannattaa uskonnollista järjestelmää, joka on murhannut miljoonia juutalaisia ja tuhonnut miljoonien kristittyjen ja katolilaisten hengellisen elämän. Mutta EI ENÄÄ! Leijona on vetänyt rajan. Hänen Mahtavan Armeijansa on aika nousta ja tallata voitettu seitsenpäinen Punainen lohikäärme jalkojensa alle!

Lion

Taivaassa syttyi sota. Miikael ja hänen enkelinsä ryhtyivät sotaan lohikäärmettä vastaan. Lohikäärme ja sen enkelit tekivät vastarintaa mutta eivät kestäneet, eikä niillä ollut enää sijaa taivaassa. Suuri lohikäärme, se vanha käärme, jota kutsutaan Paholaiseksi ja Saatanaksi, koko maanpiirin eksyttäjä, heitettiin maan päälle, ja sen enkelit heitettiin sen kanssa. Sitten minä kuulin voimakkaan äänen sanovan taivaassa: ”Nyt on tullut pelastus ja voima ja meidän Jumalamme valtakunta ja hänen Voideltunsa valta, sillä meidän veljiemme syyttäjä on heitetty ulos, hän joka yöt ja päivät syytti heitä meidän Jumalamme edessä. He ovat voittaneet hänet Karitsan veren ja todistuksensa sanan kautta eivätkä ole rakastaneet henkeään vaan ovat olleet alttiit kuolemaan asti. Ilm. 12:7-11

Menestyvän armeijan on oltava yhtenäinen ja täysin uskollinen komentajalleen. Leijonan armeijan komentaja on juutalainen! Juutalainen Messias itse on tämän laajan armeijan komentaja, ja Hänen strategiansa on ikuinen ja muuttumaton, eikä se koskaan epäonnistu.

Mutta minä en rukoile ainoastaan heidän puolestaan vaan myös niiden puolesta, jotka heidän sanansa kautta uskovat minuun, että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa. Rukoilen, että hekin olisivat yhtä meissä, jotta maailma uskoisi sinun lähettäneen minut. (Juutalaisen Messiaan ei roomalaista Kristusta. AB) Joh.17:20-21

Hän rekrytoi NYT lisää jalkaväkisotilaita armeijaansa, niitä, jotka kantavat Hänen Sanansa, Tooransa, Siionissa (Ei Roomassa) tehdyn evankeliumin kaikille kansakunnille, myös muslimeille, kantaen sen sitten takaisin Siion-Israeliin, jossa se on syntynyt ensimmäisellä vuosisadalla. Tämä 2000-luku on kuin ensimmäinen vuosisata! Jeshua, juutalainen Messias, on jälleen tullut Siionista kansakuntiin juutalaisten apostolien välityksellä, ja kansat tulevat taas ​​tuomaan evankeliumin takaisin Siioniin! Mutta ei romanisoitua, pakanallistettua evankeliumia, vaan Alkuperäisen Evankeliumin, joka on ollut varastettu, kaapattu, siepattu ja hylätty Nikean kirkolliskokouksesta 325 AD lähtien. On aika palauttaa Leijonan, tämän voimallisen, voidellun ja JHVH:n asettaman armeijan Komentajan identiteetti! On aika palauttaa alkuperäinen evankeliumi, jota seuraavat pyhyys, ihmeet, merkit ja tunnusteot!

Nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat: Minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä, nostavat käsin käärmeitä. Jos he juovat jotakin kuolettavaa, se ei vahingoita heitä. He panevat kätensä sairaiden päälle, ja nämä tulevat terveiksi.” Mark. 16:17-18

Archbishop blowing shofar

Messiaan juutalaisen identiteetin palauttaminen on avain Hänen lopunajan armeijansa menestykseen! Vasta kun hänen juutalainen identiteettinsä ja nimensä ovat täysin palautetut, Hänen armeijansa on YHTÄ, eikä mikään ole mahdotonta!

Adonai on oleva koko maan Kuningas. Sinä päivänä Adonai on yksi ja hänen nimensä yksi (Echad). Sak. 14:9

Aikaa on vähän; liikaa energiaa, vaivaa ja rahaa on käytetty Jeshuan hylkäämiseen juutalaisena Messiaana! Monesti Hänen ilmestymisensä ​​on ohitettu antisemitismin vuoksi, joka vallitsee kristillisissä teologioissa, jotka halveksivat Jeshuan identiteettiä juutalaisena ja Hänen kirjoitetun Sanansa ja Tooran ohjeiden ja profetioiden yhtenäisyyttä Mooseksen kirjasta Ilmestyskirjaan.

Jeshua Messias on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti. Hebr. 13:8

Hänen liittonimensä Jeshuan, jonka Isä antoi Pojalleen, vastustaminen on saanut aikaan Hänen seurakuntaruumiinsa jakautumisen ja epäyhtenäisyyden. Hänen armeijansa on aika YHDISTYÄ juutalaisen Leijonan identiteetin kautta, joka Hän on, Hänen Pyhässä liittonimessään Jeshua ja Toora-Sanassaan, jonka Pyhä Henki on paljastanut niille, jotka asettavat luottamuksensa Juutalaiseen Messiaaseen, joka kuoli puolestamme.

niin että jokaisen polven on notkistuttava Jeesuksen nimeen, niin taivaassa kuin maan päällä ja maan alla, ja jokaisen kielen on tunnustettava Isän Jumalan kunniaksi, että Jeshua Messias on Herra. Filip. 2:10-11

Koko seurakunnan, kutsuttujen joukon, Ekklesian, on aika juhlia sapattia yhdessä kuten ensimmäisen vuosisadan opetuslapset juhlivat, ja kokoontua kohtaamaan Häntä Hänen Moadimiensa (raamatulliset juhlat), JHVH:n, Israelin Jumalan asettamina erityisinä aikoina, jotka Hän antoi kaikille, jotka kuuluvat Hänelle, ensin juutalaiselle ja sitten myös pakanoille.

Archbishop and Rabi

”Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan. En minä ole tullut kumoamaan vaan täyttämään. Totisesti minä sanon teille: kunnes taivas ja maa katoavat, ei laista katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto, ennen kuin kaikki on tapahtunut. Joka siis jättää pois yhdenkin näistä pienimmistä käskyistä ja sillä tavoin opettaa ihmisiä, sitä kutsutaan pienimmäksi taivasten valtakunnassa. Mutta joka noudattaa ja opettaa näitä käskyjä, sitä kutsutaan suureksi taivasten valtakunnassa. Minä sanon teille: ellei teidän vanhurskautenne ole paljon suurempi kuin kirjanoppineiden ja fariseusten, te ette pääse taivasten valtakuntaan.” Matt. 5:17-20

On aika, että koko pyhien seurakunta ja Leijonan Armeijan sotilaat puhdistautuvat epäpuhtaasta syömisestä sekä hengellisesti että fyysisesti, ja puhdistaa vaelluksemme – henkemme, sielumme, mielemme ja ruumiimme – jotta voimme olla voideltuja ja voimallisia. (3. Moos. 11, Matt. 5:17-21 ja Room. 12).

Pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa. Pitäkää huoli siitä, ettei kukaan jää osattomaksi Jumalan armosta eikä mikään katkeruuden juuri pääse kasvamaan ja tekemään häiriötä ja monet sen vuoksi saastu, ja ettei kukaan ole haureellinen tai epäpyhä niin kuin Eesau, joka yhdestä ateriasta myi esikoisuutensa. Tehän tiedätte, että kun hän myöhemmin tahtoi periä siunauksen, hänet hylättiin, eikä hän saanut mahdollisuutta muutokseen, vaikka hän sitä kyynelin pyysi. Heb. 12:14-17

Kutsumme sinua tänään tulemaan voitokkaaksi sotilaaksi ja johtajaksi Juudan Leijonan Armeijaan – valmistaudu Leijonan lailla tallaamaan lohikäärme jalkojesi alle!

Hanki Identiteettivarkaus -kirja, joka palauttaa Juudan Leijonan identiteetin sinussa, ja opiskele kirjan mukana tuleva verkkokurssi (kurssi sisältyy hintaan vain silloin, kun kirja tilataan https://www.against-antisemitism.com/fi/ -verkkosivun kautta), joka varustaa sinut voitokkaaseen vaellukseen oppiessasi tuntemaan Leijonan, joka voitti lohikäärmeen!

Identiteettivarkaus

Opiskele GRM verkko-raamattukoulu, ja tulet varustetuksi johtajaksi Juudan Leijonan armeijaan. www.grmbibleschool.com/fi/

Tule mukaan Yhdistyneet Kansakunnat Israelin Puolesta -liikkeeseen, joka muuttaa kansakuntia Lammaskansoiksi, yksi henkilö kerrallaan. Liity jäseneksi: https://unitednationsforisrael.org/fi/jasenyys/

Rekrytoimme tehokkaita ja koulutettuja sotilaita Juudan Leijonan armeijaan! Liity mukaan ja harjoittele kanssamme voittaaksesi lohikäärmeen henkilökohtaisessa elämässäsi, paikkakunnallasi, kaupungissasi ja maassasi!

Katsokaa, minä olen antanut teille vallan tallata käärmeitä ja skorpioneja ja kaikkea vihollisen voimaa, eikä mikään teitä vahingoita. Luuk. 10:19

Israelilaiset mentorisi ja ystäväsi,

Arkkipiispa Dominiquae ja Rabbi Baruch Bierman

Siionin tähden en voi vaieta. Jes. 62:1

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

Arkkipiispa, tri Dominiquae Biermanin

UUSI kirja, Identiteettivarkaus: Ensimmäisen vuosisadan Messiaan paluu on nyt tilattavissa suomeksi!

Tilaa klikkaamalla alla olevaa linkkiä!

Tarvitsemme SINUN apuasi levittääksemme tätä ennalleen asettamisen sanomaa niin juutalaisille kuin kristityille! Jaa tätä linkkiä eteenpäin kaikille ystävillesi ja tuttavillesi: https://www.against-antisemitism.com/fi/

  1. Osta kirja.
  2. Anna kirja lahjaksi.
  3. Opiskele GRI-kurssi.

Osta kirja.
Lahjoita $27 tai enemmän ostaaksesi Identiteettivarkaus -kirjan, jonka mukana saat myös Maailmanlaajuisen uudelleenkoulutushanke antisemitismiä vastaan (GRI) -verkkokurssin, ilmaiseksi. Vaihtoehtoisesti voit tilata myös E-kirjan lahjoittamalla $17, johon sisältyy myös GRI-kurssi. Huom. Kurssi sisältyy kirjaan vain silloin, kun kirja tilataan www.against-antisemitism.com verkkosivun kautta.

Anna kirja lahjaksi.
Lahjoita kirja https://www.against-antisemitism.com/fi/kirja/ -verkkosivun kautta. Valitse sivun alaosasta löytyvä vaihtoehto ”TAVOITA MUITA”. Jatka valitsemalla haluatko E-kirjan vai painetun kirjan, ja valitse lahjakortin summa. Kirjoita sitten seuraavaan kohtaan lahjan saajan sähköpostiosoite. Kun maksat tilauksen, lahjan saajan sähköpostiin lähetetään lahjakorttiviesti, jossa on linkki, jonka avulla hän saa lunastettua kirjan itselleen ilman maksua, ja voi kirjautua GRI-verkkokurssille.

Opiskele GRI-kurssi.
Kun tilaat kirjan, saat automaattisesti pääsyn GRI-kurssille. Kurssi sisältää 12 kirjaan liittyvää oppimisporttia, 44 videota ja kysymysosiot.

Ole mukana ennalleen asettamassa ensimmäisen vuosisadan Messiasta. Jaa tätä kirjaa eteenpäin! https://www.against-antisemitism.com/fi/kirja/

Tilaa kirja:

https://www.against-antisemitism.com/fi/kirja/

Identiteettivarkaus

Katso: Leijona, joka voitti lohikäärmeen

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/videos/683755218937475/

Tue palvelutyötämme:

GRM Raamattukoulu – uudet hinnat:

Uudet hinnat ovat voimassa 15.10.2020 lähtien.

GRM verkkokurssi, itsenäinen opiskelu: ilmoittautumismaksu 320$, sekä 80$ kuukausimaksu. (ensimmäinen vuosi 1200$)

  • Opiskelijat, jotka ovat suorittaneet GRI antisemitismiä vastaan -verkkokurssin (agianst-antisemitism.com) saavat 80$ alennuksen GRM verkkoraamattukoulun hinnasta.
  • Jos opiskelija suorittaa GRM-verkkokurssin 6 kuukaudessa, hänen ei tarvitse maksaa seuraavaa 6 kuukauden kurssimaksua.

Opiskelu verkkoryhmässä: $320 sekä 80$ kuukausimaksu. (ensimmäinen vuosi 1200$)

  • Sisältää pääsyn GRM-verkkoalustalle mahdollistaen myös itsenäiset opinnot ja oppituntien kertauksen.

Ryhmä-opiskelu paikallisessa ryhmässä: 120$ – 6 kuukauden opinto-oikeus

  • Kuuden kuukauden päätyttyä opiskelijoiden tulee maksaa uusi 120$ maksu seuraavasta 6 kuukauden opintoajasta (jos he eivät ole vielä valmistuneet).

Nämä hinnat koskevat kaikkia uusia opiskelijoita 15.10.2020 lähtien.

https://www.grmbibleschool.com/fi/

Antisemitismi on pahempi kuin koronavirus

Ja minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat, 1. Moos. 12:3

Tutustu maailmanlaajuiseen uudelleenkoulutushankkeeseemme (GRI) antisemitismiä vastaan seurakunnassa ja auta meitä viemään se läpi anteliaisuutesi avulla: https://www.against-antisemitism.com/fi/

Liity Yhdistyneet Kansakunnat Israelin Puolestaliikkeen jäseneksi:

https://unitednationsforisrael.org/fi/jasenyys/

Liity Kansakuntien 70 Vanhurskaan joukkoon

Tue UNIFY -Suurlähetystömme toimintaa Jerusalemin kukkuloilla kuukausittain 100 dollarilla. Klikkaa alla olevaa linkkiä ja valitse kuukausilahjoitus 100 dollarille kuussa.
Lisätietoa: info@unitednationsforisrael.org
https://unitednationsforisrael.org/fi/lahjoitukset/
https://unitednationsforisrael.org/fi/suurlahetysto/

Opiskele GRM – Messiaaninen, apostolinen ja profeetallinen raamattukoulu Israelista!

https://www.grmbibleschool.com/fi/

Katso uusimmat päivityksemme Facebookista!

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/