Flying Higher than the Cultural Gospel

Lentäkäämme kulttuurievankeliumia korkeammalla


Flying Higher than the Cultural Gospel
Tooraosuus BECHUKOTAI – Vayikra (3. Mooses) 26:3-27:34. Haftarah: Jer. 16:19-17:34

Näin on Herra sanonut: “Astukaa teille ja katsokaa ja kysykää muinaisia polkuja, kysykää, mikä on hyvä tie, ja vaeltakaa sitä, niin te löydätte levon sieluillenne.” Mutta he vastasivat: “Emme vaella” Jer. 6:16

Shabbat shalom, rakkaat ystävät!

Olemme ajan tienhaarassa. Historia tulee puhumaan tästä ajasta kaikkein selvimpänä rajana Messiaan seurakuntaruumiissa vuoden sitten vuoden 325 AD. Seurakunta jakautuu niihin, jotka valitsevat jatkaa suositussa kulttuurievankeliumissa ja niihin, jotka maksavat väärinymmärretyksi tulemisen hinnan ja jopa vainon siitä, että ovat palanneet raamatulliseen Siionissa tehtyyn evankeliumiin; niihin, jotka valitsevat ihmisen ja ihmistekoisten sosiaalisesti hyväksyttyjen uskonnollisten traditioiden suosimisen, ja niihin, jotka valitsevat ennen kaikkea Kaikkivaltiaan Jumalan suosion. Valtakunnan menestystä ei mitata suosiolla vaan kuuliaisuudella Isälle.

Ja minä olen asettanut teille vartijat: “Kuunnelkaa pasunan ääntä.” Mutta he vastasivat: “Emme kuuntele.” Jer. 6:17

Kuuliaisuus on mahdollista vain, jos harjoitamme uskoa ja JHVH:n (Jumalan) pelkoa. Ne tulevat esiin meissä sen jälkeen, kun meidät on kastettu Pyhällä Hengellä ja tulella, kuten ensimmäisen vuosisadan Israelin juutalaiset apostolit. He eivät olleet katolisia, baptisteja, metodisteja, helluntailaisia, seitsemännen päivän adventisteja, karismaattisia tai minkäänlaisia kristittyjä. He olivat juutalaisia; he tunsivat Tooran, Heprealaiset Pyhät Kirjoitukset. He tunsivat Elohim-Jumalan voiman, joka tuli heidän ylleen Shavuot-helluntaina. Tuo voima ilmeni yliluonnollisena, profeetallisena, ihmeitätekevänä, uhrautuvana kuuliaisuuden vaelluksena Pyhälle Hengelle ja sisimmässä olevalle Jahin (Jumalan) Sanalle.

Mutta he lähtivät ja saarnasivat kaikkialla, ja Herra vaikutti heidän kanssansa ja vahvisti sanan sitä seuraavien merkkien kautta. Mark 16:20

He toivat raamatullisen Siionissa tehdyn evankeliumin minne ikinä he menivät, yhdessä raamatullisen, Tooraan suuntautuneen, Pyhän Hengen voimaannuttaman kulttuurin kera sellaisena kuin se annettiin Israelille. Kun viimeinen juutalaisista apostoleista kuoli ajanlaskumme toisen vuosisadan jälkeen, toinen evankeliumi valtasi Messiaaseen uskovat pakanat. Tämä on se kulttuurievankeliumi, joka on tuhonnut juutalaisia ja Messiaan morsianta aina tähän päivään asti!

Minä tiedän, että minun lähtöni jälkeen teidän keskuuteenne tulee julmia susia, jotka eivät laumaa säästä, ja teidän omasta joukostanne nousee miehiä, jotka väärää puhetta puhuvat, vetääkseen opetuslapset mukaansa. Apt.20:29–30

Suurin osa pakanauskovia omaksui kulttuurievankeliumin. He hyväksyivät Rooman kulttuurin ja hylkäsivät Israelista tulevan raamatullisen kulttuurin. Roomalaiset mallit ja perinteet omaksuttiin helposti Lännessä, kuten Euroopassa ja USA:ssa, ja samoin kaikissa Euroopan suurvaltojen – kuten Espanja, Portugali, Hollanti, Iso-Britannia ja Ranska – siirtokunnissa.

Flying Higher than the Cultural Gospel

Kristikunnan kulttuurievankeliumi eri maanosissa sopeutui paikallisiin kulttuureihin sekoittuen aina pakanallisiin perinteisiin ja epäjumalanpalvontaan. Tämä on nähtävissä Papua-Uuden-Guinean kristittyjen keskuudessa: heillä on esimerkiksi edelleen sellaisia kulttuuriperinteitä kuin kaksinnaiminen, eri etniset juhlat, kulttihäät ja toteemipaalut. Afrikassa siihen sekoittuu noituuden ja taikauskon harjoittamista. Aasiassa Intian, Japanin, Malesian ja Kiinan kristityt puolustavat lujasti länsimaista kulttuurievankeliumia omasta kulttuuristaan tulevan vainon ja hylkäämisen vuoksi.

Ihmiset ovat olleet hyvin vilpittömiä rakkaudessaan tuntemaansa Kristusta kohtaan. Kun heille esitellään Juutalainen Messias ja Raamatullinen Evankeliumi, heiltä voi tulla monenlaisia reaktioita, kuten:

 • Helpotus ja innostus: Olen odottanut tätä koko elämäni.
 • Viha: Kaikki ne, jotka ovat opettaneet minulle korvausteologiaa ja kulttuurievankeliumia puhtaan Siionista tulevan raamatullisen evankeliumin sijaan, ovat valehdelleet minulle.
 • Luja vastustus: Nämä ovat minun uskonnolliset perinteeni ja nuo minun esi-isäni. Tämä on se Jeesus Kristus, joka pelasti ja vapautti minut. Älä tuo minulle raamatullista evankeliumia. Rakastan kulttuurievankeliumia ja se sopii minulle.
 • Uteliaisuus: Anna minun tarkistaa se. Tämä kuulostaa mielenkiintoiselta. Tahdon tutkia asiaa.

Kolme yleisintä reaktiota ovat itse asiassa melko positiivisia, ja vain yksi sulkee oven Jeshualta, Juutalaiselta Messiaalta täysin uskonnon ja Kulttuurievankeliumin hyväksi. Se on hieno uutinen!

Niin Jeshua sanoi niille juutalaisille, jotka uskoivat häneen: “Jos te pysytte minun sanassani, niin te totisesti olette minun opetuslapsiani; ja te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi.” Joh.8: 31–32

Flying Higher than the Cultural Gospel

Uskonnon ja kulttuurievankeliumin seuraukset USA:ssa

Valkoisen talon kirjeenvaihtajan William Koenigin mukaan noin 60 % kaikista USA:n kristityistä ovat täysin tietämättömiä Israelista ja uskon juutalaisista juurista. Suurimmaksi osaksi nämä kristityt ovat myös palestiinalaisten puolella avoimesti tai salaa ja ovat antisionisteja. He kannattavat abortteja ja homoavioliittoja. Vain yhdellä prosentilla kouluikäisistä lapsista on raamatullinen maailmankuva. Kulttuurievankeliumi on synnyttänyt gnostilaisateistisen yhteiskunnan ja sukupolven.

https://www.watch.org/subscribers/koenigs-eye-view/article/38281

Kulttuurievankeliumi ja Lammaskansat

Ja hänen eteensä kootaan kaikki kansat, ja hän erottaa toiset toisista, niinkuin paimen erottaa lampaat vuohista. Matt. 25:32

Kulttuurievankeliumi ei ole pystynyt luomaan Lammaskansoja, vaikka aika on jo myöhäinen. Tämä on hyvin vakava asia, koska Jumalan viha vuodatetaan pian kaikkiin kansoihin ja Hänen sydämensä syvin unelma Lammaskansoista ei ole vielä toteutunut. Tämä tarkoittaa, että tapa, jolla evankeliumia on saarnattu, ei ole pystynyt opetuslapseuttamaan kansakuntia kunnolla. Uskontoa, perinteitä ja kulttuuria on saarnattu ja niistä on tullut suosittuja, mutta ei Valtakunnan evankeliumia sellaisena kuin se annettiin juutalaisille apostoleillemme noin 2000 vuotta sitten. Raamatullisen evankeliumin käyttöön ottaminen on elämän ja kuoleman kysymys maailman kaikille kansoille! Lue kirjani Lammaskansat, jota on jaettu presidenteille ja valtion päämiehille ja heidän silmänsä ovat avautuneet. Liity myös jäseneksi Yhdistyneet Kansakunnat Israelin puolesta –liikkeeseen (unitednationsforisrael.org) ja tule mukaan palauttamaan raamatullinen evankeliumi kansoille ja muuttamaan kansakunnat Lammaskansoiksi yksi ihminen kerrallaan.

Placebo (lumelääke)

He parantavat kepeästi tyttären, minun kansani, vamman, sanoen: ‘Rauha, rauha!’ vaikka ei rauhaa ole. Jeremia 8:11

Kulttuurievankeliumi ihmistekoisine traditioineen ja pakanallisine juhlineen, joista puuttuu todellinen Pyhän Hengen voima ja tuli, on luonut väärän morsiamen järjestelmän, joka on tyytynyt lumelääkkeeseen sen sijaan, että saisi todellisen lääkkeen uskonnon syöpään. Monet mukavat ihmiset tekevät hyviä ja sosiaalisesti hyväksyttäviä tekoja, mutta eivät ole kuuliaisia Kaikkivaltiaalle, joka vaatii, että me kuulemme ja sitten tottelemme. Me kuulemme lukemalla Hänen Sanaansa ja tottelemme Hänen Sanaansa Pyhän Hengen Voiman kautta. Me emme tottele oman kulttuurimme suodattaman järkemme kautta vaan Hänen kulttuurinsa suodattaman järkemme kautta. Hän lähetti Pyhän Hengen johtamaan meidät kaikkeen totuuteen. Meitä ei johda totuuteen kulttuurimme tai motivoituneet puhujat, vaikka he olisivat suuria puhujia.

Flying Higher than the Cultural Gospel

Raamatullinen evankeliumi on todellinen vastaus

mutta (jos)minun kansani, joka on otettu minun nimiini, nöyrtyy, ja he rukoilevat ja etsivät minun kasvojani ja palajavat pahoilta teiltänsä, niin minä kuulen taivaasta ja annan anteeksi heidän syntinsä ja teen heidän maansa jälleen terveeksi 2. Aikak. 7:14

Rakkaat ystävät, tällaisina aikoina meitä kutsutaan menemään alemmaksi voidaksemme nousta ylemmäksi. Meidän on nöyrryttävä, rukoiltava ja etsittävä Hänen kasvojansa voidaksemme päästä eroon kaikesta, mikä on loukannut Häntä – kaikesta, mikä ei ole puhdasta alkuperältään. On aika palata Siionissa tehdyn Evankeliumin perusasioihin, joihin kuuluu Toora (Jah:n ohjeet elämää varten) ja Pyhän Hengen voima. Emme voi vaeltaa miellyttäen Häntä, ellemme vaella Hengessä. Ja jos vaellamme Hengessä, vaellamme kuuliaisina Hänen raamatulliselle tielleen ja ohjeilleen. Emme vaella jäykän uskonnollisina emmekä velttoina halvan armon evankeliumissa, vaan Hänessä me elämme ja olemme!

Voimme auttaa sinua kääntymään kulttuurievankeliumista raamatulliseen evankeliumiin. Opiskele GRM-videoraamattukouluumme verkossa tai tilaa se kotiisi. Opintosi vievät sinut parannuksenteko-, puhdistus- ja vapautumisprosessiin. Tervetuloa takaisin Siionissa tehtyyn evankeliumiin!

Israelilaiset Mentorinne ja Ystävänne Arkkipiispa Dominiquae ja Rabbi Baruch Bierman

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

Tue palvelutyötämme kymmenyksilläsi ja uhreillasi

Katso: From Zarim to Gerim

 • Shabbat Letter ads
  Exposing Antisemitism in America
  Allekirjoita vetoomus uusnatsismin kieltämiseksi USA:ssa ja jaa se kaikille kontakteillesi Facebookissa, Twitterissä, Messengerissä, WhatAppissa, sähköpostilla ja tekstiviestillä. Jokainen allekirjoitus on tärkeä!

  Allekirjoita nyt →

  Pesah Sheni Tour

  Pesach Sheni 2023

  Profeetallinen Israelin kiertue
  Uusien mahdollisuuksien Jumala

  Juhlimme Israelin 75- vuotispäivää ja vietämme Rabbi Baruchin 77-vuotis syntymäpäivää

  2.-12. Toukokuuta 2023

  Arkkipiispa Dominiquaen & Rabbi Baruch Biermanin kanssa

  “viettäkööt sitä toisen kuukauden neljäntenätoista päivänä, iltahämärässä. Happamattoman leivän ja katkerain yrttien kanssa he syökööt pääsiäislampaan.” 4. Moos. 9:11

  Tule juhlimaan toista pääsiäistä kiertäen kanssamme Israelin maata ja vaikuta Pyhään maahan rukouksillasi ja läsnäolollasi. Tulemme nauttimaan yhdessä täyden pääsiäisen seder-aterian.

  ***koronapasseja ja -testejä ei vaadita.

  Lehitraot, nähdään Israelissa!

  Lisätietoja →

  GRM Banner

  Opi uskon juutalaisista juurista.

  Sinun ei tarvitse enää koskaan käydä toista raamattukoulua. GRM-Raamattukoulu on kuin pesukone, joka johtaa sinut 1. vuosisadan totuuteen, Siionissa tehtyyn alkuperäiseen evankeliumiin! Totuus tekee vapaaksi!

  Ilmoittaudu ja aloita opiskelu →

  Identiteettivarkaus

  Voita antisemitismi & löydä juutalainen Messias

  Löydä identiteettisi Messiaassa palauttamalla Hänen identiteettinsä juutalaisena. Arkkipiispa Dominiquae Biermanin kirja Identiteettivarkaus & GRI-verkkokurssi tekevät lopun antisemitismistä esittelemällä sinulle Messiaan juutalaisen identiteetin. Opit, miten vaeltaa ensimmäisen vuosisadan voitelussa ja voimassa!

  Tilaa ja aloita opiskelu →

  ** Huom. Kurssi sisältyy kirjaan vain silloin, kun kirja tilataan sivulta
  https://www.against-antisemitism.com/fi/

  GRM prison

  Tue vankilatyötämme

  Olemme avanneet Yhdysvalloissa palvelutyön vankiloissa Rabbi Baruch Biermanin johdolla. Olemme julkaisseet GRM-raamattukoulun alustalla, joka tuo sen kaikkien vankien saataville, niin että he voivat opiskella tableteillaan. Askel askeleelta vangit johdetaan Siionissa tehtyyn evankeliumiin, ja olemme nähneet heidän elämässään tapahtuvan monia ihmeitä! Kun Rabbi Baruch vierailee heidän luonaan vankilassa, hän palaa aina mukanaan raportteja parantumisista ja elämän muuttumisesta. Jah on avannut meille mahtavan oven.

  Kutsumme sinut tukemaan tätä tärkeää palvelutyötä rukouksilla ja lahjoituksilla, jotta saisimme esitellä Jeshuan, juutalaisen Messiaan kaikille vangeille Yhdysvalloissa!

  Kun lähetät lahjoituksesi kirjoita kommenttikenttään: “Prison Ministry”

  Lahjoita →

  Lue lisää →

  UNIFY Banner

  Liity Yhdistyneet Kansakunnat Israelin Puolesta -liikkeeseen & tule mukaan kuukausittaiseen jäsenten verkkokonferenssiin.

  Saat tuoreita uutisia, ohjausta ja profeetallista opetusta ja tulet osaksi Ester-seurakuntaa, joka seisoo Israelin rinnalla!

  Liity Yhdistyneet kansakunnat Israelin Puolesta -liikkeeseen →

  Liity Kansakuntien 70 vanhurskaan joukkoon

  Tule Yhdistyneet Kansakunnat Israelin Puolesta -liikkeen erityiskumppaniksi sitoutumalla tukemaan meitä 100 dollarin (tai enemmän) kuukausittaisella rakkaudenlahjalla.

  Voit lahjoittaa verkossa painamalla alla oleva linkkiä, tai pyydä tietoa muista lahjoitustavoista osoitteesta info@unitednationsforisrael.org

  Liity →

  Liity Telegram-kanavallemme nähdäksesi Arkkipiispa Dominiquae Biermanin viimeisimmät päivitykset:

  https://t.me/dominiquaebierman

  Tilaa YouTube-kanavamme

  Katso Arkkipiispa Dominiquae Biermanin viimeisimmät lähetykset ja tilaa Yhdistyneet Kansakunnat Israelin puolesta YouTube-kanava!

  YouTube kanava →