Discovering what you are created to be

Löydä Jumalan kutsu elämällesi


Discovering what you are created to be
Toora-osuus BO – Shemot (2. Moos.) 10:1-13:16

Mutta Herra (Adonai) sanoi Moosekselle: “Katso minä asetan sinut jumalaksi faraolle, ja veljesi Aaron on sinun profeettasi. 2 Moos. 7:1

Shabbat shalom, rakkaat!

Oletko varma, että toimit Luojan sinulle antamassa Kutsussa, käyttäen hänen antamiaan lahjoja ja kykyjä? Hän loi jokaisen meistä ainutlaatuisilla vahvuuksilla ja kun olemme yhteistyössä toisten kanssa Messiaan Ruumiissa, voimme saada aikaan paljon hänen valtakuntansa hyväksi. Tunnetko vahvuutesi? Tiedätkö mihin Tiimiin Jumala on sinut asettanut?

Mutta Mooses vastasi Herran edessä: ”Katso, minä olen huuliltani ympärileikkaamaton, kuinka siis farao kuulisi minua?” 2. Moos.6:30

Mooses kuulu JHVH:n äänen. Hänen vahvuutensa oli profeetallinen johdatus, joka on avain todelliseen ja tehokkaaseen hengelliseen auktoriteettiin. Kuitenkin hänellä oli ympärileikkaamattomat huulet, mikä voi tarkoittaa taitamatonta puhetta. Hän ei ollut hyvä kommunikoimaan, mutta hän oli rohkea toiminnan mies, jolla oli voimakas oikeudentunto. Hän tappoi egyptiläisen, koska tämä kohteli huonosti heprealaista ja paetessaan Midianiin hän ajoi takaa miespaimenia, jotka vaivasivat naispaimenia.

Hän oli luonnostaan vahva; hänellä oli luja, arvovaltainen luonne. Hän oli suojelija ja heikomman osapuolen (heprealaisten orjien ja naisten) vapauttaja, mutta hän ei ollut kommunikoija. Jah valitsi Mooseksen äitinsä kohdusta ja loi häneen voimakkaan oikeudentunnon ja antoi hänelle profeetallisen Lahjan.

Heti kun Mooses ymmärsi, että JHVH ei vaatinut häntä kommunikoimaan viranomaisten (faarao) kanssa vaan ainoastaan veljensä Aaronin kanssa, joka oli hyvä kommunikoimaan, hän saattoi rauhoittua Jumalan hänelle antamaan Kutsuun.

Discovering what you are created to be

Puhu kaikki, mitä minä sinun käsken puhua; ja Aaron, sinun veljesi, puhukoon faraolle, että hän päästää israelilaiset maastansa. 2.Moos.7:2

Aaron oli hyvin miellyttävä ja hyvä puhumaan, mutta hän ei ollut Profeetta, eikä voinut tehdä ihmeitä yksinään. Auttaessaan veljeään Moosesta Aaronista tuli ihmeiden tekijä.

Ja Herra puhui Moosekselle ja Aaronille ja sanoi: ”Kun farao puhuu teille ja sanoo: ’Tehkää jokin ihmetyö’, niin sano sinä Aaronille: ’Ota sauvasi ja heitä se faraon eteen, niin se muuttuu käärmeeksi’. 2. Moos. 7:8, 9

Voitko kuvitella, kuinka tuhoisaa olisi ollut, jos Aaron olisi päättänyt aloittaa oman Ihmeiden tekijän palvelutyön ilman Moosesta yksinkertaisesti siitä syystä, että hän toimi Mooseksen auktoriteetin alla osoittaakseen Kaikkivaltiaan Voimaa? Monet tekevät näin ja saavat aikaan todellisen sotkun Messiaan Ruumiissa. Aaronin vahvuus ei ollut oman palvelutyön johtaminen eikä oma “sooloilu“ ihmeiden toteuttamiseksi. Hänen Jumalalta saamansa vahvuus oli AUTTAA veljenään, joka oli Visionääri ja Profeetta.

Se, että sinulla on ihmeiden ja parantamisen lahjat, ei tarkoita, että sinun oletetaan johtavan omaa palvelutyötä vaan pikemminkin tehdä yhteistyötä Jumalan Valitseman Astian, – naisen tai miehen – kanssa, joka on kutsuttu johtamaan ihmiset vapauteen.

JHVH ei vaatinut mitään, mihin Hän ei ollut antanut kykyjä.

Mooses pelkäsi, koska hän oletti, että Kaikkivaltias vaati hänen tekevän jotain, mihin häntä ei ollut varustettu. Hän ei luottanut Jah:n valinnan Viisauteen eikä hän ottanut huomioon, että Abba-Isämme ei koskaan vaadi meiltä mitään, jota emme pysty tekemään, JOS luotamme täysin Häneen.

Mutta itse kullekin meistä on armo annettu Messiaan lahjan mitan mukaan. Efes. 4:7

Discovering what you are created to be

Elä kutsuasi ja tee yhteistyötä toisten kanssa

Jumalan kutsu on henkilökohtainen meille jokaiselle, mutta Hän johdattaa meitä yhteistyöhön toisten ihmisten vahvuuksien kanssa saadakseen aikaan Kutsun täyttymisen.

Meidän täytyy löytää hyväksyä vahvuutemme – meille annetut lahjat.

Kehitä vahvuuksiasi ja lakkaa keskittymästä heikkouksiisi! Keskity siihen, mitä osaat tehdä eikä siihen, mitä et osaa. Kun hyväksymme sen, millaiseksi Hän loi meidät ja käytämme energiamme voidaksemme tulla paremmiksi siinä, totellen Hänen Kutsuaan, olemme onnellisia ja Shalom-rauhassa.

Jos sinut on luotu hoitajaksi, ole paras hoitaja, jonka maailma on koskaan nähnyt. Vahvista lahjojasi ja kykyjäsi! Noudata Jah:n kutsua uskollisesti! Jos sinut on luotu leipuriksi, ole paras mahdollinen leipuri vahvistaen ja harjaannuttaen taitoasi rukoillen leipäsi ja leipomosi puolesta. Jos lahjasi on toimia isäntänä jossakin, kehitä vieraanvaraisuuden taitojasi ja käytä niitä Valtakunnan hyväksi. Jos olet maalari tai graafinen suunnittelija ja pystyt tekemään kauniita, Jah:lle kunnian antavia asioita, vahvista taitojasi, kunnes ne loistavat. Jos lahjasi on kirjoittaminen, käytä sitä hänen kunniakseen, jos näytteleminen tai liike- ja raha-asiat; jos organisointi-, tai hallinto- tai sihteerityöt, harjaannuta vahvuuksiasi! Älä tuhlaa aikaa yrittämällä olla joku, joka et ole.

Entä heikkoutemme?

Joskus meidän täytyy toimia heikkouksissamme, koska ei ole tarpeeksi työntekijöitä. Työntekijöitä ei ole tarpeeksi, koska ihmiset ovat niin täynnä kunnianhimoa, että he yrittävät olla jotain, joksi heitä ei ole luotu. He kilpailevat toisten kanssa tai häpeävät sitä, että heitä ei ole kutsuttu toimitusjohtajiksi, johtajiksi, piispoiksi tai esimiehiksi. Mutta jos kaikki on kutsuttu piispoiksi, johtajiksi tai Mooseksen rooliin, kuka sitten on Aaron? Kuka on Joosua, joka auttoi Moosesta? Kuka silloin on sihteeri, hallintojohtaja, liiketoiminnan- johtaja, rahoittaja tai taitava tietokonetyöntekijä?

Me olemme kaikki kuninkaallinen papisto, mutta pappien ja leeviläisten joukossa oli Ylipappi, Kohanim, joka ainoastaan huolehti Pyhästä Paikasta, ja sitten leeviläiset, joilla oli erilaisia työtehtäviä. Leeviläiset toimivat mm. opettajina, muusikkoina, portinvartijoina, Temppelin ylläpidosta ja puhdistuksesta vastaavina, uhrien valmistajina, talousjohtajina ja kirjanpitäjinä. Jokaisen täytyi olla omalla paikallaan, jotta Temppeli olisi täynnä Kirkkautta ja JHVH olisi tyytyväinen. Portinvartija ei siis ollut kirjanpitäjä eikä kirjanpitäjä ollut muusikko. He saattoivat toisinaan avustaa muissa tehtävissä, mutta se ei ollut paras mahdollinen tilanne. Se oli ikään kuin laastari verenvuodon pysäyttämiseksi tai niinkuin ase-kouluttaja, joka armeijassa voi joutua panssarivaunun kuljettajaksi, jos tankin kuljettaja on saanut surmansa sodan melskeessä. On aikoja, jolloin meidän täytyy ”pysäyttää verenvuoto” ja ”toimia hätätilanteessa” tehden mitä tahansa tilanne vaatii. Mutta jokapäiväisessä toiminnassa olemme parhaimmillamme tehdessämme sitä, mitä meidät luotiin tekemään, ja koko maailma hyötyy siitä. Tämä on Jah:n (Jumalan) Taivaallinen Järjestys.

Discovering what you are created to be

Toisen näyn seuraaminen täyttää kutsusi

Ja katso, että teet ne sen kaavan mukaan, joka sinulle niistä vuorella näytettiin. 2 Moos. 25:40

Mooses sai Näyn Ilmestysmajan rakentamisesta ja sen tarve-esineistä Siinain vuorella, mutta pystyikö hän rakentamaan sen? Ei suinkaan. Mooses ei ollut käsityöläinen. Tätä tarkoitusta varten JHVH liitti toisen tiimin jäsenen Mooseksen avuksi. Tämä oli täysin varustettu tekemään työn Mooseksen ohjeiden mukaan. Besalelia ei ollut määrätty saamaan ohjeita suoraan JHVH:lta. Se oli Mooseksen tehtävä Johtajana ja Visionäärinä. Besalel oli kutsuttu käyttämään Jumalalta saamiaan lahjoja ja kykyjä täyttääkseen Mooseksen Näyn, ei omaansa.

Ja Herra puhui Moosekselle sanoen: ”Katso, minä olen nimeltä kutsunut Besalelin, Uurin pojan, Huurin pojanpojan, Juudan sukukunnasta; ja minä olen täyttänyt hänet Jumalan hengellä, taidollisuudella, ymmärryksellä, tiedolla ja kaikkinaisella kätevyydellä. 2.Moos. 31:1-3

Monet Messiaan Ruumiissa erehtyvät tässä asiassa. He eivät halua luopua elämästään käyttääkseen lahjojaan ja kykyjään näyn toteuttamiseen, joka on annettu niille, joille on määrätty apostolin ja profeetan tehtävä. He olettavat virheellisesti, että lahjat ovat ”heidän omiaan”, ja että he voivat tehdä mitä haluavat – itsekäs kunnianhimo valtaa heidät. Näin tapahtuu monille muusikoille, media-ihmisille, taiteilijoille (Omanim), käsityöläisille ja kaikenlaisille lahjakkaille ihmisille. Niin kauan kuin he eivät löydä ”Moosesta”, jota heidän on tarkoitus palvella, he ovat Jumalan johdatuksen ulkopuolella ja tekevät työtä turhaan.

Ja Besalel, Uurin poika, Huurin pojanpoika, Juudan sukukunnasta, oli tehnyt kaikki, mistä Herra oli Moosekselle käskyn antanut, 2. Moos. 38: 22

Onko Hän kutsunut sinut nimeltä olemaan ammattilainen jollakin palvelutyön alueella, kuten esim. käsityö, taide, grafiikka, media, liikeala, hallinto, musiikki, opetus tai viestintä? Ryhdy työhön ja antaudu Hänen Kutsulleen ja tee yhteistyötä ”Mooseksesi” kanssa (mies- tai naisvisionääri, apostolinen-profeetallinen johtaja). He tietävät Jahven tahdon ja ovat saaneet näen ja ohjeet Rukousvuorellansa. Sinun tarvitsee vain seurata heidän ohjeitaan ja tehdä, mitä sinut luotiin tekemään parhaiten. Se saattaa vaatia uskoa raha-asioissa ja se voi olla epämiellyttävää hetken aikaa, mutta se ei ole verrattavissa siihen ikuiseen palkintoon ja saavutuksiin, jotka muuttavat maailmaa Hänen Kunniakseen!

”Ja Besalel ja Oholiab ynnä kaikki taidolliset, joille Herra on antanut taidollisuuden ja ymmärryksen tietää, miten mikin pyhäkössä tehtävä työ on suoritettava, tehkööt kaikissa kohdin, niin kuin Herra on käskenyt. 2. Moos. 36:1

Discovering what you are created to be

Ei ole koskaan liian myöhäistä antautua Jahven kutsulle

Oletko kuullut ihmisistä, jotka elämänsä myöhemmässä vaiheessa muuttavat ammattinsa johonkin täysin toiseen? Miksi näin käy? Koska he eivät olleet eläneet Jah:n heille antamia lahjoja ja kykyjä käyttäen tai kutsua seuraten ja väsyivät sen tekemiseen, mistä eivät saaneet iloa.

Mooses ja Aaron antautuivat Jumalan kutsulle kahdeksankymppisinä! Älä koskaan anna ikäsi olla tekosyynä tottelemattomuudellesi tai antautumisen ja muutoksen pelolle.

Ja Mooses ja Aaron tekivät, niin kuin Herra oli heitä käskenyt; niin he tekivät. Mutta Mooses oli kahdeksankymmenen vuoden vanha ja Aaron kahdeksankymmenen kolmen vuoden vanha, kun he puhuivat faraon kanssa. 2. Moos.7: 6,7

Useimmilla meistä on enemmän kuin yksi vahvuus. Ottakaamme selville, mitä ne ovat yhdessä Hengen Lahjojen kanssa, joita hän antaa, kun tulemme täyteen Pyhää Henkeä (Ruach HaKodesh). Luovuttakaamme tänään vahvuutemme, lahjamme ja kykymme JHVH:lle niin, että Hän voi käyttää meitä Valtakunnassaan omaksi kunniakseen.

Syy, miksi näyt ja tehtävät eivät menesty on siinä, että tarvittavat astiat, joilla on lahjat ja kyvyt täydentää pastoria tai piispaa kuten Aaron Moosesta (tarvittiinpa sitten muusikkoja, varainkerääjiä, materiaalihuollon, markkinoinnin tai hallinnon osaajia) ajavat vain eteenpäin omaa uraansa, saadakseen lahjoillaan ja kyvyillään arvostusta ja palkintoja. Mutta tuleeko meidän tavoitella enemmän rahan ansaitsemista kuin kuuliaisuutta? Messiaan Ruumiissa oman elämän ja uran jatkaminen, meille kuulumattomien palvelutöiden johtaminen, oma taloudellinen hyvinvointi, maineemme ja tärkeytemme ovat menneet Jah:n etsimisen ja hänen meille antaman Kutsun täyttämisen edelle.

Kun sanotaan: ”TÄNÄ PÄIVÄNÄ, JOS TE KUULETTE HÄNEN ÄÄNENSÄ, ÄLKÄÄ PAADUTTAKO SYDÄMIÄNNE NIIN KUIN TEITTE KATKEROITUKSESSA” Hepr. 3:15

Taivaasta kuuluu Uusi Kutsu antautua kaikkeen siihen, miksi Hän loi meidät Itseään varten, Hänen käyttöönsä ja Hänen Kunniakseen. Jos teemme niin, Hänen Ruumiinsa ennalleen asetetaan ja monet tulevat Kuningaskuntaan samassa palvelemisen hengessä.

Ja hän sanoi kaikille: ”Jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua. Luuk. 9:23

Mooses oli unohtanut Jumalan kutsun tuoda oikeutta. Hän piileskeli mukavasti Midianin erämaassa, onnellisesti naimisissa ja menestyvänä paimenena. Sitten eräänä päivänä JHVH ilmestyi palavassa pensaassa ja ravisteli hänen maailmaansa. Hän muistutti Moosesta, mitä hänet oli luotu tekemään. Hänet sysättiin tuntemattomaan ja epämukavaan, mutta täysin varustettuna. Hänellä oli paimenen vahva keho, tarkka profeetallinen kuulo, täysi auktoriteetti ja kiihkeä oikeudentunnon lahja Israelin väärin kohdeltujen ja orjuutettujen Lasten puolustajana ja vapauttajana. Häntä ei vaadittu olemaan puhuja, koska hänellä ei ollut niitä lahjoja, vaan hänellä oli kyky viedä asioita oikeaan suuntaan. Hän oli Jah:n ja Hänen Kansansa Välittäjä. Aaron teki yhteistyötä Mooseksen kanssa puhemiehenä ja ihmeiden toimeenpanijana. Besalel ja Oholiab olivat yhteistyössä Mooseksen kanssa käsityöläisinä ja ammattilaisina. Mirjam teki yhteistyötä hänen kanssaan profeettana ja ylistyksenjohtajana. Joosua puolestaan oli Mooseksen henkilökohtaisena avustajana, aseenkantajana ja monessa muussakin roolissa. Joka kerta, kun joku yritti “olla Mooses” (Mirjam), spitaali iski heihin tai maanjäristys nieli heidät (Koorah). Mutta kun ihmiset toimivat omista vahvuuksistaan käsin niissä lahjoissa ja kyvyissä, jotka heille oli annettu, he etenivät päättäväisesti Luvattua Maata kohti.

Turvaa Herraan kaikesta sydämestäsi äläkä nojaudu omaan ymmärrykseesi. Tunne hänet kaikilla teilläsi, niin hän sinun polkusi tasoittaa. Sananl. 3:5,6

Kun löydät vahvuutesi ja annat ne Luojasi käyttöön, voit joutua tuntemattomaan ja maailmasi voi järkkyä, mutta Hän on kanssasi koko ajan, jos luotat ja nojaat Häneen ja muistat, että Hän ei koskaan pyydä sinua tekemään mitään, jota varten et ole luotu ja varustettu. Lahjojaan ja kykyjään kuuliaisena Kutsulleen käyttävät ihmiset Jah:n Valtakunnassa ovat aina kaikkein tyytyväisimmät ihmiset maan päällä. He voittavat takaiskut paljon paremmin ja selviävät epäsuotuisista olosuhteista voittajina juosten voitokasta kilpailua koko matkan.

Kutsun sinua tekemään inventaarion elämästäsi:

 1. Tee rehellinen lista luonnollisista vahvuuksistasi, lahjoistasi ja kyvyistäsi.
 2. Tee lista hengellisistä lahjoistasi.
 3. Kuvaa, mitä asioita tehdessäsi olet onnellisin ja iloisin. Mitä asioita tehdessäsi tunnet itsessäsi Shalom-rauhaa, iloa ja etevyyttä.
 4. Käy läpi kaikki kolme ylläolevaa kohtaa ja anna KAIKKI lahjasi, kykysi, vahvuutesi, harrastuksesi ja hengelliset lahjasi Luojalle voidaksesi palvella, palvoa ja kirkastaa Häntä. Anna Hänen vapaasti ”keikuttaa venettäsi” ja antaa sinulle taivaallisen suunnan, joka poistaa tuskan ja turhautuneisuuden elämästäsi.
 5. Voita tuntemattoman pelkosi ja luota Häneen, että Hän tietää paremmin, mikä on hyvää sinulle ja mikä on parasta Hänen Kuningaskunnalleen.
 6. Ota vastaan “uusi sinä”, se, joksi sinut luotiin ja joka olit Luojan Mielessä ennen maailman perustamista.
 7. Jos et ole tämän päivän “Mooses” (useimmat eivät ole), tee silloin yhteistyötä sen ”Mooseksen” kanssa, jota JHVH on valinnut sinut auttamaan – mies tai nainen – ja ole uskollinen loppuun asti.
 8. Älä yritä olla joku muu, vaan ole paras versio itsestäsi Hänen Kunniakseen.

Minä kiitän sinua siitä, että olen tehty ylen ihmeellisesti; ihmeelliset ovat sinun tekosi, sen minun sieluni kyllä tietää. Psalmi 139:14

Israelilaiset mentorinne ja ystävänne

Arkkipiispa Dominiquae ja Rabbi Baruch Bierman

Siionin tähden en voi vaieta. Jes. 62: 1

Archbishop Dominiquae Bierman and Rabbi Baruch Bierman

Lahjoitukset:

Lahjoita verkossa: https://kad-esh.org/fi/lahjoitukset Tiedot pankkisiirtoa varten: info@kad-esh.org USA Puh.: 1-972-301-7087
USA:n ja Kanadan shekit tai Britannian punnat lähetetään os. Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
Western Union & Money Grams lähetetään: Hadassah Danielsbacka, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

KATSO Siionin lippu osa 1 (englanniksi)

Ilman uskoa on mahdotonta miellyttää Jumalaa. Hepr. 11:6

Liity tri Biermanin seuraan hänen kertoessaan, miten Juutalainen Kansa uskon kautta palasi maahansa 2000 vuoden maanpaon jälkeen. Tämän saman uskon kautta Jumalan lupaukset toteutuvat omassa elämässämme, kun elämme uskoa todeksi. Jeshuan ihmetöiden muisteleminen auttaa meitä rohkaisemaan toinen toistamme, kasvattaen uskoamme. Rukous, ylistys ja muistaminen ovat avaimet uskomme vahvistumiseen niin, että voimme ottaa vastaan ne lupaukset, jotka Hän on meille antanut.

Tule viettämään Pyhiä Lomia kanssamme Israeliin!

Kutsumme sinua liittymään seuraamme tuleville Israelin matkoille ja juhlillemme.

Pääsiäinen Yhdistyneet kansakunnat Israelin puolesta -suurlähetystössä Jerusalemin kukkuloilla – 17.4-18.4. 2019

Shavuot-helluntai kiertomatka ja Pyhä Tuli konferenssi – 7-14. 6. 2019

Israelin Sukkot -matka – Raamattukoulu Pyörillä – 10-23.10. 2019

Yhdistyneet Kansakunnat Israelin puolesta vuosittainen Pyhä Kokous Jerusalemissa – 16-19.10.2019

Lisätietoja: https://kad-esh.org/fi/category/israel-matkat/

tai lähetä sähköpostia: tours@dominiquaebierman.com

Viikon kirja:

Psykologiasta Terveeseen Logiikkaan (englanninkielisenä, tulossa suomeksi!)

From Sickology to a Healthy Logic

Olen kulkenut mielisairaaloiden käytäviä 18 vuoden ajan huolehtiessani rakkaistani, ja tämä kirja on noiden kokemusteni tuote. Olen vieraillut lukemattomien mielenterveyspotilaiden luona ja rukoillut heidän puolestaan. Olen keskustellut monien psykiatrien ja psykologien kanssa. Minun on täytynyt taistella rakkaitteni mielenterveyden puolesta, mukaan lukien äitini, veljeni, lapseni sekä monet hengelliset lapseni ja opetuslapseni.

Kuitenkaan henkilökohtaiset kokemukseni eivät riittäisi tämän kirjan kirjoittamiseen. Jumalan Sana on Korkein Auktoriteetti oppaana ihmismielestä, sillä Elohim, Taivaan ja Maan Luoja, loi mielemme! Tietenkään Hän ei jättänyt meitä ilman käyttö-opasta!

Niinpä, yli kaiken psykologian tai minkä tahansa “logian” on Jumalan Sana. Sieltä löydät vastaukset ihmiskunnan kaikkeen tuskaan ja sairauteen. Mahtava uutinen on, että tämä Ikuinen Kirja sisältää myös LÄÄKKEEN, ja siksi tarkoitukseni on, että tämän kirjan kautta sinä löydät tuon erehtymättömän ja ikuisen lääkkeen kaikille kärsiville mielille.

Arkkipiispa Dominiquae Biermanin suomenkieliset kirjat tilattavissa osoitteesta tulenastiat@gmail.com

Liity Yhdistyneet Kansakunnat Israelin Puolesta – liikkeen jäseneksi: info@unitednationsforisrael.org
http://unitednationsforisrael.org/membership-options/

Tule Jerusalemin suurlähetystömme ystäväksi Liity Kansakuntien 70 Vanhurskaan joukkoon tukemalla UNIFY Suurlähetystöämme Jerusalemin kukkuloilla kuukausittain 100 dollarilla. Klikkaa alla olevaa linkkiä ja valitse kuukausilahjoitus 100 dollarille kuussa.

Lisätietoa: info@unitednationsforisrael.org

https://unitednationsforisrael.org/unify-donations/

https://unitednationsforisrael.org/embassy/

Katso viimeisimmät mielenkiintoiset opetukset ja päivitykset Facebookista ja jaa niitä eteenpäin!

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/

Opiskele GRM – Israelilainen Raamattukoulu

Opiskelutavat:

 1. Itsenäinen verkko-opiskelu. Voit rakentaa itse opiskelu-aikataulusi ja edetä omaan tahtiisi. http://www.grmbibleschool.com / grm@dominiquaebierman.com
 2. Osta GRM-Raamattukoulu, opiskele kotonasi tai perusta GRM-ryhmä. Tämä on oikea vaihtoehto niille, jotka haluavat istuttaa GRM-ryhmän tai opiskella yhdessä seurakunnan tai perheensä kanssa. http://www.grmbibleschool.com / grm@dominiquaebierman.com
 3. Opintoryhmä verkossa. Tarjoaa viikoittaisen opiskeluohjelman ja mahdollistaa kommunikoinnin toisten verkko-opiskelijoiden kanssa. Seuraava GRM verkko-ryhmä

(englanniksi) alkaa Sapattina 20.10 klo 14-16.00 Floridan EST aikaa jatkuen joka Sapatti. Lisätietoa ja ilmoittautumiset: grm@dominiquaebierman.com tai soita USA:ssa +1-972-301-7087 https://www.grmbibleschool.com

Lisätietoa suomeksi: grm-fin@dominiquaebierman.com