The Messianic Movement and the Coming Third Day Revival

Messiaaninen liike ja Kolmannen päivän herätys osa 3


The Messianic Movement and the Coming Third Day Revival
Toora- osuus METZORA – Vayikra (3. Moos.) 14:1-15:33

Jumala, luo minuun puhdas sydän ja anna minulle uusi, vahva henki. Älä heitä minua pois kasvojesi edestä, äläkä ota minulta pois Pyhää Henkeäsi. Psalmi 51:12,13

Kolmannen päivän herätys kutsuu meitä palaamaan HÄNEN – Jeshuan, Juutalaisen Messiaan – luo. Se kutsuu meitä rakastamaan ja KUNNIOITTAMAAN Juutalaista Kansaa -TÄMÄN PÄIVÄN Israelia, joka on kansakuntien Äiti! Jeshua kutsuu meitä laskemaan alas aseemme, valheemme ja ylpeytemme; luopumaan kaikista eripuraisuuksista ja etsimään HÄNTÄ. Ainoastaan HÄN voi ennalleen asettaa meidät, kun teemme PARANNUKSEN kaikista omista synneistämme ja opillisista valheista. Meidän TÄYTYY ETSIÄ HÄNTÄ. (Lataa ilmaiseksi Kolmannen päivän herätys -kirjanen tästä. (https://kad-esh.org/fi/kauppa/kolmannen-paivan-heratys-e-kirja/)

The Messianic Movement and the Coming Third Day Revival

Messiaaniset kansakuntien uskovat ja Israelin Maa

Ei-juutalaisilla uskovilla (pakanoiden täyden luvun lupaus ja potentiaaliset Lammaskansat) on erityinen yhteys Israelin Maahan, koska se on Messiaan Maa. Niinpä Israelin Maa on miljoonien messiaanisten, eri kansoista olevien ei-juutalaisten hengellinen koti samalla tavoin kuin Rooma on useimpien kristittyjen ja erityisesti katolisten hengellinen koti. Aivan ilmeisesti kaikki katoliset eivät voi kuitenkaan vaatia olevansa roomalaisia Italian kansalaisia. Samaa voisimme sanoa kaikista espanjalaisten valloittajien jälkeläisistä Amerikoissa. Voitko kuvitella kaikkien heidän vaativan oikeuksiaan Espanjaan?

Uskon, että kaikkia uskovia eri kansoissa kutsutaan tekemään “hengellinen alija”, joka on “hengellinen nousu” Jah:n (Jumalan) Pyhään Maahan Juutalaisen Messiaan kautta taivaallisen Isän poikina ja tyttärinä – ei anastamaan juutalaisten paikkaa Maassa, vaan kunnioittamaan Israelin Jumalaa ja nykypäivän Juutalaista Kansaa läsnäolollaan. Heitä kutsutaan myös tulemaan ja oppimaan JHVH :n teistä Hänen Maassaan ja etsimään Herran mielisuosiota.

Näin sanoo Herra Sebaot: Vielä tulee kansoja, monien kaupunkien asukkaita,  ja toisen asukkaat menevät toiseen ja sanovat: ‘Lähtekäämme, käykäämme etsimään Herran mielisuosiota, etsimään Herraa Sebaotia.’ – ‘Minäkin lähden.’ Ja monet kansat, väkevät pakanakansat, tulevat Jerusalemiin etsimään Herraa Sebaotia, etsimään Herran mielisuosiota.  Näin sanoo Herra Sebaot: Niinä päivinä tarttuu kymmenen miestä kaikista pakanakansain kielistä, tarttuu Juudan miestä liepeeseen sanoen: ‘Me tahdomme käydä teidän kanssanne, sillä me olemme kuulleet, että Jumala on teidän kanssanne. Sakarja 8:20-23

Huomatkaa, että näitä pakanoita kutsutaan “tarttumaan juutalaisen viitan liepeeseen” (tupsuihin), kun he tulevat Maahan. Tämä tarkoittaa, että sallit Israelin juutalaisten uskovien, joilla on Tsit tsit, neuvoa sinua. (Tsit tsit eli viitan tupsut edustavat kuuliaisuutta Jahven Tooran ohjeille; katso 4.Moos.15). He eivät ole ortodoksijuutalaisia vaan messiaanisia juutalaisia, jotka osaavat opettaa kansakunnille Tooraa ILMAN USKONTOA Pyhän Hengen läsnäolossa ja voitelussa (’Jumala on teidän kanssanne’ tarkoittaa Hänen läsnäoloaan, voimaansa ja voiteluaan)!

Aikojen lopussa on JHVH :n (Herran) temppelin vuori seisova vahvana, ylimmäisenä vuorista, kukkuloista korkeimpana, ja kaikki pakanakansat virtaavat sinne. Monet kansat lähtevät liikkeelle sanoen: “Tulkaa, nouskaamme JHVH :n (Herran) vuorelle, Jaakobin Jumalan temppeliin, että hän opettaisi meille teitänsä ja me vaeltaisimme hänen polkujansa; sillä Siionista lähtee TOORA –laki-, Jerusalemista Herran sana. Jesaja 2:2,3

(Katso myös Sakarja 8 ja 14:16)

The Messianic Movement and the Coming Third Day Revival

Juutalaisten jäännös

Aina varhaisesta foinikialaisten ja filistealaisten, muinaisen Kreikan, Rooman ja sitten muslimien ja kristillisten kansojen ajan orjakaupasta lähtien monet israelilaiset ja juutalaiset sekoittuivat kansakuntiin ja menettivät identiteettinsä. Tämä maailma on sekalainen maailma. Ei juuri kenelläkään ole tämän tai tuon etnisen ryhmän ”puhdasta verta”; erityisesti läntisessä maailmassa, Eurooppa ja Amerikat mukaan lukien.

Kuitenkin Israelin Jumala on säilyttänyt itselleen tunnistettavan Juutalaisten jäännöksen, jotka eivät menettäneet identiteettiään huolimatta ankarista maanpaon vainoista. Näitä Juutalaisia hän alkoi herätellä 1800-luvun lopulla palaamaan kotiin 2000 vuoden maanpakolaisuuden jälkeen. Siionistinen liike syntyi. Tämä oli lukuisten Raamatun profetioiden täyttymys. (Hes. 36:24-28, Hes. 37, Jesaja 49, Jeremia 31, 32:36-44, Aamos 9:11-15, Psalmi 105:8-11)

Seuraava sanankohta kuvaa Siionistista liikettä ja sen vaikutusta karkotettujen Juutalaisten paluuseen ja tämän vaikutusta kansakuntiin.

Matkalaulu. Kun Herra käänsi Siionin kohtalon, niin me olimme kuin unta näkeväiset.  Silloin oli meidän suumme naurua täynnä, ja kielemme riemua täynnä; silloin sanottiin pakanain keskuudessa: “Herra on tehnyt suuria heitä kohtaan.” Niin, Herra on tehnyt suuria meitä kohtaan; siitä me iloitsemme. Psalmi 126:1-3

The Messianic Movement and the Coming Third Day Revival

Sefardijuutalaiset

Espanjan inkvisition Espanjasta karkottamien juutalaisten syntyperä on selvempi, koska nämä juutalaiset olivat olleet Espanjassa kuningas Salomon ajasta lähtien, eivätkä he yleensä solmineet seka-avioliittoja. Vainot pitivät heidät erillään. Heidän valintansa ei ollut kääntyä, vaan tulla karkotetuksi menettäen kaiken. He toimivat näin vuonna 1492 katolisen Espanjan inkvisition virallisesti alkaessa.

Käännytetyt Juutalaiset

Jotkut niistä juutalaisista, jotka kääntyivät katolisuuteen, yleensä pakon ja julmuuden alistamina, menivät naimisiin käännytettyjen uskonveljiensä kanssa säilyttääkseen juutalaisuutensa. Monet tai useimmat niin kutsutuista uusista kristityistä olivat niin vieroksuttuja, etteivät he saaneet mennä naimisiin ”vanhojen kristittyjen” kanssa, niinpä heidän täytyi avioitua toisen käännytetyn juutalaisen kanssa.

Lopulta monet tai useimmat ovat saattaneet solmia seka-avioliiton ei-juutalaisen kanssa ja ovat kadonneet kokonaan Israelin kansasta näihin aikoihin asti. Monet käännytetyt (Converso) juutalaiset ovat heräämässä identiteettiinsä juutalaisina 500 vuotta Espanjan inkvisition alkamisen jälkeen. Inkvisition arkistoja sukunimineen on löydetty ja Espanjan viranomaiset jopa myöntävät Espanjan passeja jokaiselle, joka voi todistaa Espanjan Juutalaisen syntyperänsä. Useimmat käännytetyistä ja heidän jälkeläisistään (noin 60 miljoonaa) eivät tiedä juutalaisesta syntyperästään, vaikka monilla heistä on erityisiä perinteitä ja kielen sanontoja juutalais-espanjalaisesta latino-kielestä. Tämä on ennalleen asettamisen vääjäämätön liike, joka myös täyttää lukuisia profetioita ja erityisesti seuraavan:

Ja tästä väestä, israelilaisista, viedyt pakkosiirtolaiset ottavat perinnöksensä kanaanilaiset Sarpatiin asti. Ja Jerusalemin pakkosiirtolaiset, jotka ovat Sefaradissa, ottavat perinnöksensä Etelämaan (Negevin) kaupungit. Obadja 20

Sefarad on Espanja. Uskon, että monet ANUSIM (pakkokäännytetyt) – Marrano (katolisen kirkon sioiksi nimittämät) – Crypto (pitivät juutalaisen identiteettinsä maan alla) – käännytetyistä juutalaisista palaavat juutalaiseen identiteettiinsä, tunnistavat Juutalaisen Messiaan katolis-kreikkalaisen Jeesuksen Kristuksen sijaan, ja valittu jäännös tekee jopa alijan eli palaa esi-isiensä maahan asuttamaan Negevin autiomaan. Tämä liike on jo käynnissä ja kuulemme lisää tästä tulevina päivinä. Kuitenkin ainoat, jotka yhä kaipasivat Israelin maahan olivat ne juutalaiset, jotka eivät kääntyneet. Heitä oli kaikkialla Euroopassa ja Balkanilla ja he säilyttivät kiinteän yhteyden Israelin maahan usein tukien Vanhan Kaupungin Juutalaista yhteisöä. Jopa kauhistuttavimpien valloitusten aikana he olivat juutalaisia, jotka pysyivät maassa.

He olivat niitä juutalaisia, jotka pysyivät juutalaisina inkvisitiosta, pogromeista, ristiretkistä ja shoasta (natsi-holokaustista) huolimatta. He muuttivat maahan JHVH :n herättäminä ja perustivat nykypäivän Israelin valtion 14.5.1948.

Vastaavatko nämä juutalaiset kristilliseen evankeliumiin? Suurimmaksi osaksi EI. Kristinusko vainosi meitä ja pysyimme juutalaisina huolimatta kaikesta vastustuksesta.

The Messianic Movement and the Coming Third Day Revival

Yhdistyneet Kansakunnat Israelin puolesta

Messiaanisen-apostolisen- profetaalisen -liikkeen tavoite oli perustaa

Yhdistyneet kansakunnat Israelin puolesta

Ruutin kaltaiset messiaaniset kansakunnat ovat syntymässä! Ne tulevat seisomaan ehdoitta Israelin rinnalla, kunnes se on ennalleen asetettu koko Luvattuun Maahan ja ELOHIMINSA luo. Ruut-kansat eivät kuitenkaan teen niin muuttaakseen kaikki yhdessä Israeliin (se olisi mahdotonta!) tai yrittääkseen “käännyttää juutalaisia”, vaan ne tulevat olemaan yhdessä rintamassa Israelin kanssa kansainvälisellä ja poliittisella areenalla, sekä hengessä. Ne tulevat tukemaan Israelia ehdoitta.

Mutta Ruut vastasi: “Älä vaadi minua jättämään sinua ja kääntymään takaisin, pois sinun tyköäsi. Sillä mihin sinä menet, sinne minäkin menen, ja mihin sinä jäät, sinne minäkin jään; sinun kansasi on minun kansani, sinun Jumalasi on minun Jumalani. Missä sinä kuolet, siellä minäkin tahdon kuolla ja sinne tulla haudatuksi. Herra rangaiskoon minua nyt ja vasta, jos muu kuin kuolema erottaa meidät.” Ruut 1:16,17

Nämä Ruutin kaltaiset kansat eivät tule salaamaan Juutalaista Messiasta, vaan sallivat hänen tulla kirkastetuksi kaikessa juutalaisuudessaan, ollen täynnä kirkkautta sapattien, raamatullisten juhlien, messiaanisen ylistyksen, pyhyyden, vanhurskauden ja ehdottoman rakkauden kautta Israelia kohtaan, kuten Ruut Noomille. Ne säilyttävät kansallisen identiteettinsä ja kaiken, mikä on Jumalan mielen mukaista ja pyhää niiden omassa kulttuurissa, ja ne liittyvät Juutalaisiin uskoviin heidän Öljypuussaan, tullen oksastetuiksi uskoviksi. Jokainen näistä oksastetuista uskovista voi nyt seistä muurinaukossa oman kansansa puolesta muuttaen kansakuntiansa vuohikansoista lammaskansoiksi tukemalla ja toteuttamalla raamatullista politiikkaa:

 1. Sisäisissä asioissaan noudattaen Raamatun, Tooran ja Kymmenen käskyn sosiaalisia ja moraaliohjeita ja elämän pyhyyttä luomisen mukaisesti: miehen ja naisen välisen avioliiton pyhyyttä, köyhien, leskien, orpojen, heikkojen jne. sosiaalisesti oikeudenmukaista kohtelua.
 2. Ulkopolitiikassa suosien Israelia ja Jah:n maa-liittoa Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin kanssa aina tuhanteen polveen asti.
 3. Jättäytymällä pois uuden maailmanjärjestyksen globalisaatiosta ja sen sijaan pysymällä uskollisena Israelin Jumalalle, luottaen ennen kaikkea Häneen.

UNIFY ON TÄÄLLÄ JÄÄDÄKSEEN, VALMISTAEN TIETÄ MESSIAAN PALUULLE JERSALEMIIN.

Sinä päivänä liittyy paljon pakanakansoja Herraan, ja he tulevat hänen kansaksensa, ja minä asun sinun keskelläsi, ja sinä tulet tietämään, että Herra Sebaot on lähettänyt minut sinun tykösi. Ja Herra ottaa Juudan perintöosaksensa pyhässä maassa ja valitsee vielä Jerusalemin. Vaiti Herran edessä, kaikki liha! Sillä hän on noussut pyhästä asuinsijastansa.” Sakarja 2 : 11-13

Muuttamalla kansoja Lammaskansoiksi yksi ihminen kerrallaan vaikuttaa siihen, että JHVH voi tulla “ottamaan Juuda perintöosaksensa”. Hän paljastaa Itsensä kansalleen näiden Lammaskansojen ja yksilöiden Ruutin kaltaisuuden kautta.

Tämä saavutettaisiin:

Maailmanlaajuisella uudelleen koulutuksella, TV-ohjelmilla, Israelin matkoilla ja taistellen Israelin puolesta jokaisella alueella. Seurakunnan ja hallitusten sydän muutettaisiin korvausteologia-kristillisyyden tuhoisasta, uskonnollisesta järjestelmästä Siionissa tehtyyn Evankeliumiin. Kreikkalainen Jeesus Kristus vaihdettaisiin Juutalaiseen Messias Jeshuaan osoittamalla hänen valtakuntansa voima rakkauden ja pyhyyden kautta, jota seuraavat tunnusteot, ihmeet ja merkit. Siionissa tehty evankeliumi, jota Juutalaiset Apostolit saarnasivat 2000 vuotta sitten, palautettaisiin ja Evankeliumi tuotaisiin kansakuntiin.

The Messianic Movement and the Coming Third Day Revival

UNIFY sisältää Kolmannen Päivän Herätyksen

Kolmannen päivän herätys kutsuu meitä palaamaan HÄNEN – Jeshuan, Juutalaisen Messiaan – luo. Se kutsuu meitä rakastamaan ja KUNNIOITTAMAAN Juutalaista Kansaa -TÄMÄN PÄIVÄN Israelia, joka on kansakuntien Äiti! Jeshua kutsuu meitä laskemaan alas aseemme, valheemme ja ylpeytemme; luopumaan kaikista eripuraisuuksista ja etsimään HÄNTÄ. Ainoastaan HÄN voi ennalleen asettaa meidät, kun teemme PARANNUKSEN kaikista omista synneistämme ja opillisista valheista. Meidän TÄYTYY ETSIÄ HÄNTÄ. (Lataa ilmaiseksi Kolmannen päivän herätys-kirjanen tästä. (https://kad-esh.org/fi/kauppa/kolmannen-paivan-heratys-e-kirja/)

Syntymässä olevien Lammaskansojen lopun ajan Armeijan varustaminen

 1. Israelilainen video-Raamattukoulu GRM
 2. Raamattukoulu pyörillä -vuosittainen Israelin kiertomatka
 3. Kansainväliset kokoukset
 4. Netti-konferenssit
 5. Raamatulliset juhlat ja muut Israel-matkat

Liity Hänen lopun ajan Armeijaansa!

Liity meihin jäsenkumppaniksi 25 dollarin kuukausituella edistämään tätä lopun ajan Näkyä, joka tuo todellisen yhteyden Messiaan Ruumiiseen, yhden uuden ihmisen, Israelin ennalleen asettamisen ja Lammaskansojen syntymisen.

https://unitednationsforisrael.org/fi/

Ilmoittaudu israelilaisen valtuutetun GRM video-Raamattukoulumme online opiskelijaksi

www.grmbibelschool.com/fi/

Katso lisää Arkkipiispa Dominquae Biermanin inspiroivia ja elämää muuttavia kirjoja

https://kad-esh.org/fi/kauppa/

Tule kanssamme Israeliin elämäsi matkalle ja tulet varustetuksi!

https://kad-esh.org/fi/category/israel-matkat/

Israelilaiset mentorinne ja ystävänne,

Arkkipiispa Dominiquae & Rabbi Baruch Bierman

Siionin tähden en voi vaieta.” Jesaja 62:1

The Messianic Movement and the Coming Third Day Revival

Kutsumme sinua lähettämään Ensihedelmien uhrisi Raamatulliselle Uudelle Vuodelle ja Pääsiäiseksi:

USA Puh.: 1-972-301-7087

 • Western Union & Money Grams lähetetään: Maritza Mayeta, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

KATSO Ensimmäiset turistit osa 2

Mistä lähteestä hankimme tietomme? Tämä on elämämme kysymys! Katso Arkkipiispa Dominiquae Biermanin voimallisen opetuksen osa 2 hänen haastaessaan meitä harkitsemaan aina tietomme lähdettä Pyhien Kirjoitusten valossa. Vertailemalla vakoojia ja turisteja (Joosua 2 ja 4.Moos. 13), näemme selvän periaatteen: saamme voiton uskomalla Jah:n Sanaa tai kärsimme tappion omaksumalla olosuhteiden saneleman ”heinäsirkka mentaliteetin”.

ISRAELIN MATKAT 2019

Kutsumme sinua liittymään seuraamme tuleville matkoillemme ja juhlillemme!

Pääsiäinen Yhdistyneet Kansakunnat Israelin puolesta – suurlähetystössä Jerusalemin kukkuloilla – 17. -18. huhtikuuta 2019
Shavuot-helluntai matka ja Pyhä Tuli konferenssi – 7.-14. 6. 2019
Israelin Sukkot – Lehtimajajuhlan kiertomatka – Raamattukoulu Pyörillä 10.-23.10. 2019
Yhdistyneet Kansakunnat Israelin puolesta – Vuosittainen pyhä kokous Jerusalemissa – 16-19 lokakuuta 2019

Lisätietoja:
https://kad-esh.org/fi/category/israel-matkat/
tai lähetä sähköpostia: tours@dominiquaebierman.com

Viikon kirja:

Juurien Parantava Voima Arkkipiispa tri Dominiquae Biermanilta

Miksi on niin tärkeää kertoa seurakunnalle sen juutalaisista juurista?”, kysyin Herralta. ”Se on elämän ja kuoleman kysymys”, Hän vastasi. ”Seurakunta on kuin kaunis ruusu, joka on leikattu irti puutarhastaan. Se on ollut maljakon vedessä kaksi päivää mutta kolmantena päivänä se kuolee, ellei sitä istuteta takaisin.
Olemme kolmannen päivän kynnyksellä. Kolmannen vuosituhannen alkaessa paluu takaisin alkuperäisille apostolisille, raamatullisille heprealaisille Uskon Perustuksille on ELÄMÄN JA KUOLEMAN kysymys ja lopunajan AVAIN maailmanlaajuiseen HERÄTYKSEEN.
Tilaa suomenkielisenä osoitteesta: tulenastiat@gmail.com

Liity Yhdistyneet Kansakunnat Israelin Puolesta – liikkeen jäseneksi: info@unitednationsforisrael.org
https://unitednationsforisrael.org/fi/jasenyys/

Tule Jerusalemin suurlähetystömme ystäväksi Liity Kansakuntien 70 Vanhurskaan joukkoon tukemalla UNIFY Suurlähetystöämme Jerusalemin kukkuloilla kuukausittain 100 dollarilla. Klikkaa alla olevaa linkkiä ja valitse kuukausilahjoitus 100 dollarille kuussa. Lisätietoa:

info@unitednationsforisrael.org

https://unitednationsforisrael.org/fi/lahjoitukset/

https://unitednationsforisrael.org/fi/suurlahetysto/

Opiskele GRM – Israelilainen Raamattukoulu

Opiskelutavat:

 1. Itsenäinen verkko-opiskelu. Voit rakentaa itse opiskelu-aikataulusi ja edetä omaan tahtiisi. https://www.grmbibleschool.com / grm@dominiquaebierman.com
 2. Osta GRM-Raamattukoulu, opiskele kotonasi tai perusta GRM-ryhmä. Tämä on oikea vaihtoehto niille, jotka haluavat istuttaa GRM-ryhmän tai opiskella yhdessä seurakunnan tai perheensä kanssa. https://www.grmbibleschool.com/fi/ / grm@dominiquaebierman.com
 3. Opintoryhmä verkossa. Tarjoaa viikoittaisen opiskeluohjelman ja mahdollistaa kommunikoinnin toisten verkko-opiskelijoiden kanssa. Lisätietoa ja ilmoittautumiset: grm@dominiquaebierman.com tai soita USA:ssa +1-972-301-7087

GRM-Raamattukoulun luettavien kirjojen vaatimuksia on päivitetty!

Nämä kolme tärkeää kirjaa on nyt lisätty lukuohjelmaan: Nainen nouse!, Näky Negevistä ja Pyhä antaminen ennalleen asetettuna. Yksi uusi kirja lisätään jokaiseen kolmeen tasoon, joten meillä on nyt neljä kirjaa jokaisessa tasossa kolmen sijasta.

Tämä muutos koskee kaikkia uusia opiskelijoita ja aikaisemmin itsenäiseen GRM – verkko-opiskeluun ilmoittautuneita aktiivisia opiskelijoita: nämä vaatimukset alkavat siitä tasosta, jossa olet opinnoissasi.

Itsenäisen GRM-verkko-opiskelun ja verkossa toimivan opintoryhmän uusi hinta on £320.

Lisätietoja: https://www.grmbibleschool.com/fi/

Katso viimeisimmät mielenkiintoiset opetukset ja päivitykset Facebookista ja

ja jaa ne eteenpäin! https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/