The Messianic Movement and the Coming Third Day Revival

Messiaaninen liike ja tuleva Kolmannen päivän herätys osa 1


The Messianic Movement and the Coming Third Day Revival
Toora-osuus SH’MINI – Vayikra (3.Moos.) 9 :11-11 :47

Jumala, luo minuun puhdas sydän ja anna minulle uusi, vahva henki.
Älä heitä minua pois kasvojesi edestä, äläkä ota minulta pois Pyhää Henkeäsi
. Psalm 51:12,13

Kolmannen päivän herätys kutsuu meitä palaamaan HÄNEN – Jeshuan, Juutalaisen Messiaan – luo. Se kutsuu meitä rakastamaan ja KUNNIOITTAMAAN Juutalaista Kansaa -TÄMÄN PÄIVÄN Israelia, joka on kansakuntien Äiti! Jeshua kutsuu meitä laskemaan alas aseemme, valheemme ja ylpeytemme; luopumaan kaikista eripuraisuuksista ja etsimään HÄNTÄ. Ainoastaan HÄN voi ennalleen asettaa meidät, kun teemme PARANNUKSEN kaikista omista synneistämme ja opillisista valheista. MEIDÄN TÄYTYY ETSIÄ HÄNTÄ. (Lataa ilmaiseksi Kolmannen päivän herätys-kirjanen tästä. https://kad-esh.org/shop/third-day-revival-ebook/ )

Messiaanisen liikkeen synty

Messiaaninen juutalainen liike syntyi 1960-luvulla. Juutalaisten ei tarvinnut lakata olemasta juutalaisia uskoakseen Juutalaiseen Messiaaseen. Siihen saakka juutalaiset pystyivät tunnustamaan vain Jeesusta Kristusta ja kristinuskoa, jos he halusivat ottaa vastaan evankeliumin ja pelastuksen. Heidän täytyi hylätä sapatti ja raamatulliset juhlat, ruokavaliolait, ja liittyä kristittyihin sunnuntaina, jouluna ja pääsiäisenä syöden sianlihaa osoittaakseen olevansa todella pelastettuja. Kun messiaaninen juutalainen liike alkoi, se oli käänteentekevää! Juutalaiset saivat olla juutalaisia ja palvoa juutalaista Jeesusta tai pikemminkin Juutalaista Messiasta sapattina ja raamatullisina juhlina. Ja lopulta heitä ei vaadittu syömään sianlihaa osoittaakseen olevansa ”vapaita laista”.

Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan; en minä ole tullut kumoamaan, vaan täyttämään.  Sillä totisesti minä sanon teille: kunnes taivas ja maa katoavat, ei laista katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto, ennen kuin kaikki on tapahtunut.  Sen tähden, joka purkaa yhdenkään näistä pienimmistä käskyistä ja sillä tavalla opettaa ihmisiä, se pitää pienimmäksi taivasten valtakunnassa kutsuttaman; mutta joka niitä noudattaa ja niin opettaa, se pitää kutsuttaman suureksi taivasten valtakunnassa.  Sillä minä sanon teille: ellei teidän vanhurskautenne ole paljoa suurempi kuin kirjanoppineiden ja fariseusten, niin te ette pääse taivasten valtakuntaan Matt. 5:17-20

Heidän messiaaniset synagogansa vetivät puoleensa monia pakanauskovia, mutta nämä eivät aina olleet tervetulleita, eikä heitä rohkaistu tulemaan. Uudet juutalaiset uskovat olivat varovaisia kristittyjen ja kristinuskon suhteen eivätkä halunneet pakanauskovien valtaavan heidän seurakuntiansa – olihan heitä jo enemmän kuin juutalaisia uskovia. Näin oli tapahtunut menneisyydessä, kun pakanat ottivat vallan, ja tämä johti korvausteologiaan, keisari Konstantinuksen ja pakanakirkkoisien Nikean kirkolliskokoukseen ja vihaan juutalaisia vastaan, nöyryytykseen ja kansanmurhaan.

The Messianic Movement and the Coming Third Day Revival

Pakanauskovien messiaaniset seurakunnat

Petetty veli on vaikeampi voittaa kuin vahva kaupunki, ja riidat ovat kuin linnan salvat. Sananl. 18:19

Monet pakanakristityt tunsivat itsensä hylätyiksi messiaanisissa juutalaisissa seurakunnissa, ja he alkoivat muodostaa omia pakanauskovien messiaanisia seurakuntia enimmäkseen ilman juutalaisia. Tästä loukkaantumisesta alkoi Kahden huoneen – liike väittäen, että kaikki ne pakanakristityt, jotka halusivat noudattaa Tooraa, ovat Efraimin eli Israelin huonetta.

Jotkut heistä menivät niin pitkälle, että yrittivät tehdä alijan vaatien “eframilaista luonnollista perintöosaansa” tullakseen vain Israelin viranomaisten häpeällisesti hylkäämiksi.

Muodostettiin kaksi messiaanista leiriä, jotka olivat vihamielisiä toisilleen: messiaaniset juutalaiset omine palvelutyöyhdistyksineen ja Kahden huoneen messiaaninen leiri, joilla on omat palvelutyöjärjestönsä.

Kahden huoneen –liike on eräänlainen korvausteologia. Se kantaa kaunaa, katkeraa tuomiota niitä messiaanisia juutalaisia kohtaan, jotka hylkäsivät heidät epäluulosta ja pelosta. Toisaalta monet messiaaniset juutalaiset synagogat ovat kuivuneet hengellisesti ja menettäneet voitelun epäluulostansa “kaikkea kristillistä” kohtaan. He laittavat Pyhän Hengen kasteen ja kielillä puhumisen ja Hengen liikehdinnän tuohon sekoitukseen. Asiat eivät ole hyvin kummallakaan puolella. Johannes 17 toteutuminen

ja Jeshuan ”YHTÄ OLEMISEN” rukous on kaukana tästä.

The Messianic Movement and the Coming Third Day Revival

Messiaaninen- apostolinen-profetaalinen (MAP)-liike

Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois, että virvoituksen ajat tulisivat Herran kasvoista ja hän lähettäisi hänet, joka on teille edeltä määrätty, Messias Jeshuan (Kristuksen Jeesuksen). Taivaan piti omistaman hänet niihin aikoihin asti, jolloin kaikki jälleen kohdallensa asetetaan, mistä Jumala on ikiajoista saakka puhunut pyhäin profeettainsa suun kautta. Apt. 3: 19-21

Tämän kahden messiaanisen leirin välisen näennäisen kaaoksen ja vihamielisyyden keskellä JHVH teki jotain murtaakseen muurin juutalaisen ja pakanan – mustan ja valkoisen, miehen ja naisen – väliltä. Näin Hän edisti Mestarisuunnitelmaansa Israelin luonnolliseksi ja hengelliseksi ennalleen asettamiseksi ja Lammaskansojen syntymiseksi. Tämä olisi Jaakobin Efraimille lupaama pakanoiden täysiluku. Eivät he kuitenkaan tulisi vihaisina tai “eframilaiseen identiteettiinsä” ja yhtäläisiä oikeuksiaan Juutalaisten Maahan vaatien. Nämä ei-juutalaiset uskovat olisivat nöyriä ja tulisivat katuen oksastetuiksi Öljypuuhun, juoden samasta rikkaasta juuresta, joka Israelin Kansalle annettiin – Toorasta. He eivät väittäisi olevansa ”tuhlaaja poika tai kadonnut veli”, josta tuli Kahden huoneen – liikkeen MOTTO – ei! He pikemminkin LIITTYISIVÄT Israeliin kuten Ruut Noomiin sydämessään; tehden katumuksen ja hyvityksen tekoja kristittyjen ja kristinuskon Jeesuksen Kristuksen nimessä tehdyistä synneistä juutalaisia vastaan.

Messiaaninen- apostolinen-profetaalinen – vallankumous syntyi vuonna 1993 kirjani Juurien Parantava Voima julkaisemisella kutsuen kaikkia kristittyjä katumaan korvausteologian tuhoja ja seurauksia.

Se omaksui sapatin, juhlien ja Tooran ennalleen asettamisen Pyhän Hengen voitelussa yhtä hyvin kuin nöyrän ja uhrautuvan suhtautumisen Juutalaista Kansaa kohtaan pitäen tätä Äiti-Israelina eikä “vanhempana veljenämme.”

Nyt messiaanisista juutalaisista ja messiaanisista pakanoista saattoi tulla YKSI kuten Jeshua oli rukoillut 2000 vuotta sitten. ”YKSI UUSI IHMINEN” – Messiaan Ruumis oli syntymässä Totuuden Hengen Voimasta Rakkaudessa.

Pyhitä heidät totuudessa; sinun sanasi on totuus. Mutta en minä rukoile ainoastaan näiden edestä, vaan myös niiden (pakanoiden) edestä, jotka heidän (juutalaisten opetuslasten sanan) sanansa kautta uskovat minuun, että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa, että hekin meissä olisivat, niin että maailma uskoisi, että sinä olet minut lähettänyt. Joh 17:17,20,21

Jatkuu …

Israelilaiset mentorinne ja ystävänne,

Arkkipiispa Dominiquae & Rabbi Baruch Bierman

Siionin tähden en voi vaieta“. Jes. 62:1

Lahjoitukset:

  • Lahjoita verkossa: https://kad-esh.org/fi/lahjoitukset.
  • Tiedot pankkisiirtoa varten: info@kad-esh.org
  • USA Puh.: 1-972-301-7087
  • USA:n ja Kanadan shekit tai Britannian punnat lähetetään os. Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, st Augustine, Florida 32092, USA
  • Western Union & Money Grams lähetetään: Hadassah Danielsbacka, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

KATSO Maan jättiläiset, osa 5 (vain englanniksi)

“On aika päästä eroon kaikista meitä erottavista valheista” – Arkkipiispa Dominiquae Biermanin kirjoittaman ja laulaman laulun ’Abrahamin avain’ sanat. Liity mukaan tähän silmät avaavan opetuksen Maan jättiläiset viimeiseen osaan, jonka hän jakoi vuosittaisen Yhdistyneet Kansakunnat Israelin puolesta matkan osallistujilleen Pyhässä Maassa. Ymmärrä kuinka ne tilanteet, joita näemme kansakunnissa, ovat kuin katsoisimme tämän päivän Goljatia ja miksi voitto näyttää mahdottomalta. Korvausteologia kristinusko (jossa uskomuksemme ja ajattelutapamme ovat olleet itse asiassa kapinassa Jumalaa vastaan vuosisatojen ajan) paljastuu — ja sinut varustetaan tappamaan tämä jättiläinen omassa elämässäsi!

ISRAELIN MATKAT 2019

Kutsumme sinua liittymään seuraamme tuleville matkoillemme ja juhlillemme!

Pääsiäinen Yhdistyneet Kansakunnat Israelin puolesta – suurlähetystössä Jerusalemin kukkuloilla – 17. -18. huhtikuuta 2019
Shavuot-helluntai matka ja Pyhä Tuli konferenssi – 7.-14. 6. 2019
Israelin Sukkot – Lehtimajajuhlan kiertomatka – Raamattukoulu Pyörillä 10.-23.10. 2019
Yhdistyneet Kansakunnat Israelin puolesta – Vuosittainen pyhä kokous Jerusalemissa – 16-19 lokakuuta 2019

Lisätietoja:
https://kad-esh.org/category/israel-tours/
tai lähetä sähköpostia: tours@dominiquaebierman.com

Viikon kirja:

Juurien Parantava Voima Arkkipiispa tri Dominiquae Biermanilta

Miksi on niin tärkeää kertoa seurakunnalle sen juutalaisista juurista?”, kysyin Herralta. ”Se on elämän ja kuoleman kysymys”, Hän vastasi. ”Seurakunta on kuin kaunis ruusu, joka on leikattu irti puutarhastaan. Se on ollut maljakon vedessä kaksi päivää mutta kolmantena päivänä se kuolee, ellei sitä istuteta takaisin.
Olemme kolmannen päivän kynnyksellä. Kolmannen vuosituhannen alkaessa paluu takaisin alkuperäisille apostolisille, raamatullisille heprealaisille Uskon Perustuksille on ELÄMÄN JA KUOLEMAN kysymys ja lopunajan AVAIN maailmanlaajuiseen HERÄTYKSEEN.
Tilaa suomenkielisenä osoitteesta: tulenastiat@gmail.com

Liity Yhdistyneet Kansakunnat Israelin Puolesta – liikkeen jäseneksi:

info@unitednationsforisrael.org
http://unitednationsforisrael.org/membership-options/

Tule Jerusalemin suurlähetystömme ystäväksi Liity Kansakuntien 70 Vanhurskaan joukkoon tukemalla UNIFY Suurlähetystöämme Jerusalemin kukkuloilla kuukausittain 100 dollarilla. Klikkaa alla olevaa linkkiä ja valitse kuukausilahjoitus 100 dollarille kuussa.

Lisätietoa:

info@unitednationsforisrael.org
https://unitednationsforisrael.org/unify-donations/
https://unitednationsforisrael.org/embassy/

Opiskele GRM – Israelilainen Raamattukoulu

Opiskelutavat:

  1. Itsenäinen verkko-opiskelu. Voit rakentaa itse opiskelu-aikataulusi ja edetä omaan tahtiisi. http://www.grmbibleschool.com / grm@dominiquaebierman.com
  2. Osta GRM-Raamattukoulu, opiskele kotonasi tai perusta GRM-ryhmä. Tämä on oikea vaihtoehto niille, jotka haluavat istuttaa GRM-ryhmän tai opiskella yhdessä seurakunnan tai perheensä kanssa. http://www.grmbibleschool.com / grm@dominiquaebierman.com
  3. Opintoryhmä verkossa. Tarjoaa viikoittaisen opiskeluohjelman ja mahdollistaa kommunikoinnin toisten verkko-opiskelijoiden kanssa. Lisätietoa ja ilmoittautumiset: grm@dominiquaebierman.com tai soita USA:ssa +1-972-301-7087

GRM-Raamattukoulun luettavien kirjojen vaatimuksia on päivitetty!

Nämä kolme tärkeää kirjaa on nyt lisätty lukuohjelmaan: Nainen nouse!, Näky Negevistä ja Pyhä antaminen ennalleen asetettuna. Yksi uusi kirja lisätään jokaiseen kolmeen tasoon, joten meillä on nyt neljä kirjaa jokaisessa tasossa kolmen sijasta.

Tämä muutos koskee kaikkia uusia opiskelijoita ja aikaisemmin itsenäiseen GRM – verkko-opiskeluun ilmoittautuneita aktiivisia opiskelijoita: nämä vaatimukset alkavat siitä tasosta, kun muutokset tulevat voimaan.

Itsenäisen GRM-verkko-opiskelun ja verkossa toimivan opintoryhmän uusi hinta on £320.

Lisätietoja: https://www.grmbibleschool.com/

GRM – Israelilainen Raamattukoulu

www.grmbibleschool.com

Shalom rakkaat! Kutsun teitä olemaan hengellisesti totuuden nälkäisiä ja aloittamaan elämää muuttavan löytöretken!
On aika varustaa uudenlaisia johtajia ja uskovia Messiaan Ruumiiseen.

Katso viimeisimmät mielenkiintoiset opetukset ja päivitykset Facebookista ja

ja jaa ne eteenpäin! https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/