The Messianic Movement and the Coming Third Day Revival

Messiaaninen liike ja tuleva Kolmannen päivän herätys osa 2


The Messianic Movement and the Coming Third Day Revival
Toora-osuus TAZRIA – Vayikra (3. Moos.) 12:1-13:59

Jumala, luo minuun puhdas sydän ja anna minulle uusi, vahva henki. Älä heitä minua pois kasvojesi edestä, äläkä ota minulta pois Pyhää Henkeäsi. Psalm 51:12,13

Kolmannen päivän herätys kutsuu meitä palaamaan HÄNEN – Jeshuan, Juutalaisen Messiaan – luo. Se kutsuu meitä rakastamaan ja KUNNIOITTAMAAN Juutalaista Kansaa -TÄMÄN PÄIVÄN Israelia, joka on kansakuntien Äiti! Jeshua kutsuu meitä laskemaan alas aseemme, valheemme ja ylpeytemme; luopumaan kaikista eripuraisuuksista ja etsimään HÄNTÄ. Ainoastaan HÄN voi ennalleen asettaa meidät, kun teemme PARANNUKSEN kaikista omista synneistämme ja opillisista valheista. Meidän TÄYTYY ETSIÄ HÄNTÄ. (Lataa ilmaiseksi Kolmannen päivän herätys-kirjanen tästä. https://kad-esh.org/shop/third-day-revival-ebook/ )

Kiista Efraimista

On aika päästä rauhaan kiistasta, joka on aiheuttanut paljon tuskaa Isän sydämelle. Kutsun sitä ”Kiistaksi Efraimista”. Se pohjautuu alla olevaan sanankohtaan.

Mutta kun Joosef huomasi, että hänen isänsä laski oikean kätensä Efraimin pään päälle, pani hän sen pahakseen ja tarttui isänsä käteen siirtääkseen sen Efraimin pään päältä Manassen pään päälle. Ja Joosef sanoi isälleen: “Ei niin, isäni, sillä tämä on esikoinen; pane oikea kätesi hänen päänsä päälle.” Mutta hänen isänsä epäsi ja sanoi: “Kyllä tiedän, poikani, kyllä tiedän; hänestäkin on tuleva kansa, hänkin on tuleva suureksi, mutta hänen nuorempi veljensä on kuitenkin tuleva häntä suuremmaksi, ja hänen jälkeläisistään on tuleva kansan paljous.” (engl. the fullness of the gentile nations.) Ja niin hän siunasi heidät sinä päivänä, sanoen: “Sinun nimelläsi siunataan Israelissa, sanotaan: Jumala tehköön sinut Efraimin ja Manassen kaltaiseksi.” Niin hän asetti Efraimin Manassen edelle. 1.Moos. 48:17-20

The Messianic Movement and the Coming Third Day Revival

Efraimista – Jaakobin pojan, Joosefin, nuoremmasta pojasta – oli tuleva kansojen paljous, jota kutsutaan PAKANOIDEN TÄYDEKSI LUVUKSI ja jota minä kutsun LAMMASKANSOIKSI. Tämän sai aikaan Israelin pohjoisen valtakunnan, Israelin huoneen eli Efraimin, massiivinen maanpako 700-luvulla eKr. Monet ihmiset kutsuvat heitä ”Kymmeneksi kadonneeksi heimoksi”. Heidät karkotettiin Assyrian valtakunnan eri osiin. Heimot ja perheet hajotettiin ja ne ovat olleet kadoksissa kansakunnissa aina tähän päivään asti. Sekoittumalla kansoihin niistä tuli nyt pakanoiden täysi luku (hepr. goyim ’pakanat’ tai ’kansakunnat’) – ei Israelin täysi luku!

Tämä pakanoiden ja israelilaisten sekoitus oli Abrahamille annetun lupauksen täyttymys, että hänestä tulisi monen kansan isä (Israelin kansan lisäksi).

Sentähden se on uskosta, että se olisi armosta; että lupaus pysyisi lujana kaikelle siemenelle, ei ainoastaan sille, joka pitäytyy lakiin, vaan myös sille, jolla on Aabrahamin usko, hänen, joka on meidän kaikkien isä – niinkuin kirjoitettu on: “MONEN KANSAN ISÄKSI MINÄ OLEN SINUT ASETTANUT” – sen Jumalan edessä, johon hän uskoi ja joka kuolleet eläviksi tekee ja kutsuu olemattomat, ikäänkuin ne olisivat. Ja Aabraham toivoi, vaikka ei toivoa ollut, ja uskoi tulevansa monen kansan isäksi, tämän sanan mukaan: “NIIN ON SINUN JÄLKELÄISTESI LUKU OLEVA”. Room. 4:16-18

Tämä pakanoiden täysi luku tuomittaisiin sen mukaan, kuinka he kohtelivat Jeshuan vähimpiä juutalaisia veljiä.

Ja hänen eteensä kootaan kaikki (pakana) kansat, ja hän erottaa toiset toisista, niinkuin paimen erottaa lampaat vuohista. Ja hän asettaa lampaat oikealle puolelleen, mutta vuohet vasemmalle. Matt. 25:32,33

(Osoittaen Juutalaisia opetuslapsiaan) Kuningas vastaa ja sanoo heille: ‘Totisesti minä sanon teille: kaikki, mitä olette tehneet yhdelle näistä minun vähimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle.’ Matt. 25:40

Lammaskansat eivät voineet syntyä vaatimalla efraimilaista eli “Israelin huoneen” identiteettiä, vaan seisomalla Juutalaisen Kansan rinnalla siunaten heitä näiden ahdingon aikana. Efraim eli Israelin huone karkotettiin maanpakoon ja se sekoittui kansakuntiin, kunnes heitä ei enää voitu tunnistaa israelilaisiksi.

The Messianic Movement and the Coming Third Day Revival

Nyt Jeshuan Veren kautta heidän jälkeläistensä sallitaan palata täysinä pakanoina, joilla ei ole “puhdasta israelilaista verta” – ei Israelin Maahan vaan – isiensä JHVH – Elohimin luo.

Mutta israelilaisten luku on oleva niinkuin meren hiekka, jota ei voi mitata eikä lukea. Ja siinä paikassa, jossa heille on sanottu: ‘Te ette ole minun kansani’, heille sanotaan: ‘Elävän Jumalan lapset! Ja Juudan miehet ja Israelin miehet kokoontuvat yhteen ja asettavat itsellensä yhteisen pään (Messias Jeshua, Juutalainen Messias); ja he lähtevät sotaan siitä maasta (ilmeisesti eivät kaikki Efraimin jälkeläiset voi asua Israelin Maassa, koska ne ovat lukuisia ja valtavia kansakuntia! Mutta he voivat tulla käymään turisteina), sillä suuri on Jisreelin päivä. Hoosea 1:10,11

He eivät palaisi israelilaisina tai efraimilaisina, vaan pakanakansoina. Israelilaista verta on aina ollut sekoittuneena kansoihin maasta karkotuksen ja laajakantoisen orjakaupan vuoksi. Monet valloittajaimperiumit kuten Kreikka ja Rooma vaihtoivat suuria määriä juutalaisia orjia, ja jopa jo foinikialaiset ja filistealaiset myivät juutalaisia ja israelilaisia orjia. Itse asiassa Efraimin ja Manassen isän veljet myivät Joosefin orjaksi ismaelilaisille.

Israelin huone – pohjoinen valtakunta – leikattiin iäksi irti eikä se voi koskaan vaatia “israelilaisia oikeuksiaan”.

Ja vaimo tuli jälleen raskaaksi ja synnytti tyttären, ja Herra sanoi Hoosealle: “Pane hänelle nimeksi Loo-Ruhama, sillä en minä enää tästedes armahda Israelin heimoa, niin että antaisin heille anteeksi. Mutta Juudan heimoa minä armahdan: minä pelastan heidät Herran, heidän Jumalansa, avulla, mutta en pelasta heitä jousella, miekalla enkä sodalla, en hevosilla enkä ratsumiehillä.” Kun vaimo oli vieroittanut Loo-Ruhaman, tuli hän raskaaksi ja synnytti pojan. Ja Herra sanoi: “Pane hänelle nimeksi Loo-Ammi, sillä te ette ole minun kansani, enkä minä tahdo olla teidän omanne. Hoosea 1:6-9

Mutta Efraimille annettu lupaus täytetään pakanoiden täytenä lukuna, jotka tulevat Valtakuntaan. Nämä ovat Lammaskansat.

Kun Korkein jakoi perinnöt kansoille, kun hän erotteli ihmisten lapset, silloin hän määräsi kansojen rajat israelilaisten luvun mukaan. 5. Moos. 32:8

The Messianic Movement and the Coming Third Day Revival

Israelin veri on nyt sekoittunut kaikkialle maailmaan, eikä sitä voida jäljittää, koska se on niin sekoittunut – aivan kuin suolaa ei voida erottaa ruokaan sekoitettuna. Kuitenkin DNA-tutkimusten edistymisen ja esivanhempien tunnistamisen myötä monille ihmisille paljastuu heidän osittainen juutalaisuutensa tai israelilaisuutensa sekoittuneena moniin muihin etnisiin ryhmiin.

Jos minä esivanhempieni tutkimisen kautta saisin selville, että minussa on 5% tai 15% japanilaista verta, antaisiko se minulle oikeuden Japanin passiin? Ei tietenkään!

Samalla tavalla kansakuntien Messiaaseen uskovat, jotka ovat löytäneet Uskon heprealaiset juuret, eivät voi vaatia israelilaista identiteettiä tai oikeuksia Israelin Maahan (kuten juutalaiset). Sekä juutalaiset että pakanat saavat pelastuksen armosta uskon kautta, kun uskovat juutalaiseen Messias Jeshuaan. Heistä tulee yksi uusi ihminen.

Sillä hän on meidän rauhamme, hän, joka teki molemmat yhdeksi ja purki erottavan väliseinän, nimittäin vihollisuuden, kun hän omassa lihassaan teki tehottomaksi käskyjen lain (uhri) säädöksinensä, (Huom! engl. teki tehottomaksi uhrisäädöksiin liittyvän käskyjen lain) luodakseen itsessänsä (tulemalla lopulliseksi uhriksi) nuo kaksi yhdeksi uudeksi ihmiseksi, tehden rauhan, ja yhdessä ruumiissa sovittaakseen molemmat Jumalan kanssa ristin kautta, kuolettaen itsensä kautta vihollisuuden. Efes 2:14-16

Mutta juutalaiset tulevat aina edustamaan Israelin Maata ja Israelin kansaa, kun taas pakanat edustavat sitä kansaa, josta he tulevat.

sillä en minä enää tästedes armahda Israelin heimoa, niin että antaisin heille anteeksi.
Mutta Juudan heimoa minä armahdan: minä pelastan heidät Herran, heidän Jumalansa, avulla, mutta en pelasta heitä jousella, miekalla enkä sodalla, en hevosilla enkä ratsumiehillä.”
Hoosea 1:6-7

The Messianic Movement and the Coming Third Day Revival

Pohjoinen Valtakunta on edustettuna tämän päivän Juutalaisessa Kansassa

Kun Israelin huone – pohjoinen valtakunta, myös monta kertaa Efraimiksi kutsuttu – karkotettiin Assyriaan, se lakkasi olemasta Israelin huone. Se ei koskaan palannut maanpaosta. Kun Jeshua tuli maan päälle noin 800 vuotta myöhemmin, maassa eli Juutalainen Kansa. Juutalainen Kansa on alun perin Juudan huone eli eteläinen valtakunta Jerusalem ja Temppelipalvonta keskuksenaan. Benjaminin heimo oli aina yhdessä Juudan kanssa, koska Jerusalem on osittain Benjaminin alueella ja osittain Juudan alueella. Useimmat leeviläiset papit ja Aaronin sukulinja olivat palvelemassa Pyhän kaupungin Temppelissä.

Kun assyrialaiset valloittivat Israelin huoneen, monet pohjoisen kymmenestä heimosta siirtyivät etelään ja liittyivät Juudan heimoon menettäen heimoidentiteettinsä, ja heistä tuli juutalaisia. Maassa tänään asuvat juutalaiset kantavat joidenkin pohjoisten heimojen syntyperää. He ovat sekä Juudan että Efraimin ennalleen asettamisen profetian täyttymys monien profetaalisten sanankohtien mukaan. Omassa perheessäni jotkut sukunimet ovat peräisin Juudan heimosta, mutta yksi sukunimistäni on ISRAEL. Ehkä äitini isoäidin puolelta he olivat Israelin huoneesta. Kaksi puusauvaa tarkoittaen Juudaa ja Joosefia ovat jo YKSI tämän päivän Israelissa.

niin puhu heille: Näin sanoo Herra, Herra: Katso, minä otan Joosefin sauvan, joka on Efraimin kädessä, ja häneen liittyneet Israelin sukukunnat, ja minä asetan ne yhteen Juudan sauvan kanssa ja teen niistä yhden sauvan, niin että ne tulevat yhdeksi minun kädessäni. Ja kun sauvat, joihin olet kirjoittanut, ovat sinun kädessäsi, heidän silmäinsä edessä, niin puhu heille: Näin sanoo Herra, Herra: Katso, minä otan israelilaiset pois pakanakansojen keskuudesta, minne vain he ovat kulkeutuneet, kokoan heidät joka taholta ja tuon heidät omaan maahansa. Minä teen heidät yhdeksi kansaksi siinä maassa, Israelin vuorilla, ja yksi kuningas on oleva kuninkaana heillä kaikilla. Eivätkä he enää ole kahtena kansana eivätkä enää jakaantuneina kahdeksi valtakunnaksi. Hesekiel 37:19-22

Tämä on jo toteutunut nykypäivän Israelissa. Kansakunta ei ole jaettu enää pohjoiseen ja eteläiseen valtakuntaan.

Jotkut osat pohjoisen kymmenestä heimosta ovat säilyttäneet israelilaisen identiteettinsä (Kahden huoneen oppi ei ole vaikuttanut heihin). He ovat tienneet ikiajoista lähtien olevansa Israelia ja he kantavat heimojen perinteitä – sellaiset kuten Bnei Menashe Intiassa, joiden Israelin viranomaiset ovat sallineet tehdä alijan. Saattaa olla muitakin ryhmiä, joita tutkimusten jälkeen pidetään todistetusti israelilaisina ja heidän saatetaan sallia palata. Näin Raamatun profetia täytyy kaiken aikaa.

Jatkuu ensi kirjeessä…

Israelilaiset mentorinne ja ystävänne,

Arkkipiispa Dominiquae & Rabbi Baruch Bierman

Siionin tähden en voi vaieta”. Jesaja 62:1

The Messianic Movement and the Coming Third Day Revival

Lahjoitukset:

KATSO Ensimmäiset Turistit, osa 1

Liity mukaan Yhdistyneet Kansakunnat Israelin Puolesta -matkalle, tutkiessamme 4. Mooseksen kirjan lukua 13 heprealaisesta näkökulmasta. Arkkipiispa Dominiquae valottaa meille omien kokemustensa kautta sanan “vakooja” merkitystä verrattuna sanaan “turisti”. Mooses lähetti 12 ”vakoojaa” tarkastelemaan Luvattua Maata. Saat syvällistä ymmärrystä näiden “ensimmäisten turistien”, 12 heimon päämiesten, tehtävästä.

ISRAELIN MATKAT 2019

Kutsumme sinua liittymään seuraamme tuleville matkoillemme ja juhlillemme!

Pääsiäinen Yhdistyneet Kansakunnat Israelin puolesta – suurlähetystössä Jerusalemin kukkuloilla – 17. -18. huhtikuuta 2019
Shavuot-helluntai matka ja Pyhä Tuli konferenssi – 7.-14. 6. 2019
Israelin Sukkot – Lehtimajajuhlan kiertomatka – Raamattukoulu Pyörillä 10.-23.10. 2019
Yhdistyneet Kansakunnat Israelin puolesta – Vuosittainen pyhä kokous Jerusalemissa – 16-19 lokakuuta 2019

Lisätietoja:
https://kad-esh.org/category/israel-tours/
tai lähetä sähköpostia: tours@dominiquaebierman.com

Viikon kirja:

Juurien Parantava Voima Arkkipiispa tri Dominiquae Biermanilta

Jeshua on erottelemassa kansoja, mitkä kansat tulevat olemaan Lammaskansoja ja perimään ikuisuuden Hänen kanssaan, ja mitkä kansat tulevat olemaan vuohikansoja matkalla ikuiseen tuhoon. Kaikkivaltias ilmestyi Arkkipiispa Dominiquae Biermanille Chilessä ja antoi hänelle maailmaa-muuttavan ilmestyksen kansakuntien pelastukseksi!

Tilaa suomenkielisenä osoitteesta: tulenastiat@gmail.com

Liity Yhdistyneet Kansakunnat Israelin Puolesta – liikkeen jäseneksi: info@unitednationsforisrael.org
http://unitednationsforisrael.org/membership-options/

Tule Jerusalemin suurlähetystömme ystäväksi Liity Kansakuntien 70 Vanhurskaan joukkoon tukemalla UNIFY Suurlähetystöämme Jerusalemin kukkuloilla kuukausittain 100 dollarilla. Klikkaa alla olevaa linkkiä ja valitse kuukausilahjoitus 100 dollarille kuussa. Lisätietoa: info@unitednationsforisrael.org
https://unitednationsforisrael.org/unify-donations/
https://unitednationsforisrael.org/embassy/

Opiskele GRM – Israelilainen Raamattukoulu

Opiskelutavat:

  1. Itsenäinen verkko-opiskelu. Voit rakentaa itse opiskelu-aikataulusi ja edetä omaan tahtiisi. http://www.grmbibleschool.com / grm@dominiquaebierman.com
  2. Osta GRM-Raamattukoulu, opiskele kotonasi tai perusta GRM-ryhmä. Tämä on oikea vaihtoehto niille, jotka haluavat istuttaa GRM-ryhmän tai opiskella yhdessä seurakunnan tai perheensä kanssa. http://www.grmbibleschool.com / grm@dominiquaebierman.com
  3. Opintoryhmä verkossa. Tarjoaa viikoittaisen opiskeluohjelman ja mahdollistaa kommunikoinnin toisten verkko-opiskelijoiden kanssa. Lisätietoa ja ilmoittautumiset: grm@dominiquaebierman.com tai soita USA:ssa +1-972-301-7087

Katso viimeisimmät mielenkiintoiset opetukset ja päivitykset Facebookista ja ja jaa ne eteenpäin!

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/