Figments of our Imaginations

Mielikuvituksemme tuotetta


Figments of our Imaginations
Toora-osuus KORACH – Bamidbar (4. Moos.) 16:1-18:32

Näimmepä siellä jättiläisiäkin, Anakin jättiläisheimon jälkeläisiä, ja me olimme mielestämme kuin heinäsirkkoja; sellaisia me heistäkin olimme.” 4. Moos. 13:34

Shabbat shalom, rakkaat!

Yllä olevasta jakeesta näemme, että kymmenen niistä kahdestatoista miehestä, jotka Mooses lähetti katselemaan Luvattua Maata, esittivät oman tulkintansa todellisuudesta. He näkivät jättiläisiä, Nephilim (se oli tosiasia), mutta he KUVITTELIVAT itsensä heinäsirkoiksi. Olivatko he todellisuudessa heinäsirkkoja? Eivät tietenkään, vaan se oli ‘heidän mielikuvituksensa tuotetta’.

Mielikuvituksen määritelmä

Merriam Websterin sanakirjasta

1: teko tai kyky muodostaa mielikuva jostakin, mikä ei ole aistittavissa tai mitä ei ole koskaan ennen havaittu todellisuudessa

2a: luova kyky

b: kyky kohdata ja käsitellä ongelmaa: KEKSELIÄISYYS – “käytä mielikuvitustasi, että pääsemme pois täältä”

c: ajattelu tai aktiivinen mieli: MIELENKIINTOISIA tarinoita, jotka saavat mielikuvituksen valloilleen

3a: mielen luomus, erityisesti ihannoitu tai runollinen luomus

b: mielikuvituksellinen tai tyhjä oletus

Mielikuvituksen tuote määritellään joksikin keksityksi, sepitetyksi; “juttu” on mielikuvituksen tuotetta.

Mielikuvituksen voima

JHVH kuvitteli Adamin olevaksi olennoksi luomisen kuudentena päivänä (Hänen luova kykynsä tai heprean sana ‘Bara’). Sitten hän muovasi Adamin sapattina (Yatsar – muovata aikaisemmin luodun kuvan pohjalta). Näemme mielikuvituksen voiman toiminnassa, kun Joosua ja Kaaleb kuvittelivat itsensä ja Elohim-Jumalansa suuremmaksi kuin Kanaanin maan jättiläiset.

Figments of our Imaginations

Ja Kaaleb koitti tyynnyttää kansaa napisemasta Moosesta vastaan ja sanoi: “Menkäämme sittenkin sinne ja ottakaamme se haltuumme, sillä varmasti me sen voitamme.” 4. Moos. 13:31

ja (he) puhuivat kaikelle israelilaisten seurakunnalle näin: “Maa, jota kävimme vakoilemassa, on ylen ihana maa. Jos Herra on meille suosiollinen, niin hän vie meidät siihen maahan ja antaa sen meille, maan, joka vuotaa maitoa ja mettä. 4. Moos.14:7-‬8 ‬‬‬

Muut kymmenen “turistia” kuvittelivat itsensä heinäsirkoiksi. Mielessään he alensivat Elohimin hyönteisen kokoiseksi!

Tiedämme myös Daavidin, liitossa olevan nuoren soturin, kuvitelleen voittavansa vastaansa tulevan ympärileikkaamattoman filistealaisen jättiläisen. Hän kuvitteli Goljatin pään kierivän maassa kuten aikaisemmin tappamansa leijonan ja karhun.

Kun palvelijasi on lyönyt maahan sekä leijonan että karhun, niin tuolle ympärileikkaamattomalle filistealaiselle käy niinkuin niille; sillä hän on häväissyt elävän Jumalan taistelurivejä.” 1. Sam. 17:36

Figments of our Imaginations

Pyhitetty mielikuvitus ja fantasia

Pyhitetty mielikuvitus perustuu tietoomme Jahvesta ja hänen Sanastaan, sekä Pyhän Hengen vaikutukseen, joka on profetaalinen luonteeltaan.

Älkääkä mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä. Room. 12:2

Fantasia perustuu kohtuuttomiin toiveisiisi ja/tai pelkoihisi.

Muista, Jobille tapahtui se, mitä hän pelkäsi. Hän oli kuvitellut tuon tulevaisuuden näkymän omassa mielessään.

Sillä mitä minä kauhistuin, se minua kohtasi, ja mitä minä pelkäsin, se minulle tapahtui. Job 3:25

Kun mietiskelemme Jah:n (Jumalan) Sanaa yhteydessä Pyhään Henkeen, rukouksessa ja palvonnassa (erityisesti kielillä rukoillen), hän alkaa maalata kuvaa mieliimme. Hän vuodattaa oman mielensä meidän mieliimme – sitä on pyhitetty mielikuvitus. Muista, että taistelu sieluistamme raivoaa aina mielessä.

sillä meidän sota-aseemme eivät ole lihalliset, vaan ne ovat voimalliset Jumalan edessä hajottamaan maahan linnoituksia. Me hajotamme maahan järjen päätelmät ja jokaisen varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan, ja vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Messiaalle. 2. Kor. 10:4-‬5 ‬‬‬

Kun askaroimme itsekeskeisten ja itsekkäiden halujemme kanssa, katsomme jumalattomia elokuvia, uppoudumme digitaaliseen ja ei-digitaaliseen tietoon, vietämme liikaa aikaa viihteen parissa tai keskitymme pelkoihimme, vastoinkäymisiimme, vihaamme, pettymyksiimme jne., saatana käyttää tilaisuutta hyväkseen ladaten oman kieroutuneen mielensä meihin. Ne ovat fantasioita. Useimmat ihmiset ovat täynnä fantasioita. Ne voivat olla jännittäviä tai kauheita, mutta kuitenkin aina fantasiaa, ja se myrkyttää mielemme.

Mutta kun Herra näki, että ihmisten pahuus oli suuri maan päällä ja että kaikki heidän sydämensä aivoitukset ja ajatukset olivat kaiken aikaa ainoastaan pahat, niin Herra katui tehneensä ihmiset maan päälle, ja hän tuli murheelliseksi sydämessänsä. 1. Moos. 6:5-‬6 ‬‬‬

Nooan päivinä Elohim tappoi koko ihmiskunnan, koska heidän ajatuksensa olivat pahat. Tämä on niin vakava asia! Heillä ei ollut mielessään Luojan ajatuksia, vaan he nauttivat omista syntisistä, uskottomista ja itsekeskeisistä fantasioistaan. He valitsivat seurustella saatanan kanssa, joka on syntisten fantasioiden alkuunpanija.

Ihminen pystyy ajattelemaan ja kuvittelemaan; se on Jumalan antama luotu ominaisuus. Kuitenkin ajatukset ovat kuin “kala”, joka tarvitsee vettä uidakseen. Ajatukset tarvitsevat hengellisen perustan. Se on joko Pyhä Henki tai pahat henget.

Pyhitetty mielikuvitus perustuu voimakolmikkoon, joka saa Jumalan maailman toimimaan: usko, toivo ja rakkaus. Sen vuoksi meitä käsketään mietiskelemään Tooraa voidaksemme onnistua ja menestyä.

Älköön tämä lain kirja sinun suustasi poistuko, vaan tutkiskele sitä päivät ja yöt, että tarkoin noudattaisit kaikkea, mitä siihen on kirjoitettu, sillä silloin sinä onnistut teilläsi ja silloin sinä menestyt. Joosua 1:8

Meitä myös käsketään kiinnittämään mielemme asioihin, jotka ovat oikeita, puhtaita ja hyvältä kuuluvia pitääksemme itsemme terveinä ja pyhinä.

Ja vielä, veljet, kaikki, mikä on totta, mikä kunnioitettavaa, mikä oikeaa, mikä puhdasta, mikä rakastettavaa, mikä hyvältä kuuluvaa, jos on jokin avu ja jos on jotakin kiitettävää, sitä ajatelkaa; Fil. 4:8

Elämämme seuraa ajatustemme kartoittamaa reittiä. Kartta, jota ajatuksemme seuraavat, on mielikuvituksemme.

Elämämme on Jeshualle antautunutta vain siinä määrin kuin mielikuvituksemme on juurtunut häneen.

Figments of our Imaginations

Aikaisemmat mielipahat

Menneisyyden mielipahat ja sen kuvitteleminen, kuinka elämäsi “olisi voinut olla,” ovat todella mielikuvituksen tuotetta. Ne ovat fantasioita ja myrkyllisiä sielulle. Ne pitävät ihmisiä loputtomassa mielipahan ja masennuksen kehässä.

On eri asia oppia menneistä virheistä – se on kiitettävää. Toinen asia on elää menneissä virheissä – se on kuolettavaa ja pitää ihmiset juuttuneina toivottomuuden pimeyteen.

Meitä käsketään unohtamaan se, mikä on takanamme päästäksemme eteenpäin. Olivatpa ne voittoja tai epäonnistumisia, emme voi toistaa niitä elämällä niissä. Meidän tulee muistaa kaikki se, mikä on kiitettävää ja antaa kunnia Jah:lle. Voimme oppia menneistä virheistä, mutta emme voi elää menneisyyden mielikuvissa tai elätellä “mitä jos” tai muitakaan “toiveajatuksia”.

Veljet, minä en vielä katso sitä voittaneeni; mutta yhden minä teen: unhottaen sen, mikä on takana, ja kurottautuen sitä kohti, mikä on edessäpäin, minä riennän kohti päämäärää, voittopalkintoa, johon Jumala on minut taivaallisella kutsumisella kutsunut Messias Jeshuassa. Fil. 3:13-‬14 ‬‬‬

Yhteenvetona:

Meidän tulee pyytää Luojaamme, joka antoi meille kyvyn ajatella ja kuvitella, ohjaamaan mieliämme Pyhän Henkensä avulla.

Kun jatkuvasti mietiskelemme hänen Sanaansa (laittaen sen olosuhteiden, elokuvien, uutisten, digitaalisen tiedon ja menneiden muistojen yläpuolelle), rukoillen kielillä, julistaen hänen Sanaansa ja kiittäen ja palvoen häntä, silloin ajattelemme niinkuin hän ja maalaamme hänen kuvaansa mieliimme.

Vaan niin paljon korkeampi kuin taivas on maata, ovat minun tieni korkeammat teidän teitänne ja minun ajatukseni teidän ajatuksianne. Sillä niinkuin sade ja lumi, joka taivaasta tulee, ei sinne palaa, vaan kostuttaa maan, tekee sen hedelmälliseksi ja kasvavaksi, antaa kylväjälle siemenen ja syöjälle leivän, niin on myös minun sanani, joka minun suustani lähtee: ei se minun tyköni tyhjänä palaa, vaan tekee sen, mikä minulle otollista on, ja saa menestymään sen, mitä varten minä sen lähetin. Sillä iloiten te lähdette, ja rauhassa teitä saatetaan; vuoret ja kukkulat puhkeavat riemuun teidän edessänne, ja kaikki kedon puut paukuttavat käsiänsä. Jes. 55:9-‬12‬‬‬

Pyhitetyn mielikuvituksen hedelmä on Ilo ja Shalom!

Israelilaiset mentorinne

Arkkipiispa Dominiquae ja Rabbi Baruch Bierman

Archbishop and Rabbi

Siunaa tätä palvelutyötä:

Viikon kirja: ILMESTYNYT JUURI SUOMEKSI!

Psykologiasta Terveeseen Logiikkaan Arkkipiispa Dominiquae Biermanilta

https://kad-esh.org/fi/kauppa/psykologiasta-terveeseen-logiikkaan-2/

Tilaa tuore suomenkielinen painos osoitteesta tulenastiat@gmail.com

KATSO Daavid ja Goljat, osa 3

Tule mukaan elämää-muuttavaan “Raamattukouluun pyörillä” Israelin matkalle. Arkkipiispa Dominiquae Bierman jatkaa Daavidin ja Goljatin tarinan pohjalta kertoen, kuinka juutalaiset ovat kohdanneet jättiläisiä läpi historiansa, mutta silti menestyneet, koska heillä on vahva hengellinen perusta Toorassa. Opimme myös, että voittaaksemme tämän päivän jättiläiset meidän täytyy hyljätä kaikki korvausteologia.

Yhdistyneet Kansakunnat Israelin Puolesta -liike muuttaa kansakunnat Lammaskansoiksi yksi ihminen kerrallaan maailmanlaajuisen uudelleen koulutuksen kautta. Liity tähän pysäyttämättömään liikkeeseen:
www.unitednationsforisrael.org

Tule Jerusalemin suurlähetystömme ystäväksi

Liity Kansakuntien 70 Vanhurskaan joukkoon tukemalla UNIFY Suurlähetystöämme Jerusalemin kukkuloilla kuukausittain 100 dollarilla. Klikkaa alla olevaa linkkiä ja valitse kuukausilahjoitus 100 dollarille kuussa.
Lisätietoa: info@unitednationsforisrael.org
https://unitednationsforisrael.org/fi/lahjoitukset/
https://unitednationsforisrael.org/fi/suurlahetysto/

Kouluttaudu ja parane uskonnon syövästä – opiskele GRM -Raamattukoulu:

www.grmbibleschool.com

ISRAELIN MATKAT 2019

Kutsumme sinua liittymään seuraamme tuleville matkoillemme ja juhlillemme!
Israelin Sukkot – Lehtimajajuhlan kiertomatka – Raamattukoulu Pyörillä
10.-23.10. 2019
Yhdistyneet Kansakunnat Israelin puolesta – Vuosittainen pyhä kokous Jerusalemissa –
13.-17. lokakuuta 2019
Lisätietoja:
https://kad-esh.org/fi/category/israel-matkat/
tai lähetä sähköpostia: tours@dominiquaebierman.com

Katso viimeisimmät mielenkiintoiset opetukset ja päivitykset Facebookista ja jaa ne eteenpäin!

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/