How is Your Love Life Doing

Mitä sinun rakkauselämääsi kuuluu?


How is Your Love Life Doing
Tooraosuus NASSO – Bamidbar (4. Moos.) 4:21-7:89 Haftarah: Tuom. 13:2-25

Mutta se minulla on sinua vastaan, että olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi. Ilm. 2:4

Shabbat shalom, rakkaat ystävät!

Ei ole tärkeämpää ja monimutkaisempaa asiaa kuin rakkaus. Mistä tiedämme, että rakastamme tarpeeksi? Onko mikään rakkaus tarpeeksi? Ja mistä tiedämme, että olemme toimineet rakkaudessa? Onko rakkaus tunne, ajatus, teko vai kaikkia niitä? Onko rakkaus kovaa vai pehmeää, hiljaista vai äänekästä – kuiskaako se vai huutaako se? Tekeekö se olon mukavaksi vai aiheuttaako se kipua?

Jotkut ihmiset ovat hyvin dogmaattisia rakkauden suhteen, ja he ovat laittaneet sen mukavaan, helposti käsiteltävään laatikkoon, mutta rakkaus uhmaa kaikkia dogmia ja ihmiskäsityksiä. Jumala on rakkaus, ja kuka voi täysin käsittää Jumalan? En minä ainakaan. Kun ajattelen, että tunnen jo Hänet ja Hänen toimintatapansa, Hän yllättää minut jälleen kerran!

Sillä minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksianne, eivätkä teidän tienne ole minun teitäni, sanoo Herra. Vaan niin paljon korkeampi kuin taivas on maata, ovat minun tieni korkeammat teidän teitänne ja minun ajatukseni teidän ajatuksianne. Jes. 55:8, 9

Ymmärrämme, ettemme voi siis todellakaan täysin käsittää rakkautta. Katsotaan, mitä Sana sanoo rakkaudesta.

 • Se antaa toisille parhaansa – Joh. 3:16
 • Se vapauttaa meidät kaikesta pelosta – 1. Joh. 4:18
 • Se on voittamaton voima sisällämme – Ef. 3:17–19
 • Se antaa anteeksi anteeksiantamattoman – Luuk. 23:34
 • Se rauhoittaa meidät – Psalmi 131
 • Se nuhtelee ja kurittaa meitä – Hepr. 12:4–17
 • Se haavoittaa meitä – Hoos. 6:1
 • Se parantaa meidät – Hoos. 6:2

Antelias rakkaus

Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Joh. 3:16

Kun vaellamme rakkaudessa, annamme parhaamme Jumalalle ja toisille. Teemmekö niin? Olemmeko esimerkiksi valmiita antamaan Elohim-Jumalalle kaiken omaisuutemme, jos Hän niin haluaa? Voiko Hän milloin tahansa kehottaa meitä luopumaan mistä tahansa, mitä meillä on, kuten kodistamme, autostamme, kallisarvoisista koruista tai kaikista säästöistämme, tai perinnöstämme? Entä perheestämme? Hän antoi oman Poikansa, ainoan perheenjäsenensä, ja samoin teki Aabraham. Vastaammeko kyllä yllä oleviin kysymyksiin? Ja annammeko omastamme iloiten ja hyvällä sydämellä? Annammeko iloiten parhaamme niille, jotka opettavat meille sanaa kunnioittaaksemme heitä?

Jolle sanaa opetetaan, se jakakoon kaikkea hyvää opettajallensa. Gal. 6:6

Ja kun saarnaamme ja opetamme, teemmekö sen koko sydämestämme muiden tähden, vai onko meillä vääriä motiiveja kuten kontrollin, vallan tai rahan himo? Rakastammeko maallista omaisuuttamme enemmän kuin Jahia (Jumalaa) tai muita ihmisiä?

How is Your Love Life Doing

Peloton rakkaus

Pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkoittaa pelon, 1. Joh. 4:18a

Miten elämme elämäämme? Pidättäydymmekö tekemästä sitä mikä on oikein pelätessämme, että teemme virheitä, meitä vainotaan tai meidät ymmärretään väärin? Pidättäydymmekö aidosta rakkaudesta hylkäämisen pelossa? Emmekö koskaan yritä mitään poikkeuksellista epäonnistumisen pelossa? Annammeko vain “vähän” köyhyyden pelossa? Jätämmekö tottelematta Jumalan ohjeita oman kyvyttömyytemme tai tuntemattoman pelossa… Mikä todella hallitsee elämäämme, rakkaus vai pelko?

Voimallinen rakkaus

ja Messiaan asua uskon kautta teidän sydämissänne, niin että te, rakkauteen juurtuneina ja perustuneina, voisitte kaikkien pyhien kanssa käsittää, mikä leveys ja pituus ja korkeus ja syvyys on, ja oppia tuntemaan Messiaan rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempänä; että tulisitte täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä. Efes. 3:17–19

Onko meillä voimaa vai olemmeko voimattomia pimeässä maailmassa. Onko meillä valta muuttaa maailmaa – tuoda valoa ja toivoa sinne, missä on pimeyttä, petosta ja epätoivoa? Voimmeko parantaa sairaita, ajaa ulos riivaajia ja herättää kuolleita? Voimmeko lohduttaa surevia? Jos pystymme siihen, olemme juurtuneet rakkauteen, ja jos emme pysty, olemmeko ehkä rakkaudettomia, tai rakastammeko enemmän omaa itseämme ja “mukavuusaluettamme”?

Anteeksiantava rakkaus

Mutta Jeshua sanoi: “Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät.” Luuk. 23:34

Kun Messias naulattiin julmasti ristille armottomien roomalaisten toimesta, Hän sietämättömässä fyysisessä ja sielun tuskassa, oman kansansa hylkäämänä, ajatteli heitä! He ansaitsivat kaiken Hänen Isänsä vihan, mutta rakkaus on suurempi kuin tuomio.

Sillä tuomio on laupeudeton sille, joka ei ole laupeutta tehnyt; laupeudelle tuomio koituu kerskaukseksi. Jaak. 2:13

Kun ihmiset kohtelevat meitä kaltoin, kun he loukkaavat meitä, hylkäävät meidät, ymmärtävät meitä väärin ja hyväksikäyttävät, mikä on meidän reaktiomme? Onko se “Isä, anna heille anteeksi,” vai “Isä, tuomitse heidät, tapa heidät, näytä heille…”? Kun Jeshua meni alas helvettiin teloituksensa jälkeen, helvetti ja hauta eivät voineet

pidättää Häntä, sillä rakkaus ja armo voittavat aina! HalleluJah!

How is Your Love Life Doing

Hiljainen ja luottavainen rakkaus

Herra, minun sydämeni ei ole ylpeä, eivät minun silmäni ole korskeat, enkä minä tavoittele asioita, jotka ovat minulle ylen suuret ja käsittämättömät. Totisesti, minä olen sieluni viihdyttänyt ja tyynnyttänyt: niinkuin vieroitettu lapsi äidin helmassa, niinkuin vieroitettu lapsi, niin on sieluni minussa. Psalmi 131:1b-2

Jopa kaikkein epäoikeudenmukaisimmissa ja surullisimmissa tilanteissa meillä voi olla rauha ja hiljaisuus sisällämme, jos olemme rakkaudessa. Se, mikä aiheuttaa levottomuutta sisällämme, on ylpeys. Kun olemme rakkaudessa, onnistumme nöyrtymään, kun lihamme haluaisi korottaa itseään ja kostaa. Todellinen rakkaus luottaa Elohimiin yhtä paljon kuin vauva luottaa siihen, että äidin rinnoista tuleva maito on hyvää. Hän tietää varmasti, mitä Hän tekee ja mikä on meille parasta. Rakkaus ja luottamus kulkevat käsi kädessä ja tuovat hiljaisuutta jopa kaaoksen keskelle.

Kova rakkaus

Poikani, älä pidä halpana Herran kuritusta, äläkä menetä toivoasi, kun hän sinua nuhtelee; sillä jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa; ja hän ruoskii jokaista lasta, jonka hän ottaa huomaansa.” Hepr. 12:5b, 6

Herran nuhtelu ja kuritus voi olla hyvin tuskallista, mutta sen tarkoituksena on opettaa meitä rakastamaan ja vaeltamaan Hänen kaltaisenaan. Jos kieltäydymme oppimasta vaeltamaan rakkaudessa, jäämme orvoiksi ja itse asiassa äpäriksi. Rakkauskoulutus voi olla rankkaa, kuin armeijan alokasleiri, mutta rakkauden sotilaat ovat ainoita sotilaita, joita Abbamme etsii.

Ja vielä: meillä oli ruumiilliset isämme kurittajina, ja heitä me kavahdimme; emmekö paljoa ennemmin olisi alamaiset henkien Isälle, että eläisimme? Sillä nuo kurittivat meitä vain muutamia päiviä varten, oman ymmärryksensä mukaan, mutta tämä kurittaa meitä tosi parhaaksemme, että me pääsisimme osallisiksi hänen pyhyydestään. Mikään kuritus ei tosin sillä kertaa näytä olevan iloksi, vaan murheeksi, mutta jälkeenpäin se antaa vanhurskauden rauhanhedelmän niille, jotka sen kautta ovat harjoitetut. Hepr. 12:9–11

Haavoittava rakkaus

Kun käymme läpi Hänen kuritustaan, Hän saattaa haavoittaa meitä omaksi parhaaksemme ja “tappaakseen lihan”. Tämä on rakkauden väärinymmärretyin puoli, ja monet hylkäävät kuningaskunnan tässä vaiheessa. Mutta juuri tämä haavoittumisen aika tuottaa rakkauden suloisimmat hedelmät. Ja hyvä uutinen on, että prosessin lopussa Hän myös parantaa meidät. Pysykää nöyrinä haavoittumisen läpi, niin koette ihmeellisen parantumisen!

Tulkaa, palatkaamme Herran tykö, sillä hän on raadellut meitä, ja parantaa meidät, hän on lyönyt meitä, ja sitoo meidät. Hoosea 6:1

Kun olemme käyneet läpi koko ”rakkauskäsittelyn”, voimme kokea Hänen kanssaan läheisyyttä, jota kukaan ei voi varastaa. Hänen läsnäolonsa on vahvempi kuin koskaan, ja säilytämme oikean asenteen tietäessämme, että rakkaus ja nöyryys kulkevat käsi kädessä, ja että kun olemme heikkoja, silloin olemme vahvoja!

How is Your Love Life Doing

Parantava rakkaus

Hän tekee meidät eläviksi kahden päivän kuluttua, kolmantena päivänä hän meidät herättää, ja me saamme elää hänen edessänsä. Niin tuntekaamme, pyrkikäämme tuntemaan Herra: hänen nousunsa on varma kuin aamurusko, hän tulee meille kuin sade, kuin kevätsade, joka kostuttaa maan. Hoosea 6:2–3

Hänen rakkauskäsittelynsä lopputulos on se, että olemme palanneet takaisin ensimmäiseen rakkauteemme, jolloin pelko, itsekkyys tai katkeruus eivät estäneet meitä rakastamasta Häntä enemmän kuin omaa elämäämme, ja sen vuoksi rakastamaan myös muita.

Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt. Jos me rakastamme toinen toistamme, niin Jumala pysyy meissä, ja hänen rakkautensa on tullut täydelliseksi meissä. 1. Joh. 4:12

Israelilaiset mentorisi ja ystäväsi,

Arkkipiispa Dominiquae ja Rabbi Baruch Bierman

Siionin tähden en voi vaieta. Jesaja 40:1

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

Tue palvelutyötämme kymmenyksilläsi ja uhreillasi

Katso: Maan jättiläiset, osa 3

 • Shabbat Letter ads
  Exposing Antisemitism in America
  Allekirjoita vetoomus uusnatsismin kieltämiseksi USA:ssa ja jaa se kaikille kontakteillesi Facebookissa, Twitterissä, Messengerissä, WhatAppissa, sähköpostilla ja tekstiviestillä. Jokainen allekirjoitus on tärkeä!

  Allekirjoita nyt →

  Pesah Sheni Tour

  Pesach Sheni 2023

  Profeetallinen Israelin kiertue
  Uusien mahdollisuuksien Jumala

  Juhlimme Israelin 75- vuotispäivää ja vietämme Rabbi Baruchin 77-vuotis syntymäpäivää

  2.-12. Toukokuuta 2023

  Arkkipiispa Dominiquaen & Rabbi Baruch Biermanin kanssa

  “viettäkööt sitä toisen kuukauden neljäntenätoista päivänä, iltahämärässä. Happamattoman leivän ja katkerain yrttien kanssa he syökööt pääsiäislampaan.” 4. Moos. 9:11

  Tule juhlimaan toista pääsiäistä kiertäen kanssamme Israelin maata ja vaikuta Pyhään maahan rukouksillasi ja läsnäolollasi. Tulemme nauttimaan yhdessä täyden pääsiäisen seder-aterian.

  ***koronapasseja ja -testejä ei vaadita.

  Lehitraot, nähdään Israelissa!

  Lisätietoja →

  GRM Banner

  Opi uskon juutalaisista juurista.

  Sinun ei tarvitse enää koskaan käydä toista raamattukoulua. GRM-Raamattukoulu on kuin pesukone, joka johtaa sinut 1. vuosisadan totuuteen, Siionissa tehtyyn alkuperäiseen evankeliumiin! Totuus tekee vapaaksi!

  Ilmoittaudu ja aloita opiskelu →

  Identiteettivarkaus

  Voita antisemitismi & löydä juutalainen Messias

  Löydä identiteettisi Messiaassa palauttamalla Hänen identiteettinsä juutalaisena. Arkkipiispa Dominiquae Biermanin kirja Identiteettivarkaus & GRI-verkkokurssi tekevät lopun antisemitismistä esittelemällä sinulle Messiaan juutalaisen identiteetin. Opit, miten vaeltaa ensimmäisen vuosisadan voitelussa ja voimassa!

  Tilaa ja aloita opiskelu →

  ** Huom. Kurssi sisältyy kirjaan vain silloin, kun kirja tilataan sivulta
  https://www.against-antisemitism.com/fi/

  GRM prison

  Tue vankilatyötämme

  Olemme avanneet Yhdysvalloissa palvelutyön vankiloissa Rabbi Baruch Biermanin johdolla. Olemme julkaisseet GRM-raamattukoulun alustalla, joka tuo sen kaikkien vankien saataville, niin että he voivat opiskella tableteillaan. Askel askeleelta vangit johdetaan Siionissa tehtyyn evankeliumiin, ja olemme nähneet heidän elämässään tapahtuvan monia ihmeitä! Kun Rabbi Baruch vierailee heidän luonaan vankilassa, hän palaa aina mukanaan raportteja parantumisista ja elämän muuttumisesta. Jah on avannut meille mahtavan oven.

  Kutsumme sinut tukemaan tätä tärkeää palvelutyötä rukouksilla ja lahjoituksilla, jotta saisimme esitellä Jeshuan, juutalaisen Messiaan kaikille vangeille Yhdysvalloissa!

  Kun lähetät lahjoituksesi kirjoita kommenttikenttään: “Prison Ministry”

  Lahjoita →

  Lue lisää →

  UNIFY Banner

  Liity Yhdistyneet Kansakunnat Israelin Puolesta -liikkeeseen & tule mukaan kuukausittaiseen jäsenten verkkokonferenssiin.

  Saat tuoreita uutisia, ohjausta ja profeetallista opetusta ja tulet osaksi Ester-seurakuntaa, joka seisoo Israelin rinnalla!

  Liity Yhdistyneet kansakunnat Israelin Puolesta -liikkeeseen →

  Liity Kansakuntien 70 vanhurskaan joukkoon

  Tule Yhdistyneet Kansakunnat Israelin Puolesta -liikkeen erityiskumppaniksi sitoutumalla tukemaan meitä 100 dollarin (tai enemmän) kuukausittaisella rakkaudenlahjalla.

  Voit lahjoittaa verkossa painamalla alla oleva linkkiä, tai pyydä tietoa muista lahjoitustavoista osoitteesta info@unitednationsforisrael.org

  Liity →

  Liity Telegram-kanavallemme nähdäksesi Arkkipiispa Dominiquae Biermanin viimeisimmät päivitykset:

  https://t.me/dominiquaebierman

  Tilaa YouTube-kanavamme

  Katso Arkkipiispa Dominiquae Biermanin viimeisimmät lähetykset ja tilaa Yhdistyneet Kansakunnat Israelin puolesta YouTube-kanava!

  YouTube kanava →