Me Uskomme

MAAILMANKAIKKEUDEN LUOJAAN

Uskomme Maailmankaikkeuden Luojaan jonka nimi on JHVH, niin kuin Moosekselle ilmoitettiin. Hän on Mahtava MINÄ OLEN; Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala; Israelin ja juutalaisen Kansan Jumala.

HÄNEN SANAANSA

Uskomme Hänen koko Sanaansa, Hänen Pyhään Tooraansa (viisi Mooseksen kirjaa), Profetaalisiin ilmoituksiin ja Kirjoituksiin ja Uuteen Testamenttiin, jotka ovat Apostoliset Kirjoitukset.

JUUTALAISEEN MESSIAASEEN

Uskomme että Jeshua (Jeesus) on Juutalainen Messias, Viimeinen Aadam, Jahven Poika, ja että Hän on Jumala joka tuli lihaksi juutalaisena Israeliin täyttääkseen Messiaaniset Profetiat, osoittaakseen meille Isän ja tulkitakseen Hänen Tooransa täydesti ja näyttääkseen meille miten vaeltaa vanhurskaana ja kuuliaisena Jahvelle.

SYNNITTÖMÄÄN KARITSAAN

Uskomme että Jeshua oli synnitön Karitsa, joka Verensä ja ruumiinsa kautta toi jokaisen ihmisen sovintoon Jumalan kanssa. Uskomme että Jeshua nousi kuolleista oltuaan haudassa kolme päivää ja yötä ja istuu nyt Isänsä oikealla puolella Taivaissa rukoillen Pyhiensä puolesta.

TÄYDELLISEEN UHRIIN

Uskomme että Jeshua, lopullisena uhrina, maksoi sekä juutalaisen että pakanan syntivelan kertakaikkisesti, eikä ole enää tarvetta tehdä mitään muuta uhria tai tekoa ihmisen lunastamiseksi takaisin Kaikkivaltiaan yhteyteen.

TOISEEN TULEMISEEN

Uskomme että Jeshua tulee pian takaisin perustaakseen Tuhatvuotisen Valtakuntansa Jerusalemiin.

PYHÄÄN HENKEEN

Uskomme Pyhällä Hengellä täyttymisen ja sen merkkien koko täyteyteen, Pyhyyden Henkeen, sisältäen kaikki ilmestyslahjat, merkit, ihmeet ja tunnusteot ja täyden avoimen yhteyden Taivaan ja Maan välillä.

SEURAKUNTAAN

Uskomme Eklesiaan (seurakuntaan), joka on Messiaan Ruumis, Karitsan Morsian ja Pyhien yhteyteen, jotka on lunastettu Karitsan veren kautta Israelista ja kaikista kansoista, täysin oksastettuna ja osallisena, yhdessä Israelin Kansan kanssa Juutalaisen Messiaan kautta.

UUDISTETTUUN LIITTOON

Uskomme että oikea määritelmä Uudistetusta Liitosta, Brit Hadasha:sta, löytyy Jeremian kirjan 31. luvun jakeista 31-34, sisältäen Jahven Lain, Jumalan TOORAN Jeshuaan uskonvan/opetuslapsen sydämeen kirjoitettuna. Siten uskomme Jumalan Lakien, käskyjen ja määräysten opettamisen tärkeyteen seurakunnalle, Israelille ja kaikille kansoille Matteuksen evankeliumin 5:17-20 mukaisesti.

ISRAELIN LUNASTUKSEEN

Uskomme Israelin ja juutalaisen Kansan täyteen Ennalleen Asettamiseen, Pelastukseen ja Lunastukseen sekä Alijan (Israeliin muuton) tärkeyteen kaikkialta maailmasta, pitäen sisällään Sefardi-juutalaisten Alijan, heidän, jotka kadottivat identiteettinsä Espanjan Inkvisition vuoksi; uskomme Obadjan kirjan 20 jakeen täyttymiseen.

USKON JUUTALAISIIN JUURIIN

Uskomme eklesian (seurakunnan) Apostolisille, Raamatullisille ja Uskon Juutalaisille juurille kääntymisen tärkeyteen, Ehdottomaan rakkauteen ja Israelin tukemiseen Jumalan silmäteränä palaamisen tärkeyteen Psalmin 122:6 ja psalmin 137:5-6 mukaisesti, ja Israelin tärkeyteen Eklesian (Seurakunnan) hengellisenä vanhempana maailmanlaajuisesti.

AVIOLIITTOON

Uskomme että Jumala ihmeellisesti ja muuttumattomasti luo jokaisen ihmisen mieheksi tai naiseksi ja että käsite avioliitto tarkoitta vain yhtä asiaa: yhtä miestä ja yhtä naista yhdessä ainoassa liitossa 1 Moos. 2:18-25 mukaisesti.

SUUREEN LÄHETYSKÄSKYYN

Me uskomme Suuren Lähetyskäskyn täyttämiseen kaikkien kansojen tekemiseksi opetuslapsiksi Matteuksen evankeliumin 28:18-20 mukaisesti.

KAIKKIEN ASIOIDEN ENNALLEENASETTAMISEEN

Me uskomme kaikkien asioiden ennalleenasettamiseen, mukaan lukien Viiden palvelutyöviran täyteen toimintaan Efesolaiskirjeen 4:11-16 mukaisesti.

ETTA JUMALA ON RAKKAUS

Me uskomme että JUMALA ON RAKKAUS ja että RAKKAUS ei koskaan häviä.