Crumbs or Cream

Muruja vai kermaa?


Crumbs or Cream
Toora-osuus BEHAR – Vayikra (3. Moos.) 25:1-26:2

Shabbat shalom, rakkaat!

Kuinka monet meistä antavat Mestarille vain elämämme muruja kerman sijaan? Ajattelin tätä ja samalla ymmärsin, että niin moni uskova tuhlaa elämäänsä itsensä kehittämisen noidankehässä tavoitellen omaa onnellisuuttaan, uraansa, vaurautta ja unelmiaan. Sitten kun elämä ja olosuhteet ovat kolhineet heitä, he parhaassa tapauksessa luovuttavat hänelle lopun elämästään. Siihen mennessä useimmat ovat sairaita ja väsyneitä tuhlattuaan parhaat vuotensa jonkin tyhjän tavoitteluun, joka heidän mielestään oli hyvää ja järkevää. Jeshua näytti minulle, että kun ihmiset antavat hänelle vain muruja ja tähteitä, se on hänen pettämistään ja silloin he itse asiassa kohtelevat häntä kuin koiraa, joka syö vain isäntänsä pöydältä putoavia muruja.

Mutta vaimo sanoi: ”Niin, Herra; mutta syöväthän penikatkin niitä muruja, jotka heidän herrainsa pöydältä putoavat.” Matt. 15:27

Antaessamme Jeshualle “tähteitä” hän on ikään kuin meidän armoillamme. Olemme oman elämämme herroja ja “heitämme hänelle” vain aikamme, ajatustemme ja osittaisen kuuliaisuutemme tähteitä lepyttääksemme häntä. Se rauhoittaa syyllisyyden- ja velvollisuudentunteitamme ja saa meidät tuntemaan itsemme jaloiksi – kuitenkin olemme vain tekopyhiä ja uskonnollisia.

Joosuan kuoltua Juudan heimon tuli johtaa Kanaanin maan valloitusta. Juudan onnistui voittaa kuningas nimeltä Adoni Bezek, ja he hakkasivat häneltä peukalot ja isot varpaat. Näin Adoni Bezek, kukistettu kuningas, sanoi juutalaisille vangitsijoilleen:

Silloin Adoni-Besek sanoi: ”Seitsemänkymmentä kuningasta, joilta oli hakattu peukalot ja isot varpaat, kokosi muruja minun pöytäni alta; niinkuin minä olen tehnyt, niin on Jumala minulle maksanut.” Ja he veivät hänet Jerusalemiin, ja siellä hän kuoli. Tuom. 1:7

Voitetut kuninkaat alennettiin ja nöyryytettiin, ja he joutuivat syömään murusia heidät voittaneen kuninkaan pöydän alla. Kun annamme murusia ja tähteitä Jeshualle, asetumme itse hallitsevaksi kuninkaaksi. Silloin loukkaamme, nöyryytämme ja alennamme häntä ikään kuin hän olisi kerjäläinen, joka odottaa saavansa syödä elämämme, aikamme, rahamme, voimamme, henkäyksemme ja huomiomme tähteitä.

Kuitenkin Israelin Jumala kunnioitti meitä antamalla meille Ensimmäisensä ja Parhaansa –ainokaisen (ei luodun!), omasta olemuksestaan syntyneen Poikansa Jeshuan.

Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Joh. 3:16

Hän korotti meidät langenneen, syntisen, likaisen, moraalittoman, itsekkään ja kapinallisen ihmisyyden mudasta korkeimmalle kunniapaikalle istumaan hänen kanssaan taivaallisissa!

ja yhdessä hänen kanssaan herättänyt ja yhdessä hänen kanssaan asettanut meidät taivaallisiin Messias Jeshuassa, Efes. 2:6

Vastauksena tähän kunniaan ja ansaitsemattomaan korotukseen me annamme hänelle murusia ja tähteitä. Tämä on hyvän maksamista pahalla. Hän kunnioitti meitä mitä runsaimmin antamalla meille oman kuninkaallisuutensa Jeshuan veren kautta. Mutta me vastaamme hänelle loukaten ja halveksien, kun annamme hänelle mitä tahansa, mikä meistä on järkevää ja sopivaa ja laitamme ensimmäiseksi omat toiveemme, halumme, perheemme, ystävämme, pyrkimyksemme ja logiikkamme. Hän antoi meille kaiken itsestään ja me kohtelemme häntä kuin koiraa.

Se sattuu. Se satuttaa häntä ja myös meitä. Hyvän maksaminen pahalla ja kunnioituksen maksaminen epäkunnioituksella saa aikaan sen, että paha ja kirous eivät koskaan lähde kodeistamme!

Joka hyvän pahalla palkitsee, sen kodista ei onnettomuus väisty. Sananl.17:13

Oletko koskaan ihmetellyt, miksi Kainin uhria ei hyväksytty, mutta Aabelin uhri hyväksyttiin?

Ja jonkun ajan kuluttua tapahtui, että Kain toi maan hedelmistä uhrilahjan Herralle; ja myöskin Aabel toi uhrilahjan laumansa esikoisista, niiden rasvoista. Ja Herra katsoi Aabelin ja hänen uhrilahjansa puoleen; mutta Kainin ja hänen uhrilahjansa puoleen hän ei katsonut. Silloin Kain vihastui kovin, ja hänen hahmonsa synkistyi. 1. Moos. 4:3-5

Crumbs or Cream

Kain toi jonkun uhrin. Hän antoi sen, mikä hänestä tuntui hyvältä antaa. Hän ei tuonut Elohim-Jumalalle ensihedelmää maan ensimmäisistä ja parhaista tuotteista. Hän oli todennäköisesti jo itse syönyt ensihedelmät, joten hän toi Maailmankaikkeuden Luojalle sen, mitä oli jäljellä. Mutta Aabel toi laumansa esikoisen ja kaiken rasvan. Kain toi Elohimille muruja (sen, minkä itse halusi) ja Aabel toi kerman (ensihedelmän). Kainin uhri loukkasi Elohimia, Aabelin uhri kunnioitti häntä. Kain ylpeydessään ja kateudessaan – mikä usein liittyy uskontoon – nousi murhaamaan vanhurskaan veljensä. Sitten Elohim tuomitsi hänet ikuiseksi maankiertäjäksi häpeän leima otsassa. Kain ei koskaan löytänyt lepoa. Mutta Aabel, vaikkakin kärsi, hän heti kuolemansa jälkeen löysi ikuisen levon taivaallisen Isän helmassa.

Kun annamme JHVH:lle tähteitä, olemme tuomitut masennukseen, vihaan ja levottomuuteen ja karkotetut Elohimin läsnäolosta. Saatamme kärsiä tehtyämme oikein ja annettuamme parhaamme elämästämme hänelle, mutta saamme ikuisen palkkion, joka korvaa kaiken kärsimyksemme. Saamme myös tässä elämässä kokea yltäkylläisen elämän hänen läsnäolossaan ja Sanassaan, joka tulee lihaksi meissä.

Varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys. Joh. 10:10

Kun annamme hänelle parhaamme ja hän saa olla elämämme kuningas ja olemuksemme keskipiste, silloin sielumme on terve ja olemme vakaita kaikissa olosuhteissa. Saamme todellisen hyvinvoinnin, joka alkaa sielusta ja ilmenee sitten elämämme kaikilla alueilla.

Rakkaani, minä toivotan (engl. rukoilen) sinulle, että kaikessa menestyt ja pysyt terveenä, niinkuin sielusikin menestyy. 3. Joh. 2

Olimmepa mieli maassa tai onnemme kukkuloilla, elimmepä helppoja tai vaikeita aikoja, elämämme keskus ei muutu; hän on aikojemme turva kaikissa tilanteissa.

Hän on sinun aikojesi vahva turva, runsas apu, viisaus ja ymmärrys. Herran pelko on oleva Siionin aarre. Jesaja 33:6 RK

Elämämme parhaan antaminen hänelle ei ole mitenkään poikkeuksellista. Sana kutsuu sitä “järjelliseksi jumalanpalvelukseksemme”.

Niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan teitä, veljet, antamaan ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi; tämä on teidän järjellinen jumalan-

palveluksenne. Room. 12:1

Oikea reaktio siihen kunniaan, jonka hän on suonut meille antamalla Ensimmäisensä ja Parhaansa on antaa koko elämämme, aikamme ja voimamme alttarille palvellaksemme häntä. Mitä tahansa hän on kutsunut meidät tekemään, joko palvelutyössä, ammatissa tai liiketoiminnassa, kotiäitinä, siistijänä tai muissa tehtävissä – olipa se mitä tahansa – palvele häntä siinä tehtävässä koko sydämestäsi, mielestäsi ja voimastasi.

Crumbs or Cream

Ongelma on se, että monet palvelevat itseään hänen sijastaan. He haluavat työpaikan rahan vuoksi – ei palvellakseen häntä. He haluavat uran tyydyttääkseen itseään, mutta eivät vaivaudu etsimään häntä kysyäkseen hänen tahtoaan. Monet menevät naimisiin edes kysymättä häneltä neuvoa, vain erotakseen pian sen jälkeen. Rakkaat, en nyt puhu uskottomista vaan uskovista! Onko ajattelusi ja itsesi etsiminen tämän maailman mukaista?

Älkääkä mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä. Room. 12:2

Emme voi tunnistaa hänen täydellistä tahtoaan, jos ajattelemme maailman tavoin. Jos emme antaudu hänelle kokonaan emmekä uppoudu hänen Sanaansa ja Henkeensä, emme voi tuntea hänen tahtoaan. Saatat tulla elämäsi loppuun vain kuullaksesi, että hän ei ole hyväksynyt elämäsi uhria.

Minä tiedän sinun tekosi: sinä et ole kylmä etkä palava; oi, jospa olisit kylmä tai palava! Mutta nyt, koska olet penseä, etkä ole palava etkä kylmä, olen minä oksentava sinut suustani ulos. Ilm. 3:15-16

Kun annamme Jeshualle murusia, tähteitä tai osittaista kuuliaisuutta – sitä mikä meille “sopii” – olemme penseitä. Tapa, jolla suhtaudumme häneen loukkaa, halventaa ja nöyryyttää häntä. Kun maksamme hyvän pahalla ja kunnian halveksunnalla, paha ei koskaan jätä meitä, ellemme tee parannusta, teshuvaa (hepr.) Se tarkoittaa katumista ja palaamista tullakseen ennalleen asetetuksi rikkoutumattomaan yhteyteen hänen kanssaan. Mitä enemmän suot kunniaa hänelle antamalla elämäsi parhaan, sitä suuremmassa kirkkaudessa vaellat.

Kunnioita isääsi ja äitiäsi, niinkuin Herra, sinun Jumalasi, on sinua käskenyt, että kauan eläisit ja menestyisit siinä maassa, jonka Herra, sinun Jumalasi, sinulle antaa. 5. Moos. 5:16

Yllä oleva jae puhuu maallisista vanhemmista ja siitä, kuinka kunnioituksella on suuri merkitys hyvinvoinnillemme – puhumattakaan taivaallisen Isämme kunnioittamisesta antamalla kaikkemme elävänä uhrina hänen alttarilleen.

Rukoilen, että päätät nyt lopettaa hänen loukkaamisensa elämäsi, voimasi, aikasi, varojesi, henkäyksesi ja palvontasi murusilla ja alat kunnioittaa häntä elämäsi kermalla!

Niin tulkaa, käykäämme oikeutta keskenämme, sanoo Herra. Vaikka teidän syntinne ovat veriruskeat, tulevat ne lumivalkeiksi; vaikka ne ovat purppuranpunaiset, tulevat ne villanvalkoisiksi. Jos suostutte ja olette kuuliaiset, niin te saatte syödä maan hyvyyttä; mutta jos vastustatte ja niskoittelette, niin miekka syö teidät. Sillä Herran suu on puhunut.

Jesaja 1:18-20

Israelilaiset mentorinne ja ystävänne

Arkkipiispa Dominiquae ja Rabbi Baruch Bierman

Archbishop Dominiquae Bierman and Rabbi Baruch Bierman

Siunaa tätä palvelutyötä:

KATSO Todistuksen Sana

Ilmestyskirjan luku 12 sisältää “kolmisäikeisen langan”, joka kertoo miten saamme voiton: Karitsan veren ja todistuksen sanan kautta, sekä olemalla altis kuolemaan asti omaa henkeämme rakastamatta. Tämä Arkkipiispa Dominiquae Biermanin opetus (osana vuosittaista Israelin Sukkot- matkaa) kysyy: “Mitä hän on tehnyt sinun puolestasi?” Opi kuinka henkilökohtaisen todistuksemme ja hänen sanansa julistamisen kautta ‘todistuksemme sanat’ tuovat meille voiton.

ISRAELIN MATKAT 2019

Kutsumme sinua liittymään seuraamme tuleville matkoillemme ja juhlillemme!
Ilmoittaudu pian: Shavuot-helluntai matka ja Pyhä Tuli konferenssi –7.-14. 6. 2019
Israelin Sukkot – Lehtimajajuhlan kiertomatka – Raamattukoulu Pyörillä 10.-23.10. 2019
Yhdistyneet Kansakunnat Israelin puolesta – Vuosittainen pyhä kokous Jerusalemissa – 13.-17. lokakuuta 2019
Lisätietoja:
https://kad-esh.org/fi/category/israel-matkat/
tai lähetä sähköpostia: tours@dominiquaebierman.com

VIIKON KIRJA:

Pyhä antaminen ennalleen asetettuna
Arkkipiispa tri. Dominiquae Biermanilta

https://kad-esh.org/fi/kauppa/pyhä-antaminen-ennalleen-asetettuna/

Sillä missä sinun aarteesi on, siellä on myös sinun sydämesi. Matteus 6:21
Kun palaamme uskon juutalaisille juurille ja apostolisille heprealaisille perustuksille, meidän täytyy ennalleen asettaa myös Pyhä Antaminen. Korvausteologia on vaikuttanut Messiaan ruumiiseen monilla alueilla; erityisesti juuri antamisen alueella. Suurin osa ihmisistä ei tiedä miten, milloin ja kenelle antaa, eivätkä he koskaan pääse ulos hengellisestä ja/tai taloudellisesta kuivuudesta. Tämä kirja auttaa sinut ulos sekä hengellisestä että taloudellisesta kuivuudesta valon nopeudella!
Saatavilla suomenkielisenä osoitteesta: tulenastiat@gmail.com

Liity Yhdistyneet Kansakunnat Israelin Puolesta – liikkeen jäseneksi:

info@unitednationsforisrael.org
https://unitednationsforisrael.org/fi/jasenyys/

Tule Jerusalemin suurlähetystömme ystäväksi

Liity Kansakuntien 70 Vanhurskaan joukkoon tukemalla UNIFY Suurlähetystöämme Jerusalemin kukkuloilla kuukausittain 100 dollarilla. Klikkaa alla olevaa linkkiä ja valitse kuukausilahjoitus 100 dollarille kuussa.
Lisätietoa: info@unitednationsforisrael.org
https://unitednationsforisrael.org/fi/lahjoitukset/
https://unitednationsforisrael.org/fi/suurlahetysto/

Opiskele GRM – Israelilainen Raamattukoulu

Opiskelutavat:

  1. Itsenäinen verkko-opiskelu. Voit rakentaa itse opiskelu-aikataulusi ja edetä omaan tahtiisi.http://www.grmbibleschool.com/grm@dominiquaebierman.com
  2. Osta GRM-Raamattukoulu, opiskele kotonasi tai perusta GRM-ryhmä. Tämä on oikea vaihtoehto niille, jotka haluavat istuttaa GRM-ryhmän tai opiskella yhdessä seurakunnan tai perheensä kanssa. https://www.grmbibleschool.com/fi/grm@dominiquaebierman.com
  3. Opintoryhmä verkossa. Tarjoaa viikoittaisen opiskeluohjelman ja mahdollistaa kommunikoinnin toisten verkko-opiskelijoiden kanssa. Lisätietoa ja ilmoittautumiset: grm@dominiquaebierman.com tai soita USA:ssa +1-972-301-7087

Katso viimeisimmät mielenkiintoiset opetukset ja päivitykset Facebookista ja jaa niitä eteenpäin!

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/