Woman in front of the dragon

Nainen, lohikäärme ja jälkeläinen osa 2


Shabbat Shalom, rakas ystävä!

Woman in front of the dragon
Tooraosuus VAYAK’HEL – PEKUDEI – Shemot (2. Moos.) 35:1–40:38 Haftarah: Hesekiel 45:16–46:18

Vainon ja antisemitismin dynamiikka

Ja lohikäärme vihastui vaimoon ja lähti käymään sotaa muita hänen jälkeläisiänsä vastaan, jotka pitävät Jumalan käskyt ja joilla on Jeshuan todistus. Ilm. 12:17

Ennen kuin puhumme naisen jälkeläisistä, meidän on mainittava tämän jälkeläisen päävihollinen. Kyseessä on viisipäinen hirviö/henkivaltaruhtinas nimeltä ANTIMESITOJUZ.

ANTIMESITOJUZ-henkivaltaruhtinas

Anti-Messias: Vainoaa profeettoja, apostoleja ja voideltuja, jotka saarnaavat väärentämätöntä totuutta!

Anti-Israel: Väittää, että seurakunta on nyt Israel sen ollessa ikuisesti kirouksen alla, koska se hylkäsi ja tappoi Kristuksen. Kaikki siunaukset kuuluvat kristityille ja kaikki kiroukset juutalaisille.

Anti-Toora: Vihaa JHVH:n lakeja sellaisina kuin ne on annettu Israelin kansalle viidessä Mooseksen kirjassa ja julistaa ne vanhentuneiksi korvaten ne kristillisillä laeilla, jotka perustuvat pääasiassa apostolien kirjoitusten (Uusi testamentti) väärintulkintoihin yhdistettynä roomalaisesta kulttuurista lainattuihin pakanallisiin juhliin.

Anti-Juutalainen: Vihaa juutalaisia ja pyrkii nöyryyttämään, pahoinpitelemään ja murhaamaan, kunnes yhtäkään heistä ei ole jäljellä. Tärkein syy tähän on, että ”juutalaiset murhasivat Kristuksen”. Tämä on yleinen valhe ja petos, sillä Jeshuaa ei murhattu, vaan hän oli uhri, antaen vapaaehtoisesti henkensä. Juutalaisilla ei ollut toimivaltaa panna kuolemanrangaistusta täytäntöön, mutta roomalaiset sotilaat nöyryyttivät ja ristiinnaulitsivat Messiaan “voitonriemuisesti”! Joka tapauksessa kaikki meidän syntimme veivät Hänet ristille, kuten Jesaja 53:ssa todetaan. Suurin osa Itä-Euroopan juutalaisten joukkomurhista ja pogromeista tapahtui joulu- ja pääsiäisjuhlien aikana, ja ne tehtiin Jeesuksen Kristuksen nimissä. Hitler karkotti juutalaiset Saksassa nostamalla ristin ylös sanoen: “Juutalaiset ulos murhatun Kristuksenne tähden”!

Anti-Siion: Nykyaikainen juutalaisviha on sionisminvastaisuutta tai Israelin valtion ja kansakunnan palauttamisen vastustamista. Se ilmenee epäraamatullisena palestiinalaismyönteisenä politiikkana, missä Israelia painostetaan luopumaan raamatullisesta maasta ja jakamaan Jerusalemin pyhä kaupunki. Tämä pakottaa Israelin (valheellisen “rauhanprosessien” kautta) kansalliseen itsemurhaan, ja se johtaa kansojen tuomioon, kuten Joel 3:ssa, Psalmissa 83, Sakarja 2:ssa, Obadjassa, Jesaja 34:ssä ja monissa muissa kirjoituksissa mainitaan.

Moderni antisemitismi

He sanovat: “Tulkaa, hävittäkäämme heidät olemasta kansa, niin ettei Israelin nimeä enää muisteta”. Psalmi 83:5

Israel on ainoa valtio, jonka olemassaolon oikeutus kyseenalaistetaan ja jota vastaan hyökätään. Se joutuu keskustelemaan paitsi rajoistaan myös olemassaolostaan. Muiden valtioiden, jopa Afrikan ja Aasian valtioiden, jotka on perustettu siirtomaavaltojen mielivaltaisesti määrittelemien rajojen mukaisesti, legitimiteettiä kansallisvaltioina ei kyseenalaisteta. Tämä siitä huolimatta, että Israel on ainoa valtio, jonka olemassaolon oikeuden tunnustivat sekä Yhdistyneet Kansakunnat että sen edeltäjä Kansainliitto. On silkkaa tekopyhyyttä, että ne, jotka kyseenalaistavat juutalaisten itsemääräämisoikeuden Israelin valtiossa, kannattavat usein palestiinalaisten itsemääräämisoikeutta Palestiinan valtion muodossa. (http://antisemitism.org)

Niin kauan kuin yksi noista edellä mainitsemistani “päistä” pysyy seurakunnan sisällä, lohikäärmeen vihalla on avoin ovi kristinuskon kautta, samoin kuin islamin ja muiden ryhmien kautta. Nykyään antisemitismi on hienostuneempaa, ja tämä johtaa meidät naisen jälkeläisiin!

Stones with ten commandments

Lohikäärme ja jälkeläinen

Ja lohikäärme vihastui vaimoon ja lähti käymään sotaa muita hänen jälkeläisiänsä vastaan, jotka pitävät Jumalan käskyt ja joilla on Jeshuan todistus. Ilm. 12:17

Ilmestyskirjan sana sanoo, että sen jälkeen, kun lohikäärme on vainonnut naista (Israelia), se kääntyy vainoamaan naisen jälkeläisiä. Näillä naisen jälkeläisillä tai lapsilla on kaksi erottuvaa tunnusmerkkiä:

 1. He pitävät Jahin (Jumalan) käskyt.
 2. He pitävät Jeshuan todistuksen.

Tämä kuvaa selvästi Jahin Messiaanisen Apostolisen Profeetallisen (MAP) lopun ajan liikettä, kun kristityt hylkäävät korvausteologian ja pakanalliset perinteet ja palaavat ”Siionissa tehtyyn” evankeliumiin. Lohikäärme jahtaa naista, Israelia, ja Messiaaseen uskovia, jotka on oksastettu oliivipuuhun Israelin kanssa (Room. 11). Nämä uskovat pitävät sapatin, 10 käskyä, JHVH:n juhlat, kuten 3. Moos. 23:ssa, ruokavaliolait, rakastavat ja työskentelevät aktiivisesti Israelin ennalleen asettamisen puolesta ja pitävät kiinni Jeshuan todistuksesta! Jeshuan todistus on profetian henki (Ilm. 19:10b). Nämä MAP:n vallankumoukselliset uskovat ovat profeetallista kansaa, mahtavasti voideltuja, Pyhällä Hengellä ja voimalla täytettyjä, jotka todistavat alkuperäisen evankeliumin totuudesta, jota juutalaiset apostolit saarnasivat yli 2000 vuotta sitten. He ovat elintärkeässä yhteydessä Israeliin kansojen äitinä ja ovat kuin Ruut oli Noomille. Heille sanon seuraavaa:

”Ja minä kuulin suuren äänen taivaassa sanovan: “Nyt on tullut pelastus ja voima ja meidän Jumalamme valtakunta ja hänen Voideltunsa valta, sillä meidän veljiemme syyttäjä, joka yöt ja päivät syytti heitä meidän Jumalamme edessä, on heitetty ulos. Ja he ovat voittaneet hänet Karitsan veren kautta ja todistuksensa sanan kautta, eivätkä ole henkeänsä rakastaneet, vaan olleet alttiit kuolemaan asti. Sentähden riemuitkaa, taivaat, ja te, jotka niissä asutte! Voi maata ja merta, sillä perkele on astunut alas teidän luoksenne pitäen suurta vihaa, koska hän tietää, että hänellä on vähän aikaa!” Ilm. 12:10-12

Vainon aiheuttaja

Tiedämme, että saatana-lohikäärme on naista ja naisen jälkeläisiä vastaan suunnatun vainon lähde – mutta miten hän toimii ja kenen kautta?

Jeshuaa ja Paavalia vainosivat:

 1. Uskonnolliset johtajat
 2. Epäjumalanpalvelusta harjoittavat liikemiehet

Uskonnolliset johtajat pelkäävät petosta, ja “suojellessaan lampaita” he voivat lopulta “estää lampaita” pääsemästä valtakuntaan.

Mutta voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun suljette taivasten valtakunnan ihmisiltä! Sillä itse te ette mene sisälle, ettekä salli meneväisten sisälle mennä. Matt. 23:13

Uskonnolliset johtajat näkevät uhan jokaisessa, joka ei sovi heidän oppeihinsa. Jeshua ei sopinut fariseusjuutalaisuuden oppiin Messiaasta. Hän sopi täysin Sanan kuvaukseen Messiaasta, mutta ei uskonnollisiin tulkintoihin niistä. Samalla tavalla monet kristilliset johtajat tänä päivänä eivät ole edes halukkaita etsimään JHVH:a tietääkseen, onko ennalleen asettamisen tuova MAP-liike Hänestä, koska he ovat omien kristillisten perinteidensä ja Paavalin sanojen hirvittävien väärintulkintojen sokaisemia. He ovat perineet korvausteologian esi-isiltään (ja ovat siitä suurelta osin tietämättömiä) ja olettavat sen olevan oikein. Siksi “suojellakseen laumaa juutalaistamiselta” he ruoskivat niitä, jotka tuovat Siionissa tehtyä Hyvää Sanomaa ja jotka haastavat kristilliset opit, jotka ovat irrottautuneet alkuperäisestä heprealaisesta juuresta.

Council of Nice

Heidän pelkonsa juutalaistamisesta tulee kahdesta lähteestä:

 1. Korvausteologiasta, joka on herättänyt kristityissä pelkoa kaikkea juutalaista tai “Vanhasta testamentista” peräisin olevaa kohtaan, ikään kuin uusi liitto olisi pikemminkin “kristillinen asia” kuin juutalainen asia. Pakanoilla ei ollut vanhaa liittoa; miten heillä voisi olla uusi liitto? Mutta Israel rikkoi vanhan liiton, joten meillä on uusi liitto, kuten Jer. 31:31-34:ssä kirjoitetaan, ja se on tehty Israelin ja Juudan huoneen kanssa – ei kansojen kanssa! Pakanat tulevat sisään juutalaisten kautta, juutalaisen Messiaan kautta, jolla on juutalainen nimi: Jeshua, mikä tarkoittaa pelastusta.
 2. Monet rehelliset kristityt johtajat pelkäävät seurakunnan heprealaisjuuriryhmien ylilyöntejä. Valitettavasti joka kerta, kun Jumala tekee jotakin mahtavaa ruumiissaan, jotkut tuovat sille huonoa mainetta tulemalla uskonnollisiksi, lakihenkisiksi tai oudoiksi. Jotkut näistä ryhmistä saarnaavat Talmudia ja/tai Kabbalaa ja jotkut Enokin kirjaa tai muuta, mikä ei ole Tooraa! Nämä ovat Raamatun ulkopuolisia kirjoja, ja Kabbala on myös mystiikan läpäisemä. Näitä on vastustettava, koska ne tekevät oppeja ortodoksisesta juutalaisuudesta (tai muista uskonnollisista uskomuksista) pikemminkin kuin JHVH:n Sanasta, Toorasta.

Tämä Teshuvan (“parannuksen ja takaisinpaluun”) liike evankeliumin juutalaisiin perustuksiin ei tarkoita paluuta juutalaiseen uskontoon tai ortodoksiseen juutalaisuuteen. Kyse on paluusta Totuuteen ja Sanaan, eikä kristinuskoon. Kyse on valtakunnan evankeliumista vastaan juutalaisista juurista ja Israelista irrotetusta kristillisestä evankeliumista, jonka hedelmänä on miljoonien juutalaisten ja muiden alkuperäisväestön ryhmien murhaaminen Jeesuksen Kristuksen nimessä. Se on katumuksen ja armon liike ojennettu kohti seurakuntaa, joka on täynnä korvausteologiaa (jolla on viisi päätä). Se johtaa maailmanlaajuiseen heräämiseen ja herätykseen!

Ylilyönneistä huolimatta meneillään on todellinen Jahin (Jumalan) liike! MAP-vallankumouksen erottaa Ilmestyskirjan 12:17 kahdesta merkistä – kuuliaisuudesta Jahin käskyjä kohtaan ja profetian hengestä, joka on Jeshuan todistus. Meidän lippumme on Toora ja Ruach (Pyhä Henki).

Kristittyjen johtajien tehdessä parannuksen koko korvausteologian viisipäisestä hirviöstä, he lakkaavat suojelemasta lohikäärmettä ja hänen vihaansa ja vainon agendaansa naisen jälkeläisiä vastaan ja silloin herätys tulee!

Epäjumalanpalvelusta harjoittavat liikemiehet menettävät toimeentulonsa, kun tosi evankeliumia saarnataan.

Ja he tulivat Jeshuan luo ja näkivät riivatun, jossa legio oli ollut, istuvan puettuna ja täydessä ymmärryksessään; ja he peljästyivät. Näille kertoivat näkijät, mitä oli tapahtunut riivatulle ja kuinka sikojen oli käynyt. Ja he alkoivat pyytää häntä poistumaan heidän alueeltaan.

Mark. 5:15-17

Gadarenalaisten sikafarmarit heittivät Jeshuan ja opetuslapset pois alueeltaan, koska he menettivät sikatalousyrityksensä. Kun demonien legioona oli poistunut riivatusta miehestä, nämä demonit siirtyivät sikoihin, ja siat tekivät “sikamurhan” (sikojen itsemurhan) hyppäämällä Kinneretiin (Galilean mereen). Sikojen kasvattajat rakastivat epäjumalanpalvelusbisneksensä tuloja enemmän kuin Jeshua-pelastusta! Muuten, nämä eivät olleet juutalaisia, vaan pakanoita, jotka Assyrian valtakunta, joka oli valloittanut Pohjois-Israelin 8. vuosisadalla eKr., toi tälle alueelle. Jeshua kutsui sitä Galilean meren “toiseksi puoleksi”. Tämä on siis klassinen yhteenotto: mammona ja epäjumalanpalvelus vastaan totuus, vanhurskaus ja pelastus.

Ja tapahtui meidän mennessämme rukouspaikkaan, että meitä vastaan tuli eräs palvelijatar, jossa oli tietäjähenki ja joka tuotti paljon tuloja isännilleen ennustamisellaan. Ap.t. 16:16

Samanlaisia tuloksia saatiin myös apostoli Paavalin tapauksessa hänen karkottaessaan häntä päiväkausia vaivanneen tietäjähengen naisesta. Naisen työnantajat olivat menettäneet tietäjähengen heille tuomat toimeentulonsa, ja niinpä he vainosivat Paavalia ja Siilasta.

Mutta kun hänen isäntänsä näkivät, että tulojen toivo oli heiltä kadonnut, ottivat he Paavalin ja Silaan kiinni ja vetivät heidät torille hallitusmiesten eteen. Ap.t. 16:19

Group of people from Taiwan

Lopuksi

Sekä nainen Israel että hänen jälkeläisensä, jotka pitävät JHVH:n käskyt ja ovat täynnä profetian henkeä – todistusta siitä, että Jeshua on todellinen – tulevat kärsimään ja ovat todellakin kärsineet paljon vainoa. Vaino tulee seurakunnan sisältä ja muista demonisista korvaavista uskonnollisista järjestelmistä, kuten islamista, joka pyrkii korvaamaan Iisakin valittuna poikana toisella nimellä Ismael. Se tulee myös epäjumalanpalvelijoilta ja mammonan rakastajilta, jotka tekevät rahaa uskonnolla ja jumalattomilla asioilla, kuten sikataloudella, New Age:llä, noituudella, epäjumalien veistoksilla (voivat olla myös “etnisiä esineitä”) sekä joulukuusien ja pääsiäiskoristeiden myynnillä. Se voi tulla ilkeiden kirjeiden muodossa “Jumalan nimessä” tai muilla rumilla tavoilla ja voi käsittää jopa fyysisiä hyökkäyksiä. Parhaat aseemme ovat totuus ja rakkaus. Jatkakaamme Totuuden saarnaamista ja sen mukaan elämistä. Jatkakaamme Israelin oikeuden puolustamista liittomaahan ja sen puolesta, että Siionissa tehtyä todellista evankeliumia julistetaan jälleen kerran! Saatamme kärsiä vainoa, mutta Jeshuan sanat soivat korvissani:

Autuaita ovat ne, joita vanhurskauden tähden vainotaan, sillä heidän on taivasten valtakunta.

Autuaita olette te, kun ihmiset minun tähteni teitä solvaavat ja vainoavat ja valhetellen puhuvat teistä kaikkinaista pahaa. Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä teidän palkkanne on suuri taivaissa. Sillä samoin he vainosivat profeettoja, jotka olivat ennen teitä. Matt. 5:10-12

Kun on aika puolustaa Israelia ja juutalaista kansaa, suojele sitä kuten suojelisit omaa äitiäsi raiskaajalta ja murhaajalta. Nosta antisemitismi valoon äläkä anna sen jäädä pimentoon! Koska seurakunta oli hiljaa, Hitler onnistui! Messiaan todellinen morsian, joka on vapaa korvausteologiasta, ei enää ole hiljaa vaan julistaa yhdessä JHVH:n kanssa:

Siionin tähden minä en voi vaieta, ja Jerusalemin tähden en lepoa saa, ennenkuin sen vanhurskaus nousee kuin aamunkoi ja sen autuus kuin palava tulisoihtu. Jes. 62:1

Älä pelkää vainoa: ole rohkea ja nouse ylös leijonan tavoin yhdessä Juudan heimon Leijonan kanssa!

Vanhurskaat ovat rohkeita kuin leijona. San. 28:1

Israelilaiset mentorisi ja ystäväsi,

Arkkipiispa Dominiquae ja Rabbi Baruch Bierman

Archbishop Dominiquae Bierman and Rabbi Baruch Bierman

Tue missiotamme:

 • Verkossa: https://kad-esh.org/fi/lahjoitukset/
 • Lähetä sähköpostia pankkitilitietojen saamiseksi: kad_esh_map@msn.com
 • Soita meille USA:han 1-972-301-7087
 • Shekit USA:n dollareina, Kanadan dollareina tai Iso-Britannian puntina osoitteeseen Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
 • Western Union & Money Gram lähetetään osoitteeseen Adriana Bierman, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Katso: Siilon portaali – Juurten yhdistyminen

 • Shabbat Letter ads

  Opi lisää Öljypuuhun oksastettuna & Identiteettivarkaus -kirjoista!

  Öljypuuhun oksastettuna

  Paluu suuruuteen

  Identiteettivarkaus

  Paluu ensimmäisen vuosisadan Messiaan luo

  Grafted In and The Identity Theft books

  Tilaa nyt →

  Exposing Antisemitism in America
  Allekirjoita vetoomus uusnatsismin kieltämiseksi USA:ssa ja jaa se kaikille kontakteillesi Facebookissa, Twitterissä, Messengerissä, WhatAppissa, sähköpostilla ja tekstiviestillä. Jokainen allekirjoitus on tärkeä!

  Allekirjoita nyt →

  UNIFY Banner

  Liity Yhdistyneet Kansakunnat Israelin Puolesta -liikkeeseen & tule mukaan kuukausittaiseen jäsenten verkkokonferenssiin.

  Saat tuoreita uutisia, ohjausta ja profeetallista opetusta ja tulet osaksi Ester-seurakuntaa, joka seisoo Israelin rinnalla!

  Liity Yhdistyneet kansakunnat Israelin Puolesta -liikkeeseen →

  Liity Kansakuntien 70 vanhurskaan joukkoon

  Tule Yhdistyneet Kansakunnat Israelin Puolesta -liikkeen erityiskumppaniksi sitoutumalla tukemaan meitä 100 dollarin (tai enemmän) kuukausittaisella rakkaudenlahjalla.

  Voit lahjoittaa verkossa painamalla alla oleva linkkiä, tai pyydä tietoa muista lahjoitustavoista osoitteesta info@unitednationsforisrael.org

  Liity →

  Sukkot Tour 2023

  Puhalla shofaariin Siionissa!

  Sukkot – Lehtimajanjuhla 5784

  Sukkot-matka & Pyhä kokoontuminen

  27. syyskuuta – 9. lokakuuta 2023 (13 päivää)

  Arkkipiispa Dominiquae & Rabbi Baruch Biermanin kanssa

  ”Puhaltakaa pasunaan Siionissa, toitottakaa torvia minun pyhällä vuorellani.” Joel 2:1

  Tule juhlimaan Sukkotia, puhaltamaan sofariin kanssamme Israelissa ja vaikuttamaan läsnäolollasi ja rukouksillasi Hänen pyhään maahansa.

  Vierailemme Jerusalemissa, Samariassa, Kuolleenmeren parantavien vesien äärellä ja marssimme Jerusalemin läpi monista kansoista tulevien iloitsevien uskovien kanssa. Tulemme purjehtimaan Galilean merellä ja niin paljon muuta, mukaan lukien mahdollisuus mennä kasteelle Jordan-joessa. Älä jätä tätä matkaa väliin!

  Lisätietoja & ilmoittautuminen →

  GRM Banner

  Opiskele Israelilaisessa GRM-Raamattuinstituutissa!

  Sinun ei tarvitse enää koskaan käydä toista raamattukoulua. GRM-Raamattukoulu on kuin pesukone, joka johtaa sinut 1. vuosisadan totuuteen, Siionissa tehtyyn alkuperäiseen evankeliumiin! Totuus tekee vapaaksi!

  Ilmoittaudu ja aloita opiskelu →

  * Täydellistä tai osittaista apurahaa voidaan hakea erittäin suuressa avun tarpeessa. Toimita hakemuksesi osoitteeseen info@grmbibleschool.com ja perusteluiden kera.

  Liity Telegram-kanavallemme nähdäksesi Arkkipiispa Dominiquae Biermanin viimeisimmät päivitykset:

  https://t.me/dominiquaebierman

  Tilaa YouTube-kanavamme

  Katso Arkkipiispa Dominiquae Biermanin viimeisimmät lähetykset ja tilaa Yhdistyneet Kansakunnat Israelin puolesta YouTube-kanava!

  YouTube kanava →

  GRM prison

  Tue vankilatyötämme

  Meillä on vankilatyö Yhdysvalloissa Rabbi Baruch Biermanin johdolla. Sadat vangit opiskelevat GRM-raamattukoulua telkien takana!

  Vankiopiskelijoidemme todistukset:

  ”GRM-raamattukoulu on pelastanut elämäni! En voinut fyysisesti hyvin, ja hengellinen elämäni roikkui langan varassa, koska kaikki oli rakennettu väärien oppien ja valheiden varaan. Nyt minulla on syvä, terve ja kukoistava suhde Jeshuan kanssa. Koko elämäni on muuttunut!”
  – Deborah Ross

  ”Tämä kurssi on antanut minulle paremman ymmärryksen siitä, mitä todella tarkoittaa, että Jeshua on elämäni Herra ja Mestari. Olen saanut takaisin uskoni Jeshuaan ja toivoni paremmasta elämästä, ei vain täällä maan päällä vaan myös iankaikkisuudessa.”
  – Thomas Mount

  Kutsumme sinut tukemaan tätä elämäämuuttavaa palvelutyötä rukouksilla ja lahjoituksilla! Kun lähetät lahjoituksesi kirjoita kommenttikenttään: “Prison Ministry”

  Lahjoita verkossa →

  Lue lisää →