Oikeus tai TuomioToora-osuus TOLDOT – Beresheet (1. Moos.) 25:19-28:9

Valmistautuminen Hanukkaan, Temppelin uudelleenvihkimisjuhlaan

Noudata tinkimättä vanhurskautta, että saisit elää ja ottaa omaksesi sen maan, jonka Herra, sinun Jumalasi, sinulle antaa.” 5. Moos.16:20 RK

Shabbat shalom, rakkaat!

Mikä aiheuttaa Jah:n tuomion yksilöille ja kansakunnille? Yhdellä sanalla EPÄOIKEUDENMUKAISUUS.

EPÄOIKEUDENMUKAISUUS Merriam Webster -sanakirjan mukaan:

Epäoikeudenmukaisuus, vahinko, vääryys ja epäkohta tarkoittaa; ”teko, joka aiheuttaa ansaitsematonta kärsimystä.”

 1. Epäoikeudenmukaisuus koskee kaikkia tekoja, joihin liittyy toisen epäoikeudenmukaista kohtelua tai hänen oikeuksiensa loukkaamista.
 2. Alemman luokan vahingot koskevat lain mukaan nimenomaan epäoikeudenmukaisuutta, josta voidaan vaatia korvausta.
 3. Kunnianloukkaus on oikeuden mukaan vahinkoteko, ja se rinnastetaan laissa kaikkiin rikoslain nojalla rangaistaviin tekoihin; sitä voidaan soveltaa yleisemmin kaikkiin räikeisiin epäoikeudenmukaisuuksiin.
 4. Määrittää yhteiskunnan väärinkäytökset, epäkohta, joka koskee olosuhteita tai ehto, joka aiheuttaa epäoikeudenmukaista kärsimystä ja antaa syyn valitukseen.

Tarkastelemme tässä sapattikirjeiden sarjassa vakavimpia epäoikeudenmukaisuuden syntejä JHVH:n silmissä.

 1. EPÄJUMALANPALVELUS
 2. VALEHTELU
 3. TURHA VIHA
 4. SEKSUAALINEN MORAALITTOMUUS
 5. VIATON VERI
 6. ORJUUS
 7. SORTAMINEN

EPÄJUMALANPALVELUS

Epäjumalanpalvelus on epäoikeudenmukaisuutta Häntä kohtaan, joka loi meidät ja koko maan, mistä saamme nauttia. Universumin Luoja, Israelin Jumala on mustasukkainen Jumala. Hän loi meidät omaksi kunniakseen ja Hän on ainoa, jota meidän tulee palvoa. Hän ei siedä muita jumalia. Juuri tämä ongelma ajoi Aadamin, miehen ja naisen, ulos Eedenin puutarhasta. He noudattivat käärmeessä olleen saatanan ohjeita sen sijaan, että olisivat olleet kuuliaisia ​​ja kunnioittavia Elohimia, Jumalaa kohtaan, joka heidät loi. Minkä tahansa muun jumalan seuraaminen aiheuttaa hirvittäviä kirouksia ja tuomion yksilöille, perheille ja jopa kansakunnille. Kaikki muut epäoikeudenmukaisuudet ovat seurausta siitä, että olemme eronneet Luojasta epäjumalanpalveluksen tähden. Tämä ero on kaikista ahdistuksista tuskallisin. Tänä päivänä monet ihmiset palvovat luotua enemmän kuin Luojaa; monet palvovat itseään. Se on eräänlaista epäjumalanpalvelusta, ja se aiheuttaa suurimman osan yhteiskunnassamme esiintyvistä ongelmista New Agen, erilaisten uskontojen, humanistisen psykologian ja modernin lääketieteen kautta, joissa ei ole sijaa JHVH:lle, Luojalle ja jotka kiistävät Hänen kykynsä ja voimansa puuttua henkilökohtaisesti ihmisten asioihin.

Älköön sinulla olko muita jumalia minun rinnallani. Älä tee itsellesi veistettyä kuvaa äläkä mitään kuvaa mistään, mikä on ylhäällä taivaalla tai alhaalla maan päällä tai vesissä maan alla. Älä kumarra niitä äläkä palvele niitä, sillä minä, Herra, sinun Jumalasi, olen kiivas Jumala. Minä vaadin isien pahoista teoista tilille heidän lapsensa kolmanteen ja neljänteen polveen asti, ne, jotka vihaavat minua, mutta osoitan armoani tuhansille, jotka rakastavat minua ja pitävät minun käskyni. 5. Moos. 5:7-10

New Age

New Age palvoo luotua Luojan sijaan; siihen sisältyvät pakanuus, esi-isien palvonta, hindulaisuus, buddhalaisuus, daoismi, jooga, spiritismi, okkultismi, wicca, taistelulajit, LGBTQ-liike ja paljon muuta. Aivan kuten epäjumalanpalvelus, New Age on loukkaus Luojaa kohtaan, ja se aiheuttaa henkistä kärsimystä niille, jotka seuraavat sen eri muotoja, mukaan lukien demonista painostusta ja hallintaa.

Sen vuoksi Jumala on jättänyt heidät sydäntensä himoissa saastaisuuteen, häpäisemään keskenään oman ruumiinsa. He ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja kunnioittaneet ja palvelleet luotua enemmän kuin Luojaa, häntä, joka on iankaikkisesti ylistetty. Aamen. Sen tähden Jumala on jättänyt heidät häpeällisten himojen valtaan. Naispuoliset heistä ovat vaihtaneet luonnollisen yhteyden luonnonvastaiseen, ja samoin miespuoliset ovat luopuneet luonnollisesta yhteydestä naiseen ja kiihkossaan syttyneet toisiinsa. Miehet ovat harjoittaneet riettautta miesten kanssa ja ovat villiintymisestään saaneet itseensä sen palkan, mikä pitikin saada. Room. 1:24-27

Uskonto

Juutalaisuus, kristinusko ja islam, kolme monoteististä uskontoa, väittävät palvovansa tosi Jumalaa ja Luojaa, paitsi että niihin lukeutuu lukemattomia eri suuntauksia, jotka ovat ristiriidassa keskenään, koska ne kaikki väittävät tuntevansa Hänet ja omaavansa Totuuden. Jokainen niistä korostaa jotakin aspektia siitä, kuka Hän on, ja varmasti niihin sisältyy tietty pelko Jumalaa kohtaan, mutta ne kieltävät Hänen voimansa ja absoluuttiset norminsa. Ne pohjautuvat hyvän ja pahan tiedon puuhun Luojan läheisen ja henkilökohtaisen tuntemisen sijaan. Eri suuntausten kautta yritetään miellyttää Jumalaa ihmisten tulkintojen ja uskonnollisten traditioiden mukaan, mutta ei välttämättä Hänen tapojensa ja luonteensa mukaan. Nämä uskonnot ovat yhdessä jos toisessa muodossa olleet syy kaikkiin sotiin, orjakauppaan ja lukemattomiin rikoksiin ihmiskuntaa vastaan – etenkin kahdella valloittavalla uskonnolla, Kristinuskolla ja Islamilla, on paljon verta käsissään. Monet sekoittavat uskonnollisen uskomuksensa New Ageen – yleisimpiä ovat jooga ja meditaatio, tai pakanallisiin juuriin, jotka muistuttavat babylonialaista palvontaa (juutalaisuus ja kristinusko) tai kuolemaan (islam) ja esi-isien palvontaan (juutalaisuus ja islam) tai noituuteen ja kabbalaan (Juutalaisuus ja islam), auringon palvontaan (kristinusko ja sen erilaiset pakanalliset juhlat) ja humanismiin (kristinusko ja juutalaisuus). Jopa niistä puhtaimmissa on sekoitusta muiden jumalien kanssa. Nykyään uskontojenvälinen liike pyrkii yhdistämään kaikki uskonnot muodostaakseen Uuden Maailmanjärjestyksen ja niin ”uudelleenrakentaakseen Baabelin tornin”, jonka Elohim keskeytti, kun hän sekoitti heidän kielensä. (1. Moos. 11)

Herra Jumala otti ihmisen ja asetti hänet Eedenin puutarhaan viljelemään sitä ja pitämään siitä huolta. Ja Herra Jumala antoi ihmiselle tämän käskyn: ”Syö vapaasti kaikista muista puutarhan puista, mutta hyvän- ja pahantiedon puusta älä syö, sillä sinä päivänä, jona siitä syöt, sinä totisesti kuolet.” 1. Moos. 2:15-17

Humanismi

Humanismi on filosofia, joka ilmenee eri oppikuntien ja psykologian kautta. Se asettaa ihmisen universumin keskipisteeksi; ihmiset ovat omia jumaliaan ja luojiaan. He voivat valita olla ateisteja, agnostikkoja tai uskoa kaiken ulkopuolella olevaan Luojaan, tai olla jopa uskonnollisia, mutta viime kädessä he itse päättävät kohtalostaan. Ihmiset voivat luoda jumalan, josta pitävät, mutta he eivät vastaa Korkeammalle Voimalle, koska humanistisen ajattelun mukaan ihmiset ovat maailmankaikkeuden korkein voima.

Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä tulee vaikeita aikoja. Ihmiset ovat silloin itserakkaita ja rahanahneita, kerskailijoita, ylimielisiä, pilkkaajia ja vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä ja jumalattomia. He ovat rakkaudettomia, leppymättömiä, panettelijoita, hillittömiä ja raakoja, hyvän vihaajia, petollisia, yltiöpäisiä ja omahyväisiä. He rakastavat enemmän nautintoja kuin Jumalaa. Heillä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Karta sellaisia! 2. Tim. 3:1-5

Moderni lääketiede

Tämä on kaikkein hienostunein epäjumalanpalveluksen muoto, koska siinä yhdistyvät kaikki yllä mainitut ja se on kaikkien ja erityisesti uskonnollisten ihmisten hyväksymä epäjumalanpalvonnan muoto. Tämän päivän lääkäri on ottanut pastorin, papin tai rabbin paikan ja on yksilön ja perheen kiistaton “guru”. Lääkitys on korvannut rukouksen näkymättömälle Jahvelle, joka vastaa rukoukseen, ja uskon Hänen Sanansa opetukseen ja voimaan, joka sekä ohjaa meitä elämään oikein että parantaa sairautemme. Monilla ihmisillä on nykyään lukemattomia sekä henkisiä että fyysisiä komplikaatioita johtuen lääkkeistä, joita he ottavat, ja he ovat panneet luottamuksensa lääketieteelliseen järjestelmään Luojan ja Hänen Sanansa sijaan. Lääketieteen hyödyntämisessä oikeassa suhteessa ja Pyhän Hengen ohjeiden mukaan ei ole mitään vikaa, mutta useimmat ihmiset nykyään etsivät lääkäreitä ja lääkkeitä maksamalla niistä valtavia summia korvaten niillä uskon Jumalaan ja Hänen voimaansa parantaa. Tämä tuo kirouksen.

Kolmantenakymmenentenäyhdeksäntenä hallitusvuotenaan Aasa sairastui jaloistaan, ja tauti yltyi ankaraksi. Sairaudestaan huolimatta hän ei etsinyt Herraa vaan haki apua lääkäreiltä. 2 Aik. 16:12

Siellä oli myös nainen, joka oli kaksitoista vuotta sairastanut verenvuotoa. Hän oli kärsinyt paljon monen lääkärin käsissä ja kuluttanut kaiken omaisuutensa saamatta mitään apua, pikemminkin hän oli tullut huonommaksi. Hän oli kuullut Jeshuasta, ja nyt hän tuli väkijoukossa hänen taakseen ja kosketti hänen viittaansa. Nainen näet sanoi: ”Kunhan vain saan koskettaa hänen vaatteitaan, tulen terveeksi.” Siinä samassa verenvuoto tyrehtyi, ja hän tunsi ruumiissaan, että oli parantunut vaivastaan. Mark 5:25-29

Kaikki nämä epäjumalanpalveluksen muodot vastustavat joskus toisiaan, ja jotkut muodot sekoittuvat toisiinsa ja muuttuvat, mutta niiden periaatteet ovat selkeät.

Parannus epäjumalanpalveluksesta johtaa meidät jättämään jälkeemme joitakin perhe- ja jopa uskonnollisia perinteitä. Se vaatii meitä panemaan kaikki “pyhät lehmät” alttarille. Ne voivat olla uskomuksia, joiden ajattelimme olevan oikeita, mutta jotka eivät pohjaudu Raamattuun, tai ne voivat olla pakanallisia juhlia naamioituina uskonnolliseen asuun kieltäen kuitenkin Jahven kuningaskunnan totuuden.

Hän vastasi heille: ”Oikein on Jesaja ennustanut teistä, te tekopyhät! Onhan kirjoitettu: ’Tämä kansa kunnioittaa minua huulillaan, mutta heidän sydämensä on kaukana minusta. Turhaan he palvelevat minua opettaen oppejaan, ihmisten käskyjä. Te hylkäätte Jumalan käskyn ja noudatatte ihmisten perinnäissääntöä.” Mark 7:6-8

Parannuksen teko vaatii meiltä ennen kaikkea luottamusta Kaikkivaltiaaseen, ja se tuo paranemisen sekä sieluun että ruumiiseen!

Turvaa Jahveen kaikesta sydämestäsi, älä nojaudu omaan ymmärrykseesi. Tunne hänet kaikilla teilläsi, niin hän sinun polkusi tasoittaa. Älä ole viisas omissa silmissäsi. Pelkää Jahvea ja karta pahaa! Se on terveellistä ruumiillesi ja virkistävää luillesi. Sananl. 3:5-8

Kun Jeshua, juutalainen Messias tuli Israeliin, kaikki tämän tyyppiset epäjumalanpalveluksen muodot olivat olemassa, koska ne ovat yhtä vanhoja kuin paholainen itse. Tämän päivän yhteiskunnassa esiintyy niistä monenlaisia mutaatioita, mutta niillä on samat pahat perustukset, joista Pyhissä Kirjoitukissa puhutaan. Juuri tästä syystä Jeshua sanoi, ettei Hänen Kuningaskuntansa ole tästä maailmasta, ja että meidän pitää olla tässä maailmassa, mutta ei tästä maailmasta.

Jeshua vastasi: ”Minun kuninkuuteni ei ole tästä maailmasta. Jos kuninkuuteni olisi tästä maailmasta, palvelijani olisivat taistelleet, ettei minua olisi annettu juutalaisten käsiin. Minun kuninkuuteni ei kuitenkaan ole täältä.” Joh. 18:36

Siksi Hän väitti olevansa tie, totuus ja elämä eikä mikään uskonnollinen järjestelmä, joka on epäjumalanpalveluksen muoto. JHVH valitsi juutalaisen näyttämään Israelin Jumalan maailmalle! Hän sanoi, että kun näemme Hänet, näemme Isän, Luojamme. Hän teki sovituskuolemallaan mahdolliseksi murtaa synnin ja epäjumalanpalveluksen erottavat muurit, jotta voisimme olla henkilökohtaisessa suhteessa Luojamme kanssa ja palvoa häntä hengessä ja totuudessa. Juutalainen Messias kukisti kaiken synnin ja epäjumalanpalveluksen, ja Hänessä me voimme vaeltaa palvoen puhtaasti Häntä, joka ansaitsee kaiken palvontamme. Ja kyllä! Tämä on tapa elää ikuisesti onnellisena. Vaikka toistaiseksi kaikki ne, jotka haluavat elää jumalallisesti tässä juutalaisessa Messiaassa ja Vapahtajassa, kärsivät jonkinlaista vainoa kuuliaisuuteen liittyvien siunausten rinnalla, meillä on kuitenkin edessämme ikuisuus kirkkaudessa.

Jeshua sanoi: ”Totisesti minä sanon teille: ei ole ketään, joka minun tähteni ja evankeliumin tähden on luopunut talostaan, veljistään tai sisaristaan, äidistään, isästään tai lapsistaan tai pelloistaan mutta ei saisi satakertaisesti taloja, veljiä ja sisaria, äitejä ja lapsia ja peltoja nyt, tässä ajassa vainojen keskellä, ja tulevassa ajassa(olam ha-ba, tulevassa maailmassa) iankaikkista elämää. Mutta monet ensimmäisistä tulevat viimeisiksi ja monet viimeisistä ensimmäisiksi.” Mark. 10:29-31

Rukoile kanssani

Kyllä, Jeshua, juutalainen Messias, tule elämääni, pelasta minut, vapauta minut, puhdista minut ja täytä minut Hengelläsi ja voimallasi. Auta minua palvomaan taivaallista Isää hengessä ja totuudessa. Luovun kaikesta elämässäni olevasta epäjumalanpalveluksesta missä tahansa muodossa ja palaan puhtaaseen Luojani, JHVH:n, Israelin Jumalan palvontaan. Aamen.

Israelin mentorisi ja ystäväsi,

Arkkipiispa Dominiquae ja Rabbi Baruch Bierman

“Siionin tähden en voi vaieta” Jes. 62:1

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

Tilaa arkkipiispa, tri Dominiquae Biermanin UUSI kirja, Identiteettivarkaus: Ensimmäisen vuosisadan Messiaan paluu! Saatavilla suomeksi!

Tilaa klikkaamalla alla olevaa linkkiä!

Tarvitsemme SINUN apuasi levittääksemme tätä ennalleen asettamisen sanomaa niin juutalaisille kuin kristityille! Jaa tätä linkkiä eteenpäin kaikille ystävillesi ja tuttavillesi: https://www.against-antisemitism.com/fi/

 1. Osta kirja.
 2. Anna kirja lahjaksi.
 3. Opiskele GRI-kurssi.

Osta kirja.
Lahjoita $27 tai enemmän ostaaksesi Identiteettivarkaus -kirjan, jonka mukana saat myös Maailmanlaajuisen uudelleenkoulutushanke antisemitismiä vastaan (GRI) -verkkokurssin*, ilmaiseksi. Vaihtoehtoisesti voit tilata myös E-kirjan lahjoittamalla $17, johon sisältyy myös GRI-kurssi.

Anna kirja lahjaksi.
Lahjoita kirja https://www.against-antisemitism.com/fi/kirja/ -verkkosivun kautta. Valitse sivun alaosasta löytyvä vaihtoehto ”TAVOITA MUITA”. Jatka valitsemalla haluatko E-kirjan vai painetun kirjan, ja valitse lahjakortin summa. Kirjoita sitten seuraavaan kohtaan lahjan saajan sähköpostiosoite. Kun maksat tilauksen, lahjan saajan sähköpostiin lähetetään lahjakorttiviesti, jossa on linkki, jonka avulla hän saa lunastettua kirjan itselleen ilman maksua, ja voi kirjautua GRI-verkkokurssille.

Opiskele GRI-kurssi.
Kun tilaat kirjan, saat automaattisesti pääsyn GRI-kurssille*. Kurssi sisältää 12 kirjaan liittyvää oppimisporttia, 44 videota ja kysymysosiot.

*Huom. Kurssi sisältyy kirjaan vain silloin, kun kirja tilataan www.against-antisemitism.com verkkosivun kautta.

Ole mukana ennalleen asettamassa ensimmäisen vuosisadan Messiasta. Jaa tätä kirjaa eteenpäin! https://www.against-antisemitism.com/fi/kirja/

Tilaa kirja:

https://www.against-antisemitism.com/fi/kirja/

Identiteettivarkaus

Oikeus: Oikeus tai tuomio

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/videos/865831707490802/

Tue palvelutyötämme:

UUDISTUMINEN – Sukkot Israelin matka

SHMITA-VUOSI 2021 / 5782

mutta seitsemäntenä vuotena olkoon maalla levon aika, sapatti Herran kunniaksi;
silloin älä kylvä peltoasi äläkä leikkaa viinitarhaasi.
3. Moos. 25:4

Raamatun mukaisesti juutalainen kalenteri etenee seitsemän vuoden jaksoissa luomisesta lahtien. Seitsemäs vuosi on Sapattivuosi eli Shmita-vuosi. Se on levon, anteeksiannon ja sisäisen tutkiskelun aikaa. Israelissa pellot tulee jättää silloin vihannolle, velat anteeksiannetaan ja orjat vapautetaan, sekä uskon sitoumukset uudistetaan.

Täysi matka: Jom Kippur, Sukkot & Simcha Toora
14-30.9. 2021 (16 yötä)
(Tel Aviv, Golanin kukkulat, Galilea, Jerusalem ja Negev)

Lyhyempi matka: Sukkot & Simcha Toora
20-30.9.2021
(10 yötä)
(Jerusalem ja Negev)

Mini-matka & konferenssi
20-23.9.2021 (3 yötä)
(vain Jerusalem)

Jos olet kiinnostunut lähtemään matkalle, ennakko-ilmoittaudu* sähköpostitse osoitteeseen tours@dominiquaebierman.com varataksesi paikkasi matkalla.

*Ennakkomaksua ei vaadita – ilmoita nimesi ja yhteystietosi, ja lähetämme sinulle lisätietoa, kun matkan yksityiskohdat ja hinnat varmistuvat.

GRM Raamattukoulu – uudet hinnat:

Uudet hinnat ovat voimassa 15.10.2020 lähtien.

GRM verkkokurssi, itsenäinen opiskelu: ilmoittautumismaksu 320$, sekä 80$ kuukausimaksu. (ensimmäinen vuosi 1200$)

 • Opiskelijat, jotka ovat suorittaneet GRI antisemitismiä vastaan -verkkokurssin (agianst-antisemitism.com) saavat 80$ alennuksen GRM verkkoraamattukoulun hinnasta.
 • Jos opiskelija suorittaa GRM-verkkokurssin 6 kuukaudessa, hänen ei tarvitse maksaa seuraavaa 6 kuukauden kurssimaksua.

Opiskelu verkkoryhmässä: $320 sekä 80$ kuukausimaksu. (ensimmäinen vuosi 1200$)

 • Sisältää pääsyn GRM-verkkoalustalle mahdollistaen myös itsenäiset opinnot ja oppituntien kertauksen.

Ryhmä-opiskelu paikallisessa ryhmässä: 120$ – 6 kuukauden opinto-oikeus

 • Kuuden kuukauden päätyttyä opiskelijoiden tulee maksaa uusi 120$ maksu seuraavasta 6 kuukauden opintoajasta (jos he eivät ole vielä valmistuneet).

Nämä hinnat koskevat kaikkia uusia opiskelijoita 15.10.2020 lähtien, ja kaikkia, jotka hankkivat lisäopintoaikaa tai palaavat aktiivisiksi opiskelijoiksi 10.12.2020 lähtien.

https://www.grmbibleschool.com/fi/

Antisemitismi on pahempi kuin koronavirus

Ja minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat, 1. Moos. 12:3

Tutustu maailmanlaajuiseen uudelleenkoulutushankkeeseemme (GRI) antisemitismiä vastaan seurakunnassa ja auta meitä viemään se läpi anteliaisuutesi avulla: https://www.against-antisemitism.com/fi/

Liity Yhdistyneet Kansakunnat Israelin Puolesta – liikkeen jäseneksi:

https://unitednationsforisrael.org/fi/jasenyys/

Liity Kansakuntien 70 Vanhurskaan joukkoon

Tue UNIFY -Suurlähetystömme toimintaa Jerusalemin kukkuloilla kuukausittain 100 dollarilla. Klikkaa alla olevaa linkkiä ja valitse kuukausilahjoitus 100 dollarille kuussa.
Lisätietoa:
info@unitednationsforisrael.orghttps://unitednationsforisrael.org/fi/lahjoitukset/https://unitednationsforisrael.org/fi/suurlahetysto/

Opiskele GRM – Messiaaninen, apostolinen ja profeetallinen raamattukoulu Israelista!

https://www.grmbibleschool.com/fi/

Katso uusimmat päivityksemme Facebookista!

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/