Are You Ready For His Mark

Oletko valmis Jumalan merkkiä varten?


Are You Ready For His Mark
Toora-osuus SH’MINI – Vayikra (3. Moos.) 9:1-11:47

Tappakaa tyyten vanhukset, nuorukaiset, neitsyet, lapset ja vaimot, mutta älkää koskeko keneenkään, jolla on otsassaan merkki; ja aloittakaa minun pyhäköstäni.” Niin he aloittivat niistä miehistä, vanhimmista, jotka olivat temppelin edessä. Hesekiel 9:6

Shabbat shalom, rakkaat!

Useimmat elämän tärkeimmistä asioista ovat näkymättömiä. Koko ihmiskunta kantaa yhtä tai toista näkymätöntä merkkiä, joka määrittää elämäsi maan päällä sekä ikuisuudessa. Näkymättömät asiat ovat suurimpia asioita, ja kuitenkin ne juuri “näkymättömyytensä” vuoksi otetaan usein kevyesti.

Jumalan henki on minut luonut, ja Kaikkivaltiaan henkäys elävöittää minut. Job 33:4

Esimerkiksi ilma on näkymätöntä; et voi nähdä “ilmaa”, mutta tiedät, että sitä on ja jos et saa henkeä, sinua ahdistaa. Entä aika? Et voi nähdä aikaa ja kuitenkin tiedät sen olemassaolon, ja se hallitsee sinua. Monet ovat huomanneet Covid19 koronaviruspandemian aikana sen, kuinka kiitollisia meidän pitäisi olla, kun voimme hengittää ja että meillä vielä on aikaa jäljellä elääksemme. Elämän Luoja antaa ilman ja ajan ilmaiseksi, ja kuitenkin ne otetaan itsestään selvyytenä vain hyvin harvojen planeetallamme kiittäessä häntä päivittäin näistä kahdesta hyödykkeestä.

joka nöyryyttää ruhtinaitten rohkeuden ja joka on peljättävä maan kuninkaille. Psalmi 76:13

Covid19 koronavirusta ei voida myöskään nähdä paljaalla silmällä. Kuinka monet teistä olette nähneet viruksen tai koronaviruksen? Tutkijat voivat nähdä sen voimakkailla mikroskoopeillaan, ja me kaikki uskomme heidän todistuksensa pyytämättä saada itse nähdä sitä. Entä Jumala, joka loi kaiken? Kuinka monet uskovat hänen olemassaoloonsa, josta luonnon harmonia selvästi todistaa, tai uskovat niiden todistuksiin, jotka tuntevat hänet henkilökohtaisesti?

Sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan, niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa, sentähden että se, mikä Jumalasta voidaan tietää, on ilmeistä heidän keskuudessaan; sillä Jumala on sen heille ilmoittanut. Sillä hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalallisuutensa, ovat, kun niitä hänen teoissansa tarkataan, maailman luomisesta asti nähtävinä, niin etteivät he voi millään itseänsä puolustaa, Room. 1:18-20

Are You Ready For His Mark

Niin monet agnostikot, ateistit, humanistit, eksistentialistit ja kaikenlaiset filosofit ovat turhaan yrittäneet todistaa, ettei Luojaa ole olemassa. Kukaan planeetallamme ei voi todistaa, ettei häntä ole. Jokainen kukka, puu, vuori, eläin, kehomme solu ja jopa kuolettava Covid19 puhuvat hänestä ja hänen olemassaolostaan. Hengittämämme ilma todistaa hänestä. Kysy vain niiltä, jotka ovat kuolemaisillaan tukehtumalla Covid19 Koronavirukseen. Kun ihmiset eivät voi hengittää, he joutuvat paniikkiin.

Sinä peität kasvosi, ja ne peljästyvät (engl. panikoivat), sinä otat pois niiden hengen, ne kuolevat ja palaavat tomuun jälleen. Sinä lähetät henkesi, ja ne luodaan; ja sinä uudistat maan muodon. Psalmi 104:29-30

Ilma on näkymätöntä ja kuitenkin puute ilmasta, jota emme voi nähdä, aiheuttaa ihmisille paniikin, tukehtumisen ja kuoleman.

Tietämättömyys Messiaasta tappaa miljardeja, jotka kuolevat ikuisesti ilman häntä!

Entä itse Luojan, Israelin Jumalan, lähettämän Pelastajan olemassaolo? 500 juutalaista näki hänen nousevan kuolleista, eikä hänen ruumistaan ei koskaan löydetty – hauta Jerusalemissa on tyhjä. Kuitenkin niin monet ovat kautta vuosien yrittäneet horjuttaa uskoa hänen olemassaoloonsa, vaikkei kukaan ole siinä tähän asti onnistunut.

Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita; mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainokaisen Pojan nimeen. Mutta tämä on tuomio, että valkeus on tullut maailmaan, ja ihmiset rakastivat pimeyttä enemmän kuin valkeutta; sillä heidän tekonsa olivat pahat. Joh. 3:18-19

Are You Ready For His Mark

Mitä merkkiä kannat?

Vaan tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa niiden päivien tultua, sanoo Herra: Minä panen lakini heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä; ja niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani. Jer. 31:33

Juuri nyt on monia ihmisiä, joilla on näkymätön merkki otsassaan ja käsissään. Sitä merkkiä ei voi nähdä, mutta sen näkevät ihmiset hengessään kuten tutkijat voimakkailla mikroskoopeillaan. Maailma on jakautunut niihin, joilla on yhden tyyppinen merkki ja niihin, joilla on toisen tyyppinen merkki. Tämä ei ole futuristinen profetia; tämä tapahtuu juuri nyt kirjoittaessani. Ihmisiä merkitään joka päivä. Heidän kantamansa merkki määrittää heidän elämänsä maan päällä sekä hyvin, hyvin pitkän ikuisuuden.

Nämä sanat, jotka minä tänä päivänä sinulle annan, painukoot sydämeesi. Ja teroita niitä lastesi mieleen ja puhu niistä kotona istuessasi ja tietä käydessäsi, maata pannessasi ja ylös noustessasi. Ja sido ne merkiksi käteesi, ja ne olkoot muistolauseena sinun otsallasi. Ja kirjoita ne talosi pihtipieliin ja portteihisi. 5. Moos. 6:6-9

Raamattu puhuu kahdesta eri merkistä:

  1. JHVH:n (Luojan ja Israelin Jumalan) merkki (5. Moos. 6: 6-9, Jer. 31: 31-34, Hes. 9: 4, Ilm. 9: 4)
  2. Pedon merkki (lihaksi tullut saatana) – (Ilmestyskirja 13:17, 14:11,16:2,19:20)

Jah:n (Jumalan) enkelit ovat viimeisissä vaiheissa merkitsemässä niitä, jotka kuuluvat hänelle ja hänen Juutalaiselle Pojalleen, Messias Jeshualle, jota monet ovat virheellisesti kutsuneet Jeesukseksi Kristukseksi. Hän ei ole roomalainen Kristus; hän on Juutalainen Messias ja Pelastaja ja hän on Elohimin Sana, joka tuli ihmiseksi 2000 vuotta sitten. Hän ei tuonut kristinuskoa tai mitään muutakaan uskontoa; hän toi taivaallisen Isämme, Luojan, lähelle meitä.

Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa, senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä; ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. Joh. 1:14

Hän perusti Uuden liiton veressään niin kuin Israelin kansalle oli luvattu profeetta Jeremian kautta noin 500 vuotta ennen Messiaan tuloa:

Katso, päivät tulevat, sanoo HERRA (Adonai), jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton; Jer. 31:31

Jokainen, joka ottaa vastaan tämän Juutalaisen Messiaan ja luovuttaa elämänsä hänelle, siirtyy ikuisesta kuolemasta yltäkylläiseen elämään. Tämän hedelmänä Kaikkivaltiaan Toora-ohjeet kirjoitetaan heidän sydämiinsä ja mieliinsä, ja he elävät vanhurskasta ja pyhää elämää. He kantavat hänen merkkiään, ja vitsaukset ja tuomiot ohittavat heidät. Ne ovat valmistetut maailman perustamisesta lähtien niille, joilla ei ole hänen merkkiään tai sinettiään.

Ja savusta lähti heinäsirkkoja maan päälle, ja niille annettiin valta, niinkuin maan skorpioneilla on valta; ja niille sanottiin, etteivät ne saa vahingoittaa maan ruohoa eikä mitään vihantaa eikä yhtään puuta, vaan ainoastaan niitä ihmisiä, joilla ei ole Jumalan sinettiä otsassaan. Ilmestyskirja 9:3,4

Niiden joukossa, jotka eivät kanna hänen merkkiään tai sinettiään on monia kristittyjä, juutalaisia, muslimeja, ateisteja ja kaikenlaisten uskontojen edustajia. He ajattelevat, että kirkossa, synagogassa tai moskeijassa käyminen voi pelastaa heidät, mutta mitkään näistä eivät voi pelastaa ketään. Vain Jeshua, Juutalainen Messias voi pelastaa sinut, kun luotat häneen.

Jeshua sanoi hänelle: “Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani. Joh. 14:6

Are You Ready For His Mark

Ilmestyskirja on täynnä tuomion profetioita. Eräässä niistä mainitaan skorpionit, joilla on “kultaiset kruunut”. Covid19 on nimeltään koronavirus, joka tarkoittaa kruunua espanjan kielessä. Onko tämä maailmankaikkeuden Kuninkaan varoitus siitä, että jotain pahempaa on tulossa niille, jotka eivät kadu epäuskoaan, skeptisyyttään ja pahoja teitään?

Niiden ei annettu tappaa heitä, ainoastaan vaivata heitä viisi kuukautta. Ne aiheuttivat tuskaa niin kuin skorpioni, kun se pistää ihmistä. Niinä päivinä ihmiset etsivät kuolemaa mutta eivät löydä. He haluavat kuolla, mutta kuolema pakenee heitä.

Heinäsirkat näyttivät sotaan varustetuilta hevosilta. Niillä oli päässään kuin kultaiset seppeleet (engl. kruunut), ja niiden kasvot olivat kuin ihmiskasvot. Ilmestyskirja 9:5-7 RK

Vain täydellinen antautuminen maailmankaikkeuden Luojalle, Israelin Jumalalle ja hänen lähettämälleen Messias-Pelastajalle pelastaa meidät. Hän on Juutalainen ja hän on ainoa arvollinen tuomitsemaan maailman. Yhden Juutalaisen kautta maailma pelastuu, ja yhden Juutalaisen kautta maailma tuomitaan.

Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita; mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainokaisen Pojan nimeen. Joh. 3:18

Jumalan ainoa Poika on Juutalainen Leijona, Juutalainen Messias, hänen ikuinen liiton nimensä on Jeshua ja ainoastaan hän voi avata tuomion sinetit!

Ja yksi vanhimmista sanoi minulle: “Älä itke; katso, jalopeura Juudan sukukunnasta, Daavidin juurivesa, on voittanut, niin että hän voi avata kirjan ja sen seitsemän sinettiä.” Ilm. 5:5

Ne, joilla ei ole hänen merkkiänsä, kantavat toista merkkiä, jota Raamattu kutsuu pedon merkiksi. Se on niitä varten, jotka eivät ole antautuneet ja luottaneet näkymättömään Jumalaan, vaan ovat liittyneet Uuteen maailmanjärjestykseen, joka vaatii sinua ottamaan oman merkkinsä, jotta voit ostaa, myydä, käydä kauppaa ja elää elämääsi haluamallasi tavalla.

ettei kukaan muu voisi ostaa eikä myydä kuin se, jossa on merkki: pedon nimi tai sen nimen luku. Ilm. 13:17

Ne, jotka ottavat tämän merkin, eivät voi koskaan pelastua Jumalan vihalta tai ikuiselta tuomiolta. Ajattele kahdesti: rakkaudella omaan elämääsi ja toiveisiisi, omaan mukavuuteesi, jopa uskontoon ja itsesäilytykseen, voi olla hyvin kallis hinta, jos ne korvaavat rakkautesi maailmankaikkeuden Kuninkaaseen.

Ja ensimmäinen (enkeli) lähti ja vuodatti maljansa maan päälle; ja tuli pahoja ja ilkeitä paiseita niihin ihmisiin, joissa oli pedon merkki ja jotka kumarsivat sen kuvaa. Ilm. 16:2

Ja heidän vaivansa savu on nouseva aina ja iankaikkisesti, eikä heillä ole lepoa päivällä eikä yöllä, heillä, jotka petoa ja sen kuvaa kumartavat, eikä kenelläkään, joka ottaa sen nimen merkin. Ilm. 14:11

Mitä merkkä varten olet valmis?

Mitä voisi tapahtua, jos valitsisit uskoa Elohim-Luojaan, Jumalaan, jota et voi nähdä, ja hänen Poikaansa Messias-Pelastajaan, jota et myöskään ole nähnyt? Mitä tapahtuisi, jos nöyryyttäisit sydämesi hengittämään kerrankin uskoa skeptisyyden sijaan ja avaisit nöyrästi sydämesi ja pyytäisit häntä tulemaan elämääsi pelastamaan sinut koronavirukselta ja kaikilta vitsauksilta (mukaan lukien mehiläiset, jotka voivat pistää jopa kuolettavasti), mutta mikä tärkeintä: pelastamaan sinut ikuiselta tuomiolta. Sillä vaikka saatat valita skeptisyyden, koska et nyt näe häntä paljailla silmilläsi, eräänä päivänä todella näet hänet, ja silloin on liian myöhäistä, koska seisot hänen tuomioistuimensa edessä.

Covid19 tulee ja menee, muita vitsauksia ja talouden taantumia tulee ja menee, globaali lämpeneminen tulee ja menee. Mutta globaali varoitus on nyt tässä:

Minkä merkin olet valmis ottamaan?

Heprean kielessä merkkiä tarkoittava sana on OT, joka tarkoittaa kirjainta. Tämä tarkoittaa Elävän Jumalan Toora-käskyjen kirjoittamista sydämeesi ja mieleesi.

Hänen OT-merkkinsä ja sinettinsä vai pedon merkki: sinä valitset! Mutta älä ajattele, ettei ole kiirettä, sillä me tiedämme ajan olevan lopussa! Ilmainen ilma on nopeasti loppumassa. Jokaisella tällä planeetalla on edessään valinta: mihin merkkiin olet valmis?

Are You Ready For His Mark

Ota hänen merkkinsä ennen kuin on liian myöhäistä

Maailmankaikkeuden Luoja, taivaallinen Isä, Israelin Jumala, Juutalaisen Messias Jeshuan Isä (jota monet kutsuvat Jeesukseksi; Jeshua on hänen alkuperäinen ja ikuinen nimensä ennen kuin se translitteroitiin ja roomalaistettiin, ja se tarkoittaa pelastusta, parantumista ja vapautumista), pyydän sinulta anteeksi, etten ole uskonut sinuun, että olen torjunut sinut, kääntänyt selkäni sinulle, pilkannut sinua, ottanut sinut kevyesti, ollut ylpeä sinua kohtaan, loukannut sinua, vihannut Israelia tai juutalaista kansaa, rikkonut käskysi ja kieltäytynyt antautumasta sinulle ja sinun teillesi. Pyydän anteeksi, että olen torjunut suuren pelastuksesi, jonka lähetit 2000 vuotta sitten Israeliin ja Israelin kautta koko maailmaan ainutsyntyisessä Pojassasi Jeshuassa. Ymmärrän, että olet antanut minulle ilmaiseksi ilmaa ja aikaa, jotka molemmat ovat loppumassa koko ihmiskunnalta ja minulta henkilökohtaisesti.

Valitsen uskoa, luottaa ja rakastaa sinua; valitsen sinut merkitsemään minut perusteellisesti ja hylkään kaikki muut tunnukset, tatuoinnit, merkit ja sirut, jotka eivät ole sinusta. Lähetä enkelisi ja Pyhä Henkesi merkitsemään minut sinun merkilläsi, kirjoittamaan sinun käskysi ja ohjeesi sydämeeni ja mieleeni ja auttamaan minua pitämään ne Pyhän Henkesi voimalla.

En voi nähdä Henkeäsi, mutta valitsen uskoa, että samoin kuin ilma, hän on todellinen. Täytä minut Hengelläsi, läsnäolollasi ja voimallasi. Pelasta minut, vapauta minut, pese minut puhtaaksi ja auta minua puhdistamaan elämästäni kaikki, mikä inhottaa sinua, niin että voin palvella ja palvoa sinua, omistautua sinulle ja jumalalliselle suunnitelmallesi elämääni varten ikuisesti. Tahdon pyytää muita tekemään samoin ja pelastaa monia pedon merkiltä ja ikuiselta tuomiolta. Ymmärrän täysin, että ainoa keino, jolla voit merkitä minut sinun merkilläsi ja suojella minut pedon merkiltä, on luottamukseni kautta Jeshuan, Juutalaisen Messiaan vuodattamaan vereen. Hän kuoli sijastani maksaakseen kaikki syntini, vääryyteni ja jopa rikokseni sinua ja muita vastaan. Ymmärrän, että ainoastaan Jeshuan, Juutalaisen Messiaan kautta saan syntien anteeksiannon, parantumisen, vapautuksen ja ikuisen elämän. Kiitos, että kuulet tämän rukoukseni, jonka olen rukoillut sydämeni pohjasta. Jeshuan nimessä, aamen.

Israelilaiset mentorinne ja ystävänne

Arkkipiispa Dominiquae ja Rabbi Baruch Bierman

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

Lähetä kymmenyksesi ja uhrisi:

Antisemitismi on pahempi kuin koronavirus

Ja minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat. 1. Moos.12:3

Katso maailmanlaajuista uudelleenkoulutus hankettamme (GRI) antisemitismiä vastaan seurakunnassa – auta meitä viemään se läpi anteliaisuutesi avulla: Against-antisemitism.org

Liity Yhdistyneet Kansakunnat Israelin Puolesta – liikkeen jäseneksi:

https://unitednationsforisrael.org/fi/jasenyys/

Katso: Pyhä antaminen osa 2

Arkkipiispa Dominiquae Bierman opettaa, miten annamme varoistamme Sanan mukaisesti Messiaan ruumiin tarpeisiin ja palvelutyöhön. Meidän tulee hänen “kuninkaallisena papistonaan” kylvää Henkeen, jotta voimme niittää Hengestä saavuttaessamme kansakuntia elämää antavalla evankeliumilla.

Viikon kirja: Rajuilma

https://kad-esh.org/fi/kauppa/rajuilma/

Tuomio on jo alkanut! Herätys koputtaa oville!

Liity Kansakuntien 70 Vanhurskaan joukkoon

Tue UNIFY -Suurlähetystömme toimintaa Jerusalemin kukkuloilla kuukausittain 100 dollarilla. Klikkaa alla olevaa linkkiä ja valitse kuukausilahjoitus 100 dollarille kuussa.
Lisätietoa:
info@unitednationsforisrael.org
https://unitednationsforisrael.org/fi/lahjoitukset/

https://unitednationsforisrael.org/fi/suurlahetysto/

Opiskele GRM – Messiaaninen, apostolinen ja profeetallinen raamattukoulu Israelista!

www.grmbibleschool.com