The Counting of the Omer

Omerin laskeminen


The Counting of the Omer
Toora-osuus EMOR – Vayikra (3. Moos.) 21:1-24:23

Sitten laskekaa sapatin jälkeisestä päivästä, siitä päivästä, jona toitte heilutuslyhteen, seitsemän täyttä viikkoa, (seitsemän täyttä sapattia), 3. Moos. 23:15

Shabbat shalom, rakkaat!

Omerin laskeminen (hepr. Sefirat Ha’omer) tarkoittaa, että sanallisesti lasketaan jokainen niistä 49 päivästä, jotka ovat pääsiäisen ja viikkojuhlan eli helluntain välissä. Tämä perinne juontaa Tooran käskystä laskea 49 päivää alkaen Omerin uhraamisesta (omer- eli goomermitallinen ohria) Jerusalemin temppelissä aina viikkojuhlaan eli Shavuotin aattoon asti. Shavuot-viikkojuhlana temppeliin tuotiin vehnäuhri.

Rabbiinisten juutalaisten keskuudessa Omerin laskeminen alkaa pääsiäisen toisena päivänä (ensimmäisen eli Nisan kuun 16. päivänä). Karaiitit (karaiittijuutalaiset) aloittavat laskemisen pääsiäisenä olevan (viikkosapatin) jälkeen. Laskeminen päättyy Shavuot-viikkojuhlaa edeltävänä päivänä. Uskomme, että karaiittijuutalaisten laskutapa on oikea, koska se pitäytyy Tooran käskyyn eikä rabbiinisiin perinteisiin. Tämä ei kuitenkaan ole itsestäänselvyys, koska Matsa-juhlan ensimmäistä päivää kutsutaan myös sapatiksi. Joten, Jeshuan tuloon asti me juhlimme Israelin juhlia heidän juhlakalenterinsa ja Tooran mukaan, ja annamme Kuninkaan tuoda täyden selvyyden sitten, kun hän palaa. Ne, jotka haluavat juhlia molempina ajankohtina, voivat viettää tupla-Shavuotia niin halutessaan. Mikään Toorassa ei kiellä meitä juhlimasta Shavuotia kokonaista viikkoa, ja ehkäpä Jeshua palatessaan pidentää sen koko viikoksi. Hänhän sanoi Matt. 5:17, että on tullut tuomaan Tooran koko täyteyden. Viikon pituinen juhla seuraisi myös muiden Moadim-juhlien, Happamattoman leivän juhlan ja pääsiäisen (7 päivää) ja Sukkotin (7 päivää) mallia, jolloin juhlien ensimmäinen ja viimeinen päivä ovat erityisiä pyhäpäiviä. Tällöin juhlisit Shavuotia molempien laskutapojen mukaan. Näissä asioissa Pyhä Henki johdattaa ja antaa viisauden.

Sillä nyt me näemme kuin kuvastimessa, arvoituksen tavoin, mutta silloin kasvoista kasvoihin; nyt minä tunnen vajavaisesti, mutta silloin minä olen tunteva täydellisesti, niinkuin minut itsenikin täydellisesti tunnetaan. 1 Kor. 13:12

Koska vielä ei ole kirkastettua Sanhedrinia, minun päätökseni asiassa MAP-liikkeen johtajana on yllä oleva. Tämä tehköön lopun kaikesta sekaannuksesta ja väittelyistä ajankohtiin liittyen.

Keitä ovat karaiittijuutalaiset?

Karaiittijuutalaisuus eli karaismi, joka tarkoittaa “Heprealaisten Kirjoitusten Lukijat”, on juutalainen liike, joka tunnustaa Tanakhin ainoaksi korkeimmaksi auktoriteetiksi niin käytännössä (Halakhah)kuin teologisesti. Se poikkeaa rabbinistisesta juutalaisuudesta, joka pitää suullista lakia, Talmudiin kirjoitettuja Sanhedrinin päätöksiä ja niitä seuraavia teoksia Tooran arvovaltaisina ja virallisina tulkintoina. Karaismin uskotaan syntyneen 600-800 luvuilla Bagdadissa ja ehkä Egyptissä.

Karaiitit uskovat, että kaikki ne Jumalan käskyt, jotka Elohim antoi Moosekselle, on talletettu kirjoitettuun Tooraan ilman mitään ylimääräisiä selityksiä tai suullista lakia. Sen vuoksi karaiitit eivät pidä sitovina Mishnaan tai Talmudiin koottuja suullisen perinteen kirjoituksia. Kun karaiitit tulkitsevat Tanakhia, he pyrkivät pitämään kiinni tekstin kaikkein ilmeisimmästä merkityksestä (peshat). Se ei välttämättä ole tekstin sananmukainen merkitys vaan pikemminkin se merkitys, jonka muinaiset israelilaiset olisivat ilman muuta ymmärtäneet tekstillä olevan. Peshat tarkoittaa yksinkertainen vastakohtana monimutkaiselle.

“Totisesti minä sanon teille: ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, ette pääse taivasten valtakuntaan. Matt. 18:3

The Counting of the Omer

Shavuot ja helluntai

Shavuotia kutsutaan myös viikkojuhlaksi, koska pääsiäisestä lasketaan seitsemän viikkoa Shavuotiin. Kristittyjen piirissä sitä alettiin kutsua nimellä helluntai. Sana Pentecost(engl. helluntai) tulee kreikan sanasta ‘viisikymmentä’. Ja todellakin Shavuotin eli viikkojuhlan aika koitti 50. päivänä Omerin laskemisesta. Jeshuan opetuslapset olivat silloin kaikki yhdessä koolla ja Pyhä Henki (Ruach Hakodesh) lankesi heidän ylleen tulisina kielinä!

Ja kun helluntaipäivä (Shavuot!)oli tullut, olivat he kaikki yhdessä koolla. Ja tuli yhtäkkiä humaus taivaasta, niinkuin olisi käynyt väkevä tuulispää, ja täytti koko huoneen, jossa he istuivat. Ja he näkivät ikäänkuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat heidän itsekunkin päälle. Ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kielillä, sen mukaan mitä Henki heille puhuttavaksi antoi. Apt. 2:1-4

Sekä Toora että Pyhän Hengen vuodatus alkuperäisessä Kehilassa (alkuseurakunta) tapahtuivat 50. päivänä – alkaen omerin laskemisen pääsiäisen viikkosapatin jälkeisestä päivästä – viikkojuhlana eli helluntaina. Luku 50 edustaa täydellistä ennalleen asettamista, vapautta ja riemuvuotta!

Ja pyhittäkää viideskymmenes vuosi ja julistakaa vapautus maassa kaikille sen asukkaille. Se olkoon teille riemuvuosi; jokainen teistä saa silloin palata perintömaallensa ja sukunsa luo. 3. Moos. 25:10

Ottaessamme vastaan Sanan (Tooran) ja Hengen (Ruach) samana päivänä se tuo meille suunnattoman vapauden ja täydellisen ennalleen asettamisen! Shavuot on jännittävä täyttymyksen, vapauden ja ennalleen asettamisen juhla! Se on myös vehnänkorjuun uutisjuhla.

Ja vietä viikkojuhla, kun leikkaat nisusi uutisen. (vehnän ensilyhteen) 2. Moos.34:22a

The Counting of the Omer

Omerin laskemisen kätketty merkitys

Ja hän toimittakoon sen lyhteen heilutuksen (ohralyhde) Herran edessä, että hänen mielisuosionsa tulisi teidän osaksenne; (pääsiäisen)sapatin jälkeisenä päivänä pappi toimittakoon sen heilutuksen.

Sitten laskekaa sapatin jälkeisestä päivästä, siitä päivästä, jona toitte heilutuslyhteen, seitsemän täyttä viikkoa, laskekaa viisikymmentä päivää seitsemännen sapatin jälkeiseen päivään asti; sitten tuokaa Herralle uusi ruokauhri. (kaksi vehnäleipää Shavuotina). 3.Moos. 23:11, 15,16

Tämä jokaisen päivän laskeminen edustaa hengellistä valmistautumista sen Sanan (Tooran) vastaanottamiseen, jonka Jumala antoi Siinain vuorella toisen kuukauden (Sivan) alussa, juuri Shavuot-juhlan aikaan. Omerin laskeminen osoittaa, miten suuresti juutalainen haluaa saada Tooran (Sanan) omaan elämäänsä; hän on kuin vanki, joka merkitsee jokaisen kuluneen päivän rastilla aina vapautumiseensa asti. Ei kuningas Daavid turhaan kirjoittanut rakkauskirjettä Tooralle Raamatun pisimmässä psalmissa!

Minun sieluni hiukeaa (murtuu)ikävöidessäni alati sinun oikeuksiasi. Sinun todistuksesi ovat minun iloni, ne ovat minun neuvonantajani. Psalmi 119:20, 24

Sana Omer tarkoittaa siis ohramittaa (Goomer=3,6l), ja sen lisäksi se tarkoittaa ‘puhetta’ tai ‘puhuttua sanaa’. Taas näemme, miten heprean kielessä yksi sana voi tarkoittaa kokonaisia maailmoita!

Omerin laskeminen alkaa siitä, kun Omer-mitallinen uutisohria tuodaan temppeliin (pääsiäisen aikana) ja päättyy siihen, kun kaksi vehnäleipää tuodaan uutislahjana temppeliin 50 päivää myöhemmin. Joten näiden 49 päivän aikana me laskemme päivät siihen asti, kunnes Elohimin OMER (puhuttu sana) tulee KIRJOITETUKSI TOORAKSI Siinain vuorella 50. päivänä!

Tässä on profeetallinen ohje, joka voi muuttaa elämäsi!

Onko sinulla jotakin, minkä kanssa kamppailet, mutta jota et voi muuttaa? Julista JHVH:n Sanaa uskoen ja odottaen joka päivä 49 päivän ajan, ja usko lujasti, että 50. päivänä se on kirjoitettuna sydämeesi! Ota neuvon tai lupauksen sana, jonka Hän on puhunut elämääsi, ja julista sitä 49 päivän ajan joka päivä, ja näet, kuinka elämäsi muuttuu täysin!

Niin on myös minun sanani, joka minun suustani lähtee: ei se minun tyköni tyhjänä palaa, vaan tekee sen, mikä minulle otollista on, ja saa menestymään sen, mitä varten minä sen lähetin. Jes. 55:11

Kun “laskemme Omeria” julistaen Hänen Sanaansa, pelko ja epäilys haihtuvat sydämistämme, ja ihmeitä tapahtuu!

Totisesti minä sanon teille: jos joku sanoisi tälle vuorelle: ‘Kohoa ja heittäydy mereen’, eikä epäilisi sydämessään, vaan uskoisi sen tapahtuvan, minkä hän sanoo, niin se hänelle tapahtuisi. Mark. 11:23

Voisiko olla niin, että yläsaliin kokoontuneet opetuslapset laskivat Omeria rukouksessa toistaen yhä uudestaan Jeshuan heille puhumia sanoja?

vaan, kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka.” Apt. 1:8

Ja kun he toistelivat ja julistivat näitä sanoja, yhtäkkiä Pyhä Henki laskeutui. He odottivat ja rukoilivat kiihkeästi, uskoivat vahvasti ja julistivat Omeria (Jeshuan puhumaa sanaa silloin, kun hän oli heidän kanssaan) ja silloin Väkevä Tuulispää…

The Counting of the Omer

Ykseys-Echad tuo herätyksen!

Ja kun helluntaipäivä oli tullut, olivat he kaikki yhdessä koolla. Ja tuli yhtäkkiä humaus taivaasta, niinkuin olisi käynyt väkevä tuulispää, ja täytti koko huoneen, jossa he istuivat.

Apt. 2:1-2

He pitivät Isän käskyt (Omerin laskemisen) rukouksessa ja yksimielisinä pitäen Pojan puhuman käskyn (Omer), ja silloin Ruach (Henki) laskeutui heidän ylleen! Tämä on todellisen yhteyden hedelmä Echad-ykseyden (ykseys moninaisuudessa), joka perustuu totuuteen ja kuuliaisuuteen omerille eli käskylle. Isä, Poika ja Pyhä Henki ovat Echad-yhtä, ja opetuslapset olivat Echad- yhtä! Isän kirjoitettu Omer (Toora) yhdessä Pojan puhun Omerin kanssa sai Pyhän Hengen Voiman lankeamaan, ja se vahvisti MOLEMMAT OMERIT! Isän käsky laskea Omer ja pitää Shavuot (helluntai) 50. päivänä sekä Pojan käsky odottaa, kunnes ylhäältä annettaisiin Voima vaeltaa kuuliaisuudessa (sekä Isän että Pojan omerille) toi vastauksen taivaasta!

Ja kun hän oli yhdessä heidän kanssansa, käski hän heitä ja sanoi: “Älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa Isältä sen lupauksen täyttymistä, jonka te olette minulta kuulleet. Sillä Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhällä Hengellä, ei kauan näitten päivien jälkeen.” Apt. 1:4, 5

Kun odotamme innokkaina Shavuot-helluntaita Omeria laskien – muistaen ja julistaen Isän ja Pojan Sanoja – palkittakoon meidät uudella Pyhän Hengen vuodatuksella elämäämme! Ja todettakoon meidät uskollisiksi rukoillessamme lakkaamatta HERÄTYSTÄ ISRAELILLE!

Siionin tähden minä en voi vaieta, ja Jerusalemin tähden en lepoa saa, ennenkuin sen vanhurskaus nousee kuin aamunkoi ja sen autuus kuin palava tulisoihtu. Jes. 62:1

Iloista ja siunattua Omerin laskemisen aikaa!

Ystävänne ja mentorinne Israelissa

Arkkipiispa Dominiquae ja Rabbi Baruch Bierman

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

Tänä vuonna Shavuot–helluntai on toukokuun 28. päivän illasta 29. päivän iltaan. Laskekaa Omeria ja julistakaa hänen Sanaansa ja lupauksiansa!

Lähetä kymmenyksesi ja uhrisi:

Katso: Taistelu Jerusalemista osa 1

Jerusalemin Pyhän kaupungin rikas historia palautetaan mieliimme liittyessämme Arkkipiispa Dominiquae Biermanin seuraan Raamattukoulu pyörillä-matkalle. Monet ovat miehittäneet Jerusalemia ja Israelia vuosisatojen aikana. Nykyäänkin tästä muinaisesta pääkaupungista käydään taistelua, mutta viimeaikainen arkeologia ja tallennettu historia todistavat, että juutalaisia on aina asunut täällä.

Antisemitismi on pahempi kuin koronavirus

Ja minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat, 1. Moos. 12:3

Tutustu maailmanlaajuiseen uudelleenkoulutushankkeeseemme (GRI) antisemitismiä vastaan seurakunnassa ja auta meitä viemään se läpi anteliaisuutesi avulla: Against-antisemitism.org

Liity Yhdistyneet Kansakunnat Israelin Puolesta – liikkeen jäseneksi: https://unitednationsforisrael.org/fi/jasenyys/

Viikon kirja: Juurien parantava voima

https://kad-esh.org/fi/kauppa/juurien-parantava-voima/
On kysymys elämästä ja kuolemasta!

Liity Kansakuntien 70 Vanhurskaan joukkoon

Tue UNIFY -Suurlähetystömme toimintaa Jerusalemin kukkuloilla kuukausittain 100 dollarilla. Klikkaa alla olevaa linkkiä ja valitse kuukausilahjoitus 100 dollarille kuussa.
Lisätietoa: info@unitednationsforisrael.org

https://unitednationsforisrael.org/fi/lahjoitukset/
https://unitednationsforisrael.org/fi/suurlahetysto/

Opiskele GRM – Messiaaninen, apostolinen ja profeetallinen raamattukoulu Israelista!

www.grmbibleschool.com

Katso viimeisimmät Facebook päivityksemme!

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/